Kwartierstaat van Gerrit Johan (Gerrit) Altena

Generatie 1 (proband)

1 Gerrit Johan (Gerrit) Altena.
 

Generatie 2 (ouders)

2 Hendrik Willem (Willem) Altena geboren op 19-05-1913 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op 30-05-1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-07-1940 in Arnhem [bron: Johan Altena] met de 23-jarige
3 Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo geboren op 30-05-1917 in Arnhem. Marie is overleden op 12-07-2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op 17-07-2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Johan (Gerrit) Altena (zie 1).
II. Johan Gerrit (Johan) Altena, zoon van Hendrik Willem (Willem) Altena (zie 2). Johan trouwde met Alberdien (Annie) Kers.
III. Maria Gerdina Johanna (Riet) Altena, dochter van Hendrik Willem (Willem) Altena (zie 2).
IV. Hendrika Willemina (Willie) Altena, dochter van Hendrik Willem (Willem) Altena (zie 2). Willie trouwde met Martin Bergevoet.
 

Generatie 3 (grootouders)

4 Gerrit Lambertus Altena geboren op 31-05-1880 in Warnsveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2528-13 : Akteplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op 14-04-1916 in Zutphen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 110 : Reg.nr. 8905 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Houtzager, houtkopersknecht
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1911 in Lochem [bron: Gelders Archief] met de 35-jarige Frederika van Oortmarssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Frederika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8981 : Akteplaats: Lochem
5 Frederika van Oortmarssen geboren op 15-02-1876 in Lochem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3749 : Akteplaats: Lochem
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Lambertus Altena, geboren op 09-03-1912 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 97 : Reg.nr. 11162-04 : Akteplaats: Zutphen
II. Hendrik Willem (Willem) Altena, geboren op 19-05-1913 in Zutphen (zie 2).
III. Bernard Hendrik Altena, geboren op 03-07-1915 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena (zie 4).
johan_van_otterlo.jpg
1 Johan van Otterlo
6 Johan van Otterlo (afb. 1) geboren op 27-06-1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op 04-12-1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 08-12-1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 29,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 31,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
2 Grietje Smits en Johan van Otterlo
7 Grietje Martina Smits (afb. 2) geboren op 30-07-1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 29,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op 30-06-1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
jan_bertus_van_otterlo.jpg geertruida_brinkhuis.jpg
3 Jan Bertus van Otterlo4 Geertruida Brinkhuis
I. Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 3), geboren op 07-11-1913 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 6). Jan is overleden op 05-01-2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op 10-01-2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 4), 22 jaar oud. Truus is geboren op 11-12-1917 in Arnhem, dochter van Michiel (Chiel) Brinkhuis en Geurtje Roseboom. Truus is overleden op 25-12-1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 30-12-1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op 30-05-1917 in Arnhem (zie 3).
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op 22-08-1921 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 6). Bep is overleden op 13-02-2002 in Ede, 80 jaar oud.
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op 20-07-1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op 09-10-1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Hendrik Willem Altena geboren op 08-01-1852 in Brummen. Hendrik is overleden op 12-05-1931 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 121
Beroep:
Houtzager, landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde (2) op 24-11-1909 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Wassink (1858-1933), 51 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 20-12-1876 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Esselina ten Harkel (zie 9 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Esselina: Aktenr. 123
9 Esselina ten Harkel geboren op 22-05-1856 in Cortenoever (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Esselina: Aktenr. 85 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Esselina is overleden op 09-09-1908 in Zutphen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Esselina: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8903 : Akteplaats: Zutphen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Harmen Jan Altena, geboren op 29-06-1877 in Warnsveld, zoon van Hendrik Willem Altena (zie 8). Harmen is overleden op 13-10-1933 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 230
Beroep:
Houtzager, knecht in ijzerhandel
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 22-10-1902 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Heintje Buurkes, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Heintje: Aktenr. 98
Heintje is geboren omstreeks 1879 in Brummen, dochter van Adolf Jacobus Buurkes en Hermiena Roessink.
Beroep:
Dienstbode
II. Gerrit Lambertus Altena, geboren op 31-05-1880 in Warnsveld (zie 4).
III. Albertus Altena, geboren op 21-08-1882 in De Hoven (Zutphen), zoon van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1711-01 : Akteplaats: Zutphen
Albertus is overleden op 12-12-1882 in De Hoven (Zutphen), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 412 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats:
IV. Alberdina Esselina Altena, geboren op 07-11-1883 in Zutphen, dochter van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Aktenr. 439 : Reg.nr. 1711-02 : Akteplaats: Zutphen
Alberdina is overleden op 01-03-1933 in Warnsveld, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Alberdina: Aktenr. 14
Alberdina trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1907 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Heus, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Alberdina en Hendrik: Aktenr. 125
Hendrik is geboren op 01-09-1877 in Voorburg, zoon van Hendrik Heus en Gerritje Jacoba Adriana Mallee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1877 [bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 58
Beroep:
Arbeider, groenteventer
V. Hendrik Willem Altena, geboren op 26-08-1886 in Zutphen, zoon van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 375 : Reg.nr. 1712 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, houtkopersknecht, houzager
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 16-10-1907 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Arendina Brouwer, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Arendina: Aktenr. 110 : Reg.nr. 8880 : Akteplaats: Zutphen
Arendina is geboren op 30-12-1887 in Brummen, dochter van Frederik Brouwer en Derkje Boeve.
VI. Gerritje Altena, geboren op 09-06-1889 in Zutphen, dochter van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 243 : Reg.nr. 1713 : Akteplaats: Zutphen
Gerritje is overleden op 22-06-1947 in Zutphen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1947 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 147
Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1915 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Homans, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Hendrik: Aktenr. 48
Hendrik is geboren omstreeks 1883 in Gorredijk (Opsterland), zoon van Barteld Kobus Homans en Grietje Romles de Vries.
Beroep:
Voerman
VII. Altena, levenloos geboren dochter, geboren op 01-10-1893 in Zutphen, dochter van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 342 : Reg.nr.1879 : Akteplaats: Zutphen
VIII. Mina Altena, geboren op 05-04-1895 in Zutphen, zoon van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 1714-03 : Akteplaats: Zutphen
Mina is overleden op 09-08-1975 in Voorst, 80 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Mina trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1919 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Albertus van der Meij, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mina en Albertus: Aktenr. 38
Albertus is geboren op 16-11-1889 in Zutphen, dochter van Hermanus van der Meij en Johanna Maria Meijerink. Albertus is overleden op 13-12-1964 in Voorst, 75 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
IX. Altena, levenloos geboren kind, geboren op 12-08-1897 in Zutphen, kind van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 242 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
X. Esselina Altena, geboren op 16-03-1899 in Zutphen, dochter van Hendrik Willem Altena (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Esselina: Aktenr. 134 : Reg.nr. 1715-03 : Akteplaats: Zutphen
Esselina trouwde, 19 jaar oud, op 21-09-1918 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Willem Waanders, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Esselina en Willem: Aktenr. 63
Willem is geboren omstreeks 1895 in Voorst, zoon van Antonie Waanders en Gerritjen Boskamp.
Beroep:
Arbeider
10 Garrit (Gerrit) van Oortmarssen geboren op 23-01-1834 in Lochem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3752 : Akteplaats: Lochem
Garrit is overleden op 07-02-1908 in Lochem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 10
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 06-08-1869 in Lochem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Berendina Henderica Arentzen.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Berendina: Aktenr. 15 : Reg.nr. 3743 : Akteplaats: Lochem
11 Berendina Henderica Arentzen geboren op 22-09-1844 in Rekken (Berkelland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 91 : Reg.nr. 5200 : Akteplaats: Eibergen
Berendina is overleden op 02-11-1923 in Lochem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 55 : Reg.nr. 8501 : Akteplaats: Lochem
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. van Oortmarssen, levenloos geboren dochter, geboren op 08-04-1870 in Lochem, dochter van Garrit (Gerrit) van Oortmarssen (zie 10). Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3722 : Akteplaats: Lochem
II. Derkjen van Oortmarssen, geboren op 24-05-1871 in Lochem, dochter van Garrit (Gerrit) van Oortmarssen (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derkjen: Aktenr. 34 : Reg.nr. 3750 : Akteplaats: Lochem
III. Johanna van Oortmarssen, geboren op 23-11-1873 in Lochem, dochter van Garrit (Gerrit) van Oortmarssen (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 3749 : Akteplaats: Lochem
Johanna is overleden op 30-06-1894 in Lochem, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 3720 : Akteplaats: Lochem
IV. Frederika van Oortmarssen, geboren op 15-02-1876 in Lochem (zie 5).
V. Gerrit van Oortmarssen, geboren op 20-03-1882 in Lochem, zoon van Garrit (Gerrit) van Oortmarssen (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 16 : Reg.nr. 3749 : Akteplaats: Lochem
Gerrit is overleden op 27-08-1952 in Lochem, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1952 [bron: Drents Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 146 van de gemeente Meppel
Beroep:
Schoenmaker
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 08-12-1907 in Lochem [bron: Gelders Archief] met Grada Johanna Nijenhuis, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28-10-1926 in Zutphen (Echtscheiding) [bron: Gelders Archief]..

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Grada: Aktenr. 37 : Reg.nr. 8493 : Akteplaats: Lochem
Grada is geboren omstreeks 1885 in Laren, dochter van Gerrit Jan Nijenhuis en Grada Nijhof.
Beroep:
Dienstbode
VI. van Oortmarssen, levenloos geboren zoon, geboren op 08-05-1886 in Lochem, zoon van Garrit (Gerrit) van Oortmarssen (zie 10). Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 56 : Reg.nr. 3721 : Akteplaats: Lochem
12 Jan van Otterlo geboren op 21-10-1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op 11-03-1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949) en Isak Vogelzang (geb. ±1875).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 13,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 25,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
13 Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman geboren op 04-03-1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 111,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op 25-01-1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op 01-06-1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op 20-01-1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bönniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bönniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op 27-11-1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 12] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op 17-07-1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 03-10-1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op 28-10-1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op 25-12-1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op 12-04-1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op 27-06-1886 in Arnhem (zie 6).
14 Bertus Smits geboren op 18-06-1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. ±1827) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op 11-02-1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-08-1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
15 Maria Boudewijn geboren op 29-09-1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op 22-02-1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op 17-05-1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 14). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op 19-11-1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op 09-08-1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op 30-07-1889 in Arnhem (zie 7).
IV. Martinus Smits, geboren op 12-02-1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op 21-12-1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machine bankwerker
Martinus trouwde met Jannetje van Barneveld. Jannetje is geboren op 26-05-1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Harmen Altena geboren op 19-10-1826 in Tonden (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op 21-07-1899 in Zutphen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 228
Beroep:
Dagloner, landbouwer, arbeider
Harmen trouwde (2) op 01-08-1885 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Johanna Veldkamp (±1837-1918), ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 03-11-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 23-jarige Gerritje Hovestreijdt (zie 17 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritje: Aktenr. 34
17 Gerritje Hovestreijdt geboren omstreeks 1826 in Tonden (Brummen). Gerritje is overleden op 30-12-1881 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 161
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje Altena, geboren omstreeks 1850 in Brummen, dochter van Harmen Altena (zie 16). Gerritje is overleden op 03-07-1918 in Zutphen, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 173
Beroep:
Naaister
Gerritje:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-07-1880 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Burgers, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Gerrit: Aktenr. 37 : Reg.nr. 6037 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Gerrit weduwnaar van Elisabeth Garagoski
opm.: wettiging 1 kind
Gerrit is geboren op 24-09-1838 in Rhienderen (Brummen), zoon van Harmen Burgers en Johanna Hendrika Noij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 142 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 18-10-1888 in Zutphen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1888 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 434
Gerrit is weduwnaar van Elisabeth Garragoski (1836-1876), met wie hij trouwde op 13-04-1867 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Schilder
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 24-09-1890 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Jacob Hekkelman, ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Jacob: Aktenr. 113
Gerritje weduwe van Gerrit Burgers
Jacob is geboren omstreeks 1859 in Brummen, zoon van Willem Hekkelman en Geertruida Maria Klaasen. Jacob is overleden op 26-08-1940 in Zutphen, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 240
Beroep:
Arbeider
II. Hendrik Willem Altena, geboren op 08-01-1852 in Brummen (zie 8).
III. Hermina Altena, geboren omstreeks 1856 in Brummen, dochter van Harmen Altena (zie 16). Hermina is overleden op 14-02-1935 in Driebergen-Rijsenburg, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1935 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 8
Hermina trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 04-11-1887 in Driebergen [bron: Het Utrechts Archief] met Wouter Verbeek, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Wouter: Aktenr. 16
Wouter is geboren op 30-11-1859 in Driebergen, zoon van Arnoldus Marinus Verbeek en Wouterijntje Kirpenstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1859 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 64
IV. Martinus Altena, geboren omstreeks 1857 in Brummen, zoon van Harmen Altena (zie 16).
Beroep:
Landbouwer, spoorwegarbeider
Martinus:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-11-1881 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Buunk, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 110
Hendrika is geboren omstreeks 1856 in Warnsveld, dochter van Hendrik Jan Buunk en Janna Klein Baltink. Hendrika is overleden vóór 1917, ten hoogste 61 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, op 03-11-1917 in Neede [bron: Gelders Archief] met Johanna Hermina Bentzink, ongeveer 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Johanna: Aktenr. 36
Martinus wedeuwnaar van Hendrika Buunk
Johanna is geboren omstreeks 1871 in Eibergen, dochter van Hendrik Jan Bentzink en Grada Timmermans. Johanna is weduwe van Hendrik ter Meer (±1869-vóór 1917), met wie zij trouwde op 25-04-1896 in Neede [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dienstbode
V. Berendina Altena, geboren omstreeks 1859 in Brummen, dochter van Harmen Altena (zie 16). Berendina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-11-1885 in Wierden [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jannes ten Bruggencate, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Berendina en Jannes: Aktenr. 47
Jannes is geboren omstreeks 1861 in Almelo-Stad, zoon van Hermanus ten Bruggencate en Engele Vixseboxse.
VI. Gerdina Altena, geboren omstreeks 1860 in Brummen, dochter van Harmen Altena (zie 16).
Beroep:
Dienstbode
Gerdina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-05-1884 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met Gerrit Hendrik Dijkerman, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerdina en Gerrit: Aktenr. 6
Gerrit is geboren omstreeks 1862 in Warnsveld, zoon van Derk Jan Dijkerman en Johanna Muilstege.
Beroep:
Tuinman
VII. Henriëtte Altena, geboren omstreeks 1862 in Tonden (Brummen), dochter van Harmen Altena (zie 16). Henriëtte is overleden op 17-09-1863 in Tonden (Brummen), ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henriëtte: Aktenr. 75
VIII. Henriëthe (Henriette) Altena, geboren op 23-11-1864 in Tonden (Brummen), dochter van Harmen Altena (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1864 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henriëthe: Aktenr. 195 : Reg.nr. 6051 : Akteplaats: Brummen
Henriëthe is overleden op 28-08-1934 in Brummen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-08-1934 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henriëthe: Aktenr. 55 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Henriëthe trouwde, 20 jaar oud, op 23-05-1885 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Helmig van Milligen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Henriëthe en Helmig: Aktenr. 24 : Reg.nr. 6037 : Akteplaats: Brummen
Helmig is geboren op 23-09-1858 in Tonden (Brummen), zoon van Petrus Jacob van Milligen en Johanna Nieuwenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Helmig: Aktenr. 144 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Helmig is overleden op 14-06-1931 in Brummen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helmig: Aktenr. 53 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, dagloner
IX. Margaretha Altena, geboren in 02-1868 in Tonden (Brummen), dochter van Harmen Altena (zie 16). Margaretha is overleden op 15-07-1868 in Brummen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 71
X. Willemina Gerdina Altena, geboren op 06-09-1869 in Brummen, dochter van Harmen Altena (zie 16). Willemina is overleden op 14-11-1947 in Vorden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1947 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 55
Willemina:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-02-1893 in Vorden [bron: Gelders Archief] met Willem Jansen, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Willem: Aktenr. 2
Willem weduwnaar van Anna Kloosters
Willem is geboren op 04-04-1860 in Vorden, zoon van Garrit Willem Jansen en Janna Bouwmeester. Willem is overleden op 16-10-1902 in Vorden, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 49
Willem is weduwnaar van Anna Kloosters (1859-1887), met wie hij trouwde op 20-08-1886 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Daghuurder, werkman
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 09-04-1914 in Vorden [bron: Gelders Archief] met Gerrit Bouwmeester, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Gerrit: Aktenr. 6
Willemina Gerdina weduwe van Willem Jansen
Gerrit is geboren op 20-01-1881 in Brummen, zoon van Albertus Bouwmeester en Jantjen Donderwinkel.
Beroep:
Landbouwer
18 Jan Berend ten Harkel geboren omstreeks 1821 in Diepenheim. Jan is overleden op 16-12-1900 in Zutphen, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 376 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Wever, houtzager
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 24-10-1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Aalberdina Catharina Goldenbelt.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Aalberdina: Aktenr. 44 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
19 Aalberdina Catharina Goldenbelt geboren op 30-01-1819 in Tonden (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalberdina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Aalberdina is overleden op 06-12-1890 in Zutphen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aalberdina: Aktenr. 390 : Reg.nr. 1879 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan ten Harkel, geboren op 30-04-1852 in Leuvenheim (Brummen), zoon van Jan Berend ten Harkel (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 78 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Leuvenheim (Brummen)
II. Lambertus ten Harkel, geboren op 29-07-1854 in Cortenoever (Brummen), zoon van Jan Berend ten Harkel (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 104 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Lambertus is overleden op 06-06-1924 in Zutphen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 126
Beroep:
Bakkersknecht, arbeider, houtzager, machinist
Lambertus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 06-09-1879 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Hermina Berendina Pasman, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hermina: Aktenr. 72
Wettiging 2 kinderen
Hermina is geboren omstreeks 1854 in Dieren (Rheden), dochter van Jan Pasman en Geertruida van Velsen. Hermina is overleden op 21-12-1886 in Zutphen, ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 430
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 02-03-1887 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmina Zegers, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Harmina: Aktenr. 14
Lambertus weduwnaar van Hermina Berendina Pasman
Harmina weduwe van Evert Jan Gerhard Schoonheden
Harmina is geboren omstreeks 1857 in Voorst, dochter van Jan Willem Zegers en Jacomina Bensink. Harmina is overleden op 04-01-1898 in Zutphen, ongeveer 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 6
Harmina is weduwe van Evert Jan Gerhard Schoonheden (1853-1883), met wie zij trouwde op 05-11-1881 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Dienstbode
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 29-07-1898 in Lochem [bron: Gelders Archief] met Petronella Barbara van de Riet, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Petronella: Aktenr. 22
Lambertus weduwnaar van Hermina Berendina Pasman en Harmina Zegers
Petronella is geboren omstreeks 1856 in Zutphen. Petronella is overleden op 06-01-1929 in Zutphen, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 8
III. Esselina ten Harkel, geboren op 22-05-1856 in Cortenoever (Brummen) (zie 9).
IV. Alberdina ten Harkel, geboren op 27-07-1858 in Cortenoever (Brummen), dochter van Jan Berend ten Harkel (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Aktenr. 117 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
20 Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen geboren in 11-1803 in Lochem. Hij is gedoopt op 27-11-1803 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Frederik: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 198 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
Frederik is overleden op 25-03-1869 in Lochem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 3722 : Akteplaats: Lochem
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1829 in Lochem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Derksken (ook Derkjen) Kelhout (ook Kelhoes).

Notitie bij het huwelijk van Frederik en Derksken: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3746 : Akteplaats: Lochem
21 Derksken (ook Derkjen) Kelhout (ook Kelhoes) geboren in 05-1806 in Lochem. Zij is gedoopt op 26-05-1806 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derksken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1072 : Akteplaats: Lochem
Derksken is overleden op 25-10-1865 in Lochem, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derksken: Aktenr. 66
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Harmen van Oo(r)tmarssen, geboren op 14-12-1831 in Lochem, zoon van Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 61 : Reg.nr. 3752 : Akteplaats: Lochem
Jan is overleden op 24-04-1835 in Lochem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 17 : Reg.nr. 3724 : Akteplaats: Lochem
II. Garrit (Gerrit) van Oortmarssen, geboren op 23-01-1834 in Lochem (zie 10).
III. Garritjen van Oortmarssen, geboren omstreeks 1838 in Lochem, dochter van Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen (zie 20). Garritjen trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 06-08-1869 in Lochem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Onijs, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garritjen en Hendrik: Aktenr. 14
Hendrik is geboren omstreeks 1844 in Lochem, zoon van Garrit Jan Onijs en Garritdina Schutte.
Beroep:
Dagloner
IV. Garrit Jan van Oortmarssen, geboren op 22-05-1840 in Lochem, zoon van Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Aktenr. 23 : Reg.nr. 3752 : Akteplaats: Lochem
Garrit is overleden op 25-08-1912 in Lochem, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 56 : Reg.nr. 8500 : Akteplaats: Lochem
Beroep:
Fabrieksarbeider
Garrit:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 17-06-1869 in Deventer [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Margaretha Laanbroek, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Margaretha: Aktenr. 55
Margaretha is geboren in 1827 in Wijhe, dochter van Jan Laanbroek en Arendina Loseman. Margaretha is overleden in 1881 in Diepenveen (Overijssel), 53 of 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 48
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 03-11-1881 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Klein Wold, 35 of 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Johanna: Aktenr. 20
Garrit Jan weduwnaar van Margeretha Laanbroek
Johanna is geboren in 1845 in Diepenveen, dochter van Jan Klein Wold en Gerritjen Steenk. Johanna is overleden in 1882 in Diepenveen (Overijssel), 36 of 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 62
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 03-02-1888 in Lochem [bron: Gelders Archief] met Anneken Hietbrink, 34 of 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Anneken: Aktenr. 4
Garrit Jan weduwnaar van Margaretha Laanbroek en Johanna Klein Wold
Anneken weduwe van Jan Derk Leppink
Anneken is geboren in 1853 in Lochem, dochter van Jan Hietbrink en Jenneken Beltman. Anneken is overleden op 07-01-1905 in Lochem, 51 of 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anneken: Aktenr. 3
Anneken is weduwe van Jan Derk Leppink (1854-1887), met wie zij trouwde op 01-11-1878 in Laren (Gld) [bron: Gelders Archief].
V. Jan Harmen van Oortmarssen, geboren op 22-05-1840 in Lochem, zoon van Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3752 : Akteplaats: Lochem
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 01-02-1877 in Diepenveen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gerritdina Buitenhuis, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritdina: Aktenr. 6
Gerritdina is geboren omstreeks 1856 in Olst, dochter van Aart Buitenhuis en Berendina Nu(e)sink.
22 Gerrit Arentzen geboren omstreeks 1774 in Rekken. Gerrit is overleden op 13-01-1851 in Rekken (Eibergen), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5136 : Akteplaats: Eibergen
Beroep:
Dagloner
Gerrit is weduwnaar van Trijne ten Else (±1776-1831).
Hij trouwde (2), ongeveer 61 jaar oud, op 31-10-1835 in Eibergen [bron: Gelders Archief] met de 31-jarige Jenneken Ordelmans (zie 23 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jenneken: Aktenr. 31
Gerrit weduwnaar van Trijne ten Else
23 Jenneken Ordelmans geboren op 14-04-1804 in Neede. Zij is gedoopt op 14-04-1805 in Neede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Kerkelijke gemeente: Neede : Pagina: 233 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1128.2 : Doopplaats: Neede
Jenneken is overleden op 08-01-1865 in Rekken (Berkelland), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5134 : Akteplaats: Eibergen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antoon Arendsen, geboren op 23-04-1836 in Rekken (Berkelland), zoon van Gerrit Arentzen (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antoon: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5201 : Akteplaats: Eibergen
II. Jan Willem Arentsen, geboren op 13-01-1839 in Rekken (Berkelland), zoon van Gerrit Arentzen (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5201 : Akteplaats: Eibergen
III. Hendrik Jan Arentsen, geboren op 24-08-1842 in Rekken (Berkelland), zoon van Gerrit Arentzen (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5200 : Akteplaats: Eibergen
IV. Berendina Henderica Arentzen, geboren op 22-09-1844 in Rekken (Berkelland) (zie 11).
V. Gerrit Jan Arentzen, geboren op 27-02-1849 in Rekken (Berkelland), zoon van Gerrit Arentzen (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5200 : Akteplaats: Eibergen
Gerrit is overleden op 12-04-1849 in Rekken (Berkelland), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5136 : Akteplaats: Eibergen
24 Hendrikus van Otterloo geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op 19-05-1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterlo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danël van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
25 Berendje Starink geboren op 11-05-1810 in Brummen. Zij is gedoopt op 20-05-1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op 23-02-1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op 04-06-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op 18-09-1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op 02-03-1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op 11-12-1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op 25-05-1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 25,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op 16-01-1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bello (1778-1839) en Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op 08-11-1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1910 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Veldhof (1835-1911) en Garrit Jan Engbers (1861-1929).
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 13]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op 04-03-1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op 07-11-1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen Gerrit(s) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op 21-07-1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 07-11-1834 in Zutphen, zoon van Reint (ook Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op 31-05-1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 04-05-1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op 26-02-1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 30-06-1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 25,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op 10-02-1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (geb. 1812).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op 27-05-1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op 03-03-1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op 03-08-1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op 05-08-1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op 21-10-1843 in Brummen (zie 12).
26 Bernard(us) Wigman geboren op 03-11-1819 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard(us): Aktenr. 237 : Reg.nr. 1694-05 : Akteplaats Zutphen
Bernard(us) is overleden op 07-03-1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard(us): Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-03-1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard(us) en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 111,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (±1808-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard(us) en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
27 Johanna (Janna) Heuterman geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op 13-03-1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op 04-03-1849 in Oeken (Brummen) (zie 13).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op 31-08-1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 15-11-1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Architect
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1880 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 31-10-1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1852 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op 06-10-1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op 12-09-1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op 28-07-1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op 12-05-1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegiena van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
IV. Johannes Wigman, geboren op 16-03-1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op 04-07-1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op 22-06-1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op 09-11-1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op 26-09-1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op 20-02-1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op 01-03-1859 in Brummen, zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 17-02-1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op 09-03-1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 55,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op 02-12-1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op 19-08-1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op 18-08-1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op 18-07-1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
28 Martinus Smits geboren op 01-02-1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op 21-03-1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
29 Hendrika de Fijter geboren op 08-12-1820 in Andel. Hendrika is overleden op 23-08-1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op 12-03-1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 12-06-1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op 21-09-1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op 02-02-1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op 14-06-1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op 27-06-1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op 06-03-1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1945 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 7]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op 11-08-1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op 16-07-1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1932 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op 10-12-1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op 25-06-1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 7]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op 12-02-1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op 04-01-1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 18-02-1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op 13-05-1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op 18-12-1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op 08-12-1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op 05-06-1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op 18-06-1859 in Zaltbommel (zie 14).
30 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op 08-06-1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-01-1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
31 Grietje van Mourik geboren op 13-06-1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op 10-01-1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 21-05-1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op 18-07-1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op 29-09-1850 in Deil (zie 15).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op 24-08-1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 06-09-1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op 25-12-1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op 12-07-1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op 19-05-1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op 13-12-1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op 23-09-1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op 11-01-1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op 23-12-1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op 13-11-1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op 15-08-1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 02-04-1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 7]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op 08-10-1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op 04-07-1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op 06-06-1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op 30-04-1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op 21-09-1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op 30-06-1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Willem Altena geboren op 15-11-1797 in Broek (Voorst). Hij is gedoopt op 19-11-1797 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerritjen Harmsen.
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina 174 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Willem is overleden op 05-12-1861 in Tonden (Brummen), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Tonden (Brummen)
Beroep:
Dagloner, boerenknecht, daghuurder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1823 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Hendrika Rutgers.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrika: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
33 Hendrika Rutgers geboren op 19-11-1798 in Broek (Voorst). Zij is gedoopt op 25-11-1798 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina 177 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Hendrika is overleden op 03-09-1845 in Brummen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 89
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Esselina Altena, geboren op 14-01-1824 in Brummen, dochter van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op 30-11-1893 in Zutphen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 402 : Reg.nr. 1879 : Akteplaats: Zutphen
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Lammert Lammer(t)s, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lammert: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Lammert is geboren op 16-11-1824 in Brummen, zoon van Lammert Lammer(t)s en Johanna (Janna) Rensink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 148 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op 23-08-1908 in Zutphen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 230 : Reg.nr. 8903 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Lammert: Ook Lammert Lammerts
Beroep:
Daghuurder, landbouwer
II. Gerritje Altena, geboren op 24-04-1825 in Oeken (Brummen), dochter van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 51 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 22-02-1870 in Brummen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5976 : Akteplaats: Brummen
Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 22-04-1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Peter Klomp, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Peter: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Peter is geboren op 29-11-1822 in Loenen (Apeldoorn), zoon van Hendrik Klomp en Hendrikka (Aarts) Evers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 221 : Reg.nr. 6628 : Akteplaats: Apeldoorn
Peter is overleden op 20-10-1885 in Zutphen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 370
Peter trouwde later op 03-01-1872 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Brinkhuis (geb. 1833).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
III. Harmen Altena, geboren op 19-10-1826 in Tonden (Brummen) (zie 16).
IV. Berend Altena, geboren op 04-03-1828 in Tonden (Brummen), zoon van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Aktenr. 28 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Berend is overleden op 17-02-1830 in Tonden (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
V. Altena, levenloos geboren dochter, geboren op 18-07-1829 in Tonden (Brummen), dochter van Willem Altena (zie 32). Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 54 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Janna Altena, geboren op 02-07-1830 in Tonden (Brummen), dochter van Willem Altena (zie 32). Janna is overleden op 23-07-1830 in Tonden (Brummen), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 68
VII. Esse Altena, geboren op 07-07-1830 in Tonden (Brummen), zoon van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Esse: Aktenr. 83 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Esse is overleden op 08-04-1832 in Tonden (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Esse: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VIII. Berend Altena, geboren op 10-02-1832 in Brummen, zoon van Willem Altena (zie 32). Berend is overleden op 02-01-1907 in Zutphen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstknecht, landbouwer, landbouwersknecht
Berend trouwde, 33 jaar oud, op 25-02-1865 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met Harmina van Grol, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Berend en Harmina: Aktenr. 4
Harmina is geboren op 27-05-1831 in Bronkhorst (Steenderen), dochter van Jan van Grol en Maria Onstenk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3050 : Akteplaats: Steenderen
Harmina is overleden op 10-10-1891 in Zutphen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 329
Beroep:
Dienstmeid
IX. Altena, levenloos geboren dochter, geboren op 09-04-1834 in Brummen, dochter van Willem Altena (zie 32). Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 32
X. Altena, levenloos geboren zoon, geboren op 22-04-1836 in Brummen, zoon van Willem Altena (zie 32). Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 35
XI. Altena, levenloos geboren zoon, geboren op 19-08-1837 in Brummen, zoon van Willem Altena (zie 32). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 73
XII. Esse Altena, geboren op 21-04-1839 in Tonden (Brummen), zoon van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Esse: Aktenr. 70 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Esse is overleden op 19-07-1839 in Brummen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Esse: Aktenr. 75 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
XIII. Esse Altena, geboren op 16-05-1840 in Tonden (Brummen), zoon van Willem Altena (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Esse: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Esse is overleden op 08-06-1841 in Brummen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Esse: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
XIV. Hendrik Altena, geboren op 30-07-1841 in Tonden (Brummen), zoon van Willem Altena (zie 32). Hendrik is overleden op 01-12-1841 in Brummen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 94
34 Willem Hendrik Hovestrijd geboren omstreeks 1789 in ’s-Hertogenbosch. Willem is overleden op 13-12-1881 in Brummen, ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5975 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Willem: Ook Willem Overstrijt
Beroep:
Voermansknecht, karman, dagloner
Willem trouwde (2) op 07-10-1843 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Enneke Gerritsen (±1795-1873), ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, op 12-04-1815 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje Wunnink (zie 35 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 1736 : Akteplaats: Zutphen
35 Gerritje Wunnink geboren in 01-1792 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op 08-01-1792 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 227 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 12-12-1841 in Brummen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Hovestrijd, geboren omstreeks 1822, dochter van Willem Hendrik Hovestrijd (zie 34). Grietje is overleden op 14-08-1837 in Brummen, ongeveer 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 72 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
II. Gerritje Hovestreijdt, geboren omstreeks 1826 in Tonden (Brummen) (zie 17).
36 Hendrik ten Harkel geboren omstreeks 1782 in Eijbergen (Gld).
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-06-1819 in Diepenheim [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de ongeveer 23-jarige Lammerdina Sprokreef.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Lammerdina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3244 : Akteplaats: Diepenheim
37 Lammerdina Sprokreef geboren omstreeks 1796 in Diepenheim. Lammerdina is overleden op 17-01-1864 in Diepnheim, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lammerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 3381 : Akteplaats: Diepenheim
Beroep:
Boerenwerkster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Berend ten Harkel, geboren omstreeks 1821 in Diepenheim (zie 18).
II. Garritjen ten Harkel, geboren op 14-06-1832 in Diepenheim, dochter van Hendrik ten Harkel (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Garritjen: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3221 : Akteplaats: Diepenheim
III. Berent ten Harkel, geboren op 16-11-1836 in Diepenheim, zoon van Hendrik ten Harkel (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1836 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berent: Aktenr. 44 : Reg.nr. 3221 : Akteplaats: Diepenheim
38 Hendrik Gerrits Goldenbelt (ook Coldenbelt) geboren omstreeks 1773. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 4 : Reg. nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 10-01-1840 in Brummen, ongeveer 67 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 11-08-1812 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 21-jarige Esselina Essen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Esselina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6046 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Hendrika Zegers
39 Esselina Essen geboren omstreeks 1791 in Beekbergen (Apeldoorn). Esselina is overleden op 01-01-1856 in Empe (Brummen), ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Esselina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Esselina: Opm.: ook Esselina Groeneveld
Beroep:
Doende eigenwerk
Esselina trouwde (2) op 27-11-1840 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan Ribbink (±1788-1865), ongeveer 52 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aalberdina Catharina Goldenbelt, geboren op 30-01-1819 in Tonden (Brummen) (zie 19).
II. Arend Jan Goldenbelt, geboren op 18-01-1824 in Tonden (Brummen), zoon van Hendrik Gerrits Goldenbelt (ook Coldenbelt) (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Arend is overleden op 31-07-1882 in Zutphen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Arend: Elders overleden
Aktenr. 96 van de gemeente Brummen
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Arend trouwde, 26 jaar oud, op 09-03-1850 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hendrika Harmsen, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Arend en Hendrika: Aktenr. 22
Hendrika is geboren in 1825 in Voorst, dochter van Jan Harmsen en Willemken Gerritsen.
Beroep:
Huiswerkdoende
40 Jan Harmen van Oo(r)tmarssen [par/002/johan06.01] geboren omstreeks 1769 in Lochem. Hij is gedoopt omstreeks 1769 in Lochem. Jan is overleden op 05-08-1828 in Lochem, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 3725 : Akteplaats: Lochem
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 06-10-1799 in Lochem [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 35-jarige Gerritjen Groot Mensink.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 241 volgnummer op pagina 5 : Reg.nr. 1075
41 Gerritjen Groot Mensink geboren omstreeks 1764 in Almen (Lochem). Zij is gedoopt omstreeks 1764 in Almen (Lochem). Gerritjen is overleden op 25-03-1829 in Lochem, ongeveer 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 16 : Reg.nr. 3725 : Akteplaats: Lochem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen van Oortmarssen, geboren in 06-1800 in Lochem, zoon van Jan Harmen van Oo(r)tmarssen [par/002/johan06.01] (zie 40). Hij is gedoopt op 22-06-1800 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 182 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
Jan is overleden op 16-02-1840 in Lochem, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3724 : Akteplaats: Lochem
Beroep:
Schoenmaker
II. Frederik Jansen van Oo(r)tmarssen, geboren in 11-1803 in Lochem (zie 20).
42 Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02].
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde omstreeks 1800 met
43 Geertjen Bruggink.
Beroep:
Bouwvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Gerrits Kelhout, geboren in 04-1801 in Lochem, zoon van Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02] (zie 42). Hij is gedoopt op 12-04-1801 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 186 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
Beroep:
Koetsier
Willem trouwde, 31 jaar oud, op 07-11-1832 in Hummelo en Keppel [bron: Gelders Archief] met Harmina Johanna Maandag, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 3988 : Akteplaats: Hummelo en Keppel
Harmina is geboren omstreeks 1809 in Hummelo (Bronckhorst), dochter van Jakob Maandag en Hendrica Welgemoed.
II. Harmine Gerrits Kelhout, geboren in 11-1802 in Lochem, dochter van Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02] (zie 42). Zij is gedoopt op 28-11-1802 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmine: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 193 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
III. Gerritjen Gerrits Kelhout, geboren in 08-1804 in Lochem, dochter van Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02] (zie 42). Zij is gedoopt op 19-08-1804 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 201 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
Gerritjen trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1831 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Johan Heinrich Holtgrave, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritjen en Johan: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1739 : Akteplaats: Zutphen
Johan is geboren omstreeks 1798 in Westercappeln (Duitsland).
Beroep:
Orgelmaker
IV. Derksken (ook Derkjen) Kelhout (ook Kelhoes), geboren in 05-1806 in Lochem (zie 21).
V. Gerrit Gerritsen Kelhout, geboren in 09-1808 in Lochem, zoon van Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02] (zie 42). Hij is gedoopt op 04-09-1808 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 218 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
VI. Janna Gerrits Kelhout, geboren in 02-1811 in Lochem, dochter van Gerrit Kelhout [par/002/johan06.02] (zie 42). Zij is gedoopt op 03-02-1811 in Lochem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 228 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1072 : Doopplaats: Lochem
44 Bernardus Arentzen [par/002/johan06.03].
Hij trouwde met
45 Hendrine Roelevink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arentzen, geboren omstreeks 1774 in Rekken (zie 22).
46 Jan Ordelmans.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
47 Berendina Klein Braskamp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Ordelmans, geboren op 14-04-1804 in Neede (zie 23).
48 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren in 04-1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op 23-04-1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op 18-02-1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op 17-04-1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op 17-11-1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 19-04-1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 49 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
49 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op 25-05-1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in 04-1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 48). Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór 07-1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren in 07-1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 48). Hij is gedoopt op 31-07-1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 13-01-1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op 02-08-1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48
Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op 04-11-1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Eva is weduwe van Peter Ribbers (1805-1854), met wie zij trouwde op 05-08-1842 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterloo, geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 24).
50 Jan Starink geboren op 12-03-1783 in Voorst. Hij is gedoopt op 16-03-1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op 05-07-1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-10-1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
51 Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch geboren op 29-10-1780 in Brummen. Zij is gedoopt op 03-11-1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op 25-01-1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2) op 20-10-1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op 16-05-1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 50). Hij is gedoopt op 18-05-1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op 20-09-1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op 11-05-1810 in Brummen (zie 25).
III. Hendrica Starink, geboren op 11-02-1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op 13-02-1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op 26-10-1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 21-04-1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op 28-05-1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 07-10-1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 24-08-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op 01-06-1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op 16-06-1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op 10-12-1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Janna is weduwe van Teunis Spijker (1791-1834), met wie zij trouwde op 05-05-1821 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Janna is weduwe van Jan Fucken (±1792-1847), met wie zij trouwde op 31-10-1835 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op 30-01-1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op 21-02-1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 14-05-1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 27-02-1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Evert trouwde later op 14-10-1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Nengerman (1830-1913).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
52 Peter Wigman geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op 08-07-1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 12-01-1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
53 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op 03-01-1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op 03-01-1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op 09-07-1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op 14-06-1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op 09-12-1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 28-09-1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op 17-08-1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op 01-01-1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op 07-09-1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op 14-02-1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op 13-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op 20-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op 07-10-1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op 01-01-1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op 17-07-1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op 13-06-1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 52). Hij is gedoopt op 13-06-1818 in Zutphen. Jannes is overleden op 21-01-1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op 04-08-1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Jenneken is overleden op 25-02-1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
IV. Bernard(us) Wigman, geboren op 03-11-1819 in Zutphen (zie 26).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op 15-08-1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op 21-01-1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op 25-11-1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
VII. Derk Wigman, geboren op 20-10-1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op 30-01-1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: ook Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op 30-10-1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op 21-03-1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op 31-01-1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op 07-01-1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
54 Hendrik Jan Heuterman geboren op 20-01-1793 in Brummen. Hij is gedoopt op 27-01-1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op 15-09-1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
55 Steventje Schaapvonder geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op 05-10-1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op 21-02-1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 19-01-1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 24-05-1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen) (zie 27).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 05-12-1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 04-03-1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op 06-06-1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 13-01-1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op 07-02-1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op 14-02-1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op 20-03-1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 07-09-1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op 30-07-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 13-12-1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op 11-04-1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 11-01-1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op 29-10-1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op 03-10-1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 05-07-1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op 24-10-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op 04-04-1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op 19-03-1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 54). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
56 David Smits geboren op 28-01-1801 in Nederhemert. Hij is gedoopt op 29-01-1801 in Nederhemert. David is overleden op 12-01-1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
57 Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op 09-02-1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op 19-01-1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op 02-04-1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 04-03-1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op 12-01-1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op 14-01-1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op 02-10-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (ook Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op 07-04-1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Johannis is weduwnaar van Peterke van den Bogerd (1812-1844), met wie hij trouwde op 07-10-1837 in Hedel [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op 01-02-1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 28).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 08-06-1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 25-05-1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op 12-04-1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 22-06-1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op 12-03-1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op 05-11-1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op 12-04-1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op 04-12-1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op 11-08-1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 03-05-1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op 30-03-1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op 06-02-1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op 17-01-1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 21-01-1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op 19-12-1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op 18-07-1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 31-05-1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op 13-02-1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Lijntje is weduwe van Jacobus Plugers (1830-1866), met wie zij trouwde op 21-03-1863 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op 15-07-1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op 14-05-1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op 16-01-1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op 17-12-1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op 31-10-1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op 28-05-1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 01-11-1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op 17-08-1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 24-10-1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op 31-08-1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op 17-02-1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op 31-10-1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op 14-11-1843 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op 07-10-1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op 16-08-1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op 30-11-1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
58 Cornelis de Fijter geboren op 11-05-1786 in Andel. Cornelis is overleden op 16-02-1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 01-07-1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
59 Elisabeth Rink geboren op 27-06-1793 in Haaften. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op 22-12-1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 06-04-1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika de Fijter, geboren op 08-12-1820 in Andel (zie 29).
II. Dirk de Fijter, geboren op 20-05-1823 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 58). Dirk is overleden op 30-03-1824 in Andel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1821 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
III. Adriana de Fijter, geboren op 28-04-1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 58). Adriana is overleden op 18-12-1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1915 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op 25-08-1877 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op 16-03-1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op 02-06-1882 in Hilversum, 33 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Jannetje Klarenbeek (1842-1876), met wie hij trouwde op 13-02-1875 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op 29-08-1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 58). Gijsbert is overleden op 04-02-1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op 02-02-1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op 02-03-1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op 03-06-1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 58). Dirk is overleden op 21-11-1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op 06-04-1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op 26-12-1920 in Andel, 83 jaar oud.
60 Evert Boudewijn geboren op 04-06-1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op 09-06-1793 in Zoelen. Evert is overleden op 19-07-1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 12-04-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
61 Maria van Mameren geboren op 23-01-1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Avezaath. Maria is overleden op 02-12-1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op 18-09-1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 25-10-1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 30).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op 01-11-1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op 06-01-1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op 12-10-1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op 23-01-1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op 18-01-1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op 07-07-1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op 10-07-1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op 19-09-1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op 18-09-1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (ook Stijnus) Boudewijn, geboren op 30-09-1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op 15-12-1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op 05-02-1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op 10-05-1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op 25-10-1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 28-07-1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 17-06-1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op 16-10-1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op 21-09-1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op 14-01-1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op 24-02-1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op 27-11-1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 11-12-1831 in Wadenoijen. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Oort.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op 16-12-1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op 28-05-1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op 05-05-1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op 09-09-1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op 11-09-1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op 11-03-1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op 17-08-1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op 06-10-1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op 24-06-1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op 25-10-1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op 30-12-1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 07-03-1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op 07-01-1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op 16-10-1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op 08-06-1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren omstreeks 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Willem is overleden op 02-03-1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
62 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) geboren op 31-07-1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op 31-07-1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op 02-01-1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
63 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op 14-11-1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op 13-06-1823 in Deil (zie 31).
II. Aaltje van Maurik, geboren op 09-08-1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op 06-03-1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op 26-01-1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(h). Bastiaan is overleden op 30-06-1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op 30-10-1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op 06-06-1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op 25-10-1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op 14-12-1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op 24-08-1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op 16-04-1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op 11-08-1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op 09-05-1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op 14-03-1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op 11-04-1831 in Deil, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op 08-04-1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op 22-12-1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 28-03-1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op 14-03-1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op 08-03-1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Aartje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op 23-05-1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op 12-09-1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 10-05-1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op 17-12-1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op 31-01-1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Jan Altena geboren omstreeks 1758. Jan is overleden vóór 1809, ten hoogste 51 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1795 met de ongeveer 35-jarige
65 Janna Harmsen geboren op 07-05-1760 in Tonden (Brummen). Janna is overleden op 26-10-1842 in Brummen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Arbeidster
Janna trouwde (2) op 01-07-1809 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Esse Willemsen Voortman (1773-1842), 35 of 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Altena, geboren in 06-1794 in Voorst, zoon van Jan Altena (zie 64). Hij is gedoopt op 08-06-1794 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gaartjen Harmsen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 165 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Gerrit Altena, geboren in 06-1795 in Voorst, zoon van Jan Altena (zie 64). Hij is gedoopt op 07-06-1795 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gaartjen Harmsen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
III. Willem Altena, geboren op 15-11-1797 in Broek (Voorst) (zie 32).
IV. Geertruij Altena, geboren in 02-1799 in Voorst, dochter van Jan Altena (zie 64). Zij is gedoopt op 03-02-1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 178 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
V. Geertruij Altena, geboren in 10-1800 in Voorst, dochter van Jan Altena (zie 64). Zij is gedoopt op 12-10-1800 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 183 volgnr. op pagina 14 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
66 Berend Rutgers Brinkman geboren omstreeks 1748 in Wilp (Voorst). Hij is gedoopt op 27-10-1748 in Wilp (Voorst). Berend is overleden op 08-10-1828 in Brummen, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend Rutgers neemt in 1812 te Brummen de geslachtsnaam Brinkman aan.
Berend woont op de Bleekenbrink
Beroep:
Karman, dagloner, arbeider
Berend is weduwnaar van Geertruij Rijkels (ovl. vóór 1782), met wie hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, op 06-05-1780 in Voorst.
Berend is weduwnaar van Janna Bresser (ovl. 1785), met wie hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 10-11-1782 in Voorst.
Berend is weduwnaar van Aaltjen Jansen (ovl. 1795), met wie hij trouwde (3), ongeveer 38 jaar oud, op 29-01-1786 in Voorst.
Hij trouwde (4), ongeveer 48 jaar oud, op 12-05-1796 in Voorst met de ongeveer 33-jarige Gerritjen Hendriks Bensink (zie 67 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Berend en Gerritjen: Berend weduwnaar van Geertruij Rijkels, Janna Bresser en Aaltjen Jansen
67 Gerritjen Hendriks Bensink geboren omstreeks 1763 in Voorst. Zij is gedoopt op 06-11-1763 in Voorst. Gerritjen is overleden op 27-11-1829 in Brummen, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke (Rutgers) Brinkman, geboren op 10-03-1797 in Voorst, dochter van Berend Rutgers Brinkman (zie 66). Zij is gedoopt op 10-03-1797 in Voorst. Anneke is overleden op 03-03-1860 in Empe (Brummen), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anneke: Aktenr. 27
Beroep:
Boerenmeid
Anneke trouwde, 21 jaar oud, op 14-10-1818 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Teunis (Hendriks) Hartink, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Teunis: Aktenr. 45
Teunis is geboren op 02-08-1793 in Loenen (Gld), zoon van Jan (Hendriks) Modderkolk en Steventjen Beumkes. Hij is gedoopt op 04-08-1793 in Loenen (Gld). Teunis is overleden op 10-12-1863 in Empe (Brummen), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 110
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, karman
Religie:
Gereformeerd
II. Hendrika Rutgers, geboren op 19-11-1798 in Broek (Voorst) (zie 33).
68 Martinus Hovestrijd.
Hij trouwde met
69 Margrieta Jooste.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Hovestrijd, geboren omstreeks 1789 in ’s-Hertogenbosch (zie 34).
70 Gerrit Wunnink.
Hij trouwde met
71 Hendrika Mentink (ook wel Mensink).
Notitie bij Hendrika: Ook Hendrika Mentink
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Wunnink, geboren in 01-1792 in Oeken (Brummen) (zie 35).
72 Stoffer ten Harkel.
Hij trouwde met
73 Maria Grijsen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik ten Harkel, geboren omstreeks 1782 in Eijbergen (Gld) (zie 36).
74 Jan Hendrik Sprokreef.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde met
75 Garritdina Holtsteege.
Beroep:
Landbouwster
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammerdina Sprokreef, geboren omstreeks 1796 in Diepenheim (zie 37).
76 Hendrik Gerrits.
Hij trouwde met
77 Catharina Gerrits.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerrits Goldenbelt (ook Coldenbelt), geboren omstreeks 1773 (zie 38).
78 A(a)lbert Essen.
Hij trouwde met
79 Roelofke ( ook Roelofjen) Jans(s)en.
Kind uit dit huwelijk:
I. Esselina Essen, geboren omstreeks 1791 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 39).
96 Henderik Claassen geboren in 07-1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op 06-07-1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op 22-11-1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op 06-01-1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
97 Berendina (Dina) Jurriens geboren in 01-1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in 01-1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op 02-10-1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 97,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in 04-1758 in Harskamp (zie 48).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in 06-1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 96). Zij is gedoopt op 22-06-1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in 05-1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 96). Hij is gedoopt op 22-05-1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in 11-1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 96). Zij is gedoopt op 24-11-1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in 09-1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 96). Zij is gedoopt op 11-09-1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op 26-04-1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 96). Zij is gedoopt op 03-05-1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op 13-03-1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (±1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op 21-10-1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op 26-09-1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 97] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op 21-05-1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op 21-05-1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op 07-06-1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 96). Aaltjen is overleden op 08-08-1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-04-1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren in 03-1765 in Apeldoorn, zoon van Johannes van den Berg en Hendrika Zegers. Hij is gedoopt op 10-03-1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 07-02-1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op 29-08-1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 96). Zij is gedoopt op 03-09-1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op 10-05-1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op 14-05-1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
98 Hendrik Riks [par/002/07.01].
Hij trouwde met
99 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [par/002/07.01] (zie 98).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op 19-03-1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (ook Gisbertsen), 52 of 53 jaar oud, nadat zij op 03-03-1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren in 03-1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Jan is weduwnaar van Geurtje Knelis (ook Kornelissen) (ovl. vóór 1773), met wie hij trouwde op 13-11-1766 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Jan is weduwnaar van Aertjen Jacobs (ovl. vóór 1786), met wie hij trouwde op 08-05-1773 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 49).
100 Goossen Starink geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op 12-04-1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
101 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op 12-03-1783 in Voorst (zie 50).
II. Willem Starink, geboren in 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 100). Willem is overleden op 21-07-1816 in Oeken (Brummen), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
102 Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op 22-09-1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 26-04-1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op 11-04-1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
103 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op 19-04-1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 103,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendrik(sen) Theunissen Peppelbosch, geboren in 02-1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Zij is gedoopt op 24-02-1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op 26-06-1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Hij of zij is begraven op 30-06-1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in 02-1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Hij is gedoopt op 27-02-1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op 24-12-1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Hij is gedoopt op 25-12-1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op 12-07-1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op 25-12-1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op 18-01-1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op 08-05-1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis(sen) Peppelenbos(ch), geboren op 07-10-1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op 18-10-1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op 29-10-1780 in Brummen (zie 51).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op 27-05-1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 102). Zij is gedoopt op 29-05-1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op 21-12-1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C.L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 103] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op 22-02-1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
104 Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
105 Henders(ken) Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op 14-06-1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 104). Jenneken is overleden op 16-08-1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 52).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op 01-08-1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 104). Derk is overleden op 21-04-1852 om 04:30 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Gerrit Jan Beker (geb. ±1818).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (ook Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op 06-09-1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op 17-05-1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
106 Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04].
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
107 Johanna (Janna) Terink (ook Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in 11-1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 106). Hij is gedoopt op 15-11-1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 11-1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 106). Zij is gedoopt op 20-11-1763 in Voorst. Catharine is overleden op 04-11-1855 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 28-06-1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in 08-1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op 08-08-1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op 28-03-1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-03-1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren in 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teruniske Schreurs.
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 08-1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 106). Hij is gedoopt op 18-08-1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan(nes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 106). Jan(nes) is overleden op 22-06-1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan(nes): Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan(nes) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-02-1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 03-02-1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan(nes) en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op 05-01-1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op 03-01-1782 in Zutphen (zie 53).
108 Gerrit Jan Heuterman geboren in 12-1751 in Almen. Hij is gedoopt op 26-12-1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 03-02-1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
109 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink) geboren op 09-12-1759 in Vorden. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op 20-01-1793 in Brummen (zie 54).
II. Harmen Heuterman, geboren op 08-03-1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 108). Hij is gedoopt op 18-03-1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
110 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) geboren in 08-1748 in Voorst. Hij is gedoopt op 18-08-1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op 31-12-1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-01-1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 29-03-1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op 28-07-1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 111 hieronder). Hendrik en Janna gingen op 06-07-1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
111 Janna Wagenvoort geboren in 12-1752 in Almen. Zij is gedoopt op 03-12-1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 27-01-1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op 29-02-1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 110). Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op 22-11-1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op 28-07-1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Brummen. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willemke Bloemenkolk. Evert is overleden op 28-03-1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op 26-03-1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 110). Zij is gedoopt op 31-03-1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op 11-03-1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 110). Zij is gedoopt op 16-03-1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 111,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in 01-1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 110). Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 111,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 29-11-1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard(us) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 27]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 13]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op 17-03-1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 111,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 111,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 01-02-1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op 15-05-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 06-04-1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op 01-11-1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen) (zie 55).
112 Nn Smits.
Hij trouwde met
113 Petronella Smits geboren op 29-02-1784 in Grave. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Grave. Petronella is overleden op 18-03-1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op 28-01-1801 in Nederhemert (zie 56).
114 Egon Akkerman geboren op 11-01-1761 in Hedel. Egon is overleden op 11-05-1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1794 in Hedel met de 24-jarige
115 Anna (Anneke) Valk geboren in 02-1769 in Hedel. Zij is gedoopt op 26-02-1769 in Hedel. Anna is overleden op 12-12-1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114). Antonie is overleden op 02-10-1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op 18-01-1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114). Jan is overleden op 27-12-1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op 20-05-1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114). Johannis is overleden op 03-09-1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 22-10-1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op 20-10-1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Lijsbeth trouwde later op 17-04-1841 in Hedel met Cornelis van ’t Zand (1807-1883).
IV. Jenneke Akkerman, geboren op 08-01-1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 114). Jenneke is overleden op 17-06-1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. A(a)lbertus Akkerman, geboren op 11-06-1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114). Hij is gedoopt op 16-06-1799 in Hedel. A(a)lbertus is overleden op 23-05-1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van A(a)lbertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
A(a)lbertus trouwde, 24 jaar oud, op 09-06-1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van A(a)lbertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op 20-10-1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op 09-02-1801 in Hedel (zie 57).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op 04-02-1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114). Hij is gedoopt op 10-02-1805 in Hedel. Gerrit is overleden op 16-01-1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (ook Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op 17-11-1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op 02-07-1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op 16-12-1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 114).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1836 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op 20-09-1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 114).
X. Egon Akkerman, geboren op 26-07-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 114). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 09-11-1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 16-01-1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op 08-01-1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op 12-01-1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-08-1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op 12-02-1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op 18-06-1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
116 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op 22-09-1743 in Andel. Hij is gedoopt op 22-09-1743 in Andel. Hendrik is overleden op 28-12-1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op 19-02-1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
117 Gijsbertje van Andel geboren op 05-01-1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op 11-05-1786 in Andel (zie 58).
118 Dirk Rink geboren op 21-12-1749 in Haaften. Hij is gedoopt op 21-12-1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1790 in Haaften met de 22-jarige
119 Johanna Meijer geboren op 13-12-1767 in Haaften. Zij is gedoopt op 13-12-1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op 26-05-1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 118). Zij is gedoopt op 29-05-1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op 12-01-1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217 : Akteplaats Zaltbommel
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op 16-03-1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op 16-03-1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op 09-06-1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1828 in Haaften [bron: Gelders Archief] met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Johannes: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4492 : Akteplaats Haaften
Opm.: Johannes weduwnaar van Antje Zionneveld en Adriaantje weduwe van Arnoldus Prillevits
Johannes is geboren op 13-04-1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op 13-04-1766 in Haaften. Johannes is overleden op 12-10-1850 in Haaften, 84 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Zonneveld (1768-1808), met wie hij trouwde op 24-03-1794 in Herwijnen.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op 27-06-1793 in Haaften (zie 59).
III. Hendrika Rink, geboren op 10-08-1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 118). Zij is gedoopt op 16-08-1795 in Haaften.
120 Jacob Evertse Boudewijn geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op 03-04-1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op 07-12-1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-03-1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op 23-02-1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
121 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op 07-03-1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 04-06-1793 in Avezaath (zie 60).
II. Cornelis Evertse, geboren op 20-04-1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 120). Hij is gedoopt op 24-04-1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op 28-09-1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op 04-08-1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Tiel. Anna is overleden op 06-06-1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op 01-10-1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 120). Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op 09-01-1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 14-09-1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op 09-07-1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op 10-07-1801 in Heesselt. Lena is overleden op 18-08-1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
122 P(i)eter van Mameren geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van P(i)eter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
P(i)eter is overleden op 20-03-1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van P(i)eter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 123,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
P(i)eter trouwde (2) op 21-12-1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, op 06-12-1789 in Opijnen met de 19-jarige
123 Jenneke Tibo geboren op 19-02-1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op 25-02-1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op 19-02-1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op 21-03-1790 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 122). Hij is gedoopt op 28-03-1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte P(i)eter van Mameren (1761-1819) [zie 122]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 09-03-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op 20-09-1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op 26-09-1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op 26-04-1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op 22-07-1791 in Kapel-Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 122). Zij is gedoopt op 24-07-1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op 28-03-1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782), Albert Meulenbroek (geb. ±1783) en Bernardus Coeler (geb. ±1792).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op 21-01-1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en) (van Esveld). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op 04-02-1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op 16-04-1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op 23-01-1793 in Avezaath (zie 61).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op 22-05-1794 in Kapel-Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 122). Hij is gedoopt op 01-06-1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op 12-12-1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op 21-02-1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op 24-03-1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op 28-04-1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op 29-05-1796 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 122). Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op 10-04-1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 06-11-1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6
Bart is geboren in 01-1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 26-01-1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op 08-06-1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Elders overleden
Aktenr. 30 van de gemeente Buren
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 27-06-1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11
Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op 15-03-1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 27-03-1803 in Buren. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Maria van Biemond. Dirk is overleden op 28-10-1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op 22-11-1798 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 122). Hij is gedoopt op 25-11-1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op 14-08-1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort.
VII. Cornelis van Mameren, geboren op 27-08-1800 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 122). Hij is gedoopt op 31-08-1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op 21-11-1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op 09-02-1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op 13-02-1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op 25-10-1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Lijntje trouwde later op 14-11-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elbertus Horsting (1787-1844).
Lijntje trouwde later op 16-11-1850 in Tiel [bron: Gelders Archief] met Johannes Joseph de Kleijn (1805-1870).
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op 19-08-1802 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 122). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 245] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 29-08-1802 in Avezaath. Jan is overleden op 07-09-1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in 12-1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op 26-01-1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op 09-11-1805 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 122). Zij is gedoopt op 08-12-1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op 28-06-1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in 01-1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op 12-01-1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op 08-05-1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op 11-02-1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van P(i)eter van Mameren (zie 122). Zij is gedoopt op 06-03-1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op 06-02-1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op 14-03-1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1
Evert is geboren op 12-07-1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in 07-1797 in Beusichem. Evert is overleden op 20-11-1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
124 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 04-04-1773 in Zoelmond met de 21-jarige
125 Grietje van Dam geboren in 05-1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op 20-05-1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 124). Hij is gedoopt op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op 25-01-1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op 25-12-1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 124). Hij is gedoopt op 25-12-1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op 10-07-1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 124). Loth is overleden op 11-02-1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 124). Gerrit is overleden op 17-11-1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op 31-07-1791 in Zoelmond (zie 62).
126 Jasper de Vos geboren op 08-04-1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 27-11-1799 in Everdingen met de 22-jarige
127 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 63).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

132 Rutger Hendriks. Rutger is overleden op 10-10-1794 in Wilp. Rutger is weduwnaar van Mechtelt Gerrits (ovl. vóór 1727), met wie hij trouwde (1) op 13-02-1718 in Voorst.
Hij trouwde (2) op 17-07-1727 in Voorst met Aaltje Gerrits (zie 133 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Rutger en Aaltje: Rutger weduwnaar van Mechtelt Gerrits
133 Aaltje Gerrits geboren in Wilp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Berend Rutgers Brinkman, geboren omstreeks 1748 in Wilp (Voorst) (zie 66).
134 Hendrik Hendriks geboren in Voorst.
Hij trouwde op 20-02-1763 in Voorst met
135 Geertruijd Jansen geboren in Voorst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritjen Hendriks Bensink, geboren omstreeks 1763 in Voorst (zie 67).
192 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op 09-08-1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
193 Willemtje Gerritsen geboren in 08-1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op 11-08-1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op 30-08-1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in 04-1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 192). Zij is gedoopt op 18-04-1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren in 07-1727 in Harskamp (zie 96).
III. Claas Claassen, geboren in 09-1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 192). Hij is gedoopt op 02-10-1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in 10-1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 192). Hij is gedoopt op 20-10-1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op 05-02-1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
194 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op 06-01-1758.
Hij trouwde op 12-07-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
195 Johanna Hendriks Lucas(sen) geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op 18-09-1782 in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in 12-1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Zij is gedoopt op 23-12-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in 08-1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Hij is gedoopt op 23-08-1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in 10-1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Hij is gedoopt op 21-10-1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in 08-1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Hij is gedoopt op 24-08-1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in 02-1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Hij is gedoopt op 12-02-1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in 01-1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in 04-1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 194). Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in 01-1743 in Beekbergen (zie 97).
200 Willem Jan Starink geboren op 17-03-1727 in Voorst. Willem is overleden op 14-01-1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1755 in Voorst met de 27-jarige
201 Gerritje Goossen geboren op 08-06-1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 200).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 200). Gerdina is overleden op 09-01-1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 200).
IV. Goossen Starink, geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 100).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op 25-05-1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 200). Lammerdijnze is overleden op 21-08-1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 200). Gerntje is overleden op 25-11-1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op 04-05-1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 200). Lambertus is overleden op 08-02-1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 200). Mechteld is overleden op 11-10-1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-10-1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 07-09-1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op 17-11-1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 20-03-1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoe(n)maker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks 06-03-1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op 28-12-1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Gerrit is weduwnaar van Eva Reuben (1723-1816), met wie hij trouwde in 1780 in Warnsveld.
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
216 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op 24-05-1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen.
Hij trouwde (1) op 02-01-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 217 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
217 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden vóór 1754 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren in 05-1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 216). Hij is gedoopt op 08-05-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op 20-05-1812 in Hall (Brummen), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren in 12-1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt (Kelhoudt) en Lammertje Addink(s). Zij is gedoopt op 10-12-1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in 05-1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 216). Hij is gedoopt op 23-05-1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in 09-1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 216). Hij is gedoopt op 10-09-1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in 04-1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 216). Hij is gedoopt op 27-04-1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in 12-1751 in Almen (zie 108).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op 10-02-1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 216). Hij of zij is begraven op 16-02-1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
218 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op 27-12-1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 16-09-1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
219 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op 22-12-1720 in Vorden. Zij is gedoopt op 22-12-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op 21-07-1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op 17-06-1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in 12-1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Zij is gedoopt op 03-12-1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren in 09-1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Zij is gedoopt op 28-09-1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren op 04-03-1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Hij is gedoopt op 04-03-1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers op Wilberink Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in 03-1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Zij is gedoopt op 03-03-1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in 04-1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Hij is gedoopt op 01-05-1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren op 09-12-1759 in Vorden (zie 109).
VII. Jan Everts, geboren in 12-1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in 01-1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 218). Zij is gedoopt op 14-01-1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
220 Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03].
Hij trouwde met
221 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in 05-1742 in Voorst, zoon van Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03] (zie 220). Hij is gedoopt op 27-05-1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in 08-1748 in Voorst (zie 110).
222 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in 05-1718 in Almen. Hij is gedoopt op 22-05-1718 in Almen. Gerrit is overleden op 26-07-1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
223 Mechteld Pekkelriet geboren in 04-1718 in Almen. Zij is gedoopt op 18-04-1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op 25-02-1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op 04-03-1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in 10-1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 222). Hij is gedoopt op 02-10-1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren in 08-1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 222). Hij is gedoopt op 16-08-1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren in 12-1752 in Almen (zie 111).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in 11-1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 222). Hij is gedoopt op 17-11-1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren in 01-1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 222). Hij is gedoopt op 09-01-1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op 24-02-1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
226 Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits geboren in 05-1746 in Grave. Hij is gedoopt op 01-06-1746 in Grave. Jacobus is overleden op 25-08-1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 01-08-1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op 25-05-1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman (zie 227 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
227 Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman geboren op 02-09-1761 in Batavia. Johanna is overleden op 27-02-1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op 29-02-1784 in Grave (zie 113).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in 12-1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Grave. Pieter is overleden op 09-07-1853 in Nederhemert, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op 27-10-1851 in Nederhemert, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Ernst is overleden op 12-03-1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op 15-01-1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Antonia is overleden op 07-01-1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op 20-11-1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op 17-07-1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israël Smits, geboren op 13-09-1798 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Nederhemert [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op 18-01-1802 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op 21-02-1802 in Nederhemert [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op 12-06-1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 226). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op 12-06-1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op 21-04-1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
228 Jan Albertsen Akkerman geboren op 26-03-1724 in Well. Jan is overleden op 08-02-1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
229 Jenneke Egonse van der Elst geboren op 23-06-1720 in Hedel. Jenneke is overleden op 30-07-1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op 28-09-1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 228).
II. Teuntje Akkerman, geboren op 02-04-1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 228). Teuntje is overleden op 15-01-1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op 11-01-1761 in Hedel (zie 114).
230 Jan Valk geboren op 05-06-1740 in Hedel. Hij is gedoopt op 05-06-1740 in Hedel. Jan is overleden op 12-12-1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op 18-02-1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 08-05-1768 in Hedel met de 27-jarige
231 Jacomijn van Geffen geboren op 07-05-1741 in Hedel. Zij is gedoopt op 07-05-1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op 12-01-1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren in 02-1769 in Hedel (zie 115).
232 Cornelis de Fijter (ook de Feijter) geboren op 02-05-1706 in Andel.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 29-11-1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
233 Sijke Vos geboren omstreeks 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op 22-09-1743 in Andel (zie 116).
II. Cornelia de Fijter, geboren op 13-12-1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 232). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op 27-03-1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 232).
IV. Dirk de Fijter, geboren op 13-04-1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 232).
234 Gerrit Jansz van Andel geboren op 27-08-1701 in Andel. Hij is gedoopt op 27-08-1701 in Andel. Gerrit is overleden op 21-06-1803 in Andel, 101 jaar oud.
Hij trouwde, 44 jaar oud, op 08-05-1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
235 Gijsbertje de Fijter geboren op 21-05-1724 in Andel. Zij is gedoopt op 21-05-1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op 07-04-1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op 26-09-1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 234). Zij is gedoopt op 26-09-1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op 22-03-1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 234). Maria is overleden op 18-04-1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op 07-03-1745 in Brakel. Hij is gedoopt op 07-03-1745 in Brakel. Aart is overleden op 24-01-1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op 29-04-1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 234). Zij is gedoopt op 29-04-1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op 05-01-1758 in Andel (zie 117).
236 Hendrik Rink geboren op 06-02-1718 in Haaften. Hij is gedoopt op 06-02-1718 in Haaften.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1749 in Haaften met de 23 of 24-jarige
237 Anna Maria Schutte geboren in 1725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op 21-12-1749 in Haaften (zie 118).
238 Jacob Meijer geboren op 16-12-1742 in Haaften. Hij is gedoopt op 16-12-1742 in Haaften. Jacob is overleden in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1765 in Haaften met de 18-jarige
239 Wilmke Sterk geboren op 05-02-1747 in Haaften. Zij is gedoopt op 05-02-1747 in Haaften. Wilmke is overleden in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op 13-12-1767 in Haaften (zie 119).
240 Evert Boudewijn geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 02-09-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op 11-04-1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1761 met de 24-jarige
241 Catharina Ekkers geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op 12-09-1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in 01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 240). Hij of zij is gedoopt op 22-01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in 01-1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 240). Zij is gedoopt op 02-02-1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 120).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in 08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 240). Zij is gedoopt op 19-08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in 03-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 240). Zij is gedoopt op 04-04-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in 10-1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-10-1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op 09-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op 11-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerit is overleden op 17-08-1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerit trouwde later op 16-05-1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke (Johanna) Spronk (1785-1823).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in 04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 240). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in 05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Evert Boudewijn (zie 240). Hij is gedoopt op 19-05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
244 Willem van Mameren [par/002/08.06] geboren in 10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op 22-10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vóór 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
245 Maria van Driel geboren op 01-02-1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op 07-03-1730 in Avezaath. Maria is overleden op 12-02-1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 123,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in 12-1759 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Hij is gedoopt op 09-12-1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op 15-01-1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-12-1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 20-11-1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks 03-1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op 10-03-1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op 30-01-1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud. Lijsbeth is weduwe van Anthonij van Westrienen (±1736-1786), met wie zij trouwde op 13-05-1770 in Wadenoijen.
II. P(i)eter van Mameren, geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath (zie 122).
III. Willem van Mameren, geboren omstreeks 1763 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Hij is gedoopt op 04-12-1763 in Avezaath. Willem is overleden op 19-08-1841 in Wadenoijen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15
Beroep:
Landman
Willem trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1800 in Wadenoijen met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op 02-05-1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in 04-1766 in Avezaath, dochter van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Zij is gedoopt op 27-04-1766 in Avezaath. Christina is overleden vóór 03-04-1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in 11-1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op 13-11-1763 in Ommeren. Willem trouwde later op 21-12-1806 in Avezaath met Peterken van Aalst.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in 12-1768 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Gerrit is overleden op 16-08-1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vóór 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Isaak is overleden op 29-09-1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-04-1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op 20-03-1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 17-02-1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op 20-02-1780 in Wadenoijen. Bij de doop van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Wijk. Jantje is overleden op 02-12-1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op 06-11-1773 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Seger is overleden op 30-10-1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op 13-03-1779 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 244). Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op 23-02-1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
246 Gerardus Tibo geboren op 02-04-1741 in Kessel. Hij is gedoopt op 02-04-1741 in Kessel. Gerardus is overleden vóór 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 05-06-1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 07-05-1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 247 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op 23-04-1769 in Opijnen in ondertrouw.
247 Sijke van Appeldoorn geboren op 06-09-1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op 06-09-1750 in Opijnen. Sijke is overleden op 06-12-1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op 15-08-1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op 19-02-1770 in Opijnen (zie 123).
248 Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op 07-03-1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
249 Margaretha (Grietje) Maseijck geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na 04-04-1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 124).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 248). Loth is overleden op 07-01-1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-10-1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 248). Johannes is overleden op 16-09-1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-11-1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op 06-07-1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
252 Gerrit Frederik de Vos geboren op 10-02-1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1749 in Everdingen met de 23-jarige
253 Lijsbeth Jaspers Kool geboren op 22-07-1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op 08-04-1759 in Everdingen (zie 126).
254 Geurt van Leeuwen geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op 04-11-1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
255 Aaltje van Dijk geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk (zie 127).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

268 Henderijk Jansen.
Hij trouwde op 20-01-1726 in Voorst met
269 Garritjen Henderijks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Hendriks, geboren in Voorst (zie 134).
384 Klaes Berentsen [par/002/09.01].
Hij begon een relatie met
385 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Claas Claassen, geboren in Harskamp (zie 192).
386 Gerrit Petersen [par/002/09.02] geboren omstreeks 1660.
Notitie bij Gerrit: Opm.: ook Gerrit Peters en Gerrit Petersen van Westeneng
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 06-06-1680 in Nijmegen met de ongeveer 20-jarige
387 Aaltje Willems geboren omstreeks 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerbrigh Gerrits, geboren in 08-1680 in Westeneng (Otterlo), dochter van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 386). Zij is gedoopt op 22-08-1680 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerbrigh: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
II. Ceel Gerritsz, geboren op 05-06-1682 in Westeneng (Otterlo), zoon van Gerrit Petersen [par/002/09.02] (zie 386). Hij is gedoopt op 25-06-1682 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Ceel: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 7 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 600 : Doopplaats: Otterlo
III. Willemtje Gerritsen, geboren in 08-1695 in Harskamp (zie 193).
400 Lammert Hendricksz Starink geboren omstreeks 1700 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-03-1723 in Voorst met de ongeveer 23-jarige
401 Geurtje Janse geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrijne Lammertsdr. Starink, geboren omstreeks 1724 in Voorstonden (Brummen), dochter van Lammert Hendricksz Starink (zie 400). Hendrijne is overleden op 17-12-1768 in Brummen, ongeveer 44 jaar oud.
II. Willem Jan Starink, geboren op 17-03-1727 in Voorst (zie 200).
III. Starink, levenloos geboren kind, geboren op 02-12-1727 in Voorstonden (Brummen), kind van Lammert Hendricksz Starink (zie 400).
402 Gover Goossen [par/002/09.03].
Hij trouwde met
403 Mecheltje Jacobs.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerritje Goossen, geboren op 08-06-1727 in Brummen (zie 201).
436 Evert Wullink [par/002/09.04]. Evert is overleden vóór 1746.
Hij trouwde met
437 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren omstreeks 1710 (zie 218).
438 Lambert Goosens Enserinck geboren op 02-02-1690 in Vorden. Hij is gedoopt op 02-02-1690 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambert: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 181 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1605 : Dooplaats: Vorden
Lambert is overleden op 05-10-1727 in Vorden, 37 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet).

Notitie bij het huwelijk van Lambert en Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 192 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
439 Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet) geboren op 21-02-1693 in Barchem. Zij is gedoopt op 21-02-1693 in Lochem.
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Lochem : Pagina: 131 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1070.4 : Doopplaats: Lochem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Janna Lamberts Goosens Enserink, geboren op 22-12-1720 in Vorden (zie 219).
444 Arent Wagenvoort.
Hij trouwde met
445 Jenneken Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Garrit) Wagenvoort, geboren in 05-1718 in Almen (zie 222).
446 Jan Garrits Pekkelriet geboren in 12-1679 in Almen. Hij is gedoopt op 21-12-1679 in Almen. Jan is overleden in 06-1759 in Almen, 79 jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1759 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: ook Jan op den Pekkelriet
Beroep:
Meester linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1702 in Almen [bron: Gelders Archief] met Maria Jurriens Vunderink.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 52 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
447 Maria Jurriens Vunderink.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendersken Garritsen Peckelriet, geboren in 09-1703 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Zij is gedoopt op 02-09-1703 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendersken: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 224 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Derk Peckelriet, geboren in 11-1705 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Hij is gedoopt op 15-11-1705 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 226 volgnr. op de pagina 14 : Reg.nr. 776.1 : Doopplaats: Almen
Derk is overleden op 23-02-1757 in Almen, 51 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1757 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Catarina Pekkelriet, geboren in 12-1707 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Zij is gedoopt op 23-12-1707 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catarina: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 4 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Garret Pekkelriet, geboren in 11-1709 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Bij de geboorteaangifte van Garret was de volgende getuige aanwezig: Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [zie 892] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op 03-11-1709 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 7 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Garret is overleden op 03-02-1780 in Almen, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1780 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Janna Pekkelriet, geboren in 09-1711 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Zij is gedoopt op 20-09-1711 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 24-09-1773 in Almen, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1773 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrik Pekkelriet, geboren in 09-1713 in Almen, zoon van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Hij is gedoopt op 10-09-1713 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Nederduits gereformeerd : Pagina: 12 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VII. Meintien Pekkelriet, geboren in 12-1715 in Almen, dochter van Jan Garrits Pekkelriet (zie 446). Zij is gedoopt op 15-12-1715 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Meintien: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 14 volgnr. op pagina 16 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Mechteld Pekkelriet, geboren in 04-1718 in Almen (zie 223).
452 Peter Smits geboren in 10-1717 in Grave. Hij is gedoopt op 05-10-1717 in Grave. Peter is overleden in 03-1773 in Grave, 55 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1773 in Grave.
Beroep:
Schepen te Grave, koopman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1743 in Arnhem met de ongeveer 23-jarige
453 Petronella Wijnandsdr van Weel geboren omstreeks 1720. Petronella is overleden in 07-1784 in Grave, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-07-1784 in Grave.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits, geboren in 05-1746 in Grave (zie 226).
454 Pieter Cornelis Beekman geboren in 09-1734 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 12-09-1734 in Nijmegen. Pieter is overleden op 13-09-1766 in Azië, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
Sergeant bij V.O.C. op schip Keukenhof
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1756 in Batavia met de 25-jarige
455 Christina Hester Swaen geboren op 19-02-1731 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 23-02-1731 in Nijmegen. Christina is overleden vóór 1773, ten hoogste 42 jaar oud.
Beroep:
Onderkoopman
Christina is weduwe van Albertus Betmar (ovl. 1754), met wie zij trouwde (1), 21 jaar oud, op 15-12-1752 in Doesburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman, geboren op 02-09-1761 in Batavia (zie 227).
II. Willem Christiaan Beekman, geboren na 1761, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 454). Willem is overleden in 09-1762 in Batavia, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Willem Christiaan Beekman, geboren op 04-11-1763 in Batavia, zoon van Pieter Cornelis Beekman (zie 454).
456 Aalbert Akkermans geboren omstreeks 1686.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1711 met de ongeveer 24-jarige
457 Weelke Oomen geboren op 09-10-1687 in Well.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Akkerman, geboren op 20-01-1715 in Well, dochter van Aalbert Akkermans (zie 456). Aaltje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1748 met Mels van de Werken, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren op 04-03-1725 in Delwijnen (Kerkwijk), zoon van Hendrik van de Werken en Jantje Vermaas.
II. Jan Albertsen Akkerman, geboren op 26-03-1724 in Well (zie 228).
458 Egon Jacobsz van der Elst geboren op 31-01-1686 in Driel. Egon is overleden omstreeks 1746 in Hedel, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 13-06-1707 in Hedel met de ongeveer 20-jarige
459 Teuntje Willemsz van den Anker geboren omstreeks 1687. Teuntje is overleden in 1746 in Hedel, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egonse van der Elst, geboren op 23-06-1720 in Hedel (zie 229).
460 Antonij Valk [par/002/09.15] geboren op 22-10-1713 in Hedel.
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 21-06-1733 in Hedel met de 25-jarige
461 Anneke Jansze van Wel geboren op 23-10-1707 in Well (Ammerzoden).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Valk, geboren op 05-06-1740 in Hedel (zie 230).
II. Huibertje Valk, geboren op 13-10-1743 in Hedel, dochter van Antonij Valk [par/002/09.15] (zie 460). Zij is gedoopt op 13-10-1743 in Hedel. Huibertje is overleden op 25-03-1780 in Hedel, 36 jaar oud. Huibertje trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1772 in Hedel met Gerrit van Geffen, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-05-1746 in Hedel, zoon van Jacobus van Geffen en Mechteld Kampsteeg. Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Hedel. Gerrit is overleden op 05-10-1830 in Maasdriel, 84 jaar oud.
464 Hendrik Dirkse de Fijter geboren omstreeks 1670 in Andel. Hendrik is overleden op 28-08-1742 in Andel, ongeveer 72 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
465 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) geboren omstreeks 1669.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan de Fijter (ook de Feijter), geboren op 28-10-1692 in Andel (zie 470).
II. Anna de Fijter, geboren op 11-09-1701 in Andel, dochter van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 464). Anna is overleden op 14-12-1701 in Andel, 3 maanden oud.
III. Arien de Fijter (ook de Feijter), geboren op 19-11-1702, zoon van Hendrik Dirkse de Fijter (zie 464).
IV. Cornelis de Fijter (ook de Feijter), geboren op 02-05-1706 in Andel (zie 232).
468 Jan Anthonisse Govertse van Andel geboren op 02-03-1687 in Andel. Hij is gedoopt op 02-03-1687 in Andel. Jan is overleden op 21-07-1757 in Andel, 70 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1711 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de ongeveer 21-jarige
469 Anneke Jans van Drongelen geboren omstreeks 1690. Anneke is overleden op 22-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jansz van Andel, geboren op 27-08-1701 in Andel (zie 234).
II. Marrigje van Andel, geboren op 02-11-1712 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 468).
III. Jan van Andel, geboren op 17-05-1714 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 468). Jan is overleden in 1715, 0 of 1 jaar oud.
IV. Maijke Janse van Andel, geboren op 25-04-1717 in Andel, dochter van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 468). Maijke is overleden op 24-01-1801 in Andel, 83 jaar oud. Maijke trouwde met Hardenberg du Kloe. Hardenberg is geboren op 08-03-1705 in Woudrichem. Hardenberg is overleden op 28-12-1761 in Andel, 56 jaar oud.
V. Antonij van Andel, geboren op 06-08-1719 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 468).
VI. Jan van Andel, geboren op 06-04-1722 in Andel, zoon van Jan Anthonisse Govertse van Andel (zie 468).
470 Jan de Fijter (ook de Feijter) geboren op 28-10-1692 in Andel.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1720 in Andel met de ongeveer 28-jarige
471 Anneke Govertse van Andel geboren omstreeks 1692.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gijsbertje de Fijter, geboren op 21-05-1724 in Andel (zie 235).
472 Dirk Egbertse Rink geboren in 02-1686 in Haaften. Hij is gedoopt op 14-02-1686 in Haaften. Dirk is overleden omstreeks 1734 in Haaften, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-11-1713 in Haaften met de 26-jarige
473 Teuntje Hendrikse Aldens geboren in 07-1687 in Haaften. Zij is gedoopt op 24-07-1687 in Haaften. Teuntje is overleden na 1736, minstens 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Rink, geboren op 06-02-1718 in Haaften (zie 236).
476 Johannes Meijer geboren omstreeks 1718.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1742 met de ongeveer 20-jarige
477 Clara Koblens geboren omstreeks 1722.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Meijer, geboren op 16-12-1742 in Haaften (zie 238).
478 Cornelis Sterk geboren omstreeks 1720 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22-04-1746 in Haaften met de 27-jarige
479 Lijsbeth Sterrenberg geboren in 12-1718 in Haaften. Zij is gedoopt op 18-12-1718 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilmke Sterk, geboren op 05-02-1747 in Haaften (zie 239).
480 Boudewijn Everts geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 25-08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Boudewijn is overleden na 1792 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), minstens 83 jaar oud.
Beroep:
Tabakker, arbeider
Boudewijn trouwde (2) na 1748 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met Derkje Rutgers (ovl. vóór 1770).
Boudewijn trouwde (3) omstreeks 1770 in Zetten en Andelst met Jacoba Jacobs.
Hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 met
481 Ariaantje Janssen. Ariaantje is overleden vóór 1748.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 240).
II. Cornelia Boudewijn, geboren omstreeks 11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 480). Zij is gedoopt op 09-11-1738 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief].
III. Ariaantje Boudewijn, geboren omstreeks 09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Boudewijn Everts (zie 480). Zij is gedoopt op 24-09-1741 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Ariaantje trouwde met Nn Nn.
482 Gerrit Ekkers [par/002/09.06].
Hij trouwde omstreeks 1726 met
483 Nieske Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Ekkers, geboren in 01-1726 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 482). Hij is gedoopt op 20-01-1726 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 52 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
II. Hendrik Ekkers, geboren in 05-1729 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 482). Hij is gedoopt op 08-05-1729 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gertjen van Manen en Tonis Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijk gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 53 volgnr. op de pagina 15 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden vóór 1732 in Zetten en Andelst, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Wendelijn Ekkers, geboren in 04-1731 in Zetten en Andelst, dochter van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 482). Zij is gedoopt op 29-04-1731 in Zetten en Andelst. Bij de doop van Wendelijn was de volgende getuige aanwezig: Gertjen Verheiden.
Notitie bij de geboorte van Wendelijn: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 24 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
IV. Hendrik Ekkers, geboren in 10-1732 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 482). Hij is gedoopt op 05-10-1732 in Zetten en Andelst.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 54 volgnr. op de pagina 30 : Reg.nr. 1539 : Doopplaats: Zetten en Andelst
Hendrik is overleden in 06-1796 in Zetten en Andelst, 63 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1796 in Zetten en Andelst.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente Zetten en Andelst : Paginanr. 12 volgnr. op de pagina 2 : Reg.nr. 1510 : Begraven te Zetten en Andelst
V. Catharina Ekkers, geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten (zie 241).
VI. Derk Ekkers, geboren in 07-1740 in Zetten en Andelst, zoon van Gerrit Ekkers [par/002/09.06] (zie 482). Hij is gedoopt op 24-07-1740 in Zetten en Andelst.
490 Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] geboren op 07-09-1704 in Kapel-Avezaath. Goossen is overleden vóór 1744, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 30-10-1729 in Kapel-Avezaath met de ongeveer 24-jarige Neeltje Claassen van Driel. Goossen en Neeltje gingen op 15-01-1729 in Kapel-Avezaath in ondertrouw.
491 Neeltje Claassen van Driel geboren omstreeks 1705 in Ommeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van Driel, geboren op 01-02-1730 in Avezaath (zie 245).
II. Cornelis (ook Cnelis) van Driel, geboren in 12-1731 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 490). Hij is gedoopt op 23-12-1731 in Avezaath.
III. Peter van Driel, geboren in 01-1733 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 490). Hij is gedoopt op 25-01-1733 in Avezaath. Peter is overleden in 1738 in Avezaath, 4 of 5 jaar oud.
IV. Goossen van Driel, geboren in 10-1734 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 490). Hij is gedoopt op 10-10-1734 in Avezaath.
V. Trijntje van Driel, geboren in 02-1736 in Avezaath, dochter van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 490). Zij is gedoopt op 26-02-1736 in Avezaath.
VI. Peter van Driel, geboren in 01-1738 in Avezaath, zoon van Goossen Peterse van Driel [par/002/09.07] (zie 490). Hij is gedoopt op 19-01-1738 in Avezaath.
492 Joseph Tibo [par/002/09.08].
Hij trouwde omstreeks 1740 met
493 Pieternel Mullikuijsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Tibo, geboren in 10-1731 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 492). Zij is gedoopt op 20-10-1731 in Kessel.
II. Lambert Tibo, geboren in 04-1735 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 492). Hij is gedoopt op 10-04-1735 in Kessel.
III. Ida Cornelia Tibo, geboren in 01-1737 in Kessel, dochter van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 492). Zij is gedoopt op 03-02-1737 in Kessel.
IV. Adrianus Tibo, geboren omstreeks 1738 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 492). Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Kessel.
V. Gerardus Tibo, geboren op 02-04-1741 in Kessel (zie 246).
VI. Antonius Tibo, geboren in 02-1742 in Kessel, zoon van Joseph Tibo [par/002/09.08] (zie 492). Hij is gedoopt op 11-02-1742 in Kessel.
494 Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn geboren op 07-05-1713 in Opijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaardse Boom]. Hij is gedoopt op 07-05-1713 in Opijnen. Willem is overleden op 17-01-1792 in Opijnen, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1742 in Opijnen met de 19-jarige Jenneke Arijse Vermaerten. Willem en Jenneke gingen op 07-12-1742 in Opijnen in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Jenneke en Willem vond plaats op 30-12-1742 in Opijnen.
495 Jenneke Arijse Vermaerten geboren op 24-01-1723 in Opijnen. Zij is gedoopt op 24-01-1723 in Opijnen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sijke van Appeldoorn, geboren op 06-09-1750 in Opijnen (zie 247).
II. Willem van Appeldoorn, geboren op 05-12-1751 in Opijnen (Est en Opijnen), zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Hij is gedoopt op 05-12-1751 in Opijnen. Willem is overleden in 1752 in Opijnen, 0 of 1 jaar oud.
III. Stijntje van Appeldoorn (ook Stuard), geboren op 07-10-1753 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Zij is gedoopt op 07-10-1753 in Opijnen. Stijntje trouwde, 27 jaar oud, op 17-12-1780 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met Hendrik Pellegrom (ook Pelle).
IV. Willem van Appeldoorn, geboren op 28-09-1755 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Hij is gedoopt op 28-09-1755 in Opijnen. Willem is overleden vóór 1757, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Willem van Appeldoorn, geboren op 15-05-1757 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Hij is gedoopt op 15-05-1757 in Opijnen. Willem is overleden op 16-12-1824 in Opijnen, 67 jaar oud. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 13-09-1789 in Waardenburg met Elizabeth de Jongh, ongeveer 24 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1765 in Waardenburg. Elizabeth is overleden op 18-07-1801 in Opijnen, ongeveer 36 jaar oud.
VI. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 12-1758 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Zij is gedoopt op 10-12-1758 in Opijnen. Neeltje is overleden vóór 1763, ten hoogste 5 jaar oud.
VII. Arien van Appeldoorn, geboren op 21-11-1759 in Opijnen, zoon van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Hij is gedoopt op 25-11-1759 in Opijnen. Arien trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1790 in Asperen met Gerberdina (ook Dina) Blom. Gerberdina is geboren in Asperen. Gerberdina is overleden op 09-02-1807 in Opijnen.
VIII. Teuntje van Appeldoorn, geboren in 10-1761 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Zij is gedoopt op 01-11-1761 in Opijnen. Teuntje is overleden op 25-11-1811 in Opijnen, 50 jaar oud. Teuntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1786 in Opijnen met Dirk van Heusden, nadat zij op 12-05-1786 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Neerijnen. Dirk is overleden op 24-10-1795 in Opijnen.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 14-05-1797 in Est en Opijnen met Barend (ook Berend) van Ballegoijen, ongeveer 44 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Barend: Teuntje weduwe van Dirk van Heusden
Barend is geboren omstreeks 1753 in Opijnen. Barend is overleden op 22-09-1831 in Est en Opijnen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Barend: Aktenr. 20
IX. Neeltje van Appeldoorn, geboren in 03-1763 in Opijnen, dochter van Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn (zie 494). Zij is gedoopt op 06-03-1763 in Opijnen.
504 Frederik Gerrits de Vos geboren op 01-11-1685 in Zijderveld. Frederik is overleden op 15-09-1746 in Zijderveld, 60 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1714 in Schoonrewoerd met de minstens 33-jarige
505 Annigje Jans Stavast geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen. Zij is gedoopt op 12-12-1680 in Everdingen. Annigje is overleden in 1768, minstens 88 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Frederik de Vos, geboren op 10-02-1715 in Everdingen (zie 252).
506 Jasper Maartens Kool [par/002/09.09] geboren op 13-10-1695 in Zijderveld. Jasper is overleden op 02-02-1748 in Zijderveld, 52 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 09-04-1724 in Zijderveld met de 18-jarige
507 Aaltje Meertens de Jong geboren op 01-11-1705 in Zijderveld.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jaspers Kool, geboren op 22-07-1725 in Everdingen (zie 253).
508 Joost Gijsbertsen van Leeuwen geboren omstreeks 1694 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-05-1720 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 25-jarige
509 Aletta Ruijs geboren omstreeks 1695 in Schalkwijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Leeuwen, geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk (zie 254).
 

Generatie 10 (stamouders)

536 Jan Henderijks.
Hij trouwde met
537 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijk Jansen (zie 268).
538 Henderijk Jansen.
Hij trouwde met
539 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Garritjen Henderijks (zie 269).
800 Hendrick Hendrijcksz Starinck geboren omstreeks 1675 in Steenderen.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-06-1700 met de ongeveer 25-jarige
801 Everdina Roelofs Kriegers geboren omstreeks 1675. Everdina is overleden op 25-11-1752, ongeveer 77 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hendricksz Starink, geboren omstreeks 1700 in Steenderen (zie 400).
802 Jan Gerritsz [par/002/10.01].
Hij trouwde met
803 Grietjen Jansdr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurtje Janse, geboren omstreeks 1700 (zie 401).
876 Goosen Enserinck. Goosen is overleden in 04-1722 in Vorden. Hij is begraven op 24-04-1722 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Goosen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1616 : Begraven te Vorden
Beroep:
Hoofdpachter op Enserink in Veltwijk
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Goosen is weduwnaar van Teunissken Hendrix op Laer (ovl. vóór 1682), met wie hij trouwde (1) op 19-11-1682 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek].
Hij trouwde (2) in 12-1684 in Vorden [bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek] met
877 Mechtelt Lammersen op Langenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joost Enserinck, geboren in 08-1687 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 876). Hij is gedoopt op 21-08-1687 in Vorden [bron: Geneanet Wilma Groot Enzerink].
Notitie bij de geboorte van Joost: geboren op de Jegerstee
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Lambert Goosens Enserinck, geboren op 02-02-1690 in Vorden (zie 438).
III. Jan Goosens Enserinck, geboren in 12-1692 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 876). Hij is gedoopt op 03-12-1692 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 48 volgnr. op pagina 21 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Jan is overleden op 11-01-1780 in Warnsveld, 87 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1780 in Warnsveld.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden op ’t Mackink te Warnsveld
Beroep:
Bouwman op ’t Mackink
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 19-03-1724 in Vorden met Hendericka Wilmerink, ongeveer 22 jaar oud. Hendericka is geboren omstreeks 1702 in Vorden.
Notitie bij Hendericka: Opm.: ook Hendrika Janssen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Daniel Enserinck, geboren in 05-1695 in Vorden, zoon van Goosen Enserinck (zie 876). Hij is gedoopt op 01-06-1695 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Daniel: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 51 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1605 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
878 Jan Joostinc [par/002/10.03]. Jan is overleden omstreeks 1697.
Notitie bij Jan: Opm.: later Jan Veldmaat en Jan Veldmaet
Jan trouwde (2) omstreeks 1695 met Johanna te Winckel (ovl. 1751).
Hij trouwde (1) in 1688 [bron: Geneanet] met
879 Jenneken Hesselinck. Jenneken is overleden omstreeks 1695 in Barchem.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneken Jansen Veldmaat (Veltmaet), geboren op 21-02-1693 in Barchem (zie 439).
888 Garrit Wagenvoort [par/002/10.04].
Hij begon een relatie met
889 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arent Wagenvoort (zie 444).
890 Jan op ’t Haer [par/002/10.05].
Hij begon een relatie met
891 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jenneken Jansen (zie 445).
892 Garrit (Lamberts) Ruitercamp op den Pekkelriet [par/002/10.06].
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Garret Pekkelriet (1709-1780) [zie 447,IV]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde op 18-12-1670 in Almen [bron: Gelders Archief] met Mechtelt Wolters.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Mechtelt: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 211 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776.1 : Akteplaats: Almen
893 Mechtelt Wolters.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Garrits Pekkelriet, geboren in 12-1679 in Almen (zie 446).
894 Jurrien Roelofsen Vunderink [par/002/10.07] geboren in Borculo.
Hij trouwde met
895 Trijntje Derksen Hilverink geboren omstreeks 1656 in Borculo.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Jurriens Vunderink (zie 447).
904 Jacobus Smits geboren in 03-1679 in Grave. Hij is gedoopt op 29-03-1679 in Grave. Jacobus is overleden op 12-04-1760 in Grave, 81 jaar oud.
Beroep:
Schepen te Grave
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-01-1704 in Cuijk met de 32-jarige
905 Maria Johanna Lamberts van Woelderen geboren in 03-1671 in Cuijk. Zij is gedoopt op 08-03-1671 in Cuijk. Maria is overleden op 28-12-1742 in Grave, 71 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Smits, geboren in 10-1717 in Grave (zie 452).
908 Willem Beeckman geboren op 26-01-1699 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 26-01-1699 in Nijmegen. Willem is overleden op 01-10-1749 in Vierlingsbeek, 50 jaar oud.
Beroep:
Kaptijn in dienst van de staat, Vaandrich onder de compagnie van Capitein Elias, Cadet in de compagnie van kapitein Piper, Koster te Mill, Kapitein in Dordrecht
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 11-08-1731 in Zaltbommel met de ongeveer 31-jarige Johanna Wolfs. Het kerkelijk huwelijk tussen Johanna en Willem vond plaats op 11-08-1731 in Zaltbommel.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: Opm.: huwelijk op 14-04-1721 te Mill door Hof van Gelderland clandestien verklaard
909 Johanna Wolfs geboren omstreeks 1700 in Heumen. Johanna is overleden in 10-1764 in Nijmegen, ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven op 05-10-1764 in Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Beekman, geboren op 11-11-1721 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 908). Hij is gedoopt op 16-11-1721 in Mill. Gijsbert is overleden op 03-01-1778 in Cheribon (Java), 56 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Duivenbrug
Gijsbert trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1751 in Groningen met Elizabeth Faber, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 11-08-1728 in Leeuwarden. Elizabeth is overleden op 19-01-1774 in Cheribon (Java), 45 jaar oud.
II. Lucretia Beeckman, geboren op 02-02-1723 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 908). Zij is gedoopt op 07-02-1723 in Mill.
III. Petronella Cornelia Beeckman, geboren op 15-02-1725 in Mill, dochter van Willem Beeckman (zie 908). Zij is gedoopt op 18-02-1725 in Mill.
IV. Engelbert Francois Beekman, geboren op 13-03-1727 in Mill, zoon van Willem Beeckman (zie 908). Hij is gedoopt op 16-03-1727 in Mill. Engelbert is overleden op 02-02-1759 in Azië, 31 jaar oud.
Beroep:
Sergeant op de Spanderswoud
V. Pieter Cornelis Beekman, geboren in 09-1734 in Nijmegen (zie 454).
910 Jan Christiaan (Johan) Swaen geboren op 28-07-1702 in Arnhem. Hij is gedoopt op 30-07-1702 in Arnhem. Johan is overleden op 11-11-1772 in Poederoijen, 70 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Nijmegen
Predikaat:
Vrijheer van Poederoijen
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1729 met de 19-jarige
911 Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel geboren op 23-09-1709. Elisabeth is overleden op 30-12-1741, 32 jaar oud.
Predikaat:
Vrijvrouwe van Poederoijen (in 1712 beleend met de heerlijkheid Poederoyen)
Kind uit dit huwelijk:
I. Christina Hester Swaen, geboren op 19-02-1731 in Nijmegen (zie 455).
912 Laurentius Akkermans [par/002/10.08] geboren omstreeks 1655.
Hij trouwde met
913 Aaltjen Roelofs Bopp.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aalbert Akkermans, geboren omstreeks 1686 (zie 456).
914 Jan Oomen geboren op 01-02-1635 in Well.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1659 in Well met de 13 of 14-jarige
915 Geertgen Roelofs geboren in 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Weelke Oomen, geboren op 09-10-1687 in Well (zie 457).
916 Jacob Marcelisz van der Elst geboren op 17-11-1661 in Maasdriel.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1685 in Maasdriel met de 23-jarige
917 Jenneke Egons Verbruggen Verwer geboren op 09-02-1662 in Driel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egon Jacobsz van der Elst, geboren op 31-01-1686 in Driel (zie 458).
918 Willem Reijnen van den Anker [par/002/10.09] geboren omstreeks 1640. Willem is overleden omstreeks 1728 in Hedel, ongeveer 88 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1670 met de ten hoogste 28-jarige
919 Judith Meeuwsen Kivit geboren omstreeks 1642. Judith is overleden op 16-10-1700 in Hedel, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willemsz van den Anker, geboren omstreeks 1687 (zie 459).
928 Dirk Hendriks de Fijter geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
929 Ariaantje Rutten Nn geboren omstreeks 1635. Ariaantje is overleden omstreeks 1690, ongeveer 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Dirkse de Fijter, geboren omstreeks 1670 in Andel (zie 464).
930 Jan Crielaard [par/002/10.10] geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
931 Nn Nn geboren omstreeks 1647.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Janse Crielaard (ook Crillaart), geboren omstreeks 1669 (zie 465).
936 Anthonij Govaerts van Andel geboren omstreeks 1663. Anthonij is overleden op 05-08-1738 in Andel, ongeveer 75 jaar oud.
Hij trouwde met
937 Catharina van Wijk geboren omstreeks 1660. Catharina is overleden op 27-08-1734 in Andel, ongeveer 74 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Anthonisse Govertse van Andel, geboren op 02-03-1687 in Andel (zie 468).
940 Hendrik Dirkse de Fijter (dezelfde als 464 in generatie 9).
Hij trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 1692 met de ten hoogste 23-jarige
941 Maria Janse Crielaard (ook Crillaart) (dezelfde als 465 in generatie 9).
942 Govert Adriaanz van Andel geboren omstreeks 1638 in Andel. Govert is overleden op 10-07-1717 in Andel, ongeveer 79 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
943 Anneke Janse van Tiel geboren omstreeks 1644.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anthonij Govaerts van Andel, geboren omstreeks 1663 (zie 936).
II. Gerrit Govertse van Andel, geboren omstreeks 1680, zoon van Govert Adriaanz van Andel (zie 942). Gerrit is overleden op 23-02-1722 in Andel, ongeveer 42 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1700 met Anneke Goverts van Veen, ongeveer 20 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1680. Anneke is overleden op 27-02-1716 in Andel, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 22-03-1716 in Giessen met Grietje Matthijse van Rijsenburgh, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1690 in Giessen. Grietje is overleden op 09-09-1750 in Andel, ongeveer 60 jaar oud. Grietje trouwde later op 08-03-1722 in Andel met Dirk Jansz van Andel (1688-1746).
III. Anneke Govertse van Andel, geboren omstreeks 1692 (zie 471).
944 Egbert Jansen Rink geboren in 01-1652 in Haaften. Hij is gedoopt op 25-01-1652 in Haaften.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 10-08-1679 in Haaften met de 24-jarige
945 Heeske Wouters van der Crap geboren in 09-1654 in Haaften. Zij is gedoopt op 20-09-1654 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Egbertse Rink, geboren in 02-1686 in Haaften (zie 472).
946 Handrick Aldens.
Notitie bij Handrick: Handrick Cuijl
Hij trouwde met
947 Dinghen Hendrix Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrikse Aldens, geboren in 07-1687 in Haaften (zie 473).
958 Christoffel Laurentsz Sterrenberg geboren omstreeks 1682 in Hellouw. Christoffel is weduwnaar van Geertje Paulse de Wit (±1684-vóór 1711), met wie hij trouwde (1), ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1704.
Hij trouwde (2), ongeveer 34 jaar oud, op 12-07-1716 in Haaften met de ongeveer 20-jarige
959 Grietje Geerards van Dilligant geboren omstreeks 1696.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Sterrenberg, geboren in 12-1718 in Haaften (zie 479).
960 Evert Henrix [par/002/10.12]. Evert is overleden na 1720.
Hij trouwde op 24-06-1691 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) met de ongeveer 23-jarige
961 Meijntje Hendriksen geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)). Zij is gedoopt op 13-12-1668 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltje Everts, geboren omstreeks 10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 960). Zij is gedoopt op 04-10-1692 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelis Everts, geboren omstreeks 07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 960). Hij is gedoopt op 18-07-1700 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Adriaen Everts, geboren omstreeks 09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 960). Hij is gedoopt op 10-09-1703 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Hendrica Everts, geboren omstreeks 07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 960). Zij is gedoopt op 26-07-1705 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Boudewijn Everts, geboren omstreeks 08-1709 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) (zie 480).
VI. Meijntje Everts, geboren omstreeks 07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Henrix [par/002/10.12] (zie 960). Zij is gedoopt op 30-07-1713 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
988 Willem Jansen van Appeldoren geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen. Hij is gedoopt op 06-06-1686 in Est en Opijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 12-01-1710 in Waardenburg [bron: Bommelerwaardse Boom] met de 20-jarige Stijntje (Christina) Willems van Weelde. Willem en Stijntje gingen op 20-12-1709 in Waardenburg in ondertrouw.
989 Stijntje (Christina) Willems van Weelde geboren op 01-11-1689 in Neerijnen. Zij is gedoopt op 07-11-1689 in Neerijnen [bron: Bommelerwaardse Boom].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Willems van Appeldoorn, geboren op 16-11-1710 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Zij is gedoopt op 16-11-1710 in Waardenburg. Bij de doop van Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Roelofs van Weelde en Tomiske Roelofs van Weelde. Teuntje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 27-08-1735 in Meteren met Aert Geertsen van den Wijngaert, ongeveer 25 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1710 in Poederoijen.
II. Willem Willems (Willem Julius) van Appeldoorn, geboren op 07-05-1713 in Opijnen (zie 494).
III. Jantje van Appeldoorn, geboren in 03-1716 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Zij is gedoopt op 05-04-1716 in Opijnen.
IV. Huijbert van Appeldoorn, geboren in 03-1719 in Waardenburg, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 19-03-1719 in Waardenburg. Bij de doop van Huijbert was de volgende getuige aanwezig: Toniske Dirx van Eck. Huijbert is overleden omstreeks 1805 in Opijnen, ongeveer 86 jaar oud. Huijbert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1740 in Opijnen met Metje Willems van Weelde. Metje is overleden in 02-1798 in Opijnen. Zij is begraven op 15-02-1798 in Opijnen.
(2) trouwde, 81 of 82 jaar oud, in 1801 met Leena van Dalen.

Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Leena: Huijbert weduwnaar van Metje Willems van Weelde
Leena weduwe van Roelof van Appeldoorn
Leena was de schoonzus van Huijbert
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena is weduwe van Roelof van Appeldoorn (1725-1781), met wie zij trouwde op 23-01-1774 in Opijnen, zie 989,VI.
V. Goossen van Appeldoorn, geboren in 12-1721 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 07-12-1721 in Opijnen. Goossen is overleden vóór 1770, ten hoogste 49 jaar oud. Goossen trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Lijsbeth van Gameren, 19 jaar oud. Lijsbeth is geboren in 02-1726 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 24-02-1726 in Tuil.
VI. Roelof van Appeldoorn, geboren op 14-01-1725 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 14-01-1725 in Opijnen. Roelof is overleden op 03-10-1781 in Opijnen, 56 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-03-1745 in Opijnen met Maaike van Gameren, 21 jaar oud. Maaike is geboren op 07-11-1723 in Tuil, dochter van Gerrit Teunisse van Gameren en Anneke Walravense van Herpen. Zij is gedoopt op 07-11-1723 in Tuil. Maaike is overleden op 27-12-1771 in Opijnen, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 23-01-1774 in Opijnen met Leena van Dalen, nadat zij op 08-01-1774 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Leena: Opm.: Roelof weduwnaar van Marijke van Gameren
Leena is geboren in Dalem. Leena is overleden op 18-04-1808 in Opijnen. Leena trouwde later in 1801 met Huijbert van Appeldoorn (1719-±1805), zie 989,IV.
VII. Jan van Appeldoorn, geboren in 01-1728 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 01-02-1728 in Opijnen. Jan is overleden vóór 1732 in Opijnen, ten hoogste 4 jaar oud.
VIII. Geertje van Appeldoorn, geboren in 01-1730 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Zij is gedoopt op 15-01-1730 in Opijnen. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 27-12-1750 in Opijnen met Hendrik van Berghem, 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 04-12-1750 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in 12-1720 in Varik. Hij is gedoopt op 07-01-1721 in Varik.
Religie:
Rooms Katholiek
IX. Jan van Appeldoorn, geboren in 04-1732 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 27-04-1732 in Opijnen.
X. Neelke van Appeldoorn, geboren in 08-1734 in Opijnen, dochter van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Zij is gedoopt op 15-08-1734 in Opijnen.
XI. Dirk Willemse van Appeldoorn, geboren in 08-1736 in Opijnen, zoon van Willem Jansen van Appeldoren (zie 988). Hij is gedoopt op 26-08-1736 in Opijnen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 12-09-1759 in Waardenburg met Jacoba Zeegers, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1740 in Waardenburg, dochter van Jacob Sijgers en Anna Nn.
990 Arien (Meerten) Vermaerten geboren in 09-1687 in Buren. Hij is gedoopt op 18-09-1687 in Buren.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1712 in Geldermalsen met de 27-jarige
991 Sijke Barten van Hattem geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Vermaerten, geboren in 03-1715 in Opinen, dochter van Arien (Meerten) Vermaerten (zie 990). Zij is gedoopt op 03-03-1715 in Opijnen. Stijntje trouwde, 29 jaar oud, op 26-12-1744 in Opijnen met Cornelis van Alphen, nadat zij op 04-12-1744 in Opijnen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in Ophemert, zoon van Cornelis Franse van Alphen en Cornelia Geleinsze. Cornelis is overleden op 08-06-1779 in Opijnen.
II. Jenneke Arijse Vermaerten, geboren op 24-01-1723 in Opijnen (zie 495).
1008 Gerrit Willems (de Jonge) de Vos geboren omstreeks 1655. Gerrit is overleden op 12-01-1731 in Zijderveld, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-1731 in Zijderveld.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-04-1681 in Hei- en Boeikop met de ongeveer 17-jarige
1009 Metje Fredericks Nn geboren omstreeks 1664.
Kind uit dit huwelijk:
I. Frederik Gerrits de Vos, geboren op 01-11-1685 in Zijderveld (zie 504).
1010 Jan Cornelisz Stavast geboren omstreeks 1650. Jan is overleden in 12-1729 in Zijderveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1729 in Zijderveld.
Hij trouwde met
1011 Grietje leenderts geboren omstreeks 1655.
Kind uit dit huwelijk:
I. Annigje Jans Stavast, geboren vóór 12-12-1680 in Everdingen (zie 505).
1016 Gijsbert Everts van Leeuwen geboren omstreeks 1655 in Erichem.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-12-1677 in Echteld [bron: Bommelerwaard] met de 16-jarige
1017 Hermke Joosten Nn geboren op 17-02-1661 in Zoelen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joost Gijsbertsen van Leeuwen, geboren omstreeks 1694 in Erichem (zie 508).
 

Generatie 11 (stamgrootouders)

1600 Hendrijck Harmensz Starinck.
Hij begon een relatie met
1601 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrick Hendrijcksz Starinck, geboren omstreeks 1675 in Steenderen (zie 800).
1752 Joost op ’t Havelink [par/002/11.07].
Hij trouwde met
1753 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Goosen Enserinck (zie 876).
1756 Jacob Korterinck geboren op 08-09-1611 in Barchem. Hij is gedoopt op 08-09-1611 in Lochem. Jacob is overleden in 02-1692 in Vorden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 18-02-1692 in Vorden.
Notitie bij Jacob: Opm.: later Jacob Joostinck
Hij trouwde, 24 jaar oud, in 01-1636 in Vorden [bron: Geneanet] met
1757 Gartjen Gruwell.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joostinc [par/002/10.03] (zie 878).
II. Marrie Jostincks, geboren op 07-05-1643 in Vorden, dochter van Jacob Korterinck (zie 1756). Zij is gedoopt op 07-05-1643 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Marrie trouwde, 23 jaar oud, in 04-1667 in Lochem [bron: Geneanet] met Lammert Kassenberch.
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Kessenbergh, Karssenbergh, Karsseborck
1758 Jan Hesselinck.
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
1759 Jenneken Korterinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken Hesselinck (zie 879).
1808 Jasper Smits [par/002/11.08] geboren in Maastricht. Jasper is overleden op 01-08-1741 in Grave.
Beroep:
Beziender van de Lithse tol, schepen van Grave
Hij trouwde op 06-09-1671 in Grave met de 25-jarige
1809 Helena Felixdr de Huijer geboren in 05-1646 in Grave. Zij is gedoopt op 14-05-1646 in Grave. Helena is overleden op 16-12-1730 in Den Haag, 84 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus Smits, geboren in 03-1679 in Grave (zie 904).
1816 Pieter Cornelis Beeckman geboren in 11-1670 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 30-11-1670 in Nijmegen. Pieter is overleden op 09-03-1715, 44 jaar oud.
Beroep:
Raadsvriens, serviesmeester
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1694 in Nijmegen met de 22-jarige
1817 Henrietta van Eck van Panthaleon geboren op 08-11-1671 in Nijmegen. Henrietta is overleden op 23-11-1746 in Nijmegen, 75 jaar oud. Zij is begraven op 26-11-1746 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Beeckman, geboren op 26-01-1699 in Nijmegen (zie 908).
1818 Jan Hendrik de Wolff.
Beroep:
Jager van de Heer van Heumen
Hij begon een relatie met
1819 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Johanna Wolfs, geboren omstreeks 1700 in Heumen (zie 909).
1822 Jan Lambert Chenel. Jan is weduwnaar van Hester De Bussy de Rabutin (ovl. vóór 1709).
Hij begon een relatie (2) omstreeks 1709 met
1823 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth Cornelia Edzarda Chenel, geboren op 23-09-1709 (zie 911).
1828 Jan Oomen geboren omstreeks 1608 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-06-1632 in Well met de ongeveer 20-jarige
1829 Hilleke de Greeff geboren omstreeks 1612.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren op 01-02-1635 in Well (zie 914).
1832 Marcel Marcelissen van der Elst geboren omstreeks 1637 in Maasdriel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-03-1661 in Maasdriel met de ongeveer 21-jarige
1833 Maijke Hendricks Gielen geboren omstreeks 1640.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Marcelisz van der Elst, geboren op 17-11-1661 in Maasdriel (zie 916).
II. Hendrick Marcelissen van der Elst, geboren op 01-05-1664 in Maasdriel, zoon van Marcel Marcelissen van der Elst (zie 1832).
1834 Egon Verwer [par/002/11.01] geboren omstreeks 1635.
Hij trouwde met
1835 Barbara Gerritsdr Saers Verbruggen geboren omstreeks 1635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Egons Verbruggen Verwer, geboren op 09-02-1662 in Driel (zie 917).
1856 Hendrik de Fijter [par/002/11.02].
Hij trouwde met
1857 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Hendriks de Fijter, geboren omstreeks 1635 (zie 928).
II. Aart Hendrikse de Fijter, geboren na 1635, zoon van Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (zie 1856). Aart trouwde met Neeltje Abrahamse Nn.
1858 Ruthger Loijen Nn geboren omstreeks 1605. Ruthger is overleden in 1660, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
1859 Jenneke Geerits Nn geboren omstreeks 1605.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ariaantje Rutten Nn, geboren omstreeks 1635 (zie 929).
1872 Govert Adriaanz van Andel (dezelfde als 942 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1662 met de ongeveer 18-jarige
1873 Anneke Janse van Tiel (dezelfde als 943 in generatie 10).
1880 Dirk Hendriks de Fijter (dezelfde als 928 in generatie 10).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1660 in Andel met de ongeveer 25-jarige
1881 Ariaantje Rutten Nn (dezelfde als 929 in generatie 10).
1882 Jan Crielaard [par/002/10.10] (dezelfde als 930 in generatie 10).
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1669 met de ten hoogste 22-jarige
1883 Nn Nn (dezelfde als 931 in generatie 10).
1884 Adriaan Jansz van Andel geboren omstreeks 1615.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
1885 Maritje Hermense geboren omstreeks 1610 in Andel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Govert Adriaanz van Andel, geboren omstreeks 1638 in Andel (zie 942).
II. Adriaan van Andel, geboren omstreeks 1640, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1884). Adriaan trouwde met Teuntje Theunissen.
III. Anthonij Adriaense van Andel, geboren omstreeks 1645 in Andel, zoon van Adriaan Jansz van Andel (zie 1884). Anthonij is overleden op 16-08-1721 in Andel, ongeveer 76 jaar oud. Anthonij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1669 met Eijken Janse Rosa, ongeveer 23 jaar oud. Eijken is geboren omstreeks 1646, dochter van Jan Heijmensz Rosa en Nn Nn.
1888 Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] geboren omstreeks 1615 in Haaften.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-06-1637 in Haaften met de ongeveer 43-jarige
1889 Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom geboren omstreeks 1594 in Haaften. Janneken is weduwe van Frans Meijers (±1594-vóór 1625), met wie zij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1615.
Janneken is weduwe van Sander Jansz van Tuijl (±1580-1636), met wie zij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 05-10-1625.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Batje Rink, geboren op 07-02-1641 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1888). Batje is overleden in 1641, geen jaar oud.
II. Batje Rink, geboren op 15-08-1643 in Tuil (Haaften), dochter van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1888).
III. Dirkck Jansen Rink, geboren in 1645, zoon van Jan Dircksen Rink [par/002/11.03] (zie 1888). Dirkck begon een relatie met Nn Nn.
IV. Egbert Jansen Rink, geboren in 01-1652 in Haaften (zie 944).
1892 Jan Aldens geboren op 29-10-1637 in Haaften.
Hij trouwde met
1893 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Handrick Aldens (zie 946).
1916 Laurens Stoffles Sterrenberg geboren in 03-1647 in Hellouw. Hij is gedoopt op 23-03-1647 in Hellouw. Laurens trouwde (2) op 27-08-1702 in Haaften met Neeltje Teunisse Nn (geb. ±1670), ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1682 met de ongeveer 22-jarige
1917 Engelke Peters geboren omstreeks 1660. Engelke is overleden vóór 08-1702, ten hoogste 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Laurentsz Sterrenberg, geboren omstreeks 1682 in Hellouw (zie 958).
1922 Hendrik Tonissen [par/002/11.04].
Hij trouwde omstreeks 1658 met
1923 Rixken Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Tonis Hendriksen, geboren in 08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1922). Hij is gedoopt op 08-08-1658 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Adriaen Hendriksen, geboren in 12-1659 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1922). Hij is gedoopt op 01-01-1660 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
III. Jan Hendriksen, geboren in 03-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1922). Hij is gedoopt op 02-04-1663 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
IV. Rudolf Hendriksen, geboren in 04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1922). Hij is gedoopt op 23-04-1665 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
V. Cornelis Hendriksen, geboren in 03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), zoon van Hendrik Tonissen [par/002/11.04] (zie 1922). Hij is gedoopt op 07-03-1667 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
VI. Meijntje Hendriksen, geboren omstreeks 1668 in Andelst (Valburg(Overbetuwe)) (zie 961).
1976 Jan Arisz [par/002/11.05] geboren omstreeks 1660.
Hij trouwde met
1977 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Jansen van Appeldoren, geboren op 06-06-1686 in Est en Opijnen (zie 988).
II. Jan de Vries, geboren op 06-09-1688 in Est en Opijnen, zoon van Jan Arisz [par/002/11.05] (zie 1976). Hij is gedoopt op 06-09-1688 in Est en Opijnen.
1978 Willem Roelofsz van Weelde geboren omstreeks 1663.
Hij trouwde met
1979 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje (Christina) Willems van Weelde, geboren op 01-11-1689 in Neerijnen (zie 989).
II. Willem van Weelde, geboren in 1705 in Neerijnen (Waardenburg), zoon van Willem Roelofsz van Weelde (zie 1978).
1980 Marten Willems [par/002/11.06]. Marten is weduwnaar van Handrikske Wouters (ovl. vóór 1687).
Marten is weduwnaar van Willemke Hendriks (ovl. vóór 1688).
Hij trouwde (3) op 09-07-1688 in Opijnen met Jantje Ariens (zie 1981 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Marten en Jantje: Marten weduwnaar van Handrikske Wouters en Wllemke Hendriks
Jantje weduwe van Arien Klasse
1981 Jantje Ariens. Jantje is weduwe van Arien Klasse (ovl. 1688).
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien (Meerten) Vermaerten, geboren in 09-1687 in Buren (zie 990).
1982 Bart Jansen van Hattum. Bart is overleden vóór 09-1712. Bart is weduwnaar van Beeltje Claessen (ovl. vóór 1677).
Hij trouwde (2) op 13-10-1677 in Ophemert met de 24 of 25-jarige Neeltje Goossens Schaaij (zie 1983 hieronder). Bart en Neeltje gingen op 23-09-1677 in Opijnen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Bart en Neeltje: Bart weduwnaar van Beeltje Claessen
1983 Neeltje Goossens Schaaij geboren in 1652.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijke Barten van Hattem, geboren op 22-03-1685 in Opijnen (Est en Opijnen) (zie 991).
2016 Willem Jansz de Vos (Vosch) geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-01-1644 in Zijderveld met de ongeveer 17-jarige
2017 Gijsbertje Daamsdr van Zanten geboren omstreeks 1627 in Schoonrewoerd.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Willems (de Jonge) de Vos, geboren omstreeks 1655 (zie 1008).
2020 Cornelis Aalbertsz Stavast geboren vóór 1630.
Hij trouwde vóór 1650 met de ten hoogste 15-jarige
2021 Gerritje Peters geboren omstreeks 1635. Gerritje is overleden vóór 1680, ten hoogste 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Cornelisz Stavast, geboren omstreeks 1650 (zie 1010).
 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

3200 Harmen Johansz Staerinck geboren omstreeks 1600 in Steenderen.
Hij begon een relatie met
3201 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Hendrijck Harmensz Starinck (zie 1600).
3512 Roelof Korterinck [par/002/12.05]. Roelof trouwde (2) in 07-1626 in Lochem [bron: Geneanet] met Jenneken Gruwel.
Hij trouwde (1) in 09-1608 in Lochem [bron: Geneanet] met de 22-jarige
3513 Essele van Haerlle geboren op 25-08-1586 in Lochem. Zij is gedoopt op 25-08-1586 in Lochem. Essele is overleden omstreeks 1626 in Lochem, ongeveer 40 jaar oud (oorzaak: Overleden aan de pest).
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Korterinck, geboren op 18-10-1609 in Lochem, zoon van Roelof Korterinck [par/002/12.05] (zie 3512). Hij is gedoopt op 18-10-1609 in Lochem.
Beroep:
Bouwman op Hassink te Barchem
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1635 [bron: Geneanet] met Elsken Hassink.
II. Jacob Korterinck, geboren op 08-09-1611 in Barchem (zie 1756).
3514 Jan Gruwel.
Hij trouwde met
3515 Jenneken Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gartjen Gruwell (zie 1757).
3618 Felix de Huijer geboren in 10-1606 in Grave. Hij is gedoopt op 11-10-1606 in Grave. Felix is overleden omstreeks 1652, ongeveer 46 jaar oud.
Beroep:
Swertveger (Wapensmid) in 1643
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 06-07-1639 in Grave met de 21 of 22-jarige
3619 Willemke van Aken geboren in 07-1617 in Grave. Zij is gedoopt in 07-1617 in Grave. Willemke is overleden vóór 29-03-1677, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena Felixdr de Huijer, geboren in 05-1646 in Grave (zie 1809).
3632 Derck Beeckman geboren op 28-09-1629 in Nijmegen. Hij is gedoopt op 28-09-1629 in Nijmegen. Derck is overleden omstreeks 1684 in Nijmegen, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester van Nijmegen in 1682
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 07-07-1667 in Loosduinen met de ongeveer 27-jarige
3633 Francoise Vertbolt geboren omstreeks 1640. Francoise is overleden in 08-1717, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1717.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Barbara Beeckman, geboren omstreeks 1668, dochter van Derck Beeckman (zie 3632). Maria is overleden omstreeks 1686, ongeveer 18 jaar oud.
Titel:
Dr.
Maria trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1684 met Cornelis Vermeer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-08-1661 in Herwen. Cornelis is overleden op 05-07-1726 in Nijmegen, 64 jaar oud. Cornelis trouwde later op 05-09-1687 in Herwen met Geertruijt Dietz (1666-1727).
II. Pieter Cornelis Beeckman, geboren in 11-1670 in Nijmegen (zie 1816).
3634 Johan van Eck geboren omstreeks 1645.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1670 met de ongeveer 25-jarige
3635 Cornelia Leydekker geboren omstreeks 1645.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrietta van Eck van Panthaleon, geboren op 08-11-1671 in Nijmegen (zie 1817).
3656 Arien Oomen geboren omstreeks 1585 in Well.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1608 in Well met de ongeveer 16-jarige
3657 Jorreke Jordens geboren omstreeks 1592 in Well. Jorreke is overleden in 1634 in Well, ongeveer 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Oomen, geboren omstreeks 1608 in Well (zie 1828).
3664 Marcelis Drirksz van der Elst geboren omstreeks 1600 in Maasdriel. Marcelis is overleden omstreeks 1637 in Maasdriel, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-01-1637 in Maasdriel met de ongeveer 37-jarige
3665 Jenneke Jacobse Bock geboren omstreeks 1600.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcel Marcelissen van der Elst, geboren omstreeks 1637 in Maasdriel (zie 1832).
3716 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] geboren omstreeks 1570. Jan is overleden in 1638, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
3717 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ruthger Loijen Nn, geboren omstreeks 1605 (zie 1858).
3744 Adriaan Jansz van Andel (dezelfde als 1884 in generatie 11).
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1638 met de ongeveer 28-jarige
3745 Maritje Hermense (dezelfde als 1885 in generatie 11).
3760 Hendrik de Fijter [par/002/11.02] (dezelfde als 1856 in generatie 11).
Hij trouwde met
3761 Nn Nn (dezelfde als 1857 in generatie 11).
3762 Ruthger Loijen Nn (dezelfde als 1858 in generatie 11).
Hij trouwde met
3763 Jenneke Geerits Nn (dezelfde als 1859 in generatie 11).
3768 Jan Adriaansz van Andel geboren omstreeks 1563.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
3769 Nn Nn geboren omstreeks 1565.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Jansz van Andel, geboren vóór 1588, zoon van Jan Adriaansz van Andel (zie 3768). Dirk trouwde vóór 1610 met Nn Nn.
II. Adriaan Jansz van Andel, geboren omstreeks 1615 (zie 1884).
3778 Claes Petersz Crom [par/002/12.03].
Hij trouwde met
3779 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Janneken Claes (ook Jenneke Claes) Crom, geboren omstreeks 1594 in Haaften (zie 1889).
3784 Aert Jansz Aldens.
Hij trouwde met
3785 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Aldens, geboren op 29-10-1637 in Haaften (zie 1892).
3832 Christoffel "Tiel" van Sterrenberg geboren omstreeks 1620.
Hij trouwde met
3833 Grichten Geurts geboren omstreeks 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Sterrenberg, geboren op 15-03-1646 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 3832). Laurens is overleden vóór 1647 in Haaften, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Laurens Stoffles Sterrenberg, geboren in 03-1647 in Hellouw (zie 1916).
III. Aaltje Sterrenberg, geboren op 29-04-1649 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 3832).
IV. Heeske Sterrenberg, geboren op 03-11-1650 in Haaften, dochter van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 3832).
V. Geurt Sterrenberg, geboren op 23-09-1655 in Haaften, zoon van Christoffel "Tiel" van Sterrenberg (zie 3832).
3956 Roelof Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde met
3957 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Roelofsz van Weelde, geboren omstreeks 1663 (zie 1978).
3964 Jan Bartsz van Hattum geboren omstreeks 1608. Jan is overleden vóór 02-1683, ten hoogste 75 jaar oud.
Beroep:
Armenmeester te Ophemert en nabuur te Ophemert
Jan trouwde (2) vóór 04-1649 met Geertruijt Cornelis Goorman (ovl. vóór 1676).
Jan trouwde (3) vóór 05-1676 met Baetgen Jans.
Hij trouwde (1), ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 05-1640 met
3965 Grietje Jans Holl. Grietje is overleden vóór 1649.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bart Jansen van Hattum (zie 1982).
II. Hendrik van Hattum, geboren in Lienden, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 3964). Hendrik is overleden op 15-12-1728 in Wadenoijen.
Beroep:
Secretaris van Wadenoijen, schout van Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen, schepen van Wadenoijen. diaken te Wadenoijen, schepen in de Bank van Deil
Hendrik trouwde op 16-12-1669 in Amerongen met Maria Passavant, nadat zij op 31-07-1669 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Wadenoijen, dochter van Gerhard Passavant en Aeltgen van der Slonien. Maria is overleden na 1732.
III. Michiel (Giel) van Hattum, geboren in Ophemert, zoon van Jan Bartsz van Hattum (zie 3964). Michiel is overleden in 1719 in Wadenoijen.
Beroep:
Diaken te Wadenoijen, ouderling te Wadenoijen
Michiel:
(1) trouwde op 30-01-1676 in Ophemert met Jenneke Jans de Hotte, nadat zij op 08-01-1676 in Ophemert in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Jenneke: Jenneke weduwe van Jan Berentse
Jenneke is een dochter van Jan Lowiesz de Hotte en Lijske Jans van Beest. Jenneke is overleden vóór 1689. Jenneke is weduwe van Jan Berentse (ovl. vóór 1676).
(2) ging in ondertrouw op 06-10-1689 in Wadenoijen met Anneke Gerrits.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Anneke: Michiel weduwnaar van Jenneke de Hotte
Anneke weduwe van Arij Cornelisse
Anneke is weduwe van Arij Cornelisse (ovl. vóór 1689).
3966 Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04]. Goossen is overleden na 1664.
Hij trouwde met
3967 Mericken Jans. Mericken is overleden vóór 1660.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Neeltje Goossens Schaaij, geboren in 1652 (zie 1983).
II. Willem Goossens Schaaij, geboren in 1654 in Opijnen, zoon van Goossen Willems van Schaaij [par/002/12.04] (zie 3966). Willem is overleden in 1712 in Opijnen, 57 of 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 02-03-1684 in Heesselt met Mariken Cornelisdr Nn, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 08-02-1684 in Heesselt in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Mariken: Mariken weduwe van Klaas Hendriks van den Heuvel
Mariken is geboren omstreeks 1660 in Opijnen. Mariken trouwde later op 26-11-1712 in Opijnen met Klaas Hendriks van den Heuvel (ovl. na 1722).
4032 Jan Roelofs de Vos geboren omstreeks 1590.
Hij trouwde met
4033 Aafken Gerrit Hendriks Scheer geboren omstreeks 1580.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem Jansz de Vos (Vosch), geboren omstreeks 1620 in Hei- en Boeikop (zie 2016).
4040 Aelbert Stavast [par/002/12.06] geboren omstreeks 1605.
Hij begon een relatie met
4041 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelis Aalbertsz Stavast, geboren vóór 1630 (zie 2020).
 

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

6400 Johan Geritsz Staerinck geboren in 1565 in Steenderen. Johan is overleden na 1615 in Warnsveld, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 18 jaar oud, vóór 15-01-1583 met
6401 Hermana Hendriksdr Lebbinck.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Johansz Staerinck, geboren omstreeks 1600 in Steenderen (zie 3200).
7026 Hendrick van Haerle.
Beroep:
Burgemeester van Lochem
Hij trouwde [bron: Geneanet] met
7027 Gertken Tiessink.
Kind uit dit huwelijk:
I. Essele van Haerlle, geboren op 25-08-1586 in Lochem (zie 3513).
7238 Jan Pietersen van Aken. Jan is overleden op 14-06-1621 in Grave.
Hij trouwde op 15-06-1608 in Grave met
7239 Goriske Syberts.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemke van Aken, geboren in 07-1617 in Grave (zie 3619).
7264 Pieter Beeckman geboren omstreeks 1597 in Nijmegen. Pieter is overleden in 11-1635 in Nijmegen, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1635 in Nijmegen.
Beroep:
van 1622 tot 1635     Rentmeester der geestelijk goederen te Nijmegen
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 11-08-1629 in Nijmegen met
7265 Wilhelmina Bouwens geboren in Nijmegen. Wilhelmina is overleden op 11-01-1668.
Beroep:
Buitenmoeder van het burgerweeshuis
Kind uit dit huwelijk:
I. Derck Beeckman, geboren op 28-09-1629 in Nijmegen (zie 3632).
7312 Jan Aartsz Oomen [par/002/13.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1584 in Raamsdonk met de ongeveer 20-jarige
7313 Beelken Nn geboren omstreeks 1564.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arien Oomen, geboren omstreeks 1585 in Well (zie 3656).
7328 Dirk Lambertsz van der Elst [par/002/13.02] geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden in 1639, ongeveer 69 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 met de ongeveer 30-jarige
7329 Oetge van Malsen geboren omstreeks 1570. Oetge is overleden in 1650, ongeveer 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcelis Drirksz van der Elst, geboren omstreeks 1600 in Maasdriel (zie 3664).
7488 Jan Adriaansz van Andel (dezelfde als 3768 in generatie 12).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1588 met de ongeveer 23-jarige
7489 Nn Nn (dezelfde als 3769 in generatie 12).
7524 Jan Loijen van Vuuren [par/002/12.01] (dezelfde als 3716 in generatie 12).
Hij trouwde met
7525 Nn Nn (dezelfde als 3717 in generatie 12).
7536 Adriaan van Andel [par/002/13.07] geboren omstreeks 1540.
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
7537 Nn Nn geboren omstreeks 1544.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaansz van Andel, geboren omstreeks 1563 (zie 3768).
7568 Jan Aldens [par/002/13.04].
Hij trouwde met
7569 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aert Jansz Aldens (zie 3784).
7912 Rutger Willemsz van Weelden geboren omstreeks 1610.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1637 met
7913 Ottensdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1640 (zie 3956).
7928 Bart Geurtz van Hattum geboren omstreeks 1575. Bart is overleden vóór 03-1623, ten hoogste 48 jaar oud. Bart trouwde (2) na 1611 met Elisabeth van Achteveld.
Hij trouwde (1), ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1608 met
7929 Jenneke Michiels.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bartsz van Hattum, geboren omstreeks 1608 (zie 3964).
II. Dirk van Hattum, geboren omstreeks 1611, zoon van Bart Geurtz van Hattum (zie 7928).
8064 Roelof Willems de Vos [par/002/13.05].
Hij trouwde met
8065 Jannigje Dircksdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Roelofs de Vos, geboren omstreeks 1590 (zie 4032).
8066 Gerrit Hendriksz Scheer [par/002/13.06] geboren omstreeks 1545.
Hij trouwde met
8067 Willemcken Willemsdr Nn geboren omstreeks 1550.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aafken Gerrit Hendriks Scheer, geboren omstreeks 1580 (zie 4033).
 

Generatie 14 (stamoudouders)

12800 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1525 in Warnsveld. Gerrit is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 55 jaar oud.
Hij trouwde met
12801 Engele ten Velde geboren omstreeks 1527 in Warnsveld. Engele is overleden na 03-03-1580 in Warnsveld, minstens 53 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijnt (Reijndert) Gerritsz Staerinck, geboren in 1553 in Warnsveld, zoon van Gerrit Hendricksz Staerinck (zie 12800). Reijnt is overleden in 1615 in Warnsveld, 61 of 62 jaar oud. Reijnt trouwde met Stijne Hendricksdr Lebbinck. Stijne is geboren in 1555 in Vierakker, dochter van Hendrick Lebbinck en Anna Roerdink. Stijne is overleden op 13-03-1581 in Warnsveld, 25 of 26 jaar oud.
II. Johan Geritsz Staerinck, geboren in 1565 in Steenderen (zie 6400).
14476 Peeter Willems van Aken. Peeter is overleden vóór 15-02-1621 in Grave.
Beroep:
Burgemeester te Grave (1603), schepen (1582)
Hij begon een relatie met
14477 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Pietersen van Aken (zie 7238).
14478 Sybert Syberts.
Beroep:
Schepen in Grave (1624, 1630. 1632)
Hij begon een relatie met
14479 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Goriske Syberts (zie 7239).
14528 Engelbert Beeckman geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland). Engelbert is overleden in 01-1625 in Emmerik, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1625 in Emmerik.
Beroep:
Herbergier te Nijmegen
Hij trouwde met
14529 Elizabeth de Beyer. Elizabeth is overleden op 24-09-1641.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Beeckman, geboren omstreeks 1597 in Nijmegen (zie 7264).
14530 Dirck Bouwens geboren in Nijmegen.
Beroep:
van 1625 tot 1644       [bron: Burgemeester te Nijmegen]
Hij trouwde op 17-12-1605 in Nijmegen met
14531 Barbara van Elswijck geboren in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmina Bouwens, geboren in Nijmegen (zie 7265).
14658 Marcelis van Malsen [par/002/14.01].
Hij trouwde omstreeks 1570 met
14659 Elisabeth van der Elst.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oetge van Malsen, geboren omstreeks 1570 (zie 7329).
14976 Adriaan van Andel [par/002/13.07] (dezelfde als 7536 in generatie 13).
Hij trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met de ten hoogste 19-jarige
14977 Nn Nn (dezelfde als 7537 in generatie 13).
15824 Willem Rutgersz van Weelden geboren omstreeks 1585 in Haaften.
Hij trouwde met
15825 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Rutger Willemsz van Weelden, geboren omstreeks 1610 (zie 7912).
II. Gompert Willemsz van Weelden, geboren in 1615 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 15824). Gompert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-05-1637 in Haaften met Mechtelken Hendricks Nn, 21 of 22 jaar oud. Mechtelken is geboren in 1615 in Haaften.
III. Huijbert Willems van Weelden, geboren omstreeks 1620 in Haaften, zoon van Willem Rutgersz van Weelden (zie 15824). Huijbert trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1643 met Jenneke Adriaans, ten hoogste 21 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1622.
15856 Geurt van Hattum geboren in 1550 in Ingen. Geurt is overleden vóór 01-1603, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
Buurmeester van Ingen in 1589
Hij trouwde met
15857 Dirkje van Wijk. Dirkje is overleden na 02-1596.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana van Hattum, dochter van Geurt van Hattum (zie 15856). Adriana trouwde vóór 1618 met Willem van Esseveld. Willem is een zoon van Gijsbert van Esseveld en Agnies Willems. Willem is overleden vóór 1667.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen, leenman van Ommeren en gerichtsman te Ommeren
II. Jan Geurtsz van Hattum, zoon van Geurt van Hattum (zie 15856). Jan is overleden na 07-1633.
Beroep:
Kerkmeester te Ingen
Jan trouwde met Juliana van Wijck.
III. Bart Geurtz van Hattum, geboren omstreeks 1575 (zie 7928).
 

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

25600 Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1482 in Warnsveld. Henrick is overleden in 1562 in Warnsveld, ongeveer 80 jaar oud.
Hij trouwde met
25601 Styne Keyminck geboren omstreeks 1485. Styne is overleden in 1550, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1525 in Warnsveld (zie 12800).
25602 Jan Gerritsz ten Velde geboren omstreeks 1496.
Hij trouwde met
25603 Grietje Janssen geboren in 1498.
Kind uit dit huwelijk:
I. Engele ten Velde, geboren omstreeks 1527 in Warnsveld (zie 12801).
29056 Cornelius Beeckman geboren op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland). Hij is gedoopt op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland). Cornelius is overleden omstreeks 1560 in Keulen (Duitsland), ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde met
29057 Christine Huygens geboren omstreeks 1530. Christine is overleden op 04-12-1606 in Keulen (Duitsland), ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus Beeckman, geboren op 17-05-1558 in Keulen (Duitsland), zoon van Cornelius Beeckman (zie 29056). Gerardus is overleden op 31-01-1625 in Emmerich (Duitsland), 66 jaar oud. Gerardus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1577 in Kleef (Duitsland) met Agnes Stunning, ongeveer 20 jaar oud. Agnes is geboren op 13-01-1557 in Keulen (Duitsland). Agnes is overleden op 10-03-1614 in Mülheim a/d Ruhr (Duitsland), 57 jaar oud.
II. Engelbert Beeckman, geboren omstreeks 1559 in Keulen (Duitsland) (zie 14528).
29058 Reynier de Beyer geboren omstreeks 1525. Reynier is overleden in 1593, ongeveer 68 jaar oud.
Hij trouwde met
29059 Petronella van Wijchen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Beyer (zie 14529).
31648 Rutger van Weelden [par/002/15.01] geboren omstreeks 1560.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met de ongeveer 21-jarige
31649 Nn Nn geboren omstreeks 1564.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1585 in Haaften (zie 15824).
II. Huibert Rutgers van Weelden, geboren omstreeks 1590, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 31648). Huibert:
(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Marijken Herberts, ongeveer 31 jaar oud. Marijken is geboren omstreeks 1594. Marijken is overleden vóór 1636, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-10-1625 in Haaften met Hilleke Rochus, ongeveer 25 jaar oud. Hilleke is geboren omstreeks 1600.
III. Arisken Rutgers van Weelden, geboren in 1597 in Haaften, dochter van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 31648).
IV. Albert Rutgersz van Weelden, geboren omstreeks 1599 in Haaften, zoon van Rutger van Weelden [par/002/15.01] (zie 31648). Albert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-11-1625 in Haaften met Lijsken Jans, ongeveer 22 jaar oud. Lijsken is geboren omstreeks 1603.
31712 Jan van Hattum geboren in 1520. Jan is overleden in 1574, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde met
31713 Elisabeth Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geurt van Hattum, geboren in 1550 in Ingen (zie 15856).
 

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

51200 Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings) geboren omstreeks 1460. Wilhelm is overleden vóór 20-08-1504 in Warnsveld, ten hoogste 44 jaar oud.
Hij trouwde met
51201 Grietie Geesinck geboren omstreeks 1460. Grietie is overleden in 1519, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henrick Wilhelmsz Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1482 in Warnsveld (zie 25600).
51202 Henrick Keyminck [par/002/16.01] geboren omstreeks 1460.
Hij trouwde met
51203 Maria Nn geboren omstreeks 1460.
Kind uit dit huwelijk:
I. Styne Keyminck, geboren omstreeks 1485 (zie 25601).
51204 Gerrit ten Velde [par/002/16.02] geboren omstreeks 1465.
Hij trouwde met
51205 Nn Nn geboren omstreeks 1465.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gerritsz ten Velde, geboren omstreeks 1496 (zie 25602).
58112 Johannes Beeckman geboren omstreeks 1475 in Keulen (Duitsland).
Hij begon een relatie met
58113 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelius Beeckman, geboren op 14-12-1506 in Keulen (Duitsland) (zie 29056).
58116 Justinus de Beyer geboren omstreeks 1499. Justinus is overleden op 15-10-1558 in Nijmegen, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-01-1523 in Nijmegen met
58117 Helena van Zeller. Helena is overleden op 22-04-1554 in Nijmegen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reynier de Beyer, geboren omstreeks 1525 (zie 29058).
63424 Dirk van Hattum.
Hij trouwde met
63425 Dirkje Jans Arndtsdr Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattum, geboren in 1520 (zie 31712).
 

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

102400 Gerrit Hendricksz Staerinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Gerrit is overleden in 1484 in Warnsveld, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde met
102401 Stijne Enserinck geboren omstreeks 1425 in Warnsveld. Stijne is overleden na 1467, minstens 42 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Gerritsa Staerinck (Staerings), geboren omstreeks 1460 (zie 51200).
116224 Hendrick Beeckman [par/002/17.01] geboren omstreeks 1450 in Land van Hees (Nijmegen).
Hij begon een relatie met
116225 Nn Nn.
Kinderen uit deze relatie:
I. Aelcken Beeckman, geboren omstreeks 1472, dochter van Hendrick Beeckman [par/002/17.01] (zie 116224).
II. Johannes Beeckman, geboren omstreeks 1475 in Keulen (Duitsland) (zie 58112).
III. Geeraert Beeckman, geboren omstreeks 1480, zoon van Hendrick Beeckman [par/002/17.01] (zie 116224). Geeraert is overleden in Turnhout (België). Geeraert begon een relatie met Nn Nn.
116232 Gerhard de Beyer geboren omstreeks 1446. Gerhard is overleden omstreeks 1501 in Elst, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1495 met
116233 Johanna van Ossenbergh geboren in Kleef (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Justinus de Beyer, geboren omstreeks 1499 (zie 58116).
116234 Arndt van Zeller.
Hij trouwde omstreeks 1492 met
116235 Ida van Woldenburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helena van Zeller (zie 58117).
126848 Roelof van Hattum geboren omstreeks 1410. Roelof is overleden vóór 1491, ten hoogste 81 jaar oud.
Hij trouwde met
126849 Nn van der Mehr.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Hattum (zie 63424).
 

Generatie 18 (edelouders)

204800 Henrick Staerinck [par/002/18.01] geboren omstreeks 1393 in Warnsveld. Henrick is overleden in Warnsveld.
Hij trouwde met
204801 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendricksz Staerinck, geboren omstreeks 1425 in Warnsveld (zie 102400).
232464 Johan de Beyer geboren omstreeks 1378. Johan is overleden omstreeks 1448, ongeveer 70 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1431 met
232465 Johanna van den Stad.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerhard de Beyer, geboren omstreeks 1446 (zie 116232).
232468 Reinier van Zeller. Reinier is overleden omstreeks 1442.
Hij begon een relatie met
232469 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Arndt van Zeller (zie 116234).
253696 Jan van Hattem geboren omstreeks 1350.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opm.: Bastaardzoon
Notitie bij Jan: Opm. Jan van Hattum , bastaardzoon van Reinald III van Gelre
Hij trouwde met
253697 Nn Nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Hattem, geboren omstreeks 1390, zoon van Jan van Hattem (zie 253696).
II. Sophia (Fia) van Hattem, geboren omstreeks 1400, dochter van Jan van Hattem (zie 253696).
III. Roelof van Hattum, geboren omstreeks 1410 (zie 126848).
IV. Barthold van Hattum, geboren omstreeks 1410, zoon van Jan van Hattem (zie 253696). Barthold trouwde met Nn Nn.
 

Generatie 19 (edelgrootouders)

464928 Johan de Beyer [par/002/19.01] geboren omstreeks 1349. Johan is overleden omstreeks 1410, ongeveer 61 jaar oud.
Hij trouwde met
464929 Maria van Lathem geboren omstreeks 1351. Maria is overleden omstreeks 1415, ongeveer 64 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan de Beyer, geboren omstreeks 1378 (zie 232464).
464936 Johan Kodka van Zeller [par/002/19.02]. Johan is overleden na 1390.
Hij begon een relatie met
464937 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Reinier van Zeller (zie 232468).
507392 Reinald III van Gelre van Hattem geboren op 13-05-1332. Reinald is overleden op 04-12-1371, 39 jaar oud. Hij is begraven in in het Klooster Gravendaal.
Notitie bij Reinald: Opm.: ook Reinoud III
Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette, mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon.
Bijzonderheden:
Reinoud III van Gelre
Reinoud III
1333-1371
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Eerste zegel van Reinald III, in gebruik van 20 september 1344 tot 6 juli 1349
Hertog van Gelre
Periode 1343–1361 en

1371
Voorganger Reinoud II
Opvolger Eduard van Gelre en Willem van Gulik
Vader Reinoud II van Gelre
Moeder Eleonora van Engeland
Dynastie Huis Wassenberg

Reinoud III of Reinald III (13 mei 1333 - 4 december 1371) was hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was een zoon van Reinoud II van Gelre en Eleonora van Engeland. Op 1 juli 1347 huwde hij in Tervuren met Maria van Brabant, de derde dochter van hertog Jan III van Brabant en Maria van Évreux. Hij werd begraven in het Klooster Gravendaal.

Zijn bijnaam luidde Reinoud de Dikke of Vette mede vanwege zijn tienjarige gevangenschap (1361-1371) was hij door goede behandeling enorm in omvang gegroeid waardoor hij zijn cel niet meer uit kon[1].
Levensloop

Na het overlijden van Reinoud II in oktober 1343 werd de 10-jarige Reinoud III te jong bevonden om het hertogdom Gelre te besturen. De Raad van State koos twee voogden, zijn moeder Eleanora en zijn oom Dirk IV van Valkenburg, en stelde zijn oom Jan van Valkenburg aan als stadhouder[2]. Het botert niet tussen Eleonora en Dirk van Valkenburg, waarna Eleonora besluit om met haar twee zoons naar Calais te vertrekken, waar haar broer Eduard III van Engeland met een beleg van de stad bezig is. Reinoud II had besloten dat zijn oudste zoon zou huwen met Maria van Brabant. Edward III wenste daarentegen dat Reinoud III een huwelijksverbintenis aan zou gaan met het Huis Gulik. Ondertussen had Dirk van Valkenburg een verbond gesloten met Willem IV van Holland. Deze laatste wilde een huwelijk tussen Reinoud III en zijn zuster Isabella. Reinoud III volgde echter de wens van zijn vader en vertrok naar Antwerpen en huwde in Vilvoorde met Maria van Brabant[3]. Het echtpaar verkreeg het ’Land van Turnhout’ als bruidsschat[4].

Enkele dagen na de bruiloft volgde Reinoud III zijn schoonvader Jan III van Brabant in de Slag bij Hamont (21 juli 1347) tegen de opstandige Luikenaren. De slag verliep desastreus voor het Hertogdom Brabant en Gelre, de 15-jarige Reinoud III raakte gewond en verloor belangrijke mannen als Hubert II van Culemborg en Robert van Arkel[5]. Hoewel Reinoud in de keuze voor een echtgenote de wens van zijn oom Edward III van Engeland niet had gevolgd, bleef hij zijn oom wel steunen in de Honderdjarige Oorlog met Frankrijk. Reinoud III kreeg in de periode 1348-1350 te maken met de Zwarte dood die in Europa vele slachtoffers maakte en met een partijtwist tussen zijn edelen, de Heeckerens en Bronkhorsten[6]. Reinoud moest een keuze maken aan welke kant hij stond en koos uiteindelijk rond 1350 voor de Van Heeckerens. De Van Bronckhorsten, die toen nog in tel waren in het Hertogdom Gelre, wisten Reinouds 14-jarige jongere broer Eduard voor zich te winnen. Dit leidde tot de elf jaar durende Gelderse Broeder- en burgertwist (1350-1361)[7].
Kasteel de Nijenbeek, waar Reinoud circa 6 jaar verbleef.

Nadat Reinoud III het onderspit dreigde te delven in deze Gelderse Broederstrijd, gaf hij privileges aan de boeren op de Veluwe. Zij werden hierdoor vrije boeren en trokken met Reinoud op tegen Eduard. In de Slag op de Vrijenberg op 19 juli 1354 werden Reinoud en zijn boerenaanhang vernietigend verslagen [8]. Na de dood van zijn schoonvader in 1355 mengde Reinoud III zich ook even in de Brabantse Successieoorlog (1355-1357).

In mei 1361 werd Reinoud III tijdens een slag bij Tiel gevangengenomen door zijn broer en eerst opgesloten in kasteel Rosendael (3 à 4 jaar) en daarna in kasteel De Nijenbeek, circa 6 jaar (ten noordoosten van Voorst, Gelderland). Tijdens zijn verblijf in gevangenschap zou Reinoud zo corpulent geworden zijn, mede veroorzaakt door te weinig beweging en aanleg tot zwaarlijvigheid, dat hij zijn cel niet meer kon verlaten en de deur open kon blijven.

In augustus 1371 sneuvelde Eduard in de Slag bij Baesweiler en werd Reinoud bevrijd (volgens de legende moesten de muren worden uitgehakt) en opnieuw uitgeroepen tot hertog van Gelre. Zijn tweede regeerperiode mocht echter niet lang duren. Reinoud III stierf in december 1371, zonder officiële wettelijke erfgenamen na te laten. Wel had hij een natuurlijk kind, een bastaardzoon, thans bekend als Jan van Hattem.

Nadat in 1193 reeds de Heinsbergse tak, en in 1368 de Kleefse tak uitgestorven waren, stierf met de dood van Reinald III de agnatische afstamming van de Flamenses uit.
Jan van Hattem

Reinald III heeft vermoedelijk rond 1350 de burcht in Hattem laten bouwen. Dit zal niet meer zijn geweest dan een eenvoudig versterkt huis. Het was het noordelijkste steunpunt van de hertog.[9] In 1371 wordt het borch en onse stat, borch ende huys genoemd.[10]

Na zijn vrijlating beleende Reinald op 28 september 1371 zijn illegitieme zoon Johan (Jan) met de burcht, de stad en de heerlijkheid Hattem, en met inkomsten uit het ambt Doornspijk, en grondcijnzen in Elburg en Hollanderbroek.[11] De dag erna werd dit bevestigd door de ridderschap en de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond, waarbij bepaald werd dat wanneer Johan belemmerd zou worden in zijn bezit hij schadeloos gesteld zou worden met een bedrag van 50.000 schilden.

Op zijn sterfbed, op 3 december 1371, smeekte Reinald de bewoners en de ambtlieden van Hattem zijn bastaardzoon te huldigen en te steunen bij de uitoefening van zijn rechten.[12] Op 7 mei 1372 bevestigde Mechteld, de halfzuster van Reinoud, vanaf haar residentie Rosendael, per oorkonde handhaving van de erfrechten van Johan, en riep schepenen, raad en burgers van Hattem op Johan als hun heer te erkennen. Aangenomen wordt dat Johan tegenwerking van de stad Hattem had ondervonden. Bovendien verpandde Mechteld enige van haar eigen goederen in de Nederbetuwe als erfgoed aan Johan. Het ging om goederen bij Ommeren, Ingen, Opheusden, Eck en Maurik.[13]

Jan van Hattem verbleef niet vast op zijn burcht Hattem maar rond Utrecht en in de Betuwe. Rond 1377 werd hij in de balije van Utrecht van de Duitse Orde ingekleed en schonk Mechteld hem 24 pond jaarlijks uit de tiend van Drumpt. Vanaf 1380 was hij korte tijd commandeur van Tiel. In de commanderij van St. Jan van Nijmegen ontving hij een lijfrente van 100 gulden jaarlijks. In 1421 droeg Johan van Hattem zijn rechten op burcht, stad en heerlijkheid Hattem over op Gerard van Kleef († 1461), graaf van Mark.

Hij trouwde voor 1369 en overleed na 1422. [bron?].
Zegels

Reinald III wordt op 12 maart 1344 voor het eerst genoemd in de oorkonde waarin hij samen met Johan van Valkenburg het recht van het heffen van accijns verleend aan de stad Emmerich. Hij heeft dan nog geen eigen zegel. Vanaf 20 september 1344 vaardigt hij zelf oorkonden uit samen met zijn moeder Eleonora, en gebruikt een eigen zegel. Van de inhuldigingstour in het najaar van 1344 is een reeks gezegelde oorkonden bewaard gebleven.

Zijn eerste zegel, gebruikt van 20 september 1344 tot 6 juli 1349, bevat in een driepas een wapenschild met de voorstelling van een gekroonde leeuw met dubbele staart. Op 24 augustus 1347 zegelt hij met hetzelfde wapenschild in een vijfpas waarvan elk der lobben versierd zijn met een drieblad vergezeld van vijf rozetten. Van 13 december 1347 tot 10 oktober 1359 zou hij zegelen met dezelfde gekroonde leeuw in een versierde driepas overtopt door de letter ’R’. Vanaf 1360 bevat zijn zegel een zittende leeuw, de kop verborgen onder een helm, waarboven een scherm van pauwenveren met leeuwtje, in een driepas. In 1371 bevat zijn zegel een dubbele zespas, versierd met bloemetjes, en een wapenschild met een gekroonde leeuw met dubbele staart.

Op 12 augustus 1367 tijdens zijn gevangenschap ontsloeg hij Alard van Buren van de leenplicht waarbij hij verklaarde geen zegel te bezitten. Reinalds zegels werden vervaardigd door Rulekin, ook als Rulkin geschreven, aurifaber (goudsmit) te Arnhem.[noot 1]
Bronnen

Böck, Matthias (2013) Herzöge und Konflikt : das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Verlag des Historischer Vereins für Geldern und Gelderland, Geldern), dissertatie
De Groote, K. (2003) Jan van Boendale (alias Jan De Klerk) Brabantsche Yeesten, XXIV, diss .K.U. Leuven, 2003
Schilfgaarde, A.P van (1967) Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen Werken Gelre no. 33 (Gouda Quint-Brouwer, Arnhem), nrs. 85 tot en met 89
Brabantsche yeesten. Les gestes des ducs-de-Brabant par Jean de Klerk d’Anvers (3 delen)(1839-1869)–Jan van Boendale
Nijhoff, Is. An. (1830) Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel II, Reinald III en Eduard van Gelre
Reinoud III op het Biografischeportaal

Noot

In de catalogus Gelders zilver van de tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem in 1955 is abusievelijk de foutieve melding ’Bulekinus aurifaber’ gedaan.

Referenties

A. Slichtenhorst, Geldersche geschiedenis B. VII, blz 148
J.P. Arend , Algemene geschiedenis des vaderlandsche van de vroegste tijden tot op heden, Volume III, uitgever J.F. Schleijer Amsterdam. 1844, ’blz VII - blz 210
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 578-579
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 581
De Klerk, Brabantse Yeesten, blz 582-586
Nijhoff, gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. D. II. blz XXXIX
Nijhoff, D. II. blz XLVII-XLVII
Nijhoff, D. II. blz LVIII
Gerrit Kouwenhoven (2013), ’Hattem’ in: Kastelen in Gelderland p. 258-259 (Stchting Matrijs Utrecht)
Zie: Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394, nrs. 540 en 543
Schleidgen, Wolf-Rüdiger (1983) Kleve-Mark Urkunden, 1368-1394. Regesten des Bestandes Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf (Siegburg), nr. 32
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 35
Schleidgen (1983) Kleve-Mark Urkunden nr. 30
Reinald trouwde (2) op 01-07-1347 in Tervuren, Brabant Wallon (België) met Maria van Brabant (1325-1398), 21 of 22 jaar oud.
Hij trouwde (1) met
507393 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan van Hattem, geboren omstreeks 1350 (zie 253696).
 

Generatie 20 (edelovergrootouders)

wapen_van_reinald_ii_van_gelre_als_weergegeven_in_het_wapenboek_gelre.jpg
5 Wapen van Reinald II van Gelre als weergegeven in het Wapenboek Gelre
1014784 Reinoud II van Gelre van Hattem (afb. 5) geboren omstreeks 1295. Reinoud is overleden op 12-10-1343 in Arnhem, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Bijgenaamd de Rode of de Zwarte, was graaf van Gelre van 1326 tot 1339 en hertog van Gelre van 1339 tot 1343.
In 1316 kreeg hij onenigheid met zijn vader. Hij vond zijn vader niet langer in staat de belangen van het territorium te behartigen en nam zelf het bestuur over. Na een arbitrale uitspraak van 3 september 1318 door graaf Willem III van Holland regeerde hij als soen des graven van Gelre over het graafschap Gelre en Zutphen. Zijn vader werd gevangengezet op kasteel Montfort.[1]

Reinald verleende land- en dijkrechten, en maakte bepalingen en regelingen ter verbetering van het keren van buitenwater en het lozen van binnenwater en grondwater. Deze wetgeving bestond deels uit de optekening van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gewoonterecht, en deels uit nieuw recht ten aanzien van het schouwen van dijken, weteringen en kaden, en de rechterlijke organisatie. Voor het Land van Maas en Waal in 1321 en 1328, voor de Bommeler- en de Tielerwaard in 1325, 1327 en 1335, voor de Over- en Nederbetuwe in 1327, voor het Overkwartier in 1328, voor het nieuw ontgonnen ’Nijbroek’ eveneens in 1328. Deze wetgeving is van belang geweest voor de bevordering van de rechtszekerheid en de bodemexploitatie binnen het Gelderse territorium.[2]

In 1326 overleed zijn vader en Reinoud benoemde zichzelf tot graaf van Gelre en graaf van Zutphen als Reinoud II.

Hij begon een samenwerkingsverband met de Engelse koning en zwager Eduard III van Engeland tegen Frankrijk. Hij waarschuwde de Engelsen in 1338 over een Franse vloot die het Zwin naderde[3]. Hij bleef een van Edwards trouwste bondgenoten onder de Duitse prinsen tijdens de eerste fase van de Honderdjarige Oorlog[4]

Op 19 maart 1339 werd Reinoud II tot hertog van Gelre en graaf van Zutphen in de Rijksdag in Frankfurt tot de rijksvorststand verheven en tevens met Oost-Friesland beleend. Dit besluit kwam mede tot stand dankzij bemiddeling van Reinoud II tussen keizer Lodewijk de Beier, die getrouwd was met de gravin Margaretha van Holland, en Edward III van Engeland, broer van Reinouds vrouw Eleonora van Engeland. In 1342 richtte Reinoud II het klooster Monnikhuizen op.

Reinoud voerde vier jaar lang een strijd om Bredevoort (1322-1326) die hij uiteindelijk won. In 1326 verleende Reinoud II stadsrechten aan Erkelens en in 1343 aan Venlo.
Reinoud is weduwnaar van Sophia Berthout (ovl. 1329), met wie hij trouwde (1), ongeveer 16 jaar oud, op 11-01-1311 in Roermond.
Hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 20-10-1331 in Nijmegen met de 13-jarige
1014785 Eleonora Of Woodstock Plantagenet geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië). Eleonora is overleden op 22-04-1355 in Deventer Abbey, Gueldres, 36 jaar oud.
Notitie bij Eleonora: Regentes van het hertogdom Gelre (1343-1344)
Zij is begraven in het jaar 1355 in Deventer Abbey, Gueldes
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinald III van Gelre van Hattem, geboren op 13-05-1332 (zie 507392).
 

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

2029568 Reinoud 1 van Gelre geboren omstreeks 1255. Reinoud is overleden op 09-10-1326 in Montfort, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Hij was ook bekend als Reinoud de Strijdbare. Reinoud I was graaf van Gelre van 10-01-1271 tot zijn dood. Zijn naam wwordt ook geschreven als Raynald, Reinals, Reynald of Reynout.
Reinoud werd geboren als zoon van Otto II, graaf van Gelre. Vanaf 1274 was hij gehuwd met Irmgard van Limburg (overleden 1283), de erfgename van hertog Walram IV van Limburg. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Reinald richtte zich net alls zijn vader politiek op het zuiden. Niet uit berekening maar meer uit dynastieke overwegingen, hij was gehuwd met de erfdochter van het Hertogdom Limburg. Na het ovelijden van zijn echtgenote in 1283 noemde hij zich comes Gelrie et dux Limburgensis. Hij verloor dit gebied na zijn nederlaag bij de Slag bij Woerdingen.
Nog in 1279 kocht hij het graafschap Kessel aan evenals de heerlijkhedsrechten over de linker-Maasoever en Monchengladbach.
Na de moord op Hendrik II van Gelre erfde diens neef Reinoud in 1284 de Heerlijkheid Montfort, een district van het hertodom Gelre, waartoe ook het Kasteel Montfort behoorde.
Bij de slag bij Woeringen in 1288 wilden de graven van Gelre hun macht uitbreiden over het hertogdom Limburg, wat jammerlijk mislukte. Volgens legende gaf hij zich over met twee veren in elke hand. Reinoud had zich hiervoor echter in de schulden gestoken en zag zich daardoor verplicht om de inkomsten van zijn graafschap Gelre van 1288 tot 1293 te verpachten aan zijn schoonvader Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. De Vlaamse heerschappij heeft bijgedragen aan de bouw van een modern doeltreffend territoriaal bestuiur.
Reinoud werd in 1317 door de Duitse tegenkoning Frderik de Schone in de rijksvoorstenstand verheven, hetgeen echter door keizer Lodewijk IV niet erkend werd.
In 1318 werd hij afgezet. Daarna regeerde zijn zoon onder voogdij. In 1320 werd Reinoud I door zijn eigen zoon, Reinoud II, gevangen gezet in de kerker van de Grauwert, een verdedigingstoren van Kasteel Montfort. Daar is hij zes jaar later overleden en werd op 21 -10-1326 in het klooster Graefenthal begravan.
Reinoud is weduwnaar van Irmgard van Limburg (ovl. 1283), met wie hij trouwde (1), ongeveer 19 jaar oud, in 1274.
Hij trouwde (2), ongeveer 31 jaar oud, op 03-07-1286 in Namen (België) met de ongeveer 24-jarige
2029569 Margeretha van Dampierre geboren omstreeks 1262. Margeretha is overleden in 1331, ongeveer 69 jaar oud. Margeretha is weduwe van Alexander van Schotland (±1263-1283), met wie zij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, op 15-11-1282 in Roxburgh (Schotland).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gwijde van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 2029568). Gwijde is overleden na 1315 in Arnhem. Hij is begraven in Arnhem.
II. Philips van Gelre, zoon van Reinoud 1 van Gelre (zie 2029568).
III. Elisabeth (Isabella) van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 2029568). Elisabeth is overleden in 1354 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Opm.: overleden in klooster St. Clara
Notitie bij Elisabeth: Abdis van klooster St. Clara te Keulen, in 1299verloofd met Godfried van Brabant, in 1314 beloofd aan Albrecht II van Oostenrijk
IV. Filippa van Gelre, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 2029568). Filippa is overleden op 23-08-1352 in Keulen (Duitsland).
Notitie bij Filippa: Non in klooster St. Clara te Keulen
V. Reinoud II van Gelre van Hattem, geboren omstreeks 1295 (zie 1014784).
VI. Margaretha van Gelre, geboren omstreeks 1299, dochter van Reinoud 1 van Gelre (zie 2029568). Margaretha is overleden op 07-07-1346, ongeveer 47 jaar oud. Margaretha trouwde met Diederik IX van Kleef.
Titel:
Graaf
2029570 Eduard II (ook Edward II) Plantagenet geboren op 25-04-1284 in Caernavon Castle, Wales (Groot Brittanië). Eduard is overleden op 21-09-1327 in Berkeley Castle (Groot Brittanië), 43 jaar oud.
Notitie bij Eduard: Eduarrd II was van 1307 tot 1327 koning van Enegeland
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 25-01-1307 in Boulogne Cathedral, Boulogne, Champagne (Frankrijk met de 14 of 15-jarige
2029571 Isabella de France geboren in 1292 in Paris, Seine, Ile de France (Frankrijk). Isabella is overleden op 22-08-1858 in Hertford, Hertfordshire, 565 of 566 jaar oud.
Notitie bij Isabella: Zij is begraven in het jaar 1858 in Grey Friars Church, Greenwich, Kent
Kind uit dit huwelijk:
I. Eleonora Of Woodstock Plantagenet, geboren op 08-06-1318 in Palace Woodstock, East Midlands (Groot Brittanië) (zie 1014785).
 

Generatie 22 (edeloudouders)

220px-goch_asperden_-_kloster_graefenthal_-_otto_ii_03_ies.jpg
6 Graftombe van Otto II bij Goch, Asperden op het kloostergoed Graefenthal
4059136 Otto II van Gelre (afb. 6) geboren omstreeks 1215. Otto is overleden op 10-01-1271, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Otto: Bijgenaamd de Lamme, de Paardenvoet of de Hinkende vanwege zijn klompvoet.
Otto II was graaf van Gelre van 1229 tot aan zijn dood. Hij bemiddelde vaak bij vele vetes in zijn omgeving. Ook werd hijzelf vaak in conflicten betrokken door zijn bezittingen in Westfalen, onder andere met de graven van Ravensberg en Tecklenburg maar ook met de bisschoppen van Münster, Osnabrück en Paderborn.
Om de invloed in de Nederrijnlanden voerde Otto II vele oorlogen met de graven van Kleef en bisschoppen van Utrecht. Zijn aanspraken op Salland moest hij daardoor opgeven.
In 1247 werd Otto II door Paus Innocentius IV gevraagd of hij Rooms-koning wilde worden. Hij was de tweede keus, want de hertog van Brabant had de kroon al geweigerd. Hij wees dit aanbod af, omdat dit ambt veel nadeel zou brengen.
Het klooster Graefenthal werd in 1248 gebouwd op aandringen van zijn vrouw Margaretha van Kleef. De kloosterkerk was het eerste bouwwerk op het kloostercomplex. In hetzelfde kwam de stad Nijmegen in zijn bezit. Otto II liet in 1250 aanvangen met de bouw van de Grote of Sint-Stevenskerk, die pas in 1476 zou worden voltooid. In 1251 werd het lichaam van Margaretha van Kleef bijgezet in de kerkvan het kloosterGraefenthal. Vlak voor zijn dood vocht hij nog enkele geschillen met de stad Zutphen uit.
Otto bereikte als bondgenoot van de Hertogen van Brabant en Graven van Holland (van 1261 t/m 1262) een hoge positie in Neder-Lotharingen. Hij verkreeg velle heerlijkheden waaronder Groenlo, Bredevoort en Lichtenvoorde. Zodoende was hij beschermheer van Keulen.
Ott II was een goede bondgenoot van Willem II van Holland. Toen deze sneuvelde in een campagne tegen de Friezen in 1256, erfde Floris V van Holland het graafschap Holland. Floris V stond onder voogdij van Floris de Voogd (tot 1258) en daarna door Aleid van Holland waarmee Otto II de voogdij bevocht over Holland en Zeeland met andere edelen. Bij de slag bij Reimerswaal op 22 januari 1263 versloeg Otto II zijn rivaal Aleid, waarna hij als voogd werd verkozen. In 1266 werd Floris V meerderjarig op twaalfjarige leeftijd en werd hij in staat geacht om zelf zijn graafschap te regeren.
Een andere bijnaam van Otto II is de stedenstichter. Hij verleende tijdens zijn regeerperiode stadsrechten aan aan 29 steden, ondermeer Geldern (1229), Goch (omstreeks 1290), Roermond (1231), Harderwijk (1231), Grave (1232), Emmerik (1233), Arnhem (1233), Lochem (1233), Doetinchem (1236), Doesburg (1237), Wageningen (1263) en Montfort (waarschijnlijk in 1263).
Otto II werd opgevolgd door zijn zoon Reinoud I. Hij ligt begraven in het klooster Graefenthal.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1240 met
4059137 Margaretha van Kleef. Margaretha is overleden in 1251.
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinoud 1 van Gelre, geboren omstreeks 1255 (zie 2029568).
4059138 Gwijde (ook Guy III) van Dampierre geboren omstreeks 1226. Gwijde is overleden op 07-03-1305 in Compiegne (Frankrijk), ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Fines-lez-Raches, Nord-Pas-de_Calais (Frankrijk).
Notitie bij Gwijde: Was graaf van Vlaanderen van 1278 tot 1305 en markgraaf van Namen van 1263 tot 1298. In het huis Dampierre is hij in het Frans beter bekend als Guido III de Dampierre.
Hij trouwde met
4059139 Isabella van Luxemburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margeretha van Dampierre, geboren omstreeks 1262 (zie 2029569).
4059140 Edward 1 Plantagenet [par/002/22.01] geboren op 12-06-1239 in Westminster(Groot Brittanië). Edward is overleden op 07-07-1307 in Burgh-On-Sands (Groot Brittanië), 68 jaar oud.
Notitie bij Edward: Edwaard I was van 20-11-1272 tot 07-07-1307 Koning van Engeland
Hij trouwde, 15 jaar oud, op 18-10-1254 met de 14 of 15-jarige
4059141 Eleonora van Castilië en Leon geboren in 1239 in Burgos, Castillay en Leon (Spanje). Eleonora is overleden op 25-11-1290 in Harbey (Groot Brittanië), 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Eleonora: Gravin van Ponthieu. Zij was nog maar ca. tien jaar oud toen zij de slechts vijftien jaar oude Edward van Westminster huwde in Las Huelgas
Kind uit dit huwelijk:
I. Eduard II (ook Edward II) Plantagenet, geboren op 25-04-1284 in Caernavon Castle, Wales (Groot Brittanië) (zie 2029570).
 

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

8118272 Gerard II van Gelre geboren in 1185. Gerard is overleden in 1229, 43 of 44 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1206 met
8118273 Margaretha van Brabant. Margaretha is overleden in 1251.
Kind uit dit huwelijk:
I. Otto II van Gelre, geboren omstreeks 1215 (zie 4059136).
8118274 Diederik VI van Kleef geboren in 1185. Diederik is overleden in 1260, 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde met
8118275 Mechtild van Dinslaken.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Kleef (zie 4059137).
8118276 Willem II (Guillaume II) van Dampierre geboren omstreeks 1196. Willem is overleden op 03-09-1231, ongeveer 35 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Kind van Willem uit onbekende relatie:
I. Gwijde (ook Guy III) van Dampierre, geboren omstreeks 1226 (zie 4059138).
 

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

16236544 Otto I van Gelre [par/002/24.01] geboren in 1150. Otto is overleden in 1207, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1186 met de 12 of 13-jarige
16236545 Richarda van Beieren geboren in 1173. Richarda is overleden in 1231, 57 of 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerard II van Gelre, geboren in 1185 (zie 8118272).
16236546 Hendrik I van Brabant [par/002/24.02] geboren in 1160. Hendrik is overleden in 1235, 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde met
16236547 Mathilde van Boulogne geboren in 1161. Mathilde is overleden in 1210, 48 of 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Brabant (zie 8118273).
16236548 Diederik V van Kleef [par/002/24.03] geboren in 1160. Diederik is overleden in 1198, 37 of 38 jaar oud.
Hij trouwde met
16236549 Margaretha van Holland. Margaretha is overleden na 1203.
Kind uit dit huwelijk:
I. Diederik VI van Kleef, geboren in 1185 (zie 8118274).
16236552 Gwijde II de Dampierre geboren omstreeks 1155. Gwijde is overleden op 18-01-1216, ongeveer 61 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Kind van Gwijde uit onbekende relatie:
I. Willem II (Guillaume II) van Dampierre, geboren omstreeks 1196 (zie 8118276).
 

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)

32473104 Willem I de Dampierre [par/002/25.01] geboren omstreeks 1130. Willem is overleden omstreeks 1160, ongeveer 30 jaar oud [bron: (c)LVC Boom].
Hij trouwde met
32473105 Ermengarde (Immergard Basilis) de Toucy geboren omstreeks 1140. Ermengarde is overleden in 1209, ongeveer 69 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gwijde II de Dampierre, geboren omstreeks 1155 (zie 16236552).
 

Generatie 26 (edelstamouders)

64946210 Itier III de Toucy geboren omstreeks 1100. Itier is overleden in 1149, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Itier: Seigneur de Tourcy, Puisaye, Saint-Fargeau et Bazarnes (Yonne) Croise, Seigneur de Toucy Puisaye et Saint-Fargeau Croise
Hij trouwde met
64946211 Elisabeth de Joigny geboren omstreeks 1110. Elisabeth is overleden in 1182, ongeveer 72 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermengarde (Immergard Basilis) de Toucy, geboren omstreeks 1140 (zie 32473105).
 

Generatie 27 (edelstamgrootouders)

129892420 Narjot I de Toucy geboren omstreeks 1060. Narjot is overleden in 1110, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Narjot: Seigneur de Toucy de Bazarnes et de Puisaye - Croise
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1090 met de ongeveer 14-jarige
129892421 Ermengarde de Cravant geboren omstreeks 1076. Ermengarde is overleden in 1132, ongeveer 56 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier III de Toucy, geboren omstreeks 1100 (zie 64946210).
 

Generatie 28 (edelstamovergrootouders)

259784840 Itier II de Toucy geboren omstreeks 1035. Itier is overleden in 1092, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Itier: 2e Seigneur de Toucy - Seigneur de Puisaye - Croise
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1060 met de ongeveer 20-jarige
259784841 Beatrix de Sens geboren omstreeks 1040. Beatrix is overleden in 1088, ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Narjot I de Toucy, geboren omstreeks 1060 (zie 129892420).
259784842 Auguste de Cravant geboren omstreeks 1050. Auguste is overleden in 1103, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Auguste: Sire de Cravant (Yonne)
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1070 met de ongeveer 16-jarige
259784843 Henriette D’Avallon geboren omstreeks 1054.
Notitie bij Henriette: Dame de Pontaubert (Yonne)
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermengarde de Cravant, geboren omstreeks 1076 (zie 129892421).
 

Generatie 29 (edelstambetovergrootouders)

519569680 Itier I de Toucy geboren omstreeks 1010.
Hij trouwde met
519569681 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier II de Toucy, geboren omstreeks 1035 (zie 259784840).
519569682 Fromont IV de Sens geboren omstreeks 1008. Fromont is overleden in 1067, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Fromont: Comte de Sens et de Joigny
Hij trouwde met
519569683 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Beatrix de Sens, geboren omstreeks 1040 (zie 259784841).
519569684 Geoffroy de Cravant [par/002/29.01] geboren omstreeks 1025. Geoffroy is overleden in 1091, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Geoffroy: Sire de Cravant (Yonne)
Hij trouwde met
519569685 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Auguste de Cravant, geboren omstreeks 1050 (zie 259784842).
519569686 Lanthelme D’Avallon [par/002/29.02] geboren omstreeks 1015. Lanthelme is overleden in 1078, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Lanthelme: Seigneur d’Avallon
Hij trouwde met
519569687 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henriette D’Avallon, geboren omstreeks 1054 (zie 259784843).
 

Generatie 30 (edelstamoudouders)

1039139360 Itier de Narbonne [par/002/30.01] geboren omstreeks 985. Itier is overleden in 1015, ongeveer 30 jaar oud.
Hij trouwde met
1039139361 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Itier I de Toucy, geboren omstreeks 1010 (zie 519569680).
1039139364 Fromont III de Sens geboren omstreeks 980. Fromont is overleden in 1029, ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1000 met
1039139365 Heloise de Nogent-Le-Roi.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont IV de Sens, geboren omstreeks 1008 (zie 519569682).
 

Generatie 31 (edelstamoudgrootouders)

2078278728 Fromont II de Sens.
Hij trouwde omstreeks 980 met
2078278729 Gerberge de Roucy.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont III de Sens, geboren omstreeks 980 (zie 1039139364).
 

Generatie 32 (edelstamoudovergrootouders)

4156557456 Renaud Le Vieux de Sens geboren omstreeks 937. Renaud is overleden in 996, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Renaud: Comte de Sens
Hij trouwde met
4156557457 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont II de Sens (zie 2078278728).
 

Generatie 33 (edelstamoudbetovergrootouders)

8313114912 Fromont I de Sens geboren omstreeks 914. Fromont is overleden in 951, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde met
8313114913 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Renaud Le Vieux de Sens, geboren omstreeks 937 (zie 4156557456).
 

Generatie 34 (voorouders)

16626229824 Garnier de Sens [par/002/34.01] geboren omstreeks 890. Garnier is overleden op 06-12-924, ongeveer 34 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 910 met de ongeveer 20-jarige
16626229825 Theutberge D’Arles geboren omstreeks 890. Theutberge is overleden in 09-948, ongeveer 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Fromont I de Sens, geboren omstreeks 914 (zie 8313114912).
 

Generatie 35 (voorgrootouders)

33252459650 Theobald D’Arles geboren omstreeks 860. Theobald is overleden op 01-06-895, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Theobald: Comte d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 885 met de ongeveer 19-jarige
33252459651 Berthe de Lorraine geboren omstreeks 866. Berthe is overleden op 08-03-925, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theutberge D’Arles, geboren omstreeks 890 (zie 16626229825).
 

Generatie 36 (voorovergrootouders)

66504919300 Hugbert D’Arles geboren omstreeks 830. Hugbert is overleden in 864, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Hugbert: Marquis d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 860 met
66504919301 Fille Thibaut de Vienne.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theobald D’Arles, geboren omstreeks 860 (zie 33252459650).
 

Generatie 37 (voorbetovergrootouders)

133009838600 Boson III de Valois de Bourgogne [par/002/37.01] geboren omstreeks 800. Boson is overleden in 855, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Boson: Comte de Turin et d’Arles
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 826 met de ongeveer 24-jarige
133009838601 Richeut D’Amiens geboren omstreeks 802. Richeut is overleden in 840, ongeveer 38 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hugbert D’Arles, geboren omstreeks 830 (zie 66504919300).
 

Generatie 38 (vooroudouders)

266019677202 Richard Le Viking D’Amiens geboren omstreeks 755. Richard is overleden in 825, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Richard: Seigneur d’Amiens et de Lomnois
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 795 met de ongeveer 15-jarige
266019677203 Richilde de Cambrai geboren omstreeks 780. Richilde is overleden in 804, ongeveer 24 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richeut D’Amiens, geboren omstreeks 802 (zie 133009838601).
 

Generatie 39 (vooroudgrootouders)

532039354404 Waudbert VIII de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 706. Waudbert is overleden in 762, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Waudbert: Comte d’Amiens et de Lomnois
Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 755 met de ongeveer 30-jarige
532039354405 Richarde de Ponthieu geboren omstreeks 725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richard Le Viking D’Amiens, geboren omstreeks 755 (zie 266019677202).
 

Generatie 40 (vooroudovergrootouders)

1064078708808 Waudbert VII de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 670. Waudbert is overleden in 725, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde met
1064078708809 Aldegonde Von Bayern geboren omstreeks 685.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VIII de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 706 (zie 532039354404).
 

Generatie 41 (vooroudbetovergrootouders)

2128157417616 Waudbert VI de Ponthieu de Lomnois geboren omstreeks 630. Waudbert is overleden in 704, ongeveer 74 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 670 met de ongeveer 35-jarige
2128157417617 Adeltrude de Hainaut geboren in 635.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VII de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 670 (zie 1064078708808).
 

Generatie 42 (voorstamouders)

4256314835232 Waudbert V de Ponthieu de Lomnois geboren vóór 615.
Notitie bij Waudbert: Comte
Hij trouwde, minstens 15 jaar oud, omstreeks 630 met de minstens 15-jarige
4256314835233 Berthilde Von Thuringen geboren vóór 615.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert VI de Ponthieu de Lomnois, geboren omstreeks 630 (zie 2128157417616).
 

Generatie 43 (voorstamgrootouders)

8512629670464 Waudbert IV de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois geboren omstreeks 572. Waudbert is overleden in 623, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Waudbert: Comte de Lommois
Hij trouwde met
8512629670465 Amalaberge de Landen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert V de Ponthieu de Lomnois, geboren vóór 615 (zie 4256314835232).
 

Generatie 44 (voorstamovergrootouders)

17025259340928 Waudbert III de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois. Waudbert is overleden in 608.
Hij trouwde omstreeks 572 met
17025259340929 Clothilde D’Ostrogothie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert IV de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, geboren omstreeks 572 (zie 8512629670464).
 

Generatie 45 (voorstambetovergrootouders)

34050518681856 Waudbert II de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois geboren omstreeks 513. Waudbert is overleden in 575, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde met
34050518681857 Amalaberge Von Thuringen geboren omstreeks 535. Amalaberge is overleden in 610, ongeveer 75 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert III de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois (zie 17025259340928).
 

Generatie 46 (voorstamoudouders)

68101037363712 Wautbert I de Ponthieu geboren omstreeks 485. Wautbert is overleden in 530, ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde met
68101037363713 Lucilia de Pannonie geboren omstreeks 485. Lucilia is overleden in 526, ongeveer 41 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Waudbert II de Ponthieu d’Ardennes de Lomnois, geboren omstreeks 513 (zie 34050518681856).
 

Generatie 47 (voorstamoudgrootouders)

136202074727424 Adalbert de Moselle. Adalbert is overleden in 491.
Hij trouwde met
136202074727425 Argotta D’Ostrogothie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wautbert I de Ponthieu, geboren omstreeks 485 (zie 68101037363712).
 

Generatie 48 (voorstamoudovergrootouders)

272404149454848 Theodemir de Therouanne De Francie geboren omstreeks 374 in COnstantinople (Turquie). Theodemir is overleden op 15-08-414 in Roma, 0100, Latium, Lazio (Italia), ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Theodemir: Roi des Francs, Chef franc
Hij trouwde met
272404149454849 Blesinde de Cologne geboren omstreeks 375. Blesinde is overleden in 418, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Blesinde: Opm. ook Blesinda Von Koln en Blesinda de Colonia
Kind uit dit huwelijk:
I. Adalbert de Moselle (zie 136202074727424).
 

Generatie 49 (voorstamoudbetovergrootouders)

544808298909696 Richimir (ook Richomer) de Francie geboren omstreeks 350. Richimir is overleden in 384, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Richimir: Roi, Chef franc et Consul
Hij trouwde met
544808298909697 Ascyla de Francie geboren omstreeks 354. Ascyla is overleden op 15-08-414 in Roma, 0100, Latium, Lazio (Italia), ongeveer 60 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Theodemir de Therouanne De Francie, geboren omstreeks 374 in COnstantinople (Turquie) (zie 272404149454848).
 

Generatie 50 (vooredelouders)

1089616597819392 Mellobaude de Worms - De Toxandrie geboren omstreeks 320. Mellobaude is overleden in 376, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Mellobaude: Roi Franc de Worms
Hij trouwde met
1089616597819393 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richimir (ook Richomer) de Francie, geboren omstreeks 350 (zie 544808298909696).
 

Generatie 51 (vooredelgrootouders)

2179233195638784 Malaric 1 de Toxandrie geboren omstreeks 295. Malaric is overleden in 360, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Malaric: Roi des Francs en Toxandrie
Hij trouwde met
2179233195638785 Nn Belgique Gauloise geboren omstreeks 297.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mellobaude de Worms - De Toxandrie, geboren omstreeks 320 (zie 1089616597819392).
 

Generatie 52 (vooredelovergrootouders)

4358466391277568 Ragaise de Merogaise des Bructeres Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 270. Ragaise is overleden in 307, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Ragaise: Roi Franc des Bructeres
Hij trouwde met
4358466391277569 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Malaric 1 de Toxandrie, geboren omstreeks 295 (zie 2179233195638784).
 

Generatie 53 (vooredelbetovergrootouders)

8716932782555136 Gonobaud Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 245.
Notitie bij Gonobaud: Roi Franc en Toxandrie 289 (Rives de L’Ocean
Hij trouwde met
8716932782555137 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ragaise de Merogaise des Bructeres Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 270 (zie 4358466391277568).
 

Generatie 54 (vooredeloudouders)

17433865565110272 Marcomir III Des Francs De Toxandrie geboren omstreeks 223. Marcomir is overleden in 281, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc en Toxandrie
Hij trouwde met
17433865565110273 Luliana de Rome geboren omstreeks 227.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gonobaud Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 245 (zie 8716932782555136).
 

Generatie 55 (vooredeloudgrootouders)

34867731130220544 Bartherus Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 206 in Westphalia, Prussia, Deutchland. Bartherus is overleden in 272 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Bartherus: Roi des Francs (252-272)
Hij trouwde met
34867731130220545 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir III Des Francs De Toxandrie, geboren omstreeks 223 (zie 17433865565110272).
 

Generatie 56 (vooredeloudovergrootouders)

69735462260441088 Childeric I Hildrik Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 185 in Westphalia, Prussia, Deutchland. Childeric is overleden in 253 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Childeric: Roi Franc des Sicambres en Gaule (213-253)
Hij trouwde met
69735462260441089 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bartherus Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 206 in Westphalia, Prussia, Deutchland (zie 34867731130220544).
 

Generatie 57 (vooredeloudbetovergrootouders)

139470924520882176 Sunno Huano Hunno Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 165 in Austrasie. Sunno is overleden in 213 in Westphalia, Prussia, Deutchland, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Sunno: Roi des Francs (186-213) en Envahisseur de La Gaule in 211
Hij trouwde met
139470924520882177 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Childeric I Hildrik Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 185 in Westphalia, Prussia, Deutchland (zie 69735462260441088).
 

Generatie 58 (vooredelstamouders)

278941849041764352 Farabert Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 145 in Austrasie, France. Farabert is overleden in 186 in Austrasie, France, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Farabert: Roi des Francs Sicambres (166-186)
Hij trouwde met
278941849041764353 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sunno Huano Hunno Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 165 in Austrasie (zie 139470924520882176).
 

Generatie 59 (vooredelstamgrootouders)

557883698083528704 Clodimir II Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 125. Clodimir is overleden in 166, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Clodimir: Roi Franc des Sicambres 148
Hij trouwde met
557883698083528705 Hesilde Hafilda De Rugie.
Kind uit dit huwelijk:
I. Farabert Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 145 in Austrasie, France (zie 278941849041764352).
 

Generatie 60 (vooredelstamovergrootouders)

1115767396167057408 Marcomir II Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 100. Marcomir is overleden in 167, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc des Sicambres 127
Hij trouwde met
1115767396167057409 Althildis Verch CoelDe Bretagne geboren omstreeks 110.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodimir II Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 125 (zie 557883698083528704).
 

Generatie 61 (vooredelstambetovergrootouders)

2231534792334114816 Odamar Odomir Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 75. Odamar is overleden omstreeks 128, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Odamar: Roi Franc des Sicambres 114
Hij trouwde met
2231534792334114817 N Inconnue.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir II Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 100 (zie 1115767396167057408).
 

Generatie 62 (vooredelstamoudouders)

4463069584668229632 Richemer Righemer Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 50. Richemer is overleden in 114, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Richemer: Roi Franc des Sicambres 89
Hij trouwde met
4463069584668229633 Ascyla Victoria Verch Prasugatus Des Icenes geboren omstreeks 47.
Kind uit dit huwelijk:
I. Odamar Odomir Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 75 (zie 2231534792334114816).
 

Generatie 63 (vooredelstamoudgrootouders)

8926139169336459264 Ratherius Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 30. Ratherius is overleden in 90, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ratherius: Roi Franc des Sicambres 68
Hij trouwde met
8926139169336459265 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Richemer Righemer Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 50 (zie 4463069584668229632).
 

Generatie 64 (vooredelstamoudovergrootouders)

17852278338672918528 Antenor IV Des Francs - Sicambres geboren omstreeks 12. Antenor is overleden in 69, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Antenor: Roi des Francs de L’Quest - Roi des Sicambres 63
Hij trouwde met
17852278338672918529 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ratherius Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 30 (zie 8926139169336459264).
 

Generatie 65 (vooredelstamoudbetovergrootouders)

35704556677345837056 Clodomir Des Francs - Sicambres geboren in 5 v. Chr.. Clodomir is overleden in 63, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Clodomir: Roi Franc des Sicambres 49
Hij trouwde met
35704556677345837057 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antenor IV Des Francs - Sicambres, geboren omstreeks 12 (zie 17852278338672918528).
 

Generatie 66 (aartsouders)

71409113354691674112 Marcomir I Des Francs - Sicambres geboren in 22 v. Chr.. Marcomir is overleden in 50, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Marcomir: Roi Franc des sicambres 32
Hij trouwde met
71409113354691674113 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodomir Des Francs - Sicambres, geboren in 5 v. Chr. (zie 35704556677345837056).
 

Generatie 67 (aartsgrootouders)

142818226709383348224 Clodius Des Francs - Sicambres geboren in 38 v. Chr.. Clodius is overleden in 19, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Clodius: Roi Franc des Sicambres
Hij trouwde met
142818226709383348225 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir I Des Francs - Sicambres, geboren in 22 v. Chr. (zie 71409113354691674112).
 

Generatie 68 (aartsovergrootouders)

285636453418766696448 Francus I Des Francs - Sicambres geboren in 60 v. Chr.. Francus is overleden in 5, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Francus: Roi Franc de Sicambres
Hij trouwde met
285636453418766696449 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodius Des Francs - Sicambres, geboren in 38 v. Chr. (zie 142818226709383348224).
 

Generatie 69 (aartsbetovergrootouders)

571272906837533392896 Antharius Des Sicambres geboren in 85 v. Chr.. Antharius is overleden in 40 v. Chr., 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij Antharius: Dernier Roi Sycambres
Hij trouwde met
571272906837533392897 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Francus I Des Francs - Sicambres, geboren in 60 v. Chr. (zie 285636453418766696448).
 

Generatie 70 (aartsoudouders)

1142545813675066785792 Cassandre Des Sicambres geboren in 110 v. Chr.. Cassandre is overleden in 74 v. Chr., 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij Cassandre: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
1142545813675066785793 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antharius Des Sicambres, geboren in 85 v. Chr. (zie 571272906837533392896).
 

Generatie 71 (aartsoudgrootouders)

2285091627350133571584 Merodachus Des Sicambres geboren in 130 v. Chr..
Notitie bij Merodachus: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
2285091627350133571585 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Cassandre Des Sicambres, geboren in 110 v. Chr. (zie 1142545813675066785792).
 

Generatie 72 (aartsoudovergrootouders)

4570183254700267143168 Clodemir II Des Sicambres geboren in 164 v. Chr.. Clodemir is overleden in 124 v. Chr., 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Clodemir: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
4570183254700267143169 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Merodachus Des Sicambres, geboren in 130 v. Chr. (zie 2285091627350133571584).
 

Generatie 73 (aartsoudbetovergrootouders)

9140366509400534286336 Antenor Des Sicambres geboren in 194 v. Chr.. Antenor is overleden in 150 v. Chr., 43 of 44 jaar oud.
Hij trouwde met
9140366509400534286337 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodemir II Des Sicambres, geboren in 164 v. Chr. (zie 4570183254700267143168).
 

Generatie 74 (aartsstamouders)

18280733018801068572672 Clodius Des Sicambres geboren in 224 v. Chr.. Clodius is overleden in 160 v. Chr., 63 of 64 jaar oud.
Hij trouwde met
18280733018801068572673 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antenor Des Sicambres, geboren in 194 v. Chr. (zie 9140366509400534286336).
 

Generatie 75 (aartsstamgrootouders)

36561466037602137145344 Marcomir II Des Sicambres geboren in 250 v. Chr.. Marcomir is overleden in 171 v. Chr., 78 of 79 jaar oud.
Hij trouwde met
36561466037602137145345 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodius Des Sicambres, geboren in 224 v. Chr. (zie 18280733018801068572672).
 

Generatie 76 (aartsstamovergrootouders)

73122932075204274290688 Nicanor I Des Sicambres geboren in 280 v. Chr.. Nicanor is overleden in 199 v. Chr., 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Nicanor: Prince Sicambre
Hij trouwde met
73122932075204274290689 Glennis de Bretagne geboren in 270 v. Chr..
Kind uit dit huwelijk:
I. Marcomir II Des Sicambres, geboren in 250 v. Chr. (zie 36561466037602137145344).
 

Generatie 77 (aartsstambetovergrootouders)

146245864150408548581376 Clodemir I Des Sicambres geboren in 300 v. Chr.. Clodemir is overleden in 233 v. Chr., 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Clodemir: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
146245864150408548581377 Ermentrude Des Sicambres geboren in 310 v. Chr..
Notitie bij Ermentrude: Epouse Royale de son demi-frere
Kind uit dit huwelijk:
I. Nicanor I Des Sicambres, geboren in 280 v. Chr. (zie 73122932075204274290688).
146245864150408548581378 Elidure de Bretagne [par/002/77.01] geboren in 300 v. Chr..
Notitie bij Elidure: Chef Breton
Hij trouwde met
146245864150408548581379 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Glennis de Bretagne, geboren in 270 v. Chr. (zie 73122932075204274290689).
 

Generatie 78 (aartsstamoudouders)

292491728300817097162752 Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres geboren in 340 v. Chr..
Notitie bij Bassanus: Roi des Sicambres
Bassanus is weduwnaar van Nn Nn, met wie hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, in 310 v. Chr., zie 292491728300817097162755.
Hij trouwde (2), 39 of 40 jaar oud, in 300 v. Chr. met
292491728300817097162753 Xe Des Orcades.
Kind uit dit huwelijk:
I. Clodemir I Des Sicambres, geboren in 300 v. Chr. (zie 146245864150408548581376).
292491728300817097162754 Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres (dezelfde als 292491728300817097162752).
Hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, in 310 v. Chr. met
292491728300817097162755 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermentrude Des Sicambres, geboren in 310 v. Chr. (zie 146245864150408548581377).
 

Generatie 79 (aartsstamoudgrootouders)

584983456601634194325504 Diocles Des Sicambres geboren in 365 v. Chr.. Diocles is overleden in 301 v. Chr., 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Diocles: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
584983456601634194325505 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bassanus Bazan le Grand Des Sicambres, geboren in 340 v. Chr. (zie 292491728300817097162752).
584983456601634194325508 Diocles Des Sicambres (dezelfde als 584983456601634194325504).
Hij trouwde met
584983456601634194325509 Nn Nn (dezelfde als 584983456601634194325505).
 

Generatie 80 (aartsstamoudovergrootouders)

1169966913203268388651008 Helenius Des Sicambres geboren in 390 v. Chr.. Helenius is overleden in 340 v. Chr., 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde met
1169966913203268388651009 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Diocles Des Sicambres, geboren in 365 v. Chr. (zie 584983456601634194325504).
1169966913203268388651016 Helenius Des Sicambres (dezelfde als 1169966913203268388651008).
Hij trouwde met
1169966913203268388651017 Nn Nn (dezelfde als 1169966913203268388651009).
 

Generatie 81 (aartsstamoudbetovergrootouders)

2339933826406536777302016 Priamus Des Sicambres geboren in 410 v. Chr.. Priamus is overleden in 359 v. Chr., 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Priamus: Roi des Sicambres
Hij trouwde met
2339933826406536777302017 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Helenius Des Sicambres, geboren in 390 v. Chr. (zie 1169966913203268388651008).
2339933826406536777302032 Priamus Des Sicambres (dezelfde als 2339933826406536777302016).
Hij trouwde met
2339933826406536777302033 Nn Nn (dezelfde als 2339933826406536777302017).
 

Generatie 82 (aartsedelouders)

4679867652813073554604032 Antenor II Des Cimmeriens De Panne [par/002/82.01] geboren in 440 v. Chr.. Antenor is overleden in 383 v. Chr., 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Antenor: Roi Cimmerien en Pannone
Aantekening: La mythologie fait des Cimmeriens, les descendants des Troyens
Hij trouwde met
4679867652813073554604033 Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne geboren in 435 v. Chr..
Notitie bij Sicambra: Orgine des Sicambres
Kind uit dit huwelijk:
I. Priamus Des Sicambres, geboren in 410 v. Chr. (zie 2339933826406536777302016).
4679867652813073554604064 Antenor II Des Cimmeriens De Panne [par/002/82.01] (dezelfde als 4679867652813073554604032).
Hij trouwde met
4679867652813073554604065 Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne (dezelfde als 4679867652813073554604033).
 

Generatie 83 (aartsedelgrootouders)

9359735305626147109208066 Belin De Bretagne [par/002/83.01] geboren in 470 v. Chr..
Hij trouwde met
9359735305626147109208067 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sicambra Cambra (Sicambres) De Bretagne, geboren in 435 v. Chr. (zie 4679867652813073554604033).
9359735305626147109208130 Belin De Bretagne [par/002/83.01] (dezelfde als 9359735305626147109208066).
Hij trouwde met
9359735305626147109208131 Nn Nn (dezelfde als 9359735305626147109208067).
 

Index (1613 personen)

Aalsburg, Johannes van (*13-04-1766, †12-10-1850) [Schoonzoon van 118 en 119]  118,I
Aalsburg, Rochus van (*25-05-1722) [Schoonvader van dochter van 118 en 119]  118,I
Aalst, Peterken van  244,IV
Aards, Berend (*?-05-1764, †27-06-1849) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 24 en 25]  24,I
Achteveld, Elisabeth van [Partner van 7928]  7928
Ackooij, Hendrica van (*±1748, †04-05-1818) [Schoonmoeder van zoon van 122 en 123]  122,I
Addink(s), Lammertje [Schoonmoeder van zoon van 216 en 217]  216,I
Adriaans, Jenneke (*±1622) [Schoondochter van 15824 en 15825]  15824,III
Aken, Jan Pietersen van (†14-06-1621) [Nummer 7238]  7238
Aken, Peeter Willems van (†<15-02-1621) [Nummer 14476]  14476
Aken, Willemke van (*?-07-1617, †<29-03-1677) [Nummer 3619]  3619
Akkerman, A(a)lbertus (*11-06-1799, †23-05-1848) [Zoon van 114 en 115]  114,V
Akkerman, Aaltje (*20-01-1715) [Dochter van 456 en 457]  456,I
Akkerman, Albertus (*28-09-1749) [Zoon van 228 en 229]  228,I
Akkerman, Anneke (*16-12-1807) [Dochter van 114 en 115]  114,VIII
Akkerman, Antonie (*±1790, †02-10-1822) [Zoon van 114 en 115]  114,I
Akkerman, Egon (*11-01-1761, †11-05-1822) [Nummer 114]  114; 114,I; 114,II; 114,III; 114,IV; 114,V; 114,VII; 114,VIII; 114,IX; 114,X
Akkerman, Egon (*26-07-1814, †09-11-1881) [Zoon van 114 en 115]  114,X
Akkerman, Gerrit (*04-02-1805, †16-01-1861) [Zoon van 114 en 115]  114,VII
Akkerman, Jacobus (*20-09-1810) [Zoon van 114 en 115]  114,IX
Akkerman, Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) (*09-02-1801, †19-01-1875) [Nummer 57]  57
Akkerman, Jan (*18-01-1795, †27-12-1831) [Zoon van 114 en 115]  114,II
Akkerman, Jan Albertsen (*26-03-1724, †08-02-1790) [Nummer 228]  228; 228,I; 228,II
Akkerman, Jenneke (*08-01-1798, †17-06-1853) [Dochter van 114 en 115]  114,IV
Akkerman, Johannis (*20-05-1796, †03-09-1824) [Zoon van 114 en 115]  114,III
Akkerman, Teuntje (*02-04-1752, †15-01-1833) [Dochter van 228 en 229]  228,II
Akkermans, Aalbert (*±1686) [Nummer 456]  456; 456,I
Akkermans, Laurentius (*±1655) [Nummer 912]  912
Aldens, Aert Jansz [Nummer 3784]  3784
Aldens, Handrick [Nummer 946]  946
Aldens, Jan [Nummer 7568]  7568
Aldens, Jan (*29-10-1637) [Nummer 1892]  1892
Aldens, Teuntje Hendrikse (*?-07-1687, †>1736) [Nummer 473]  473
Alderkamp, Antonie (*17-08-1785, †19-10-1854) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 24 en 25]  24,I
Alphen, Cornelis van (†08-06-1779) [Schoonzoon van 990 en 991]  990,I
Alphen, Cornelis Franse van [Schoonvader van dochter van 990 en 991]  990,I
Alphen, Dirkje van (*08-10-1870, †04-07-1959) [Schoondochter van 30 en 31]  30,VI
Alphen, Rutgerus van (*14-09-1840, †24-11-1923) [Schoonvader van zoon van 30 en 31]  30,VI
Altena (levenloos *18-07-1829) [Dochter van 32 en 33]  32,V
Altena (levenloos *09-04-1834) [Dochter van 32 en 33]  32,IX
Altena (levenloos *22-04-1836) [Zoon van 32 en 33]  32,X
Altena (levenloos *19-08-1837) [Zoon van 32 en 33]  32,XI
Altena (levenloos *01-10-1893) [Dochter van 8 en 9]  8,VII
Altena (levenloos *12-08-1897) [Kind van 8 en 9]  8,IX
Altena, Alberdina Esselina (*07-11-1883, †01-03-1933) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Altena, Albertus (*21-08-1882, †12-12-1882) [Zoon van 8 en 9]  8,III
Altena, Berend (*04-03-1828, †17-02-1830) [Zoon van 32 en 33]  32,IV
Altena, Berend (*10-02-1832, †02-01-1907) [Zoon van 32 en 33]  32,VIII
Altena, Berendina (*±1859) [Dochter van 16 en 17]  16,V
Altena, Bernard Hendrik (*03-07-1915) [Zoon van 4 en 5]  4,III
Altena, Esse (*07-07-1830, †08-04-1832) [Zoon van 32 en 33]  32,VII
Altena, Esse (*21-04-1839, †19-07-1839) [Zoon van 32 en 33]  32,XII
Altena, Esse (*16-05-1840, †08-06-1841) [Zoon van 32 en 33]  32,XIII
Altena, Esselina (*16-03-1899) [Dochter van 8 en 9]  8,X
Altena, Geertruij (*?-02-1799) [Dochter van 64 en 65]  64,IV
Altena, Geertruij (*?-10-1800) [Dochter van 64 en 65]  64,V
Altena, Gerdina (*±1860) [Dochter van 16 en 17]  16,VI
Altena, Gerrit (*?-06-1794) [Zoon van 64 en 65]  64,I
Altena, Gerrit (*?-06-1795) [Zoon van 64 en 65]  64,II
Altena, Gerrit Johan (Gerrit) [Nummer 1]  1
Altena, Gerrit Lambertus (*31-05-1880, †14-04-1916) [Nummer 4]  4; 4,I; 4,III
Altena, Gerrit Lambertus (*09-03-1912) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Altena, Gerritje (*24-04-1825, †22-02-1870) [Dochter van 32 en 33]  32,II
Altena, Gerritje (*±1850, †03-07-1918) [Dochter van 16 en 17]  16,I
Altena, Gerritje (*09-06-1889, †22-06-1947) [Dochter van 8 en 9]  8,VI
Altena, Harmen (*19-10-1826, †21-07-1899) [Nummer 16]  16; 16,I; 16,III; 16,IV; 16,V; 16,VI; 16,VII; 16,VIII; 16,IX; 16,X
Altena, Harmen Jan (*29-06-1877, †13-10-1933) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Altena, Hendrik (*30-07-1841, †01-12-1841) [Zoon van 32 en 33]  32,XIV
Altena, Hendrik Willem (*08-01-1852, †12-05-1931) [Nummer 8]  8; 8,I; 8,III; 8,IV; 8,V; 8,VI; 8,VII; 8,VIII; 8,IX; 8,X
Altena, Hendrik Willem (*26-08-1886) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Altena, Hendrik Willem (Willem) (*19-05-1913, †30-05-1974) [Nummer 2]  2; 2,II; 2,III; 2,IV
Altena, Hendrika Willemina (Willie) [Dochter van 2 en 3]  2,IV
Altena, Henriëthe (Henriette) (*23-11-1864, †28-08-1934) [Dochter van 16 en 17]  16,VIII
Altena, Henriëtte (*±1862, †17-09-1863) [Dochter van 16 en 17]  16,VII
Altena, Hermina (*±1856, †14-02-1935) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Altena, Jan (*±1758, †<1809) [Nummer 64]  64; 64,I; 64,II; 64,IV; 64,V
Altena, Janna (*02-07-1830, †23-07-1830) [Dochter van 32 en 33]  32,VI
Altena, Johan Gerrit (Johan) [Zoon van 2 en 3]  2,II
Altena, Johanna Esselina (*14-01-1824, †30-11-1893) [Dochter van 32 en 33]  32,I
Altena, Margaretha (*?-02-1868, †15-07-1868) [Dochter van 16 en 17]  16,IX
Altena, Maria Gerdina Johanna (Riet) [Dochter van 2 en 3]  2,III
Altena, Martinus (*±1857) [Zoon van 16 en 17]  16,IV
Altena, Mina (*05-04-1895, †09-08-1975) [Zoon van 8 en 9]  8,VIII
Altena, Willem (*15-11-1797, †05-12-1861) [Nummer 32]  32; 32,I; 32,II; 32,IV; 32,V; 32,VI; 32,VII; 32,VIII; 32,IX; 32,X; 32,XI; 32,XII; 32,XIII; 32,XIV
Altena, Willemina Gerdina (*06-09-1869, †14-11-1947) [Dochter van 16 en 17]  16,X
Andel, Adriaan van (*±1540) [Nummer 7536]  7536; 14976
Andel, Adriaan van (*±1640) [Zoon van 1884 en 1885]  1884,II
Andel, Adriaan Jansz van (*±1615) [Nummer 1884]  1884; 1884,II; 1884,III; 3744
Andel, Anneke Gerritsen van (*26-09-1748) [Dochter van 234 en 235]  234,I
Andel, Anneke Govertse van (*±1692) [Nummer 471]  471
Andel, Anthonij Adriaense van (*±1645, †16-08-1721) [Zoon van 1884 en 1885]  1884,III
Andel, Anthonij Govaerts van (*±1663, †05-08-1738) [Nummer 936]  936
Andel, Antonij van (*06-08-1719) [Zoon van 468 en 469]  468,V
Andel, Dirk Jansz van (*<1588) [Zoon van 3768 en 3769]  3768,I
Andel, Dirk Jansz van (*1688, †05-04-1746)  942,II
Andel, Gerrit Govertse van (*±1680, †23-02-1722) [Zoon van 942 en 943]  942,II
Andel, Gerrit Jansz van (*27-08-1701, †21-06-1803) [Nummer 234]  234; 234,I; 234,II; 234,III
Andel, Gijsbertje van (*05-01-1758) [Nummer 117]  117
Andel, Govert Adriaanz van (*±1638, †10-07-1717) [Nummer 942]  942; 942,II; 1872
Andel, Jan van (*17-05-1714, †1715) [Zoon van 468 en 469]  468,III
Andel, Jan van (*06-04-1722) [Zoon van 468 en 469]  468,VI
Andel, Jan Adriaansz van (*±1563) [Nummer 3768]  3768; 3768,I; 7488
Andel, Jan Anthonisse Govertse van (*02-03-1687, †21-07-1757) [Nummer 468]  468; 468,II; 468,III; 468,IV; 468,V; 468,VI
Andel, Jantje van (*06-04-1837, †26-12-1920) [Schoondochter van 58 en 59]  58,V
Andel, Johanna Gerrits van (*29-04-1753, †1754) [Dochter van 234 en 235]  234,III
Andel, Maijke Janse van (*25-04-1717, †24-01-1801) [Dochter van 468 en 469]  468,IV
Andel, Margaretha van (*01-10-1803, †01-02-1888) [Schoonmoeder van zoon van 58 en 59]  58,V
Andel, Maria Gerrits van (*22-03-1750, †18-04-1805) [Dochter van 234 en 235]  234,II
Andel, Marrigje van (*02-11-1712) [Dochter van 468 en 469]  468,II
Anholt, Willem Carel van (*24-07-1850, †10-08-1900) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,II
Anker, Cornelia Hendrika van den (*06-11-1827, †13-01-1896) [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,I
Anker, Teuntje Willemsz van den (*±1687, †1746) [Nummer 459]  459
Anker, Willem Reijnen van den (*±1640, †±1728) [Nummer 918]  918
Appeldoorn, Arien van (*21-11-1759) [Zoon van 494 en 495]  494,VII
Appeldoorn, Dirk Willemse van (*?-08-1736) [Zoon van 988 en 989]  988,XI
Appeldoorn, Geertje van (*?-01-1730) [Dochter van 988 en 989]  988,VIII
Appeldoorn, Goossen van (*?-12-1721, †<1770) [Zoon van 988 en 989]  988,V
Appeldoorn, Huijbert van (*?-03-1719, †±1805) [Zoon van 988 en 989]  988,IV; 988,VI
Appeldoorn, Jan van (*?-01-1728, †<1732) [Zoon van 988 en 989]  988,VII
Appeldoorn, Jan van (*?-04-1732) [Zoon van 988 en 989]  988,IX
Appeldoorn, Jantje van (*?-03-1716) [Dochter van 988 en 989]  988,III
Appeldoorn, Neelke van (*?-08-1734) [Dochter van 988 en 989]  988,X
Appeldoorn, Neeltje van (*?-12-1758, †<1763) [Dochter van 494 en 495]  494,VI
Appeldoorn, Neeltje van (*?-03-1763) [Dochter van 494 en 495]  494,IX
Appeldoorn, Roelof van (*14-01-1725, †03-10-1781) [Zoon van 988 en 989]  988,IV; 988,VI
Appeldoorn, Sijke van (*06-09-1750, †06-12-1841) [Nummer 247]  247
Appeldoorn, Teuntje van (*?-10-1761, †25-11-1811) [Dochter van 494 en 495]  494,VIII
Appeldoorn, Teuntje Willems van (*16-11-1710) [Dochter van 988 en 989]  988,I
Appeldoorn, Willem van (*05-12-1751, †1752) [Zoon van 494 en 495]  494,II
Appeldoorn, Willem van (*28-09-1755, †<1757) [Zoon van 494 en 495]  494,IV
Appeldoorn, Willem van (*15-05-1757, †16-12-1824) [Zoon van 494 en 495]  494,V
Appeldoorn, Willem Willems (Willem Julius) van (*07-05-1713, †17-01-1792) [Nummer 494]  494; 494,II; 494,III; 494,IV; 494,V; 494,VI; 494,VII; 494,VIII; 494,IX
Appeldoorn (ook Stuard), Stijntje van (*07-10-1753) [Dochter van 494 en 495]  494,III
Appeldoren, Willem Jansen van (*06-06-1686) [Nummer 988]  988; 988,I; 988,III; 988,IV; 988,V; 988,VI; 988,VII; 988,VIII; 988,IX; 988,X; 988,XI
Arendsen, Antoon (*23-04-1836) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Arentsen, Hendrik Jan (*24-08-1842) [Zoon van 22 en 23]  22,III
Arentsen, Jan Willem (*13-01-1839) [Zoon van 22 en 23]  22,II
Arentzen, Berendina Henderica (*22-09-1844, †02-11-1923) [Nummer 11]  11
Arentzen, Bernardus [Nummer 44]  44
Arentzen, Gerrit (*±1774, †13-01-1851) [Nummer 22]  22; 22,I; 22,II; 22,III; 22,V
Arentzen, Gerrit Jan (*27-02-1849, †12-04-1849) [Zoon van 22 en 23]  22,V
Ariens, Jantje [Nummer 1981]  1981
Arisz, Jan (*±1660) [Nummer 1976]  1976; 1976,II
Arkel, Bart van (*?-01-1801, †08-06-1831) [Schoonzoon van 122 en 123]  122,V
Arkel, Dirk van (*15-03-1803, †28-10-1889) [Schoonzoon van 122 en 123]  122,V
Arkel (Erkel), Nicolaas (Klaas) van [Schoonvader van dochter van 122 en 123]  122,V; 122,V
Asch, Aertje Elizabeth van (*26-05-1765) [Schoonmoeder van dochter van 122 en 123]  122,X
Asch, Maria van (*?-10-1779) [Schoonmoeder van zoon van 122 en 123]  122,VIII
Ballegoijen, Barend (ook Berend) van (*±1753, †22-09-1831) [Schoonzoon van 494 en 495]  494,VIII
Baltink, Janna Klein [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,IV
Barneveld, Jannetje van (*26-05-1893) [Schoondochter van 14 en 15]  14,IV
Barneveld, Willem van (*25-11-1862, †09-09-1904) [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,IV
Bauw, Dirk Lodewijk (*?-01-1800, †08-05-1883) [Schoonzoon van 122 en 123]  122,IX
Bauw, Fier (*04-09-1772, †07-04-1846) [Schoonvader van dochter van 122 en 123]  122,IX
Bayern, Aldegonde Von (*±685) [Nummer 1064078708809]  1064078708809
Bazan le Grand Des Sicambres, Bassanus (*340 v. Chr.) [Nummer 292491728300817097162752]  292491728300817097162752; 292491728300817097162754
Beeckman, Aelcken (*±1472) [Dochter van 116224 en 116225]  116224,I
Beeckman, Cornelius (*14-12-1506, †±1560) [Nummer 29056]  29056; 29056,I
Beeckman, Derck (*28-09-1629, †±1684) [Nummer 3632]  3632; 3632,I
Beeckman, Engelbert (*±1559, †?-01-1625) [Nummer 14528]  14528
Beeckman, Geeraert (*±1480) [Zoon van 116224 en 116225]  116224,III
Beeckman, Gerardus (*17-05-1558, †31-01-1625) [Zoon van 29056 en 29057]  29056,I
Beeckman, Hendrick (*±1450) [Nummer 116224]  116224; 116224,I; 116224,III
Beeckman, Johannes (*±1475) [Nummer 58112]  58112
Beeckman, Lucretia (*02-02-1723) [Dochter van 908 en 909]  908,II
Beeckman, Maria Barbara (*±1668, †±1686) [Dochter van 3632 en 3633]  3632,I
Beeckman, Petronella Cornelia (*15-02-1725) [Dochter van 908 en 909]  908,III
Beeckman, Pieter (*±1597, †?-11-1635) [Nummer 7264]  7264
Beeckman, Pieter Cornelis (*?-11-1670, †09-03-1715) [Nummer 1816]  1816
Beeckman, Willem (*26-01-1699, †01-10-1749) [Nummer 908]  908; 908,I; 908,II; 908,III; 908,IV
Beekman, Engelbert Francois (*13-03-1727, †02-02-1759) [Zoon van 908 en 909]  908,IV
Beekman, Gijsbert (*11-11-1721, †03-01-1778) [Zoon van 908 en 909]  908,I
Beekman, Hendrik (*±1755, †22-01-1831) [Partner van 111]  111
Beekman, Johanna Petronella (ook Anna Petronella) (*02-09-1761, †27-02-1824) [Nummer 227]  227
Beekman, Pieter Cornelis (*?-09-1734, †13-09-1766) [Nummer 454]  454; 454,II; 454,III
Beekman, Willem Christiaan (*>1761, †?-09-1762) [Zoon van 454 en 455]  454,II
Beekman, Willem Christiaan (*04-11-1763) [Zoon van 454 en 455]  454,III
Beerends, Henderik [Schoonvader van dochter van 192 en 193]  192,I
Beest, Johanna van (*04-05-1824, †21-10-1910) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,II
Beest, Lijske Jans van [Schoonmoeder van zoon van 3964 en 3965]  3964,III
Beieren, Richarda van (*1173, †1231) [Nummer 16236545]  16236545
Beker, Gerrit Jan (*±1818) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 104 en 105]  104,III
Beker, Hendrik (*±1807, †14-08-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 104 en 105]  52,V; 104,III
Belgique Gauloise, Nn (*±297) [Nummer 2179233195638785]  2179233195638785
Bello, Adolf (*23-08-1813, †27-11-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,II
Bello, Teunis (*?-07-1778, †26-07-1839) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 24 en 25]  24,II
Beltman, Berend (*?-09-1791, †22-05-1865) [Getuige bij geboorteaangifte van 12]  12; 24,V; 24,V
Beltman, Jenneken (*1819, †21-12-1878) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,IV
Benninck, Kas Gerrits (*±1777, †25-11-1846) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,I
Benning, Jantijn Roelfs [Schoonmoeder van zoon van 102 en 103]  102,IV
Bensink, Gerritjen Hendriks (*±1763, †27-11-1829) [Nummer 67]  67
Bensink, Jacomina (*19-05-1829, †02-05-1864) [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,II
Benthem, Alberdina van (*15-01-1839, †06-02-1906) [Schoonmoeder van zoon van 30 en 31]  30,VI
Bentzink, Hendrik Jan (*11-06-1827, †28-02-1891) [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,IV
Bentzink, Johanna Hermina (*±1871) [Schoondochter van 16 en 17]  16,IV
Berendsen, Jan Harenberg [Schoonvader van dochter van 106 en 107]  106,II
Berentse, Jan (†<1676)  3964,III
Berentsen, Klaes [Nummer 384]  384
Berg, Hendrik van den (*?-03-1765, †07-02-1830) [Schoonzoon van 96 en 97]  96,VII
Berg, Johannes van den [Schoonvader van dochter van 96 en 97]  96,VII
Bergevoet, Martin [Schoonzoon van 2 en 3]  2,IV
Berghege, Coenrades Stephanus (*16-05-1849, †05-03-1916) [Getuige bij overlijdensaangifte van 14]  14
Berghem, Hendrik van (*?-12-1720) [Schoonzoon van 988 en 989]  988,VIII
Berthout, Sophia (†06-05-1329) [Partner van 1014784]  1014784
Betmar, Albertus (†24-03-1754) [Partner van 455]  455
Beumkes, Steventjen (*25-06-1762, †02-10-1805) [Schoonmoeder van dochter van 66 en 67]  66,I
Beyer, Elizabeth de (†24-09-1641) [Nummer 14529]  14529
Beyer, Gerhard de (*±1446, †±1501) [Nummer 116232]  116232
Beyer, Johan de (*±1349, †±1410) [Nummer 464928]  464928
Beyer, Johan de (*±1378, †±1448) [Nummer 232464]  232464
Beyer, Justinus de (*±1499, †15-10-1558) [Nummer 58116]  58116
Beyer, Reynier de (*±1525, †1593) [Nummer 29058]  29058
Biemond, Maria van [Getuige bij doop van partner van dochter van 122 en 123]  122,V
Biemont, Catharina van (*±1763, †16-01-1836) [Schoonmoeder van dochter van 122 en 123]  122,V; 122,V
Bleumink, Hendrik Gerrits (*±1782, †22-02-1831) [Schoonzoon van 102 en 103]  103; 102,VII
Bleumink, Johanna (Janna) (†<1805) [Schoonmoeder van dochter van 102 en 103]  102,VII
Bloemenkolk, Evert (*?-04-1754, †14-08-1783) [Schoonvader van dochter van 110 en 111]  110,I
Bloemenkolk, Evert Jan (*28-07-1783, †28-03-1856) [Schoonzoon van 110 en 111]  110,I
Bloemenkolk, Willemke [Getuige bij doop van partner van dochter van 110 en 111]  110,I
Blom, Gerberdina (ook Dina) (†09-02-1807) [Schoondochter van 494 en 495]  494,VII
Bock, Jenneke Jacobse (*±1600) [Nummer 3665]  3665
Boeve, Derkje [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,V
Bogerd, Peterke van den (*12-08-1812, †27-06-1844)  56,II
Bönniken, Johanna Josiena (*10-07-1823) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,I
Bontekoe, Geertijn (*18-01-1789, †08-05-1884) [Schoondochter van 102 en 103]  102,IV
Bontekoe, Tonnis Geerts [Schoonvader van zoon van 102 en 103]  102,IV
Boomkamp, Karel (*14-12-1832, †17-02-1906) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12
Boon, Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) (*20-02-1813, †19-05-1888) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,V
Bopp, Aaltjen Roelofs [Nummer 913]  913
Born, Rut van den (*29-01-1883, †05-06-1940) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Bosch, Harmen Gerrit(s) (*15-09-1791, †23-09-1857) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,IV
Boskaljon, Dirkje (*15-03-1846, †18-11-1889) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,VII
Boskamp, Gerritjen (*±1865, †23-04-1936) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,X
Botterop, Gerrit (*±1809) [Schoonzoon van 114 en 115]  114,VIII
Boudewijn, Agnieta (*?-08-1770) [Dochter van 240 en 241]  240,IV
Boudewijn, Anna Cornelia Hendrica (*16-10-1837, †08-06-1899) [Dochter van 60 en 61]  60,XII
Boudewijn, Ariaan Everts (*?-01-1764) [Kind van 240 en 241]  240,I
Boudewijn, Ariaantje (*±?-09-1741) [Dochter van 480 en 481]  480,III
Boudewijn, Christina (*17-08-1833, †06-10-1851) [Dochter van 60 en 61]  60,X
Boudewijn, Christina (*06-06-1868, †30-04-1940) [Dochter van 30 en 31]  30,VII
Boudewijn, Cornelia (*±?-11-1738) [Dochter van 480 en 481]  480,II
Boudewijn, Cornelia Everts (*?-01-1766) [Dochter van 240 en 241]  240,II
Boudewijn, Cornelis (*14-01-1829, †24-02-1890) [Zoon van 60 en 61]  60,VIII
Boudewijn, Cornelis Everts (*?-05-1778) [Zoon van 240 en 241]  240,VII
Boudewijn, Derkje Everts (*?-03-1773, †?-10-1811) [Dochter van 240 en 241]  240,V
Boudewijn, Elizabeth (*24-08-1853, †06-09-1935) [Dochter van 30 en 31]  30,III
Boudewijn, Everdina (*19-05-1856, †13-12-1920) [Dochter van 30 en 31]  30,IV
Boudewijn, Evert (*31-08-1737, †11-04-1828) [Nummer 240]  240; 240,I; 240,II; 240,IV; 240,V; 240,VI; 240,VII
Boudewijn, Evert (*04-06-1793, †19-07-1871) [Nummer 60]  60; 60,I; 60,III; 60,IV; 60,V; 60,VI; 60,VII; 60,VIII; 60,IX; 60,X; 60,XI; 60,XII
Boudewijn, Evert (*21-05-1849, †18-07-1849) [Zoon van 30 en 31]  30,I
Boudewijn, Evert Marinus (*28-05-1831, †05-05-1906) [Zoon van 60 en 61]  60,IX
Boudewijn, Hendrik (*01-10-1797, †09-01-1882) [Zoon van 120 en 121]  120,III
Boudewijn, Jacob (*18-09-1815, †25-10-1824) [Zoon van 60 en 61]  60,I
Boudewijn, Jacob (*25-10-1826, †28-07-1866) [Zoon van 60 en 61]  60,VII
Boudewijn, Jacob Evertse (*?-03-1768, †07-12-1847) [Nummer 120]  120; 120,II; 120,III
Boudewijn, Jan (*06-01-1821, †12-10-1896) [Zoon van 60 en 61]  60,IV
Boudewijn, Jenneke (*07-07-1822, †10-07-1906) [Dochter van 60 en 61]  60,V
Boudewijn, Johanna Everts (*?-04-1775) [Dochter van 240 en 241]  240,VI
Boudewijn, Maria (*29-09-1850, †22-02-1919) [Nummer 15]  15
Boudewijn, Peter (Pieter) (*13-02-1817, †08-06-1884) [Nummer 30]  30; 30,I; 30,III; 30,IV; 30,V; 30,VI; 30,VII
Boudewijn, Roelofke (*23-12-1859, †13-11-1886) [Dochter van 30 en 31]  30,V
Boudewijn, Stijnis (ook Stijnus) (*30-09-1824, †15-12-1897) [Zoon van 60 en 61]  60,VI
Boudewijn, Willem (*24-06-1835, †25-10-1918) [Zoon van 60 en 61]  60,XI
Boudewijn, Willem Marinus (*15-08-1863, †02-04-1924) [Zoon van 30 en 31]  6; 30,VI
Boudewijn, Willeminus (*01-11-1818) [Zoon van 60 en 61]  60,III
Bouhof, Dirk (*±1792, †18-01-1853) [Schoonvader van zoon van 110 en 111]  110,IV
Bouhof, Gerritje (*15-05-1830, †06-04-1887) [Schoondochter van 110 en 111]  110,IV
Boulogne, Mathilde van (*1161, †1210) [Nummer 16236547]  16236547
Bouwens, Dirck [Nummer 14530]  14530
Bouwens, Wilhelmina (†11-01-1668) [Nummer 7265]  7265
Bouwmeester, Albertus (*11-02-1855, †04-08-1933) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,X
Bouwmeester, Gerrit (*20-01-1881) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,X
Bouwmeester, Janna (*16-10-1832, †12-07-1915) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,X
Bovendorp, Derk (*?-09-1793, †29-12-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 24 en 25]  24
Bovendorp, Evert Jan (*?-02-1788, †25-03-1845) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 24 en 25]  24,II
Bovendorp, Reinder (*19-02-1832, †23-01-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,II
Braak, Evert van de (*27-06-1813) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 48 en 49]  48,II
Braakhekke, Janna (*18-02-1806, †21-08-1869) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,IV
Brabant, Hendrik I van (*1160, †1235) [Nummer 16236546]  16236546
Brabant, Margaretha van (†1251) [Nummer 8118273]  8118273
Brabant, Maria van (*1325, †01-03-1398) [Partner van 507392]  507392
Brentjes, Leanara Sarina (*19-12-1834, †18-07-1866) [Schoondochter van 56 en 57]  56,X
Brentjes, Pieter (*21-11-1797) [Schoonvader van zoon van 56 en 57]  56,X
Bresser, Janna (†18-09-1785) [Partner van 66]  66
Bretagne, Belin De (*470 v. Chr.) [Nummer 9359735305626147109208066]  9359735305626147109208066; 9359735305626147109208130
Bretagne, Elidure de (*300 v. Chr.) [Nummer 146245864150408548581378]  146245864150408548581378
Bretagne, Glennis de (*270 v. Chr.) [Nummer 73122932075204274290689]  73122932075204274290689
Breukink, Herman Otto (*±1808, †17-01-1893) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26 en 27]  26
Brienen, Dirkje (*24-11-1809) [Schoonmoeder van dochter van 56 en 57]  56,XIV
Brink, Willemtje Harms [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,VII
Brinkhuis, Geertruida (Truus) (*11-12-1917, †25-12-1991) [Schoondochter van 6 en 7]  6,I
Brinkhuis, Gerritje (*22-02-1833)  32,II
Brinkhuis, Michiel (Chiel) (*14-05-1886, †30-01-1947) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,I
Brinkman, Anneke (Rutgers) (*10-03-1797, †03-03-1860) [Dochter van 66 en 67]  66,I
Brinkman, Berend Rutgers (*±1748, †08-10-1828) [Nummer 66]  66; 66,I
Broek, Trijntje van den (*16-01-1863, †16-03-1946) [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,IV
Broekhuijsen, Neeltje van [Schoonmoeder van dochter van 240 en 241]  240,V
Brolsma, Jan (*18-05-1828, †30-04-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,IV
Brouwer, Arendina (*30-12-1887) [Schoondochter van 8 en 9]  8,V
Brouwer, Frederik [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,V
Brouwer, Goossen (*16-01-1827, †08-11-1910) [Schoonzoon van 24 en 25]  12; 24,II
Brouwer, Hendrikus (*27-07-1829, †04-02-1891) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,II
Brouwer, Lammert (*?-01-1795, †28-09-1860) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,II
Bruggencate, Hermanus ten (*1814) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,V
Bruggencate, Jannes ten (*±1861) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,V
Bruggink, Geertjen [Nummer 43]  43
Buijs, Petronella Maria (†?-10-1781) [Partner van 226]  226
Buisman, Cornelis Johannes (*±1807) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 96 en 97]  96,VI
Buitenhuis, Aart (*1823) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,V
Buitenhuis, Gerritdina (*±1856) [Schoondochter van 20 en 21]  20,V
Burgers, Gerrit (*24-09-1838, †18-10-1888) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,I
Burgers, Harmen (*08-02-1812, †13-10-1893) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,I
Buunk, Hendrik Jan [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,IV
Buunk, Hendrika (*±1856, †<1917) [Schoondochter van 16 en 17]  16,IV
Buurkes, Adolf Jacobus (*15-10-1845, †21-04-1893) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Buurkes, Heintje (*±1879) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Cambra (Sicambres) De Bretagne, Sicambra (*435 v. Chr.) [Nummer 4679867652813073554604033]  4679867652813073554604033; 4679867652813073554604065
Cambrai, Richilde de (*±780, †804) [Nummer 266019677203]  266019677203
Castilië en Leon, Eleonora van (*1239, †25-11-1290) [Nummer 4059141]  4059141
Chenel, Elisabeth Cornelia Edzarda (*23-09-1709, †30-12-1741) [Nummer 911]  911
Chenel, Jan Lambert [Nummer 1822]  1822
Christiaans, Jan (*07-02-1812) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,V
Cimmeriens De Panne, Antenor II Des (*440 v. Chr., †383 v. Chr.) [Nummer 4679867652813073554604032]  4679867652813073554604032; 4679867652813073554604064
Claasen, Aaltje (*?-04-1723) [Dochter van 192 en 193]  192,I
Claassen, Claas (†<1748) [Nummer 192]  192; 192,I; 192,III; 192,IV
Claassen, Claas (*?-09-1729) [Zoon van 192 en 193]  192,III
Claassen, Fredrika Hendriks (*29-08-1775, †10-05-1778) [Dochter van 96 en 97]  96,VIII
Claassen, Gerrit (*?-10-1737) [Zoon van 192 en 193]  192,IV
Claassen, Henderik (*?-07-1727, †22-11-1807) [Nummer 96]  96; 96,II; 96,III; 96,IV; 96,V; 96,VI; 96,VII; 96,VIII
Claassen, Janna Henderiksen (*?-06-1760) [Dochter van 96 en 97]  96,II
Claessen, Beeltje (†<1677) [Partner van 1982]  1982
Cobussen, Wilhelmus Antonius Franciscus (*±1900) [Getuige bij overlijdensaangifte van 6]  6
Coeler, Bernardus (*±1792) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 122 en 123]  122,II
Cologne, Blesinde de (*±375, †418) [Nummer 272404149454849]  272404149454849
Cornelisse, Arij (†<1689)  3964,III
Cornelissen, Teunisje [Schoondochter van 192 en 193]  192,IV
Cosijn, Cornelia (*16-08-1815, †14-05-1892) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,III
Crap, Heeske Wouters van der (*?-09-1654) [Nummer 945]  945
Cravant, Auguste de (*±1050, †1103) [Nummer 259784842]  259784842
Cravant, Ermengarde de (*±1076, †1132) [Nummer 129892421]  129892421
Cravant, Geoffroy de (*±1025, †1091) [Nummer 519569684]  519569684
Crielaard, Jan (*±1645) [Nummer 930]  930; 1882
Crielaard (ook Crillaart), Maria Janse (*±1669) [Nummer 465]  465; 941
Crom, Claes Petersz [Nummer 3778]  3778
Crom, Janneken Claes (ook Jenneke Claes) (*±1594) [Nummer 1889]  1889
Dalen, Hendrik Cornelis van (*30-03-1827, †06-02-1906) [Schoonzoon van 56 en 57]  56,IX
Dalen, Leena van (†18-04-1808) [Schoondochter van 988 en 989]  988,IV; 988,VI
Dalen, Leendert van [Schoonvader van dochter van 56 en 57]  56,IX
Dam, Grietje van (*?-05-1751) [Nummer 125]  125
D’Amiens, Richeut (*±802, †840) [Nummer 133009838601]  133009838601
Dampierre, Gwijde (ook Guy III) van (*±1226, †07-03-1305) [Nummer 4059138]  4059138
Dampierre, Gwijde II de (*±1155, †18-01-1216) [Nummer 16236552]  16236552
Dampierre, Margeretha van (*±1262, †1331) [Nummer 2029569]  2029569
Dampierre, Willem I de (*±1130, †±1160) [Nummer 32473104]  32473104
Dampierre, Willem II (Guillaume II) van (*±1196, †03-09-1231) [Nummer 8118276]  8118276
D’Arles, Hugbert (*±830, †864) [Nummer 66504919300]  66504919300
D’Arles, Theobald (*±860, †01-06-895) [Nummer 33252459650]  33252459650
D’Arles, Theutberge (*±890, †?-09-948) [Nummer 16626229825]  16626229825
D’Avallon, Henriette (*±1054) [Nummer 259784843]  259784843
D’Avallon, Lanthelme (*±1015, †1078) [Nummer 519569686]  519569686
De Bussy de Rabutin, Hester (†<1709) [Partner van 1822]  1822
Deenik, Christina (*11-08-1851, †16-07-1932) [Schoondochter van 28 en 29]  28,II
Deenik, Jan Matthijs (*11-08-1823, †15-07-1895) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,II
Dekker, Susanna (*08-09-1820) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,III
Delweg, Jan (*26-08-1827, †27-06-1901) [Getuige bij overlijdensaangifte van 25]  25
Derkz, Mechtelt (Megteld) (†10-01-1782) [Partner van 110]  110
Deventer, Aaltje van [Schoonmoeder van zoon van 114 en 115]  114,X
Diederiks, Jan (*31-05-1850, †10-04-1929) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6
Dietz, Geertruijt (*24-04-1666, †18-09-1727)  3632,I
Dijk, Aaltje van (*±1730) [Nummer 255]  255
Dijk, Grietje van (†<1837) [Schoondochter van 244 en 245]  244,V
Dijkerman, Derk Jan [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,VI
Dijkerman, Gerrit Hendrik (*±1862) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,VI
Dijkman, C.L. [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 102 en 103]  102,VII
Dilligant, Grietje Geerards van (*±1696) [Nummer 959]  959
Dinslaken, Mechtild van [Nummer 8118275]  8118275
Donderwinkel, Jantjen (*21-01-1857, †16-03-1887) [Schoonmoeder van dochter van 16 en 17]  16,X
Dooijenweert, Elizabeth van (*10-02-1799) [Schoonmoeder van zoon van 56 en 57]  56,X
Doorn, Willemijntje (*±1765, †07-03-1845) [Nummer 121]  121
D’Ostrogothie, Argotta [Nummer 136202074727425]  136202074727425
D’Ostrogothie, Clothilde [Nummer 17025259340929]  17025259340929
Driel, Cornelis (ook Cnelis) van (*?-12-1731) [Zoon van 490 en 491]  490,II
Driel, Goossen van (*?-10-1734) [Zoon van 490 en 491]  490,IV
Driel, Goossen Peterse van (*07-09-1704, †<1744) [Nummer 490]  490; 490,II; 490,III; 490,IV; 490,V; 490,VI
Driel, Maria van (*01-02-1730, †12-02-1813) [Nummer 245]  122,VIII; 245
Driel, Neeltje Claassen van (*±1705) [Nummer 491]  491
Driel, Peter van (*?-01-1733, †1738) [Zoon van 490 en 491]  490,III
Driel, Peter van (*?-01-1738) [Zoon van 490 en 491]  490,VI
Driel, Trijntje van (*?-02-1736) [Dochter van 490 en 491]  490,V
Drongelen, Anneke Jans van (*±1690, †22-09-1750) [Nummer 469]  469
Duijts, Evert Jan (*14-05-1828, †27-02-1916) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,VI
Duijts, Gerrit (*±1792) [Schoonvader van dochter van 50 en 51]  50,VI
Eck, Anna Cornelia van (*04-08-1799, †06-06-1885) [Schoondochter van 120 en 121]  120,II
Eck, Johan van (*±1645) [Nummer 3634]  3634
Eck, Thonia van (*11-04-1791, †06-12-1868) [Schoonmoeder van dochter van 60 en 61]  60,V
Eck, Toniske Dirx van [Getuige bij doop van zoon van 988 en 989]  988,IV
Eck van Panthaleon, Henrietta van (*08-11-1671, †23-11-1746) [Nummer 1817]  1817
Eek, Goossen Hendriks van [Schoonvader van zoon van 120 en 121]  120,II
Egmond, Jan Hendrik van (*07-10-1838, †09-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 12 en 13]  12,II
Eichner, Hermanus Joannes (*±1805) [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,III
Eichner, Jona Ziena Gerediena (*12-05-1855) [Schoondochter van 26 en 27]  26,III
Ekkers, Catharina (*09-11-1736, †12-09-1823) [Nummer 241]  241
Ekkers, Derk (*?-07-1740) [Zoon van 482 en 483]  482,VI
Ekkers, Gerrit [Nummer 482]  482; 482,I; 482,II; 482,III; 482,IV; 482,VI
Ekkers, Hendrik (*?-05-1729, †<1732) [Zoon van 482 en 483]  482,II
Ekkers, Hendrik (*?-10-1732, †?-06-1796) [Zoon van 482 en 483]  482,IV
Ekkers, Jacob (*?-01-1726) [Zoon van 482 en 483]  482,I
Ekkers, Wendelijn (*?-04-1731) [Dochter van 482 en 483]  482,III
Else, Trijne ten (*±1776, †10-04-1831) [Partner van 22]  22
Elst, Dirk Lambertsz van der (*±1570, †1639) [Nummer 7328]  7328
Elst, Egon Jacobsz van der (*31-01-1686, †±1746) [Nummer 458]  458
Elst, Elisabeth van der [Nummer 14659]  14659
Elst, Hendrick Marcelissen van der (*01-05-1664) [Zoon van 1832 en 1833]  1832,II
Elst, Jacob Marcelisz van der (*17-11-1661) [Nummer 916]  916
Elst, Jenneke Egonse van der (*23-06-1720, †30-07-1791) [Nummer 229]  229
Elst, Marcel Marcelissen van der (*±1637) [Nummer 1832]  1832; 1832,II
Elst, Marcelis Drirksz van der (*±1600, †±1637) [Nummer 3664]  3664
Elswijck, Barbara van [Nummer 14531]  14531
Empel, Cornelia van [Schoonmoeder van zoon van 122 en 123]  122,IV
Enckhof, Marinus Hermanus (*03-11-1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 12 en 13]  12,I
Engbers, Garrit Jan (*17-08-1861, †28-02-1929) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van dochter van 24 en 25]  24,II
Enserinck, Daniel (*?-05-1695) [Zoon van 876 en 877]  876,IV
Enserinck, Goosen (†?-04-1722) [Nummer 876]  876; 876,I; 876,III; 876,IV
Enserinck, Jan Goosens (*?-12-1692, †11-01-1780) [Zoon van 876 en 877]  876,III
Enserinck, Joost (*?-08-1687) [Zoon van 876 en 877]  876,I
Enserinck, Lambert Goosens (*02-02-1690, †05-10-1727) [Nummer 438]  438
Enserinck, Stijne (*±1425, †>1467) [Nummer 102401]  102401
Enserink, Essele Hendriks [Schoonmoeder van dochter van 106 en 107]  106,II
Enserink, Janna Lamberts Goosens (*22-12-1720, †21-07-1785) [Nummer 219]  219
Es, Lijntje van (*09-12-1827, †13-11-1894) [Schoonmoeder van dochter van 30 en 31]  30,IV
Essen, A(a)lbert [Nummer 78]  78
Essen, Danël van (*±1802, †06-07-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 24 en 25]  24
Essen, Derkje van (*±1793, †20-06-1861) [Schoonmoeder van zoon van 52 en 53]  52,II; 52,VII
Essen, Esselina (*±1791, †01-01-1856) [Nummer 39]  39
Esseveld, Gijsbert van [Schoonvader van dochter van 15856 en 15857]  15856,I
Esseveld, Willem van (†<1667) [Schoonzoon van 15856 en 15857]  15856,I
Esveld, Eva Jansen [Schoonmoeder van zoon van 106 en 107]  106,IV
Evers, Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) (*±1750, †18-02-1799) [Partner van 48]  48
Evers, Hendrikka (Aarts) (*16-02-1793, †02-09-1858) [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,II
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Anneken Evers op Wilberink (*?-03-1754) [Dochter van 218 en 219]  218,IV
Evers (op Wilmerink of Wilberink), Harmen (*±1710, †27-12-1766) [Nummer 218]  218; 218,I; 218,II; 218,III; 218,IV; 218,V; 218,VII; 218,VIII
Evers op Wilmerink, Geertruidt (*?-01-1764) [Dochter van 218 en 219]  218,VIII
Evers op Wilmerink, Willem (*?-04-1756) [Zoon van 218 en 219]  218,V
Everts, Adriaen (*±?-09-1703) [Zoon van 960 en 961]  960,III
Everts, Aeltje (*±?-10-1692) [Dochter van 960 en 961]  960,I
Everts, Boudewijn (*±?-08-1709, †>1792) [Nummer 480]  480; 480,II; 480,III
Everts, Cornelis (*±?-07-1700) [Zoon van 960 en 961]  960,II
Everts, Hendrica (*±?-07-1705) [Dochter van 960 en 961]  960,IV
Everts, Jan (*?-12-1761) [Zoon van 218 en 219]  218,VII
Everts, Meijntje (*±?-07-1713) [Dochter van 960 en 961]  960,VI
Everts (op Wilmerink), Aeltjen (*?-12-1747) [Dochter van 218 en 219]  218,I
Evertse, Cornelis (*20-04-1796, †28-09-1873) [Zoon van 120 en 121]  120,II
Faber, Elizabeth (*11-08-1728, †19-01-1774) [Schoondochter van 908 en 909]  908,I
Fermijn, Aaltje (*±1785) [Schoondochter van 124 en 125]  124,III
Fijter, Aart Hendrikse de (*>1635) [Zoon van 1856 en 1857]  1856,II
Fijter, Adriana de (*28-04-1831, †18-12-1915) [Dochter van 58 en 59]  58,III
Fijter, Anna de (*11-09-1701, †14-12-1701) [Dochter van 464 en 465]  464,II
Fijter, Cornelia de (*13-12-1744, †1745) [Dochter van 232 en 233]  232,II
Fijter, Cornelis de (*27-03-1746) [Zoon van 232 en 233]  232,III
Fijter, Cornelis de (*11-05-1786, †16-02-1848) [Nummer 58]  58; 58,II; 58,III; 58,IV; 58,V
Fijter, Dirk de (*13-04-1749) [Zoon van 232 en 233]  232,IV
Fijter, Dirk de (*20-05-1823, †30-03-1824) [Zoon van 58 en 59]  58,II
Fijter, Dirk de (*03-06-1837, †21-11-1887) [Zoon van 58 en 59]  58,V
Fijter, Dirk Hendriks de (*±1635) [Nummer 928]  928; 1880
Fijter, Gijsbert de (*29-08-1835, †04-02-1922) [Zoon van 58 en 59]  58,IV
Fijter, Gijsbertje de (*21-05-1724, †07-04-1785) [Nummer 235]  235
Fijter, Hendrik de [Nummer 1856]  1856; 1856,II; 3760
Fijter, Hendrik Cornelisse de (*22-09-1743, †28-12-1786) [Nummer 116]  116
Fijter, Hendrik Dirkse de (*±1670, †28-08-1742) [Nummer 464]  464; 464,II; 464,III; 940
Fijter, Hendrika de (*08-12-1820, †23-08-1893) [Nummer 29]  29
Fijter (ook de Feijter), Arien de (*19-11-1702) [Zoon van 464 en 465]  464,III
Fijter (ook de Feijter), Cornelis de (*02-05-1706) [Nummer 232]  232; 232,II; 232,III; 232,IV
Fijter (ook de Feijter), Jan de (*28-10-1692) [Nummer 470]  470
France, Isabella de (*1292, †22-08-1858) [Nummer 2029571]  2029571
Francie, Ascyla de (*±354, †15-08-414) [Nummer 544808298909697]  544808298909697
Francie, Richimir (ook Richomer) de (*±350, †384) [Nummer 544808298909696]  544808298909696
Francs - Sicambres, Antenor IV Des (*±12, †69) [Nummer 17852278338672918528]  17852278338672918528
Francs - Sicambres, Bartherus Des (*±206, †272) [Nummer 34867731130220544]  34867731130220544
Francs - Sicambres, Clodimir II Des (*±125, †166) [Nummer 557883698083528704]  557883698083528704
Francs - Sicambres, Clodius Des (*38 v. Chr., †19) [Nummer 142818226709383348224]  142818226709383348224
Francs - Sicambres, Clodomir Des (*5 v. Chr., †63) [Nummer 35704556677345837056]  35704556677345837056
Francs - Sicambres, Farabert Des (*±145, †186) [Nummer 278941849041764352]  278941849041764352
Francs - Sicambres, Francus I Des (*60 v. Chr., †5) [Nummer 285636453418766696448]  285636453418766696448
Francs - Sicambres, Marcomir I Des (*22 v. Chr., †50) [Nummer 71409113354691674112]  71409113354691674112
Francs - Sicambres, Marcomir II Des (*±100, †167) [Nummer 1115767396167057408]  1115767396167057408
Francs - Sicambres, Ratherius Des (*±30, †90) [Nummer 8926139169336459264]  8926139169336459264
Francs - Sicambres, Sunno Huano Hunno Des (*±165, †213) [Nummer 139470924520882176]  139470924520882176
Francs De Toxandrie, Gonobaud Des (*±245) [Nummer 8716932782555136]  8716932782555136
Francs De Toxandrie, Marcomir III Des (*±223, †281) [Nummer 17433865565110272]  17433865565110272
Freriks, Hendrika (Riek) (*20-07-1924, †09-10-1984) [Schoondochter van 6 en 7]  6,III
Freriks, Jan (*05-01-1898, †13-10-1977) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,III
Freterus, Maarten (*±1760, †28-11-1811) [Partner van 113]  113
Fucken, Jan (*±1792, †08-03-1847)  50,V
Gameren, Gerrit Teunisse van (*±1700) [Schoonvader van zoon van 988 en 989]  988,V; 988,VI
Gameren, Lijsbeth van (*?-02-1726) [Schoondochter van 988 en 989]  988,V
Gameren, Maaike van (*07-11-1723, †27-12-1771) [Schoondochter van 988 en 989]  988,VI
Gameren, Willemke van (*±1775, †08-12-1842) [Schoonmoeder van zoon van 120 en 121]  120,III
Garragoski, Elisabeth (*20-02-1836, †1876)  16,I
Garssen, Evert Jan (*?-04-1800, †20-03-1850) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,IV; 24,V
Garssen, Lammert (*03-03-1844, †03-08-1933) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,V
Geesinck, Grietie (*±1460, †1519) [Nummer 51201]  51201
Geest, Cornelis Johannes de (*09-04-1872, †24-11-1934)  12,I
Geffen, Dirk van (*16-08-1840, †30-11-1917) [Schoonzoon van 56 en 57]  56,XV
Geffen, Gerrit van (*08-05-1746, †05-10-1830) [Schoonzoon van 460 en 461]  460,II
Geffen, Jacobus van (*08-01-1709) [Schoonvader van dochter van 460 en 461]  460,II
Geffen, Jacobus Hermense van (*±1766, †24-01-1850) [Schoonvader van dochter van 56 en 57]  56,II
Geffen, Jacomijn van (*07-05-1741, †12-01-1774) [Nummer 231]  231
Geffen, Johannis van (*02-10-1814, †07-04-1901) [Schoonzoon van 56 en 57]  56,II
Geffen, Ruth Wouter van (*07-05-1803, †11-02-1859) [Schoonvader van dochter van 56 en 57]  56,XV
Geleinsze, Cornelia [Schoonmoeder van dochter van 990 en 991]  990,I
Gelre, Elisabeth (Isabella) van (†1354) [Dochter van 2029568 en 2029569]  2029568,III
Gelre, Filippa van (†23-08-1352) [Dochter van 2029568 en 2029569]  2029568,IV
Gelre, Gerard II van (*1185, †1229) [Nummer 8118272]  8118272
Gelre, Gwijde van (†>1315) [Zoon van 2029568 en 2029569]  2029568,I
Gelre, Margaretha van (*±1299, †07-07-1346) [Dochter van 2029568 en 2029569]  2029568,VI
Gelre, Otto I van (*1150, †1207) [Nummer 16236544]  16236544
Gelre, Otto II van (*±1215, †10-01-1271) [Nummer 4059136]  4059136
Gelre, Philips van [Zoon van 2029568 en 2029569]  2029568,II
Gelre, Reinoud 1 van (*±1255, †09-10-1326) [Nummer 2029568]  2029568; 2029568,I; 2029568,II; 2029568,III; 2029568,IV; 2029568,VI
Gelre van Hattem, Reinald III van (*13-05-1332, †04-12-1371) [Nummer 507392]  507392
Gerrevink, Derk van (*31-12-1793, †31-08-1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 96 en 97]  96,VII
Gerrits, Aaltje [Nummer 133]  133
Gerrits, Anneke [Schoondochter van 3964 en 3965]  3964,III
Gerrits, Catharina [Nummer 77]  77
Gerrits, Fredrik (*±1765, †12-04-1825) [Schoonvader van zoon van 48 en 49]  48,II
Gerrits, Gerbrigh (*?-08-1680) [Dochter van 386 en 387]  386,I
Gerrits, Hendrik [Nummer 76]  76
Gerrits, Mechtelt (†<1727) [Partner van 132]  132
Gerrits(en), Eva (*±1808, †04-11-1881) [Schoondochter van 48 en 49]  48,II
Gerritsen, Berendina (*29-02-1736, †18-04-1817) [Schoonmoeder van dochter van 200 en 201]  200,VIII
Gerritsen, Enneke (*±1795, †01-09-1873) [Partner van 34]  34
Gerritsen, Evert Jan (*26-02-1848, †30-06-1930) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,II; 24,IV
Gerritsen, Gerrit Jan (†<1805) [Schoonvader van dochter van 102 en 103]  102,VII
Gerritsen, Willemken [Schoonmoeder van zoon van 38 en 39]  38,II
Gerritsen, Willemtje (*?-08-1695) [Nummer 193]  193
Gerritsz, Ceel (*05-06-1682) [Zoon van 386 en 387]  386,II
Gerritsz, Jan [Nummer 802]  802
Gerritz, Theuntjen [Getuige bij doop van dochter van 110 en 111]  110,II
Gessel, Dirk Jan van (*19-09-1821, †18-09-1917) [Schoonzoon van 60 en 61]  60,V
Gessel, Hendrina (Hendrika) van (*05-02-1825, †10-05-1892) [Schoondochter van 60 en 61]  60,VI
Gessel, Johannes van (*23-04-1790, †16-01-1847) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,VI
Gessel, Klaas van (*24-02-1792, †12-11-1863) [Schoonvader van dochter van 60 en 61]  60,V
Geurts, Grichten (*±1622) [Nummer 3833]  3833
Gielen, Johannes (*04-08-1848, †20-09-1924) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Gielen, Maijke Hendricks (*±1640) [Nummer 1833]  1833
Giessen, Goverdina van (*19-10-1824) [Schoonmoeder van zoon van 28 en 29]  28,III
Gijsberts, Geertjen [Schoonmoeder van dochter van 98 en 99]  98,I
Gijsbertsen (ook Gisbertsen), Jan (*?-03-1733) [Schoonzoon van 98 en 99]  98,I
Gijsveld, Anna (*±1784, †27-10-1851) [Schoondochter van 226 en 227]  226,II
Gijsveld, Hendrik [Schoonvader van zoon van 226 en 227]  226,II
Goldenbelt, Aalberdina Catharina (*30-01-1819, †06-12-1890) [Nummer 19]  19
Goldenbelt, Arend Jan (*18-01-1824, †31-07-1882) [Zoon van 38 en 39]  38,II
Goldenbelt (ook Coldenbelt), Hendrik Gerrits (*±1773, †10-01-1840) [Nummer 38]  38; 38,II
Goor, Jan van (*±1791, †19-11-1863) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 24 en 25]  24; 24,I
Goorman, Geertruijt Cornelis (†<1676) [Partner van 3964]  3964
Goossen, Gerritje (*08-06-1727) [Nummer 201]  201
Goossen, Gover [Nummer 402]  402
Greeff, Hilleke de (*±1612) [Nummer 1829]  1829
Grein, Hendrik Barten van de [Schoonvader van zoon van 244 en 245]  244,I
Grein, Lijsbeth Reiniers van de (*±?-03-1748, †30-01-1809) [Schoondochter van 244 en 245]  244,I
Grijsen, Maria [Nummer 73]  73
Groeneveld, Johanna (*08-01-1823, †12-01-1852) [Schoondochter van 114 en 115]  114,X
Groeneveld, Johannes (*14-02-1796) [Schoonvader van zoon van 114 en 115]  114,X
Grol, Harmina van (*27-05-1831, †10-10-1891) [Schoondochter van 32 en 33]  32,VIII
Grol, Jan van (*1775, †07-01-1845) [Schoonvader van zoon van 32 en 33]  32,VIII
Groot, Klaas de [Getuige bij begrafenis van dochter van 96 en 97]  96,VIII
Groot Mensink, Gerritjen (*±1764, †25-03-1829) [Nummer 41]  41
Gruwel, Jan [Nummer 3514]  3514
Gruwel, Jenneken [Partner van 3512]  3512
Gruwell, Gartjen [Nummer 1757]  1757
Haaften, Maaijke van (*±1782, †14-12-1843) [Schoonmoeder van zoon van 122 en 123]  122,VII
Haar, Harmen ter (*19-10-1805, †10-11-1870) [Getuige bij geboorteaangifte van 13]  13
Haer, Jan op ’t [Nummer 890]  890
Haerle, Hendrick van [Nummer 7026]  7026
Haerlle, Essele van (*25-08-1586, †±1626) [Nummer 3513]  3513
Hafilda De Rugie, Hesilde [Nummer 557883698083528705]  557883698083528705
Hainaut, Adeltrude de (*635) [Nummer 2128157417617]  2128157417617
Hamer, Arend (*±1781, †12-01-1848) [Schoonvader van zoon van 52 en 53]  52,II; 52,III
Hamer, Geertruij (*±1793, †03-05-1860) [Schoonmoeder van zoon van 54 en 55]  54,VII
Hamer, Gerritjen (*13-01-1811, †07-10-1849) [Schoondochter van 52 en 53]  52,II
Hamer, Jenneken (*04-08-1809, †25-02-1898) [Schoondochter van 52 en 53]  52,III
Harenberg, Garret Jan (*?-08-1762, †28-03-1820) [Schoonzoon van 106 en 107]  106,II
Harkel, Alberdina ten (*27-07-1858) [Dochter van 18 en 19]  18,IV
Harkel, Berent ten (*16-11-1836) [Zoon van 36 en 37]  36,III
Harkel, Esselina ten (*22-05-1856, †09-09-1908) [Nummer 9]  9
Harkel, Garritjen ten (*14-06-1832) [Dochter van 36 en 37]  36,II
Harkel, Hendrik ten (*±1782) [Nummer 36]  36; 36,II; 36,III
Harkel, Hendrik Jan ten (*30-04-1852) [Zoon van 18 en 19]  18,I
Harkel, Jan Berend ten (*±1821, †16-12-1900) [Nummer 18]  18; 18,I; 18,II; 18,IV
Harkel, Lambertus ten (*29-07-1854, †06-06-1924) [Zoon van 18 en 19]  18,II
Harkel, Stoffer ten [Nummer 72]  72
Harms, Janna (Johanna) (*±1787) [Schoonmoeder van zoon van 60 en 61]  60,VI
Harmsen, Gaartjen [Getuige bij doop van zoon van 64 en 65]  64,I; 64,II
Harmsen, Gerritjen [Getuige bij doop van 32]  32
Harmsen, Harmen Jan (*17-08-1818, †01-01-1898) [Schoonzoon van 52 en 53]  52,I
Harmsen, Hendrika (*1825) [Schoondochter van 38 en 39]  38,II
Harmsen, Jan [Schoonvader van zoon van 38 en 39]  38,II
Harmsen, Janna (*07-05-1760, †26-10-1842) [Nummer 65]  65
Harmsen, Johannes (*±1775) [Schoonvader van dochter van 52 en 53]  52,I
Hartgerink, Evert Hendrik (*07-11-1834, †31-05-1871) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,IV
Hartgerink, Gerrit Willem (*13-10-1836, †25-02-1901) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,IV
Hartgerink, Reint (ook Reindert) (*09-06-1806, †04-09-1888) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,IV
Hartink, Teunis (Hendriks) (*02-08-1793, †10-12-1863) [Schoonzoon van 66 en 67]  66,I
Hassink, Elsken [Schoondochter van 3512 en 3513]  3512,I
Hattem, Hendrik van (*±1390) [Zoon van 253696 en 253697]  253696,I
Hattem, Jan van (*±1350) [Nummer 253696]  253696; 253696,I; 253696,II; 253696,IV
Hattem, Reinoud II van Gelre van (*±1295, †12-10-1343) [Nummer 1014784]  1014784
Hattem, Sijke Barten van (*22-03-1685) [Nummer 991]  991
Hattem, Sophia (Fia) van (*±1400) [Dochter van 253696 en 253697]  253696,II
Hattum, Adriana van [Dochter van 15856 en 15857]  15856,I
Hattum, Bart Geurtz van (*±1575, †<?-03-1623) [Nummer 7928]  7928; 7928,II
Hattum, Bart Jansen van (†<?-09-1712) [Nummer 1982]  1982
Hattum, Barthold van (*±1410) [Zoon van 253696 en 253697]  253696,IV
Hattum, Dirk van [Nummer 63424]  63424
Hattum, Dirk van (*±1611) [Zoon van 7928 en 7929]  7928,II
Hattum, Dirkje van (*30-12-1840, †07-01-1908) [Schoondochter van 60 en 61]  60,XI
Hattum, Geurt van (*1550, †<?-01-1603) [Nummer 15856]  15856; 15856,I; 15856,II
Hattum, Hendrik van (†15-12-1728) [Zoon van 3964 en 3965]  3964,II
Hattum, Jan van (*1520, †1574) [Nummer 31712]  31712
Hattum, Jan Bartsz van (*±1608, †<?-02-1683) [Nummer 3964]  3964; 3964,II; 3964,III
Hattum, Jan Geurtsz van (†>?-07-1633) [Zoon van 15856 en 15857]  15856,II
Hattum, Janna van (*27-11-1831, †16-12-1907) [Schoondochter van 60 en 61]  60,VIII
Hattum, Michiel (Giel) van (†1719) [Zoon van 3964 en 3965]  3964,III
Hattum, Peter van (*?-08-1805, †11-02-1881) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  60,VIII; 60,XI
Hattum, Roelof van (*±1410, †<1491) [Nummer 126848]  126848
Havelink, Joost op ’t [Nummer 1752]  1752
Hegensteijn, Aeltjen [Getuige bij doop van 51]  51; 102,VII
Heijden, Evert van der (*±1755, †28-09-1819) [Schoonvader van dochter van 122 en 123]  122,X
Heijden, Evert van der (*12-07-1797, †20-11-1874) [Schoonzoon van 122 en 123]  122,X
Heijden, Hillegonda van der (*±1779, †02-05-1851) [Schoondochter van 244 en 245]  244,III
Heijmeriks, Jantje [Getuige bij doop van dochter van 194 en 195]  194,VII
Hekkelman, Jacob (*±1859, †26-08-1940) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,I
Hekkelman, Willem [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,I
Helling, Jacomina (*±1798) [Schoonmoeder van dochter van 50 en 51]  50,VI
Hemert, Adriana van [Schoondochter van 124 en 125]  124,I
Henderijks, Garritjen [Nummer 269]  269
Henderijks, Jan [Nummer 536]  536
Hendriks, Berendina (*±1755) [Nummer 101]  101
Hendriks, Hendrik [Nummer 134]  134
Hendriks, Herman (*26-04-1838, †26-03-1876) [Schoonvader van zoon van 26 en 27]  26,IV
Hendriks, Hermanna Aleida (*22-06-1867, †09-11-1934) [Schoondochter van 26 en 27]  26,IV
Hendriks, Rutger (†10-10-1794) [Nummer 132]  132
Hendriks, Willemke (†<1688) [Partner van 1980]  1980
Hendriks, Willempje [Dochter van 98 en 99]  98,I
Hendriksen, Adriaen (*?-12-1659) [Zoon van 1922 en 1923]  1922,II
Hendriksen, Cornelis (*?-03-1667) [Zoon van 1922 en 1923]  1922,V
Hendriksen, Jan (*?-03-1663) [Zoon van 1922 en 1923]  1922,III
Hendriksen, Meijntje (*±1668) [Nummer 961]  961
Hendriksen, Rudolf (*?-04-1665) [Zoon van 1922 en 1923]  1922,IV
Hendriksen, Rutger [Schoonzoon van 192 en 193]  192,I
Hendriksen, Tonis (*?-08-1658) [Zoon van 1922 en 1923]  1922,I
Hendrix op Laer, Teunissken (†<?-12-1682) [Partner van 876]  876
Henrix, Evert (†>1720) [Nummer 960]  960; 960,I; 960,II; 960,III; 960,IV; 960,VI
Herberts, Marijken (*±1594, †<1636) [Schoondochter van 31648 en 31649]  31648,II
Hermense, Maritje (*±1610) [Nummer 1885]  1885; 3745
Hermsen, Zweer (*?-01-1745) [Schoonvader van dochter van 122 en 123]  122,II
Herpen, Anneke Walravense van (*24-04-1698) [Schoonmoeder van zoon van 988 en 989]  988,V; 988,VI
Hesselinck, Jan [Nummer 1758]  1758
Hesselinck, Jenneken (†±1695) [Nummer 879]  879
Hesselink, Hendrik (*10-08-1831, †21-07-1903) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,V
Heus, Hendrik [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV
Heus, Hendrik (*01-09-1877) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IV
Heusden, Dirk van (†24-10-1795) [Schoonzoon van 494 en 495]  494,VIII
Heuterman (levenloos *19-03-1835) [Dochter van 54 en 55]  54,VIII
Heuterman, Gerrit Jan (*?-12-1751) [Nummer 108]  108; 108,II
Heuterman, Gerrit Jan (*19-01-1820, †24-05-1823) [Zoon van 54 en 55]  54,I
Heuterman, Gerrit Jan (*05-12-1823, †04-03-1825) [Zoon van 54 en 55]  54,III
Heuterman, Gerritje (*20-03-1828, †07-09-1829) [Dochter van 54 en 55]  54,V
Heuterman, Gerritje (*30-07-1830, †13-12-1833) [Dochter van 54 en 55]  54,VI
Heuterman, Harmanus (*?-04-1749) [Zoon van 216 en 217]  216,IV
Heuterman, Harmen (*08-03-1795) [Zoon van 108 en 109]  108,II
Heuterman, Hendrik (*11-04-1832, †11-01-1898) [Zoon van 54 en 55]  26,VI; 54,VII
Heuterman, Hendrik Jan (*20-01-1793, †15-09-1861) [Nummer 54]  54; 54,I; 54,III; 54,IV; 54,V; 54,VI; 54,VII; 54,VIII
Heuterman, Hendrika (*06-06-1825, †13-01-1893) [Dochter van 54 en 55]  54,IV
Heuterman, Jan (*?-05-1740, †20-05-1812) [Zoon van 216 en 217]  216,I
Heuterman, Johanna (Janna) (*17-11-1821, †13-03-1889) [Nummer 27]  27; 110,IV
Heuterman, Johanna (*09-03-1860, †02-12-1925) [Schoondochter van 26 en 27]  26,VI
Heuterman (Henterman) (levenloos *10-02-1757) [Kind van 216 en 217]  216,VI
Heuterman (Henterman), Harmen (*?-05-1743) [Zoon van 216 en 217]  216,II
Heuterman (Henterman), Jan Hendriksen [Nummer 216]  216; 216,I; 216,II; 216,III; 216,IV; 216,VI
Heuterman (Henterman), Willem (Jansen) (*?-09-1747) [Zoon van 216 en 217]  216,III
Heuvel, Bastiaan van den [Schoonvader van zoon van 58 en 59]  58,IV
Heuvel, Elisabeth van den (*02-02-1840, †02-03-1907) [Schoondochter van 58 en 59]  58,IV
Heuvel, Klaas Hendriks van den (†>1722)  3966,II
Hietbrink, Anneken (*1853, †07-01-1905) [Schoondochter van 20 en 21]  20,IV
Hietbrink, Jan (*1812, †01-06-1869) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,IV
Hietbrink, Waander (*?-09-1794, †14-12-1855) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 52 en 53]  52,V
Hildrik Des Francs - Sicambres, Childeric I (*±185, †253) [Nummer 69735462260441088]  69735462260441088
Hilverink, Trijntje Derksen (*±1656) [Nummer 895]  895
Hissinks, Christina (Stijntjen) [Nummer 221]  221
Hoegen (ook Hendriks), Rijkje (Rikje) (*±1774, †16-01-1828) [Schoonmoeder van zoon van 48 en 49]  48,II
Hofenk, Gerrit (*12-02-1857, †19-02-1921) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 24 en 25]  24,II
Hoffelman, Garret (*±1789, †16-02-1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 52 en 53]  52,V
Hogenkamp, Johannes (*±1804) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26 en 27]  26
Holl, Grietje Jans (†<1649) [Nummer 3965]  3965
Holland, Margaretha van (†>1203) [Nummer 16236549]  16236549
Holtgrave, Johan Heinrich (*±1798) [Schoonzoon van 42 en 43]  42,III
Holtsteege, Garritdina [Nummer 75]  75
Homans, Barteld Kobus [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,VI
Homans, Hendrik (*±1883) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,VI
Horst, Hendrika van der (†<1846) [Schoonmoeder van dochter van 122 en 123]  122,IX
Horsting, Elbertus (*02-05-1787, †29-05-1844)  122,VII
Hotte, Jan Lowiesz de [Schoonvader van zoon van 3964 en 3965]  3964,III
Hotte, Jenneke Jans de (†<1689) [Schoondochter van 3964 en 3965]  3964,III
Hovestreijdt, Gerritje (*±1826, †30-12-1881) [Nummer 17]  17
Hovestrijd, Grietje (*±1822, †14-08-1837) [Dochter van 34 en 35]  34,I
Hovestrijd, Martinus [Nummer 68]  68
Hovestrijd, Willem Hendrik (*±1789, †13-12-1881) [Nummer 34]  34; 34,I
Hueting, Willem (*20-02-1836, †24-03-1926) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 24 en 25]  24,IV
Huigen, Jan (*14-03-1819, †17-11-1882) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 48 en 49]  48,II
Huijer, Felix de (*?-10-1606, †±1652) [Nummer 3618]  3618
Huijer, Helena Felixdr de (*?-05-1646, †16-12-1730) [Nummer 1809]  1809
Huygens, Christine (*±1530, †04-12-1606) [Nummer 29057]  29057
Inconnue, N [Nummer 2231534792334114817]  2231534792334114817
Jaarsveld, Elizabeth (Lijsbet) (*02-08-1766, †12-10-1845) [Schoonmoeder van zoon van 114 en 115]  114,III; 114,V
Jacobs, Aertjen (†<1786)  98,I
Jacobs, Jacoba [Partner van 480]  480
Jacobs, Mecheltje [Nummer 403]  403
Jacobs, Nieske [Nummer 483]  483
Jans, Baetgen [Partner van 3964]  3964
Jans, Lijsken (*±1603) [Schoondochter van 31648 en 31649]  31648,IV
Jans, Luijtjen Jurrijens (*?-01-1736) [Dochter van 194 en 195]  194,VI
Jans, Mericken (†<1660) [Nummer 3967]  3967
Jans(s)en, Janna Willems (*04-05-1783, †08-10-1822) [Partner van 48]  48
Jans(s)en, Roelofke ( ook Roelofjen) [Nummer 79]  79
Jansdr, Grietjen [Nummer 803]  803
Janse, Geurtje (*±1700) [Nummer 401]  401
Jansen, Aaltjen (†03-01-1795) [Partner van 66]  66
Jansen, Aeltjen Willemsz [Partner van 216]  216
Jansen, Cornelis [Schoonvader van zoon van 192 en 193]  192,IV
Jansen, Derk Jurriens (*?-10-1719) [Zoon van 194 en 195]  194,III
Jansen, Garrit Willem (*20-11-1836, †06-09-1915) [Schoonvader van dochter van 16 en 17]  16,X
Jansen, Geertruijd [Nummer 135]  135
Jansen, Gerhardina (Gardina) (*03-01-1782, †09-07-1838) [Nummer 53]  53
Jansen, Gijsbert [Schoonvader van dochter van 98 en 99]  98,I
Jansen, Harmina Willemsz (†<1754) [Nummer 217]  217
Jansen, Henderijk [Nummer 268]  268
Jansen, Henderijk [Nummer 538]  538
Jansen, Hermina (*30-10-1826, †21-03-1851) [Schoondochter van 52 en 53]  52,VII
Jansen, Huibertien Jurriens (*?-12-1715) [Dochter van 194 en 195]  194,I
Jansen, Jan(nes) (*±1775, †22-06-1846) [Zoon van 106 en 107]  106,IV
Jansen, Jenneken [Nummer 445]  445
Jansen, Johannes (*±1798, †03-08-1875) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,II
Jansen, Jurrien (Jurjen Jurgens) (†06-01-1758) [Nummer 194]  194; 194,I; 194,II; 194,III; 194,IV; 194,V; 194,VI; 194,VII
Jansen, Lucas Jurriens (*?-08-1717) [Zoon van 194 en 195]  194,II
Jansen, Theodorus (*17-09-1803, †12-03-1867) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 52 en 53]  52,V
Jansen, Willem (*04-04-1860, †16-10-1902) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,X
Jansen, Willem Aalbert [Schoonvader van zoon van 52 en 53]  52,VII
Jansen (ook Schurinck), Gerrit Jan [Nummer 106]  106; 106,I; 106,II; 106,III; 106,IV
Janssen, Ariaantje (†<1748) [Nummer 481]  481
Janssen, Geertruij [Schoonmoeder van dochter van 110 en 111]  110,I
Janssen, Gisbert [Partner van 193]  96; 193; 192,IV
Janssen, Grietje (*1498) [Nummer 25603]  25603
Janssen, Hendrika [Nummer 99]  99
Joigny, Elisabeth de (*±1110, †1182) [Nummer 64946211]  64946211
Jong, Aaltje Meertens de (*01-11-1705) [Nummer 507]  507
Jong(h), Maria Wilhelmina de (*25-05-1800, †29-01-1889) [Schoonmoeder van dochter van 62 en 63]  62,II
Jongh, Elizabeth de (*±1765, †18-07-1801) [Schoondochter van 494 en 495]  494,V
Jooste, Margrieta [Nummer 69]  69
Joostinc, Jan (†±1697) [Nummer 878]  878
Jordens, Jorreke (*±1592, †1634) [Nummer 3657]  3657
Jorritsma, Yeb (*22-09-1859) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Jostincks, Marrie (*07-05-1643) [Dochter van 1756 en 1757]  1756,II
Jung, Peter (*02-05-1841, †26-08-1897) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6
Jurriens, Berendina (Dina) (*?-01-1743, †02-10-1815) [Nummer 97]  97; 96,VI
Jurriens, Grietje (Jansen) (*?-04-1739) [Dochter van 194 en 195]  194,VII
Jurriens, Hendrik (Jansen) (*?-02-1730) [Zoon van 194 en 195]  194,V
Jurriens, Jan (Jansen) (*?-08-1727) [Zoon van 194 en 195]  194,IV
Jurriens, Woutertje [Schoonmoeder van dochter van 192 en 193]  192,I
Kaasjager, Arend Elzar [Schoonvader van zoon van 62 en 63]  62,IV
Kaasjager, Wilhelmina Catharina (*09-05-1836) [Schoondochter van 62 en 63]  62,IV
Kaatman, Jan Willem (*±1760, †17-11-1815) [Schoonzoon van 200 en 201]  200,VIII
Kampsteeg, Mechteld [Schoonmoeder van dochter van 460 en 461]  460,II
Kardol, Bastiaan (*26-01-1829, †30-06-1912) [Schoonzoon van 62 en 63]  62,II
Kardol, Johannes (*01-09-1801, †24-11-1880) [Schoonvader van dochter van 62 en 63]  62,II
Karssen, Zeger (*15-12-1861, †10-02-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 12 en 13]  12,I
Kassenberch, Lammert [Schoonzoon van 1756 en 1757]  1756,II
Keijzer, Anthonia de (*13-05-1848, †18-12-1911) [Schoondochter van 28 en 29]  28,III
Keijzer, Anthonus de (*±1822) [Schoonvader van zoon van 28 en 29]  28,III
Kelholt, Gerrritje (*?-12-1742) [Schoondochter van 216 en 217]  216,I
Kelholt (Kelhoudt), Hendrik [Schoonvader van zoon van 216 en 217]  216,I
Kelhout, Gerrit [Nummer 42]  42; 42,I; 42,II; 42,III; 42,V; 42,VI
Kelhout, Gerrit Gerritsen (*?-09-1808) [Zoon van 42 en 43]  42,V
Kelhout, Gerritjen Gerrits (*?-08-1804) [Dochter van 42 en 43]  42,III
Kelhout, Harmine Gerrits (*?-11-1802) [Dochter van 42 en 43]  42,II
Kelhout, Janna Gerrits (*?-02-1811) [Dochter van 42 en 43]  42,VI
Kelhout, Willem Gerrits (*?-04-1801) [Zoon van 42 en 43]  42,I
Kelhout (ook Kelhoes), Derksken (ook Derkjen) (*?-05-1806, †25-10-1865) [Nummer 21]  21
Kers, Alberdien (Annie) [Schoondochter van 2 en 3]  2,II
Kersten, Hendrika [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]