Kwartierstaat van Yvonne van Otterlo

Generatie 1 (proband)

1 Yvonne van Otterlo. Yvonne trouwde met Hans van der Water.

Generatie 2 (ouders)

2 Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op maandag 22 augustus 1921 in Arnhem. Bep is overleden op woensdag 13 februari 2002 in Ede, 80 jaar oud.
Beroepen:
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met de ongeveer 22-jarige
3 Hendrika (Riek) Freriks, geboren op zondag 20 juli 1924 in Arnhem. Riek is overleden op dinsdag 9 oktober 1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Yvonne van Otterlo (zie 1).
II. Marijke van Otterlo. Marijke trouwde met Peter Bolle.
III. Loes van Otterlo. Loes trouwde met Jelle Schreur.
IV. Ingrid van Otterlo. Ingrid trouwde met Willem Gasman.

Generatie 3 (grootouders)

johan_van_otterlo.jpg
1 Johan van Otterlo
4 Johan van Otterlo (afb. 1), geboren op zondag 27 juni 1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op zondag 4 december 1960 in Arnhem, 74 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 8 december 1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 december 1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 20,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 22,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).
Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
2 Grietje Smits en Johan van Otterlo
5 Grietje Martina Smits (afb. 2), geboren op dinsdag 30 juli 1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 20,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op zaterdag 30 juni 1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
jan_bertus_van_otterlo.jpg geertruida_brinkhuis.jpg
3 Jan Bertus van Otterlo
4 Geertruida Brinkhuis
I. Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 3), geboren op vrijdag 7 november 1913 in Arnhem. Jan is overleden op woensdag 5 januari 2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op maandag 10 januari 2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven

Ondertitel Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesi.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopien krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privlessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. En van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden genstrueerd en gentroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshallhulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholingsactiviteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 september 1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 4), 22 jaar oud. Truus is geboren op dinsdag 11 december 1917 in Arnhem, dochter van Michiel (Chiel) Brinkhuis en Geurtje Roseboom. Truus is overleden op woensdag 25 december 1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op maandag 30 december 1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op woensdag 30 mei 1917 in Arnhem. Marie is overleden op woensdag 12 juli 2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op maandag 17 juli 2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart]. Marie trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 2 juli 1940 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 27 jaar oud. Willem is geboren op maandag 19 mei 1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op donderdag 30 mei 1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op maandag 22 augustus 1921 in Arnhem (zie 2).
6 Jan Freriks, geboren op woensdag 5 januari 1898 in Velp (Rheden). Jan is overleden op donderdag 13 oktober 1977 in Arnhem, 79 jaar oud.
Beroep:
Leerlooier
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1920 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Maria Reinten.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 9125 : Akteplaats: Rheden
7 Maria Reinten, geboren op zaterdag 18 november 1899 in Rheden. Maria is overleden op zaterdag 12 februari 1977 in Ede, 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Hendrik Freriks.
II. Hendrika (Riek) Freriks, geboren op zondag 20 juli 1924 in Arnhem (zie 3).
III. Berend Freriks.
IV. Hendrikus Freriks.
V. Maria Wilhelmina Freriks.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Jan van Otterlo, geboren op zaterdag 21 oktober 1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op zondag 11 maart 1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949) en Isak Vogelzang (geb. ±1875).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 8,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 16,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
9 Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op zondag 4 maart 1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 78,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op donderdag 25 januari 1940 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2), 72 jaar oud, op woensdag 1 juni 1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op donderdag 20 januari 1870 om 08:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bnniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bnniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op maandag 27 november 1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 8] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 februari 1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op maandag 17 juli 1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op woensdag 3 oktober 1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op woensdag 28 oktober 1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op zaterdag 25 december 1875 om 02:30 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op zondag 12 april 1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op zondag 27 juni 1886 in Arnhem (zie 4).
10 Bertus Smits, geboren op zaterdag 18 juni 1859 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op dinsdag 11 februari 1908 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.
Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
11 Maria Boudewijn, geboren op zondag 29 september 1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op zaterdag 22 februari 1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 17 mei 1885 in Hedel. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op vrijdag 19 november 1886 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Arnhem (zie 5).
IV. Martinus Smits, geboren op zondag 12 februari 1893 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op maandag 21 december 1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083
Beroep:
Machine bankwerker
Martinus trouwde met Jannetje van Barneveld. Jannetje is geboren op vrijdag 26 mei 1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
12 Jan Freriks, geboren op maandag 8 januari 1872 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3250 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op zondag 7 januari 1945 in Ermelo, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1945 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Elders overleden
Aktenr. 34 : Reg.nr. 32645 : Akteplaats: Ermelo dd 09-01-1945
Aktenr. 110 : Reg.nr. 32342 : Akteplaats: Arnhem dd 11-05-1945
Beroep:
Leerlooier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 maart 1897 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Berendina Roordink. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Berendina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Gergoski (1837-na 1910) [zie 50,V] [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Jan Buitenhuis (geb. 1851) [zie 24,II] [zwager bruidegom], Joseph Nulden (±1872-na 1912) [zie 26,IV] [zwager bruid] en Berend Gergoski (geb. 1873) [neef moederszijde bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Berendina: Aktenr. 20 : Reg.nr. 3226 : Akteplaats: Rheden
13 Berendina Roordink, geboren op zondag 21 maart 1875 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 88 : Reg.nr. 3249 : Akteplaats: Rheden
Berendina is overleden op maandag 5 juli 1943 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 751 : Reg.nr. 32334 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Berendina: ook Roodink
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Freriks, geboren op woensdag 5 januari 1898 in Velp (Rheden) (zie 6).
II. Johannes Freriks, geboren op donderdag 25 mei 1899 in Velp (Rheden). Johannes is overleden omstreeks 1970 in Amsterdam, ongeveer 71 jaar oud.
Beroep:
Loodgieter
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 november 1922 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Teunissen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Wilhelmina: Aktenr. reg.8L;fol.15 : Akteplaats: Amsterdam
Wilhelmina is geboren op zaterdag 30 september 1899 in Utrecht, dochter van Nn Nn en Antonia Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1899 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 2541 : Reg.nr. 147-02 : Akteplaats: Utrecht
Opm.: naam vader niet genoemd in akte.
III. Barend Freriks, geboren op maandag 22 juni 1908 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Barend: Aktenr. 257 : Reg.nr. 11123 : Akteplaats: Rheden
Barend is overleden omstreeks 1960 in Arnhem, ongeveer 52 jaar oud.
14 Hendrikus Reinten, geboren op woensdag 3 oktober 1877 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 312 : Reg.nr. 3248 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 4 november 1899 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Hendrika Wijnveld.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Hendrika: Aktenr. 113 : Reg.nr. 3226 : Akteplaats: Rheden
15 Hendrika Wijnveld, geboren op zaterdag 24 juli 1869 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 155 : Reg.nr. 3251 : Akteplaats: Rheden
Hendrika is overleden op vrijdag 1 april 1949 in Rheden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1949 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 107 : Reg.nr. 33086 : Akteplaats: Rheden
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Reinten, geboren op zaterdag 18 november 1899 in Rheden (zie 7).
II. Gijsbertus Reinten, geboren op woensdag 26 juni 1901 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: Aktenr. 261 : Reg.nr. 3242 : Akteplaats: Rheden
III. Hermanus Reinten, geboren op zondag 11 januari 1903 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Aktenr. 18 : Reg.nr. 11122 : Akteplaats: Rheden
IV. Willemien Reinten, geboren op dinsdag 6 september 1904 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemien: Aktenr. 338 : Reg.nr. 11122 : Akteplaats: Rheden
Willemien is overleden op woensdag 29 juni 1921 in Rheden, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemien: Aktenr. 132 : Reg.nr. 8689 : Akteplaats: Rheden
V. Hendrika Reinten, geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 383 : Reg.nr. 11123 : Akteplaats: Rheden
VI. Hermina Reinten, geboren op zondag 22 maart 1908 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 115 : Reg.nr. 11123 : Akteplaats: Rheden
VII. Hendrikus Reinten, geboren op dinsdag 25 januari 1910 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 28 : Reg.nr. 11124 : Akteplaats: Rheden
VIII. Aaltjen Bertha Reinten, geboren op zondag 7 april 1912 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Aktenr. 122 : Reg.nr. 11125 : Akteplaats: Rheden

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Hendrikus van Otterloo, geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op zondag 19 mei 1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterlo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danl van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
17 Berendje Starink, geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen. Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op vrijdag 23 februari 1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2), 49 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op zaterdag 18 september 1830 om 00:30 in Hall (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op maandag 2 maart 1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op woensdag 11 december 1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op maandag 25 mei 1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 16,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).
Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op dinsdag 16 januari 1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bello (1778-1839) en Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op dinsdag 8 november 1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1910 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Veldhof (1835-1911) en Garrit Jan Engbers (1861-1929).
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op vrijdag 4 maart 1836 om 16:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op woensdag 7 november 1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen Gerrit(s) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op maandag 21 juli 1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 december 1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Zutphen, zoon van Reint (ook Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op woensdag 31 mei 1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op zaterdag 26 februari 1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op maandag 30 juni 1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 16,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op woensdag 10 februari 1841 om 09:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (geb. 1812).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op donderdag 27 mei 1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen ( Gerritsen), 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).
Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op zondag 3 maart 1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op donderdag 3 augustus 1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op zaterdag 5 augustus 1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op zaterdag 21 oktober 1843 in Brummen (zie 8).
18 Bernard(us) Wigman, geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen. Bernard(us) is overleden op zondag 7 maart 1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard(us): Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard(us) en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 78,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (±1808-1893).
Notitie bij het huwelijk van Bernard(us) en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
19 Johanna (Janna) Heuterman, geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op woensdag 13 maart 1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op zondag 4 maart 1849 in Oeken (Brummen) (zie 9).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op zaterdag 31 augustus 1850 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zondag 15 november 1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Architect
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1880 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 31 oktober 1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1852 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op dinsdag 6 oktober 1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op zondag 12 september 1852 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op dinsdag 28 juli 1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 oktober 1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena Eichner, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op zaterdag 12 mei 1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegiena van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 mei 1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
IV. Johannes Wigman, geboren op donderdag 16 maart 1854 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op dinsdag 4 juli 1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 4 mei 1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op zaterdag 22 juni 1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op vrijdag 9 november 1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op woensdag 26 september 1855 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op vrijdag 20 februari 1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op dinsdag 1 maart 1859 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 17 februari 1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op vrijdag 9 maart 1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 38,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op woensdag 2 december 1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op dinsdag 19 augustus 1862 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op woensdag 18 augustus 1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 november 1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op zaterdag 18 juli 1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
20 Martinus Smits, geboren op woensdag 1 februari 1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op maandag 21 maart 1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 november 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
21 Hendrika de Fijter, geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel. Hendrika is overleden op woensdag 23 augustus 1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op woensdag 12 juni 1929 in Opheusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 21 september 1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op maandag 2 februari 1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op zondag 14 juni 1925 in Opheusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 juni 1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op maandag 27 juni 1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op dinsdag 6 maart 1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1945 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 17 februari 1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op maandag 11 augustus 1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op zaterdag 16 juli 1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1932 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op maandag 10 december 1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op dinsdag 25 juni 1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 5 november 1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op zaterdag 12 februari 1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op maandag 4 januari 1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op maandag 18 december 1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32
IV. Martinus Smits, geboren op dinsdag 8 december 1857 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op zaterdag 5 juni 1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op zaterdag 18 juni 1859 in Zaltbommel (zie 10).
22 Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op zondag 8 juni 1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
23 Grietje van Mourik, geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op maandag 21 mei 1849 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op woensdag 18 juli 1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op zondag 29 september 1850 in Deil (zie 11).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op woensdag 24 augustus 1853 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op vrijdag 6 september 1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 1 mei 1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op woensdag 25 december 1850 in Ammerzoden, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Jan is overleden op zondag 12 juli 1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op maandag 19 mei 1856 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op maandag 13 december 1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 december 1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op zondag 23 september 1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op vrijdag 11 januari 1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op vrijdag 23 december 1859 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op zaterdag 13 november 1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op woensdag 2 april 1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 5]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op zaterdag 8 oktober 1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden na 1924, minstens 54 jaar oud.
VII. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 6 juni 1868 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op dinsdag 30 april 1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 1 maart 1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op dinsdag 21 september 1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op dinsdag 30 juni 1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
24 Breunis Freriks, geboren op maandag 15 december 1828 in Otterlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Breunis: Aktenr. 279 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Breunis is overleden op dinsdag 11 april 1893 in Velp (Rheden), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Breunis: Aktenr. 81
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1860 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna Wilhelmina Wentink.
Notitie bij het huwelijk van Breunis en Johanna: Aktenr. 21 : Reg.nr. 3235 : Akteplaats: Rheden
25 Johanna Wilhelmina Wentink, geboren op woensdag 12 juni 1833 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 68 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
Johanna is overleden op zondag 2 augustus 1903 in Velp (Rheden), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 165 : Reg.nr. 8686 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Freriks, geboren op zaterdag 2 februari 1861 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 26 : Reg.nr. 3252 : Akteplaats: Rheden
Willem is overleden op donderdag 13 juni 1935 in Velp (Rheden), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 134 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Leerlooier, stoker, arbeider
Willem:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Coosje Hogeweg, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Coosje: Aktenr. 62 : Reg.nr. 3230 : Akteplaats: Rheden
Opm.: wettiging 1 kind
Coosje is geboren op woensdag 7 november 1860 in Worth (Rheden), dochter van Marten Hogeweg en Jantje Verhaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Coosje: Aktenr. 244 : Reg.nr. 3252 : Akteplaats: Rheden
Coosje is overleden op woensdag 18 april 1923 in Velp (Rheden), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 april 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Coosje: Aktenr. 84 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Rheden
(2) trouwde, minstens 62 jaar oud, na 1923 in Rheden met Jacoba Esmeijer, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jacoba: Willem weduwnaar van Coosje Hogeweg
Jacoba weduwe van Harmen Evers
Jacoba is geboren op maandag 18 juli 1859 in Esveld (Barneveld), dochter van Johannes Hermanus Esmeijer en Hermina Gaasbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Aktyenr. 96 : Reg.nr. 6437 : Akteplaats: Barneveld
Jacoba is weduwe van Harmen Evers (1860-1912), met wie zij trouwde op zaterdag 3 september 1887 in Rheden [bron: Gelders Archief].
II. Johanna Willemina Freriks, geboren op zondag 18 januari 1863 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 januari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3252 : Akteplaats: Rheden
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 12 december 1896 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jan Buitenhuis, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 121
Wettiging 1 kind
Jan is geboren op vrijdag 19 december 1851 in Apeldoorn, zoon van Aalt Buitenhuis en Maria Kornelia Kabelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 329
Beroep:
Arbeider
Getuige bij:
27-03-1897     huwelijk Jan Freriks (1872-1945) en Berendina Roordink (1875-1943) [zie 13]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietje Freriks, geboren op dinsdag 25 april 1865 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 123 : Reg.nr. 3251 : Akteplaats: Rheden
Grietje is overleden op woensdag 10 mei 1865 in Velp (Rheden), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
IV. Grietje Freriks, geboren op woensdag 6 juni 1866 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 154 : Reg.nr. 3251 : Akteplaats: Rheden
V. Jan Freriks, geboren op woensdag 6 juni 1866 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 153 : Reg.nr. 3251 : Akteplaat: Rheden
Jan is overleden op donderdag 12 januari 1871 in Rheden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
VI. Jan Freriks, geboren op maandag 8 januari 1872 in Velp (Rheden) (zie 12).
26 Johannes Roordink, geboren in 1830 in Velp (Rheden). Johannes is overleden op donderdag 21 maart 1918 in Velp (Rheden), 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 75
Beroep:
Arbeider, opperman
Hij trouwde, 40 of 41 jaar oud, op zaterdag 7 januari 1871 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Johanna Maria Bennis.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
27 Johanna Maria Bennis, geboren op vrijdag 1 augustus 1845 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 377 : Reg.nr. 63 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op zaterdag 10 februari 1923 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 117 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Willemina Roordink, geboren omstreeks juli 1871 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op zondag 3 september 1871 in Rheden, ongeveer 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 184
Notitie bij Johanna: ook Rooding
II. Adrianus Roordink, geboren omstreeks 1873 in Rheden. Adrianus is overleden op zaterdag 29 juni 1918 in Arnhem, ongeveer 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Aktenr. 573
Beroep:
Opperman
III. Berendina Roordink, geboren op zondag 21 maart 1875 in Velp (Rheden) (zie 13).
IV. Johanna Roodink, geboren omstreeks 1877 in Rheden. Johanna is overleden op dinsdag 9 april 1912 in Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 254
Johanna trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 2 december 1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Joseph Nulden, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Joseph: Aktenr. 414
Joseph is geboren omstreeks 1872 in Arnhem, zoon van Johannes Hendricus Nulden en Magrieta Wilhelmiena Keijzer. Joseph is overleden na 1912, minstens 40 jaar oud.
Beroep:
Schilder
Getuige bij:
27-03-1897     huwelijk Jan Freriks (1872-1945) en Berendina Roordink (1875-1943) [zie 13]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
V. Johannes Roordink, geboren omstreeks september 1878 in Velp (Rheden). Johannes is overleden op vrijdag 15 november 1878 in Velp (Rheden), ongeveer 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 206
Notitie bij Johannes: ook Rooding
VI. Jan Willem Roordink, geboren omstreeks 1882 in Velp (Rheden).
Beroep:
Arbeider, opperman
Jan trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1903 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antonia Magdalena Arendsen, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonia: Aktenr. 34
Antonia is geboren omstreeks 1880 in Velp (Rheden), dochter van Hermanus Arendsen en Catharina Spork.
VII. Willemina Roordink, geboren omstreeks 1884 in Velp (Rheden). Willemina is overleden op zaterdag 20 maart 1886 in Velp (Rheden), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 64
Notitie bij Willemina: ook Roodink
VIII. Johannes Roordink, geboren omstreeks 1886 in Velp (Rheden). Johannes is overleden op maandag 6 februari 1888 in Velp (Rheden), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 47
28 Harmanus (Hermanus) Reinten, geboren in 1830 in Rheden. Harmanus is overleden op zondag 20 december 1896 in Rheden, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmanus: Aktenr. 247
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zaterdag 9 maart 1861 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 24 of 25-jarige Maria Harmsen.
Notitie bij het huwelijk van Harmanus en Maria: Aktenr. 9
29 Maria Harmsen, geboren in 1836 in Rheden. Maria is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Rheden, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 6
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Rijntjes, geboren in 1862 in Rheden. Derk is overleden op zaterdag 16 november 1918 in Rheden, 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 329
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Derk trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1888 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Aaltje Berta van den Berg, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Aaltje: Aktenr. 41
Aaltje is geboren op woensdag 9 maart 1864 in Beekbergen (Apeldoorn), dochter van Hendrikus Teunis van den Berg en Everdina Johanna Jeths. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 102
Aaltje is overleden op woensdag 17 maart 1915 in Rheden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 88
Beroep:
Dienstbode
II. Hendrika Reinten, geboren in 1863 in Rheden. Hendrika is overleden op donderdag 9 september 1875 in Rheden, 11 of 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 193
III. Geertruida Rosina Reinten, geboren in 1866 in Rheden. Geertruida trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1888 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Miggelenbrink, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Evert: Aktenr. 53
Evert is geboren in 1862 in Rheden, zoon van Derk Jan Miggelenbrink en Gerdina Rhebergen. Evert is overleden op zaterdag 16 mei 1936 in Rheden, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124
Beroep:
Landbouwer, landarbeider
IV. Jan Hendrik Reinten, geboren omstreeks 1869 in Rheden.
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 22 april 1893 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Berendina Unk, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Berendina: Aktenr. 22
Berendina is geboren op woensdag 13 december 1865 in Loenen (Apeldoorn), dochter van Bart (ook Albertus Unk) Unck en Jenneken Huigen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 416
V. Hermina Reinten, geboren in 1871 in Rheden. Hermina is overleden op woensdag 9 oktober 1872 in Rheden, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 228
VI. Friedes Reinten, geboren in 1875 in Rheden. Friedes is overleden op donderdag 31 oktober 1912 in Arnhem, 36 of 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Friedes: Elders overleden
Aktenr. 722 van de gemeente Arnhem
Aktenr.186 dd 04-11-1912 van de gemeente Rheden
Beroep:
Losarbeider
VII. Hendrikus Reinten, geboren op woensdag 3 oktober 1877 in Rheden (zie 14).
30 Gijsbartus Wijnveld, geboren op zondag 15 januari 1843 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbartus: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2519 : Akteplaats: Westervoort
Gijsbartus is overleden op zondag 11 februari 1923 in Velp (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbartus: Aktenr. 29
Beroep:
Arbeider
Gijsbartus trouwde (2), 35 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1878 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Johanna Zweerts (1838-1885), 40 jaar oud. Gijsbartus trouwde (3), 43 jaar oud, op zaterdag 13 november 1886 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Teuntje van Zadelhoff (±1836-1908), ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1867 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 22 of 23-jarige Willemina (Willemien) Scholten (zie 31 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Gijsbartus en Willemina: Aktenr. 42 : Reg.nr. 3234 : Akteplaats: Rheden
31 Willemina (Willemien) Scholten, geboren in 1844 in Velp (Rheden). Willemina is overleden op woensdag 19 juni 1878 in Velp (Rheden), 33 of 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 106
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wijnveld, geboren op zaterdag 24 juli 1869 in Velp (Rheden) (zie 15).

Generatie 6 (oudouders)

32 Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in april 1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op zaterdag 18 februari 1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op zondag 17 april 1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief]. Claas trouwde (3), 63 jaar oud, op zaterdag 17 november 1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op vrijdag 19 april 1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 33 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
33 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op vrijdag 25 mei 1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in april 1802 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vr juli 1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren in juli 1803 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op donderdag 13 januari 1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48
Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op vrijdag 4 november 1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Eva is weduwe van Peter Ribbers (1805-1854), met wie zij trouwde op vrijdag 5 augustus 1842 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterloo, geboren op dinsdag 18 februari 1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 16).
34 Jan Starink, geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op maandag 5 juli 1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 oktober 1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
35 Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 3 november 1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op maandag 25 januari 1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2), 46 jaar oud, op zaterdag 20 oktober 1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op zaterdag 16 mei 1807 in Brummen. Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op donderdag 20 september 1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 september 1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op vrijdag 11 mei 1810 in Brummen (zie 17).
III. Hendrica Starink, geboren op dinsdag 11 februari 1812 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op donderdag 13 februari 1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op dinsdag 26 oktober 1813 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op zondag 21 april 1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Rhienderen (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op zondag 7 oktober 1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op zaterdag 1 juni 1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op woensdag 10 december 1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Janna is weduwe van Teunis Spijker (1791-1834), met wie zij trouwde op zaterdag 5 mei 1821 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Janna is weduwe van Jan Fucken (±1792-1847), met wie zij trouwde op zaterdag 31 oktober 1835 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op woensdag 30 januari 1822 in Rhienderen (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op dinsdag 21 februari 1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 april 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op woensdag 14 mei 1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op zondag 27 februari 1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Evert trouwde later op zaterdag 14 oktober 1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Nengerman (1830-1913).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
36 Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op zondag 8 juli 1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op woensdag 12 januari 1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
37 Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op maandag 9 juli 1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vr 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op dinsdag 14 juni 1814 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op dinsdag 9 december 1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 28 september 1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op maandag 17 augustus 1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op zaterdag 1 januari 1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op zaterdag 7 september 1816 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op vrijdag 14 februari 1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op zondag 13 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op zondag 7 oktober 1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op zaterdag 1 januari 1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op maandag 17 juli 1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen. Hij is gedoopt op zaterdag 13 juni 1818 in Zutphen. Jannes is overleden op zaterdag 21 januari 1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 juni 1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op vrijdag 4 augustus 1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Jenneken is overleden op vrijdag 25 februari 1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63
IV. Bernard(us) Wigman, geboren op woensdag 3 november 1819 in Zutphen (zie 18).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op woensdag 15 augustus 1821 om 23:00 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op donderdag 21 januari 1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op maandag 25 november 1822 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
VII. Derk Wigman, geboren op woensdag 20 oktober 1824 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op woensdag 30 januari 1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: ook Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op maandag 30 oktober 1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op vrijdag 21 maart 1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op donderdag 31 januari 1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op donderdag 7 januari 1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
38 Hendrik Jan Heuterman, geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op zondag 15 september 1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
39 Steventje Schaapvonder, geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op woensdag 21 februari 1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op woensdag 19 januari 1820 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op zaterdag 24 mei 1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op zaterdag 17 november 1821 in Oeken (Brummen) (zie 19).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op vrijdag 5 december 1823 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op vrijdag 4 maart 1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op maandag 6 juni 1825 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op vrijdag 13 januari 1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op vrijdag 7 februari 1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op zondag 14 februari 1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op donderdag 20 maart 1828 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op maandag 7 september 1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op vrijdag 30 juli 1830 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op vrijdag 13 december 1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op woensdag 11 april 1832 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op dinsdag 11 januari 1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 april 1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op vrijdag 29 oktober 1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op donderdag 3 oktober 1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op zaterdag 4 april 1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 19 maart 1835 in Oeken (Brummen). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
40 David Smits, geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert. Hij is gedoopt op donderdag 29 januari 1801 in Nederhemert. David is overleden op zondag 12 januari 1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman.
Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
41 Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op dinsdag 19 januari 1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op woensdag 2 april 1823 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op donderdag 4 maart 1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op woensdag 12 januari 1825 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 april 1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op zondag 2 oktober 1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (ook Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 oktober 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op zondag 7 april 1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Johannis is weduwnaar van Peterke van den Bogerd (1812-1844), met wie hij trouwde op zaterdag 7 oktober 1837 in Hedel [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 20).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op zondag 8 juni 1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op zondag 25 mei 1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op zondag 12 april 1829 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 april 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 22 juni 1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op zaterdag 12 maart 1831 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op zaterdag 5 november 1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 6 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op donderdag 12 april 1832 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op donderdag 4 december 1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op zondag 11 augustus 1833 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op woensdag 3 mei 1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 december 1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5
Hendrik is geboren op vrijdag 30 maart 1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op dinsdag 21 januari 1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 5 december 1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op vrijdag 19 december 1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op woensdag 18 juli 1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3
Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes
Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op donderdag 13 februari 1834 in Kerkwijk, dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Lijntje is weduwe van Jacobus Plugers (1830-1866), met wie zij trouwde op zaterdag 21 maart 1863 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op vrijdag 15 juli 1836 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op woensdag 14 mei 1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 16 januari 1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2
Gerrit is geboren op woensdag 17 december 1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Gerrit is overleden op woensdag 31 oktober 1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 28 mei 1838 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op vrijdag 1 november 1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op zaterdag 17 augustus 1839 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op donderdag 24 oktober 1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op maandag 31 augustus 1840 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op vrijdag 31 oktober 1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op dinsdag 14 november 1843 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op zondag 16 augustus 1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op vrijdag 30 november 1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
42 Cornelis de Fijter, geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel. Cornelis is overleden op woensdag 16 februari 1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
43 Elisabeth Rink, geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 30 juni 1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op vrijdag 22 december 1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (ovl. vr 1820).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika de Fijter, geboren op vrijdag 8 december 1820 in Andel (zie 21).
II. Dirk de Fijter, geboren omstreeks 1821 in Andel. Dirk is overleden op dinsdag 30 maart 1824 in Andel, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1821 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
III. Dirk de Fijter, geboren na 1824 in Andel. Dirk is overleden op maandag 21 november 1887 in Andel, ten hoogste 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, ten hoogste 36 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel.
IV. Adriana de Fijter, geboren omstreeks 1831 in Andel. Adriana is overleden op zaterdag 18 december 1915 in Hilversum, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1915 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1877 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Leerdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1849 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is weduwnaar van Jannetje Klarenbeek (1842-1876), met wie hij trouwde op zaterdag 13 februari 1875 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Fabrieksarbeider
V. Gijsbert de Fijter, geboren op zaterdag 29 augustus 1835 in Veen. Gijsbert is overleden op zaterdag 4 februari 1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op zondag 2 februari 1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op zaterdag 2 maart 1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
44 Evert Boudewijn, geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1793 in Zoelen. Evert is overleden op woensdag 19 juli 1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12 april 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
45 Maria van Mameren, geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1793 in Avezaath. Maria is overleden op dinsdag 2 december 1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op maandag 18 september 1815 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op maandag 25 oktober 1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op donderdag 13 februari 1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 22).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op zondag 1 november 1818 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op zaterdag 6 januari 1821 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op maandag 12 oktober 1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 april 1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op maandag 23 januari 1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op maandag 18 januari 1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op zondag 7 juli 1822 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op dinsdag 10 juli 1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 27 juli 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op woensdag 19 september 1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op dinsdag 18 september 1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnus (Stijnis) Boudewijn, geboren op donderdag 30 september 1824 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnus is overleden op woensdag 15 december 1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnus: Aktenr. 43
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 maart 1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stijnus en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op zaterdag 5 februari 1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op dinsdag 10 mei 1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op woensdag 25 oktober 1826 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op zaterdag 28 juli 1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 oktober 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op zondag 21 september 1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op woensdag 14 januari 1829 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op maandag 24 februari 1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op zondag 27 november 1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 11 december 1831 in Wadenoijen. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Oort.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op maandag 16 december 1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op zaterdag 28 mei 1831 in Avezaath. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 mei 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op zaterdag 5 mei 1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op vrijdag 9 september 1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op woensdag 11 maart 1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60
X. Christina Boudewijn, geboren op zaterdag 17 augustus 1833 in Avezaath. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 augustus 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op maandag 6 oktober 1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op woensdag 24 juni 1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op vrijdag 25 oktober 1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op woensdag 30 december 1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op dinsdag 7 januari 1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op maandag 16 oktober 1837 in Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op donderdag 8 juni 1899 in Kerk Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren omstreeks 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Willem is overleden op vrijdag 2 maart 1883 in Kerk Avezaath (Zoelen), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
46 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op zondag 2 januari 1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 6 april 1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
47 Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op vrijdag 14 november 1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op vrijdag 13 juni 1823 in Deil (zie 23).
II. Aaltje van Maurik, geboren op maandag 9 augustus 1824 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op donderdag 6 maart 1902 in Neerijnen, 77 jaar oud. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op maandag 26 januari 1829 in Waardenburg, zoon van Johannis Kardol en Maria Wilhelmina de Jong. Bastiaan is overleden op zondag 30 juni 1912 in Waardenburg, 83 jaar oud.
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op zondag 30 oktober 1825 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 oktober 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op donderdag 6 juni 1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op maandag 25 oktober 1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op donderdag 14 december 1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op zondag 24 augustus 1828 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 augustus 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op vrijdag 16 april 1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op maandag 9 mei 1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op maandag 14 maart 1831 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 maart 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op maandag 11 april 1831 in Deil, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op zondag 8 april 1832 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op maandag 22 december 1834 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op vrijdag 28 maart 1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op vrijdag 8 maart 1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Aartje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op dinsdag 23 mei 1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op dinsdag 12 september 1837 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op maandag 10 mei 1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op vrijdag 17 december 1841 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 juni 1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op dinsdag 31 januari 1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
48 Willem Freriks, geboren omstreeks 1799 in Arnhem. Willem is overleden op vrijdag 25 februari 1870 in Otterlo (Ede), ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Landbouwer, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 30 september 1828 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Gerritje (Jacobs) Derksen.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
49 Gerritje (Jacobs) Derksen, geboren op maandag 9 oktober 1809 in Deelen. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1809 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente : Paginanr. 68 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 603 : Doopplaats: Otterloo
Gerritje is overleden op zondag 24 september 1882 in Ede, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5207 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Gerritje: ook Gerritje Dirkzen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Breunis Freriks, geboren op maandag 15 december 1828 in Otterlo (zie 24).
II. Dientje Freriks, geboren op donderdag 11 maart 1830 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dientje: Aktenr. 72 : Reg.nr.5317 : Akteplaats: Ede
Dientje is overleden op vrijdag 20 december 1901 in Ede, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dientje: Aktenr. 265
Beroep:
Boeremeid, arbeidster
Dientje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aalbert van Deelen, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dientje en Aalbert: Aktenr. 18
Wettiging 1 kind
Aalbert is geboren op donderdag 23 januari 1823 in Bennekom, zoon van Leendert Tijmensen van Deelen en Willempje Cornelissen Willems. Aalbert is overleden op vrijdag 14 oktober 1887 in Ede, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aalbert: Aktenr. 171
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, dagloner
III. Engeltje Freriks, geboren op donderdag 29 november 1832 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engeltje: Aktenr. 207 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Engeltje is overleden op zaterdag 9 april 1910 in Zilven (Apeldoorn), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Engeltje: Aktenr. 218
Engeltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1856 in Renkum [bron: Gelders Archief] met Adrianus Willem van den Hoff, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engeltje en Adrianus: Aktenr. 6
Adrianus is geboren in 1832 in Renkum, zoon van Cornelis van den Hoff en Antje Jansen. Adrianus is overleden op maandag 11 februari 1867 in Renkum, 34 of 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 12 november 1870 in Ede [bron: Gelders Archief] met Brand Teunissen, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engeltje en Brand: Aktenr. 55
Engeltje weduwe van Adrianus Willem van den Hoff
Brand is geboren op zaterdag 27 december 1834 in Otterlo (Ede), zoon van Toon Teunissen en Adriana Essenstam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Brand: Aktenr. 264 : Reg.nr. 5316 : Akteplaats: Ede
Brand is overleden op donderdag 6 december 1906 in Zilven (Apeldoorn), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Brand: Aktenr. 523
Beroep:
Arbeider
IV. Jantje Freriks, geboren op zaterdag 6 december 1834 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 7 december 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 247 : Reg.nr. 5316 : Akteplaats: Ede
Jantje is overleden op maandag 30 december 1918 in Apeldoorn, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 857
Jantje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1864 in Ede [bron: Gelders Archief] met Steven Duifhuis, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Steven: Aktenr. 30
Wettiging 1 kind
Steven is geboren omstreeks 1831 in Barneveld, zoon van Steven Dreeszen Duifhuis en Maartje Harms van Dam. Steven is overleden op vrijdag 18 maart 1898 in Hoenderloo (Apeldoorn), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 130
Beroep:
Arbeider, dagloner
V. Jacob Freriks, geboren op maandag 14 augustus 1837 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 190 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op maandag 22 november 1886 in Arnhem, 49 jaar oud.
Beroep:
Schaapherder, landbuwer, arbeider
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1864 in Ede [bron: Gelders Archief] met Berendje Teunissen, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Berendje: Aktenr. 29
Berendje is geboren op dinsdag 24 oktober 1837 in Otterlo (Ede), dochter van Toon Teunissen en Adriana Essenstam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Berendje is overleden op woensdag 21 februari 1917 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 190 Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
VI. Gerrit Freriks, geboren op zaterdag 8 mei 1841 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5314 Akteplaats: Ede
Gerrit is overleden op maandag 10 oktober 1892 in Ede, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 284
Beroep:
Arbeider, voerman
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1865 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartjen van de Koot, ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aartjen: Aktenr. 53
Aartjen is geboren omstreeks 1847 in Rheden, dochter van Evert van der Koot en Gerritje Peters. Aartjen is overleden op vrijdag 17 september 1926 in Apeldoorn, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartjen: Aktenr. 461
Notitie bij Aartjen: Voogd van Aartjen : Gerrit van de Koot
Toeziend voogd van Aartjen Hendrikus van de Koot
Beroep:
Boerenmeid
VII. Willem Freriks, geboren op woensdag 6 november 1844 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 269 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op dinsdag 15 oktober 1918 in Apeldoorn, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 507
Beroep:
Arbeider, dagloner, landbouwer
Willem trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1868 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jacomiena Essenstam, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jacomiena: Aktenr. 19
Wettiging 1 kind
Jacomiena is geboren op zaterdag 15 juli 1843 in Apeldoorn, dochter van Es Essenstam en Elisabeth Aalte Kap. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomiena: Aktenr. 149
Jacomiena is overleden op woensdag 20 juli 1892 in Ede, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomiena: Aktenr. 229
VIII. Jan Freriks, geboren op woensdag 8 december 1847 in Otterlo (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 232 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op donderdag 22 januari 1863 in Otterlo (Ede), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5210 : Akteplaats: Ede
50 [misschien] Willem Wentink, geboren op vrijdag 14 mei 1802 in Zelhem. Hij is gedoopt op zondag 16 mei 1802 in Zelhem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Zelhem : Pagina: 167 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1832 : Doopplaats: Zelhem
Willem is overleden op donderdag 23 augustus 1888 in Rheden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 188 : Reg.nr. 3160 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Willem: Opm.: ook Willem Wenting
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Willem trouwde (2), 34 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1836 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Willemina (ook Willemken) Keurhorst (1799-1851), 37 jaar oud. Willem trouwde (3), 50 jaar oud, op zaterdag 26 februari 1853 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Johanna Plant (±1807-1857), ongeveer 46 jaar oud. Willem trouwde (4), 56 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1859 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Judith (ook Juda) Bongers (1809-1883), 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op zaterdag 22 april 1826 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Anneken Ekkenhuis (zie 51 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Anneken: Aktenr. 11 Reg.nr. 3241 : Akteplaats: Rheden
Opm.: wettiging 1 kind
51 Anneken Ekkenhuis, geboren op maandag 29 juni 1801 in Renkum en Heelsum. Zij is gedoopt op zondag 5 juli 1801 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 179 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
Anneken is overleden op vrijdag 5 augustus 1836 in Velp (Rheden), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anneken: Aktenr. 106 : Reg.nr. 3169 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margrita Wentink, geboren op zaterdag 15 januari 1825 in Renkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 januari 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Margrita: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3300 : Akteplaats: Renkum
Opm.: geboren als Magrita Ekkenhuis en bij huwelijk erkend en gewettigd
Margrita is overleden op zaterdag 12 februari 1916 in Rheden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margrita: Aktenr. 35 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Margrita trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 2 november 1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hermen Handele, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margrita en Hermen: Aktenr. 68 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Herme(n) weduwnaar van Johanna Berendina Willemsen
Hermen is geboren omstreeks 1811 in Velp (Rheden), zoon van Jacob Marten Handele en Johanna Willemse. Hermen is overleden op woensdag 8 december 1886 in Velp (Rheden), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 246
Hermen is weduwnaar van Johanna Berendina Willemsen (±1813-1868), met wie hij trouwde op donderdag 16 juni 1836 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Kanonneerstukrijder, vrachtrijder
II. Johanna Wentink, geboren op zondag 22 juli 1827 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 95 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Johanna is overleden op vrijdag 22 juli 1831 in Velp (Rheden), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juli 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 84 : Reg.nr. 3169 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Johanna: Opm.: ook Janna Wenting
III. Gerritjen Wenting, geboren op donderdag 7 januari 1830 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Aktenr. 7 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Gerritjen is overleden op donderdag 3 mei 1900 in Renkum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 69 : Reg.nr. 7883 : Akteplaats: Renkum
Gerritjen:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1859 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Leendert Kip, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritjen en Leendert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Leendert is geboren op zaterdag 20 november 1830 in Worth (Rheden), zoon van Martien Kip en Johanna Rutgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 185 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Leendert is overleden op vrijdag 8 januari 1864 in Velp (Rheden), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 13
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 21 september 1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hendrikus (Hein) Kroon, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritjen en Hendrikus: Aktenr. 61 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Hendricus weduwnaar van Geertruida Bongers en Gerritjen weduwe van Leendert Kip
Hendrikus is geboren op zaterdag 20 november 1830 in Doorn, zoon van Cornelis Jan Kroon en Hester Jongboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1830 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 26 : Reg.nr. 571-02 : Akteplaats: Doorn
Hendrikus is overleden op dinsdag 27 februari 1906 in Renkum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 34 : Regt.nr. 7883 : Akteplaats: Renkum
Hendrikus is weduwnaar van Geertruij (Geertruida) Bongers (1828-1872), met wie hij trouwde op zaterdag 16 november 1861 in Renkum [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeider, tuinman
IV. [vader:misschien] Johanna Wilhelmina Wentink, geboren op woensdag 12 juni 1833 in Velp (Rheden) (zie 25).
V. Lamberdina (Lubberdina) Wentink, geboren op zondag 19 april 1835 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lamberdina: Aktenr. 67 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
Lamberdina is overleden op vrijdag 4 november 1910 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1910 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lamberdina: Elders overleden
Aktenr. 794 : Reg.nr. 8069 : Akteplaats: Arnhem d.d. 05-11-1910
Aktenr. 236 dd 12-11-1910 van de gemeente Rheden
Beroep:
Dienstbode
Lamberdina trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 30 augustus 1862 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gergoski, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lamberdina en Hendrik: Aktenr. 55 : Reg.nr. 3235 : Akteplaats: Rheden
Opm.: wettiging 1 kind
Hendrik is geboren op vrijdag 13 januari 1837 in Rheden, zoon van Berend Gargoski en Hendrika Verhaaf. Hendrik is overleden na 1910, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook Hendrik Gergoski en Hendrik Gargorski
Beroep:
Arbeider
Getuige bij:
27-03-1897     huwelijk Jan Freriks (1872-1945) en Berendina Roordink (1875-1943) [zie 13]    [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
52 Jan Willem Roordink, geboren op vrijdag 5 april 1793 in Steenderen. Jan is overleden op vrijdag 2 november 1860 in Velp (Rheden), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 152
Beroep:
Timmermansknecht, timmerman
Jan trouwde (2), 43 jaar oud, op zaterdag 17 december 1836 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Johanna Maria van Geemen (1801-1850), 34 of 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op maandag 10 mei 1819 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Berendina Willemsen (zie 53 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Berendina: Aktenr. 15
53 Berendina Willemsen, geboren op zondag 30 september 1792 in Velp (Rheden). Berendina is overleden op zaterdag 23 juli 1836 in Velp (Rheden), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 92
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes Roordink, geboren in 1830 in Velp (Rheden) (zie 26).
54 Arie Bennis, geboren op vrijdag 25 oktober 1822 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 131 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
Arie is overleden op zaterdag 21 mei 1892 in Arnhem, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arie: Aktenr. 713 : Reg.nr. 408 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode, dienstknecht, metselaar
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1845 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Johanna Willemina Sanders.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Johanna: Aktenr. 38 : Reg.nr. 3238 : Akteplaats: Rheden
55 Johanna Willemina Sanders, geboren op dinsdag 30 december 1823 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 445 : Reg.nr. 54 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op vrijdag 26 april 1861 in Rheden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 77 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Maria Bennis, geboren op vrijdag 1 augustus 1845 in Arnhem (zie 27).
II. Arend Bennis, geboren op maandag 6 augustus 1849 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 134 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Metselaar
Arend trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11 oktober 1871 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aleida Kuster, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Aleida: Aktenr. 200 : Reg.nr. 165 : Akteplaats: Arnhem
Aleida is geboren op zaterdag 2 november 1839 in Drempt (Hummelo en Keppel), dochter van Jan Hendrik Kuster en Geertruida te Welle. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Aktenr. 75 : Reg.nr. 3996 : Akteplaats: Hummelo en Keppel
III. Hendrikus Bennis, geboren in 1853 in Velp (Rheden). Hendrikus is overleden op dinsdag 4 augustus 1896 in Velp (Rheden), 42 of 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 150
Notitie bij Hendrikus: Ook Hendrikus Bennes
Beroep:
Arbeider
Hendrikus trouwde, 39 of 40 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1893 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerritje Christina Jansen, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Gerritje: Aktenr. 59
Gerritje Christina weduwe van Willem Wesseldijk
Gerritje is geboren omstreeks 1855 in Velp (Rheden), dochter van Evert Jansen en Gerritje Christina Kappers. Gerritje is overleden op vrijdag 21 februari 1936 in Arnhem, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 136
Gerritje is weduwe van Willem Wesseldijk (1834-1892), met wie zij trouwde op zaterdag 12 mei 1877 in Rheden [bron: Gelders Archief]. Gerritje trouwde later op zaterdag 22 januari 1898 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jan Holst (geb. 1842). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op maandag 13 november 1905 in Arnhem (Echtscheiding) [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dienstbode
IV. Aleida Bennis, geboren op donderdag 30 augustus 1855 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Aktenr. 151 : Reg.nr. 3253 : Akteplaats: Rheden
Aleida is overleden op woensdag 12 juni 1861 in Velp (Rheden), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. 106 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
V. Johanna Maria Willemina Bennis, geboren op maandag 23 november 1857 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 244 : Reg.nr. 3253 : Akteplaats: Rheden
Johanna is overleden op woensdag 1 mei 1861 in Velp (Rheden), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
VI. Cornelia Bennis, geboren op vrijdag 6 mei 1859 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 119 : Reg.nr. 3253 : Akteplaats: Rheden
56 Arend Reinten, geboren in 1788 in Rheden. Arend is overleden op maandag 25 mei 1863 in Rheden, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Aktenr. 101
Beroep:
Arbeider, bouwman, daghuurder
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1821 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23 of 24-jarige Hendrika Kobesen.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Hendrika: Aktenr. 21
57 Hendrika Kobesen, geboren in 1797 in Hoog-Keppel. Hendrika is overleden op zondag 30 december 1877 in Rheden, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1877 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 203
Notitie bij Hendrika: Ook Kobissen en Cobesen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Christina Reintjes, geboren in 1822 in Hummelo en Keppel.
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1848 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Cornelis Roeterdink, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Cornelis: Aktenr. 14
Cornelis is geboren in 1819 in Gorssel, zoon van Antoni Roeterdink en Fenneken Agterhoek.
Beroep:
Bouwman
II. Hendrika Reinten, geboren omstreeks 1823 in Hummelo en Keppel. Hendrika is overleden op maandag 17 oktober 1825 in Rheden, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 75
III. Hendrik Reinten, geboren omstreeks 1826 in Rheden. Hendrik is overleden op zaterdag 24 februari 1855 in Rheden, ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 48
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 16 november 1850 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Hazewold, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 31
Hendrika is geboren omstreeks 1825 in Brummen, dochter van Gerrit Jan Hazewold en Geertruij Heijink. Hendrika is overleden op vrijdag 24 december 1886 in Rheden, ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 267
Hendrika trouwde later op zaterdag 29 november 1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Bosveld (±1833-1901).
Beroep:
Dienstmeid
IV. Harmanus (Hermanus) Reinten, geboren in 1830 in Rheden (zie 28).
V. Christiaan Reinten, geboren omstreeks 1832 in Rheden. Christiaan is overleden op woensdag 12 juni 1844 in Rheden, ongeveer 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christiaan: Aktenr. 94
VI. Cornelia Rijnten (ook Reinten), geboren op zondag 5 april 1835 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 54 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
Cornelia is overleden op maandag 3 december 1906 in Rheden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 243 : Reg.nr. 8686 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Ook Reinten
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Godefridus Harmsen, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Godefridus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3235 : Akteplaats: Rheden
Zie 58,II voor persoonsgegevens van Godefridus.
VII. Arent Reinten, geboren in 1838 in Rheden. Arent is overleden op vrijdag 17 juli 1891 in Rheden, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arent: Aktenr. 156
Notitie bij Arent: Ook Rijnten
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Arent:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op vrijdag 3 augustus 1860 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Everdiena Meijerman, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arent en Everdiena: Aktenr. 45
Everdiena is geboren in 1828 in Wisch, dochter van Berend Meijerman en Dersken Vriezen. Everdiena is overleden op donderdag 26 juli 1866 in Rheden, 37 of 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Everdiena: Aktenr. 119
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 22 december 1866 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Jacoba Siegers, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arent en Wilhelmina: Aktenr. 67
Arent weduwnaar van Everdiena Meijerman
Wilhelmina is geboren in 1843 in Groningen, dochter van Tjaarde Siegers en Anna Maria Muller. Wilhelmina is overleden op woensdag 30 januari 1895 in Rheden, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 22
Beroep:
Dienstbode
VIII. Gerdina Hendrika Reinten, geboren omstreeks 1853 in Rheden. Gerdina is overleden op dinsdag 12 september 1854 in Rheden, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerdina: Aktenr. 97
58 Derk (Dirk) Harmsen, geboren op woensdag 23 juni 1790 in Didam. Derk is overleden op zondag 18 december 1864 in Rheden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 249
Beroep:
Boereknegt, bouwman, landbouwer
Derk is weduwnaar van Geertruij Poppink (±1793-1829), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op donderdag 14 november 1816 in Dieren (Rheden) [bron: Gelders Archief].
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op donderdag 19 november 1829 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Geertruida Wielheesen (zie 59 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Derk en Geertruida: Aktenr. 39
Derk weduwnaar van Geertruida Poppink
59 Geertruida Wielheesen, geboren op maandag 23 november 1801 in Rheden. Geertruida is overleden op donderdag 23 december 1875 in Rheden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 269
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruida Gerdina Harmsen, geboren in 1831 in Rheden. Geertruida is overleden vr 1904, ten hoogste 73 jaar oud. Geertruida trouwde, 47 of 48 jaar oud, op zaterdag 5 april 1879 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Tebbo Tjaars Donk, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Tebbo: Aktenr. 22
Tebbo is geboren in 1838 in Termunten, zoon van Jan Donk en Willemina Tebbes Bos. Tebbo is overleden op woensdag 27 december 1905 in Arnhem, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Tebbo: Aktenr. 1039
Tebbo trouwde later op donderdag 11 augustus 1904 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hendrina Eskens (1828-1920).
II. Godefridus Harmsen, geboren op zondag 16 juni 1833 in Rheden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Godefridus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
Godefridus is overleden op woensdag 30 augustus 1922 in Ellecom (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Godefridus: Aktenr. 205 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Ellecom (Rheden)
Beroep:
Arbeider, dagloner
Godefridus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Cornelia Rijnten (ook Reinten), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Godefridus en Cornelia: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3235 : Akteplaats: Rheden
Zie 56,VI voor persoonsgegevens van Cornelia.
III. Maria Harmsen, geboren in 1836 in Rheden (zie 29).
IV. Jantje Harmsen, geboren in 1838 in Rheden. Jantje is overleden op dinsdag 7 maart 1922 in Rheden, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 243
Jantje:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1867 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Dries Tamboer, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Dries: Atenr. 19
Dries is geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Apeldoorn, zoon van Willem Tamboer en Hendrina Kleiboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dries: Aktenr. 238
Dries is overleden op woensdag 3 oktober 1894 in Rheden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dries: Aktenr. 197
Beroep:
Landbouwer, arbeider
(2) trouwde, 57 of 58 jaar oud, op donderdag 31 december 1896 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan de Bruin, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Gerrit: Aktenr. 123
Gerrit Jan weduwnaar van Berendina Scheffer
Jantje weduwe van Dries Tamboer
Gerrit is geboren in 1843 in Brummen, zoon van Gerrit de Bruin en Sebilla Takken. Gerrit is overleden op zaterdag 12 december 1925 in Rheden, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 243
Gerrit is weduwnaar van Berendina Scheffer (1845-1891), met wie hij trouwde op zaterdag 14 maart 1868 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
V. Jan Hendrik Harmsen, geboren in 1842 in Spankeren.
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantje Jalink, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Aktenr. 39
Jantje is geboren in 1837 in De Steeg (Rheden), dochter van Arend Jalink en Johanna Vleeming. Jantje is overleden vr 1895, ten hoogste 58 jaar oud.
(2) trouwde, 52 of 53 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1895 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantje Kroes, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Aktenr. 89
Jan Hendrik weduwnaar van Jantje Jalink
Jantje weduwe van Hermanus Christiaan Kroes
Jantje is geboren in 1833 in De Steeg (Rheden), dochter van Netter Jannes Kroes en Jantje Wielheesen. Jantje is weduwe van Hermanus Christiaan Knaake (1837-1894), met wie zij trouwde op woensdag 13 mei 1863 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief].
60 Jan Wijnveld, geboren op maandag 8 januari 1810 in Elst (Overbetuwe). Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1810 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 648 : Doopplaats: Elst
Beroep:
Kleermaker
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 5 oktober 1841 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met de 35-jarige Gerritje Willemsen.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2514 : Akteplaats: Westervoort
61 Gerritje Willemsen, geboren op zondag 5 oktober 1806 in Huissen. Zij is gedoopt op zondag 12 oktober 1806 in Huissen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Huissen : Pagina: 31 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 980 : Doopplaats: Huissen
Gerritje is overleden op woensdag 19 april 1865 in Westervoort, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2501 : Akteplaats: Westervoort
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbartus Wijnveld, geboren op zondag 15 januari 1843 in Westervoort (zie 30).
II. Reintje Wijnveld, geboren op donderdag 21 maart 1844 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2519 : Akteplaats: Westervoort
III. Arie Wijnveld, geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2519 : Akteplaats: Westervoort
Beroep:
Arbeider
Arie trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1873 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antje Brink, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Antje: Aktenr. 21
Antje is geboren in 1848 in Renkum, dochter van Jan Brink en Rijkje (Reintje) van Schuilenburg.
Beroep:
Dienstbode
IV. Jan Wijnveld, geboren op maandag 2 augustus 1847 in Westervoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2518 : Akteplaats: Westervoort
Jan is overleden op maandag 25 februari 1929 in Velp (Rheden), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 81
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1870 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Johanna Vleeming, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Aktenr. 40 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Johanna is geboren op vrijdag 13 februari 1846 in Velp (Rheden), dochter van Jan Gijsbert Vleeming en Johanna van der Teems. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 42 : Reg.nr. 3255 : Akteplaats: Rheden
Johanna is overleden op donderdag 30 juni 1927 in Velp (Rheden), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1927 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 162
62 Harmen Scholten, geboren in 1811 in Velp (Rheden). Harmen is overleden op maandag 31 mei 1886 in Velp (Rheden), 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 110
Beroep:
Metselaar
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op vrijdag 24 februari 1832 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 20 of 21-jarige Hendrika Willemsen.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Hendrika: Aktenr. 4
63 Hendrika Willemsen, geboren in 1811 in Velp (Rheden). Hendrika is overleden op zaterdag 30 april 1881 in Velp (Rheden), 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 80
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adolph Scholten, geboren in 1832 in Velp (Rheden). Adolph is overleden op vrijdag 19 april 1901 in Rheden, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adolph: Aktenr. 118
Beroep:
Verwer, schilder
Adolph trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 7 augustus 1857 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Matser, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adolph en Elisabeth: Aktenr. 47
Elisabeth weduwe van Hendrik Arends
Elisabeth is geboren op zaterdag 27 november 1824 in Worth (Rheden), dochter van Bartanus Matser en Berendina Egber(t)s. Elisabeth is overleden op vrijdag 12 december 1890 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 253
Elisabeth is weduwe van Hendrik Arends (1814-1854), met wie zij trouwde op zaterdag 2 februari 1850 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dienstbode
II. Nicolaas Scholten, geboren in 1838 in Velp (Rheden).
Beroep:
Arbeider, metselaar, opperman
Nicolaas trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1862 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Maria Brink, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Maria: Aktenr. 34
Maria is geboren in 1833 in Wageningen, dochter van Jan Brink en Rijkje (Reintje) van Schuilenburg. Maria is overleden op maandag 9 mei 1898 in Rheden, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 110
Beroep:
Dienstbode
III. Hendrik Scholten, geboren in 1839 in Velp (Rheden).
Beroep:
Winkelbediende, tuinman
Hendrik trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 4 november 1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Maria Hofenk, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Aktenr. 78
Maria is geboren op vrijdag 10 juli 1846 in Beekbergen (Apeldoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 137
Beroep:
Dienstbode
IV. Willemina (Willemien) Scholten, geboren in 1844 in Velp (Rheden) (zie 31).
V. Martina Berendina Scholten, geboren omstreeks 1855 in Velp (Rheden). Martina is overleden op vrijdag 25 juli 1924 in Velp (Rheden), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martina: Aktenr. 149
Martina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 3 juni 1880 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Tinus Peters, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martina en Tinus: Aktenr. 38
Tinus is geboren omstreeks 1857 in Soeren (Rheden), zoon van Jan Peters en Jantje Thomassen. Tinus is overleden op donderdag 28 maart 1935 in Velp (Rheden), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Tinus: Aktenr. 78
Beroep:
Metselaar, arbeider

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Henderik Claassen, geboren in juli 1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op zondag 22 november 1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 28 of 29-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op vrijdag 6 januari 1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op zaterdag 7 januari 1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).
Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
65 Berendina (Dina) Jurriens, geboren in januari 1729 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in januari 1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op maandag 2 oktober 1815 in Eerbeek (Brummen), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 64,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in april 1758 in Harskamp (zie 32).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in juni 1760 in Otterlo. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in mei 1763 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in november 1765 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 24 november 1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in september 1768 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op zondag 26 april 1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op dinsdag 13 maart 1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (±1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op zondag 21 oktober 1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op woensdag 26 september 1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1729-1815) [zie 65] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 juni 1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen. Aaltjen is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 29 april 1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren in maart 1765 in Apeldoorn, zoon van Johannes van den Berg en Hendrika Zegers. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op zondag 7 februari 1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op dinsdag 29 augustus 1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op zondag 10 mei 1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op donderdag 14 mei 1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
66 Hendrik Riks.
Hij trouwde met
67 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk.
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op zondag 19 maart 1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (ook Gisbertsen), 52 of 53 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 maart 1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren in maart 1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Jan is weduwnaar van Geurtje Knelis (ook Kornelissen) (ovl. vr 1773), met wie hij trouwde op donderdag 13 november 1766 in Barneveld [bron: Gelders Archief]. Jan is weduwnaar van Aertjen Jacobs (ovl. vr 1786), met wie hij trouwde op zaterdag 8 mei 1773 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 33).
68 Goossen Starink, geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 mei 1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op vrijdag 12 april 1782 in Voorst in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
69 Berendina Hendriks, geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op woensdag 12 maart 1783 in Voorst (zie 34).
II. Willem Starink, geboren in 1787 in Rhienderen (Brummen). Willem is overleden op zondag 21 juli 1816 in Oeken (Brummen), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
70 Teunis Hendriks Peppelenbosch, geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op dinsdag 22 september 1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 september 1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op zondag 26 april 1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op zaterdag 11 april 1767 in Brummen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
71 Christina Elisabeth van Vheelen, geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op zondag 19 april 1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 70,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendrik(sen) Theunissen Peppelbosch, geboren in februari 1769 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 24 februari 1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 26 juni 1770 in Brummen. Hij of zij is begraven op zaterdag 30 juni 1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in februari 1771 in Brummen. Hij is gedoopt op woensdag 27 februari 1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op zaterdag 24 december 1774 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 25 december 1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op donderdag 12 juli 1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 25 december 1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op zondag 18 januari 1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op donderdag 8 mei 1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis(sen) Peppelenbos(ch), geboren op woensdag 7 oktober 1778 in Brummen. Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op vrijdag 18 oktober 1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op zondag 29 oktober 1780 in Brummen (zie 35).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op dinsdag 27 mei 1783 in Rhienderen (Brummen). Zij is gedoopt op donderdag 29 mei 1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op zaterdag 21 december 1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op zondag 7 juli 1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C.L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 71] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op dinsdag 22 februari 1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
72 Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman. Gert is overleden vr 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op woensdag 3 november 1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
73 Henders(ken) Platenburg, geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op vrijdag 14 juni 1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen. Jenneken is overleden op maandag 16 augustus 1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 36).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op zondag 1 augustus 1784 in Zutphen. Derk is overleden op woensdag 21 april 1852 om 04:30 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Gerrit Jan Beker (geb. ±1818).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 mei 1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (ook Martha) Westhoven, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op woensdag 6 september 1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op woensdag 17 mei 1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
74 Gerrit Jan Jansen (ook Jansen Schurinck).
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
75 Johanna (Janna) Terink (ook Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in november 1761 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 15 november 1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in november 1763 in Broek (Voorst). Zij is gedoopt op zondag 20 november 1763 in Voorst. Catharine is overleden op zondag 4 november 1855 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 28 juni 1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in augustus 1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op dinsdag 28 maart 1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 28 maart 1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren in 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teruniske Schreurs.
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in augustus 1765 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan(nes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen). Jan(nes) is overleden op maandag 22 juni 1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan(nes): Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan(nes) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 19 februari 1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 februari 1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan(nes) en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op vrijdag 5 januari 1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op donderdag 3 januari 1782 in Zutphen (zie 37).
76 Gerrit Jan Heuterman, geboren in december 1751 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 3 februari 1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
77 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren in december 1759 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op zondag 20 januari 1793 in Brummen (zie 38).
II. Harmen Heuterman, geboren op zondag 8 maart 1795 in Voorst. Hij is gedoopt op woensdag 18 maart 1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
78 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in augustus 1748 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op donderdag 31 december 1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 januari 1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op zondag 29 maart 1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op zondag 28 juli 1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 79 hieronder). Hendrik en Janna gingen op zaterdag 6 juli 1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
79 Janna Wagenvoort, geboren in december 1752 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op zondag 27 januari 1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2), 44 of 45 jaar oud, in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op zondag 29 februari 1784 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op donderdag 22 november 1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 november 1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op maandag 28 juli 1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1783 in Brummen. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willemke Bloemenkolk. Evert is overleden op vrijdag 28 maart 1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op zondag 26 maart 1786 in Brummen. Zij is gedoopt op vrijdag 31 maart 1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op dinsdag 11 maart 1788 in Brummen. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 78,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in januari 1790 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 78,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op donderdag 29 november 1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard(us) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 19]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 9]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 maart 1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op zondag 17 maart 1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 78,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 78,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op zaterdag 15 mei 1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op woensdag 6 april 1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op zaterdag 1 november 1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Oeken (Brummen) (zie 39).
80 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
81 Petronella Smits, geboren omstreeks 1784 in Grave. Zij is gedoopt in 1784 in Grave. Petronella is overleden op woensdag 18 maart 1829 in Hedel, ongeveer 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2), ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit deze relatie:
I. David Smits, geboren op woensdag 28 januari 1801 in Nederhemert (zie 40).
82 Egon Akkerman, geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel. Egon is overleden op zaterdag 11 mei 1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 mei 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1794 in Hedel met de 24-jarige
83 Anna (Anneke) Valk, geboren in februari 1769 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1769 in Hedel. Anna is overleden op dinsdag 12 december 1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel. Antonie is overleden op woensdag 2 oktober 1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op zondag 18 januari 1795 in Hedel. Jan is overleden op dinsdag 27 december 1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op vrijdag 20 mei 1796 in Hedel. Johannis is overleden op vrijdag 3 september 1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde met Elizabeth van Malsen.
IV. Jenneke Akkerman, geboren op maandag 8 januari 1798 in Hedel. Jenneke is overleden op vrijdag 17 juni 1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 3 juni 1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.
Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. A(a)lbertus Akkerman, geboren op dinsdag 11 juni 1799 in Hedel. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Hedel. A(a)lbertus is overleden op dinsdag 23 mei 1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van A(a)lbertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
A(a)lbertus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 juni 1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen.
Notitie bij het huwelijk van A(a)lbertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is een dochter van Joost van Malsen en Lijsbet Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op maandag 9 februari 1801 in Hedel (zie 41).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op maandag 4 februari 1805 in Hedel. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1805 in Hedel. Gerrit is overleden op woensdag 16 januari 1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 juli 1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerritje Wolfers.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
VIII. Anneke Akkerman, geboren op woensdag 16 december 1807 in Hedel.
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 april 1836 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op donderdag 20 september 1810 in Hedel.
X. Egon Akkerman, geboren op dinsdag 26 juli 1814 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op woensdag 9 november 1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op woensdag 8 januari 1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op maandag 12 januari 1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op woensdag 12 februari 1812 in Hedel. Elizabeth is overleden op zondag 18 juni 1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
84 Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op zondag 22 september 1743 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1743 in Andel. Hendrik is overleden op donderdag 28 december 1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op zondag 19 februari 1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
85 Gijsbertje van Andel, geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op donderdag 11 mei 1786 in Andel (zie 42).
86 Dirk Rink, geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op zondag 6 juni 1790 in Haaften met de 22-jarige
87 Johanna Meijer, geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op donderdag 26 mei 1791 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op maandag 12 januari 1874, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217
Adriaantje:
(1) trouwde met Johannes van Aalsburg. Johannes is overleden vr 1874.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren in maart 1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op donderdag 16 maart 1758 in Zaltbommel.
II. Elisabeth Rink, geboren op donderdag 27 juni 1793 in Haaften (zie 43).
88 Jacob Evertse Boudewijn, geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op zondag 3 april 1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op dinsdag 7 december 1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 10 maart 1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op zaterdag 23 februari 1793 in Buren in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
89 Willemijntje Doorn, geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op vrijdag 7 maart 1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op dinsdag 4 juni 1793 in Avezaath (zie 44).
II. Cornelis Evertse, geboren op woensdag 20 april 1796 in Zoelen. Hij is gedoopt op zondag 24 april 1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op zondag 28 september 1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op zondag 4 augustus 1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1799 in Tiel. Anna is overleden op zaterdag 6 juni 1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op zondag 1 oktober 1797 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op maandag 9 januari 1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 14 september 1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op donderdag 9 juli 1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op vrijdag 10 juli 1801 in Heesselt. Lena is overleden op vrijdag 18 augustus 1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
90 P(i)eter van Mameren, geboren in december 1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van P(i)eter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
P(i)eter is overleden op zaterdag 20 maart 1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 21 maart 1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van P(i)eter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 90,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
P(i)eter trouwde (2), 48 of 49 jaar oud, op vrijdag 21 december 1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, op zondag 6 december 1789 in Opijnen met de 19-jarige
91 Jenneke Tibo, geboren op maandag 19 februari 1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op vrijdag 19 februari 1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 februari 1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op zondag 21 maart 1790 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte P(i)eter van Mameren (1761-1819) [zie 90]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 maart 1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op maandag 20 september 1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op vrijdag 26 april 1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op vrijdag 22 juli 1791 in Kapel-Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op vrijdag 28 maart 1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 24 april 1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782), Albert Meulenbroek (geb. ±1783) en Bernardus Coeler (geb. ±1792).
Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op zondag 21 januari 1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en) (van Esveld). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op zondag 4 februari 1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op dinsdag 16 april 1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op woensdag 23 januari 1793 in Avezaath (zie 45).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op donderdag 22 mei 1794 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op vrijdag 12 december 1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 december 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 30 december 1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op donderdag 21 februari 1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op zondag 29 mei 1796 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op dinsdag 10 april 1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 november 1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6
Bart is geboren in januari 1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op maandag 26 januari 1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op woensdag 8 juni 1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Elders overleden
Aktenr. 30 van de gemeente Buren
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11
Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op dinsdag 15 maart 1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1803 in Buren. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Maria van Biemond. Dirk is overleden op maandag 28 oktober 1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op donderdag 22 november 1798 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 november 1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op vrijdag 14 augustus 1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort.
VII. Cornelis van Mameren, geboren op woensdag 27 augustus 1800 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op maandag 21 november 1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op woensdag 9 februari 1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op donderdag 25 oktober 1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Lijntje trouwde later op zaterdag 14 november 1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elbertus Horsting (1787-1844). Lijntje trouwde later op zaterdag 16 november 1850 in Tiel [bron: Gelders Archief] met Johannes Joseph de Kleijn (1805-1870).
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op donderdag 19 augustus 1802 in Avezaath. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 181] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Avezaath. Jan is overleden op zaterdag 7 september 1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op maandag 31 december 1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in december 1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op zondag 26 januari 1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op zaterdag 9 november 1805 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 8 december 1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op dinsdag 28 juni 1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 maart 1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in januari 1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op dinsdag 8 mei 1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op donderdag 11 februari 1808 in Avezaath (Zoelen). Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op maandag 6 februari 1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 14 maart 1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1
Evert is geboren op woensdag 12 juli 1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in juli 1797 in Beusichem. Evert is overleden op vrijdag 20 november 1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
92 Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 4 april 1773 in Zoelmond met de 21-jarige
93 Grietje van Dam, geboren in mei 1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem). Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op maandag 25 januari 1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond. Hij is gedoopt op donderdag 25 december 1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op zondag 10 juli 1785 in Zoelmond. Loth is overleden op woensdag 11 februari 1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 11 december 1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond. Gerrit is overleden op donderdag 17 november 1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op zondag 31 juli 1791 in Zoelmond (zie 46).
94 Jasper de Vos, geboren op zondag 8 april 1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 27 november 1799 in Everdingen met de 22-jarige
95 Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op zondag 16 maart 1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 47).
96 Breunardus (Breunis) Fre(de)riks, geboren in 1756 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 29 februari 1756 in Rheden. Breunardus is overleden op vrijdag 18 maart 1836 in Otterlo (Ede), 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Breunardus: Aktenr. 51
Beroep:
Landbouwer, landman
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op donderdag 17 februari 1791 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Engeltje Onderstal. Breunardus en Engeltje gingen op vrijdag 28 januari 1791 in Otterlo in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Breunardus en Engeltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 31 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 604 : Akteplaats: Otterloo dd 28-01-1791
Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina 81 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden dd 17-02-1791
97 Engeltje Onderstal, geboren in mei 1761 in Deelen. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1761 in Otterlo (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engeltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 69 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Engeltje is overleden op donderdag 1 juni 1843 in Otterlo (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Engeltje: Aktenr. 94
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rijk Freriks, geboren in 1791 in Arnhem. Hij is gedoopt in 1791 in Arnhem. Rijk is overleden op maandag 26 september 1859 in Ede, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Rijk: Aktenr. 158 : Reg.nr. 5210 : Akteplaats: Ede
II. Gerritje Fredriks, geboren op zaterdag 10 december 1791 in Arnhem. Gerritje is overleden op zaterdag 30 maart 1867 in Otterlo (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1814 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Giesbert (Gijsbert) Busser, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Gijsbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3407 : Akteplaats: Otterlo
Gijsbert is geboren op zondag 4 november 1787 in Hall (Brummen), zoon van Arend Busser en Jantje Gijsberts(en). Hij is gedoopt op zondag 11 november 1787 in Hall [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 141 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Gijsbert is overleden op maandag 11 november 1867 in Otterlo (Ede), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 206
Beroep:
Boerenknecht, daghuurder, heetmaaier, landbouwer, arbeider
III. Trijntje Freriks, geboren in 1793 in Otterlo. Zij is gedoopt in 1793 in Otterlo. Trijntje is overleden op dinsdag 18 januari 1848 in Otterlo (Ede), 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
IV. Willem Freriks, geboren omstreeks 1799 in Arnhem (zie 48).
V. Aaltje Frederiks, geboren omstreeks 1801 in Arnhem. Aaltje is overleden op dinsdag 22 februari 1870 in Otterlo (Ede), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Landbouwster
Aaltje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1823 in Ede [bron: Gelders Archief] met Derk (Dirk Jacobs) Derksen, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Derk: Aktenr. 18
Zie 98,I voor persoonsgegevens van Derk.
98 Jacob Derksen, geboren omstreeks 1763 in Apeldoorn. Jacob is overleden op vrijdag 8 februari 1833 in Otterlo (Ede), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Jacob: ook Jakob Dirkzen
Beroep:
Heetmaaijer (Heidemaaijer), dagloner
Hij trouwde met
99 Berendina Jans(en), geboren omstreeks 1776. Berendina is overleden op zondag 8 september 1816 in Otterlo (Ede), ongeveer 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3407 : Akteplaats: Ede
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk (Dirk Jacobs) Derksen, geboren in mei 1799 in Otterloo. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1799 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente : Paginanr. 54 volgnr. op pagia 4 : Reg.nr. 603 : Doopplaats: Otterloo
Derk is overleden op donderdag 3 november 1864 in Otterlo (Ede), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 222
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Derk trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1823 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aaltje Frederiks, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Aaltje: Aktenr. 18
Zie 96,V voor persoonsgegevens van Aaltje.
II. Gerrit Derksen, geboren in december 1801 in Otterloo. Hij is gedoopt op vrijdag 25 december 1801 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente : Paginanr. 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 603 : Dooplaats: Otterloo
Gerrit is overleden op woensdag 3 augustus 1853 in Otterlo (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5211 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Gerrit: Ook Gerrit Dirkzen
Beroep:
Heetmaaijer, arbeider, landbouwer
Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 17 november 1838 in Ede [bron: Gelders Archief] met Trijntje Onderstal, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Trijntje is geboren op zondag 8 maart 1812 in Deelen (Otterlo), dochter van Jan Willemse Onderstal (zie 194,VIII) en Naaltje Cornelissen Mulder (Muller). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 8 maart 1812 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1812 in Otterlo.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3407 : Akteplaats: Otterlo
Trijntje is overleden op vrijdag 29 januari 1858 in Otterlo (Ede), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Aktenr. 37 : Reg.nr. 5210 : Akteplaats: Ede
Trijntje trouwde later op zaterdag 3 mei 1856 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem van Ark (1822-1886).
III. Aart Derksen, geboren in mei 1806 in Otterlo. Hij is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Kerkelijke gemeente : Paginanr. 63 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 603 : Doopplaats: Otterloo
Aart is overleden op dinsdag 26 september 1865 in Beekbergen (Apeldoorn), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 246
Notitie bij Aart: Ook Aart Dirkzen
IV. Gerritje (Jacobs) Derksen, geboren op maandag 9 oktober 1809 in Deelen (zie 49).
V. Jantje Derksen, geboren omstreeks 1813 in Otterlo. Jantje is overleden op maandag 8 juni 1885 in Oosterhuizen (Apeldoorn), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 232 : Reg.nr. 6493 : Akteplaats: Apeldoorn
Jantje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1837 in Ede [bron: Gelders Archief] met Bart Ploeg, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Bart: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats: Ede
Bart is geboren in juni 1805 in Beekbergen, zoon van Teunis Everts Ploeg en Annetje Dibbets. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1805 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bart: Kerkelijke gemeente : Paginanr. 106 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
Bart is overleden op vrijdag 10 september 1880 in Beekbergen (Apeldoorn), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Aktenr. 241 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Heetmaaier, landbouwer
100 Gerrit Wentink.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde met
101 Grietjen Stevens.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Wentink, geboren op vrijdag 14 mei 1802 in Zelhem (zie 50).
102 Lubbert Ekkenhuis, geboren omstreeks 1754 in Apeldoorn. Lubbert is overleden op woensdag 14 april 1813 in Doorwerth (Renkum), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lubbert: Aktenr. 8 : Reg.nr.3434 : Akteplaats: Oosterbeek
Beroep:
Papiermakersknecht
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zondag 1 augustus 1790 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 16-jarige Janna Brink.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert en Janna: Kerkelijke gemeente: Arnhem : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: gehuwd met Janna Brinks, inschr. te Hall 15-08-1790, attest. naar Hall 09-09-1790
103 Janna Brink, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen (Apeldoorn). Janna is overleden op zondag 5 augustus 1827 in Renkum, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 23 : Reg.nr. 3266 : Akteplaats: Renkum
Notitie bij Janna: ook Janna Brinks
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Annetje Ekkenhuis, geboren op maandag 16 januari 1792 in Loenen. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1792 in Loenen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Annetje: Kerkelijke gemeente: Loenen : Pagina: 49 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 73 : Doopplaats: Loenen
II. Petronella Ekkenhuis, geboren in augustus 1793 in Renkum en Heelsum. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1793 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 170 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
III. Egbert Ekkenhuis, geboren in april 1795 in Renkum en Heelsum. Hij is gedoopt op zondag 19 april 1795 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egbert: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 172 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
IV. Petronella Ekkenhuis, geboren in oktober 1797 in Renkum en Heelsum. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1797 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 175 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
V. Peter Ekkenhuis, geboren in september 1798 in Renkum en Heelsum. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 176 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
VI. Andries Ekkenhuis, geboren in mei 1800 in Renkum. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1800 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Andries: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 177 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
Andries is overleden op vrijdag 16 september 1864 in Otterlo (Ede), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Andries: Aktenr. 196 : Reg.nr. 5210 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht
Andries trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 2 oktober 1840 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief] met Johanna (Janna) ten Brink, 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3146 : Akteplaats: Rozendaal
Opm.: Johanna weduwe van Willem Rijnders
Johanna is geboren op zaterdag 11 februari 1792 in Rozendaal (Gld), dochter van Gerrit Jan ten Brink en Evertje Hermsen. Johanna is overleden op dinsdag 28 februari 1843 in Rozendaal (Gld), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3137 : Akteplaats: Rozendaal
Johanna is weduwe van Willem Rijnders (±1765-1830), met wie zij trouwde op zaterdag 11 mei 1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
VII. Anneken Ekkenhuis, geboren op maandag 29 juni 1801 in Renkum en Heelsum (zie 51).
VIII. Gerrit Ekkenhuis, geboren in januari 1803 in Renkum en Heelsum. Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1803 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 181 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
Gerrit is overleden op zondag 1 augustus 1824 in Arnhem, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 167 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Militair
IX. Willemina Ekkenhuis, geboren in maart 1806 in Renkum en Heelsum. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Renkum en Heelsum : Pagina: 185 volgnr. op pagina 10 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
X. Peter Ekkenhuis, geboren in januari 1808 in Renkum en Heelsum. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1808 in Renkum en Heelsum [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente Renkum en Heelsum : Pagina: 189 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1339 : Doopplaats: Renkum en Heelsum
104 Antonij Roordink.
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde met
105 Aaltje Pelgrum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Willem Roordink, geboren op vrijdag 5 april 1793 in Steenderen (zie 52).
106 Hermen Willemsen.
Hij trouwde met
107 Gardijna Gerssen.
Beroep:
Boerenwerk doende
Kind uit dit huwelijk:
I. Berendina Willemsen, geboren op zondag 30 september 1792 in Velp (Rheden) (zie 53).
108 Adrianus (Arie) Bennis, geboren op zaterdag 22 december 1792 in Blokker. Adrianus is overleden op vrijdag 6 november 1846 in Velp (Rheden), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Aktenr. 162 : Reg.nr. 3168 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Tuinknecht, arbeider, metselaar
Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 augustus 1819 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Aaltje(n) Peters.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Aaltje(n): Aktenr. 25 : Reg.nr. 3241 : Akteplaats: Rheden
109 Aaltje(n) Peters, geboren op donderdag 19 juli 1792 in Velp (Rheden). Aaltje(n) is overleden op vrijdag 17 april 1863 in Velp (Rheden), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje(n): Aktenr. 78 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Naaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Bennis, geboren op zaterdag 19 april 1817 in Velp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2906 : Akteplaats: Velp
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1845 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Aleida Abbenhuis, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aleida: Aktenr. 53 : Reg.nr. 3238 : Akteplaats: Rheden
Aleida is geboren op zaterdag 23 juni 1821 in Westervoort, dochter van Albertus (Albert) Abbenhuis en Hendrika Obbing. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2520 : Akteplaats: Westervoort
Beroep:
Dienstbode
II. Cornelis Bennis, geboren op maandag 23 november 1818 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 132 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
Cornelis is overleden op donderdag 4 oktober 1827 in Velp (Rheden), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 84 : Reg.nr. 3170 : Akteplaats: Rheden
III. Hendrik Bennis, geboren op maandag 8 januari 1821 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
IV. Arie Bennis, geboren op vrijdag 25 oktober 1822 in Velp (Rheden) (zie 54).
V. Karel Bennis, geboren op dinsdag 28 september 1824 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Karel: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
VI. Aaltje Bennis, geboren op maandag 11 december 1826 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 169 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
VII. Cornelia Bennis, geboren op maandag 25 februari 1828 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 29 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
VIII. Peter Bennis, geboren op vrijdag 19 maart 1830 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 54 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
IX. Bennis, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 11 april 1832 in Velp (Rheden).
X. Grietje Bennis, geboren op donderdag 12 december 1833 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 156 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
XI. Harmanus Martinus Bennis, geboren op vrijdag 29 juli 1836 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Aktenr. 113 : Reg.nr. 3256 : Akteplaats: Rheden
110 Theodorus Sanders, geboren in 1798 in Arnhem. Theodorus is overleden op zondag 2 oktober 1870 in Arnhem, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 777
Beroep:
Landbouwer, bouwman
Theodorus trouwde (2), 48 of 49 jaar oud, op woensdag 7 april 1847 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Elferen (1812-1870), 34 of 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 22 of 23 jaar oud, op woensdag 28 november 1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 20 of 21-jarige Johanna Maria (ook Anna Maria) Liethof(f) (zie 111 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Johanna: Aktenr. 88 : Reeg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
111 Johanna Maria (ook Anna Maria) Liethof(f), geboren in 1800 in Arnhem. Johanna is overleden op woensdag 28 oktober 1846 in Arnhem, 45 of 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 459 : Reg.nr. 387 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannes Theodorus Sanders, geboren op dinsdag 16 juli 1822 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Aktenr. 281 : Reg.nr. 54 : Akteplaats: Arnhem
Joannes is overleden op vrijdag 23 april 1847 in Arnhem, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Joannes: Aktenr. 201 : Reg.nr. 388 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer
II. Johanna Willemina Sanders, geboren op dinsdag 30 december 1823 in Arnhem (zie 55).
III. Johannes Sanders, geboren op woensdag 26 oktober 1825 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 413 : Reg.nr. 55 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op zondag 6 augustus 1843 in Arnhem, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 279 : Reg.nr. 386 : Akteplaats: Arnhem
IV. Hendrik Sanders, geboren op maandag 21 mei 1827 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 189 : Reg.nr. 56 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 2 november 1859 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Everdina Dulk, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Everdina: Aktenr. 181 : Reg.nr. 159 : Akteplaats: Arnhem
Everdina is geboren omstreeks 1829 in Arnhem, dochter van Hendrik Dulk en Christina Beerning (ook Beernen).
V. Johanna Sanders, geboren op zaterdag 18 juli 1829 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 262 : Reg.nr. 56 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op woensdag 16 oktober 1839 in Arnhem, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 321 : Reg.nr. 384 : Akteplaats: Arnhem
VI. Willem Sanders, geboren op donderdag 20 januari 1831 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 27 : Reg.nr. 57 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 3 november 1860 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Coba Iding, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Coba: Aktenr. 62 : Reg.nr. 3235 : Akteplaats: Arnhem
Coba is geboren omstreeks 1831 in Velp (Rheden), dochter van Hendrik Iding en Petronella Jorissen.
VII. Gerardus Marinus Sanders, geboren op woensdag 6 maart 1833 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Aktenr. 77 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Arnhem
VIII. Anna Maria Sanders, geboren op dinsdag 2 september 1834 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 313 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Keukenmeid
Anna trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 21 november 1860 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Wilhelm Johann Schaffers, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Wilhelm: Aktenr. 222 : Reg.nr. 159 : Akteplaats: Arnhem
Wilhelm is geboren omstreeks 1832 in Grieth (Duitsland).
Beroep:
Stationsarbeider
IX. Cornelia Sanders, geboren op zaterdag 29 juli 1837 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 309 : Reg.nr. 59 : Akteplaats: Arnhem
Cornelia is overleden op woensdag 24 november 1875 in Velp (Rheden), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 250
Beroep:
Arbeidster
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10 mei 1865 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrikus van Limbeek, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Hendrikus: Aktenr. 93 : Reg.nr. 162 : Akteplaats: Arnhem
Hendrikus is geboren in 1842 in Velp (Rheden), zoon van Hendrikus van Limbeek en Maria van Gijn. Hendrikus is overleden op maandag 27 januari 1930 in Velp (Rheden), 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 24
Hendrikus trouwde later op woensdag 27 september 1876 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerarda Blom (1836-1877). Hendrikus trouwde later op woensdag 28 november 1877 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Petronella Hendrina Boerboom (1850-1903).
Beroep:
Metselaar, houtzager, arbeider
X. Laurentius Sanders, geboren op zaterdag 25 mei 1839 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Aktenr. 258 : Reg.nr. 60 : Akteplaats: Arnhem
Laurentius is overleden op donderdag 5 september 1839 in Arnhem, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Laurentius: Aktenr. 270 : Reg.nr. 384 : Akteplaats: Arnhem
XI. Andries Laurens Sanders, geboren op zaterdag 19 september 1840 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 september 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Andries: Aktenr. 383 : Reg.nr. 60 : Akteplaats: Arnhem
XII. Johannes Sanders, geboren op maandag 1 januari 1844 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 62 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op zondag 31 maart 1844 in Arnhem, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 145 : Reg.nr. 386 : Akteplaats: Arnhem
112 Jan Reinten, geboren in 1755 in Rheden. Jan is overleden op woensdag 21 juli 1830 in Rheden, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 70
Beroep:
Arbeider, daghuurder
Hij trouwde met
113 Hermijna (ook Harmina) de Beus. Hermijna is overleden na 1830.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Reinten, geboren in 1788 in Rheden (zie 56).
II. Cornelis Reinten, geboren omstreeks 1798 in Rheden. Cornelis is overleden op woensdag 26 september 1827 in Worth (Rheden), ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 80
Beroep:
Arbeider
Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 17 april 1824 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Harmijna Wamsteker, ongeveer 24 jaar oud. Harmijna is geboren omstreeks 1800 in Rheden, dochter van Willem Wamsteker en Maria de Haas.
Beroep:
Dienstmeid
III. Cornelia Reinten, geboren op zondag 1 maart 1801 in Rheden. Cornelia is overleden op dinsdag 5 juli 1831 in Rheden, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 79
Beroep:
Daghuurster
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1829 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Johannes (Jan) Berendsen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jan: Aktenr. 13
Jan is geboren op dinsdag 14 februari 1804 in Rheden, zoon van Berend Berendsen en Maria Bod. Jan is overleden op donderdag 1 september 1887 in Worth (Rheden), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 190
Jan trouwde later op donderdag 15 september 1831 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantje Teunissen (±1807-1832). Jan trouwde later op zaterdag 31 januari 1835 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Bod(t) (±1808-1863).
Beroep:
Daghuurder
114 Christiaan Kobesen.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
115 Henders Bongers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Kobesen, geboren in 1797 in Hoog-Keppel (zie 57).
II. Hendrik Jan Kobesen, geboren omstreeks 1804 in Hoog-Keppel. Hendrik is overleden op zondag 26 november 1871 in Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel), ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 81
Beroep:
Eigen werk doende, schoenmaker
Hendrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1827 in Hummelo en Keppel [bron: Gelders Archief] met Teuntje Wissink, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Teuntje: Aktenr. 12
Teuntje is geboren omstreeks 1802 in Hummelo, dochter van Jan Wissink en Engelina Oldenboom. Teuntje is overleden op woensdag 1 november 1871 in Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 77
Beroep:
Dienstmeid
116 Jan Harmsen.
Hij trouwde met
117 Guda Teunissen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derk (Dirk) Harmsen, geboren op woensdag 23 juni 1790 in Didam (zie 58).
118 Godefridus Wielheesen.
Beroep:
Bouwman, landbouwer
Hij trouwde met
119 Maria de Roos.
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geurt Wielheesen, geboren omstreeks 1795 in Rheden. Geurt is overleden op zondag 9 september 1866 in Arnhem, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 858
Beroep:
Koetsier, winkelier
Geurt trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 3 mei 1820 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Lutje van Beek, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Lutje: Aktenr. 28
Lutje is geboren omstreeks 1793 in Oosterbeek, dochter van Johannes van Beek en Hermijna Ottonia van de Wall. Lutje is overleden op zaterdag 19 september 1863 in Arnhem, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 700
Beroep:
Dienstmeid
II. Everhardus Wielheesen, geboren op woensdag 13 maart 1799 in Rheden. Everhardus is overleden op woensdag 14 maart 1883 in Rheden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Everhardus: Aktenr. 50
Notitie bij Everhardus: Ook Everhardus Wielheezen en Everhardus Wielhezen)
Beroep:
Koetsier, daghuurder, landbouwer, arbeider
Everhardus trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 30 januari 1827 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Geeske Heins, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everhardus en Geeske: Aktenr. 2
Geeske is geboren op zondag 25 augustus 1799 in Bronkhorst (Steenderen). Geeske is overleden op woensdag 14 juli 1880 in Rheden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geeske: Aktenr. 163
Notitie bij Geeske: Ook Geeske Hajen
Beroep:
Dienstmeid
III. Geertruida Wielheesen, geboren op maandag 23 november 1801 in Rheden (zie 59).
IV. Willem Wielheesen, geboren in 1806 in Rheden. Willem is overleden op vrijdag 20 maart 1891 in Angerlo, 84 of 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer, tabaksplanter
Willem trouwde, 31 of 32 jaar oud, op donderdag 20 september 1838 in Angerlo [bron: Gelders Archief] met Jantjen Harbers, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantjen: Aktenr. 8
Jantjen is geboren in 1811 in Lathum (Angerlo), dochter van Berend Harbers en Lutjen Wolters. Jantjen is overleden op maandag 19 februari 1894 in Angerlo, 82 of 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantjen: Aktenr. 3
120 Gijsbartus (Gijsbert) Wijnveld.
Beroep:
Kleedermaker
Hij trouwde met
121 Hilligjen van Zanden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Wijnveld, geboren op maandag 8 januari 1810 in Elst (Overbetuwe) (zie 60).
II. Geesjen Wijnveld, geboren op woensdag 18 december 1811 in Elst (Overbetuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1811 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1811 in Elst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geesjen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5086 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 197 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 648 : Doopplaats: Elst
Beroep:
Naaister
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Geesjen trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Steven Willemsen, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geesjen en Steven: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5072 : Akteplaats: Elst
Zie 122,III voor persoonsgegevens van Steven.
III. Grietjen Wijnveld, geboren op dinsdag 25 augustus 1818 in Elst (Overbetuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 51 : Reg.nr. 5085 : Akteplaats: Elst
122 Arie(n) Willemsen, geboren in 1764.
Beroep:
Tabaksplanter
Arie(n) is weduwnaar van Aaltje Wijman (ovl. vr 1803).
Hij trouwde (2), 38 of 39 jaar oud, op zondag 3 juli 1803 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Reintje (ook Rijntjen) Evers (zie 123 hieronder). Arie(n) en Reintje gingen op vrijdag 10 juni 1803 in Westervoort in ondertrouw [bron: Gelders Archief].
Notitie bij het huwelijk van Arie(n) en Reintje: Ondertrouw: Kerkelijke gemeente: Westervoort : Pagina: 24 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1713 : Akteplaats: Westervoort
Huwelijk: Kerkelijke gemeente: Westervoort : Pagina: 38 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1710 : Akteplaats: Westervoort
123 Reintje (ook Rijntjen) Evers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aleida Arnolda Willemsen, geboren in 1804 in Arnhem. Aleida is overleden op zondag 19 oktober 1873 in Westervoort, 68 of 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2501 : Akteplaats: Westervoort
Beroep:
Dienstmeid
Aleida trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 9 oktober 1823 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Wolter Vleeming, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aleida en Wolter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2515 : Akteplaats: Westervoort
Wolter is geboren in 1796 in Westervoort, zoon van Wolter Vleeming en Gerritje Albers. Wolter is overleden op zaterdag 21 april 1855 in Westervoort, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wolter: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2501 : Akteplaats: Westervoort
Beroep:
Arbeider
II. Gerritje Willemsen, geboren op zondag 5 oktober 1806 in Huissen (zie 61).
III. Steven Willemsen, geboren op zondag 29 april 1810 in Huissen (Lingewaard). Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1810 in Huissen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Huissen : Pagina: 36 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 980 : Doopplaats: Huissen
Steven is overleden op woensdag 23 februari 1870 in Westervoort, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2501 : Akteplaats: Westervoort
Beroep:
Schoenmaker, arbeider
Steven trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Geesjen Wijnveld, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Steven en Geesjen: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5072 : Akteplaats: Elst
Zie 120,II voor persoonsgegevens van Geesjen.
124 Adolph (Adolf) Scholten, geboren in 1771 in Varsseveld (Wisch). Adolf is overleden op zondag 14 april 1844 in Velp (Rheden), 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adolf: Aktenr. 67
Notitie bij Adolf: ook Alef Scholten
Beroep:
Timmerman, metselaar
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op vrijdag 2 november 1804 in Velp [bron: Gelders Archief] met de 23 of 24-jarige Hendrina Burgers.
Notitie bij het huwelijk van Adolf en Hendrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 9 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1387 : Akteplaats: Velp
125 Hendrina Burgers, geboren in 1780 in Velp (Rheden). Hendrina is overleden op woensdag 8 maart 1837 in Velp (Rheden), 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 3168 : Akteplaats: Rheden
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Nicolaas (Klaas) Scholten, geboren op zaterdag 24 augustus 1805 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1805 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 228 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Nicolaas is overleden op dinsdag 26 april 1836 in Velp (Rheden), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Aktenr. 54 : Reg.nr. 3169 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Metselaar
Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1834 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gijsbarta Gemmink, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Gijsbarta: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3240 : Akteplaats: Rheden
Gijsbarta is geboren in 1805 in Oosterbeek, dochter van Gerrit Hendrik Gemmink en Willemina Bitter. Gijsbarta trouwde later op zaterdag 3 februari 1838 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Willem de Koning (1800-1851).
Beroep:
Dienstmeid
II. Jaantjen Scholten, geboren in 1808 in Velp (Rheden). Jaantjen is overleden op woensdag 25 augustus 1852 in Langen (Laren(Gld)), 43 of 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jaantjen: Aktenr. 29 : Reg.nr. 3852 : Akteplaats: Laren (Gld)
Beroep:
Dienstbode
Jaantjen trouwde, 29 of 30 jaar oud, op woensdag 10 januari 1838 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Burgers, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jaantjen en Peter: Aktenr. 4 : Reg.nr. 148 : Akteplaats: Arnhem
Peter is geboren in 1810 in Zutphen, zoon van Johannes Burgers en Johanna Bitters.
Beroep:
Tuinknecht
III. Harmen Scholten, geboren in 1811 in Velp (Rheden) (zie 62).
IV. Martinus Lammert Scholten, geboren op maandag 12 oktober 1812 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2906 : Akteplaats: Velp
Martinus is overleden op woensdag 22 februari 1837 in Velp (Rheden), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3168 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Metselaar
V. Johanna Scholten, geboren op dinsdag 14 februari 1815 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2906 : Akteplaats: Velp
VI. Lammerdina Scholten, geboren op maandag 23 juni 1817 in Velp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammerdina: Aktenr. 31 : Reg.nr. 2906 : Akteplaats: Velp
VII. Hendrina Scholten, geboren op vrijdag 19 november 1819 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 131 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
VIII. Jan Scholten, geboren op vrijdag 30 mei 1823 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 92 : Reg.nr. 3258 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op dinsdag 3 juni 1823 in Velp (Rheden), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 70 : Reg.nr. 3170 : Akteplaats: Rheden
IX. Maria Scholten, geboren op zondag 27 mei 1827 in Velp (Rheden). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 71 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
126 Hendrik Willemsen.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Hij trouwde met
127 Maria Spangemaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Willemsen, geboren in 1803 in Velp (Rheden). Willem is overleden op donderdag 20 december 1894 in Arnhem, 90 of 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 december 1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 1057
Beroep:
Koetsier, landbouwer
Willem trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 2 februari 1831 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Jansen, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 11
Maria is geboren in 1802 in Loenen (Apeldoorn), dochter van Rik Jans(s)en van Essen en Anneken van Grol. Maria is overleden op zondag 13 december 1891 in Arnhem, 88 of 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 1061
Beroep:
Dienstmeid
II. Hendrika Willemsen, geboren in 1811 in Velp (Rheden) (zie 63).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Claas Claassen, geboren in Harskamp. Claas is overleden vr 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op zondag 9 augustus 1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
129 Willemtje Gerritsen, geboren in augustus 1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op donderdag 11 augustus 1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2), 52 of 53 jaar oud, op vrijdag 30 augustus 1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in april 1723 in Harskamp. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 6 september 1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren in juli 1727 in Harskamp (zie 64).
III. Claas Claassen, geboren in september 1729 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in oktober 1737 in Harskamp. Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op vrijdag 5 februari 1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
130 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen, geboren in Brummen.
Hij trouwde op vrijdag 12 juli 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).
Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Beide wonende te Beekbergen
131 Johanna Hendriks Lucas(sen), geboren in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huebertien Jurriens Jansen, geboren in december 1715 in Beekbergen. Zij is gedoopt op maandag 23 december 1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huebertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in augustus 1717 in Beekbergen. Hij is gedoopt op maandag 23 augustus 1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in oktober 1719 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in augustus 1727 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in januari 1729 in Beekbergen (zie 65).
VI. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in februari 1730 in Beekbergen. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VII. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in januari 1736 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VIII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in april 1739 in Beekbergen. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
136 Willem Jan Starink, geboren op maandag 17 maart 1727 in Voorst. Willem is overleden op donderdag 14 januari 1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 maart 1755 in Voorst met de 27-jarige
137 Gerritje Goossen, geboren op zondag 8 juni 1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink.
II. Gerdina Starink. Gerdina is overleden op zaterdag 9 januari 1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink.
IV. Goossen Starink, geboren op zondag 25 mei 1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 68).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op zondag 25 mei 1755. Lammerdijnze is overleden op donderdag 21 augustus 1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst. Gerntje is overleden op dinsdag 25 november 1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op zondag 4 mei 1760. Lambertus is overleden op zaterdag 8 februari 1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen). Mechteld is overleden op maandag 11 oktober 1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 7 oktober 1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 september 1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op vrijdag 17 november 1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op vrijdag 20 maart 1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoe(n)maker, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks zondag 6 maart 1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op zondag 28 december 1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Gerrit is weduwnaar van Eva Reuben (1723-1816), met wie hij trouwde in 1780 in Warnsveld.
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
152 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman), geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op vrijdag 24 mei 1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen.
Hij trouwde (1) op zaterdag 2 januari 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 153 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
153 Harmina Willemsz Jansen, geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden vr 1754 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman ( Henterman), geboren in mei 1740 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op woensdag 20 mei 1812 in Hall (Brummen), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren in december 1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt (Kelhoudt) en Lammertje Addinks. Zij is gedoopt op maandag 10 december 1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in mei 1743 in Brummen. Hij is gedoopt op donderdag 23 mei 1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in september 1747 in Brummen. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in april 1749 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 27 april 1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in december 1751 in Almen (zie 76).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op donderdag 10 februari 1757 in Brummen. Hij of zij is begraven op woensdag 16 februari 1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
154 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op zaterdag 27 december 1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op vrijdag 16 september 1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
155 Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren in december 1720 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (ovl. 1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in december 1747 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren in september 1749 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren in maart 1753 in Vorden. Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers op Wilberink Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in maart 1754 in Vorden. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in april 1756 in Vorden. Hij is gedoopt op zaterdag 1 mei 1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren in december 1759 in Vorden (zie 77).
VII. Jan Everts, geboren in december 1761 in Vorden. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in januari 1764 in Vorden. Zij is gedoopt op zaterdag 14 januari 1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
156 Hendrik (Henderijk) Schaep.
Hij trouwde met
157 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in mei 1742 in Voorst. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in augustus 1748 in Voorst (zie 78).
158 Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in mei 1718 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1718 in Almen. Gerrit is overleden op zondag 26 juli 1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 augustus 1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
159 Mechteld Pekkelriet, geboren in april 1718 in Almen. Zij is gedoopt op maandag 18 april 1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op vrijdag 25 februari 1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 maart 1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in oktober 1746 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren in augustus 1750 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren in december 1752 in Almen (zie 79).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in november 1754 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 17 november 1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren in januari 1757 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op donderdag 24 februari 1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
162 Jacobus (ook Jakobus) Smits, geboren in mei 1746 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1746 in Grave. Jacobus is overleden op dinsdag 25 augustus 1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 1 augustus 1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op zondag 25 mei 1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman (zie 163 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
163 Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman, geboren op woensdag 2 september 1761 in Batavia. Johanna is overleden op vrijdag 27 februari 1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren omstreeks 1784 in Grave (zie 81).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in december 1785 in Grave. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1785 in Grave. Pieter is overleden op zaterdag 9 juli 1853 in Nederhemert, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London (Engeland), dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op maandag 27 oktober 1851 in Nederhemert, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave. Ernst is overleden op woensdag 12 maart 1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op woensdag 15 januari 1794 in Grave. Antonia is overleden op zondag 7 januari 1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 1 november 1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op zondag 20 november 1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op maandag 17 juli 1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Isral Smits, geboren op donderdag 13 september 1798 in Nederhemert. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Nederhemert [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op maandag 18 januari 1802 in Nederhemert. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1802 in Nederhemert [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 juni 1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op zondag 12 juni 1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op donderdag 21 april 1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
164 Jan Albertsen Akkerman, geboren op zondag 26 maart 1724 in Well. Jan is overleden op maandag 8 februari 1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 februari 1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
165 Jenneke Egonse van der Elst, geboren op zondag 23 juni 1720 in Hedel. Jenneke is overleden op zaterdag 30 juli 1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 3 augustus 1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op zondag 28 september 1749 in Hedel.
II. Teuntje Akkerman, geboren op zondag 2 april 1752 in Hedel. Teuntje is overleden op dinsdag 15 januari 1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op zondag 11 januari 1761 in Hedel (zie 82).
166 Jan Valk, geboren op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Hedel. Jan is overleden op maandag 12 december 1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 december 1791 in Hedel.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 8 mei 1768 in Hedel met de 27-jarige
167 Jacomijn van Geffen, geboren op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op woensdag 12 januari 1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 januari 1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren in februari 1769 in Hedel (zie 83).
168 Cornelis de Fijter (ook de Feijter), geboren op zondag 2 mei 1706 in Andel.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 29 november 1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
169 Sijke Vos, geboren omstreeks 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op zondag 22 september 1743 in Andel (zie 84).
II. Cornelia de Fijter, geboren op zondag 13 december 1744 in Andel. Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op zondag 27 maart 1746 in Andel.
IV. Dirk de Fijter, geboren op zondag 13 april 1749 in Andel.
170 Gerrit Jans van Andel, geboren op donderdag 17 augustus 1724 in Andel.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 mei 1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
171 Gijsbertje de Fijter, geboren op zondag 21 mei 1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op donderdag 7 april 1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje van Andel, geboren op donderdag 5 januari 1758 in Andel (zie 85).
172 Hendrik Rink, geboren op zondag 6 februari 1718 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1718 in Haaften.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op maandag 3 november 1749 in Haaften met de 23 of 24-jarige
173 Anna Maria Schutte, geboren in 1725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op zondag 21 december 1749 in Haaften (zie 86).
174 Jacob Meijer, geboren op zondag 16 december 1742 in Haaften. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1742 in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 12 mei 1765 in Haaften met de 18-jarige
175 Wilmke Sterk, geboren op zondag 5 februari 1747 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1747 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op zondag 13 december 1767 in Haaften (zie 87).
176 Evert Boudewijn, geboren op zaterdag 31 augustus 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 2 september 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op vrijdag 11 april 1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1761 met de 24-jarige
177 Catharina Ekkers, geboren op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op vrijdag 12 september 1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij of zij is gedoopt op zondag 22 januari 1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in januari 1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 2 februari 1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in maart 1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 88).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in maart 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 4 april 1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in oktober 1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16 oktober 1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 april 1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op vrijdag 9 maart 1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerit is overleden op vrijdag 17 augustus 1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerit trouwde later op zaterdag 16 mei 1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke (Johanna) Spronk (1785-1823).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in april 1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 9 april 1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in mei 1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Hij is gedoopt op dinsdag 19 mei 1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
180 Willem van Mameren, geboren in oktober 1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vr 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
181 Maria van Driel, geboren op woensdag 1 februari 1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op dinsdag 7 maart 1730 in Avezaath. Maria is overleden op vrijdag 12 februari 1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 90,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in december 1759 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op zaterdag 15 januari 1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 26 december 1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op dinsdag 20 november 1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks maart 1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op maandag 30 januari 1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud. Lijsbeth is weduwe van Anthonij van Westrienen (±1736-1786), met wie zij trouwde op zondag 13 mei 1770 in Wadenoijen.
II. P(i)eter van Mameren, geboren in december 1761 in Kapel-Avezaath (zie 90).
III. Willem van Mameren, geboren omstreeks 1763 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1763 in Avezaath. Willem is overleden op donderdag 19 augustus 1841 in Wadenoijen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15
Beroep:
Landman
Willem trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1800 in Wadenoijen met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op vrijdag 2 mei 1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in april 1766 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1766 in Avezaath. Christina is overleden vr donderdag 3 april 1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op zondag 27 februari 1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in november 1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1763 in Ommeren. Willem trouwde later op zondag 21 december 1806 in Avezaath met Peterken van Aalst.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in december 1768 in Avezaath. Gerrit is overleden op woensdag 16 augustus 1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vr 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath. Isaak is overleden op donderdag 29 september 1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 12 april 1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 maart 1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op donderdag 17 februari 1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op zondag 20 februari 1780 in Wadenoijen. Bij de doop van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Wijk. Jantje is overleden op zondag 2 december 1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 december 1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op zaterdag 6 november 1773 in Avezaath. Seger is overleden op maandag 30 oktober 1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op zaterdag 13 maart 1779 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op zondag 23 februari 1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
182 Gerardus Tibo, geboren in april 1741 in Kessel. Hij is gedoopt op zondag 2 april 1741 in Kessel. Gerardus is overleden vr 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op zondag 5 juni 1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op zondag 7 mei 1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 183 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op zondag 23 april 1769 in Opijnen in ondertrouw.
183 Sijke van Appeldoorn, geboren in september 1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1750 in Opijnen. Sijke is overleden op maandag 6 december 1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op zondag 15 augustus 1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op maandag 19 februari 1770 in Opijnen (zie 91).
184 Teunis Roelofs van Mourik, geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op woensdag 7 maart 1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
185 Margaretha (Grietje) Maseijck, geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na zondag 4 april 1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 92).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond. Loth is overleden op maandag 7 januari 1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 26 oktober 1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 3 december 1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond. Johannes is overleden op vrijdag 16 september 1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 16 november 1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op zaterdag 6 juli 1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
188 Gerrit Frederik de Vos, geboren op zondag 10 februari 1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1749 in Everdingen met de 23-jarige
189 Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op zondag 22 juli 1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op zondag 8 april 1759 in Everdingen (zie 94).
190 Geurt van Leeuwen, geboren op zondag 26 maart 1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op zondag 4 november 1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
191 Aaltje van Dijk, geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op zondag 16 maart 1777 in Schalkwijk (zie 95).
192 Gerrit Frederijks, geboren in 1723 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1723 in Rheden.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 19 maart 1752 in Rheden met de 30 of 31-jarige
193 Jantje van Heuven, geboren in 1721 in Rheden. Zij is gedoopt op vrijdag 21 maart 1721 in Rheden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Breunardus (Breunis) Fre(de)riks, geboren in 1756 in Rheden (zie 96).
II. Frederijk Fredriks, geboren omstreeks maart 1757 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1757 in Rheden. Frederijk is overleden op zaterdag 27 augustus 1825 in Rheden, ongeveer 68 jaar oud. Frederijk trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 30 januari 1790 in Rheden met Aaltje Gerritsen, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 8 januari 1790 in Rheden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 30 januari 1790 in Rheden. Aaltje is geboren in februari 1759 in Hummelo en Keppel, dochter van Dirk Jan Gerdsen en Maria Tieben. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1759 in Hummelo en Keppel. Aaltje is overleden op donderdag 12 maart 1829 in Rheden, 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster
III. Willem Fredriks, geboren in maart 1759 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 8 april 1759 in Rheden.
IV. Gerrit Fredriks, geboren in april 1761 in Rheden. Hij is gedoopt op zondag 12 april 1761 in Rheden.
V. Susanna Frederijks, geboren in juni 1762 in Rheden. Zij is gedoopt op zondag 20 juni 1762 in Rheden.
194 Willem Berendse Onderstal, geboren in september 1729 in Loenen. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1729 in Loenen. Willem is overleden op zondag 10 augustus 1817 in Deelen (Otterlo), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1817 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Deelen (Otterlo).
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3407 : Akteplaats: Otterlo
Notitie bij Willem: ook Willem Berendse Onderstal
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19 januari 1755 in Otterlo met de 24-jarige Trijntje (ook Treintje) (jonge dame van Deelen) Riksen. Willem en Trijntje gingen op vrijdag 3 januari 1755 in Otterlo in ondertrouw.
195 Trijntje (ook Treintje) (jonge dame van Deelen) Riksen, geboren in februari 1730 in Deelen (Otterlo). Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1730 in Deelen (Otterlo). Trijntje is overleden op zondag 19 oktober 1806 in Deelen (Otterlo), 76 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 oktober 1806 in Deelen (Otterlo).
Notitie bij Trijntje: Ook Trijntje Riks van Deelen en Treijntje Riksen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elsebeth (Elisabeth, Elizabeth) Onderstal, geboren in september 1756 in Deelen. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1756 in Otterlo (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsebeth: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 58 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Elsebeth is overleden op vrijdag 1 september 1837 in Terlet (Rozendaal), 80 of 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elsebeth: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3137 : Akteplaats: Rozendaal
Beroep:
Landbouwster
Elsebeth trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1787 met Hendrik Gerritsen, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren in februari 1764 in Rozendaal (Gld), zoon van Peter Gerritsen en Megteld Jan(s)sen. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1764 in Rozendaal (Gld) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Rozendaal : Pagina 7 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1389 : Doopplaats: Rozendaal (Gld)
Hendrik is overleden op woensdag 19 oktober 1831 in Terlet (Rozendaal), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3137 : Akteplaats: Rozendaal
Beroep:
Landbouwer, bouwman, herbergier
II. Berend Onderstal, geboren in februari 1760 in Otterlo. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 66 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
III. Engeltje Onderstal, geboren in mei 1761 in Deelen (zie 97).
IV. Berendientje ( Berendina) Onderstal, geboren op maandag 22 december 1766 in Deelen. Zij is gedoopt op vrijdag 26 december 1766 in Otterlo.
Notitie bij de geboorte van Berendientje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 79 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Berendientje is overleden op zaterdag 15 januari 1848 in Otterlo (Ede), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendientje: Aktenr. 32
Beroep:
Arbeidster, landvrouw
Berendientje trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 23 mei 1797 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Gerrit van Maanen, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 5 mei 1797 in Heelsum en Doorwerth in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij het huwelijk van Berendientje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 40 volgnr. op pagina 3 : reg.nr. 604 : Akteplaats: Otterloo
Gerrit is geboren omstreeks 1776 in Dodewaard. Gerrit is overleden op vrijdag 29 mei 1829 in Otterlo (Ede), ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, herbergier, landman, landbouwer
V. Marij Onderstal, geboren op woensdag 1 februari 1769 in Deelen (Otterlo). Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1769 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marij: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 82 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Marij is overleden op vrijdag 17 november 1820 in Amsterdam, 51 jaar oud. Marij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 november 1791 in Amsterdam [bron: W.A. Onderstal] met Willem van Wijk, 25 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 21 oktober 1766 in Wageningen, zoon van Jan van Wijk en Petronella van Rooijen. Willem is overleden op vrijdag 20 juli 1849 in Rhenen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1849 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Elders overleden
Aktenr. 78 van de gemeente Rhenen
Aktenr. 2807 d.d. 12-12-1849 van de gemeente Utrecht
VI. Hendrik Onderstal, geboren op zaterdag 18 januari 1772 in Otterlo (Ede). Hij is gedoopt op zondag 26 januari 1772 in Otterlo (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 86 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Hendrik is overleden op woensdag 1 maart 1826 in Ede, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 21
Beroep:
Bouwman, landman
Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20 juli 1796 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Hendrikje Teunissen Bos (Bosch), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 1 juli 1796 in Otterloo in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrikje: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina: 5 : Reg.nr. 606.1
Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina: 40 : Reg.nr. 604
Hendrikje is geboren in 1769 in Otterlo, dochter van Teunis Bos (Bosch). Hendrikje is overleden op woensdag 21 oktober 1807 in Harskamp, 37 of 38 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 25 februari 1815 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Maria (Jacobs) Elbertsen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3407 : Akteplaats: Otterlo
Hendrik weduwnaar van Hendrikje Teunissen Bos (Bosch)
Maria is geboren op maandag 6 april 1789 in Otterlo, dochter van Elbert Jacobsen en Aaltje Carels Borren. Maria is overleden op woensdag 4 juli 1821 in Otterlo (Ede), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 80
Beroep:
Bouwvrouw, spinster
VII. Jan Onderstal, geboren op dinsdag 19 juli 1774 in Deelen. Hij is gedoopt op zondag 24 juli 1774 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 4 volgnr. op pagina 10 : Doopplaats: Otterlo
Jan is overleden in oktober 1774 in Otterlo, 3 maanden oud. Hij is begraven op zondag 9 oktober 1774 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagia 69 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 605 : Begraafplaats: Otterlo
VIII. Jan Willemse Onderstal, geboren op zondag 20 oktober 1776 in Deelen (Otterlo). Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1776 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 7 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 603 : Doopplaats: Otterloo
Jan is overleden op zondag 9 juli 1854 in Otterlo (Ede), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 115 : Reg.nr. 5211 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Landman, landbouwer
Jan trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 10 juni 1808 in Beekbergen (Apeldoorn) [bron: Gelders Archief] met Naaltje Cornelissen Mulder (Muller), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Naaltje: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 30 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 61/63 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Naaltje is geboren op donderdag 9 februari 1786 in Beekbergen (Apeldoorn), dochter van Cornelis Reijnders Muller en Neeltje Egberts Kruimer. Zij is gedoopt in Beekbergen (Apeldoorn). Naaltje is overleden op donderdag 25 mei 1843 in Otterlo (Ede), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Naaltje: Aktenr. 88 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
IX. Onderstal, levenloos geboren kind, geboren op zondag 20 oktober 1776 in Otterlo. Hij of zij is begraven op zondag 20 oktober 1776 in Otterlo.
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 74 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 605 : Begraafplaats: Otterlo
X. Rik Onderstal, geboren in januari 1789 in Deelen (Otterlo). Rik is overleden in januari 1789 in Otterlo, geen maand oud. Hij is begraven op zondag 11 januari 1789 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Rik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 111 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 605 : Begraafplaats: Otterlo
204 Peter Ekkenhuis.
Hij trouwde met
205 Johanna Goudkuil.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lubbert Ekkenhuis, geboren omstreeks 1754 in Apeldoorn (zie 102).
216 Cornelis Bennis.
Hij trouwde met
217 Trijntje Opmeer.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adrianus (Arie) Bennis, geboren op zaterdag 22 december 1792 in Blokker (zie 108).
218 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
219 Hendrina Peters.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit deze relatie:
I. Aaltje(n) Peters, geboren op donderdag 19 juli 1792 in Velp (Rheden) (zie 109).
220 Theodorus Sanders.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
221 Joanna Lijsers.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theodorus Sanders, geboren in 1798 in Arnhem (zie 110).
222 Johannes (Joannes) Liethoff, geboren in 1756. Johannes is overleden op maandag 21 oktober 1822 in Arnhem, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 315
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
223 Johanna (Joanna) Wiggers, geboren in 1757 in Arnhem. Johanna is overleden op dinsdag 4 augustus 1835 in Arnhem, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 201
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje (Alijda) Liethof. Zij is gedoopt in 1780 in Rozendaal (Gld). Aaltje is overleden op vrijdag 4 oktober 1839 in Arnhem, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 308
Aaltje trouwde met Aalbert Jansen.
Beroep:
Voerman
II. Hendrica Liethof, geboren in 1786 in Arnhem. Hendrica is overleden op vrijdag 17 augustus 1849 in Arnhem, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 658
Beroep:
Arbeidster
Hendrica:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1810 met Gerrit Marinus van Betuw, ongeveer 46 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1764 in Arnhem, zoon van Albertus van Betuw en Willemina Evers. Gerrit is overleden op woensdag 2 november 1831 in Arnhem, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 408 : Reg.nr. 382 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, op woensdag 11 oktober 1843 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Joannes Kampschreur, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrica en Joannes: Aktenr. 116
Hendrica weduwe van Gerrit Marinus van Betuw
Joannes is geboren in 1792 in Arnhem. Joannes is overleden op woensdag 18 april 1866 in Arnhem, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Joannes: Aktenr. 253
Beroep:
Arbeider
III. Gerarda Liethof, geboren in 1791 in Arnhem. Gerarda is overleden op donderdag 24 juli 1862 in Arnhem, 70 of 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerarda: Aktenr. 423
Beroep:
Dienstbode
Gerarda trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 27 oktober 1819 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Reindert Hendriks, 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerarda en Reindert: Aktenr. 69
Reindert weduwnar van Johanna van Gein
Reindert is geboren in 1778 in Elburg, zoon van Wigman Reinderts (ook Hendriks) en Willemina Stevens. Reindert is overleden op dinsdag 18 februari 1862 in Arnhem, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reindert: Aktenr. 115
Beroep:
Voerman
IV. Theodora Liethof, geboren in 1795 in Arnhem. Theodora is overleden op vrijdag 4 februari 1848 in Arnhem, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodora: Aktenr. 106
Beroep:
Dienstmeid
Theodora trouwde, 33 of 34 jaar oud, op woensdag 6 mei 1829 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Henricus Liesting, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Henricus: Aktenr. 48
Henricus is geboren in 1800 in Arnhem, zoon van Theodorus Liesting en Hendrina te Boekhorst. Henricus is overleden op vrijdag 25 maart 1853 in Arnhem, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henricus: Aktenr. 97
Henricus trouwde later op woensdag 15 november 1848 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Sophia Putmans (1807-1888).
Beroep:
Zadelmakersknecht, zadelmaker
V. Johanna Maria (ook Anna Maria) Liethof(f), geboren in 1800 in Arnhem (zie 111).
VI. Joannes Liethof, geboren in 1804 in Arnhem. Joannes is overleden op woensdag 7 juli 1847 in Arnhem, 42 of 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Joannes: Aktenr. 310
Beroep:
Landbouwer. arbeider
Joannes trouwde, 24 of 25 jaar oud, op woensdag 29 april 1829 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Joanna Jansen, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Joanna: Aktenr. 43
Joanna is geboren in 1803 in Lathum, dochter van Reijnerus (Reinder) Jansen en Henrica (Hendrika) Wentinck (Wenting). Joanna is overleden op woensdag 5 december 1883 in Arnhem, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Joanna: Aktenr. 981
Beroep:
Dienstmeid
250 Jan Burgers, geboren omstreeks 1746. Jan is overleden op woensdag 14 februari 1816 in Velp, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Hij trouwde met
251 Maria Lammers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Burgers, geboren in 1780 in Velp (Rheden) (zie 125).
II. Lammerdina Burgers, geboren in november 1782 in Velp. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1782 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammerdina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina 29 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
III. Willemina Burgers, geboren in september 1788 in Velp. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1788 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina 44 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Klaes Berentsen.
Hij begon een relatie met
257 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Claas Claassen, geboren in Harskamp (zie 128).
258 Gerrit Petersen.
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit Petersz
Hij trouwde met
259 Aaltje Willemsz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerbrigh Gerrits, geboren in augustus 1680 in Westeneng (Otterlo). Zij is gedoopt op donderdag 22 augustus 1680 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerbrigh: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
II. Ceel Gerritsz, geboren in juni 1682 in Westeneng (Otterlo). Hij is gedoopt op donderdag 25 juni 1682 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Ceel: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 7 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
III. Willemtje Gerritsen, geboren in augustus 1695 in Harskamp (zie 129).
272 Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 4 maart 1723 in Voorst met de ongeveer 23-jarige
273 Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijne Lammertsdr. Starink, geboren omstreeks 1724 in Voorstonden (Brummen). Hendrijne is overleden op zaterdag 17 december 1768 in Brummen, ongeveer 44 jaar oud.
II. Willem Jan Starink, geboren op maandag 17 maart 1727 in Voorst (zie 136).
III. Starink, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 2 december 1727 in Voorstonden (Brummen).
274 Gover Goossen.
Hij trouwde met
275 Mecheltje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Goossen, geboren op zondag 8 juni 1727 in Brummen (zie 137).
308 Evert Wullink. Evert is overleden vr 1746.
Hij trouwde met
309 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710 (zie 154).
310 Lambert Goosens Enserinck, geboren in februari 1690 in Vorden. Hij is gedoopt op donderdag 2 februari 1690 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambert: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 181 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1605 : Dooplaats: Vorden
Lambert is overleden vr 1740, ten hoogste 50 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 23 juni 1720 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet).
Notitie bij het huwelijk van Lambert en Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 192 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
311 Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren in februari 1693 in Barchem. Zij is gedoopt op zaterdag 21 februari 1693 in Lochem.
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 131 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1070.4 : Doopplaats: Lochem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren in december 1720 in Vorden (zie 155).
316 Arent Wagenvoort.
Hij trouwde met
317 Jenneken Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in mei 1718 in Almen (zie 158).
318 Jan Garrits Pekkelriet, geboren in december 1679 in Almen. Hij is gedoopt op donderdag 21 december 1679 in Almen. Jan is overleden in juni 1759 in Almen, 79 jaar oud. Hij is begraven op zondag 24 juni 1759 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: ook Jan op den Pekkelriet
Beroep:
Meester linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 8 oktober 1702 in Almen [bron: Gelders Archief] met Maria Jurriens Vunderink.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 52 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
319 Maria Jurriens Vunderink.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Garritsen Peckelriet, geboren in september 1703 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1703 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendersken: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 224 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Derk Peckelriet, geboren in november 1705 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 15 november 1705 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 226 volgnr. op de pagina 14 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Derk is overleden op woensdag 23 februari 1757 in Almen, 51 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 februari 1757 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Catarina Pekkelriet, geboren in december 1707 in Almen. Zij is gedoopt op vrijdag 23 december 1707 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catarina: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 4 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Garret Pekkelriet, geboren in november 1709 in Almen. Bij de geboorteaangifte van Garret was de volgende getuige aanwezig: Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [zie 636] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1709 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 7 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Garret is overleden op donderdag 3 februari 1780 in Almen, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 8 februari 1780 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Janna Pekkelriet, geboren in september 1711 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 20 september 1711 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op vrijdag 24 september 1773 in Almen, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 29 september 1773 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrik Pekkelriet, geboren in september 1713 in Almen. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1713 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Nederduits gereformeerd : Pagina: 12 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VII. Meintien Pekkelriet, geboren in december 1715 in Almen. Zij is gedoopt op zondag 15 december 1715 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Meintien: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 14 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Mechteld Pekkelriet, geboren in april 1718 in Almen (zie 159).
324 Peter Smits, geboren in oktober 1717 in Grave. Hij is gedoopt op dinsdag 5 oktober 1717 in Grave. Peter is overleden in maart 1773 in Grave, 55 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 maart 1773 in Grave.
Beroep:
Schepen te Grave, koopman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 augustus 1743 in Arnhem met
325 Petronella van Weel. Petronella is overleden in juli 1784 in Grave. Zij is begraven op maandag 5 juli 1784 in Grave.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus (ook Jakobus) Smits, geboren in mei 1746 in Grave (zie 162).
326 Pieter Cornelis Beekman, geboren in september 1734 in Nijmegen. Hij is gedoopt op zondag 12 september 1734 in Nijmegen. Pieter is overleden op zaterdag 13 september 1766 in Azi, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
Sergeant bij V.O.C. op schip Keukenhof
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 juni 1756 in Batavia met de 25-jarige
327 Christina Hester Swaen, geboren op maandag 19 februari 1731 in Nijmegen. Zij is gedoopt op vrijdag 23 februari 1731 in Nijmegen. Christina is overleden vr 1773, ten hoogste 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Christiaan Beekman. Willem is overleden in september 1762.
II. Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman, geboren op woensdag 2 september 1761 in Batavia (zie 163).
328 Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1711 met de ongeveer 24-jarige
329 Weelke Oomen, geboren op donderdag 9 oktober 1687 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Akkerman, geboren op zondag 20 januari 1715 in Well. Aaltje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1748 met Mels van de Werken, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren op zondag 4 maart 1725 in Delwijnen (Kerkwijk), zoon van Hendrik van de Werken en Jantje Vermaas.
II. Jan Albertsen Akkerman, geboren op zondag 26 maart 1724 in Well (zie 164).
330 Egon Jacobsz van der Elst, geboren op donderdag 31 januari 1686 in Driel. Egon is overleden omstreeks 1746 in Hedel, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op maandag 13 juni 1707 in Hedel met de ongeveer 20-jarige
331 Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687. Teuntje is overleden in 1746 in Hedel, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egonse van der Elst, geboren op zondag 23 juni 1720 in Hedel (zie 165).
336 Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel. Hendrik is overleden op dinsdag 28 augustus 1742 in Andel, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde met
337 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart), geboren omstreeks 1669.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Fijter (ook de Feijter), geboren op dinsdag 28 oktober 1692 in Andel (zie 342).
II. Anna de Fijter, geboren op zondag 11 september 1701 in Andel. Anna is overleden op woensdag 14 december 1701 in Andel, 3 maanden oud.
III. Arien de Fijter (ook de Feijter), geboren op zondag 19 november 1702.
IV. Cornelis de Fijter (ook de Feijter), geboren op zondag 2 mei 1706 in Andel (zie 168).
340 Jan Anthonisse van Andel, geboren omstreeks 1674 in Andel. Jan is overleden op zaterdag 20 januari 1748 in Andel, ongeveer 74 jaar oud.
Hij trouwde [bron: Ron van Wijnen] met
341 Anneke Jans van Drongelen, geboren omstreeks 1678.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jans van Andel, geboren op donderdag 17 augustus 1724 in Andel (zie 170).
342 Jan de Fijter (ook de Feijter), geboren op dinsdag 28 oktober 1692 in Andel.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 12 april 1720 in Andel met
343 Anneke Govertse van Andel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje de Fijter, geboren op zondag 21 mei 1724 in Andel (zie 171).
344 Dirk Egbertse Rink, geboren in februari 1686 in Haaften. Hij is gedoopt op donderdag 14 februari 1686 in Haaften. Dirk is overleden omstreeks 1734 in Haaften, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 12 november 1713 in Haaften met de 26-jarige
345 Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in juli 1687 in Haaften. Zij is gedoopt op donderdag 24 juli 1687 in Haaften. Teuntje is overleden na 1736, minstens 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Rink, geboren op zondag 6 februari 1718 in Haaften (zie 172).
348 Johannes Meijer, geboren omstreeks 1718.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 20-jarige
349 Clara Koblens, geboren omstreeks 1722.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Meijer, geboren op zondag 16 december 1742 in Haaften (zie 174).
350 Cornelis Sterk, geboren omstreeks 1720 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 22 april 1746 in Haaften met de 27-jarige
351 Lijsbeth van Sterrenberg, geboren in december 1718 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1718 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilmke Sterk, geboren op zondag 5 februari 1747 in Haaften (zie 175).
352 Boudewijn Everts, geboren omstreeks augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Boudewijn is overleden na 1792 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), minstens 83 jaar oud.
Beroep:
Tabakker, arbeider
Boudewijn trouwde (2), minstens 39 jaar oud, na 1748 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met Derkje Rutgers (ovl. vr 1770). Boudewijn trouwde (3), ongeveer 61 jaar oud, omstreeks 1770 in Zetten en Andelst met Jacoba Jacobs.
Hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 met
353 Ariaantje Janssen. Ariaantje is overleden vr 1748.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op zaterdag 31 augustus 1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 176).
II. Cornelia Boudewijn, geboren omstreeks november 1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief].
III. Ariaantje Boudewijn, geboren omstreeks september 1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 24 september 1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Ariaantje trouwde met Nn Nn.
354 Gerrit Ekkers.
Hij trouwde omstreeks 1726 met
355 Nieske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Ekkers, geboren in januari 1726 in Zetten en Andelst. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1726 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 52 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
II. Hendrik Ekkers, geboren in mei 1729 in Zetten en Andelst. Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1729 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gertjen van Manen en Tonis Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijk gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 53 volgnr. op de pagina 15 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden vr 1732 in Zetten en Andelst, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Wendelijn Ekkers, geboren in april 1731 in Zetten en Andelst. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1731 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Wendelijn was de volgende getuige aanwezig: Gertjen Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Wendelijn: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 24 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
IV. Hendrik Ekkers, geboren in oktober 1732 in Zetten en Andelst. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1732 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 30 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden in juni 1796 in Zetten en Andelst, 63 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 juni 1796 in Zetten en Andelst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 12 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1510 : Begraven te Zetten en Andelst
V. Catharina Ekkers, geboren op vrijdag 9 november 1736 in Andelst en Zetten (zie 177).
VI. Derk Ekkers, geboren in juli 1740 in Zetten en Andelst. Hij is gedoopt op zondag 24 juli 1740 in Zetten en Andelst.
362 Goossen Peterse van Driel, geboren op zondag 7 september 1704 in Kapel-Avezaath. Goossen is overleden vr 1744, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 30 oktober 1729 in Kapel-Avezaath met de ongeveer 24-jarige Neeltje Claassen van Driel. Goossen en Neeltje gingen op zaterdag 15 januari 1729 in Kapel-Avezaath in ondertrouw.
363 Neeltje Claassen van Driel, geboren omstreeks 1705 in Ommeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van Driel, geboren op woensdag 1 februari 1730 in Avezaath (zie 181).
II. Cornelis (ook Cnelis) van Driel, geboren in december 1731 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1731 in Avezaath.
III. Peter van Driel, geboren in januari 1733 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1733 in Avezaath. Peter is overleden in 1738 in Avezaath, 4 of 5 jaar oud.
IV. Goossen van Driel, geboren in oktober 1734 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1734 in Avezaath.
V. Trijntje van Driel, geboren in februari 1736 in Avezaath. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1736 in Avezaath.
VI. Peter van Driel, geboren in januari 1738 in Avezaath. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1738 in Avezaath.
364 Joseph Tibo.
Hij trouwde omstreeks 1740 met
365 Pieternel Mullikuijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tibo, geboren in oktober 1731 in Kessel. Zij is gedoopt op zaterdag 20 oktober 1731 in Kessel.
II. Lambert Tibo, geboren in april 1735 in Kessel. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1735 in Kessel.
III. Ida Cornelia Tibo, geboren in januari 1737 in Kessel. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1737 in Kessel.
IV. Adrianus Tibo, geboren omstreeks 1738 in Kessel. Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Kessel.
V. Gerardus Tibo, geboren in april 1741 in Kessel (zie 182).
VI. Antonius Tibo, geboren in februari 1742 in Kessel. Hij is gedoopt op zondag 11 februari 1742 in Kessel.
366 Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren in mei 1713 in Opijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaardse Boom]. Hij is gedoopt op zondag 7 mei 1713 in Opijnen. Willem is overleden op dinsdag 17 januari 1792 in Opijnen, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 30 december 1742 in Opijnen met de 19-jarige Jenneke Arijse Vermaerten. Willem en Jenneke gingen op vrijdag 7 december 1742 in Opijnen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jenneke en Willem vond plaats op zondag 30 december 1742 in Opijnen.
367 Jenneke Arijse Vermaerten, geboren in januari 1723 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1723 in Opijnen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke van Appeldoorn, geboren in september 1750 in Opijnen (zie 183).
II. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 5 december 1751 in Opijnen (Est en Opijnen). Hij is gedoopt op zondag 5 december 1751 in Opijnen. Willem is overleden in 1752 in Opijnen, 0 of 1 jaar oud.
III. Stijntje van Appeldoorn (ook Stuard), geboren op zondag 7 oktober 1753 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1753 in Opijnen. Stijntje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 17 december 1780 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met Hendrik Pellegrom (ook Pelle).
IV. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 28 september 1755 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1755 in Opijnen. Willem is overleden vr 1757, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Willem van Appeldoorn, geboren op zondag 15 mei 1757 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Opijnen. Willem is overleden op donderdag 16 december 1824 in Opijnen, 67 jaar oud. Willem trouwde, 32 jaar oud, op zondag 13 september 1789 in Waardenburg met Elizabeth de Jongh, 23 of 24 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1765 in Waardenburg. Elizabeth is overleden op zaterdag 18 juli 1801 in Opijnen, 35 of 36 jaar oud.
VI. Neeltje van Appeldoorn, geboren in december 1758 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1758 in Opijnen. Neeltje is overleden vr 1763, ten hoogste 5 jaar oud.
VII. Arien van Appeldoorn, geboren op woensdag 21 november 1759 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1759 in Opijnen. Arien trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1790 in Asperen met Gerberdina (ook Dina) Blom. Gerberdina is geboren in Asperen. Gerberdina is overleden op maandag 9 februari 1807 in Opijnen.
VIII. Teuntje van Appeldoorn, geboren in oktober 1761 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1761 in Opijnen. Teuntje is overleden op maandag 25 november 1811 in Opijnen, 50 jaar oud. Teuntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 juni 1786 in Opijnen met Dirk van Heusden, nadat zij op vrijdag 12 mei 1786 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Neerijnen. Dirk is overleden op zaterdag 24 oktober 1795 in Opijnen.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 14 mei 1797 in Est en Opijnen met Barend (ook Berend) van Ballegoijen, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Barend: Teuntje weduwe van Dirk van Heusden
Barend is geboren omstreeks 1753 in Opijnen. Barend is overleden op donderdag 22 september 1831 in Est en Opijnen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barend: Aktenr. 20
IX. Neeltje van Appeldoorn, geboren in maart 1763 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1763 in Opijnen.
376 Frederik Gerrits de Vos, geboren op donderdag 1 november 1685 in Zijderveld. Frederik is overleden op maandag 12 december 1746 in Zijderveld, 61 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 22 april 1714 in Schoonrewoerd met de ongeveer 28-jarige
377 Annigje Jans Stavast, geboren omstreeks 1686. Annigje is overleden in 1768, ongeveer 82 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Frederik de Vos, geboren op zondag 10 februari 1715 in Everdingen (zie 188).
378 Jasper Maartens Kool, geboren op donderdag 13 oktober 1695 in Zijderveld. Jasper is overleden op vrijdag 2 februari 1748 in Zijderveld, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 9 april 1724 in Zijderveld met de 18-jarige
379 Aaltje Meertens de Jong, geboren op zondag 1 november 1705 in Zijderveld.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op zondag 22 juli 1725 in Everdingen (zie 189).
380 Joost Gijsbertsen van Leeuwen, geboren omstreeks 1694 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 26 mei 1720 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 25-jarige
381 Aletta Ruijs, geboren omstreeks 1695 in Schalkwijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Leeuwen, geboren op zondag 26 maart 1724 in Schalkwijk (zie 190).
384 Frederik Derksen, geboren in 1679. Hij is gedoopt in 1679. Frederik is weduwnaar van Aarntje Derksen (ovl. vr 1715).
Hij trouwde (2), 35 of 36 jaar oud, op zondag 18 augustus 1715 in Rheden met
385 Maria Willems(en).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Derk Frederijks, geboren in 1716 in Rheden. Hij is gedoopt op donderdag 26 november 1716 in Rheden.
II. Aarntje Frederijks, geboren in 1718 in Rheden. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1718 in Rheden.
III. Hermen Frederijks, geboren in 1721 in Rheden. Hij is gedoopt op vrijdag 7 maart 1721 in Rheden.
IV. Gerrit Frederijks, geboren in 1723 in Rheden (zie 192).
V. Geertjen Frederijks, geboren in 1727 in Rheden. Zij is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 in Rheden.
386 Breunis van Heuven.
Hij trouwde met
387 Grietje Willemsen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jantje van Heuven, geboren in 1721 in Rheden (zie 193).
388 Berend Onderstal, geboren op zondag 26 december 1706 in Loenen (Gld). Hij is gedoopt op zondag 26 december 1706 in Loenen (Gld). Berend is overleden op dinsdag 2 februari 1773 in Loenen (Gld), 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 9 februari 1773 in Loenen (Gld).
Notitie bij Berend: ook Bernd Willems
Bernd Willems heet in 1755 Onderstal
Beroep:
Karreman
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 23 november 1727 in Loenen (Gld) met de 21-jarige Engeltje (Jans(en)) Clomp. Berend en Engeltje gingen op zaterdag 8 november 1727 in Loenen (Gld) in ondertrouw.
389 Engeltje (Jans(en)) Clomp, geboren op zaterdag 27 februari 1706 in Loenen (Gld). Zij is gedoopt op donderdag 2 juni 1707 in Loenen (Gld). Engeltje is overleden op vrijdag 31 oktober 1783 in Loenen (Gld), 77 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 1 november 1783 in Loenen (Gld).
Notitie bij Engeltje: ook Engeltje Klomp
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan (Berendse) Onderstal, geboren op zondag 6 juni 1728 in Loenen (Gld). Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1751 in Loenen met Goossentje Geurtje.
II. Willem Berendse Onderstal, geboren in september 1729 in Loenen (zie 194).
III. Hendrik Berendse Onderstal, geboren in augustus 1731 in Loenen (Gld). Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1731 in Loenen (Gld).
IV. Anneken Onderstal, geboren in januari 1733 in Loenen (Gld). Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1733 in Loenen (Gld). Anneken trouwde met Evert Stronkhorst.
V. Hermen Berendse Onderstal, geboren op vrijdag 11 maart 1735 in Loenen (Gld). Hermen is overleden op woensdag 15 januari 1812 in Wageningen, 76 jaar oud.
Notitie bij Hermen: Hermen woonde in 1769 te Rozendaal (Gld)
Beroep:
Tabaksplanter
Hermen trouwde, 34 jaar oud, op zondag 4 juni 1769 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elsje (Eesken en Elisje) Meurs, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermen en Elsje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 92 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1664 : Akteplaats: Wageningen
Elsje is geboren in december 1750 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs en Mechteld (Marije) Aartsen van Heusden. Zij is gedoopt op zondag 20 december 1750 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 160 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Elsje is overleden op dinsdag 16 december 1823 in Wageningen, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elsje: Aktenr. 68
Reg.nr. 2637
Religie:
Ned. Herv.
VI. Wolter (Berends) Onderstal, geboren in januari 1737 in Loenen (Gld). Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1737 in Loenen (Gld). Wolter is overleden op woensdag 19 augustus 1795 in Hall, 58 jaar oud. Wolter trouwde, 26 jaar oud, op maandag 4 april 1763 in Loenen met Grada Willemina Harmsen. Grada is geboren in Eerbeek (Brummen). Grada is overleden op dinsdag 10 december 1811 in Hall.
VII. Adolf Berendse Onderstal, geboren in oktober 1738 in Loenen (Gld). Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1738 in Loenen (Gld).
VIII. Jochem Onderstal, geboren in september 1740 in Loenen (Gld). Hij is gedoopt op zondag 18 september 1740 in Loenen (Gld). Jochem is overleden in 1805, 64 of 65 jaar oud.
IX. Derk Onderstal, geboren op vrijdag 2 maart 1742 in Loenen (Gld).
X. Derkjen Berends Onderstal, geboren in oktober 1744 in Loenen (Gld). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1744 in Loenen (Gld). Derkjen trouwde met Theunis Philips.
XI. Enneken Onderstal, geboren in oktober 1744 in Loenen (Gld). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1744 in Loenen (Gld). Enneken is overleden in 1824, 79 of 80 jaar oud.
XII. Stijntje Berendse Onderstal, geboren in 1749.
XIII. Berend Onderstal, geboren op donderdag 29 juli 1751 in Loenen (Gld). Berend is overleden in 1762, 10 of 11 jaar oud.
390 Rijck Janse(n).
Hij trouwde op zondag 13 juli 1727 in Otterlo met de 22-jarige Elsabeth Vos. Rijck en Elsabeth gingen op zondag 22 juni 1727 in Otterlo in ondertrouw.
391 Elsabeth Vos, geboren op zondag 7 juni 1705 in Otterlo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Trijntje (ook Treintje) (jonge dame van Deelen) Riksen, geboren in februari 1730 in Deelen (Otterlo) (zie 195).

Generatie 10 (stamouders)

544 Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 24 juni 1700 met de ongeveer 25-jarige
545 Everdina Roelofs Kriegers, geboren omstreeks 1675. Everdina is overleden op zaterdag 25 november 1752, ongeveer 77 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen (zie 272).
546 Jan Gerritsz.
Hij trouwde met
547 Grietjen Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700 (zie 273).
620 Goosen Enserinck. Goosen is overleden in april 1722 in Vorden. Hij is begraven op vrijdag 24 april 1722 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goosen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1616 : Begraven te Vorden
Beroep:
Hoofdpachter op Enserink in Veltwijk
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Goosen is weduwnaar van Teunissken Hendrix op Laer (ovl. vr 1682), met wie hij trouwde (1) op donderdag 19 november 1682 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek].
Hij trouwde (2) in december 1684 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek] met
621 Mechtelt Lammersen op Langenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost Enserinck, geboren in augustus 1687 in Vorden. Hij is gedoopt op donderdag 21 augustus 1687 in Vorden [bron: Geneanet Wilma Groot Enzerink].
Notitie bij de geboorte van Joost: geboren op de Jegerstee
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Lambert Goosens Enserinck, geboren in februari 1690 in Vorden (zie 310).
III. Jan Goosens Enserinck, geboren in december 1692 in Vorden. Hij is gedoopt op woensdag 3 december 1692 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 48 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Daniel Enserinck, geboren in mei 1695 in Vorden. Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1695 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 51 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
622 Jan Veldmaat (Veltmaet).
Hij begon een relatie met
623 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren in februari 1693 in Barchem (zie 311).
632 Garrit Wagenvoort.
Hij begon een relatie met
633 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arent Wagenvoort (zie 316).
634 Jan op ’t Haer.
Hij begon een relatie met
635 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jenneken Jansen (zie 317).
636 Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Garret Pekkelriet (1709-1780) [zie 318,IV]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op donderdag 18 december 1670 in Almen [bron: Gelders Archief] met Mechtelt Wolters.
Notitie bij het huwelijk van Garrit en Mechtelt: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 211 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
637 Mechtelt Wolters.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Garrits Pekkelriet, geboren in december 1679 in Almen (zie 318).
638 Jurrien Roelofsen Vunderink.
Hij trouwde met
639 Trijntje Derksen Hilverink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jurriens Vunderink (zie 319).
648 Jacobus Smits, geboren in maart 1679 in Grave. Hij is gedoopt op woensdag 29 maart 1679 in Grave. Jacobus is overleden op zaterdag 12 april 1760 in Grave, 81 jaar oud.
Beroep:
Schepen te Grave
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13 januari 1704 in Cuijk met de 32-jarige
649 Marij van Woelderen, geboren in maart 1671 in Cuijk. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1671 in Cuijk. Marij is overleden op vrijdag 28 december 1742 in Grave, 71 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Smits, geboren in oktober 1717 in Grave (zie 324).
652 Willem Beeckman, geboren in januari 1699 in Nijmegen. Hij is gedoopt op maandag 26 januari 1699 in Nijmegen. Willem is overleden op woensdag 1 oktober 1749 in Vierlingsbeek, 50 jaar oud.
Beroep:
Kaptijn in dienst van de staat, Vaandrich onder de compagnie van Capitein Elias, Cadet in de compagnie van kapitein Piper, Koster te Mill, Kapitein in Dordrecht
Hij trouwde in Zaltbommel met Johanna Wolfs. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Willem vond plaats op zaterdag 11 augustus 1731 in Zaltbommel.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Opm.: huwelijk op 14-04-1721 te Mill door Hof van Gelderland clandestien verklaard
653 Johanna Wolfs, geboren in Heumen. Johanna is overleden in oktober 1764 in Nijmegen. Zij is begraven op vrijdag 5 oktober 1764 in Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Beekman, geboren op dinsdag 11 november 1721 in Mill. Gijsbert is overleden op maandag 3 januari 1774 in Azi, 52 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Duivenbrug
II. Engelbert Francois Beekman, geboren op zaterdag 15 maart 1727 in Mill. Engelbert is overleden op vrijdag 2 februari 1759 in Azi, 31 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Spanderswoud
III. Pieter Cornelis Beekman, geboren in september 1734 in Nijmegen (zie 326).
654 Jan Christiaan (Johan) Swaen, geboren op vrijdag 28 juli 1702 in Arnhem. Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1702 in Arnhem. Johan is overleden op woensdag 11 november 1772 in Poederoijen, 70 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Nijmegen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 maart 1729 met de 19-jarige
655 Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel, geboren op maandag 23 september 1709. Elisabeth is overleden op zaterdag 30 december 1741, 32 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina Hester Swaen, geboren op maandag 19 februari 1731 in Nijmegen (zie 327).
656 Laurentius Akkermans, geboren omstreeks 1655.
Hij trouwde met
657 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686 (zie 328).
658 Jan Oomen, geboren op donderdag 1 februari 1635 in Well.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1659 in Well met de 13 of 14-jarige
659 Geertgen Roelofs, geboren in 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Weelke Oomen, geboren op donderdag 9 oktober 1687 in Well (zie 329).
660 Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op donderdag 17 november 1661 in Maasdriel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juni 1685 in Maasdriel met de 23-jarige
661 Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op donderdag 9 februari 1662 in Driel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egon Jacobsz van der Elst, geboren op donderdag 31 januari 1686 in Driel (zie 330).
662 Willem Reijnen van den Anker.
Hij trouwde met
663 Judith Meeuwsen Kivit.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687 (zie 331).
672 Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 9 mei 1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
673 Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635. Ariaantje is overleden omstreeks 1690, ongeveer 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel (zie 336).
674 Jan Crielaard, geboren omstreeks 1650.
Hij trouwde met
675 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Janse Crielaard (ook Crillaart), geboren omstreeks 1669 (zie 337).
680 Anthonij Adriaense van Andel, geboren omstreeks 1645 in Andel. Anthonij is overleden op zaterdag 16 augustus 1721 in Andel, ongeveer 76 jaar oud.
Hij trouwde [bron: Ron van Wijnen] met
681 Eijken Janse Rosa, geboren omstreeks 1646.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Anthonisse van Andel, geboren omstreeks 1674 in Andel (zie 340).
684 Hendrik Dirkse de Fijter (dezelfde als 336 in generatie 9).
Hij trouwde met
685 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) (dezelfde als 337 in generatie 9).
688 Egbert Jansen Rink, geboren in januari 1652 in Haaften. Hij is gedoopt op donderdag 25 januari 1652 in Haaften.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1679 in Haaften met de 24-jarige
689 Heeske Wouters van der Crap, geboren in september 1654 in Haaften. Zij is gedoopt op zondag 20 september 1654 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Egbertse Rink, geboren in februari 1686 in Haaften (zie 344).
690 Handrick Aldens.
Notitie bij Handrick: Handrick Cuijl
Hij trouwde met
691 Dinghen Hendrix Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in juli 1687 in Haaften (zie 345).
702 Christoffel Laurentsz van Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw. Christoffel is weduwnaar van Geertje Paulse de Wit (±1684-vr 1711), met wie hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1704.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op zondag 12 juli 1716 in Haaften met de ongeveer 20-jarige
703 Grietje Geerards van Dilligant, geboren omstreeks 1696.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth van Sterrenberg, geboren in december 1718 in Haaften (zie 351).
704 Evert Henrix. Evert is overleden na 1720.
Hij trouwde op zondag 24 juni 1691 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met de ongeveer 23-jarige
705 Meijntje Hendriksen, geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1668 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltje Everts, geboren omstreeks oktober 1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zaterdag 4 oktober 1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelis Everts, geboren omstreeks juli 1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Adriaen Everts, geboren omstreeks september 1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 10 september 1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Hendrica Everts, geboren omstreeks juli 1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Boudewijn Everts, geboren omstreeks augustus 1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 352).
VI. Meijntje Everts, geboren omstreeks juli 1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
732 Willem Jansen van Appeldoren, geboren op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen. Hij is gedoopt op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 12 januari 1710 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met de 20-jarige Stijntje (Christina) van Weelde. Willem en Stijntje gingen op vrijdag 20 december 1709 in Waardenburg in ondertrouw.
733 Stijntje (Christina) van Weelde, geboren op dinsdag 1 november 1689 in Neerijnen. Zij is gedoopt op maandag 7 november 1689 in Neerijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje van Appeldoorn, geboren op zondag 16 november 1710 in Opijnen (Est en Opijnen). Zij is gedoopt op zondag 16 november 1710 in Waardenburg. Bij de doop van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Roelofs van Weelde en Tomiske Roelofs van Weelde. Teuntje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1735 in Meteren met Aert Geertsen van den Wijngaert. Aert is geboren in Poederoijen.
II. Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren in mei 1713 in Opijnen (zie 366).
III. Jantje van Appeldoorn, geboren in maart 1716 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1716 in Opijnen.
IV. Huijbert van Appeldoorn, geboren in maart 1719 in Waardenburg. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1719 in Waardenburg. Bij de doop van Huijbert was de volgende getuige aanwezig: Toniske Dirx van Eck. Huijbert is overleden omstreeks 1805 in Opijnen, ongeveer 86 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 mei 1740 in Opijnen met Metje Willems van Weelde. Metje is overleden in februari 1798 in Opijnen. Zij is begraven op donderdag 15 februari 1798 in Opijnen.
(2) trouwde, 81 of 82 jaar oud, in 1801 met Leena van Dalen.
Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Leena: Huijbert weduwnaar van Metje Willems van Weelde
Leena weduwe van Roelof van Appeldoorn
Leena was de schoonzus van Huijbert
Leena is overleden op maandag 18 april 1808 in Opijnen. Leena is weduwe van Roelof van Appeldoorn (geb. 1725), met wie zij trouwde op zondag 23 januari 1774 in Opijnen, zie 732,VI.
V. Goossen van Appeldoorn, geboren in december 1721 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1721 in Opijnen. Goossen is overleden vr 1770, ten hoogste 49 jaar oud. Goossen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 21 maart 1745 in Opijnen met Lijsbeth van Gameren, 19 jaar oud. Lijsbeth is geboren in februari 1726 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walraven van Erpe. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1726 in Tuil.
VI. Roelof van Appeldoorn, geboren in januari 1725 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1725 in Opijnen. Roelof:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 maart 1745 in Opijnen met Maijke van Gameren. Maijke is een dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walraven van Erpe. Maijke is overleden op vrijdag 27 december 1771 in Opijnen.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op zondag 23 januari 1774 in Opijnen met Leena van Dalen, nadat zij op zaterdag 8 januari 1774 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Leena: Roelof weduwnaar van Maijke van Gameren
Leena is overleden op maandag 18 april 1808 in Opijnen. Leena trouwde later in 1801 met Huijbert van Appeldoorn (1719-±1805), zie 732,IV.
VII. Jan van Appeldoorn, geboren in januari 1728 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1728 in Opijnen. Jan is overleden vr 1732 in Opijnen, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Geertje van Appeldoorn, geboren in januari 1730 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1730 in Opijnen. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 27 december 1750 in Opijnen met Hendrik van Berghem, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 december 1750 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in december 1720 in Varik. Hij is gedoopt op dinsdag 7 januari 1721 in Varik.
Religie:
Rooms Katholiek
IX. Jan van Appeldoorn, geboren in april 1732 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 27 april 1732 in Opijnen.
X. Neelke van Appeldoorn, geboren in augustus 1734 in Opijnen. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1734 in Opijnen.
XI. Dirk Willemse van Appeldoorn, geboren in augustus 1736 in Opijnen. Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1736 in Opijnen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 september 1759 in Waardenburg met Jacoba Zeegers, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1740 in Waardenburg, dochter van Jacob Sijgers en Anna Nn.
734 Arien (Meerten) Vermaerten, geboren in september 1687 in Buren. Hij is gedoopt op donderdag 18 september 1687 in Buren.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 juli 1712 in Geldermalsen met de 27-jarige
735 Sijke Barten van Hattem, geboren op donderdag 22 maart 1685 in Opijnen (Est en Opijnen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Vermaerten, geboren in maart 1715 in Opinen. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1715 in Opijnen. Stijntje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 december 1744 in Opijnen met Cornelis van Alphen, nadat zij op vrijdag 4 december 1744 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in Ophemert, zoon van Cornelis Franse van Alphen en Cornelia Geleinsze. Cornelis is overleden op dinsdag 8 juni 1779 in Opijnen.
II. Jenneke Arijse Vermaerten, geboren in januari 1723 in Opijnen (zie 367).
752 Gerrit Willems (de Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655. Gerrit is overleden op vrijdag 12 januari 1731 in Zijderveld, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 januari 1731 in Zijderveld.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 20 april 1681 in Hei- en Boeikop met de ongeveer 17-jarige
753 Metje Fredericks Nn, geboren omstreeks 1664.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frederik Gerrits de Vos, geboren op donderdag 1 november 1685 in Zijderveld (zie 376).
754 Jan Cornelisz Stavast, geboren omstreeks 1660.
Hij trouwde met
755 Grietje Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annigje Jans Stavast, geboren omstreeks 1686 (zie 377).
760 Gijsbert Everts van Leeuwen, geboren omstreeks 1655 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 30 december 1677 in Echteld [bron: Bommelerwaard] met de 16-jarige
761 Hermke Joosten Nn, geboren op donderdag 17 februari 1661 in Zoelen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joost Gijsbertsen van Leeuwen, geboren omstreeks 1694 in Erichem (zie 380).
768 Derk Frederiks. Derk is overleden vr 1691 in Rheden.
Notitie bij Derk: Ook Derk Frederix
Hij trouwde met
769 Heiltje Evers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Everd Frederiks, geboren in 1677 in Rheden. Hij is gedoopt op donderdag 11 maart 1677 in Rheden.
II. Frederik Derksen, geboren in 1679 (zie 384).
III. Teunis Frederiks, geboren in 1680 in Rheden. Hij is gedoopt op donderdag 12 december 1680 in Rheden.
IV. Jan Wicherts Frederiks, geboren in 1682 in Rheden. Hij is gedoopt op donderdag 12 november 1682 in Rheden.
V. Lijsbet Frederiks, geboren in 1686 in Rheden. Zij is gedoopt op donderdag 31 oktober 1686 in Rheden.
VI. Antonis Frederiks, geboren in 1689 in Rheden. Hij is gedoopt op donderdag 13 oktober 1689 in Rheden.
776 Willem Bernds, geboren omstreeks 1675.
Notitie bij Willem: Ook Willem Bernds Onderstal
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 19 april 1705 in Beekbergen (Apeldoorn) met de ongeveer 30-jarige Jantje(n) Kammers. Willem en Jantje(n) gingen op zaterdag 21 maart 1705 in Loenen (Apeldoorn) in ondertrouw.
777 Jantje(n) Kammers, geboren omstreeks 1675 in Beekbergen (Apeldoorn).
Notitie bij Jantje(n): Ook Jantjen Lammerts
Kind uit dit huwelijk:
I. Berend Onderstal, geboren op zondag 26 december 1706 in Loenen (Gld) (zie 388).
778 Jan (Jan Harmensz Clomp (Klomp)) Herms, geboren omstreeks 1680.
Beroep:
Snijer
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 9 oktober 1700 in Loenen met
779 Enneken Harmens (Hermens).
Notitie bij Enneken: Ook Anneke Garritsen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joachim (Jochem) Jansen Clomp. Hij is gedoopt op zaterdag 8 november 1704 in Loenen. Joachim is overleden op zondag 8 oktober 1769 in Loenen, 64 jaar oud. Joachim:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 december 1724 in Loenen met Jantje Warners, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op donderdag 14 augustus 1698 in Loenen. Jantje is overleden vr 1738 in Loenen, ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 1 juni 1738 in Loenen met Enneke Derks(en).
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Enneke: Jochem weduwnaar van Jantje Warners
Enneke is een dochter van Derk Derkzen. Enneke is overleden vr 1755 in Loenen.
(3) trouwde, 50 jaar oud, op zondag 10 augustus 1755 in Loenen met Maria Vorstelman (Vo(r)sselman, Warners), 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joachim en Maria: Jochem weduwnaar van Jantje Warners en Enneke Derks(en)
Maria weduwe van Henricus Jansen
Maria is een dochter van Warner Jansen Vorsselman en Thonisien Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 2 december 1708 in Loenen. Maria is overleden op dinsdag 18 december 1781 in Loenen, 73 jaar oud. Maria is weduwe van Henricus Jansen (ovl. na 1744), met wie zij trouwde op zondag 3 augustus 1727 in Loenen (Apeldoorn).
II. Engeltje (Jans(en)) Clomp, geboren op zaterdag 27 februari 1706 in Loenen (Gld) (zie 389).
782 Jurrien Vos.
Hij trouwde op donderdag 17 april 1692 in Otterlo met
783 Trijntije Hendricks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elsabeth Vos, geboren op zondag 7 juni 1705 in Otterlo (zie 391).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1088 Hendrijck Harmensz Starinck.
Hij begon een relatie met
1089 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen (zie 544).
1240 Joost op ’t Havelink.
Hij begon een relatie met
1241 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Goosen Enserinck (zie 620).
1296 Jasper Smits, geboren in Maastricht. Jasper is overleden vr 1696.
Beroep:
Beziender van de Lithse tol
Hij trouwde op zondag 6 september 1671 in Grave met de 25-jarige
1297 Helena de Huier, geboren in mei 1646 in Grave. Zij is gedoopt op maandag 14 mei 1646 in Grave. Helena is overleden op zaterdag 16 december 1730 in Grave, 84 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Smits, geboren in maart 1679 in Grave (zie 648).
1306 Jan Hendrik de Wolff.
Beroep:
Jager van de Heer van Heumen
Hij begon een relatie met
1307 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Johanna Wolfs, geboren in Heumen (zie 653).
1310 Jan Lambert Chenel. Jan is weduwnaar van Hester De Bussy de Rabutin (ovl. vr 1709).
Hij begon een relatie (2) omstreeks 1709 met
1311 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel, geboren op maandag 23 september 1709 (zie 655).
1316 Jan Oomen, geboren omstreeks 1608 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 3 juni 1632 in Well met de ongeveer 20-jarige
1317 Hilleke de Greeff, geboren omstreeks 1612.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren op donderdag 1 februari 1635 in Well (zie 658).
1320 Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 3 maart 1661 in Maasdriel met de ongeveer 21-jarige
1321 Maijke Hendricks Gielen, geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op donderdag 17 november 1661 in Maasdriel (zie 660).
II. Hendrick Marcelissen van der Elst, geboren op donderdag 1 mei 1664 in Maasdriel.
1322 Egon Verwer, geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde met
1323 Barbara Gerritsdr Saers Verbruggen, geboren omstreeks 1635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op donderdag 9 februari 1662 in Driel (zie 661).
1344 Hendrik de Fijter.
Hij trouwde met
1345 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635 (zie 672).
II. Aart Hendrikse de Fijter, geboren na 1635. Aart trouwde met Neeltje Abrahamse Nn.
1346 Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605. Ruthger is overleden in 1660, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
1347 Jenneke Geerits Nn, geboren omstreeks 1605.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635 (zie 673).
1362 Jan Heijmensz Rosa, geboren omstreeks 1625.
Hij begon een relatie met
1363 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Eijken Janse Rosa, geboren omstreeks 1646 (zie 681).
1376 Jan Dircksen Rink, geboren in 1615 in Haaften.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 4 juni 1637 in Haaften met
1377 Janneken Claes Crom. Janneken is weduwe van Frans Meijers (ovl. vr 1625), met wie zij trouwde (1) omstreeks 1615. Janneken is weduwe van Sander Jansz van Tuijl (±1580-1636), met wie zij trouwde (2) op zondag 5 oktober 1625.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Batje Rink, geboren op donderdag 7 februari 1641 in Tuil (Haaften). Batje is overleden in 1641, geen jaar oud.
II. Batje Rink, geboren op zaterdag 15 augustus 1643 in Tuil (Haaften).
III. Dirkck Jansen Rink, geboren in 1645. Dirkck begon een relatie met Nn Nn.
IV. Egbert Jansen Rink, geboren in januari 1652 in Haaften (zie 688).
1380 Jan Aldens, geboren op donderdag 29 oktober 1637 in Haaften.
Hij trouwde met
1381 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Handrick Aldens (zie 690).
1404 Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren in maart 1647 in Hellouw. Hij is gedoopt op zaterdag 23 maart 1647 in Hellouw.
Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1682 met de ongeveer 30-jarige
1405 Engelke Peters, geboren omstreeks 1652. Engelke is overleden vr augustus 1702, ten hoogste 50 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Laurentsz van Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw (zie 702).
1410 Hendrik Tonissen.
Hij trouwde omstreeks 1658 met
1411 Rixken Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tonis Hendriksen, geboren in augustus 1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Adriaen Hendriksen, geboren in december 1659 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op donderdag 1 januari 1660 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Jan Hendriksen, geboren in maart 1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 2 april 1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Rudolf Hendriksen, geboren in april 1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op donderdag 23 april 1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Cornelis Hendriksen, geboren in maart 1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op maandag 7 maart 1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
VI. Meijntje Hendriksen, geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)) (zie 705).
1464 Jan Arisz, geboren in 1660.
Hij begon een relatie met
1465 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Willem Jansen van Appeldoren, geboren op donderdag 6 juni 1686 in Est en Opijnen (zie 732).
1466 Willem van Weelde, geboren omstreeks 1664.
Hij trouwde met
1467 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje (Christina) van Weelde, geboren op dinsdag 1 november 1689 in Neerijnen (zie 733).
II. Willem van Weelde, geboren in 1705 in Neerijnen (Waardenburg).
1468 Marten Willems. Marten is weduwnaar van Handrikske Wouters (ovl. vr 1687). Marten is weduwnaar van Willemke Hendriks (ovl. vr 1688).
Hij trouwde (3) op vrijdag 9 juli 1688 in Opijnen met Jantje Ariens (zie 1469 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Marten en Jantje: Marten weduwnaar van Handrikske Wouters en Wllemke Hendriks
Jantje weduwe van Arien Klasse
1469 Jantje Ariens. Jantje is weduwe van Arien Klasse (ovl. 1688).
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien (Meerten) Vermaerten, geboren in september 1687 in Buren (zie 734).
1470 Bart Jansen van Hattum. Bart is overleden vr september 1712. Bart is weduwnaar van Beeltje Claessen (ovl. vr 1677).
Hij trouwde (2) op woensdag 13 oktober 1677 in Ophemert met de 24 of 25-jarige Neeltje Goossens Schaaij (zie 1471 hieronder). Bart en Neeltje gingen op donderdag 23 september 1677 in Opijnen in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Bart en Neeltje: Bart weduwnaar van Beeltje Claessen
1471 Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijke Barten van Hattem, geboren op donderdag 22 maart 1685 in Opijnen (Est en Opijnen) (zie 735).
1504 Willem Jansz de Vos (Vosch), geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 7 januari 1644 in Zijderveld met de ongeveer 17-jarige
1505 Gijsbertje Daamsdr van Zanten, geboren omstreeks 1627 in Schoonrewoerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Willems (de Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655 (zie 752).
1552 Bernd Jansen, geboren omstreeks 1650.
Notitie bij Bernd: Ook Bernd Jansen Onderstal
Hij begon een relatie met
1553 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Willem Bernds, geboren omstreeks 1675 (zie 776).
1556 Harmen (Janssen) Clomp. Harmen is overleden vr 1724.
Hij trouwde omstreeks 1680 met
1557 Stijntje Jochems.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan (Jan Harmensz Clomp (Klomp)) Herms, geboren omstreeks 1680 (zie 778).
1564 Hendrik Willez Vos.
Hij begon een relatie met
1565 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jurrien Vos (zie 782).
1566 Hendrik Otto.
Hij begon een relatie met
1567 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Trijntije Hendricks (zie 783).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2176 Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen.
Hij begon een relatie met
2177 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrijck Harmensz Starinck (zie 1088).
2632 Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1608 in Well met de ongeveer 16-jarige
2633 Jorreke Jordens, geboren omstreeks 1592 in Well. Jorreke is overleden in 1634 in Well, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren omstreeks 1608 in Well (zie 1316).
2640 Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel. Marcelis is overleden omstreeks 1637 in Maasdriel, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1637 in Maasdriel met de ongeveer 37-jarige
2641 Jenneke Jacobse Bock, geboren omstreeks 1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel (zie 1320).
2692 Jan Loijen van Vuuren, geboren omstreeks 1570. Jan is overleden in 1638, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
2693 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605 (zie 1346).
2724 Heijman Gijsberts Rosa, geboren omstreeks 1581 in Herwijnen.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1610 [bron: Ron van Wijnen] met de ongeveer 20-jarige
2725 IJken Jans Kuijsten, geboren omstreeks 1590 in Andel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Heijmensz Rosa, geboren omstreeks 1625 (zie 1362).
2754 Claes Petersz Crom.
Hij trouwde met
2755 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneken Claes Crom (zie 1377).
2760 Aert Jansz Aldens.
Hij trouwde met
2761 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Aldens, geboren op donderdag 29 oktober 1637 in Haaften (zie 1380).
2808 Christoffel "Tiel" van Sterrenberg, geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde met
2809 Grichten Geurts, geboren omstreeks 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Sterrenberg, geboren op donderdag 15 maart 1646 in Haaften. Laurens is overleden vr 1647 in Haaften, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren in maart 1647 in Hellouw (zie 1404).
III. Aaltje Sterrenberg, geboren op donderdag 29 april 1649 in Haaften.
IV. Heeske Sterrenberg, geboren op donderdag 3 november 1650 in Haaften.
V. Geurt Sterrenberg, geboren op donderdag 23 september 1655 in Haaften.
2932 Roelof van Weelden, geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde met
2933 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem van Weelde, geboren omstreeks 1664 (zie 1466).
2940 Jan Bartsz van Hattum, geboren omstreeks 1608. Jan is overleden vr februari 1683, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Armenmeester te Ophemert en nabuur te Ophemert
Jan trouwde (2), ten hoogste 41 jaar oud, vr april 1649 met Geertruijt Cornelis Goorman (ovl. vr 1676). Jan trouwde (3), ten hoogste 68 jaar oud, vr mei 1676 met Baetgen Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks mei 1640 met
2941 Grietje Jans Holl. Grietje is overleden vr 1649.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bart Jansen van Hattum (zie 1470).
II. Hendrik van Hattum, geboren in Lienden. Hendrik is overleden op woensdag 15 december 1728 in Wadenoijen.
Beroep:
Secretaris van Wadenoijen, schout van Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen, schepen van Wadenoijen. diaken te Wadenoijen, schepen in de Bank van Deil
Hendrik trouwde op maandag 16 december 1669 in Amerongen met Maria Passavant, nadat zij op woensdag 31 juli 1669 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Wadenoijen, dochter van Gerhard Passavant en Aeltgen van der Slonien. Maria is overleden na 1732.
III. Michiel (Giel) van Hattum, geboren in Ophemert. Michiel is overleden in 1719 in Wadenoijen.
Beroep:
Diaken te Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen
Michiel:
(1) trouwde op donderdag 30 januari 1676 in Ophemert met Jenneke Jans de Hotte, nadat zij op woensdag 8 januari 1676 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Jenneke: Jenneke weduwe van Jan Berentse
Jenneke is een dochter van Jan Lowiesz de Hotte en Lijske Jans van Beest. Jenneke is overleden vr 1689. Jenneke is weduwe van Jan Berentse (ovl. vr 1676).
(2) ging in ondertrouw op donderdag 6 oktober 1689 in Wadenoijen met Anneke Gerrits.
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Anneke: Michiel weduwnaar van Jenneke de Hotte
Anneke weduwe van Arij Cornelisse
Anneke is weduwe van Arij Cornelisse (ovl. vr 1689).
2942 Goossen Willems van Schaaij. Goossen is overleden na 1664.
Hij trouwde met
2943 Mericken Jans. Mericken is overleden vr 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652 (zie 1471).
II. Willem Goossens Schaaij, geboren in 1654 in Opijnen. Willem is overleden in 1712 in Opijnen, 57 of 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op donderdag 2 maart 1684 in Heesselt met Mariken Cornelisdr Nn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op dinsdag 8 februari 1684 in Heesselt in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Mariken: Mariken weduwe van Klaas Hendriks van den Heuvel
Mariken is geboren omstreeks 1660 in Opijnen. Mariken trouwde later op zaterdag 26 november 1712 in Opijnen met Klaas Hendriks van den Heuvel (ovl. na 1722).
3008 Jan Roelofs de Vos, geboren omstreeks 1590.
Hij trouwde met
3009 Aafken Gerrit Hendriks Scheer, geboren omstreeks 1580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz de Vos (Vosch), geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop (zie 1504).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4352 Johan Geritsz Staerinck, geboren in 1565 in Steenderen. Johan is overleden na 1615 in Warnsveld, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vr zaterdag 15 januari 1583 met
4353 Hermana Hendriksdr Lebbinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen (zie 2176).
5264 Jan Aartsz Oomen, geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1584 in Raamsdonk met de ongeveer 20-jarige
5265 Beelken Nn, geboren omstreeks 1564.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well (zie 2632).
5280 Dirk Lambertsz van der Elst, geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden in 1639, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 30-jarige
5281 Oetge van Malsen, geboren omstreeks 1570. Oetge is overleden in 1650, ongeveer 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel (zie 2640).
5450 Jan Anthonisz Kuijst(en), geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde [bron: Ron van Wijnen] met
5451 Mariken Aert Willemsdr Nn, geboren omstreeks 1560.
Kind uit dit huwelijk:
I. IJken Jans Kuijsten, geboren omstreeks 1590 in Andel (zie 2725).
5520 Jan Aldens.
Hij trouwde met
5521 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aert Jansz Aldens (zie 2760).
5864 Rutger Willemsz van Weelden, geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde met
5865 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof van Weelden, geboren omstreeks 1640 (zie 2932).
5880 Bart Geurtz van Hattum, geboren omstreeks 1575. Bart is overleden vr maart 1623, ten hoogste 48 jaar oud. Bart trouwde (2), minstens 36 jaar oud, na 1611 met Elisabeth van Achteveld.
Hij trouwde (1), ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1608 met
5881 Jenneke Michiels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bartsz van Hattum, geboren omstreeks 1608 (zie 2940).
II. Dirk van Hattum, geboren omstreeks 1611.
6016 Roelof Willems de Vos.
Hij trouwde met
6017 Jannigje Dircksdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Roelofs de Vos, geboren omstreeks 1590 (zie 3008).
6018 Gerrit Hendriksz Scheer, geboren omstreeks 1545.
Hij trouwde met
6019 Willemcken Willemsdr Nn, geboren omstreeks 1550.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aafken Gerrit Hendriks Scheer, geboren omstreeks 1580 (zie 3009).

Generatie 14 (stamoudouders)

8704 Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren in 1525 in Warnsveld. Gerrit is overleden na donderdag 3 maart 1580 in Warnsveld, minstens 55 jaar oud.
Hij trouwde met
8705 Engele ten Velde, geboren in 1527 in Warnsveld. Engele is overleden na donderdag 3 maart 1580, minstens 53 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijnt (Reijndert) Gerritsz Staerinck, geboren in 1553 in Warnsveld. Reijnt is overleden in 1615 in Warnsveld, 61 of 62 jaar oud. Reijnt trouwde met Stijne Hendricksdr Lebbinck. Stijne is geboren in 1555 in Vierakker, dochter van Hendrick Lebbinck en Anna Roerdink. Stijne is overleden op maandag 13 maart 1581 in Warnsveld, 25 of 26 jaar oud.
II. Johan Geritsz Staerinck, geboren in 1565 in Steenderen (zie 4352).
10562 Marcelis van Malsen.
Hij trouwde omstreeks 1570 met
10563 Elisabeth van der Elst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oetge van Malsen, geboren omstreeks 1570 (zie 5281).
11728 Willem Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1585 in Haaften.
Hij trouwde met
11729 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Willemsz van Weelden, geboren omstreeks 1610 (zie 5864).
II. Gompert Willemsz van Weelden, geboren in 1615 in Haaften. Gompert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1637 in Haaften met Mechtelken Hendricks Nn, 21 of 22 jaar oud. Mechtelken is geboren in 1615 in Haaften.
11760 Geurt van Hattum, geboren in 1550 in Ingen. Geurt is overleden vr januari 1603, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
Buurmeester van Ingen in 1589
Hij trouwde met
11761 Dirkje van Wijk. Dirkje is overleden na februari 1596.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana van Hattum. Adriana trouwde vr 1618 met Willem van Esseveld. Willem is een zoon van Gijsbert van Esseveld en Agnies Willems. Willem is overleden vr 1667.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen, leenman van Ommeren en gerichtsman te Ommeren
II. Jan Geurtsz van Hattum. Jan is overleden na juli 1633.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen
Jan trouwde met Juliana van Wijck.
III. Bart Geurtz van Hattum, geboren omstreeks 1575 (zie 5880).

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

17408 Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings), geboren in 1482 in Warnsveld. Henrick is overleden in 1562 in Warnsveld, 79 of 80 jaar oud.
Hij trouwde met
17409 Styne Keyminck, geboren in 1485. Styne is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren in 1525 in Warnsveld (zie 8704).
17410 Jan Gerritsz ten Velde, geboren in 1496.
Hij trouwde met
17411 Grietje Janssen, geboren in 1498.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engele ten Velde, geboren in 1527 in Warnsveld (zie 8705).
23456 Rutger van Weelden, geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde met
23457 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1585 in Haaften (zie 11728).
II. Arisken Rutgers van Weelden, geboren in 1597 in Haaften.
III. Huibert Rutgers van Weelden, geboren in 1600. Huibert trouwde met Nn Nn.
23520 Jan van Hattum, geboren in 1520. Jan is overleden in 1574, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde met
23521 Elisabeth Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Hattum, geboren in 1550 in Ingen (zie 11760).

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

34816 Wilhelm Staerinck (Staerings), geboren in 1460. Wilhelm is overleden vr dinsdag 20 augustus 1504 in Warnsveld, ten hoogste 44 jaar oud.
Hij trouwde met
34817 Grietie Geesinck, geboren in 1460. Grietie is overleden in 1519, 58 of 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings), geboren in 1482 in Warnsveld (zie 17408).
34818 Henrick Keyminck, geboren omstreeks 1460.
Hij trouwde met
34819 Maria Nn, geboren omstreeks 1460.
Kind uit dit huwelijk:
I. Styne Keyminck, geboren in 1485 (zie 17409).
34820 Gerrit ten Velde, geboren in 1465.
Hij trouwde met
34821 Nn Nn, geboren in 1465.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gerritsz ten Velde, geboren in 1496 (zie 17410).
47040 Dirk van Hattum.
Hij trouwde met
47041 Dirkje Jans Arndtsdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattum, geboren in 1520 (zie 23520).

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

69632 Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren in 1425 in Warnsveld. Gerrit is overleden na 1484 in Warnsveld, minstens 59 jaar oud.
Hij trouwde met
69633 Stijne Enserinck, geboren in 1425 in Warnsveld. Stijne is overleden na 1467, minstens 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Staerinck (Staerings), geboren in 1460 (zie 34816).
94080 Roelof van Hattum.
Hij trouwde met
94081 Nn van der Mehr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Hattum (zie 47040).

Generatie 18 (edelouders)

139264 Henrick Staerinck, geboren omstreeks 1393.
Hij trouwde met
139265 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren in 1425 in Warnsveld (zie 69632).
188160 Jan van Hattum.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opm.: Bastaardzoon
Notitie bij Jan: Opm. Jan van Hattum , bastaardzoon van Reinald III van Gelre
Hij trouwde met
188161 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roelof van Hattum (zie 94080).
II. Berthold van Hattum. Berthold trouwde met Nn Nn.

Generatie 19 (edelgrootouders)

376320 Reinald III van Gelre van Hattum, geboren op donderdag 13 mei 1333. Reinald is overleden op donderdag 4 december 1371, 38 jaar oud.
Bijzonderheden:
Reinoud III van Gelre
Reinoud III
1333-1371
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Hertog van Gelre
Periode 13431361 en

1371
Voorganger Reinoud II
Opvolger Eduard van Gelre en Willem van Gulik
Vader Reinoud II van Gelre
Moeder Eleonora van Engeland
Dynastie Huis Wassenberg

Reinoud III of Reinald III (13 mei 1333 - 4 december 1371) was hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was een zoon van Reinoud II van Gelre en Eleonora van Engeland. Op 1 juli 1347 huwde hij in Tervuren met Maria van Brabant, de derde dochter van hertog Jan III van Brabant en Maria van vreux. Hij werd begraven in het Klooster Gravendaal.

Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon[1].
Levensloop

Na het overlijden van Reinoud II in oktober 1343 werd de 10-jarige Reinoud III te jong bevonden om het hertogdom Gelre te besturen. De Raad van State koos twee voogden, zijn moeder Eleanora en zijn oom Dirk IV van Valkenburg, en stelde zijn oom Jan van Valkenburg aan als stadhouder[2]. Het botert niet tussen Eleonora en Dirk van Valkenburg, waarna Eleonora besluit om met haar twee zoons naar Calais te vertrekken, waar haar broer Eduard III van Engeland met een beleg van de stad bezig is. Reinoud II had besloten dat zijn oudste zoon zou huwen met Maria van Brabant. Edward III wenste daarentegen dat Reinoud III een huwelijksverbintenis aan zou gaan met het Huis Gulik. Ondertussen had Dirk van Valkenburg een verbond gesloten met Willem IV van Holland. Deze laatste wilde een huwelijk tussen Reinoud III en zijn zuster Isabella. Reinoud III volgde echter de wens van zijn vader en vertrok naar Antwerpen en huwde in Vilvoorde met Maria van Brabant[3]. Het echtpaar verkreeg het ’Land van Turnhout’ als bruidsschat[4].

Enkele dagen na de bruiloft volgde Reinoud III zijn schoonvader Jan III van Brabant in de Slag bij Hamont (21 juli 1347) tegen de opstandige Luikenaren. De slag verliep desastreus voor het Hertogdom Brabant en Gelre, de 15-jarige Reinoud III raakte gewond en verloor belangrijke mannen als Hubert II van Culemborg en Robert van Arkel[5]. Hoewel Reinoud in de keuze voor een echtgenote de wens van zijn oom Edward III van Engeland niet had gevolgd, bleef hij zijn oom wel steunen in de Honderdjarige Oorlog met Frankrijk. Reinoud III kreeg in de periode 1348-1350 te maken met de Zwarte dood die in Europa vele slachtoffers maakte en met een partijtwist tussen zijn edelen, de Heeckerens en Bronkhorsten[6]. Reinoud moest een keuze maken aan welke kant hij stond en koos uiteindelijk rond 1350 voor de Van Heeckerens. De Van Bronckhorsten, die toen nog in tel waren in het Hertogdom Gelre, wisten Reinouds 14-jarige jongere broer Eduard voor zich te winnen. Dit leidde tot de elf jaar durende Gelderse Broeder- en burgertwist (1350-1361)[7].
Kasteel de Nijenbeek, waar Reinoud circa 6 jaar verbleef.

Nadat Reinoud III het onderspit dreigde te delven in deze Gelderse Broederstrijd, gaf hij privileges aan de boeren op de Veluwe. Zij werden hierdoor vrije boeren en trokken met Reinoud op tegen Eduard. In de Slag op de Vrijenberg op 19 juli 1354 werden Reinoud en zijn boerenaanhang vernietigend verslagen [8]. Na de dood van zijn schoonvader in 1355 mengde Reinoud III zich ook even in de Brabantse Successieoorlog (1355-1357).

In mei 1361 werd Reinoud III tijdens een slag bij Tiel gevangengenomen door zijn broer en eerst opgesloten in kasteel Rosendael (3 4 jaar) en daarna in kasteel De Nijenbeek, circa 6 jaar (ten noordoosten van Voorst, Gelderland). Tijdens zijn verblijf in gevangenschap zou Reinoud zo corpulent geworden zijn, mede veroorzaakt door te weinig beweging en aanleg tot zwaarlijvigheid, dat hij zijn cel niet meer kon verlaten en de deur open kon blijven.

In augustus 1371 sneuvelde Eduard in de Slag bij Baesweiler en werd Reinoud bevrijd (volgens de legende moesten de muren worden uitgehakt) en opnieuw uitgeroepen tot hertog van Gelre. Zijn tweede regeerperiode mocht echter niet lang duren. Reinoud III stierf in december 1371, zonder officile wettelijke erfgenamen na te laten. Wel had hij een natuurlijk kind, een bastaardzoon, thans bekend als Jan van Hattem.

Nadat in 1193 reeds de Heinsbergse tak, en in 1368 de Kleefse tak uitgestorven waren, stierf met de dood van Reinald III de agnatische afstamming van de Flamenses uit.
Jan van Hattem

Reinald III heeft vermoedelijk rond 1350 de burcht in Hattem laten bouwen. Dit zal niet meer zijn geweest dan een eenvoudig versterkt huis. Het was het noordelijkste steunpunt van de hertog.[9] In 1371 wordt het borch en onse stat, borch ende huys genoemd.[10]

Na zijn vrijlating beleende Reinald op 28 september 1371 zijn illegitieme zoon Johan (Jan) met de burcht, de stad en de heerlijkheid Hattem, en met inkomsten uit het ambt Doornspijk, en grondcijnzen in Elburg en Hollanderbroek.[11] De dag erna werd dit bevestigd door de ridderschap en de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond, waarbij bepaald werd dat wanneer Johan belemmerd zou worden in zijn bezit hij schadeloos gesteld zou worden met een bedrag van 50.000 schilden.

Op zijn sterfbed, op 3 december 1371, smeekte Reinald de bewoners en de ambtlieden van Hattem zijn bastaardzoon te huldigen en te steunen bij de uitoefening van zijn rechten.[12] Op 7 mei 1372 bevestigde Mechteld, de halfzuster van Reinoud, vanaf haar residentie Rosendael, per oorkonde handhaving van de erfrechten van Johan, en riep schepenen, raad en burgers van Hattem op Johan als hun heer te erkennen. Aangenomen wordt dat Johan tegenwerking van de stad Hattem had ondervonden. Bovendien verpandde Mechteld enige van haar eigen goederen in de Nederbetuwe als erfgoed aan Johan. Het ging om goederen bij Ommeren, Ingen, Opheusden, Eck en Maurik.[13]

Jan van Hattem verbleef niet vast op zijn burcht Hattem maar rond Utrecht en in de Betuwe. Rond 1377 werd hij in de balije van Utrecht van de Duitse Orde ingekleed en schonk Mechteld hem 24 pond jaarlijks uit de tiend van Drumpt. Vanaf 1380 was hij korte tijd commandeur van Tiel. In de commanderij van St. Jan van Nijmegen ontving hij een lijfrente van 100 gulden jaarlijks. In 1421 droeg Johan van Hattem zijn rechten op burcht, stad en heerlijkheid Hattem over op Gerard van Kleef ( 1461), graaf van Mark.

Hij trouwde voor 1369 en overleed na 1422. [bron?].
Zegels

Reinald III wordt op 12 maart 1344 voor het eerst genoemd in de oorkonde waarin hij samen met Johan van Valkenburg het recht van het heffen van accijns verleend aan de stad Emmerich. Hij heeft dan nog geen eigen zegel. Vanaf 20 september 1344 vaardigt hij zelf oorkonden uit samen met zijn moeder Eleonora, en gebruikt een eigen zegel. Van de inhuldigingstour in het najaar van 1344 is een reeks gezegelde oorkonden bewaard gebleven.

Zijn eerste zegel, gebruikt van 20 september 1344 tot 6 juli 1349, bevat in een driepas een wapenschild met de voorstelling van een gekroonde leeuw met dubbele staart. Op 24 augustus 1347 zegelt hij met hetzelfde wapenschild in een vijfpas waarvan elk der lobben versierd zijn met een drieblad vergezeld van vijf rozetten. Van 13 december 1347 tot 10 oktober 1359 zou hij zegelen met dezelfde gekroonde leeuw in een versierde driepas overtopt door de letter ’R’. Vanaf 1360 bevat zijn zegel een zittende leeuw, de kop verborgen onder een helm, waarboven een scherm van pauwenveren met leeuwtje, in een driepas. In 1371 bevat zijn zegel een dubbele zespas, versierd met bloemetjes, en een wapenschild met een gekroonde leeuw met dubbele staart.

Op 12 augustus 1367 tijdens zijn gevangenschap ontsloeg hij Alard van Buren van de leenplicht waarbij hij verklaarde geen zegel te bezitten. Reinalds zegels werden vervaardigd door Rulekin, ook als Rulkin geschreven, aurifaber (goudsmit) te Arnhem.[noot 1]
Bronnen

Bck, Matthias (2013) Herzge und Konflikt : das sptmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, stndischen Krften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Verlag des Historischer Vereins fr Geldern und Gelderland, Geldern), dissertatie
De Groote, K. (2003) Jan van Boendale (alias Jan De Klerk) Brabantsche Yeesten, XXIV, diss .K.U. Leuven, 2003
Schilfgaarde, A.P van (1967) Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen Werken Gelre no. 33 (Gouda Quint-Brouwer, Arnhem), nrs. 85 tot en met 89
Brabantsche yeesten. Les gestes des ducs-de-Brabant par Jean de Klerk d’Anvers (3 delen)(1839-1869)Jan van Boendale
Nijhoff, Is. An. (1830) Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel II, Reinald III en Eduard van Gelre
Reinoud III op het Biografischeportaal

Noot

In de catalogus Gelders zilver van de tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem in 1955 is abusievelijk de foutieve melding ’Bulekinus aurifaber’ gedaan.

Referenties

A. Slichtenhorst, Geldersche geschiedenis B. VII, blz 148
J.P. Arend , Algemene geschiedenis des vaderlandsche van de vroegste tijden tot op heden, Volume III, uitgever J.F. Schleijer Amsterdam. 1844, ’blz VII - blz 210
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 578-579
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 581
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 582-586
Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. D. II. blz XXXIX
Nijhoff, D. II. blz XLVII-XLVII
Nijhoff, D. II. blz LVIII
Gerrit Kouwenhoven (2013), ’Hattem’ in: Kastelen in Gelderland p. 258-259 (Stchting Matrijs Utrecht)
Zie: Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394, nrs. 540 en 543
Schleidgen, Wolf-Rdiger (1983) Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westflischen Hauptstaatsarchiv in Dsseldorf (Siegburg), nr. 32
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 35
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 30
Hij trouwde met
376321 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattum (zie 188160).

Index (1586 personen)

Aalsburg, Johannes van (†<1874) [Schoonzoon van 86 en 87]  86,I
Aalst, Peterken van  180,IV
Aards, Berend (*?-05-1764, †27-06-1849) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 16 en 17]  16,I
Aartsen van Heusden, Mechteld (Marije) (*?-03-1717, †16-10-1784) [Schoonmoeder van zoon van 388 en 389]  388,V
Abbenhuis, Albertus (Albert) (*±1787) [Schoonvader van zoon van 108 en 109]  108,I
Abbenhuis, Aleida (*23-06-1821) [Schoondochter van 108 en 109]  108,I
Achteveld, Elisabeth van [Partner van 5880]  5880
Ackooij, Hendrica van (*±1748, †04-05-1818) [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,I
Addinks, Lammertje [Schoonmoeder van zoon van 152 en 153]  152,I
Agterhoek, Fenneken [Schoonmoeder van dochter van 56 en 57]  56,I
Akkerman, A(a)lbertus (*11-06-1799, †23-05-1848) [Zoon van 82 en 83]  82,V
Akkerman, Aaltje (*20-01-1715) [Dochter van 328 en 329]  328,I
Akkerman, Albertus (*28-09-1749) [Zoon van 164 en 165]  164,I
Akkerman, Anneke (*16-12-1807) [Dochter van 82 en 83]  82,VIII
Akkerman, Antonie (*±1790, †02-10-1822) [Zoon van 82 en 83]  82,I
Akkerman, Egon (*11-01-1761, †11-05-1822) [Nummer 82]  82
Akkerman, Egon (*26-07-1814, †09-11-1881) [Zoon van 82 en 83]  82,X
Akkerman, Gerrit (*04-02-1805, †16-01-1861) [Zoon van 82 en 83]  82,VII
Akkerman, Jacobus (*20-09-1810) [Zoon van 82 en 83]  82,IX
Akkerman, Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) (*09-02-1801, †19-01-1875) [Nummer 41]  41
Akkerman, Jan (*18-01-1795, †27-12-1831) [Zoon van 82 en 83]  82,II
Akkerman, Jan Albertsen (*26-03-1724, †08-02-1790) [Nummer 164]  164
Akkerman, Jenneke (*08-01-1798, †17-06-1853) [Dochter van 82 en 83]  82,IV
Akkerman, Johannis (*20-05-1796, †03-09-1824) [Zoon van 82 en 83]  82,III
Akkerman, Teuntje (*02-04-1752, †15-01-1833) [Dochter van 164 en 165]  164,II
Akkermans, Aalbert (*±1686) [Nummer 328]  328
Akkermans, Laurentius (*±1655) [Nummer 656]  656
Albers, Gerritje [Schoonmoeder van dochter van 122 en 123]  122,I
Aldens, Aert Jansz [Nummer 2760]  2760
Aldens, Handrick [Nummer 690]  690
Aldens, Jan [Nummer 5520]  5520
Aldens, Jan (*29-10-1637) [Nummer 1380]  1380
Aldens, Teuntje Hendrikse (*?-07-1687, †>1736) [Nummer 345]  345
Alderkamp, Antonie (*17-08-1785, †19-10-1854) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 16 en 17]  16,I
Alphen, Cornelis van (†08-06-1779) [Schoonzoon van 734 en 735]  734,I
Alphen, Cornelis Franse van [Schoonvader van dochter van 734 en 735]  734,I
Alphen, Dirkje van (*08-10-1870, †>1924) [Schoondochter van 22 en 23]  22,VI
Alphen, Rutgerus van (*14-09-1840, †24-11-1923) [Schoonvader van zoon van 22 en 23]  22,VI
Altena, Gerrit Lambertus (*31-05-1880, †14-04-1916) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,II
Altena, Hendrik Willem (Willem) (*19-05-1913, †30-05-1974) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Andel, Anneke Govertse van [Nummer 343]  343
Andel, Anthonij Adriaense van (*±1645, †16-08-1721) [Nummer 680]  680
Andel, Gerrit Jans van (*17-08-1724) [Nummer 170]  170
Andel, Gijsbertje van (*05-01-1758) [Nummer 85]  85
Andel, Jan Anthonisse van (*±1674, †20-01-1748) [Nummer 340]  340
Andel, Jantje van [Schoondochter van 42 en 43]  42,III
Andel, Margaretha van [Schoonmoeder van zoon van 42 en 43]  42,III
Anholt, Willem Carel van (*24-07-1850, †10-08-1900) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 8 en 9]  8,II
Anker, Cornelia Hendrika van den (*06-11-1827, †13-01-1896) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,I
Anker, Teuntje Willemsz van den (*±1687, †1746) [Nummer 331]  331
Anker, Willem Reijnen van den [Nummer 662]  662
Appeldoorn, Arien van (*21-11-1759) [Zoon van 366 en 367]  366,VII
Appeldoorn, Dirk Willemse van (*?-08-1736) [Zoon van 732 en 733]  732,XI
Appeldoorn, Geertje van (*?-01-1730) [Dochter van 732 en 733]  732,VIII
Appeldoorn, Goossen van (*?-12-1721, †<1770) [Zoon van 732 en 733]  732,V
Appeldoorn, Huijbert van (*?-03-1719, †±1805) [Zoon van 732 en 733]  732,IV; 732,VI
Appeldoorn, Jan van (*?-01-1728, †<1732) [Zoon van 732 en 733]  732,VII
Appeldoorn, Jan van (*?-04-1732) [Zoon van 732 en 733]  732,IX
Appeldoorn, Jantje van (*?-03-1716) [Dochter van 732 en 733]  732,III
Appeldoorn, Neelke van (*?-08-1734) [Dochter van 732 en 733]  732,X
Appeldoorn, Neeltje van (*?-12-1758, †<1763) [Dochter van 366 en 367]  366,VI
Appeldoorn, Neeltje van (*?-03-1763) [Dochter van 366 en 367]  366,IX
Appeldoorn, Roelof van (*?-01-1725) [Zoon van 732 en 733]  732,IV; 732,VI
Appeldoorn, Sijke van (*?-09-1750, †06-12-1841) [Nummer 183]  183
Appeldoorn, Teuntje van (*16-11-1710) [Dochter van 732 en 733]  732,I
Appeldoorn, Teuntje van (*?-10-1761, †25-11-1811) [Dochter van 366 en 367]  366,VIII
Appeldoorn, Willem van (*05-12-1751, †1752) [Zoon van 366 en 367]  366,II
Appeldoorn, Willem van (*28-09-1755, †<1757) [Zoon van 366 en 367]  366,IV
Appeldoorn, Willem van (*15-05-1757, †16-12-1824) [Zoon van 366 en 367]  366,V
Appeldoorn, Willem Willems (Willem Julius) van (*?-05-1713, †17-01-1792) [Nummer 366]  366
Appeldoorn (ook Stuard), Stijntje van (*07-10-1753) [Dochter van 366 en 367]  366,III
Appeldoren, Willem Jansen van (*06-06-1686) [Nummer 732]  732
Arends, Hendrik (*1814, †23-01-1854)  62,I
Arendsen, Antonia Magdalena (*±1880) [Schoondochter van 26 en 27]  26,VI
Arendsen, Hermanus [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,VI
Ariens, Jantje [Nummer 1469]  1469
Arisz, Jan (*1660) [Nummer 1464]  1464
Ark, Willem van (*16-08-1822, †07-12-1886)  98,II
Arkel, Bart van (*?-01-1801, †08-06-1831) [Schoonzoon van 90 en 91]  90,V
Arkel, Dirk van (*15-03-1803, †28-10-1889) [Schoonzoon van 90 en 91]  90,V
Arkel (Erkel), Nicolaas (Klaas) van [Schoonvader van dochter van 90 en 91]  90,V; 90,V
Asch, Aertje Elizabeth van (*26-05-1765) [Schoonmoeder van dochter van 90 en 91]  90,X
Asch, Maria van (*?-10-1779) [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,VIII
Ballegoijen, Barend (ook Berend) van (*±1753, †22-09-1831) [Schoonzoon van 366 en 367]  366,VIII
Barneveld, Jannetje van (*26-05-1893) [Schoondochter van 10 en 11]  10,IV
Barneveld, Willem van (*25-11-1862, †09-09-1904) [Schoonvader van zoon van 10 en 11]  10,IV
Bauw, Dirk Lodewijk (*?-01-1800, †08-05-1883) [Schoonzoon van 90 en 91]  90,IX
Bauw, Fier (*04-09-1772, †07-04-1846) [Schoonvader van dochter van 90 en 91]  90,IX
Beeckman, Willem (*?-01-1699, †01-10-1749) [Nummer 652]  652
Beek, Johannes van [Schoonvader van zoon van 118 en 119]  118,I
Beek, Lutje van (*±1793, †19-09-1863) [Schoondochter van 118 en 119]  118,I
Beekman, Engelbert Francois (*15-03-1727, †02-02-1759) [Zoon van 652 en 653]  652,II
Beekman, Gijsbert (*11-11-1721, †03-01-1774) [Zoon van 652 en 653]  652,I
Beekman, Hendrik (*±1755, †22-01-1831) [Partner van 79]  79
Beekman, Johanna Petronella (ook Anna Petronella) (*02-09-1761, †27-02-1824) [Nummer 163]  163
Beekman, Pieter Cornelis (*?-09-1734, †13-09-1766) [Nummer 326]  326
Beekman, Willem Christiaan (†?-09-1762) [Zoon van 326 en 327]  326,I
Beerends, Henderik [Schoonvader van dochter van 128 en 129]  128,I
Beerning (ook Beernen), Christina (*1787, †15-09-1864) [Schoonmoeder van zoon van 110 en 111]  110,IV
Beest, Johanna van (*04-05-1824, †21-10-1910) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,II
Beest, Lijske Jans van [Schoonmoeder van zoon van 2940 en 2941]  2940,III
Beker, Gerrit Jan (*±1818) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 72 en 73]  72,III
Beker, Hendrik (*±1807, †14-08-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 72 en 73]  36,V; 72,III
Bello, Adolf (*23-08-1813, †27-11-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,II
Bello, Teunis (*?-07-1778, †26-07-1839) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 16 en 17]  16,II
Beltman, Berend (*?-09-1791, †22-05-1865) [Getuige bij geboorteaangifte van 8]  8; 16,V; 16,V
Benninck, Kas Gerrits (*±1777, †25-11-1846) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 16 en 17]  16,I
Benning, Jantijn Roelfs [Schoonmoeder van zoon van 70 en 71]  70,IV
Bennis (levenloos *11-04-1832) [Zoon van 108 en 109]  108,IX
Bennis, Aaltje (*11-12-1826) [Dochter van 108 en 109]  108,VI
Bennis, Adrianus (Arie) (*22-12-1792, †06-11-1846) [Nummer 108]  108
Bennis, Aleida (*30-08-1855, †12-06-1861) [Dochter van 54 en 55]  54,IV
Bennis, Arend (*06-08-1849) [Zoon van 54 en 55]  54,II
Bennis, Arie (*25-10-1822, †21-05-1892) [Nummer 54]  54
Bennis, Cornelia (*25-02-1828) [Dochter van 108 en 109]  108,VII
Bennis, Cornelia (*06-05-1859) [Dochter van 54 en 55]  54,VI
Bennis, Cornelis [Nummer 216]  216
Bennis, Cornelis (*23-11-1818, †04-10-1827) [Zoon van 108 en 109]  108,II
Bennis, Gerrit (*19-04-1817) [Zoon van 108 en 109]  108,I
Bennis, Grietje (*12-12-1833) [Dochter van 108 en 109]  108,X
Bennis, Harmanus Martinus (*29-07-1836) [Zoon van 108 en 109]  108,XI
Bennis, Hendrik (*08-01-1821) [Zoon van 108 en 109]  108,III
Bennis, Hendrikus (*1853, †04-08-1896) [Zoon van 54 en 55]  54,III
Bennis, Johanna Maria (*01-08-1845, †10-02-1923) [Nummer 27]  27
Bennis, Johanna Maria Willemina (*23-11-1857, †01-05-1861) [Dochter van 54 en 55]  54,V
Bennis, Karel (*28-09-1824) [Zoon van 108 en 109]  108,V
Bennis, Peter (*19-03-1830) [Zoon van 108 en 109]  108,VIII
Benthem, Alberdina van (*15-01-1839, †06-02-1906) [Schoonmoeder van zoon van 22 en 23]  22,VI
Berendsen, Berend [Schoonvader van dochter van 112 en 113]  112,III
Berendsen, Jan Harenberg [Schoonvader van dochter van 74 en 75]  74,II
Berendsen, Johannes (Jan) (*14-02-1804, †01-09-1887) [Schoonzoon van 112 en 113]  112,III
Berentse, Jan (†<1676)  2940,III
Berentsen, Klaes [Nummer 256]  256
Berg, Aaltje Berta van den (*09-03-1864, †17-03-1915) [Schoondochter van 28 en 29]  28,I
Berg, Hendrik van den (*?-03-1765, †07-02-1830) [Schoonzoon van 64 en 65]  64,VII
Berg, Hendrikus Teunis van den (*02-02-1822, †<1880) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,I
Berg, Johannes van den [Schoonvader van dochter van 64 en 65]  64,VII
Berghem, Hendrik van (*?-12-1720) [Schoonzoon van 732 en 733]  732,VIII
Bernds, Willem (*±1675) [Nummer 776]  776
Betuw, Albertus van [Schoonvader van dochter van 222 en 223]  222,II
Betuw, Gerrit Marinus van (*±1764, †02-11-1831) [Schoonzoon van 222 en 223]  222,II
Beus, Hermijna (ook Harmina) de (†>1830) [Nummer 113]  113
Biemond, Maria van [Getuige bij doop van partner van dochter van 90 en 91]  90,V
Biemont, Catharina van (*±1763, †16-01-1836) [Schoonmoeder van dochter van 90 en 91]  90,V; 90,V
Bitter, Willemina [Schoonmoeder van zoon van 124 en 125]  124,I
Bitters, Johanna [Schoonmoeder van dochter van 124 en 125]  124,II
Bleumink, Hendrik Gerrits (*±1782, †22-02-1831) [Schoonzoon van 70 en 71]  71; 70,VII
Bleumink, Johanna (Janna) (†<1805) [Schoonmoeder van dochter van 70 en 71]  70,VII
Bloemenkolk, Evert (*?-04-1754, †14-08-1783) [Schoonvader van dochter van 78 en 79]  78,I
Bloemenkolk, Evert Jan (*28-07-1783, †28-03-1856) [Schoonzoon van 78 en 79]  78,I
Bloemenkolk, Willemke [Getuige bij doop van partner van dochter van 78 en 79]  78,I
Blom, Gerarda (*1836, †31-03-1877)  110,IX
Blom, Gerberdina (ook Dina) (†09-02-1807) [Schoondochter van 366 en 367]  366,VII
Bock, Jenneke Jacobse (*±1600) [Nummer 2641]  2641
Bod, Maria [Schoonmoeder van dochter van 112 en 113]  112,III
Bod(t), Elisabeth (*±1808, †06-10-1863)  112,III
Boekhorst, Hendrina te [Schoonmoeder van dochter van 222 en 223]  222,IV
Boerboom, Petronella Hendrina (*1850, †28-12-1903)  110,IX
Bogerd, Peterke van den (*12-08-1812, †27-06-1844)  40,II
Bolle, Peter [Schoonzoon van 2 en 3]  2,II
Bongers, Geertruij (Geertruida) (*25-06-1828, †11-04-1872)  50,III
Bongers, Henders [Nummer 115]  115
Bongers, Judith (ook Juda) (*1809, †28-05-1883) [Partner van 50]  50
Bontekoe, Geertijn (*18-01-1789, †08-05-1884) [Schoondochter van 70 en 71]  70,IV
Bontekoe, Tonnis Geerts [Schoonvader van zoon van 70 en 71]  70,IV
Boomkamp, Karel (*14-12-1832, †17-02-1906) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8
Boon, Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) (*20-02-1813, †19-05-1888) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,V
Born, Rut van den (*29-01-1883, †05-06-1940) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4
Borren, Aaltje Carels (*±1760, †21-09-1819) [Schoonmoeder van zoon van 194 en 195]  194,VI
Bos (Bosch), Hendrikje Teunissen (*1769, †21-10-1807) [Schoondochter van 194 en 195]  194,VI
Bos (Bosch), Teunis [Schoonvader van zoon van 194 en 195]  194,VI
Bosch, Harmen Gerrit(s) (*15-09-1791, †23-09-1857) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 16 en 17]  16,IV
Boskaljon, Dirkje (*15-03-1846, †18-11-1889) [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,VII
Bosveld, Gerrit (*±1833, †26-12-1901)  56,III
Botterop, Gerrit (*±1809) [Schoonzoon van 82 en 83]  82,VIII
Boudewijn, Agnieta (*?-08-1770) [Dochter van 176 en 177]  176,IV
Boudewijn, Anna Cornelia Hendrica (*16-10-1837, †08-06-1899) [Dochter van 44 en 45]  44,XII
Boudewijn, Ariaan Everts (*?-01-1764) [Kind van 176 en 177]  176,I
Boudewijn, Ariaantje (*±?-09-1741) [Dochter van 352 en 353]  352,III
Boudewijn, Christina (*17-08-1833, †06-10-1851) [Dochter van 44 en 45]  44,X
Boudewijn, Christina (*06-06-1868, †30-04-1940) [Dochter van 22 en 23]  22,VII
Boudewijn, Cornelia (*±?-11-1738) [Dochter van 352 en 353]  352,II
Boudewijn, Cornelia Everts (*?-01-1766) [Dochter van 176 en 177]  176,II
Boudewijn, Cornelis (*14-01-1829, †24-02-1890) [Zoon van 44 en 45]  44,VIII
Boudewijn, Cornelis Everts (*?-05-1778) [Zoon van 176 en 177]  176,VII
Boudewijn, Derkje Everts (*?-03-1773, †?-10-1811) [Dochter van 176 en 177]  176,V
Boudewijn, Elizabeth (*24-08-1853, †06-09-1935) [Dochter van 22 en 23]  22,III
Boudewijn, Everdina (*19-05-1856, †13-12-1920) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Boudewijn, Evert (*31-08-1737, †11-04-1828) [Nummer 176]  176
Boudewijn, Evert (*04-06-1793, †19-07-1871) [Nummer 44]  44
Boudewijn, Evert (*21-05-1849, †18-07-1849) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Boudewijn, Evert Marinus (*28-05-1831, †05-05-1906) [Zoon van 44 en 45]  44,IX
Boudewijn, Hendrik (*01-10-1797, †09-01-1882) [Zoon van 88 en 89]  88,III
Boudewijn, Jacob (*18-09-1815, †25-10-1824) [Zoon van 44 en 45]  44,I
Boudewijn, Jacob (*25-10-1826, †28-07-1866) [Zoon van 44 en 45]  44,VII
Boudewijn, Jacob Evertse (*?-03-1768, †07-12-1847) [Nummer 88]  88
Boudewijn, Jan (*06-01-1821, †12-10-1896) [Zoon van 44 en 45]  44,IV
Boudewijn, Jenneke (*07-07-1822, †10-07-1906) [Dochter van 44 en 45]  44,V
Boudewijn, Johanna Everts (*?-04-1775) [Dochter van 176 en 177]  176,VI
Boudewijn, Maria (*29-09-1850, †22-02-1919) [Nummer 11]  11
Boudewijn, Peter (Pieter) (*13-02-1817, †08-06-1884) [Nummer 22]  22
Boudewijn, Roelofke (*23-12-1859, †13-11-1886) [Dochter van 22 en 23]  22,V
Boudewijn, Stijnus (Stijnis) (*30-09-1824, †15-12-1897) [Zoon van 44 en 45]  44,VI
Boudewijn, Willem (*24-06-1835, †25-10-1918) [Zoon van 44 en 45]  44,XI
Boudewijn, Willem Marinus (*15-08-1863, †02-04-1924) [Zoon van 22 en 23]  4; 22,VI
Boudewijn, Willeminus (*01-11-1818) [Zoon van 44 en 45]  44,III
Bouhof, Dirk (*±1792, †18-01-1853) [Schoonvader van zoon van 78 en 79]  78,IV
Bouhof, Gerritje (*15-05-1830, †06-04-1887) [Schoondochter van 78 en 79]  78,IV
Bovendorp, Derk (*?-09-1793, †29-12-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Bovendorp, Evert Jan (*?-02-1788, †25-03-1845) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 16 en 17]  16,II
Bovendorp, Reinder (*19-02-1832, †23-01-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,II
Braak, Evert van de (*27-06-1813) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 32 en 33]  32,II
Braakhekke, Janna (*18-02-1806, †21-08-1869) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,IV
Brentjes, Leanara Sarina (*19-12-1834, †18-07-1866) [Schoondochter van 40 en 41]  40,X
Brentjes, Pieter (*21-11-1797) [Schoonvader van zoon van 40 en 41]  40,X
Breukink, Herman Otto (*±1808, †17-01-1893) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 18 en 19]  18
Brienen, Dirkje (*24-11-1809) [Schoonmoeder van dochter van 40 en 41]  40,XIV
Brink, Antje (*1848) [Schoondochter van 60 en 61]  60,III
Brink, Gerrit Jan ten (*±1746, †19-01-1829) [Schoonvader van zoon van 102 en 103]  102,VI
Brink, Jan (*1807) [Schoonvader van zoon van 62, 63, van zoon van 60 en 61]  60,III; 62,II
Brink, Janna (*±1774, †05-08-1827) [Nummer 103]  103
Brink, Johanna (Janna) ten (*11-02-1792, †28-02-1843) [Schoondochter van 102 en 103]  102,VI
Brink, Maria (*1833, †09-05-1898) [Schoondochter van 62 en 63]  62,II
Brink, Willemtje Harms [Getuige bij doop van dochter van 130 en 131]  130,VIII
Brinkhuis, Geertruida (Truus) (*11-12-1917, †25-12-1991) [Schoondochter van 4 en 5]  4,I
Brinkhuis, Michiel (Chiel) (*14-05-1886, †30-01-1947) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,I
Broek, Trijntje van den (*16-01-1863, †16-03-1946) [Schoonmoeder van zoon van 10 en 11]  10,IV
Broekhuijsen, Neeltje van [Schoonmoeder van dochter van 176 en 177]  176,V
Brolsma, Jan (*18-05-1828, †30-04-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,IV
Brouwer, Goossen (*16-01-1827, †08-11-1910) [Schoonzoon van 16 en 17]  8; 16,II
Brouwer, Hendrikus (*27-07-1829, †04-02-1891) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,II
Brouwer, Lammert (*?-01-1795, †28-09-1860) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,II
Bruin, Gerrit de (*19-01-1795, †15-07-1856) [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,IV
Bruin, Gerrit Jan de (*1843, †12-12-1925) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,IV
Buijs, Petronella Maria (†?-10-1781) [Partner van 162]  162
Buisman, Cornelis Johannes (*±1807) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 64 en 65]  64,VI
Buitenhuis, Aalt [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,II
Buitenhuis, Jan (*19-12-1851) [Schoonzoon van 24 en 25]  12; 24,II
Burgers, Hendrina (*1780, †08-03-1837) [Nummer 125]  125
Burgers, Jan (*±1746, †14-02-1816) [Nummer 250]  250
Burgers, Johannes [Schoonvader van dochter van 124 en 125]  124,II
Burgers, Lammerdina (*?-11-1782) [Dochter van 250 en 251]  250,II
Burgers, Peter (*1810) [Schoonzoon van 124 en 125]  124,II
Burgers, Willemina (*?-09-1788) [Dochter van 250 en 251]  250,III
Busser, Arend (†?-03-1795) [Schoonvader van dochter van 96 en 97]  96,II
Busser, Giesbert (Gijsbert) (*04-11-1787, †11-11-1867) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,II
Bnniken, Johanna Josiena (*10-07-1823) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 8 en 9]  8,I
Chenel, Elisabeth Cornelia Edzarda (*23-09-1709, †30-12-1741) [Nummer 655]  655
Chenel, Jan Lambert [Nummer 1310]  1310
Christiaans, Jan (*07-02-1812) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 16 en 17]  16,V
Claasen, Aaltje (*?-04-1723) [Dochter van 128 en 129]  128,I
Claassen, Claas (†<1748) [Nummer 128]  128
Claassen, Claas (*?-09-1729) [Zoon van 128 en 129]  128,III
Claassen, Fredrika Hendriks (*29-08-1775, †10-05-1778) [Dochter van 64 en 65]  64,VIII
Claassen, Gerrit (*?-10-1737) [Zoon van 128 en 129]  128,IV
Claassen, Henderik (*?-07-1727, †22-11-1807) [Nummer 64]  64
Claassen, Janna Henderiksen (*?-06-1760) [Dochter van 64 en 65]  64,II
Claessen, Beeltje (†<1677) [Partner van 1470]  1470
Clomp, Engeltje (Jans(en)) (*27-02-1706, †31-10-1783) [Nummer 389]  389
Clomp, Harmen (Janssen) (†<1724) [Nummer 1556]  1556
Clomp, Joachim (Jochem) Jansen (~08-11-1704, †08-10-1769) [Zoon van 778 en 779]  778,I
Coeler, Bernardus (*±1792) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 90 en 91]  90,II
Cornelisse, Arij (†<1689)  2940,III
Cornelissen, Teunisje [Schoondochter van 128 en 129]  128,IV
Cosijn, Cornelia (*16-08-1815) [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,III
Crap, Heeske Wouters van der (*?-09-1654) [Nummer 689]  689
Crielaard, Jan (*±1650) [Nummer 674]  674
Crielaard (ook Crillaart), Maria Janse (*±1669) [Nummer 337]  337; 685
Crom, Claes Petersz [Nummer 2754]  2754
Crom, Janneken Claes [Nummer 1377]  1377
Dalen, Hendrik Cornelis van (*30-03-1827, †06-02-1906) [Schoonzoon van 40 en 41]  40,IX
Dalen, Leena van (†18-04-1808) [Schoondochter van 732 en 733]  732,IV; 732,VI
Dalen, Leendert van [Schoonvader van dochter van 40 en 41]  40,IX
Dam, Grietje van (*?-05-1751) [Nummer 93]  93
Dam, Maartje Harms van [Schoonmoeder van dochter van 48 en 49]  48,IV
De Bussy de Rabutin, Hester (†<1709) [Partner van 1310]  1310
Deelen, Aalbert van (*23-01-1823, †14-10-1887) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,II
Deelen, Leendert Tijmensen van (*03-02-1784, †08-01-1830) [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,II
Deenik, Christina (*11-08-1851, †16-07-1932) [Schoondochter van 20 en 21]  20,II
Deenik, Jan Matthijs (*11-08-1823, †15-07-1895) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,II
Dekker, Susanna (*08-09-1820) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,III
Delweg, Jan (*26-08-1827, †27-06-1901) [Getuige bij overlijdensaangifte van 17]  17
Derks(en), Enneke (†<1755) [Schoondochter van 778 en 779]  778,I
Derksen, Aarntje (†<1715) [Partner van 384]  384
Derksen, Aart (*?-05-1806, †26-09-1865) [Zoon van 98 en 99]  98,III
Derksen, Derk (Dirk Jacobs) (*?-05-1799, †03-11-1864) [Zoon van 98 en 99]  96,V; 98,I
Derksen, Frederik (*1679) [Nummer 384]  384
Derksen, Gerrit (*?-12-1801, †03-08-1853) [Zoon van 98 en 99]  98,II
Derksen, Gerritje (Jacobs) (*09-10-1809, †24-09-1882) [Nummer 49]  49
Derksen, Jacob (*±1763, †08-02-1833) [Nummer 98]  98
Derksen, Jantje (*±1813, †08-06-1885) [Dochter van 98 en 99]  98,V
Derkz, Mechtelt (Megteld) (†10-01-1782) [Partner van 78]  78
Derkzen, Derk [Schoonvader van zoon van 778 en 779]  778,I
Dibbets, Annetje (*11-07-1772, †<1823) [Schoonmoeder van dochter van 98 en 99]  98,V
Diederiks, Jan (*31-05-1850, †10-04-1929) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Dijk, Aaltje van (*±1730) [Nummer 191]  191
Dijk, Grietje van (†<1837) [Schoondochter van 180 en 181]  180,V
Dijkman, C.L. [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 70 en 71]  70,VII
Dilligant, Grietje Geerards van (*±1696) [Nummer 703]  703
Donk, Jan [Schoonvader van dochter van 58 en 59]  58,I
Donk, Tebbo Tjaars (*1838, †27-12-1905) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,I
Dooijenweert, Elizabeth van (*10-02-1799) [Schoonmoeder van zoon van 40 en 41]  40,X
Doorn, Willemijntje (*±1765, †07-03-1845) [Nummer 89]  89
Driel, Cornelis (ook Cnelis) van (*?-12-1731) [Zoon van 362 en 363]  362,II
Driel, Goossen van (*?-10-1734) [Zoon van 362 en 363]  362,IV
Driel, Goossen Peterse van (*07-09-1704, †<1744) [Nummer 362]  362
Driel, Maria van (*01-02-1730, †12-02-1813) [Nummer 181]  90,VIII; 181
Driel, Neeltje Claassen van (*±1705) [Nummer 363]  363
Driel, Peter van (*?-01-1733, †1738) [Zoon van 362 en 363]  362,III
Driel, Peter van (*?-01-1738) [Zoon van 362 en 363]  362,VI
Driel, Trijntje van (*?-02-1736) [Dochter van 362 en 363]  362,V
Drongelen, Anneke Jans van (*±1678) [Nummer 341]  341
Duifhuis, Steven (*±1831, †18-03-1898) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,IV
Duifhuis, Steven Dreeszen [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,IV
Duijts, Evert Jan (*14-05-1828, †27-02-1916) [Schoonzoon van 34 en 35]  34,VI
Duijts, Gerrit (*±1792) [Schoonvader van dochter van 34 en 35]  34,VI
Dulk, Everdina (*±1829) [Schoondochter van 110 en 111]  110,IV
Dulk, Hendrik (*1782, †10-04-1862) [Schoonvader van zoon van 110 en 111]  110,IV
Eck, Anna Cornelia van (*04-08-1799, †06-06-1885) [Schoondochter van 88 en 89]  88,II
Eck, Thonia van (*11-04-1791, †06-12-1868) [Schoonmoeder van dochter van 44 en 45]  44,V
Eck, Toniske Dirx van [Getuige bij doop van zoon van 732 en 733]  732,IV
Eek, Goossen Hendriks van [Schoonvader van zoon van 88 en 89]  88,II
Egber(t)s, Berendina (*17-03-1792, †21-12-1878) [Schoonmoeder van zoon van 62 en 63]  62,I
Egmond, Jan Hendrik van (*07-10-1838, †09-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 8 en 9]  8,II
Eichner, Hermanus Joannes (*±1805) [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,III
Eichner, Jona Ziena Gerediena (*12-05-1855) [Schoondochter van 18 en 19]  18,III
Ekkenhuis, Andries (*?-05-1800, †16-09-1864) [Zoon van 102 en 103]  102,VI
Ekkenhuis, Anneken (*29-06-1801, †05-08-1836) [Nummer 51]  51
Ekkenhuis, Annetje (*16-01-1792) [Dochter van 102 en 103]  102,I
Ekkenhuis, Egbert (*?-04-1795) [Zoon van 102 en 103]  102,III
Ekkenhuis, Gerrit (*?-01-1803, †01-08-1824) [Zoon van 102 en 103]  102,VIII
Ekkenhuis, Lubbert (*±1754, †14-04-1813) [Nummer 102]  102
Ekkenhuis, Peter [Nummer 204]  204
Ekkenhuis, Peter (*?-09-1798) [Zoon van 102 en 103]  102,V
Ekkenhuis, Peter (*?-01-1808) [Zoon van 102 en 103]  102,X
Ekkenhuis, Petronella (*?-08-1793) [Dochter van 102 en 103]  102,II
Ekkenhuis, Petronella (*?-10-1797) [Dochter van 102 en 103]  102,IV
Ekkenhuis, Willemina (*?-03-1806) [Dochter van 102 en 103]  102,IX
Ekkers, Catharina (*09-11-1736, †12-09-1823) [Nummer 177]  177
Ekkers, Derk (*?-07-1740) [Zoon van 354 en 355]  354,VI
Ekkers, Gerrit [Nummer 354]  354
Ekkers, Hendrik (*?-05-1729, †<1732) [Zoon van 354 en 355]  354,II
Ekkers, Hendrik (*?-10-1732, †?-06-1796) [Zoon van 354 en 355]  354,IV
Ekkers, Jacob (*?-01-1726) [Zoon van 354 en 355]  354,I
Ekkers, Wendelijn (*?-04-1731) [Dochter van 354 en 355]  354,III
Elbertsen, Maria (Jacobs) (*06-04-1789, †04-07-1821) [Schoondochter van 194 en 195]  194,VI
Elferen, Hendrika van (*1812, †18-09-1870) [Partner van 110]  110
Elst, Dirk Lambertsz van der (*±1570, †1639) [Nummer 5280]  5280
Elst, Egon Jacobsz van der (*31-01-1686, †±1746) [Nummer 330]  330
Elst, Elisabeth van der [Nummer 10563]  10563
Elst, Hendrick Marcelissen van der (*01-05-1664) [Zoon van 1320 en 1321]  1320,II
Elst, Jacob Marcelisz van der (*17-11-1661) [Nummer 660]  660
Elst, Jenneke Egonse van der (*23-06-1720, †30-07-1791) [Nummer 165]  165
Elst, Marcel Marcelissen van der (*±1637) [Nummer 1320]  1320
Elst, Marcelis Drirksz van der (*±1600, †±1637) [Nummer 2640]  2640
Empel, Cornelia van [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,IV
Enckhof, Marinus Hermanus (*03-11-1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 8 en 9]  8,I
Engbers, Garrit Jan (*17-08-1861, †28-02-1929) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van dochter van 16 en 17]  16,II
Enserinck, Daniel (*?-05-1695) [Zoon van 620 en 621]  620,IV
Enserinck, Goosen (†?-04-1722) [Nummer 620]  620
Enserinck, Jan Goosens (*?-12-1692) [Zoon van 620 en 621]  620,III
Enserinck, Joost (*?-08-1687) [Zoon van 620 en 621]  620,I
Enserinck, Lambert Goosens (*?-02-1690, †<1740) [Nummer 310]  310
Enserinck, Stijne (*1425, †>1467) [Nummer 69633]  69633
Enserink, Essele Hendriks [Schoonmoeder van dochter van 74 en 75]  74,II
Enserink, Janna Lamberts Goosens (*?-12-1720) [Nummer 155]  155
Erpe, Anneke Walraven van [Schoonmoeder van zoon van 732 en 733]  732,V; 732,VI
Es, Lijntje van (*09-12-1827, †13-11-1894) [Schoonmoeder van dochter van 22 en 23]  22,IV
Eskens, Hendrina (*05-01-1828, †06-12-1920)  58,I
Esmeijer, Jacoba (*18-07-1859) [Schoondochter van 24 en 25]  24,I
Esmeijer, Johannes Hermanus (*15-02-1828, †03-03-1898) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,I
Essen, Danl van (*±1802, †06-07-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Essen, Derkje van (*±1793, †20-06-1861) [Schoonmoeder van zoon van 36 en 37]  36,II; 36,VII
Essen, Rik Jans(s)en van (*±1769, †05-09-1843) [Schoonvader van zoon van 126 en 127]  126,I
Essenstam, Adriana (*?-09-1799, †21-11-1865) [Schoonmoeder van dochter van 48, 49 en van zoon van 48]  48,III; 48,V
Essenstam, Es (*±1791, †09-10-1852) [Schoonvader van zoon van 48 en 49]  48,VII
Essenstam, Jacomiena (*15-07-1843, †20-07-1892) [Schoondochter van 48 en 49]  48,VII
Esseveld, Gijsbert van [Schoonvader van dochter van 11760 en 11761]  11760,I
Esseveld, Willem van (†<1667) [Schoonzoon van 11760 en 11761]  11760,I
Esveld, Eva Jansen [Schoonmoeder van zoon van 74 en 75]  74,IV
Evers, Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) (*±1750, †18-02-1799) [Partner van 32]  32
Evers, Harmen (*31-12-1860, †19-03-1912)  24,I
Evers, Heiltje [Nummer 769]  769
Evers, Reintje (ook Rijntjen) [Nummer 123]  123
Evers, Willemina [Schoonmoeder van dochter van 222 en 223]  222,II
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Anneken Evers op Wilberink (*?-03-1754) [Dochter van 154 en 155]  154,IV
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Harmen (*±1710, †27-12-1766) [Nummer 154]  154
Evers op Wilmerink, Geertruidt (*?-01-1764) [Dochter van 154 en 155]  154,VIII
Evers op Wilmerink, Willem (*?-04-1756) [Zoon van 154 en 155]  154,V
Everts, Adriaen (*±?-09-1703) [Zoon van 704 en 705]  704,III
Everts, Aeltje (*±?-10-1692) [Dochter van 704 en 705]  704,I
Everts, Boudewijn (*±?-08-1709, †>1792) [Nummer 352]  352
Everts, Cornelis (*±?-07-1700) [Zoon van 704 en 705]  704,II
Everts, Hendrica (*±?-07-1705) [Dochter van 704 en 705]  704,IV
Everts, Jan (*?-12-1761) [Zoon van 154 en 155]  154,VII
Everts, Meijntje (*±?-07-1713) [Dochter van 704 en 705]  704,VI
Everts (op Wilmerink), Aeltjen (*?-12-1747) [Dochter van 154 en 155]  154,I
Evertse, Cornelis (*20-04-1796, †28-09-1873) [Zoon van 88 en 89]  88,II
Fermijn, Aaltje (*±1785) [Schoondochter van 92 en 93]  92,III
Fijter, Aart Hendrikse de (*>1635) [Zoon van 1344 en 1345]  1344,II
Fijter, Adriana de (*±1831, †18-12-1915) [Dochter van 42 en 43]  42,IV
Fijter, Anna de (*11-09-1701, †14-12-1701) [Dochter van 336 en 337]  336,II
Fijter, Cornelia de (*13-12-1744, †1745) [Dochter van 168 en 169]  168,II
Fijter, Cornelis de (*27-03-1746) [Zoon van 168 en 169]  168,III
Fijter, Cornelis de (*11-05-1786, †16-02-1848) [Nummer 42]  42
Fijter, Dirk de (*13-04-1749) [Zoon van 168 en 169]  168,IV
Fijter, Dirk de (*±1821, †30-03-1824) [Zoon van 42 en 43]  42,II
Fijter, Dirk de (*>1824, †21-11-1887) [Zoon van 42 en 43]  42,III
Fijter, Dirk Hendriks de (*±1635) [Nummer 672]  672
Fijter, Gijsbert de (*29-08-1835, †04-02-1922) [Zoon van 42 en 43]  42,V
Fijter, Gijsbertje de (*21-05-1724, †07-04-1785) [Nummer 171]  171
Fijter, Hendrik de [Nummer 1344]  1344
Fijter, Hendrik Cornelisse de (*22-09-1743, †28-12-1786) [Nummer 84]  84
Fijter, Hendrik Dirkse de (*±1670, †28-08-1742) [Nummer 336]  336; 684
Fijter, Hendrika de (*08-12-1820, †23-08-1893) [Nummer 21]  21
Fijter (ook de Feijter), Arien de (*19-11-1702) [Zoon van 336 en 337]  336,III
Fijter (ook de Feijter), Cornelis de (*02-05-1706) [Nummer 168]  168
Fijter (ook de Feijter), Jan de (*28-10-1692) [Nummer 342]  342
Fre(de)riks, Breunardus (Breunis) (*1756, †18-03-1836) [Nummer 96]  96
Frederijks, Aarntje (*1718) [Dochter van 384 en 385]  384,II
Frederijks, Derk (*1716) [Zoon van 384 en 385]  384,I
Frederijks, Geertjen (*1727) [Dochter van 384 en 385]  384,V
Frederijks, Gerrit (*1723) [Nummer 192]  192
Frederijks, Hermen (*1721) [Zoon van 384 en 385]  384,III
Frederijks, Susanna (*?-06-1762) [Dochter van 192 en 193]  192,V
Frederiks, Aaltje (*±1801, †22-02-1870) [Dochter van 96 en 97]  96,V; 98,I
Frederiks, Antonis (*1689) [Zoon van 768 en 769]  768,VI
Frederiks, Derk (†<1691) [Nummer 768]  768
Frederiks, Everd (*1677) [Zoon van 768 en 769]  768,I
Frederiks, Jan Wicherts (*1682) [Zoon van 768 en 769]  768,IV
Frederiks, Lijsbet (*1686) [Dochter van 768 en 769]  768,V
Frederiks, Teunis (*1680) [Zoon van 768 en 769]  768,III
Fredriks, Frederijk (*±?-03-1757, †27-08-1825) [Zoon van 192 en 193]  192,II
Fredriks, Gerrit (*?-04-1761) [Zoon van 192 en 193]  192,IV
Fredriks, Gerritje (*10-12-1791, †30-03-1867) [Dochter van 96 en 97]  96,II
Fredriks, Willem (*?-03-1759) [Zoon van 192 en 193]  192,III
Freriks, Barend (*22-06-1908, †±1960) [Zoon van 12 en 13]  12,III
Freriks, Berend [Zoon van 6 en 7]  6,III
Freriks, Breunis (*15-12-1828, †11-04-1893) [Nummer 24]  24
Freriks, Dientje (*11-03-1830, †20-12-1901) [Dochter van 48 en 49]  48,II
Freriks, Engeltje (*29-11-1832, †09-04-1910) [Dochter van 48 en 49]  48,III
Freriks, Gerrit (*08-05-1841, †10-10-1892) [Zoon van 48 en 49]  48,VI
Freriks, Grietje (*25-04-1865, †10-05-1865) [Dochter van 24 en 25]  24,III
Freriks, Grietje (*06-06-1866) [Dochter van 24 en 25]  24,IV
Freriks, Hendrika (Riek) (*20-07-1924, †09-10-1984) [Nummer 3]  3
Freriks, Hendrikus [Zoon van 6 en 7]  6,IV
Freriks, Jacob (*14-08-1837, †22-11-1886) [Zoon van 48 en 49]  48,V
Freriks, Jan (*08-12-1847, †22-01-1863) [Zoon van 48 en 49]  48,VIII
Freriks, Jan (*06-06-1866, †12-01-1871) [Zoon van 24 en 25]  24,V
Freriks, Jan (*08-01-1872, †07-01-1945) [Nummer 12]  12; 24,II; 26,IV; 50,V
Freriks, Jan (*05-01-1898, †13-10-1977) [Nummer 6]  6
Freriks, Jan Hendrik [Zoon van 6 en 7]  6,I
Freriks, Jantje (*06-12-1834, †30-12-1918) [Dochter van 48 en 49]  48,IV
Freriks, Johanna Willemina (*18-01-1863) [Dochter van 24 en 25]  24,II
Freriks, Johannes (*25-05-1899, †±1970) [Zoon van 12 en 13]  12,II
Freriks, Maria Wilhelmina [Dochter van 6 en 7]  6,V
Freriks, Rijk (*1791, †26-09-1859) [Zoon van 96 en 97]  96,I
Freriks, Trijntje (*1793, †18-01-1848) [Dochter van 96 en 97]  96,III
Freriks, Willem (*±1799, †25-02-1870) [Nummer 48]  48
Freriks, Willem (*06-11-1844, †15-10-1918) [Zoon van 48 en 49]  48,VII
Freriks, Willem (*02-02-1861, †13-06-1935) [Zoon van 24 en 25]  24,I
Freterus, Maarten (*±1760, †28-11-1811) [Partner van 81]  81
Fucken, Jan (*±1792, †08-03-1847)  34,V
Gaasbeek, Hermina (*07-08-1835, †03-03-1909) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,I
Gameren, Gerrit Teunisse van [Schoonvader van zoon van 732 en 733]  732,V; 732,VI
Gameren, Lijsbeth van (*?-02-1726) [Schoondochter van 732 en 733]  732,V
Gameren, Maijke van (†27-12-1771) [Schoondochter van 732 en 733]  732,VI
Gameren, Willemke van (*±1775, †08-12-1842) [Schoonmoeder van zoon van 88 en 89]  88,III
Gargoski, Berend (*±1812, †30-06-1876) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,V
Garssen, Evert Jan (*?-04-1800, †20-03-1850) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,IV; 16,V
Garssen ( Gerritsen), Lammert (*03-03-1844, †03-08-1933) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,V
Gasman, Willem [Schoonzoon van 2 en 3]  2,IV
Geemen, Johanna Maria van (*1801, †21-04-1850) [Partner van 52]  52
Geesinck, Grietie (*1460, †1519) [Nummer 34817]  34817
Geest, Cornelis Johannes de (*09-04-1872, †24-11-1934)  8,I
Geffen, Dirk van (*16-08-1840, †30-11-1917) [Schoonzoon van 40 en 41]  40,XV
Geffen, Jacobus Hermense van (*±1766, †24-01-1850) [Schoonvader van dochter van 40 en 41]  40,II
Geffen, Jacomijn van (*07-05-1741, †12-01-1774) [Nummer 167]  167
Geffen, Johannis van (*02-10-1814, †07-04-1901) [Schoonzoon van 40 en 41]  40,II
Geffen, Ruth Wouter van (*07-05-1803, †11-02-1859) [Schoonvader van dochter van 40 en 41]  40,XV
Geleinsze, Cornelia [Schoonmoeder van dochter van 734 en 735]  734,I
Gemmink, Gerrit Hendrik [Schoonvader van zoon van 124 en 125]  124,I
Gemmink, Gijsbarta (*1805) [Schoondochter van 124 en 125]  124,I
Gerdsen, Dirk Jan [Schoonvader van zoon van 192 en 193]  192,II
Gergoski, Berend (*03-11-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12
Gergoski, Hendrik (*13-01-1837, †>1910) [Schoonzoon van 50 en 51]  12; 50,V
Gerrevink, Derk van (*31-12-1793, †31-08-1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 64 en 65]  64,VII
Gerrits, Anneke [Schoondochter van 2940 en 2941]  2940,III
Gerrits, Fredrik (*1765, †12-04-1825) [Schoonvader van zoon van 32 en 33]  32,II
Gerrits, Gerbrigh (*?-08-1680) [Dochter van 258 en 259]  258,I
Gerrits, Thonisien [Schoonmoeder van zoon van 778 en 779]  778,I
Gerrits(en), Eva (*±1808, †04-11-1881) [Schoondochter van 32 en 33]  32,II
Gerritsen, Aaltje (*?-02-1759, †12-03-1829) [Schoondochter van 192 en 193]  192,II
Gerritsen, Berendina (*29-02-1736, †18-04-1817) [Schoonmoeder van dochter van 136 en 137]  136,VIII
Gerritsen, Evert Jan (*26-02-1848, †30-06-1930) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,II; 16,IV
Gerritsen, Gerrit Jan (†<1805) [Schoonvader van dochter van 70 en 71]  70,VII
Gerritsen, Hendrik (*?-02-1764, †19-10-1831) [Schoonzoon van 194 en 195]  194,I
Gerritsen, Peter [Schoonvader van dochter van 194 en 195]  194,I
Gerritsen, Willemtje (*?-08-1695) [Nummer 129]  129
Gerritsz, Ceel (*?-06-1682) [Zoon van 258 en 259]  258,II
Gerritsz, Jan [Nummer 546]  546
Gerritz, Theuntjen [Getuige bij doop van dochter van 78 en 79]  78,II
Gerssen, Gardijna [Nummer 107]  107
Gessel, Dirk Jan van (*19-09-1821, †18-09-1917) [Schoonzoon van 44 en 45]  44,V
Gessel, Hendrina (Hendrika) van (*05-02-1825, †10-05-1892) [Schoondochter van 44 en 45]  44,VI
Gessel, Johannes van (*23-04-1790, †16-01-1847) [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,VI
Gessel, Klaas van (*24-02-1792, †12-11-1863) [Schoonvader van dochter van 44 en 45]  44,V
Geurtje, Goossentje [Schoondochter van 388 en 389]  388,I
Geurts, Grichten (*±1622) [Nummer 2809]  2809
Gielen, Johannes (*04-08-1848, †20-09-1924) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4
Gielen, Maijke Hendricks (*±1640) [Nummer 1321]  1321
Giessen, Goverdina van (*19-10-1824) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,III
Gijn, Maria van [Schoonmoeder van dochter van 110 en 111]  110,IX
Gijsberts, Geertjen [Schoonmoeder van dochter van 66 en 67]  66,I
Gijsberts(en), Jantje (*±1745, †03-10-1816) [Schoonmoeder van dochter van 96 en 97]  96,II
Gijsbertsen (ook Gisbertsen), Jan (*?-03-1733) [Schoonzoon van 66 en 67]  66,I
Gijsveld, Anna (*±1784, †27-10-1851) [Schoondochter van 162 en 163]  162,II
Gijsveld, Hendrik [Schoonvader van zoon van 162 en 163]  162,II
Goor, Jan van (*±1791, †19-11-1863) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16; 16,I
Goorman, Geertruijt Cornelis (†<1676) [Partner van 2940]  2940
Goossen, Gerritje (*08-06-1727) [Nummer 137]  137
Goossen, Gover [Nummer 274]  274
Goudkuil, Johanna [Nummer 205]  205
Greeff, Hilleke de (*±1612) [Nummer 1317]  1317
Grein, Hendrik Barten van de [Schoonvader van zoon van 180 en 181]  180,I
Grein, Lijsbeth Reiniers van de (*±?-03-1748, †30-01-1809) [Schoondochter van 180 en 181]  180,I
Groeneveld, Johanna (*08-01-1823, †12-01-1852) [Schoondochter van 82 en 83]  82,X
Groeneveld, Johannes (*14-02-1796) [Schoonvader van zoon van 82 en 83]  82,X
Grol, Anneken van (*±1773, †28-04-1855) [Schoonmoeder van zoon van 126 en 127]  126,I
Groot, Klaas de [Getuige bij begrafenis van dochter van 64 en 65]  64,VIII
Haaften, Maaijke van (*±1782, †14-12-1843) [Schoonmoeder van zoon van 90 en 91]  90,VII
Haar, Harmen ter (*19-10-1805, †10-11-1870) [Getuige bij geboorteaangifte van 9]  9
Haas, Maria de (*±1767, †08-03-1855) [Schoonmoeder van zoon van 112 en 113]  112,II
Haer, Jan op ’t [Nummer 634]  634
Hamer, Arend (*1781, †12-01-1848) [Schoonvader van zoon van 36 en 37]  36,II; 36,III
Hamer, Geertruij (*±1793, †03-05-1860) [Schoonmoeder van zoon van 38 en 39]  38,VII
Hamer, Gerritjen (*13-01-1811, †07-10-1849) [Schoondochter van 36 en 37]  36,II
Hamer, Jenneken (*04-08-1809, †25-02-1898) [Schoondochter van 36 en 37]  36,III
Handele, Hermen (*±1811, †08-12-1886) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,I
Handele, Jacob Marten (*±1767, †26-06-1835) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,I
Harbers, Berend [Schoonvader van zoon van 118 en 119]  118,IV
Harbers, Jantjen (*1811, †19-02-1894) [Schoondochter van 118 en 119]  118,IV
Harenberg, Garret Jan (*?-08-1762, †28-03-1820) [Schoonzoon van 74 en 75]  74,II
Harmens (Hermens), Enneken [Nummer 779]  779
Harms, Janna (Johanna) (*±1787) [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,VI
Harmsen, Derk (Dirk) (*23-06-1790, †18-12-1864) [Nummer 58]  58
Harmsen, Geertruida Gerdina (*1831, †<1904) [Dochter van 58 en 59]  58,I
Harmsen, Godefridus (*16-06-1833, †30-08-1922) [Zoon van 58 en 59]  56,VI; 58,II
Harmsen, Grada Willemina (†10-12-1811) [Schoondochter van 388 en 389]  388,VI
Harmsen, Harmen Jan (*17-08-1818, †01-01-1898) [Schoonzoon van 36 en 37]  36,I
Harmsen, Jan [Nummer 116]  116
Harmsen, Jan Hendrik (*1842) [Zoon van 58 en 59]  58,V
Harmsen, Jantje (*1838, †07-03-1922) [Dochter van 58 en 59]  58,IV
Harmsen, Johannes (*±1775) [Schoonvader van dochter van 36 en 37]  36,I
Harmsen, Maria (*1836, †05-01-1900) [Nummer 29]  29
Hartgerink, Evert Hendrik (*07-11-1834, †31-05-1871) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,IV
Hartgerink, Gerrit Willem (*13-10-1836, †25-02-1901) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,IV
Hartgerink, Reint (ook Reindert) (*09-06-1806, †04-09-1888) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,IV
Hattem, Sijke Barten van (*22-03-1685) [Nummer 735]  735
Hattum, Adriana van [Dochter van 11760 en 11761]  11760,I
Hattum, Bart Geurtz van (*±1575, †<?-03-1623) [Nummer 5880]  5880
Hattum, Bart Jansen van (†<?-09-1712) [Nummer 1470]  1470
Hattum, Berthold van [Zoon van 188160 en 188161]  188160,II
Hattum, Dirk van [Nummer 47040]  47040
Hattum, Dirk van (*±1611) [Zoon van 5880 en 5881]  5880,II
Hattum, Dirkje van (*30-12-1840, †07-01-1908) [Schoondochter van 44 en 45]  44,XI
Hattum, Geurt van (*1550, †<?-01-1603) [Nummer 11760]  11760
Hattum, Hendrik van (†15-12-1728) [Zoon van 2940 en 2941]  2940,II
Hattum, Jan van [Nummer 188160]  188160
Hattum, Jan van (*1520, †1574) [Nummer 23520]  23520
Hattum, Jan Bartsz van (*±1608, †<?-02-1683) [Nummer 2940]  2940
Hattum, Jan Geurtsz van (†>?-07-1633) [Zoon van 11760 en 11761]  11760,II
Hattum, Janna van (*27-11-1831, †16-12-1907) [Schoondochter van 44 en 45]  44,VIII
Hattum, Michiel (Giel) van (†1719) [Zoon van 2940 en 2941]  2940,III
Hattum, Peter van (*?-08-1805, †11-02-1881) [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,VIII; 44,XI
Hattum, Reinald III van Gelre van (*13-05-1333, †04-12-1371) [Nummer 376320]  376320
Hattum, Roelof van [Nummer 94080]  94080
Havelink, Joost op ’t [Nummer 1240]  1240
Hazewold, Gerrit Jan (*±1798, †30-08-1857) [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,III
Hazewold, Hendrika (*±1825, †24-12-1886) [Schoondochter van 56 en 57]  56,III
Hegensteijn, Aeltjen [Getuige bij doop van 35]  35; 70,VII
Heijden, Evert van der (*±1755, †28-09-1819) [Schoonvader van dochter van 90 en 91]  90,X
Heijden, Evert van der (*12-07-1797, †20-11-1874) [Schoonzoon van 90 en 91]  90,X
Heijden, Hillegonda van der (*±1779, †02-05-1851) [Schoondochter van 180 en 181]  180,III
Heijink, Geertruij (*±1796, †12-12-1871) [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,III
Heijmeriks, Jantje [Getuige bij doop van dochter van 130 en 131]  130,VIII
Heins, Geeske (*25-08-1799, †14-07-1880) [Schoondochter van 118 en 119]  118,II
Helling, Jacomina (*±1798) [Schoonmoeder van dochter van 34 en 35]  34,VI
Hemert, Adriana van [Schoondochter van 92 en 93]  92,I
Hendricks, Trijntije [Nummer 783]  783
Hendriks, Berendina (*±1755) [Nummer 69]  69
Hendriks, Herman (*26-04-1838, †26-03-1876) [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,IV
Hendriks, Hermanna Aleida (*22-06-1867, †09-11-1934) [Schoondochter van 18 en 19]  18,IV
Hendriks, Reindert (*1778, †18-02-1862) [Schoonzoon van 222 en 223]  222,III
Hendriks, Willemke (†<1688) [Partner van 1468]  1468
Hendriks, Willempje [Dochter van 66 en 67]  66,I
Hendriksen, Adriaen (*?-12-1659) [Zoon van 1410 en 1411]  1410,II
Hendriksen, Cornelis (*?-03-1667) [Zoon van 1410 en 1411]  1410,V
Hendriksen, Jan (*?-03-1663) [Zoon van 1410 en 1411]  1410,III
Hendriksen, Meijntje (*±1668) [Nummer 705]  705
Hendriksen, Rudolf (*?-04-1665) [Zoon van 1410 en 1411]  1410,IV
Hendriksen, Rutger [Schoonzoon van 128 en 129]  128,I
Hendriksen, Tonis (*?-08-1658) [Zoon van 1410 en 1411]  1410,I
Hendrix op Laer, Teunissken (†<?-12-1682) [Partner van 620]  620
Henrix, Evert (†>1720) [Nummer 704]  704
Herms, Jan (Jan Harmensz Clomp (Klomp)) (*±1680) [Nummer 778]  778
Hermsen, Evertje (*±1768, †02-06-1825) [Schoonmoeder van zoon van 102 en 103]  102,VI
Hermsen, Zweer (*?-01-1745) [Schoonvader van dochter van 90 en 91]  90,II
Hesselink, Hendrik (*10-08-1831, †21-07-1903) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,V
Heusden, Dirk van (†24-10-1795) [Schoonzoon van 366 en 367]  366,VIII
Heuterman (levenloos *19-03-1835) [Dochter van 38 en 39]  38,VIII
Heuterman, Gerrit Jan (*?-12-1751) [Nummer 76]  76
Heuterman, Gerrit Jan (*19-01-1820, †24-05-1823) [Zoon van 38 en 39]  38,I
Heuterman, Gerrit Jan (*05-12-1823, †04-03-1825) [Zoon van 38 en 39]  38,III
Heuterman, Gerritje (*20-03-1828, †07-09-1829) [Dochter van 38 en 39]  38,V
Heuterman, Gerritje (*30-07-1830, †13-12-1833) [Dochter van 38 en 39]  38,VI
Heuterman, Harmanus (*?-04-1749) [Zoon van 152 en 153]  152,IV
Heuterman, Harmen (*08-03-1795) [Zoon van 76 en 77]  76,II
Heuterman, Hendrik (*11-04-1832, †11-01-1898) [Zoon van 38 en 39]  18,VI; 38,VII
Heuterman, Hendrik Jan (*20-01-1793, †15-09-1861) [Nummer 38]  38
Heuterman, Hendrika (*06-06-1825, †13-01-1893) [Dochter van 38 en 39]  38,IV
Heuterman, Johanna (Janna) (*17-11-1821, †13-03-1889) [Nummer 19]  19; 78,IV
Heuterman, Johanna (*09-03-1860, †02-12-1925) [Schoondochter van 18 en 19]  18,VI
Heuterman ( Henterman), Jan (*?-05-1740, †20-05-1812) [Zoon van 152 en 153]  152,I
Heuterman (Henterman) (levenloos *10-02-1757) [Kind van 152 en 153]  152,VI
Heuterman (Henterman), Harmen (*?-05-1743) [Zoon van 152 en 153]  152,II
Heuterman (Henterman), Jan Hendriksen [Nummer 152]  152
Heuterman (Henterman), Willem (Jansen) (*?-09-1747) [Zoon van 152 en 153]  152,III
Heuvel, Bastiaan van den [Schoonvader van zoon van 42 en 43]  42,V
Heuvel, Elisabeth van den (*02-02-1840, †02-03-1907) [Schoondochter van 42 en 43]  42,V
Heuvel, Klaas Hendriks van den (†>1722)  2942,II
Heuven, Breunis van [Nummer 386]  386
Heuven, Jantje van (*1721) [Nummer 193]  193
Hietbrink, Waander (*?-09-1794, †14-12-1855) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 36 en 37]  36,V
Hilverink, Trijntje Derksen [Nummer 639]  639
Hissinks, Christina (Stijntjen) [Nummer 157]  157
Hoegen (ook Hendriks), Rijkje (Rikje) (*1774, †16-01-1828) [Schoonmoeder van zoon van 32 en 33]  32,II
Hofenk, Gerrit (*12-02-1857, †19-02-1921) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 16 en 17]  16,II
Hofenk, Maria (*10-07-1846) [Schoondochter van 62 en 63]  62,III
Hoff, Adrianus Willem van den (*1832, †11-02-1867) [Schoonzoon van 48 en 49]  48,III
Hoff, Cornelis van den (*1802, †<1891) [Schoonvader van dochter van 48 en 49]  48,III
Hoffelman, Garret (*±1789, †16-02-1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 36 en 37]  36,V
Hogenkamp, Johannes (*±1804) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 18 en 19]  18
Hogeweg, Coosje (*07-11-1860, †18-04-1923) [Schoondochter van 24 en 25]  24,I
Hogeweg, Marten (*01-02-1821, †20-05-1900) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,I
Holl, Grietje Jans (†<1649) [Nummer 2941]  2941
Holst, Jan (*27-02-1842)  54,III
Horst, Hendrika van der (†<1846) [Schoonmoeder van dochter van 90 en 91]  90,IX
Horsting, Elbertus (*02-05-1787, †29-05-1844)  90,VII
Hotte, Jan Lowiesz de [Schoonvader van zoon van 2940 en 2941]  2940,III
Hotte, Jenneke Jans de (†<1689) [Schoondochter van 2940 en 2941]  2940,III
Hueting, Willem (*20-02-1836, †24-03-1926) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,IV
Huier, Helena de (*?-05-1646, †16-12-1730) [Nummer 1297]  1297
Huigen, Jan (*14-03-1819, †17-11-1882) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 32 en 33]  32,II
Huigen, Jenneken (*02-05-1825, †28-02-1896) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,IV
Iding, Coba (*±1831) [Schoondochter van 110 en 111]  110,VI
Iding, Hendrik [Schoonvader van zoon van 110 en 111]  110,VI
Jaarsveld, Lijsbet [Schoonmoeder van zoon van 82 en 83]  82,V
Jacobs, Aertjen (†<1786)  66,I
Jacobs, Jacoba [Partner van 352]  352
Jacobs, Mecheltje [Nummer 275]  275
Jacobs, Nieske [Nummer 355]  355
Jacobsen, Elbert (†<1819) [Schoonvader van zoon van 194 en 195]  194,VI
Jalink, Arend (*1797, †10-03-1887) [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,V
Jalink, Jantje (*1837, †<1895) [Schoondochter van 58 en 59]  58,V
Jan(s)sen, Megteld [Schoonmoeder van dochter van 194 en 195]  194,I
Jans, Baetgen [Partner van 2940]  2940
Jans, Luijtjen Jurrijens (*?-01-1736) [Dochter van 130 en 131]  130,VII
Jans, Mericken (†<1660) [Nummer 2943]  2943
Jans(en), Berendina (*±1776, †08-09-1816) [Nummer 99]  99
Jans(s)en, Janna Willems (*04-05-1783, †08-10-1822) [Partner van 32]  32
Jansdr, Grietjen [Nummer 547]  547
Janse, Geurtje (*±1700) [Nummer 273]  273
Janse(n), Rijck [Nummer 390]  390
Jansen, Aalbert [Schoonzoon van 222 en 223]  222,I
Jansen, Aeltjen Willemsz [Partner van 152]  152
Jansen, Antje (*1801, †19-02-1844) [Schoonmoeder van dochter van 48 en 49]  48,III
Jansen, Bernd (*±1650) [Nummer 1552]  1552
Jansen, Cornelis [Schoonvader van zoon van 128 en 129]  128,IV
Jansen, Derk Jurriens (*?-10-1719) [Zoon van 130 en 131]  130,III
Jansen, Evert (*1822, †20-01-1885) [Schoonvader van zoon van 54 en 55]  54,III
Jansen, Gerhardina (Gardina) (*03-01-1782, †09-07-1838) [Nummer 37]  37
Jansen, Gerritje Christina (*±1855, †21-02-1936) [Schoondochter van 54 en 55]  54,III
Jansen, Gijsbert [Schoonvader van dochter van 66 en 67]  66,I
Jansen, Harmina Willemsz (†<1754) [Nummer 153]  153
Jansen, Henricus (†>04-10-1744)  778,I
Jansen, Hermina (*30-10-1826, †21-03-1851) [Schoondochter van 36 en 37]  36,VII
Jansen, Huebertien Jurriens (*?-12-1715) [Dochter van 130 en 131]  130,I
Jansen, Jan(nes) (*±1775, †22-06-1846) [Zoon van 74 en 75]  74,IV
Jansen, Jenneken [Nummer 317]  317
Jansen, Joanna (*1803, †05-12-1883) [Schoondochter van 222 en 223]  222,VI
Jansen, Johannes (*±1798, †03-08-1875) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 16 en 17]  16,II
Jansen, Jurrien (Jurjen Jurgens) [Nummer 130]  130
Jansen, Lucas Jurriens (*?-08-1717) [Zoon van 130 en 131]  130,II
Jansen, Maria (*1802, †13-12-1891) [Schoondochter van 126 en 127]  126,I
Jansen, Reijnerus (Reinder) [Schoonvader van zoon van 222 en 223]  222,VI
Jansen, Theodorus (*17-09-1803, †12-03-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 36 en 37]  36,V
Jansen, Willem Aalbert [Schoonvader van zoon van 36 en 37]  36,VII
Jansen (ook Jansen Schurinck), Gerrit Jan [Nummer 74]  74
Janssen, Ariaantje (†<1748) [Nummer 353]  353
Janssen, Geertruij [Schoonmoeder van dochter van 78 en 79]  78,I
Janssen, Gisbert [Partner van 129]  64; 129; 128,IV
Janssen, Grietje (*1498) [Nummer 17411]  17411
Janssen, Hendrika [Nummer 67]  67
Jeths, Everdina Johanna (*05-11-1831, †23-01-1902) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,I
Jochems, Stijntje [Nummer 1557]  1557
Jong, Aaltje Meertens de (*01-11-1705) [Nummer 379]  379
Jong, Maria Wilhelmina de (*25-05-1800, †29-01-1889) [Schoonmoeder van dochter van 46 en 47]  46,II
Jongboer, Hester (*±1804) [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,III
Jongh, Elizabeth de (*1765, †18-07-1801) [Schoondochter van 366 en 367]  366,V
Jordens, Jorreke (*±1592, †1634) [Nummer 2633]  2633
Jorissen, Petronella [Schoonmoeder van zoon van 110 en 111]  110,VI
Jorritsma, Yeb (*22-09-1859) [Getuige bij geboorteaangifte van 5]  5
Jung, Peter (*02-05-1841, †26-08-1897) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Jurriens, Berendina (Dina) (*?-01-1729, †02-10-1815) [Nummer 65]  65; 64,VI
Jurriens, Grietje (Jansen) (*?-04-1739) [Dochter van 130 en 131]  130,VIII
Jurriens, Hendrik (Jansen) (*?-02-1730) [Zoon van 130 en 131]  130,VI
Jurriens, Jan (Jansen) (*?-08-1727) [Zoon van 130 en 131]  130,IV
Jurriens, Woutertje [Schoonmoeder van dochter van 128 en 129]  128,I
Kaasjager, Arend Elzar [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,IV
Kaasjager, Wilhelmina Catharina (*09-05-1836) [Schoondochter van 46 en 47]  46,IV
Kaatman, Jan Willem (*±1760, †17-11-1815) [Schoonzoon van 136 en 137]  136,VIII
Kabelaar, Maria Kornelia [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,II
Kammers, Jantje(n) (*±1675) [Nummer 777]  777
Kampschreur, Joannes (*1792, †18-04-1866) [Schoonzoon van 222 en 223]  222,II
Kap, Elisabeth Aalte (*±1804, †13-10-1881) [Schoonmoeder van zoon van 48 en 49]  48,VII
Kappers, Gerritje Christina (*1816, †20-10-1892) [Schoonmoeder van zoon van 54 en 55]  54,III
Kardol, Bastiaan (*26-01-1829, †30-06-1912) [Schoonzoon van 46 en 47]  46,II
Kardol, Johannis (*01-09-1801, †24-11-1880) [Schoonvader van dochter van 46 en 47]  46,II
Karssen, Zeger (*15-12-1861, †10-02-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 8 en 9]  8,I
Keijzer, Anthonia de (*13-05-1848, †18-12-1911) [Schoondochter van 20 en 21]  20,III
Keijzer, Anthonus de (*±1822) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,III
Keijzer, Magrieta Wilhelmiena [Schoonmoeder van dochter van 26 en 27]  26,IV
Kelholt, Gerrritje (*?-12-1742) [Schoondochter van 152 en 153]  152,I
Kelholt (Kelhoudt), Hendrik [Schoonvader van zoon van 152 en 153]  152,I
Kersten, Hendrika [Schoonmoeder van zoon van 34 en 35]  34,V
Kersten, Janna (*01-06-1799, †10-12-1879) [Schoondochter van 34 en 35]  34,V
Ketel, Gijsbert (*30-11-1783, †05-01-1865) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 32 en 33]  32,II
Keurhorst, Willemina (ook Willemken) (*?-05-1799, †13-03-1851) [Partner van 50]  50
Keyminck, Henrick (*±1460) [Nummer 34818]  34818
Keyminck, Styne (*1485, †1550) [Nummer 17409]  17409
Kip, Leendert (*20-11-1830, †08-01-1864) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,III
Kip, Martien (*14-03-1803, †26-03-1873) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,III
Kivit, Judith Meeuwsen [Nummer 663]  663
Kivit, Maaike [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,III
Kl(e)ijn, Maria de (*?-06-1801, †22-08-1867) [Schoonmoeder van dochter van 46 en 47]  46,IX
Klaassen, Aaltje Hendriks (*?-11-1765) [Dochter van 64 en 65]  64,IV
Klaassen, Hendrica Hendriks (*?-09-1768) [Dochter van 64 en 65]  64,V
Klaassen, Willem Hendriks (*?-05-1763) [Zoon van 64 en 65]  64,III
Klanderman, Hendrik Willem (*16-05-1812, †04-02-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 34 en 35]  16,IV; 16,V
Klarenbeek, Jannetje (*06-03-1842, †14-07-1876)  42,IV
Klasse, Arien (†1688) [Partner van 1469]  1469
Kleiboer, Hendrina (*1792, †23-10-1855) [Schoonmoeder van dochter van 58 en 59]  58,IV
Kleijn, Johannes Joseph de (*04-10-1805, †12-01-1870)  90,VII
Knaake, Hermanus Christiaan (*1837, †01-09-1894)  58,V
Knelis (ook Kornelissen), Geurtje (†<1773)  66,I
Knol, Aaltjen (*08-09-1840, †08-01-1899) [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,IV
Kobesen, Christiaan [Nummer 114]  114
Kobesen, Hendrik Jan (*±1804, †26-11-1871) [Zoon van 114 en 115]  114,II
Kobesen, Hendrika (*1797, †30-12-1877) [Nummer 57]  57
Koblens, Clara (*±1722) [Nummer 349]  349
Koedam, Cornelis (*±1767, †06-02-1831) [Schoonvader van zoon van 44 en 45]  44,IV
Koedam, Teuntje (*23-01-1815, †18-01-1892) [Schoondochter van 44 en 45]  44,IV
Koenders, Reindjen [Schoonmoeder van dochter van 36 en 37]  36,I
Koenen, Willem (*±1784, †08-12-1824) [Schoonvader van dochter van 44 en 45]  44,XII
Koenen, Willem (*±1825, †02-03-1883) [Schoonzoon van 44 en 45]  44,XII
Koens, Arnoldus (*±1796) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 64 en 65]  64,VII
Kolk, Daniel Hendriks van der (*±1803, †03-07-1877) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 16 en 17]  16
Kolkhuis, Johanna (*±1799) [Schoonmoeder van zoon van 78 en 79]  78,IV
Koning, Manus (*19-09-1831, †25-12-1907) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 8 en 9]  8; 78,IV
Koning, Willem de (*1800, †01-12-1851)  124,I
Kool, Geestewij [Schoonmoeder van dochter van 162 en 163]  162,IV
Kool, Jasper Maartens (*13-10-1695, †02-02-1748) [Nummer 378]  378
Kool, Lijsbeth Jaspers (*22-07-1725) [Nummer 189]  189
Koot, Aartjen van de (*±1847, †17-09-1926) [Schoondochter van 48 en 49]  48,VI
Koot, Evert van der (*±1817) [Schoonvader van zoon van 48 en 49]  48,VI
Kraaij, Cornelis (*11-11-1814, †07-04-1861) [Schoonvader van dochter van 22 en 23]  22,III
Kraaij, Jan (*25-12-1850, †12-07-1908) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,III
Kramer, Maria (*?-12-1749, †±08-01-1769) [Partner van 182]  182
Kreuger, Hendrik [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,II
Kreuger, Wilhelmina Maria Cornelia (*31-10-1852, †06-10-1931) [Schoondochter van 18 en 19]  18,II
Kriegers, Everdina Roelofs (*±1675, †25-11-1752) [Nummer 545]  545
Kroes, Jantje (*1833) [Schoondochter van 58 en 59]  58,V
Kroes, Netter Jannes [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,V
Kroon, Cornelis Jan (*±1800) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,III
Kroon, Hendrikus (Hein) (*20-11-1830, †27-02-1906) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,III
Kruf, Refermus (Rufer) (*08-03-1784, †08-12-1833) [Partner van 35]  35
Kruiff, Geertruij de (*29-10-1785, †01-08-1870) [Schoonmoeder van zoon van 44 en 45]  44,IV
Kruimer, Neeltje Egberts (*13-04-1760, †05-09-1821) [Schoonmoeder van zoon van 194 en 195]  194,VIII
Kuber, Frans (*±1782) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 90 en 91]  90,II
Kuijst(en), Jan Anthonisz (*±1560) [Nummer 5450]  5450
Kuijsten, IJken Jans (*±1590) [Nummer 2725]  2725
Kuster, Aleida (*02-11-1839) [Schoondochter van 54 en 55]  54,II
Kuster, Jan Hendrik [Schoonvader van zoon van 54 en 55]  54,II
Lammers, Maria [Nummer 251]  251
Lammers, Willemina [Getuige bij doop van 34]  34
Lammersen op Langenberg, Mechtelt [Nummer 621]  621
Lebbinck, Hendrick (*1524, †1560) [Schoonvader van zoon van 8704 en 8705]  8704,I
Lebbinck, Hermana Hendriksdr [Nummer 4353]  4353
Lebbinck, Stijne Hendricksdr (*1555, †13-03-1581) [Schoondochter van 8704 en 8705]  8704,I
Leeuwen, Aaltje Geurts van (*16-03-1777) [Nummer 95]  95
Leeuwen, Geurt van (*26-03-1724) [Nummer 190]  190
Leeuwen, Gijsbert Everts van (*±1655) [Nummer 760]  760
Leeuwen, Joost Gijsbertsen van (*±1694) [Nummer 380]  380
Lentin(c)k, Hendrika (*±1792, †25-02-1839) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,II
Lentink, Berend Harmen (*10-07-1836, †13-05-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,II
Leusveld, Antonie (*26-04-1828, †01-03-1867) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,IV
Liesting, Henricus (*1800, †25-03-1853) [Schoonzoon van 222 en 223]  222,IV
Liesting, Theodorus [Schoonvader van dochter van 222 en 223]  222,IV
Liethof, Aaltje (Alijda) (~1780, †04-10-1839) [Dochter van 222 en 223]  222,I
Liethof, Gerarda (*1791, †24-07-1862) [Dochter van 222 en 223]  222,III
Liethof, Hendrica (*1786, †17-08-1849) [Dochter van 222 en 223]  222,II
Liethof, Joannes (*1804, †07-07-1847) [Zoon van 222 en 223]  222,VI
Liethof, Theodora (*1795, †04-02-1848) [Dochter van 222 en 223]  222,IV
Liethof(f), Johanna Maria (ook Anna Maria) (*1800, †28-10-1846) [Nummer 111]  111
Liethoff, Johannes (Joannes) (*1756, †21-10-1822) [Nummer 222]  222
Ligt, Daniel (*21-05-1769, †07-06-1808) [Schoonzoon van 64 en 65]  65; 64,VI
Ligt, Hartger Daniels (†10-08-1779) [Schoonvader van dochter van 64 en 65]  64,VI
Lijsers, Joanna [Nummer 221]  221
Limbeek, Hendrikus van [Schoonvader van dochter van 110 en 111]  110,IX
Limbeek, Hendrikus van (*1842, †27-01-1930) [Schoonzoon van 110 en 111]  110,IX
Loo, Hendrika van (*±1772, †17-03-1850) [Schoondochter van 78 en 79]  78,III; 78,IV; 78,IV
Loo, Jan van (†?-09-1783) [Schoonvader van zoon van 78 en 79]  78,IV
Lubberts(en) (van Esveld), Evertje [Schoonmoeder van dochter van 90 en 91]  90,II
Lucas(sen), Johanna Hendriks [Nummer 131]  131
Lucassen, Johanna (†1782) [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 64 en 65]  64
Maanen, Gerrit van (*±1776, †29-05-1829) [Schoonzoon van 194 en 195]  194,IV
Maanen, Teunisje Herms van [Schoonmoeder van dochter van 64 en 65]  64,VI
Malsen, Dirkje van [Schoondochter van 82 en 83]  82,V
Malsen, Elizabeth van [Schoondochter van 82 en 83]  82,III
Malsen, Joost van [Schoonvader van zoon van 82 en 83]  82,V
Malsen, Marcelis van [Nummer 10562]  10562
Malsen, Oetge van (*±1570, †1650) [Nummer 5281]  5281
Mameren, Christina van (*?-04-1766, †<03-04-1806) [Dochter van 180 en 181]  180,IV
Mameren, Cornelis van (*13-03-1779, †23-02-1840) [Zoon van 180 en 181]  180,VIII
Mameren, Cornelis van (*27-08-1800, †21-11-1831) [Zoon van 90 en 91]  90,VII
Mameren, Gerardus van (*22-05-1794, †12-12-1873) [Zoon van 90 en 91]  90,IV
Mameren, Gerrit van (*?-12-1768, †16-08-1837) [Zoon van 180 en 181]  180,V
Mameren, Isaak van (*±1772, †29-09-1831) [Zoon van 180 en 181]  180,VI
Mameren, Jan van (*?-12-1759, †15-01-1831) [Zoon van 180 en 181]  180,I
Mameren, Jan van (*19-08-1802, †07-09-1833) [Zoon van 90 en 91]  90,VIII; 181
Mameren, Jenneke van (*09-11-1805, †28-06-1842) [Dochter van 90 en 91]  90,IX
Mameren, Maria van (*23-01-1793, †02-12-1862) [Nummer 45]  45
Mameren, P(i)eter van (*?-12-1761, †20-03-1819) [Nummer 90]  90; 90,I
Mameren, Peter van (*22-11-1798) [Zoon van 90 en 91]  90,VI
Mameren, Seger van (*06-11-1773, †30-10-1837) [Zoon van 180 en 181]  180,VII
Mameren, Seijke (Sijke) van (*22-07-1791, †28-03-1862) [Dochter van 90 en 91]  90,II
Mameren, Stijntje van (*29-05-1796, †10-04-1866) [Dochter van 90 en 91]  90,V
Mameren, Teuntje van (*11-02-1808, †06-02-1899) [Dochter van 90 en 91]  90,X
Mameren, Willem van (*?-10-1730, †<1802) [Nummer 180]  180
Mameren, Willem van (*±1763, †19-08-1841) [Zoon van 180 en 181]  180,III
Mameren, Willem Petersz van (*21-03-1790) [Zoon van 90 en 91]  90; 90,I
Manen, Gertjen van [Getuige bij doop van zoon van 354 en 355]  354,II
Maren, Hendriena (ook Hendrientje) van (*±1769, †17-06-1838) [Schoonmoeder van dochter van 40 en 41]  40,II
Maren, Jan van (*?-01-1742, †13-04-1810) [Partner van 183]  183
Maren, Jan Andries van (*±1772, †21-02-1814) [Schoonvader van zoon van 88 en 89]  88,III
Maren, Lena van (*09-07-1801, †18-08-1882) [Schoondochter van 88 en 89]  88,III
Maseijck, Margaretha (Grietje) (*±1710, †>04-04-1773) [Nummer 185]  185
Matser, Antjen (*29-10-1830, †03-10-1861) [Schoondochter van 38 en 39]  18,VI; 38,VII
Matser, Bartanus (*08-09-1790, †06-01-1872) [Schoonvader van zoon van 62 en 63]  62,I
Matser, Elisabeth (*27-11-1824, †12-12-1890) [Schoondochter van 62 en 63]  62,I
Matser, Jan (*21-03-1793, †07-03-1868) [Schoonvader van zoon van 38 en 39]  38,VII
Maurik, Aaltje van (*09-08-1824, †06-03-1902) [Dochter van 46 en 47]  46,II
Maurik, Gerrit van (*14-03-1831, †11-04-1831) [Zoon van 46 en 47]  46,V
Maurik, Jasper van (*24-08-1828, †16-04-1909) [Zoon van 46 en 47]  46,IV
Maurik, Johannes van (*±1739, †16-09-1808) [Zoon van 184 en 185]  184,III
Meenen, Hermen van (*?-10-1729, †05-05-1806) [Schoonvader van dochter van 180 en 181]  180,IV
Meenen, Willem van (*?-11-1763) [Schoonzoon van 180 en 181]  180,IV
Mehr, Nn van der [Nummer 94081]  94081
Meijer, Jacob (*16-12-1742) [Nummer 174]  174
Meijer, Johanna (*13-12-1767) [Nummer 87]  87
Meijer, Johannes (*±1718) [Nummer 348]  348
Meijerman, Berend [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,VII
Meijerman, Everdiena (*1828, †26-07-1866) [Schoondochter van 56 en 57]  56,VII
Meijers, Frans (†<1625) [Partner van 1377]  1377
Meulenbroek, Albert (*±1783) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 90 en 91]  90,II
Meurs, Derk (Dirk) (†>1784) [Schoonvader van zoon van 388 en 389]  388,V
Meurs, Elsje (Eesken en Elisje) (*?-12-1750, †16-12-1823) [Schoondochter van 388 en 389]  388,V
Meurs, Johannes van (*14-09-1836, †12-10-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 8 en 9]  8,I
Michiels, Jenneke [Nummer 5881]  5881
Miggelenbrink, Derk Jan (*1826, †23-05-1885) [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,III
Miggelenbrink, Evert (*1862, †16-05-1936) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,III
Mourik, Dirk Gosen van (*25-12-1777) [Zoon van 92 en 93]  92,II
Mourik, Elizabeth van (*12-09-1837, †10-05-1841) [Dochter van 46 en 47]  46,VIII
Mourik, Elizabeth van (*17-12-1841) [Dochter van 46 en 47]  46,IX
Mourik, Gerdina van (*08-04-1832) [Dochter van 46 en 47]  46,VI
Mourik, Gerrit van (*±1787, †17-11-1853) [Zoon van 92 en 93]  92,IV
Mourik, Grietje van (*13-06-1823, †10-01-1890) [Nummer 23]  23
Mourik, Loth van (*±1737, †07-01-1765) [Zoon van 184 en 185]  184,II
Mourik, Loth van (*10-07-1785, †11-02-1846) [Zoon van 92 en 93]  92,III
Mourik, Roeland van (*±1733) [Nummer 92]  92
Mourik, Teunis van (*27-03-1774, †25-01-1836) [Zoon van 92 en 93]  92,I
Mourik, Teunis Roelofs van (*±1680, †07-03-1753) [Nummer 184]  184
Mourik (Maurik), Roeland van (*30-10-1825, †06-06-1895) [Zoon van 46 en 47]  46,III
Mourik (Maurik), Roelof (Roeland) van (*31-07-1791, †02-01-1870) [Nummer 46]  46
Mourik (Maurik), Willem van (*22-12-1834, †28-03-1913) [Zoon van 46 en 47]  46,VII
Muijden, Alberdina van der [Schoonmoeder van zoon van 88 en 89]  88,II
Mulder (Muller), Naaltje Cornelissen (*09-02-1786, †25-05-1843) [Schoondochter van 194 en 195]  98,II; 194,VIII
Muller, Anna Maria [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,VII
Muller, Cornelis Reijnders (*20-05-1759) [Schoonvader van zoon van 194 en 195]  194,VIII
Mullikuijsen, Pieternel [Nummer 365]  365
Munster, Gerarda van (*22-02-1857, †08-04-1898)  16,V
Nagelvoort, Willem (†<1814) [Partner van 37]  37
Nagtegaal, Mattheus de (*07-02-1817, †14-02-1886) [Schoonzoon van 38 en 39]  38,IV
Nengerman, Gerritje (*10-08-1830, †26-10-1913)  34,VI
Niekamp, Aaltje (*24-10-1830, †04-04-1891) [Schoondochter van 38 en 39]  38,VII
Niekerk, Aartje van (*21-02-1799, †28-04-1883) [Schoondochter van 90 en 91]  90,IV
Niekerk, Jan van [Schoonvader van zoon van 90 en 91]  90,IV
Nieuwland, Arend (*±1804, †03-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 16 en 17]  16,III
Nijkamp, Jan Lambert (*±1800, †11-06-1863) [Schoonvader van zoon van 38 en 39]  38,VII
Nn, Anna [Schoonmoeder van zoon van 732 en 733]  732,XI
Nn, Ariaantje Rutten (*±1635, †±1690) [Nummer 673]  673
Nn, Beelken (*±1564) [Nummer 5265]  5265
Nn, Dinghen Hendrix [Nummer 691]  691
Nn, Dirkje Jans Arndtsdr [Nummer 47041]  47041
Nn, Elisabeth [Nummer 23521]  23521
Nn, Grietje [Nummer 755]  755
Nn, Hermke Joosten (*17-02-1661) [Nummer 761]  761
Nn, Jannigje Dircksdr [Nummer 6017]  6017
Nn, Jenneke Geerits (*±1605) [Nummer 1347]  1347
Nn, Maria (*±1460) [Nummer 34819]  34819
Nn, Mariken Aert Willemsdr (*±1560) [Nummer 5451]  5451
Nn, Mariken Cornelisdr (*±1660) [Schoondochter van 2942 en 2943]  2942,II
Nn, Mechtelken Hendricks (*1615) [Schoondochter van 11728 en 11729]  11728,II
Nn, Metje Fredericks (*±1664) [Nummer 753]  753
Nn, Neeltje Abrahamse [Schoondochter van 1344 en 1345]  1344,II
Nn, Nn [Nummer 80]  80
Nn, Nn [Nummer 1553]  1553
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,II
Nn, Nn [Schoonzoon van 352 en 353]  352,III
Nn, Nn [Nummer 1565]  1565
Nn, Nn [Nummer 1567]  1567
Nn, Nn [Nummer 1465]  1465
Nn, Nn [Nummer 1467]  1467
Nn, Nn [Nummer 2177]  2177
Nn, Nn [Nummer 1089]  1089
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 34 en 35]  34,V
Nn, Nn [Schoonvader van zoon van 42 en 43]  42,III
Nn, Nn [Nummer 218]  218
Nn, Nn [Nummer 1363]  1363
Nn, Nn [Nummer 257]  257
Nn, Nn [Nummer 188161]  188161
Nn, Nn [Nummer 376321]  376321
Nn, Nn [Schoondochter van 188160 en 188161]  188160,II
Nn, Nn [Nummer 139265]  139265
Nn, Nn [Nummer 2933]  2933
Nn, Nn [Nummer 5865]  5865
Nn, Nn [Nummer 11729]  11729
Nn, Nn [Nummer 23457]  23457
Nn, Nn [Schoondochter van 23456 en 23457]  23456,III
Nn, Nn [Nummer 1345]  1345
Nn, Nn [Nummer 2693]  2693
Nn, Nn [Nummer 675]  675
Nn, Nn [Nummer 657]  657
Nn, Nn [Nummer 633]  633
Nn, Nn [Nummer 623]  623
Nn, Nn [Nummer 2755]  2755
Nn, Nn [Nummer 1381]  1381
Nn, Nn [Nummer 2761]  2761
Nn, Nn [Nummer 5521]  5521
Nn, Nn [Nummer 309]  309
Nn, Nn [Nummer 635]  635
Nn, Nn [Schoondochter van 1376 en 1377]  1376,III
Nn, Nn [Nummer 1241]  1241
Nn, Nn [Nummer 1311]  1311
Nn, Nn [Nummer 1307]  1307
Nn, Nn (*1465) [Nummer 34821]  34821
Nn, Ruthger Loijen (*±1605, †1660) [Nummer 1346]  1346
Nn, Willemcken Willemsdr (*±1550) [Nummer 6019]  6019
Nolsen, Geertruij (*04-08-1817, †28-10-1861) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,IV; 16,V
Nulden, Johannes Hendricus [Schoonvader van dochter van 26 en 27]  26,IV
Nulden, Joseph (*±1872, †>1912) [Schoonzoon van 26 en 27]  12; 26,IV
Obbing, Hendrika (*±1795) [Schoonmoeder van zoon van 108 en 109]  108,I
Offerden, Gerritje van (*?-04-1734, †24-05-1811) [Schoonmoeder van dochter van 180 en 181]  180,IV
Oldenboom, Engelina [Schoonmoeder van zoon van 114 en 115]  114,II
Olijslager, Petrus (*12-02-1815, †22-07-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 16 en 17]  16,IV
Onderstal (levenloos *20-10-1776) [Kind van 194 en 195]  194,IX
Onderstal, Adolf Berendse (*?-10-1738) [Zoon van 388 en 389]  388,VII
Onderstal, Anneken (*?-01-1733) [Dochter van 388 en 389]  388,IV
Onderstal, Berend (*26-12-1706, †02-02-1773) [Nummer 388]  388
Onderstal, Berend (*29-07-1751, †1762) [Zoon van 388 en 389]  388,XIII
Onderstal, Berend (*?-02-1760) [Zoon van 194 en 195]  194,II
Onderstal, Berendientje ( Berendina) (*22-12-1766, †15-01-1848) [Dochter van 194 en 195]  194,IV
Onderstal, Derk (*02-03-1742) [Zoon van 388 en 389]  388,IX
Onderstal, Derkjen Berends (*?-10-1744) [Dochter van 388 en 389]  388,X
Onderstal, Elsebeth (Elisabeth, Elizabeth) (*?-09-1756, †01-09-1837) [Dochter van 194 en 195]  194,I
Onderstal, Engeltje (*?-05-1761, †01-06-1843) [Nummer 97]  97
Onderstal, Enneken (*?-10-1744, †1824) [Dochter van 388 en 389]  388,XI
Onderstal, Hendrik (*18-01-1772, †01-03-1826) [Zoon van 194 en 195]  194,VI
Onderstal, Hendrik Berendse (*?-08-1731) [Zoon van 388 en 389]  388,III
Onderstal, Hermen Berendse (*11-03-1735, †15-01-1812) [Zoon van 388 en 389]  388,V
Onderstal, Jan (*19-07-1774, †?-10-1774) [Zoon van 194 en 195]  194,VII
Onderstal, Jan (Berendse) (*06-06-1728) [Zoon van 388 en 389]  388,I
Onderstal, Jan Willemse (*20-10-1776, †09-07-1854) [Zoon van 194 en 195]  98,II; 194,VIII
Onderstal, Jochem (*?-09-1740, †1805) [Zoon van 388 en 389]  388,VIII
Onderstal, Marij (*01-02-1769, †17-11-1820) [Dochter van 194 en 195]  194,V
Onderstal, Rik (*?-01-1789, †?-01-1789) [Zoon van 194 en 195]  194,X
Onderstal, Stijntje Berendse (*1749) [Dochter van 388 en 389]  388,XII
Onderstal, Trijntje (*08-03-1812, †29-01-1858) [Schoondochter van 98 en 99]  98,II
Onderstal, Willem Berendse (*?-09-1729, †10-08-1817) [Nummer 194]  194
Onderstal, Wolter (Berends) (*?-01-1737, †19-08-1795) [Zoon van 388 en 389]  388,VI
Oomen, Arien (*±1585) [Nummer 2632]  2632
Oomen, Jan (*±1608) [Nummer 1316]  1316
Oomen, Jan (*01-02-1635) [Nummer 658]  658
Oomen, Jan Aartsz (*±1560) [Nummer 5264]  5264
Oomen, Weelke (*09-10-1687) [Nummer 329]  329
Oort, Cuinera van [Getuige bij doop van partner van zoon van 44 en 45]  44,VIII
Oortmarssen, Frederika van (*15-02-1876) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,II
Oosterbroek, Gerrit (*±1812, †01-03-1877) [Partner van 17]  8; 8,I; 17
Oosthoek, Bastiaan [Schoonzoon van 82 en 83]  82,IV
Opmeer, Trijntje [Nummer 217]  217
Os, Grietje van (*?-12-1802, †26-01-1851) [Schoondochter van 90 en 91]  90,VIII
Os, Hendrijntje (Hendrica) van (*?-12-1761, †30-08-1841) [Partner van 90]  90
Os, Hendrik van (*1780) [Schoonvader van zoon van 90 en 91]  90,VIII
Otter, Aartje den (*10-05-1801, †05-01-1864) [Schoonmoeder van zoon van 46 en 47]  46,VII
Otterlo, Aaltjen Hendriks van (*±1774, †08-08-1834) [Dochter van 64 en 65]  64,VII
Otterlo, Bernard van (*25-12-1875, †12-04-1903) [Zoon van 8 en 9]  8,II
Otterlo, Bertus Johan (Bep) van (*22-08-1921, †13-02-2002) [Nummer 2]  2
Otterlo, Geesken van (*10-02-1841, †27-05-1880) [Dochter van 16 en 17]  16,V
Otterlo, Gerdina Johanna Cornelia van (*30-01-1893, †11-02-1894)  8,I
Otterlo, Hendrikus van (*20-01-1870, †27-11-1893) [Zoon van 8 en 9]  8; 8,I
Otterlo, Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van (*21-01-1776, †16-04-1844) [Schoonzoon van 90 en 91]  90,II
Otterlo, Ingrid van [Dochter van 2 en 3]  2,IV
Otterlo, Jan van (*21-10-1843, †11-03-1917) [Nummer 8]  8; 8,I; 16,II
Otterlo, Jan Bertus (Jan) van (*07-11-1913, †05-01-2000) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Otterlo, Johan van (*27-06-1886, †04-12-1960) [Nummer 4]  4; 20,III; 22,VI
Otterlo, Juliana Hendriks van (*26-04-1772, †13-03-1849) [Dochter van 64 en 65]  65; 64,VI
Otterlo, Loes van [Dochter van 2 en 3]  2,III
Otterlo, Margaretha van (*18-09-1830, †02-03-1835) [Dochter van 16 en 17]  16,I
Otterlo, Maria Gerdina Johanna (Marie) van (*30-05-1917, †12-07-2006) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Otterlo, Marijke van [Dochter van 2 en 3]  2,II
Otterlo, Yvonne van [Nummer 1]  1
Otterloo, Claas (Hendriksen) van (*?-04-1758, †18-02-1832) [Nummer 32]  32
Otterloo, Cornelia van (*07-11-1838, †21-07-1930) [Dochter van 16 en 17]  16,IV
Otterloo, Grietjen van (*04-03-1836) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Otterloo, Hendrik van (*?-04-1802, †<?-07-1803) [Zoon van 32 en 33]  32,I
Otterloo, Hendrik van (*?-07-1803, †13-01-1859) [Zoon van 32 en 33]  32,II
Otterloo, Hendrikus van (*18-02-1806, †19-05-1850) [Nummer 16]  16
Otterloo, Janna van (*11-12-1833, †25-05-1914) [Dochter van 16 en 17]  16,II; 16,IV
Otto, Hendrik [Nummer 1566]  1566
Panhuijs, Jan Egbertszoon [Schoonvader van zoon van 74 en 75]  74,IV
Panhuis, Hendrika Jansen (*±1770, †05-01-1844) [Schoondochter van 74 en 75]  74,IV
Pas, Jannis (*±1792) [Getuige bij overlijdensaangifte van 32]  32
Passavant, Gerhard [Schoonvader van zoon van 2940 en 2941]  2940,II
Passavant, Maria (†>1732) [Schoondochter van 2940 en 2941]  2940,II
Peckelriet, Derk (*?-11-1705, †23-02-1757) [Zoon van 318 en 319]  318,II
Peckelriet, Hendersken Garritsen (*?-09-1703) [Dochter van 318 en 319]  318,I
Pekkelriet, Catarina (*?-12-1707) [Dochter van 318 en 319]  318,III
Pekkelriet, Garret (*?-11-1709, †03-02-1780) [Zoon van 318 en 319]  318,IV; 636
Pekkelriet, Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den [Nummer 636]  318,IV; 636
Pekkelriet, Hendrik (*?-09-1713) [Zoon van 318 en 319]  318,VI
Pekkelriet, Jan Garrits (*?-12-1679, †?-06-1759) [Nummer 318]  318
Pekkelriet, Janna (*?-09-1711, †24-09-1773) [Dochter van 318 en 319]  318,V
Pekkelriet, Mechteld (*?-04-1718, †25-02-1785) [Nummer 159]  159
Pekkelriet, Meintien (*?-12-1715) [Dochter van 318 en 319]  318,VII
Pelgrum, Aaltje [Nummer 105]  105
Pellegrom (ook Pelle), Hendrik [Schoonzoon van 366 en 367]  366,III
Peppelbosch, Geertjen Hendrik(sen) Theunissen (*?-02-1769) [Dochter van 70 en 71]  70,I
Peppelenbos(ch), Berendt Teunis(sen) (*07-10-1778) [Zoon van 70 en 71]  70,V
Peppelenbos(ch), Theuntjen Hendrikz [Getuige bij doop van zoon van 70 en 71]  70,IV; 70,V
Peppelenbosch (levenloos *26-06-1770) [Kind van 70 en 71]  70,II
Peppelenbosch, Aaltjen (*27-05-1783, †21-12-1850) [Dochter van 70 en 71]  71; 70,VII
Peppelenbosch, Garret Hendrikz Theunisch (*?-02-1771) [Zoon van 70 en 71]  70,III
Peppelenbosch, Garrit Jan (*24-12-1774, †12-07-1838) [Zoon van 70 en 71]  70,IV
Peppelenbosch, Johanna (Teunis(sen)) (*29-10-1780, †25-01-1858) [Nummer 35]  35
Peppelenbosch, Teunis Hendriks (*±1750, †22-09-1795) [Nummer 70]  70
Peters, Aaltje(n) (*19-07-1792, †17-04-1863) [Nummer 109]  109
Peters, Engelke (*±1652, †<?-08-1702) [Nummer 1405]  1405
Peters, Gerritje (*±1820, †08-05-1848) [Schoonmoeder van zoon van 48 en 49]  48,VI
Peters, Hendrina [Nummer 219]  219
Peters, Jan (*±1819, †17-08-1889) [Schoonvader van dochter van 62 en 63]  62,V
Peters, Tinus (*±1857, †28-03-1935) [Schoonzoon van 62 en 63]  62,V
Petersen, Gerrit [Nummer 258]  258
Philips, Theunis [Schoonzoon van 388 en 389]  388,X
Plant, Johanna (*±1807, †07-09-1857) [Partner van 50]  50
Platenburg, Henders(ken) (*±1754, †14-06-1839) [Nummer 73]  73
Ploeg, Bart (*?-06-1805, †10-09-1880) [Schoonzoon van 98 en 99]  98,V
Ploeg, Teunis Everts (*?-03-1758, †16-12-1839) [Schoonvader van dochter van 98 en 99]  98,V
Plugers, Jacobus (*01-07-1830, †09-05-1866)  40,X
Pluijm, Grietje (*05-02-1719) [Schoonmoeder van zoon van 184 en 185]  184,III
Polman, Johanna (*15-08-1792, †29-08-1842) [Schoonmoeder van zoon van 38 en 39]  38,VII
Poppink, Geertruij (*±1793, †08-06-1829) [Partner van 58]  58
Pothoff, H. [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 70 en 71]  70,VII
Prillevitz, Arnoldus (*?-03-1758) [Schoonzoon van 86 en 87]  86,I
Prillevitz, Cornelis Arnoldus [Schoonvader van dochter van 86 en 87]  86,I
Putmans, Sophia (*1807, †08-06-1888)  222,IV
Rabelink, Hendrikus Wilhelmus (*±1847, †10-07-1934) [Getuige bij overlijdensaangifte van 17]  17
Reinderts (ook Hendriks), Wigman [Schoonvader van dochter van 222 en 223]  222,III
Reinten, Aaltjen Bertha (*07-04-1912) [Dochter van 14 en 15]  14,VIII
Reinten, Arend (*1788, †25-05-1863) [Nummer 56]  56
Reinten, Arent (*1838, †17-07-1891) [Zoon van 56 en 57]  56,VII
Reinten, Christiaan (*±1832, †12-06-1844) [Zoon van 56 en 57]  56,V
Reinten, Cornelia (*01-03-1801, †05-07-1831) [Dochter van 112 en 113]  112,III
Reinten, Cornelis (*±1798, †26-09-1827) [Zoon van 112 en 113]  112,II
Reinten, Friedes (*1875, †31-10-1912) [Zoon van 28 en 29]  28,VI
Reinten, Geertruida Rosina (*1866) [Dochter van 28 en 29]  28,III
Reinten, Gerdina Hendrika (*±1853, †12-09-1854) [Dochter van 56 en 57]  56,VIII
Reinten, Gijsbertus (*26-06-1901) [Zoon van 14 en 15]  14,II
Reinten, Harmanus (Hermanus) (*1830, †20-12-1896) [Nummer 28]  28
Reinten, Hendrik (*±1826, †24-02-1855) [Zoon van 56 en 57]  56,III
Reinten, Hendrika (*±1823, †17-10-1825) [Dochter van 56 en 57]  56,II
Reinten, Hendrika (*1863, †09-09-1875) [Dochter van 28 en 29]  28,II
Reinten, Hendrika (*04-10-1906) [Dochter van 14 en 15]  14,V
Reinten, Hendrikus (*03-10-1877) [Nummer 14]  14
Reinten, Hendrikus (*25-01-1910) [Zoon van 14 en 15]  14,VII
Reinten, Hermanus (*11-01-1903) [Zoon van 14 en 15]  14,III
Reinten, Hermina (*1871, †09-10-1872) [Dochter van 28 en 29]  28,V
Reinten, Hermina (*22-03-1908) [Dochter van 14 en 15]  14,VI
Reinten, Jan (*1755, †21-07-1830) [Nummer 112]  112
Reinten, Jan Hendrik (*±1869) [Zoon van 28 en 29]  28,IV
Reinten, Maria (*18-11-1899, †12-02-1977) [Nummer 7]  7
Reinten, Willemien (*06-09-1904, †29-06-1921) [Dochter van 14 en 15]  14,IV
Reintjes, Johanna Christina (*1822) [Dochter van 56 en 57]  56,I
Rekum, Cornelis van (*19-02-1795, †20-11-1862) [Schoonvader van zoon van 46 en 47]  46,VII
Rekum, Maria van (*08-03-1833, †23-05-1911) [Schoondochter van 46 en 47]  46,VII
Renes, Teunis (*09-12-1843, †13-01-1933) [Partner van 9]  9
Reuben, Eva (*1723, †04-10-1816)  136,VIII
Reuvers, Elizabeth (*12-02-1812, †18-06-1882) [Schoondochter van 82 en 83]  82,X
Rhebergen, Gerdina (*1839, †18-07-1908) [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,III
Ribbers, Peter (*20-01-1805, †02-09-1854)  32,II
Rijnders, Willem (*±1765, †01-06-1830)  102,VI
Rijnten (ook Reinten), Cornelia (*05-04-1835, †03-12-1906) [Dochter van 56 en 57]  56,VI; 58,II
Rijntjes, Derk (*1862, †16-11-1918) [Zoon van 28 en 29]  28,I
Rijswijk, Pleuntje van [Schoonmoeder van zoon van 42 en 43]  42,V
Riks, Hendrik [Nummer 66]  66
Riks, Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks (*±1767, †25-05-1821) [Nummer 33]  33
Riksen, Trijntje (ook Treintje) (jonge dame van Deelen) (*?-02-1730, †19-10-1806) [Nummer 195]  195
Rink, Adriaantje (*26-05-1791, †12-01-1874) [Dochter van 86 en 87]  86,I
Rink, Batje (*07-02-1641, †1641) [Dochter van 1376 en 1377]  1376,I
Rink, Batje (*