Kwartierstaat van Mark Patrick (Mark) van Otterlo

Generatie 1 (proband)

huwelijk_mark_met_cagla.jpg
1 Huwelijk Mark met Cagla
1 Mark Patrick (Mark) van Otterlo (afb. 1) geboren op 07-06-1980 in Haarlem.
Beroep:
Planoloog
Mark trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-2014 in Amsterdam met Cagla Cevik, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mark en Cagla: Opm.: verloofd 18-05-2013
Cagla is geboren op 14-05-1986.
 

Generatie 2 (ouders)

20150402_162129.jpg
2 Hans in 2015
2 Johan Michiel (Hans) van Otterlo (afb. 2) geboren op 29-12-1944 in Zutphen.
Beroep:
Medewerker Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam (afd. Verletbestrijding), Facturist Kalle Nederland, routeverkoper Melkunie, verkoper kantoormachines, medewerker technischbureau Beheersstichting Patrimomium Amsterdam
Religie:
Ned. Herv.
Diversen:
Militairedienst (dienstplichtige lichting 64-6, Ossendrecht), Administratieve opleiding te Kampen (militairedienst), Fourier bij de Verbindingsdienst op de Wittenberg, 107 staf/staf verzorgings-compagnie, Sectie 4
Hans trouwde (2) op 15-05-1984 in Veenendaal met Evertje (Edith) Rijksen (1946-2011), 37 jaar oud.
De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 16-08-1995 in Veenendaal (Echtscheiding).. Hans trouwde (3) op 21-12-1999 in Valburg [bron: Trouwboekje] met Elly van Andel (1948-2013), 51 jaar oud.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 14-07-1970 in Hoofddorp met de 22-jarige Marianne (Marian) Welage (zie 3 hieronder). De scheiding tussen Marian en Hans werd uitgesproken op 07-06-1983 in Haarlem (Echtscheiding)..
mark_en_marianne_voor_castle_edingburg.jpg
3 Mark en Marianne voor Castle Edingburg
3 Marianne (Marian) Welage (afb. 3) geboren op 01-07-1948 in Haarlem.
Beroep:
Interieurverzorgster (KLM)
Kind uit dit huwelijk:
I. Mark Patrick (Mark) van Otterlo, geboren op 07-06-1980 in Haarlem (zie 1).
 

Generatie 3 (grootouders)

jan_bertus_van_otterlo.jpg
4 Jan Bertus van Otterlo
4 Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 4) geboren op 07-11-1913 in Arnhem. Jan is overleden op 05-01-2000 om 09:13 in Arnhem, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gecremeerd op 10-01-2000 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Jan: Opm.: overleden in het Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Beroep:
Timmerman, voedselcommissaris tijdens de oorlogsjaren, gesalarieerd plaatselijkbestuurder bij de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, districtbestuurder bij de ANB in district IV, bestuurder in algemene dienst bij de ANB, scholings en vormingsleider bij de ANB, Landelijksecretaris van de ANB op het hoofdkantoor te Amsterdam.
Diverse bestuursfuncties:
Gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid te Arnhem
Lid van de Proviciale Staten voor de PvdA in Gelderland
Bestuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging te Arnhem
Voorzitter van de Woningbouwvereniging Wormer
Diversen:
Titel ‘Want Het Apparaat Moet Altijd Blijven…

Ondertitel ‘Gelderse Vakbondsleden Herinneren zich Crisis, Bezetting en Wederopbouw’.

Auteur(s) Clemens Peters, Petra van Elen.
Trefwoorden Arnhemse Bestuurders Bond (ABB), Jo Witteveen, Jans van Beijnum, Adri Hovestad, Bert Vulink, Geertje de Vries, Aart van der Stel (zoon Arie van der Stel), Joop van Gestel, Hendrik Bos, Jan van Otterlo, Henk de Jong en Nel de Jong-Biere, Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), NVV, CNV, Rooms-Katholiek Werklieden Verbond (RKWV), NVV, Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Het gebroken geweertje, oorlog, Plan van de Arbeid, staking april-mei (1943), Eenheids Vak Beweging (EVB), Eenheids Vak Centrale (EVS), politionele acties Indonesië.
Bijzonderheden Oral history, kort historisch overzicht geschiedenis vakbeweging tot Tweede Wereldoorlog, daarna interviews met tien vakbonders.
Aantal pag. 131.
Illustraties Foto’s, kopieën krantenartikelen e.d.
Uitgave FNV-District Gelderland, 1995.
ISBN 90-9008212-3.

Jan van Otterlo
De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht

Met groot enthousiasme spreken bestuurders en kaderleden nu nog over Jan van Otterlo. Voor velen was hij de grote inspirator tot het zetten van de eerste stappen in de bond. Aanvankelijk als plaatselijk bestuurder in Arnhem, later als districtsbestuurder in Gelderland en Utrecht, daaropvolgend als landelijk bestuurder en ten slotte - van 1964 tot zijn afscheid in 1973 - als bondsbestuurder. In het scholingswerk zijn nog steeds elementen terug te vinden, die op zijn werk zijn terug te voeren. Van Otterlo werd in 1913 te Arnhem geboren, kwam in 1941 als plaatselijk bestuurder te Arnhem in dienst van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB) en ging in 1973 als bondsbestuurder van de Bouwbond NVV met pensioen. Thans woont Van Otterlo op het hoogste punt van Arnhem, op de Waterberg. Daar bewaart hij vele aantekeningen, boeken, brochures en andere herinneringen aan een actief leven. Aan de hand daarvan heeft hij in 1975 het herdenkingsboek ’75 jaar Moderne vakbeweging in Arnhem’ geschreven. Ook nadien werd hij door plaatselijke afdelingen - Arnhem, Veenendaal - benaderd om ter gelegenheid van jubileumvieringen uit zijn geheugen te putten.

De combinatie met het politieke werk heeft mijn vakbondswerk verlicht
"Het oprichten van nieuwe afdelingen was niet zo moeilijk. Ik had overal contacten. Maar ik had geen kader. Ik wist niet wat ik met die mensen aan moest, die maandstaten moesten opstellen waarin de contributie en de inkomsten en uitgaven voor wat de vakantiebonnen betreft moesten worden bijgehouden. Vanuit deze achtergrond ben ik begonnen met het scholingswerk in het district. Later werd dat de basis van de aanbevelingen, die in 1955 door de commissie ’Leiding en leden’ zijn gedaan. Zelf was ik niet direct bij de opstelling daarvan betrokken. Maar bij de uitvoering des te meer. Op mijn achtste was ik al actief voor de ANB. Voor mijn vader, die secretaris van de afdeling Arnhem was, bracht ik convocaties rond. Ook ging ik met hem naar de contributie-afdrachten, de avonden waarop leden hun contributie kwamen betalen. Zo kwam ik met Eliza Verschoor in aanraking, mijn voorganger als plaatselijk bestuurder. Als Eimert Sinoo met zijn bekende lichtbeelden kwam, dan mocht ik de plaatjes in de toverlantaarn schuiven. Toen ik nog op de ambachtsschool zat, mocht ik al aan de jeugddagen van de bond deelnemen. Ik groeide dus al snel naar de bond toe."

Jeugdgroep
"Dankzij de afdeling kwam ik in 1930 na de ambachtsschool bij een aannemer terecht, bij Van der Meijden en Zn. Tijdens dit dienstverband werd eerst de vervolg-opleiding timmerman gevolgd aan de avondschool. Daarna volgde ik privélessen om toelating te krijgen tot de zaterdag-MTS. En vervolgens behaalde ik het diploma Bouwkundig opzichter tekenaar. De kosten van deze opleidingen waren grotendeels voor Van der Meijden. Bij mijn werkgever, een redelijk groot aannemingsbedrijf, mocht ik al heel snel zelfstandig werken. De grote ’Brusselse huizen’, die door hun omvang niet meer in hun geheel konden worden verhuurd, zijn onder mijn leiding tot twee, drie gezinswoningen verbouwd. Ik maakte de tekeningen, stelde de bouwplannen op, bestelde het materiaal en stelde de ploeg werknemers samen.
Ondanks de avondstudie en het drukke werk was ik ook secretaris van de jeugdgroep van de afdeling. Dat was mijn eerste functie binnen de bond. Met deze jeugdgroep organiseerden we lessen voor oudere vaklieden. Dat kwam zo. In de crisistijd was mijn vader vaak zonder werk. Om toch nog een beetje werk te krijgen mocht ik hem van mijn werkgever af en toe helpen. Eén van die klussen betrof het plaatsen van dakkapellen en het maken van kamertjes op de zolders van huizen in de Jufferstraat, in de wijk Klarendal. Op een gegeven moment moesten er in die huizen ook trappen worden vervangen. Ik zag mijn vader ronddwalen met een lat om de verdiepingshoogte te meten. Hij kwam er niet uit. En dat was eigenlijk de aanleiding om met de boeken ’Metselen’ en Timmeren’ in de hand, ’s zondagsmorgens, twee zalen in ’De Opbouw’ vol, theorieles te geven.

Op 10 mei 1940 stond ik ’s morgens om een uur of zes in de dakgoot van het huis van mijn ouders in de Creutzbergstraat. Van daaruit zag ik dat de Westervoortsebrug werd opgeblazen. Met die gebeurtenis begon voor mij de Tweede Wereldoorlog. Het werk bij de aannemer werd minder, waardoor op grond van de Duitse ontslagverordening, ontslag voor mij - de enige ongehuwde - dreigde. Halsoverkop trouwde ik toen. Enkele maanden later werd ik benoemd tot plaatselijk bestuurder. In mijn vrije tijd nam ik toen al het werk van Verschoor waar, die wegens ziekte daartoe niet meer in staat was. De zaak moest draaiende worden gehouden. Werklozen kregen hun uitkeringen via de bond. Ook gemeentelijke uitkeringen werden via de bond verzorgd. Dat moest doorgaan, ook voor mensen van de confessionele organisaties. Op 1 mei 1942 kwam daaraan een einde, toen de bezetter het NVV omvormde tot het Nationaal Arbeidsfront (NAF). Daarna volgde er een periode van werkloosheid zonder inkomen. Regelmatig moest ik de boer op om voor eten voor het gezin te zorgen, totdat ik in september 1942 in dienst kon komen van de Provinciale Voedselcommissaris."

Districtsbestuurder
"Door de evacuatie van Arnhem, in september 1944, kwam ik na veel omzwervingen uiteindelijk in Zutphen terecht. Achter de Canadezen aan ging ik naar Arnhem terug. Daar kon ik me al heel snel weer installeren, omdat ik nog steeds beschikte over het volledige archief, het ledenregister en mijn schrijfmachine. Vanaf juni was ik weer voor de bond aan de slag. Dat kwam goed uit, want ook de bouwvakarbeiders keerden, vanwege het noodzakelijke herstel van Arnhem, weer snel terug. Persoonlijk kreeg ik in die periode een keuze uit vier betrekkingen. Nog steeds was ik in dienst van de voedselcommissaris. Voor het architectenbureau Feenstra werkte ik enige tijd als opnemer van de oorlogsschade in de wijk Paasberg. De weduwe van mijn oude werkgever, die op tragische wijze overleed, vroeg me de leiding van het bedrijf over te nemen. Maar ik besloot desondanks voor de bond te kiezen.
In 1951 werd ik districtsbestuurder als opvolger van Henk van Weeren. Al eerder was aan mij gevraagd hem, vanwege zijn ziekte, te vervangen. Toen er geen schijn van kans was dat hij terug zou keren, werd ik districtsbestuurder. Daardoor was ik staat overal afdelingen op te richten. Ga de Betuwe maar door. Zo was het ook op de Noordwest-Veluwe en op de Veluwe zelf. Daar had je veel mensen, die op boerderijen werkten, maar die later op militaire objecten kwamen te werken. Hun CAO werd door ons afgesloten. En dus werden er onder hen leden geworven. Het werven van geschikt kader bleek echter problemen op te leveren. Waren ze gevonden dan moesten ze worden geïnstrueerd en geïntroduceerd. Dit noodzaakte tot het op eigen houtje schrijven van handleidingen voor de verschillende functies in de afdelingen. Daarbij speelden mijn ervaringen en inzichten een grote rol. Naar aanleiding daarvan kwam op initiatief van de afdeling Arnhem de commissie ’Leiding en leden’ tot stand. Zelf nam ik hieraan niet deel. Gelijktijdig volgde ik namelijk met zes andere vakbondsmensen - onder wie Jaap Gelens, die toen bij de Algemene Bond voor de Meubel en Hout werkte - een scholing voor scholingsleiders, die zo’n zes maanden duurde. Die opleiding was op indirecte mogelijk gemaakt door de Marshall­hulp. Toen Nederland na de oorlog Marshall-hulp kreeg verplichtte zij zich dat geld te zijner tijd terug te betalen. Uiteindelijk hoefde niet al dat geld naar de Verenigde Staten terug. Het mocht hier worden besteed. En een deel werd aan de drie vakcentrales ter beschikking gesteld voor scholings­activiteiten.
Het slot van deze cursus betrof de opleiding van gespreksleiders. Toen ik in 1958 werd benoemd tot bestuurder algemene dienst met als opdracht het scholingswerk, lag het accent de eerste drie jaar op het opleiden van gespreksleiders. Iedereen nam daaraan deel, kaderleden, beleidsmedewerkers, districtsbestuurders en bondsbestuurders. Van de nu nog actieve bestuurders, die afkomstig zijn uit het NVV, is iedereen bij mij op cursus geweest. In het huidige scholingswerk vind je nog steeds de wezenlijke dingen van het gespreksgroepenwerk terug."

Het timmerkistje
"Voor het gespreksgroepenwerk reisde ik het hele land door. Leerde zo iedereen kennen. In Zeeuws-Vlaanderen had ik in een groep van vijftien cursisten wel vijf wethouders zitten. Aan die groepsgrootte heb ik me altijd gehouden. Ze waren nooit groter dan vijftien. Had ik er meer dan richtte ik gewoon nog een groep op. Anders werd het te moeilijk. Op de eerste cursusdag kwam ik al achter de achtergronden van mijn cursisten, namelijk bij de inventarisatie. Ik ben geen enkele cursus begonnen zonder aan alle cursisten te vragen: waar kom je vandaan, wie heeft je gestuurd, wat kom je doen, wat verwacht je ervan, wil je bezoldigd bestuurder worden? Ik schreef dan het linkerkant van het bord met de antwoorden vol. En rechts maakte ik dan aantekeningen over hoe ik daar tegenaan keek. Hoe ik bepaalde zaken thuis kon brengen. En noemde dan ook dingen die ze niet hadden genoemd. Zoals Banning, de grote man van de Woodbrookers, die tijdens de opleiding tot scholingsleider mijn mentor was, mij eens heeft gewezen op mijn calvinistische achtergrond. Hij had mij gevraagd wat ik zou gaan doen als ik niet meer bij de bond terecht kon. Toen heb ik hem verteld dat ik van huis uit timmerman was, net als mijn vader en mijn grootvader. En dat thuis mijn timmerkistje nog altijd klaar stond. `Je bent een echte calvinist’, zei hij, ’want je houdt een mogelijkheid achter de hand om terug te kunnen vallen op je oude beroep’. Later heeft Banning vaak dit voorval in voorkomende gelegenheden aangehaald.
Op die manier kwam ik veel te weten. Hetgeen nogal eens tot emoties leidde. Ik heb wel eens ’s avonds aan het bed gezeten bij een grote zware kerel, die het allemaal teveel was geworden. Naast mijn bondswerk heb ik kans gezien in de gemeentepolitiek of in de provinciale politiek actief te zijn. Daarnaast heb ik menig uur gestopt in de woningbouwvereniging ’Arnhem’. Op een gegeven moment werd ik benaderd voor een burgemeesterschap in het Land van Maas en Waal. In 1964 ging Cor Brandsma, die toen bondsvoorzitter was, net voor mij de Tweede Kamer in. Er waren momenten dat het allemaal moeilijk te combineren was. Maar toch denk ik dat het mijn werk heeft verlicht. Al die relaties waren behulpzaam bij het vakbondswerk. Ook in het scholingswerk."

(Eerder verschenen in Stuwing ’Levend verleden’- 2, juli 1992)
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1940 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige
geertruida_brinkhuis.jpg
5 Geertruida Brinkhuis
5 Geertruida (Truus) Brinkhuis (afb. 5) geboren op 11-12-1917 in Arnhem. Truus is overleden op 25-12-1991 om 16:00 in Beekbergen (Apeldoorn), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 30-12-1991 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Truus: Opm.: overleden op het Troelstra Oord te Beekbergen en de crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
geurtje_mensink-van_otterlo.jpg geurtje_met_klaas.jpg
6 geurtje mensink-van otterlo7 geurtje met klaas
I. Geurtje van Otterlo (afb. 6), geboren op 10-07-1941 in Arnhem, dochter van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 4).
Beroep:
Kinderverzorgster (in 1965 werkte zij in Kindertehuis Ellichem te Ellecom)
Geurtje trouwde, 23 jaar oud, op 12-03-1965 in Arnhem met Klaas Lambertus (Klaas) Mensink (afb. 7), 24 jaar oud. Klaas is geboren op 07-01-1941 in Apeldoorn, zoon van Wiechert Mensink en Martha Aalberts.
Beroep:
Verkoper auto-onderdelen (Brezam)
greet_lotte_-_van_otterlo.jpg
8 Greet Lotte - van Otterlo
II. Grietje Martina (Greet) van Otterlo (afb. 8), geboren op 16-02-1943 in Arnhem, dochter van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 4).
Beroep:
Gezinsverzorgster
Greet trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1967 in Arnhem met Jan Willem Hendrik (Jan) Lotte, 23 jaar oud. Jan is geboren op 27-07-1943 in Arnhem.
Beroep:
Monteur bij de PTT (telefonie)
III. Johan Michiel (Hans) van Otterlo, geboren op 29-12-1944 in Zutphen (zie 2).
michiel_van_otterlo.jpg
9 Michiel van Otterlo
IV. Michiel Jan (Michiel) van Otterlo (afb. 9), geboren op 10-01-1948 in Arnhem, zoon van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Michiel: in de wijk Geitenkamp
Michiel trouwde, 33 jaar oud, op 04-08-1981 in Amstelveen met Annemieke Marja (Annemieke) Groenendijk, 34 jaar oud. Annemieke is geboren op 04-08-1947 in Amsterdam.
jan_van_otterlo.jpg jessica_weenink.jpg
10 Jan van Otterlo11 Jessica Weenink
V. Jan Bertus (Jan) van Otterlo (afb. 10), geboren op 05-07-1950 in Arnhem, zoon van Jan Bertus (Jan) van Otterlo (zie 4). Hij is gedoopt op 01-02-1953 in Arnhem.
Notitie bij de geboorte van Jan: Opm.: geboren in de Sweelincklaan in de wijk Alteveer
Religie:
Ned. Herv.
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1975 in Arnhem [bron: Jan van Otterlo] met Siska Marijke (Siska) Caneel, 19 jaar oud, nadat zij op 24-02-1975 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd uitgesproken op 22-03-2001 in Arnhem (Echtscheiding).. Siska is geboren op 06-09-1955 in Winschoten, dochter van Albert Gerhard Caneel en Aaltje Haven.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 21-06-2001 in Apeldoorn [bron: Jan van Otterlo] met Anna (Ans) Meijer, 49 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 20-03-2002 in Arnhem (Echtscheiding).. Ans is geboren op 15-04-1952 in Muiden.
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 05-09-2006 in Almelo met Jessica Rosita (Jessica) Weenink (afb. 11), 48 jaar oud. Jessica is geboren op 08-09-1957 in Groenlo, dochter van Willem Theodorus Johannes (Wim) Weenink en Maria (Miep) Woeltjes. Jessica (1) trouwde voorheen op 16-05-1986 in Goor [bron: Jessica Weenink] met Albertus (Bert) Voskes (geb. 1953).
Dit huwelijk werd ontbonden op 08-11-2002 in Goor (Echtscheiding)..
6 Theodorus Welage geboren op 12-05-1887 in Heemskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1887 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 25 : Akteplaats: Heemskerk
Theodorus is overleden op 15-01-1950 in Haarlem, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1950 [bron: Noord-Hollands Archief]. Hij is begraven in Amsterdam R.K. Kerkhof St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 17
Notitie bij Theodorus: Theodorus had jarenlang een eigen bakkerij te Sloten (Osdorp bij Amsterdam), ook nog op de Hoogtekadijk te Amsterdam en op de Straatweg te Duivendrecht. Daarna terug naar Osdorp
Beroep:
vanaf 1913     Broodbakker, veehandelaar
Religie:
Rooms Katholiek
Theodorus is weduwnaar van Maria Catharina Droogh (1892-1945), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 30-05-1913 in Sloten [bron: Noord-Hollands Archief].
Hij trouwde (2), 59 jaar oud, op 19-06-1946 met de 39-jarige Maria Catharina Meurs (zie 7 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Maria: Opm.: Theodorus weduwnaar van Maria Catharina Droogh
graf_welage-meurs.jpg
12 graf welage-meurs
7 Maria Catharina Meurs (afb. 12) geboren op 19-03-1907 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 11143-05 : Akteplaats: Wageningen
Maria is overleden op 23-04-1996 in Amsterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op 29-04-1996 in Zaandam.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marianne (Marian) Welage, geboren op 01-07-1948 in Haarlem (zie 3).
 

Generatie 4 (overgrootouders)

johan_van_otterlo.jpg
13 Johan van Otterlo
8 Johan van Otterlo (afb. 13) geboren op 27-06-1886 om 23:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Jung (1841-1897) en Jan Diederiks (1850-1929).
Notitie bij de geboorte van Johan: Aktenr. 791 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: op de geboorteaangifte staat Jan van Otterloo als vader en tekent Jan ook met J.van Otterloo.
Opm.: geboren in het woonhuis aan de Oude Kraan te Arnhem
Johan is overleden op 04-12-1960 om 13:00 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1960 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 08-12-1960 in Arnhem [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Johan: Opm.: overleden in het Diaconessen Ziekenhuis
Aktenr. 1048 : Reg.nr. 16677 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1912 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Grietje Martina Smits. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Gielen (1848-1924), David Smits (1855-1935) [zie 37,III] [oom vaderszijde bruid], Willem Marinus Boudewijn (1863-1924) [zie 39,VI] [oom moederszijde bruid] en Rut van den Born (1883-1940).

Notitie bij het huwelijk van Johan en Grietje: Aktenr. 489 : Reg.nr. 7996 : Akteplaats: Arnhem
Afkondigingen voor dit huwelijk, eerste maal op zondag 1 december en de tweede maal op zondag 8 december
Opm.: Johan tekende de akte met Joh.v. Otterloo ook zijn vader tekende met J.v. Otterloo
grietje_smits_en_johan_van_otterlo.jpg
14 Grietje Smits en Johan van Otterlo
9 Grietje Martina Smits (afb. 14) geboren op 30-07-1889 om 05:00 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Smits (1853-1945) [zie 37,II] [oom vaderszijde] en Yeb Jorritsma (geb. 1859).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 1020 : Reg.nr. 88 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Jufferstraat te Arnhem
Grietje is overleden op 30-06-1951 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-1951 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 532 : Reg.nr. 16653 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bertus (Jan) van Otterlo, geboren op 07-11-1913 in Arnhem (zie 4).
II. Maria Gerdina Johanna (Marie) van Otterlo, geboren op 30-05-1917 in Arnhem, dochter van Johan van Otterlo (zie 8). Marie is overleden op 12-07-2006 in Zutphen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op 17-07-2006 in Dieren (Rheden) [bron: Rouwkaart]. Marie trouwde, 23 jaar oud, op 02-07-1940 in Arnhem [bron: Johan Altena] met Hendrik Willem (Willem) Altena, 27 jaar oud. Willem is geboren op 19-05-1913 in Zutphen, zoon van Gerrit Lambertus Altena en Frederika van Oortmarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Johan Altena]. Willem is overleden op 30-05-1974 in Zutphen, 61 jaar oud.
III. Bertus Johan (Bep) van Otterlo, geboren op 22-08-1921 in Arnhem, zoon van Johan van Otterlo (zie 8). Bep is overleden op 13-02-2002 in Ede, 80 jaar oud.
Beroepen:
Bedrijfsbrandweer AKU te Arnhem
Hoofd bouwkundige afdeling AKU te Arnhem
Bep trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrika (Riek) Freriks, ongeveer 22 jaar oud. Riek is geboren op 20-07-1924 in Arnhem, dochter van Jan Freriks en Maria Reinten. Riek is overleden op 09-10-1984 in Arnhem, 60 jaar oud.
michiel_brinkhuis.jpg
15 Michiel Brinkhuis
10 Michiel (Chiel) Brinkhuis (afb. 15) geboren op 14-05-1886 om 20:00 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Chiel waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Heijdenkamp (geb. ±1851) en Frederik Huisman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Chiel: Aktenr. 0392 : Reg.nr. 1028 : Akteplaats: Nijmegen
Chiel is overleden op 30-01-1947 om 17:30 in Arnhem, 60 jaar oud (oorzaak: Hart stilstand). Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1947 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Chiel was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmus Antonius Franciscus Cobussen (geb. ±1900). Hij is begraven op 04-02-1947 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Chiel: Aktenr. 125 : Reg.nr. 32350 : Akteplaats: Arnhem
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats Moscowa te Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 21,V]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
19-11-1920     huwelijk Siebe Henstra (1896-1974) en Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 01-10-1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Geurtje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Chiel en Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Rein Siebes Postma (geb. 1888) [zie 21,IV] en Geurt Roseboom (1889-na 1958) [zie 23,IV] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Chiel en Geurtje: Aktenr. 403 : Reg.nr. 9015 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: bruidegom wonende te Maastricht en bruid wonende te Arnhem
geurtje_roseboom.jpg
16 Geurtje Roseboom
11 Geurtje Roseboom (afb. 16) geboren op 14-03-1888 om 02:30 in Zevenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1888 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurtje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Wilhelmus Henricus Peer (1840-1919) en Jacobus Johannes Hendriks (1854-1946).
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2126 : Akteplaats: Zevenaar
Geurtje is overleden op 23-07-1975 in Arnhem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1975 [bron: Gelders Archief]. Zij is gecremeerd op 28-07-1975 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Geurtje: De crematie vond plaats in het Crematorium Moscowa te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
feem_hendriks.jpg
17 Feem Hendriks
I. Antoni Jacobus (Antoon) Brinkhuis, geboren op 29-09-1914 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Antoon is overleden op 05-10-1994 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1994 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Electro-monteur bij de Ned.Spoorwegen
Antoon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Arnhem met Euphemia (Feem) Hendriks (afb. 17), ongeveer 27 jaar oud. Feem is geboren op 16-05-1911 in Winssen (Ewijk), dochter van Hendrik Hendriks en Hendrika Arnolda Staal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Feem: Aktenr. 21 : Reg.nr. 11061 : Akteplaats: Ewijk
Feem is overleden op 28-01-1987 in Arnhem, 75 jaar oud.
bob_brinkhuis.jpg grada_cornelissen_en_bob_brinkhuis.jpg
18 Bob Brinkhuis19 Grada Cornelissen en Bob Brinkhuis
II. Leendert (Bob) Brinkhuis (afb. 18), geboren op 03-09-1915 in Heer, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Bob is overleden op 21-03-1977 in Ede, 61 jaar oud.
Beroep:
Elektricien (In 1930 begon hij als leerling bij Siebe Henstra op de Sloetstraat te Arnhem.)
Bob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1938 met Geertruida (Grada) Cornelissen (afb. 19), ongeveer 24 jaar oud. Grada is geboren op 15-06-1914 in Arnhem, dochter van Jan Albertus Cornelissen en Doortje Bugter.
Notitie bij de geboorte van Grada: Opm.: Geertruida is geboren als Geertruida Bugter en bij het huwelijk van haar moeder op 23-09-1914 gewettigd
Grada is overleden op 09-01-2000 in Ede, 85 jaar oud.
III. Geertruida (Truus) Brinkhuis, geboren op 11-12-1917 in Arnhem (zie 5).
annie_derksen.jpg
20 Annie Derksen
IV. Michiel (Giel) Brinkhuis, geboren op 05-11-1924 in Arnhem, zoon van Michiel (Chiel) Brinkhuis (zie 10). Giel is overleden op 09-12-1978 in Arnhem, 54 jaar oud [bron: Rob Brinkhuis (www.robs-pixels.nl)]. Hij is gecremeerd op 13-12-1978. Giel trouwde, 22 jaar oud, op 01-02-1947 in Arnhem met Janna Everdina (Annie) Derksen (afb. 20), 21 jaar oud. Annie is geboren op 28-11-1925 in Arnhem, dochter van Hendrik Jan Derksen en Bertha Spijker. Annie is overleden op 25-02-2017 in Arnhem, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Robert Brinkhuis].
12 Johannes (Jan) Welage geboren op 24-06-1851 om 23:00 in Beverwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Gedoopt R.K., bij leven onderprefect van de H.Familie
Jan is overleden op 22-09-1934 in Heemskerk, 83 jaar oud. Hij is begraven in R.K begraafplaats te Heemskerk.
Notitie bij Jan: ook Johannes Weelagen
Beroep:
Tuinder
Religie:
Rooms Katholiek (Bij leven onderprefect van de H.Familie)
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 15-04-1880 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 22-jarige Catharina Diemeer.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Catharina: Aktenr. 5
13 Catharina Diemeer geboren op 30-05-1857 in Heemskerk. Catharina is overleden op 31-01-1921 in Heemskerk, 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Welage, geboren op 10-01-1881 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Documentnr. 3
Hendrika is overleden op 13-04-1908 in Heemskerk, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 15
Hendrika bleef ongehuwd.
II. Johannes Welage, geboren op 30-01-1882 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Documentnr. 8
Johannes is overleden op 19-02-1966 in Beverwijk, 84 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie].
Beroep:
Tuinier
Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17-06-1909 in Velsen [bron: Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Uitendaal, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anna: Aktenr. 56 : Akteplaats: Velsen
Anna is geboren omstreeks 1884 in Heiloo, dochter van Matthijs Uitendaal en Elisabeth Gerrits.
(2) trouwde, ten hoogste 83 jaar oud, vóór 1965 met Neeltje van Brienen.
III. Anna Welage, geboren op 17-06-1883 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Documentnr. 32
Anna trouwde, 28 jaar oud, op 18-10-1911 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes de Jong, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Aktenr. 18 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op 31-07-1875 in Haarlemmermeer, zoon van Jan de Jong en Geertje Beerepoot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1875 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 393 : Akteplaats: Haarlemmermeer
Beroep:
Melkboer
IV. Nicolaas Welage, geboren op 17-08-1884 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1884 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Aktenr. 53 : Akteplaats: Heemskerk
Beroep:
Tuinder
Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op 10-11-1915 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Barbara Johanna de Reus, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Barbara: Aktenr. 27 : Akteplaats: Heemskerk
Barbara is geboren op 29-10-1877 in Bloemendaal, dochter van Lambertus de Reus en Jansje Joosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1877 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Barbara: Aktenr. 29-10 : Akteplaats: Bloemendaal
V. Theodorus Welage, geboren op 13-01-1886 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1886 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 5 : Akteplaats: Heemskerk
Theodorus is overleden op 02-02-1886 in Heemskerk, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1886 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 6 : Akteplaats: Heemskerk
VI. Theodorus Welage, geboren op 12-05-1887 in Heemskerk (zie 6).
VII. Hendrik Welage, geboren op 09-09-1888 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Documentnr. 61
Beroep:
Tuinder
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1917 in Castricum [bron: Noord-Hollands Archief] met Christina Duijn, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Christina: Aktenr. 9 : Akteplaats: Castricum
Christina is geboren op 14-05-1889 in Castricum, dochter van Arie Duijn en Neeltje Lute.
VIII. Maria Catharina Welage, geboren op 24-03-1890 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Documentnr. 26
Maria trouwde, 29 jaar oud, op 09-10-1919 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes Petrus Joseph Burger, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Aktenr. 31 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op 20-08-1889 in Beverwijk, zoon van Johannes Petrus Burger en Margaretha Duin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1889 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 115 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
IX. Catharina Welage, geboren op 11-01-1893 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Documentnr. 4
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1918 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Johannes Molenaar, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes: Aktenr. 23 : Akteplaats: Heemskerk
Johannes is geboren op 05-05-1890 om 19:30 in Uitgeest, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Schavemaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1890 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 37 : Akteplaats: Uitgeest
Opm.: geboren aan het Nieuweland
Johannes is overleden op 02-12-1928 in Uitgeest, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1928 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 42 : Akteplaats: Uitgeest
Beroep:
Rietdekker
X. Geurtje Welage, geboren op 03-07-1895 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Documentnr. 51
Notitie bij Geurtje: ook Guurtje
Geurtje trouwde, 24 jaar oud, op 09-10-1919 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Petrus de Boer, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Petrus: Aktenr. 30 : Akteplaats: Heemskerk
Petrus is geboren op 30-08-1893 in Heemskerk, zoon van Gerrit de Boer en Maartje de Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1893 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 56 : Akteplaats: Heemskerk
Beroep:
Melkhandelaar
XI. Welage, levenloos geboren zoon, geboren op 07-10-1896 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden: Documentnr. 26
XII. Johannes Welage, geboren op 27-09-1898 in Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Welage (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Documentnr. 57
Johannes is overleden op 14-06-1911 in Heemskerk, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Documentnr. 23
14 Willem Meurs geboren op 10-09-1867 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen Engelman.
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 254 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op 04-01-1951 in Wageningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1951 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 5 : Reg.nr. 16759 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 05-08-1904 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Catharina Verwoert. Willem en Catharina gingen op 24-07-1904 in Wageningen in ondertrouw [bron: W.J. van Snippenberg]. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Snijders (1850-1919) [zie 59,VII] [oom moederszijde bruidegom], Hendrikus Frederikus van Beukering (1868-1927) [zie 31,III] [zwager bruid] en Gerrit van Roekel (1875-1937) [zie 31,V] [zwager bruid].

Notitie bij het huwelijk van Willem en Catharina: Aktenr. 44 : Reg.nr. 8778 : Akteplaats: Wageningen
15 Catharina Verwoert geboren op 17-09-1870 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 131
Catharina is overleden op 22-06-1940 in Wageningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1940 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 106 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardina Cornelia Meurs, geboren op 17-02-1906 in Wageningen, dochter van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 11143-04 : Akteplaats: Wageningen
Gerardina is overleden in Wageningen. Gerardina trouwde, 24 jaar oud, op 30-01-1931 in Wageningen met Cornelis H. Franken. Cornelis is geboren in Huissen. Cornelis is overleden in Wageningen.
II. Maria Catharina Meurs, geboren op 19-03-1907 in Wageningen (zie 7).
III. Wilhelmina Hendrika Meurs, geboren op 01-06-1908 in Wageningen, dochter van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1908 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt in Wageningen.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 115 : Reg.nr. 11143-06 : Akteplaats: Wageningen
Wilhelmina is overleden op 19-03-1974 in Haarlemmermeer, 65 jaar oud (oorzaak: Door een verkeersongeval in de Haarlemmermeer). Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Zij is begraven op 22-03-1974 in Ede.
Beroep:
Dienstbode
Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 15-07-1932 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg] met Jacobus van Snippenberg, 24 jaar oud, nadat zij op 30-06-1932 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-07-1932 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg].

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Jacobus: Kerkelijke inzegening door den Wel Eerwaarde Heer Ds. Gregory, in de Herv. Kerk te Wageningen op vrijdag 15 juli 1908, des namiddags 14:00 uur.
Jacobus is geboren op 29-05-1908 in Ede, zoon van Jan van Snippenberg en Maria Elisabeth Hendrika van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1908 [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt in Ede.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 266 : Reg.nr. 11052 : Akteplaats: Ede
Jacobus is overleden op 15-09-1982 in Jubbega, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Hij is begraven op 20-09-1982 in Ede.
Beroep:
Timmerman, aannemer
IV. Jan Anthonie Meurs, geboren op 31-07-1909 in Wageningen, zoon van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 138 : Reg.nr. 11144-01 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Timmerman
Jan begon een relatie met Geertruida Gerritsen. Geertruida is overleden in Wageningen.
V. Willem Gerrit Meurs, geboren op 07-01-1913 in Wageningen, zoon van Willem Meurs (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: W.J. van Snippenberg]. Willem is overleden in Wageningen. Hij is gecremeerd in Dieren (Rheden).
Beroep:
Taxi-chauffeur
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 11-09-1936 in Wageningen [bron: W.J. van Snippenberg] met Alida Bleesing. Alida is geboren in Amsterdam. Alida is overleden in Amsterdam.
 

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan van Otterlo geboren op 21-10-1843 om 11:00 in Brummen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1843 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Egbert Jan Veldkamp (1806-1880).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 133 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren ten huize wijk Nr. 90
Jan is overleden op 11-03-1917 om 21:30 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1917 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Vuurman (1871-1949) en Isak Vogelzang (geb. ±1875).
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 246 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Overleden aan de Bovenbeekstraat te Arnhem
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
28-11-1893     overlijdensaangifte Hendrikus van Otterlo (1870-1893) [zie 17,I]    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1870 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader bruidegom], Goossen Brouwer (1827-1910) [zie 33,II] [zwager bruidegom], Manus Koning (1831-1907) en Karel Boomkamp (1832-1906).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerdina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6039 : Akteplaats: Brummen
Opm.: wettiging 1 kind
17 Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman geboren op 04-03-1849 om 17:00 in Oeken (Brummen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV] [oudoom moederszijde] en Harmen ter Haar (1805-1870).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Gerdina is overleden op 25-01-1940 om 01:00 in Renkum, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1940 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Gerdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Wielen (geb. ±1882).
Notitie bij overlijden van Gerdina: Ellders overleden
Aktenr. 30 en Reg.nr. 7877 : Akteplaats: Renkum dd 26-01-1940
Aktenr. 122 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem dd 31-01-1940
Gerdina trouwde (2) op 01-06-1921 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Teunis Renes (1843-1933), 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus van Otterlo, geboren op 20-01-1870 om 08:00 in Oeken (Brummen), zoon van Jan van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oosterbroek (±1812-1877) [stiefvader van vader], Johanna Josiena Bönniken (geb. 1823) en Jan Schoonhagen (1831-1894).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 17 : Reg.nr. 6050 : Akteplaats: Brummen
Opm.: geboren als Hendrikus Wigman ten huize van de moeder te Oeken en bij huwelijk van moeder op 05-02-1870 gewettigd door Jan van Otterlo
Opm.: Aangeefster van de geboorte Johanna Josina Bönniken oud 46 jaar van beroep vroedvouw en wonende te Rhienderen (Brummen)
Hendrikus is overleden op 27-11-1893 om 21:30 in Arnhem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Otterlo (1843-1917) [zie 16] [vader] en Willem Weening (1847-1902) [vader echtgenote].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 1082 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is geboren als Hendrikus Wigman (Wegman) en bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1870 gewettigd
Beroep:
Spoorwegbeambte
Getuige bij:
30-01-1893     geboorteaangifte Gerdina Johanna Cornelia van Otterlo (1893-1894)    [vader]   [bron: Gelders Archief]
Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1893 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johanna Cornelia Weening, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius van der Weerd (1824-1907), Johannes van Meurs (1836-1919), Marinus Hermanus Enckhof (geb. 1849) en Zeger Karssen (1861-1919).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Johanna: Aktenr. 50 : Reg.nr. 178 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind
Johanna is geboren op 17-07-1871 in Arnhem, dochter van Willem Weening en Willemina Veltkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 589 : Reg.nr. 76 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 03-10-1928 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1928 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 692 : Reg.nr. 8061 : Akteplaats: Arnhem
Johanna trouwde later op 28-10-1896 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Cornelis Johannes de Geest (1872-1934).
Beroep:
Dienstbode
II. Bernard van Otterlo, geboren op 25-12-1875 om 02:30 in Arnhem, zoon van Jan van Otterlo (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1875 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik van Egmond (1838-1876) en Willem Carel van Anholt (1850-1900).
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 1337 : Reg.nr. 78 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren in de Paulstraat
Bernard is overleden op 12-04-1903 om 09:30 in Arnhem, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1903 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt Versteeg (1848-1909) en Roelof Vuurman (1871-1949).
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 294 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Overleden in de Bovenbeekstraat
Bernard bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
III. Johan van Otterlo, geboren op 27-06-1886 in Arnhem (zie 8).
18 Bertus Smits geboren op 18-06-1859 om 23:00 in Zaltbommel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1859 [bron: Regionaal Archief Rivierenland]. Bij de geboorteaangifte van Bertus waren de volgende getuigen aanwezig: Francois Jean Zeegers (geb. ±1827) en Hendrikus van Kooten (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Bertus: Aktenr. 59 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Bertus is overleden op 11-02-1908 om 22:00 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1908 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Bertus was de volgende getuige aanwezig: Coenrades Stephanus Berghege (1849-1916).
Notitie bij overlijden van Bertus: Aktenr. 131 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Verwer, pakhuisknecht, bierslijter, schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-08-1884 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 33-jarige Maria Boudewijn.

Notitie bij het huwelijk van Bertus en Maria: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
19 Maria Boudewijn geboren op 29-09-1850 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr.5828 : Akteplaats: Deil
Maria is overleden op 22-02-1919 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 199
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Smits, levenloos geboren dochter, geboren op 17-05-1885 in Hedel, dochter van Bertus Smits (zie 18). Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
II. Hendrika Petronella Smits, geboren op 19-11-1886 in Arnhem, dochter van Bertus Smits (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 1484 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Hendrika is overleden op 09-08-1890 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 771 : Reg.nr. 407 : Akteplaats: Arnhem
III. Grietje Martina Smits, geboren op 30-07-1889 in Arnhem (zie 9).
IV. Martinus Smits, geboren op 12-02-1893 in Arnhem, zoon van Bertus Smits (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 237 : Reg.nr. 90 Akteplaats: Arnhem
Martinus is overleden op 21-12-1959 om 09:20 in Arnhem, 66 jaar oud (oorzaak: Ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 1083 : Reg.nr. 16675 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Machine bankwerker
Martinus trouwde met Jannetje van Barneveld. Jannetje is geboren op 26-05-1893 in Arnhem, dochter van Willem van Barneveld en Trijntje van den Broek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aktenr. 738 : Reg.nr. 90 : Akteplaats Arnhem
20 Antoni Jacobus Brinkhuis geboren op 19-09-1857 om 16:30 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1857 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Antoni waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Hendrik Wakker (1798-1879) [stiefvader van moeder] en Jan Gerrits Jans (geb. ±1805).
Notitie bij de geboorte van Antoni: Aktenr. 446 : Reg.nr. 14445 : Akteplaats: Zwolle
Antoni is overleden op 23-12-1936 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antoni: Aktenr. 750 : Reg.nr. 9704 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Machinist, spoorwegbeambte
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 28-jarige Gerridina Grooters.

Notitie bij het huwelijk van Antoni en Gerridina: Aktenr. 125 : Reg.nr.14571 : Akteplaats: Zwolle
21 Gerridina Grooters geboren op 23-01-1854 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerridina is overleden op 08-03-1932 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1932 [bron: Gelders Archief]. Zij is begraven op 11-03-1932 in Arnhem.
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 183 : Reg.nr. 8059 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: begraven op de begraafplaats Moscowa
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Antoni Brinkhuis, geboren op 31-12-1882 in Zwolle, zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 14458 : Akteplaats: Zwolle
Albert is overleden op 04-01-1883 in Zwolle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1883 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
II. Frederika Maria Brinkhuis, geboren op 26-02-1884 om 21:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1884 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Frederika waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Kamp (geb. ±1847) en Johannes Gerhardus Wilhelmus Lipman (geb. ±1860).
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 143 : Reg.nr. 1027 : Akteplaats: Nijmegen
Frederika is overleden op 23-09-1895 in Arnhem, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 935 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
III. Michiel (Chiel) Brinkhuis, geboren op 14-05-1886 in Nijmegen (zie 10).
IV. Maria Brinkhuis, geboren op 13-08-1887 om 06:30 in Nijmegen, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1887 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859) en Pieter Jacobus Lintzen (geb. ±1861).
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 0652 : Reg.nr. 1029 : Akteplaats: Nijmegen
Maria trouwde, 30 jaar oud, op 05-06-1918 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Rein Siebes Postma, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Rein: Aktenr. 250 : Reg.nr. 9020 : Akteplaats: Arnhem
Rein is geboren op 23-03-1888 in Baarderadeel, zoon van Sybe (Reins) Postma en Jacoba Johanna (ook Jacobje Johannes) Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1888 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Notitie bij de geboorte van Rein: Aktenr. 41 : Akteplaats: Baarderadeel
Beroep:
Trompetter der artillerie, militair
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 11]   [bron: Gelders Archief]
V. Albert Brinkhuis, geboren op 06-02-1890 om 21:00 in Hatert (Nijmegen), zoon van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1890 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Heijnekamp (1850-1924) en Wilhelmus Henricus Bernards (geb. ±1859).
Notitie bij de geboorte van Albert: Aktenr. 0104 : Reg.nr. 1030 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Machinist
Getuige bij:
06-01-1916     huwelijk Aalbert de Jong (geb. 1892) en Gerridina Brinkhuis (1891-1923) [zie 21,VI]    [broer bruid]   [bron: Het Utrechts Archief]
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1917 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Maria Catharina Borgans, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 10] [broer bruidegom] en Aalbert de Jong (geb. 1892) [zie 21,VI] [zwager bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Albert en Maria: Aktenr. 284 : Reg.nr. 9019 : Akteplaats: Arnhem
Maria is geboren omstreeks 1895 in Herbach (Duitsland), dochter van Mathias Joseph Borgans en Maria Christina (Anna) Schopen.
VI. Gerridina Brinkhuis, geboren op 18-10-1891 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Aktenr. 1354 : Reg.nr. 89 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina is overleden op 28-02-1923 in Arnhem, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 170 : Reg.nr. 8063 : Akteplaats: Arnhem
Gerridina trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1916 in Zeist [bron: Het Utrechts Archief] met Aalbert de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerridina en Aalbert waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Wijnand Thoomes (geb. 1884) [zwager bruidegom] en Albert Brinkhuis (geb. 1890) [zie 21,V] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Gerridina en Aalbert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 281 : Akteplaats: Zeist
Aalbert is geboren op 25-11-1892 in Ophemert, zoon van Dirk de Jong en Wilhelmina Hendrika de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aalbert: Aktenr. 30 : Reg.nr. 3426 : Akteplaats: Ophemert
Beroep:
Militair
Getuige bij:
15-08-1917     huwelijk Albert Brinkhuis (geb. 1890) en Maria Catharina Borgans (geb. ±1895) [zie 21,V]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
VII. Johanna Brinkhuis, geboren op 13-07-1893 om 02:00 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Grooters (1863-1899) [zie 43,VI] [oom moederszijde] en Antonie Kranenberg (geb. ±1868).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 962 : Reg.nr. 90 : Akteplaats: Arnhem
Johanna is overleden op 04-11-1894 om 23:30 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Saul (geb. ±1848).
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 924 : Reg.nr. 409 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: overleden in de Bovenbrugstraat tr Arnhem
VIII. Antonia Frederika Johanna Brinkhuis, geboren op 22-09-1897 om 23:30 in Arnhem, dochter van Antoni Jacobus Brinkhuis (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1897 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Caspers Stroomberg (±1863-1919) [zie 43,III] [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrik Willem Schneider (1868-1935) [zie 43,VII] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 1327 : Reg.nr. 93 : Akteplaats: Arnhem
Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1920 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Siebe Henstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonia en Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Henstra (1873-1958) [broer bruidegom] en Chiel Brinkhuis (1886-1947) [zie 10] [broer bruid].

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Siebe: Aktenr. 643 : Reg.nr. 9022 : Akteplaats: Arnhem
Siebe is geboren op 04-07-1896 om 04:30 in Arnhem, zoon van Anne Henstra en Elisabeth Steenhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1896 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Siebe waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Jongepier (geb. ±1866) en Wouter Jacob Hoogstraten (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Siebe: Aktenr. 948 : Reg.nr. 92 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelscheweg te Arnhrm
Siebe is overleden op 30-05-1974 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
Electricien
22 Leendert Roseboom geboren op 23-05-1859 om 07:00 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Arend Busser (1820-1866).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 161 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Leendert is overleden op 05-11-1926 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1926 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leendert: Aktenr. 777 : Reg.nr. 8062 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, ploegbaas, spoorwegbeambte, spoorwegwachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1883 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Geertruida Arissen. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Kelderman (1829-1886), Aart Janssen (1833-1908) [zie 47,I] [zwager bruid], Jan Terbruggen (1848-1909) [zie 47,III] [zwager bruid] en Peter Rozeboom (1856-1937) [zie 45,III] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Geertruida: Aktenr. 256 : Reg.nr. 172 : Akteplaats: Arnhem
23 Geertruida Arissen geboren op 27-12-1858 om 10:00 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1858 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Vermeer (geb. ±1804) en Jan Sanders (geb. ±1824).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4128 : Akteplaats: Heteren
Geertruida is overleden op 26-07-1917 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 658 : Reg.nr. 8066 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Antonia Roseboom, geboren op 17-10-1883 om 22:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1883 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Hollander (geb. ±1838) en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 1304 : Reg.nr. 83 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Johanna is overleden op 27-07-1958 in Nijmegen, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Zij is begraven op 30-07-1958 in Nijmegen [bron: Overlijdensadvertentie].
Notitie bij overlijden van Johanna: Opm.: begraven op "Rustoord" te Nijmegen
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 19-06-1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Dirk Emmerzaal, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Dirk: Aktenr. 351 : Reg.nr. 7990 : Akteplaats: Arnhem
Dirk is geboren op 22-01-1884 in Oostvoorne, zoon van Leendert Emmerzaal en Lena Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1884 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 8 : Akteplaats: Oostvoorne
Beroep:
Leerling machinist, machinist
II. Wilhelmina Roseboom, geboren op 23-04-1886 om 15:00 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1886 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Arissen (1824-vóór 1897) [zie 46] [grootvader moederszijde] en Jan ter Brugge (geb. ±1848).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 531 : Reg.nr. 85 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: geboren op de Hommelschenweg te Arnhem
Wilhelmina is overleden op 24-03-1949 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1949 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Elders overleden
Aktenr. 765 : Reg.nr. 1847 : Akteplaats: Utrecht d.d. 25-03-1949
Aktenr. 31 A : Reg.nr. 32356 : Akteplaats: Arnhem d.d. 02-04-1949
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 05-06-1907 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Geels, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Johannes: Aktenr. 200 : Reg.nr. 7991 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is geboren op 25-05-1884 in Arnhem, zoon van Johannes Geels en Wendelina Bonhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 639 : Reg.nr. 84 : Akteplaats: Arnhem
Johannes is overleden op 27-10-1920 in Arnhem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 856 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Leerling machinist, spoorwegbeambte
III. Geurtje Roseboom, geboren op 14-03-1888 in Zevenaar (zie 11).
IV. Geurt Roseboom, geboren op 14-11-1889 om 02:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1889 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus Mientjes (geb. ±1830) en Paulus Hafakker (geb. ±1850).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Geurt is overleden na 1958, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
Leerling machinist, machinist
Getuige bij:
01-10-1913     huwelijk Chiel Brinkhuis (1886-1947) en Geurtje Roseboom (1888-1975) [zie 11]    [broer bruid]   [bron: Gelders Archief]
Geurt trouwde, 30 jaar oud, op 11-02-1920 in Maastricht [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Wouters, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Ida: Aktenr. 57 : Reg.nr. 213 : Akteplaats: Maastricht
Ida is geboren op 19-01-1887 in Maastricht, dochter van Petrus Nicolaus Wouters en Maria Hubertina Ramakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1887 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Ida: Aktenr. 62 : Reg.nr. 58 : Akteplaats: Maarstricht
Ida is overleden op 02-03-1958 in Maastricht, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1958 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Ida: Aktenr. 181 : Reg.nr. 3197 : Akteplaats: Maastricht
V. Adriana Hendrika Roseboom, geboren op 31-10-1891 om 16:00 in Groessen (Duiven), dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1891 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Simons (geb. ±1854) en Theodorus Vermeulen (geb. ±1858).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 76 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Adriana is overleden op 20-12-1920 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1920 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 1048 : Reg.nr. 8065 : Akteplaats: Arnhem
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1915 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Leendert Teunissen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Leendert: Aktenr. 154 : Reg.nr. 9017 : Akteplaats: Arnhem
Leendert is geboren op 10-08-1886 in Bennekom (Ede), zoon van Nicolaas (Klaas) Teunissen en Aaltje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 304 : Reg.nr. 5305 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair
VI. Jan Roseboom, geboren op 16-08-1893 om 19:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1893 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Jan is overleden op 28-03-1956 om 17:00 in Enschede, 62 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1956 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 297 : Reg.nr. 18516 : Akteplaats: Enschede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Rooseboom
Beroep:
Hoofdconducteur bij de Spoorwegen
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1922 in Hengelo [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Wilhelmina Gezina Johanna Schipper, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Aktenr. 179 : Reg.nr. 6883 : Akteplaats: Hengelo
Wilhelmina is geboren omstreeks 1892 in Hengelo, dochter van Jan Hendrik Schipper en Geertruida Alberta Bulters. Wilhelmina is overleden na 1956, minstens 64 jaar oud.
VII. Piet Roseboom, geboren op 27-07-1895 om 15:00 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1895 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Piet waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Theodorus Uffing (geb. ±1867).
Notitie bij de geboorte van Piet: Aktenr. 42 : Regnr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Leerling spoorwegmachinist
Piet trouwde, 26 jaar oud, op 26-06-1922 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Maria Theresia Kohlen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Piet en Anna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 109 Akteplaats: Venlo
Opm.: Anna Maria Theresia weduwe van Lodewik Johannes van Rooijen
Anna is geboren op 26-07-1891 in Venlo, dochter van Peter Willem Hubert Kohlen en Anna Maria Hubertina Steegs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1891 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 275 : Reg.nr. 43 : Akteplaats: Venlo
Anna is overleden op 18-01-1957 in Venlo, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1957 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3697 : Akteplaats: Venlo
Anna is weduwe van Lodewijk Johannes van Rooijen (1889-1919), met wie zij trouwde op 21-11-1910 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Beroep:
Fabrieksarbeidster
VIII. Leendert Roseboom, geboren op 17-03-1898 om 22:30 in Groessen (Duiven), zoon van Leendert Roseboom (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1898 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Hafakker (geb. ±1850) en Simon Simons (geb. ±1854).
Notitie bij de geboorte van Leendert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5379 : Akteplaats: Duiven
Beroep:
Schrijver spoorwegen
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 20-01-1921 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anna Francisca de Bruin, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Anna: Aktenr. 3 : Reg.nr. 9064 : Akteplaats: Elst
Anna is geboren op 02-07-1894 in Lent (Elst (Overbetuwe)), dochter van Frans de Bruin en Willemina van Drumpt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 99 : Reg.nr. 5077 : Akteplaats: Elst
IX. Roseboom, levenloos geboren dochter, geboren op 14-06-1901 om 12:30 in Arnhem, dochter van Leendert Roseboom (zie 22). Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1901 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bolder (geb. ±1853).
Notitie bij overlijden: Aktenr. 573 : Reg.nr. 413 : Akteplaats: Arnhem
24 Klaas Welagen geboren op 02-12-1822 in Beverwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1822 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 03-12 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: geboren op de Achterweg te Beverwijk en o.a. woonachtig aan de Houtweg te Beverwijk
Klaas is overleden op 17-10-1881 in Beverwijk, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1881 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 77 : Akteplaats: Beverwijk
Notitie bij Klaas: ook Weelagen
Beroep:
Boerenknecht, tuinder
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1849 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 20-jarige Hendrina Theunissen.

Notitie bij het huwelijk van Klaas en Hendrina: Aktenr. 11 : Akteplaats: Beverwijk
25 Hendrina Theunissen geboren op 20-07-1828 in Groesbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 46 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Hendrina is overleden op 29-10-1895 in Beverwijk, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1895 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 81 : Akteplaats: Beverwijk
Notitie bij Hendrina: ook Teunisse
Beroep:
Tuinierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Welagen, geboren op 05-10-1849 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1849 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 06-10 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder, tuinman
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 02-11-1876 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Maria Margaretha Mul, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Aktenr. 29 : Akteplaats: Beverwijk
Maria is geboren omstreeks 1846 in Beverwijk, dochter van Johannes Mul en Catharina Beenders.
II. Johannes (Jan) Welage, geboren op 24-06-1851 in Beverwijk (zie 12).
III. Catharina Welage, geboren op 24-08-1852 in Beverwijk, dochter van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1852 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 25-08 : Akteplaats: Beverwijk
Catharina is overleden op 14-09-1921, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1921 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 83 : Akteplaats: Heemstede
Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 13-10-1881 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Matthijs de Boer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Matthijs: Aktenr. 22 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: Matthijs weduwnaar van Maria Henneman
Matthijs is geboren op 30-11-1849 in Schoten (Haarlemmermeer), zoon van Hendrik de Boer en Jansje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1849 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Matthijs: Aktenr. 4r : Akteplaats: Schoten
Matthijs is weduwnaar van Maria Henneman (±1855-vóór 1881), met wie hij trouwde op 23-08-1876 in Schoten (Haarlemmermeer) [bron: Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Arbeider, bloemkweker
IV. Klaas Welagen, geboren op 11-01-1855 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1855 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 12-01 : Akteplaats: Beverwijk
Klaas is overleden op 02-12-1857 in Beverwijk, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1857 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 86 : Akteplaats: Beverwijk
V. Theodorus Welagen, geboren op 14-05-1857 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1857 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 37 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder, bloemkweker
Theodorus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 29-10-1883 in Wijk aan Zee en Duin [bron: Noord-Hollands Archief] met Geertje de Winter, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Geertje: Aktenr. 15 : Akteplaats: Wijk aan Zee en Duin
Geertje is geboren op 30-12-1859 in Castricum, dochter van Pieter de Winter en Pietertje Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Bevolkingsregister Castricum 1850
Geertje is overleden op 31-03-1902 in Wijk aan Zee en Duin, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1902 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 12 : Akteplaats: Wijk aan Zee
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 17-09-1903 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Margaretha Johanna Landman, ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Margaretha: Aktenr. 44 : Akteplaats: Beverwijk
Opm.: Theodorus weduwnaar van Geertje de Winter
Margaretha is geboren omstreeks 1854 in Alkmaar, dochter van Johannes Wilhelmus Landman en Wilhelmina van ’t Hoff.
VI. Jacobus Welagen, geboren op 15-09-1858 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1858 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 67 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Jacobus trouwde, 47 jaar oud, op 28-08-1906 in Wijk aan Zee en Duin [bron: Noord-Hollands Archief] met Geertruida Margaretha Duijn, 48 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geertruida: Aktenr. 17
Geertruida is geboren op 30-09-1857 in Beverwijk, dochter van Jan Duijn en Johanna Kuijs.
VII. Laurens Welagen, geboren op 17-02-1860 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1860 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Laurens: Aktenr. 17 : Akteplaats: Beverwijk
Laurens is overleden op 01-11-1901 in Beverwijk, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1901 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Laurens: Aktenr. 93 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Laurens trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1889 in Krommenie [bron: Noord Hollands Archief] met Maria Roemer, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Laurens en Maria: Aktenr. 3 : Akteplaats: Krommenie
Maria is geboren omstreeks 1869 in Krommenie, dochter van Pieter Wilhelmus Roemer en Trijntje Huijgen.
VIII. Gerrit Welagen, geboren op 14-10-1861 in Beverwijk, zoon van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1861 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 95 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Tuinder
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1885 in Velsen [bron: Noord-Hollands Archief] met Catharina Rutte, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Catharina: Aktenr. 9
Catharina is geboren omstreeks 1862 in Velsen, dochter van Marcelis Rutte en Petronella van Roode. Catharina is overleden vóór 1889, ten hoogste 27 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1889 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met Trijntje Kuiper, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Aktenr. 11
Gerrit weduwnaar van Catharina Rutte
Trijntje is geboren op 26-05-1860 in Assendelft, dochter van Cornelis Kuiper en Aafje Oordhuis.
IX. Anna Welagen, geboren op 07-06-1864 in Beverwijk, dochter van Klaas Welagen (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1864 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 55 : Akteplaats: Beverwijk
Anna is overleden op 24-11-1927 in Wijk aan Zee, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1927 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 50 : Akteplaats: Wijk aan Zee
Anna trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1892 in Beverwijk [bron: Noord Hollands Archief] met Johannes Bernardus de Wit, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannes: Aktenr. 6 : Akteplaats: Bverwijk
Johannes is geboren op 05-04-1866 in Beverwijk, zoon van Bernardus Johannes de Wit en Anna Vessies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1866 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 37 : Akteplaats; Beverwijk
Johannes is overleden op 10-04-1949 in Beverwijk, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1949 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr.92 : Akteplaats: Beverwijk
Johannes trouwde later op 15-02-1928 in Wijk aan Zee en Duin [bron: Noord Hollands Archief] met Anna Geertuij van Koningsbruggen (geb. ±1875).
Beroep:
Tuinder, arbeider
26 Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer geboren op 11-06-1817 in Heemskerk. Hij is gedoopt op 11-06-1817 in Heemskerk. Johannes is overleden op 19-09-1892 in Heemskerk, 75 jaar oud.
Beroep:
Dagloner, rijksveldwachter, onbezoldigd rijksveldwachter
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1844 in Heemskerk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 27-jarige Johanna (Antje) Scheerman.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Aktenr. 7 : Akteplaats: Heemskerk
27 Johanna (Antje) Scheerman geboren op 12-03-1817 in Heemskerk. Johanna is overleden op 05-06-1896 in Wijk aan Zee, 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Nicolaas Diemeer, geboren op 06-12-1845 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1845 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 8v : Akteplaats: Heemskerk
II. Maarten Diemeer, geboren op 04-03-1848 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1848 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Maarten: Aktenr. 2v : Akteplaats: Heemskerk
III. Adriana Diemeer, geboren op 13-08-1850 in Heemskerk, dochter van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1850 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Aktenr. 7r : Akteplaats: Heemskerk
IV. Klaas Diemeer, geboren op 25-02-1852 in Heemskerk, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1852 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Aktenr. 3r : Akteplaats: Heemskerk
V. Catharina Diemeer, geboren op 30-05-1857 in Heemskerk (zie 13).
VI. Fredrik Diemeer, geboren op 19-03-1860 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1860 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 10 : Akteplaats: Wijk aan Zee
28 Teunis Meurs geboren op 02-04-1826 in Wageningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teunis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Teunis is overleden op 24-03-1873 in Ede, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 50 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Molenaarsknecht, molenaar, arbeider, tuinman
Teunis is weduwnaar van Johanna Maria Snijders (1834-1865), met wie hij trouwde (1), 35 jaar oud, op 31-08-1861 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 59,II.
Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op 24-11-1866 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje Snijders (zie 29 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Gerritje: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5293 : Akteplaats: Ede
Opm.: Teunis weduwnaar van Johanna Maria Snijders
29 Gerritje Snijders geboren op 23-09-1837 in Veenendaal (Geldersch) (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 227 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 09-12-1914 in Wageningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 138 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Meurs, geboren op 10-09-1867 in Bennekom (Ede) (zie 14).
II. Evert Meurs, geboren op 22-07-1870 in Ede, zoon van Teunis Meurs (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1870 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie van de Craats en Harmen Engelman.
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 187 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Evert is overleden op 06-11-1936 in Leersum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1936 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 19 : Reg.nr. 630 : Akteplaats: Leersum
Beroep:
Koetsier, fabrieksarbeider, papiermaker
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 07-11-1896 in Renkum [bron: Gelders Archief] met Maria van Rennes, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 55 : Reg.nr. 3285 : Akteplaats: Renkum
Maria is geboren op 16-11-1872 in Renkum, dochter van Jacob van Rennes en Evertje Diena Meurs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 144 : Reg.nr. 3295 : Akteplaats: Renkum
Maria is overleden op 28-02-1935 in Renkum, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 40
III. Meurs, levenloos geboren zoon, geboren op 13-10-1873 in Bennekom (Ede), zoon van Teunis Meurs (zie 28). Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
30 Jan Verwoert geboren op 14-05-1829 in Opheusden (Neder-Betuwe). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Jan is overleden op 03-09-1899, 70 jaar oud.
Beroep:
Veerknecht, bakenmeester, havenmeester
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 27-01-1865 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met de 34-jarige Cornelia van Dodewaard.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3912 : Akteplaats Kesteren
Opm.: wettiging 1 kind
31 Cornelia van Dodewaard geboren op 12-07-1830 in Opheusden. Cornelia is overleden op 13-02-1912 in Wageningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frans Verwoert, geboren op 31-07-1857 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jan Verwoert (zie 30).
Beroep:
Schipper, scheepsbevrachter
Frans trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1885 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Maria Verwoert, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Frans en Maria: Aktenr. 5
Maria is geboren op 26-07-1860 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Hendrik Verwoert en Jantje Winkelman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 47 : Reg.nr. 3918 : Akteplaats: Kesteren
Maria is overleden omstreeks 1917, ongeveer 57 jaar oud.
II. Franciscus Nicolaas Verwoert, geboren op 31-03-1865 in Opheusden, zoon van Jan Verwoert (zie 30).
III. Maria Verwoert, geboren in 1869 in Wageningen, dochter van Jan Verwoert (zie 30). Maria trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 18-01-1895 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Hendrikus Frederikus van Beukering, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrikus: Aktenr. 1
Hendrikus is geboren op 22-11-1868 in Wageningen, zoon van Hendrikus Frederikus van Beukering en Maagje Verweij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 176 : Reg.nr. 2683 : Akteplaats: 2683
Hendrikus is overleden op 11-01-1927 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1927 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 5
Beroep:
Behanger, concierge
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Catharina Verwoert, geboren op 17-09-1870 in Wageningen (zie 15).
V. Cornelia Verwoert, geboren in 1873 in Wageningen, dochter van Jan Verwoert (zie 30).
Beroep:
Caféhoudster
Cornelia:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 30-12-1898 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Steven van Broekhuizen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Steven: Aktenr. 62
Steven is geboren op 27-02-1875 in Opheusden (Kesteren), zoon van Hendrik van Broekhuizen en Jansje van Capelleveen. Steven is overleden op 03-09-1899 in Opheusden (Kesteren), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 50
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 29-07-1904 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerrit van Roekel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Gerrit: Aktenr. 43 : Reg.nr. 8778 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: Cornelia weduwe van Steven van Broekhuizen
Gerrit is geboren op 04-01-1875 in Wageningen, zoon van Willem van Roekel en Hendrika van Laar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2682 : Akteplaats: Wageningen
Gerrit is overleden op 13-04-1937 in Wageningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 44
Beroep:
Caféhouder
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
 

Generatie 6 (oudouders)

32 Hendrikus van Otterloo geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn). Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina 166 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrikus is overleden op 19-05-1850 om 17:00 in Rhienderen (Brummen), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1850 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Tom Wennink (geb. ±1800) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Hendrikus: Opm.: ook Hendrikus van Otterlo
Beroep:
Soldaat met verlof, dagloner, boerenknecht, arbeider
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1830 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Berendje Starink. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Goor (±1791-1863), Derk Bovendorp (1793-1872), Danël van Essen (±1802-1870) en Daniel Hendriks van der Kolk (±1803-1877).

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Berendje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6044 : Akteplaats: Brummen
Opm. Hendrikus tekent de akte met H van Otterlo en de de wederzijdse ouders hebben verklaard niet te kunnen schrijven
33 Berendje Starink geboren op 11-05-1810 in Brummen. Zij is gedoopt op 20-05-1810 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 185 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Berendje is overleden op 23-02-1894 om 03:00 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1894 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Berendje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Delweg (1827-1901) en Hendrikus Wilhelmus Rabelink (±1847-1934).
Notitie bij overlijden van Berendje: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Berendje: Opm.: ook Berendje Harink
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
Berendje trouwde (2) op 04-06-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Oosterbroek (±1812-1877), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margaretha van Otterlo, geboren op 18-09-1830 om 00:30 in Hall (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Kas Gerrits Benninck (±1777-1846) en Jan van Goor (±1791-1863).
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 110 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Margaretha is overleden op 02-03-1835 om 21:00 in Oeken (Brummen), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1835 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Aards (1764-1849) en Antonie Alderkamp (1785-1854).
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Margaretha: Opm. op de geboorteakte Margaretha van Otterloo en op de overlijdensakte Margaretha van Otterlo
II. Janna van Otterloo, geboren op 11-12-1833 om 12:00 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1833 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Jan (Jansen) Veenhuis (±1782-1866) en Johannes Jansen (±1798-1875).
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 143 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Opm.: op de akte tekent Hendrikus met Hen v Ootterlo
Janna is overleden op 25-05-1914 om 06:00 in Dieren (Rheden), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1914 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Gerritsen (1848-1930) [zie 33,IV] [zwager] en Gerrit Hofenk (1857-1921).
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 115 : Reg.nr. 8688 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstmeid
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1859 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Goossen Brouwer, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Adolf Bello (1813-1897), Hendrikus Brouwer (1829-1891) [broer bruidegom], Reinder Bovendorp (1832-1870) en Berend Harmen Lentink (1836-1870).

Notitie bij het huwelijk van Janna en Goossen: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Goossen is geboren op 16-01-1827 om 05:00 in Hall (Brummen), zoon van Lammert Brouwer en Hendrika Lentin(c)k. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1827 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bello (1778-1839) en Evert Jan Bovendorp (1788-1845).
Notitie bij de geboorte van Goossen: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Goossen is overleden op 08-11-1910 in Brummen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1910 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Goossen waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Veldhof (1835-1911) en Garrit Jan Engbers (1861-1929).
Notitie bij overlijden van Goossen: Aktenr. 98 : Reg.nr. 8150 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Getuige bij:
05-02-1870     huwelijk Jan van Otterlo (1843-1917) en Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 17]    [zwager bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
III. Grietjen van Otterloo, geboren op 04-03-1836 om 16:00 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1836 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Grietjen waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Nieuwland (±1804-1876) en Simon de Wit (1805-1859).
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
IV. Cornelia van Otterloo, geboren op 07-11-1838 om 02:30 in Rhienderen (Brummen), dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1838 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Wissink (1784-1853) en Harmen Gerrit(s) Bosch (1791-1857).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 164 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Cornelia is overleden op 21-07-1930 in Dieren (Rheden), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 143 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Cornelia: Opm.: ook Cornelia van Otterlo
Beroep:
Dienstknecht, arbeider
Cornelia:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1863 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Hendrik Hartgerink, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Marten Straalman (1826-1884), Antonie Leusveld (1828-1867) en Gerrit Willem Hartgerink (1836-1901) [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 07-11-1834 in Zutphen, zoon van Reint (ook Reindert) Hartgerink en Janna Braakhekke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 310 : Reg.nr. 1698-02 : Akteplaats: Zutphen
Evert is overleden op 31-05-1871 in Rheden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 124 : Reg.nr. 3164 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 04-05-1872 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Gerritsen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus (Dorus) Zweers (1798-1883), Petrus Olijslager (1815-1872), Jan Brolsma (1828-1873) en Willem Hueting (1836-1926).

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3233 : Akteplaats: Rheden
Opm.: Cornela weduwe van Evert Hendrik Hartgerink
Evert is geboren op 26-02-1848 in Brummen, zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 31 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 30-06-1930 in Dieren (Rheden), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1930 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 128 : Reg.nr. 8691 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
25-05-1914     overlijdensaangifte Janna van Otterloo (1833-1914) [zie 33,II]    [zwager]   [bron: Gelders Archief]
V. Geesken van Otterlo, geboren op 10-02-1841 om 09:00 in Brummen, dochter van Hendrikus van Otterloo (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1841 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geesken waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865) en Jan Christiaans (geb. 1812).
Notitie bij de geboorte van Geesken: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Geesken is overleden op 27-05-1880 in Dieren (Rheden), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geesken: Aktenr. 132 : Rerg.nr. 3162 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Geesken: Opm.: ook Geesken Otterloo
Beroep:
Dienstmeid
Geesken trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1864 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Lammert Garssen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesken en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Beltman (1791-1865), Hendrik Willem Klanderman (1812-1872), Gerrit Jan ( ook Garrit Jan) Boon (1813-1888) en Hendrik Hesselink (1831-1903).

Notitie bij het huwelijk van Geesken en Lammert: Aktenr. 55 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Lammert is geboren op 03-03-1844 in Cortenoever (Brummen), zoon van Evert Jan Garssen en Geertruij Nolsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lammert: Aktenr. 38 : Reg.nr. 6054 : Akteplaats: Brummen
Lammert is overleden op 03-08-1933 in Dieren (Rheden), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lammert: Aktenr. 177 : Reg.nr. 9776 : Akteplaats: Rheden
Lammert trouwde later op 05-08-1882 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Gerarda van Munster (1857-1898).
Notitie bij Lammert: Opm.: ook Lammert Gerritsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
VI. Jan van Otterlo, geboren op 21-10-1843 in Brummen (zie 16).
34 Bernard(us) Wigman geboren op 03-11-1819 in Zutphen. Bernard(us) is overleden op 07-03-1897 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard(us): Aktenr. 34 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-03-1848 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 26-jarige Johanna (Janna) Heuterman. Bij het burgerlijk huwelijk van Bernard(us) en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV] [oom moederszijde bruid], Johannes Hogenkamp (geb. ±1804) en Herman Otto Breukink (±1808-1893).

Notitie bij het huwelijk van Bernard(us) en Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
35 Johanna (Janna) Heuterman geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen). Janna is overleden op 13-03-1889 in Brummen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 41 : Reg.nr. 5974 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid, landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman, geboren op 04-03-1849 in Oeken (Brummen) (zie 17).
II. Hendrik Jan Wigman, geboren op 31-08-1850 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 112 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 15-11-1931 in Utrecht, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1654 : Reg.nr. 554-04 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Architect
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1880 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Maria Cornelia Kreuger, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 31-10-1852 in Schiedam, dochter van Hendrik Kreuger en Cornelia Maria Uijtendoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1852 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 522 : Akteplaats: Schiedam
Wilhelmina is overleden op 06-10-1931 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 1472 : Reg.nr. 554-03 : Akteplaats: Utrecht
III. Steven Peter Wigman, geboren op 12-09-1852 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Aktenr. 147 : Reg.nr. 0207 : Akteplaats: Brummen
Steven is overleden op 28-07-1891 in Tilburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1891 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Steven: Akte van Memorienr. 65
Beroep:
Spoorwegconducteur
Steven trouwde, 25 jaar oud, op 14-10-1877 in Assen [bron: Drents Archief] met Jona Ziena Gerediena Eichner, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Steven en Jona: Aktenr. 42 : Reg.nr. 1877 : Akteplaats: Assen
Jona is geboren op 12-05-1855 in De Loo (Coevorden), dochter van Hermanus Joannes Eichner en Annegiena van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1855 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jona: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1855 : Akteplaats: Coevorden
IV. Johannes Wigman, geboren op 16-03-1854 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Johannes is overleden op 04-07-1916 in Voorst, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 74 : Reg.nr. 8759 : Akteplaats: Voorst
Beroep:
Notarisklerk, secretaris ontvanger
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1893 in Voorst [bron: Gelders Archief] met Hermanna Aleida Hendriks, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hermanna: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2866 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is geboren op 22-06-1867 in Voorst, dochter van Herman Hendriks en Aaltjen Knol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1867 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermanna: Aktenr. 146 : Reg.nr. 2888 : Akteplaats: Voorst
Hermanna is overleden op 09-11-1934 in Enschede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1934 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Aktenr. 486 : Reg.nr. 4240 : Akteplaats: Enschede
V. Hendrikus Mattheus Wigman, geboren op 26-09-1855 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 6053 : Akteplaats: Brummen
Hendrikus is overleden op 20-02-1863 in Oeken (Brummen), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerrit Jan Wigman, geboren op 01-03-1859 in Brummen, zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 41 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 17-02-1940 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 9718 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Metselaar, landbouwer, arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1891 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Johanna Heuterman, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 16 : Akteplaats: Brummen
Johanna is geboren op 09-03-1860 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Heuterman (zie 71,VII) en Antjen Matser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 45 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Johanna is overleden op 02-12-1925 in Brummen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1925 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 80 : Reg.nr. 8152 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstbode
VII. Bernard Wigman, geboren op 19-08-1862 in Oeken (Brummen), zoon van Bernard(us) Wigman (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Bernard: Aktenr. 106 : Reg.nr. 6052 : Akteplaats: Brummen
Bernard is overleden op 18-08-1943 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1943 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bernard: Aktenr. 260
Beroep:
Hoofd der school, uitgever
Bernard trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrika Schothorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bernard en Hendrika: Aktenr. 77 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Hendrika is geboren op 18-07-1863 in Lunteren (Ede), dochter van Aalbert Schothorst en Alida Roelofsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Lunteren
Hendrika is overleden na 1943, minstens 80 jaar oud.
36 Martinus Smits geboren op 01-02-1826 om 00:30 in Hedel (Maasdriel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Martinus is overleden op 21-03-1887 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 7 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 28-jarige Hendrika de Fijter.

Notitie bij het huwelijk van Martinus en Hendrika: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
37 Hendrika de Fijter geboren op 08-12-1820 in Andel. Hendrika is overleden op 23-08-1893 in Hedel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Hendrika: Opm.: ook de Vijler
Beroep:
Dienstmeid, verfster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomijntje Smits, geboren op 12-03-1852 in Hedel (Maasdriel), dochter van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 12-06-1929 in Heusden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1929 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 21
Jacomijntje trouwde, 23 jaar oud, op 21-09-1875 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Steenbergen, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Jan is geboren op 02-02-1852 in Hedel (Maasdriel), zoon van Albert Steenbergen en Cornelia Hendrika van den Anker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Jan is overleden op 14-06-1925 in Heusden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1925 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 16
Beroep:
Machinist
II. Cornelis Smits, geboren op 27-06-1853 om 21:30 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
Cornelis is overleden op 06-03-1945 in Nieuwer-Amstel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1945 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 75 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
Beroep:
Verwer, schilder, bierslijter, bierhandelaar, papierhandelaar
Getuige bij:
31-07-1889     geboorteaangifte Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1875 in Culemborg [bron: Gelders Archief] met Christina Deenik, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Christina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5899 : Akteplaats: Culemborg
Christina is geboren op 11-08-1851 in Culemborg, dochter van Jan Matthijs Deenik en Johanna van Beest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 128 : Reg.nr. 5915 : Akteplaats: Culemborg
Christina is overleden op 16-07-1932 in Nieuwer-Amstel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1932 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 78 : Akteplaats: Nieuwer-Amstel
III. David Smits, geboren op 10-12-1855 om 05:00 in Hedel (Maasdriel), zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1855 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van David waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roosendaal (1792-1870) en Cornelis Sonnevelt (1836-1876).
Notitie bij de geboorte van David: Aktenr. 52 : Reg.nr. 4336 : Akteplaats: Hedel
David is overleden op 25-06-1935 in Hedel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Opm.: elders overleden
Aktenr. 17 : Reg.nr. 9747 : Akteplaats: Hedel
Aktenr. 1118 : Reg.nr. 750-02 : Akteplaats: Utrecht
Beroep:
Verwer, schilder, huisschilder
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
David:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1880 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Neeltje van de Werken, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Neeltje: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4330 : Akteplaats: Hedel
Neeltje is geboren op 12-02-1853 in Well (Ammerzoden), dochter van Marcelis van de Werken en Goverdina van Giessen. Neeltje is overleden op 04-01-1886 in Hedel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 18-02-1887 in Brouwershaven [bron: Zeeuws Archief] met Anthonia de Keijzer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van David en Anthonia: Aktenr. 3 : Reg.nr. BRO-H-1887 : Akteplaats: Brouwershaven
Opm.: David weduwnaar van Neeltje van de Werken
Anthonia is geboren op 13-05-1848 in Brouwershaven, dochter van Anthonus de Keijzer en Susanna Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1848 [bron: Zeeuws Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 30 : Reg.nr. BRO-G-1848 : Akteplaats: Brouwershaven
Anthonia is overleden op 18-12-1911 in Hedel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
IV. Martinus Smits, geboren op 08-12-1857 in Zaltbommel, zoon van Martinus Smits (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1857 [bron: Regionaal Archief Rivierenland].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Aktenr. 112 : Reg.nr. 426 : Akteplaats: Zaltbommel
Martinus is overleden op 05-06-1858 in Zaltbommel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martinus: Aktenr. 72 : Reg.nr. 2218 : Akteplaats: Zaltbommel
V. Bertus Smits, geboren op 18-06-1859 in Zaltbommel (zie 18).
38 Peter (Pieter) Boudewijn geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Peter is overleden op 08-06-1884 in Deil, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Knecht, mandenmaker, dagloner
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-01-1849 in Deil [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Grietje van Mourik.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Grietje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
39 Grietje van Mourik geboren op 13-06-1823 in Deil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Grietje is overleden op 10-01-1890 in Deil, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5801 : Akteplaats: Deil
Notitie bij Grietje: Opm.: ook Grietje van Maurik
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 21-05-1849 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Evert is overleden op 18-07-1849 in Deil, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
II. Maria Boudewijn, geboren op 29-09-1850 in Deil (zie 19).
III. Elizabeth Boudewijn, geboren op 24-08-1853 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 06-09-1935 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 35 : Reg.nr. 9797 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Dienstbode
Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1884 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Jan Kraaij, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Jan is geboren op 25-12-1850 in Well, zoon van Cornelis Kraaij en Cornelia Cosijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 50 : Reg.nr. 6680 : Akteplaats: Ammerzoden
Jan is overleden op 12-07-1908 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 34 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Landbouwer
IV. Everdina Boudewijn, geboren op 19-05-1856 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Everdina: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Everdina is overleden op 13-12-1920 in Rotterdam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1920 [bron: Stadsarchief Rotterdam].
Notitie bij overlijden van Everdina: Aktenr. 5739 : Akteplaats: Rotterdam
Everdina trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1881 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Theunis Smits, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Everdina en Theunis: Aktenr. 22 : Reg.nr. 2251 : Akteplaats: Zaltbommel
Theunis is geboren op 23-09-1860 in Zaltbommel, zoon van Gerrit Smits en Lijntje van Es. Theunis is overleden op 11-01-1924 in Herwen en Aerdt, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theunis: Aktenr. 4
Beroep:
Visser, dekknecht, varensgezel, stuurman
V. Roelofke Boudewijn, geboren op 23-12-1859 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roelofke: Aktenr. 68 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Roelofke is overleden op 13-11-1886 in Deil, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelofke: Aktenr. 38 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
VI. Willem Marinus Boudewijn, geboren op 15-08-1863 in Deil, zoon van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5828 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 02-04-1924 in Deil, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1924 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 7 : Reg.nr. 8178 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
11-12-1912     huwelijk Johan van Otterlo (1886-1960) en Grietje Martina Smits (1889-1951) [zie 9]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1893 in Deil [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Alphen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Dirkje is geboren op 08-10-1870 in Zoelmond (Beusichem), dochter van Rutgerus van Alphen en Alberdina van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 43 : Reg.nr. 6166 : Akteplaats: Zoelmond (Buren)
Dirkje is overleden op 04-07-1959 in Deil, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-07-1959 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 16843 : Akteplaats: Deil
VII. Christina Boudewijn, geboren op 06-06-1868 in Deil, dochter van Peter (Pieter) Boudewijn (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Christina is overleden op 30-04-1940 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1940 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 438 : Reg.nr. 9711 : Akteplaats: Arnhem
Christina trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1895 in Deil [bron: Gelders Archief] met Johannes Leonardus de Vaal, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Christina en Johannes: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5821 : Akteplaats: Deil
Opm.: wettiging 1 kind
Johannes is geboren op 21-09-1869 in Deil, zoon van Cornelis de Vaal en Dirkje Boskaljon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5827 : Akteplaats: Deil
Johannes is overleden op 30-06-1936 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1936 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 502 : Reg.nr. 9709 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Bediende, tapper, koopman, groentehandelaar
40 Machiel Brinkhuis geboren op 25-09-1819 om 13:00 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de geboorteaangifte van Machiel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 161,I] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Barend Vos (geb. ±1790).
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. 328 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Vroedvrouw Geertruid van den Berg te Zwolle
Machiel is overleden op 23-04-1875 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 256 : Reg.nr. 15296 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 01-09-1842 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Maria Bruins. Bij het burgerlijk huwelijk van Machiel en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michiel (Machiel) van Oorschot (1765-1852) [zie 162] [grootvader moederszijde bruidegom], Geerlig Brinkhuis (1793-1852) [zie 80] [vader bruidegom], Jan Kroon (geb. 1809) [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom] en Jacobus Brinkhuis (1817-1902) [zie 81,I] [broer bruidegom].

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Maria: Aktenr. 100 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
41 Maria Bruins geboren op 04-07-1818 in Zwolle. Maria is overleden op 11-12-1897 in Deventer, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1897 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 505
Notitie bij Maria: ook Bruine
Maria trouwde (2) op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Herm van Heezel (1817-1904), 66 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Hendrik Brinkhuis, geboren op 28-12-1843 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1843 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 602 : Reg.nr. 14438 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 09-01-1938 in Zwolle, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1938 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 18 : Reg.nr. 15327 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Stucadoor, petroleumventer
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jantje Korten, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Jantje: Aktenr. 104 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Jantje is geboren op 23-05-1849 in Meppel, dochter van Hendrik Korten en Grietje de Goede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1849 [bron: Drents Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 1849 : Akteplaats: Meppel
Jantje is overleden op 02-09-1882 in Zwolle, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1882 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 443 : Reg.nr. 15299 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-06-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gesina van der Velde, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 27-03-1889 in Zwolle (Echtscheiding) [bron: Historisch Centrum Overijssel]..

Notitie bij het huwelijk van Willem en Gesina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en Gesina weduwe van Hendrik Klaas van Leijen
Scheidingsakte aktenr. 86 dd 23-05-1889 van de gemeente Zwolle
Gesina is geboren op 19-02-1848 in Zwolle, dochter van Albertus van der Velde en Hendrika van den Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gesina: Aktenr. 83 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is overleden op 03-01-1920 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1920 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gesina: Aktenr. 5 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Gesina is weduwe van Hendrik Klaas van Leijen (1847-1881), met wie zij trouwde op 04-05-1876 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel].
(3) trouwde, 47 jaar oud, op 04-06-1891 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Diederika Willemina van Genne, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Diederika: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14573 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Willem Hendrik weduwnaar van Jantje Korten en gescheiden echtgenoot van Gesina van der Velde
Diederika is geboren op 13-12-1872 in Zwolle, dochter van Hendrik van Genne en Alberdina Hallegraaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Diederika: Aktenr. 702 : Reg.nr. 14452 : Akteplaats: Zwolle
Diederika is overleden op 13-11-1944 in Zwolle, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1944 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Diederika: Aktenr. 730 : Reg.nr. 17066 : Akteplaats: Zwolle
II. Geerlig Brinkhuis, geboren op 25-05-1846 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geerlig: Aktenr. 252 : Reg.nr. 14439 : Akteplaats: Zwolle
Geerlig is overleden op 03-12-1924 in Zwolle, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1924 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15320 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Slachter, slager
Geerlig trouwde, 27 jaar oud, op 25-09-1873 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Johanna Kuiper, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Johanna: Aktenr. 138 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is geboren op 13-03-1850 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik Kuiper en Aaltje Noordkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 26 : Reg.nr. 30 : Akteplaats: Almelo Stad
III. Johanna Brinkhuis, geboren op 17-09-1848 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1848 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 392 : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Johanna is overleden op 26-08-1933 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-08-1933 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 365 : Reg.nr. 15325 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 05-08-1875 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Weijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Aktenr. 101 : Reg .nr. 14569 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is geboren op 20-05-1849 in Zwolle, zoon van Hendrikus Weijl en Johanna Hendrika van Benthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Hendrik is overleden op 28-05-1918 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 268 : Reg.nr. 15317 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Besteller, pakhuisknecht
IV. Elisabeth Petronella Brinkhuis, geboren op 28-11-1850 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 552 : Reg.nr. 14441 : Akteplaats: Zwolle
Elisabeth is overleden op 23-12-1852 in Zwolle, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 466 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
V. Machiel Brinkhuis, geboren op 27-10-1854 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1854 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Machiel: Aktenr. ? : Reg.nr. 14443 : Akteplaats: Zwolle
Machiel is overleden op 21-08-1921 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Machiel: Aktenr. 329 : Reg.nr. 15318 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Leerling machinist, groentenventer
Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1882 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Velthuis, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Machiel en Berendina: Aktenr. 80 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is geboren op 02-11-1847 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Velthuis en Jacoba Nuhaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1847 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. ? : Reg.nr. 14440 : Akteplaats: Zwolle
Berendina is overleden op 23-11-1932 in Zwolle, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1932 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 462 : Reg.nr. 15324 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstbode
VI. Antoni Jacobus Brinkhuis, geboren op 19-09-1857 in Zwolle (zie 20).
VII. Maria Sophia Brinkhuis, geboren op 07-02-1861 in Zwolle, dochter van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14447 : Akteplaats: Zwolle
Maria is overleden op 02-01-1917 in Zwolle, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1917 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Akteplaats: Zwolle
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1883 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Bomhoff, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 82 : Reg.nr. 14571 : Akteplaats: Zwolle
Willem is geboren op 31-10-1859 in Zwolle, zoon van Asjen Bomhoff en Aaltje Assies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 527 : Reg.nr. 14446 : Akteplaats: Zwolle
Willem is overleden op 26-05-1903 in Zwolle, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 410 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kantoorbediende, metselaar
VIII. Johannes Marinus Brinkhuis, geboren op 14-10-1863 in Zwolle, zoon van Machiel Brinkhuis (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1863 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 505 : Reg.nr. 14448 : Akteplaats: Zwolle
Johannes is overleden op 16-12-1864 in Zwolle, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 493 : Reg.nr. 15290 : Akteplaats: Zwolle
42 Albert Grooters geboren op 21-12-1825 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1825 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Hij is gedoopt op 29-01-1826 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Akte.nr. 63 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Albert is overleden op 29-08-1905 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Albert: Aktenr. 727 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Kleermakersknecht, kleermaker, winkelier
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 01-03-1851 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Frederika Kotten.

Notitie bij het huwelijk van Albert en Frederika: Aktenr. 3 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
43 Frederika Kotten geboren op 14-04-1829 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Frederika: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Frederika is overleden op 28-10-1907 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 858 : Reg.nr. 8071 : Akteplaats: Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Grooters, geboren op 12-02-1852 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Ham
Hendrik is overleden op 04-09-1935 in Heemse (Hardenberg Ambt), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1935 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 6141 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Beroep:
Kantoorbediende, notaris klerk, gemeenteontvanger
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1876 in Hardenberg Ambt [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Stientje Zweers, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stientje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5892 : Akteplaats: Hardenberg Ambt
Stientje is geboren op 21-08-1855 in Hardenberg Stad, dochter van Jan Rigterink Zweers en Fennechien (Fennigje) Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-08-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Stientje: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5666 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Stientje is overleden op 24-11-1937 in Hardenberg Stad, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1937 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Stientje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Hardenberg Stad
II. Gerridina Grooters, geboren op 23-01-1854 in Den Ham (zie 21).
III. Gerritdina Johanna Grooters, geboren op 24-01-1856 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerritdina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Gerritdina is overleden op 01-03-1932 in Wageningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1932 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8791 : Akteplaats: Wageningen
Gerritdina trouwde, 33 jaar oud, op 07-03-1889 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Derk Caspers Stroomberg, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritdina en Derk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5471 : Akteplaats: Den Ham
Derk is geboren omstreeks 1863 in Hasselt, zoon van Jannes Stroomberg en Elisabeth Heijsman. Derk is overleden op 24-01-1919 in Arnhem, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 74
Beroep:
Schipper, spoorwegbeambte, pakhuisknecht
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Grooters, levenloos geboren dochter, geboren op 16-04-1858 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 59 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
V. Johanna Grooters, geboren op 26-06-1859 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1859 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 62 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Johanna is overleden op 20-09-1885 in Den Ham, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1885 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 82 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
VI. Jan Grooters, geboren op 30-12-1863 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1864 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5436 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 29-04-1899 in Beekbergen (Apeldoorn), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 181 : Reg.nr. 6490 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Schrijver, klerk
Getuige bij:
13-07-1893     geboorteaangifte Johanna Brinkhuis (1893-1894) [zie 21,VII]    [oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VII. Maria Grooters, geboren op 18-04-1867 in Den Ham, dochter van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 14-02-1935 in Wageningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 16 : Reg.nr. 9789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Huisvrouw
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 30-10-1895 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Willem Schneider, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Aktenr. 324 : Reg.nr. 180 : Akteplaats: Arnhem
Hendrik is geboren op 13-03-1868 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrikus Schneider en Geertruida Arnoldissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 79 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Hendrik is overleden op 24-04-1935 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1935 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 105 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Smid, spoorwegbeambte, machinist, stoker, machinist Staatsspoor
Getuige bij:
23-09-1897     geboorteaangifte Antonia Frederika Johanna Brinkhuis (geb. 1897) [zie 21,VIII]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
VIII. Hermannus Grooters, geboren op 24-08-1869 in Den Ham, zoon van Albert Grooters (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1869 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5437 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 06-01-1890 in Den Ham, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1890 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
44 Geurt Roseboom geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 160 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Geurt is overleden op 10-01-1903 in Ede, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurt: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Geurt: Ook Roseboom, Rosenboom en Rozenboom
Beroep:
Arbeider, veldarbeider, landbouwer
Geurt is weduwnaar van Aaltje Rijke (1822-1847), met wie hij trouwde (1), 19 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief], zie 91,I.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 09-12-1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Johanna Rijke(n) (zie 45 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Burggraaff (±1778-1858), Derk van de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).

Notitie bij het huwelijk van Geurt en Johanna: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5296 : Akteplaats: Ede
Opm.: Geurt weduwnaar van Aaltje Rijke
45 Johanna Rijke(n) geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 24-02-1904 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1904 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 47 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Waschvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Rozenboom, geboren op 06-07-1849 om 09:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 154 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Jan is overleden op 08-04-1906 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 87 : Reg.nr. 8273 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, seinwachter, spoorwegarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje Rozeboom, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Gerritje is geboren op 18-10-1843 in Bennekom (Ede), dochter van Aart Rozeboom (zie 89,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 211 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 13-05-1937 in Ede, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 162 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
II. Aaltje Rozenboom, geboren op 21-07-1853 om 09:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1853 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 10-11-1893 in Ede, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 202 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Roseboom, Rozeboom en Roosenboom
Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op 08-09-1871 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jan Randwijk, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jan is geboren op 06-01-1843 in Wageningen, zoon van Peter Randewijk en Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats: Wageningen
Jan is overleden op 23-09-1914 in Arnhem, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 668 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeider, nachtwacht
III. Peter Rozeboom, geboren op 08-08-1856 om 22:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1856 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Gerrit van Holten (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Peter: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Peter is overleden op 03-04-1937 in Ede, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1937 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 115 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider, brievenbesteller, postbode
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [broer bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Peter trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Kelderman, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Aartje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Aartje is geboren op 03-10-1859 in Wageningen, dochter van Aart Kelderman en Jenneke Buis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Aktenr. 148 : Reg.nr. 2684 : Akteplaats: Wageningen
Aartje is overleden op 03-06-1922 in Ede, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aartje: Aktenr. 178 : Reg.nr. 8277 : Akteplaats: Ede
IV. Leendert Roseboom, geboren op 23-05-1859 in Bennekom (Ede) (zie 22).
V. Geertruida Rozeboom, geboren op 30-12-1861 om 21:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1861 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 318 : Reg.nr. 5311 : Akteplaats: Ede
Geertruida is overleden na 1931, minstens 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 15 jaar oud, op 10-11-1877 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Roseboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Willem: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5291 : Akteplaats: Ede
Opm.: voor dit huwelijk is dispensatie verleend
Willem is geboren op 26-11-1851 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Rozeboom en Hendrika Welgraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 262 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Willem is overleden op 19-09-1931 in Ede, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1931 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 228
Beroep:
Arbeider, spoorwegarbeider, ploegbaas spoorwegen
VI. Hendrika Rozeboom, geboren op 10-10-1864 om 02:00 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1864 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Busser (1820-1866) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 259 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Hendrika is overleden op 18-01-1915 in Ede, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1884 in Ede [bron: Gelders Archief] met Petrus van Witteveen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Petrus: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Petrus is geboren op 15-02-1854 in Nijkerk, zoon van Petrus van Witteveen en Wandrina Christina Druijff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3574 : Akteplaats: Nijkerk
Petrus is overleden op 26-03-1919 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petrus: Aktenr. 127 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Broodbakker, bakker
VII. Geurt Rozeboom, geboren op 19-06-1867 om 23:00 in Bennekom (Ede), zoon van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1867 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Arnold Pieter Ketting (geb. ±1821) en Anthonij van de Craats (geb. 1838).
Notitie bij de geboorte van Geurt: Aktenr. 173 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
VIII. Johanna Rozeboom, geboren op 14-08-1871 om 16:30 in Bennekom (Ede), dochter van Geurt Roseboom (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1871 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (geb. 1838) en Jan van der Hoef (1848-1912).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 219 : Reg.nr. 5309 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 30-11-1938 in Ede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1938 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 273 : Reg.nr. 9729 : Akteplaats: Ede
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 05-11-1887 in Ede [bron: Gelders Archief] met Fredrik (Fredrik) van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredrik: Aktenr. 66 : Reg.nr. 5289 : Akteplaats: Ede
Fredrik is geboren op 27-07-1865 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik van den Brink en Willemina van Nokken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrik: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5310 : Akteplaats: Ede
Fredrik is overleden op 25-12-1918 in Ede, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Fredrik: Aktenr. 482 : Reg.nr. 8276 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Metselaarsknecht, metselaar
46 Jan Arissen geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden vóór 1897 in Arnhem, ten hoogste 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Getuige bij:
23-04-1886     geboorteaangifte Wilhelmina Roseboom (1886-1949) [zie 23,II]    [grootvader moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1846 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de 27-jarige Antonetta (Antonia) Maijers.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Antonetta: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
47 Antonetta (Antonia) Maijers geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Aktenr. 1 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Antonetta is overleden op 03-02-1897 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonetta: Aktenr. 99 : Reg.nr. 410 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrina Arissen, geboren op 15-09-1846 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 58 : Reg.nr. 4130 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is overleden op 22-02-1903 in Arnhem, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 152 : Reg.nr. 8073 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Hendrina trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1879 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Aart Janssen, 46 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Aart: Aktenr. 98 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Aart weduwnaar van Willemke van den Born
Aart is geboren op 23-03-1833 in Oosterbeek (Renkum), zoon van Lucas Janssen en Anna Maria Teunissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 14 : Reg.nr. 3299 : Akteplaats: Renkum
Aart is overleden op 10-12-1908 in Arnhem, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 1011
Aart is weduwnaar van Willemke van den Born (1841-1877), met wie hij trouwde op 31-07-1867 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Oppasser, huisknecht, landbouwer, groenboer, arbeider
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
II. Hermina Arissen, geboren op 27-12-1848 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 79 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 23-09-1852 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
III. Johanna Arissen, geboren op 08-01-1851 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Johanna is overleden op 18-09-1905 in Arnhem, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 768 : Reg.nr. 8072 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 13-11-1878 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jan Terbruggen, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Aktenr. 303 : Reg.nr. 169 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Jan weduwnaar van Mina Gerritsen
Jan is geboren op 02-03-1848 in Velp (Rheden), zoon van Johan Hendrik Terbruggen en Johanna Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 28 : Reg.nr. 3254 : Akteplaats: Rheden
Jan is overleden op 05-12-1909 in Arnhem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 929 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Jan is weduwnaar van Mina Gerritsen (1845-1878), met wie hij trouwde op 06-08-1873 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Pakhuisknecht, arbeider, groenboer, landbouwer, voerman
Getuige bij:
03-10-1883     huwelijk Leendert Roseboom (1859-1926) en Geertruida Arissen (1858-1917) [zie 23]    [zwager bruid]   [bron: Gelders Archief]
IV. Hermina Arissen, geboren op 05-12-1855 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Jan Arissen (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 75 : Reg.nr. 4129 : Akteplaats: Heteren
Hermina is overleden op 05-12-1915 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 867
Hermina trouwde, 32 jaar oud, op 07-03-1888 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Jacobus Jurrianus Magendans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Jacobus: Aktenr. 54
Jacobus is geboren op 20-05-1863 in Arnhem, zoon van Evert Magendans en Antje Iprenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 394 : Reg.nr. 72 : Akteplaats: Arnhem
Jacobus is overleden op 12-12-1921 in Arnhem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 831
Beroep:
Landbouwer, arbeider
V. Geertruida Arissen, geboren op 27-12-1858 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 23).
48 Johan Henrich Wehlage geboren op 03-07-1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland). Hij is gedoopt op 04-07-1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland). Johan is overleden op 02-10-1860, 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: ook Hendrik Welagen
Beroep:
Dagloner, landbouwer, bouwman
Religie:
Rooms Katholiek
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 11-08-1816 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met de 28-jarige Catharina (Trijntje) Stammes.

Notitie bij het huwelijk van Johan en Catharina: Aktenr. 17 : Akteplaats: Beverwijk
49 Catharina (Trijntje) Stammes geboren op 01-04-1788 in Beverwijk. Zij is gedoopt op 06-04-1788 in Beverwijk. Catharina is overleden op 05-01-1858 in Beverwijk, 69 jaar oud.
Notitie bij Catharina: ook Stamme
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Welage, geboren op 02-09-1816 in Beverwijk, dochter van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1816 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 03-09 : Akteplaats: Beverwijk
Anna is overleden op 21-02-1893 in Beverwijk, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1893 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 16 : Akteplaats: Beverwijk
Anna trouwde, 25 jaar oud, op 14-08-1842 in Beverwijk [bron: Noord-Hollands Archief] met Lourens Geldermans, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Lourens: Aktenr. 11 : Akteplaats: Beverwijk
Lourens is geboren op 16-06-1818 in Beverwijk, zoon van Evert Geldermans en Johanna Rutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1818 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Lourens: Aktenr. 17-06 : Akteplaats: Beverwijk
Lourens is overleden op 09-07-1893 in Beverwijk, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1893 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Lourens: Aktenr. 58 : Akteplaats: Beverwijk
Beroep:
Broodbakker
II. Catharina Welage, geboren op 14-07-1819 in Beverwijk, dochter van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1819 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 12v : Akteplaats: Beverwijk
Catharina is overleden op 14-09-1883 in Haarlem, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1883 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 810 : Akteplaats: Haarlem
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Rooms Katholiek
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1843 in Haarlem [bron: Noord Hollands Archief] met Pieter Johannes Woestenburg, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Pieter: Aktenr. 47 : Akteplaats: Haarlem
Pieter is geboren op 04-04-1815 in Haarlem, zoon van Jan Woestenburg en Catharina Rietmeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1815 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 5-4 : Akteplaats: Haarlem
Pieter is overleden op 07-12-1882 in Haarlem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1882 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 996 : Akteplaats: Haarlem
Beroep:
Bierbrouwersknecht
III. Dirk Welage, geboren op 13-09-1821 in Beverwijk, zoon van Johan Henrich Wehlage (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1821 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 14-09 : Akteplaats: Beverwijk
Dirk is overleden op 11-04-1822 in Uitgeest, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1822 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 7 : Akteplaats: Uitgeest
IV. Klaas Welagen, geboren op 02-12-1822 in Beverwijk (zie 24).
50 Jan Theunissen geboren in 1791 in Groesbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 47 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Jan is overleden op 15-10-1861 in Groesbeek, 69 of 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 80 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Jan trouwde (2) op 14-05-1831 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gertruij Krebbers.
Hij trouwde (1), ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1817 met de ongeveer 23-jarige
51 Johanna Kersten geboren omstreeks 1794 in Groesbeek. Johanna is overleden op 17-02-1831 in Groesbeek, ongeveer 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes (Jan) Theunissen, geboren op 12-03-1817 in Groesbeek, zoon van Jan Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde met Maria Willems. Maria is overleden vóór 1817.
II. Theodora Theunissen, geboren op 06-11-1818 in Groesbeek, dochter van Jan Theunissen (zie 50). Theodora is overleden op 16-02-1849 in Haarlem, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1849 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Theodora: Aktenr. 19-2 : Akteplaats: Haarlem
III. Johanna Theunissen, geboren op 25-08-1820 in Groesbeek, dochter van Jan Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
Johanna is overleden op 30-03-1823 in Groesbeek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 20 : Reg.nr. 8933 : Akteplaats: Groesbeek
IV. Lambertus Theunissen, geboren in 1822 in Groesbeek, zoon van Jan Theunissen (zie 50). Lambertus is overleden op 20-04-1894 in Groesbeek, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 4499 : Akteplaats: Groesbeek
Lambertus trouwde met Geertruida Voormans. Geertruida is overleden vóór 1894.
V. Jacobus Theunissen, geboren op 11-02-1824 in Groesbeek, zoon van Jan Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4538 : Akteplaats: Groesbeek
VI. Hendrina Theunissen, geboren op 20-07-1828 in Groesbeek (zie 25).
VII. Anna Theunissen, geboren op 02-02-1831 in Groesbeek, dochter van Jan Theunissen (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4537 : Akteplaats: Groesbeek
Anna is overleden op 03-02-1831 in Groesbeek, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
52 Hendrik Lourensz Diemeer geboren in 04-1773 in Heemskerk. Hij is gedoopt op 11-04-1773 in Heemskerk. Hendrik is overleden op 26-01-1824 in Heemskerk, 50 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Cornelia Gerrits Vrijer (ovl. vóór 1808), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 17-07-1800 in Heemskerk.
Hij trouwde (2), 34 jaar oud, op 24-01-1808 in Heemskerk met de 36-jarige
53 Adriana Engels (Ariaantje) de Wit geboren in 07-1771 in Heemskerk. Zij is gedoopt op 01-08-1771 in Heemskerk. Adriana is overleden op 19-11-1852 in Heemskerk, 81 jaar oud.
Beroep:
Ventster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engel Hendrikszn Diemeer, geboren in 11-1808 in Heemskerk, zoon van Hendrik Lourensz Diemeer (zie 52). Hij is gedoopt op 23-11-1808 in Heemskerk.
II. Johannes Hendrikzn (Jan) Diemeer, geboren op 11-06-1817 in Heemskerk (zie 26).
54 Hendrik Scheerman geboren in 08-1785 in Beverwijk. Hij is gedoopt op 20-08-1785 in Beverwijk. Hendrik is overleden op 20-12-1864 in Castricum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1864 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 28
Beroep:
Bouwman, schulper
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-02-1814 in Castricum [bron: Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 24-jarige Klaasje Knaap.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Klaasje: Aktenr. 4
55 Klaasje Knaap geboren omstreeks 1790 in Castricum. Klaasje is overleden op 08-09-1861 in Castricum, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1861 [bron: Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Klaasje: Aktenr. 26
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna (Antje) Scheerman, geboren op 12-03-1817 in Heemskerk (zie 27).
56 Gerrit Meurs geboren in 09-1797 in Wageningen. Hij is gedoopt op 21-09-1797 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 68 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Gerrit is overleden op 11-06-1872 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1872 [bron: Wageningen].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 56 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, landbouwer, tabaksplanter
Gerrit trouwde (2) op 20-05-1848 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jantje Post (1813-1867), 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 08-05-1819 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met de 20-jarige Elisabeth van der Horst (zie 57 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Elisabeth: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
57 Elisabeth van der Horst geboren in 10-1798 in Wageningen. Zij is gedoopt op 21-10-1798 in Wageningen [bron: Gelders Archief]. Elisabeth is overleden op 02-07-1841 in Wageningen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 47 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berend Meurs, geboren op 20-08-1820 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berend: Aktenr. 57 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats: Wageningen
Berend is overleden op 03-01-1891 in Wageningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2631 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1847 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jantje Hakstege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Berend en Jantje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 2674 : Akteplaats: Wageningen
Jantje is geboren op 29-11-1824 in Wageningen, dochter van Gerrit Jan Hakstege en Meertje Wanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 98 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats: Wageningen
Jantje is overleden op 29-10-1878 in Wageningen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 101
Beroep:
Naaister
II. Willemina Meurs, geboren op 07-08-1822 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Aktenr. 62 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats: Wageningen
Willemina is overleden op 06-11-1893 in Wageningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1893 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 105
Willemina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1845 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Meij, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Evert: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2674 : Akteplaats Wageningen
Evert is geboren op 31-08-1821 in Wageningen, zoon van Hendrik van der Meij en Maria Geurtsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 63 : Reg.nr. 2688 : Akteplaats Wageningen
Evert is overleden op 11-01-1876 in Wageningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2633 : Akteplaats: Wageningen
Notitie bij Evert: Ook wel Evert van der Meijde
Beroep:
Tabakker, arbeider
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 17-05-1878 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Klarus (ook Klaus) van den Berg, 47 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Klarus: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2670 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: Klarus weduwnaar van Jannigje Roest en Willemina weduwe van Evert van der Meij
Klarus is geboren op 22-11-1830 in Rhenen, zoon van Aalbert van den Berg en Neeltje van Viegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1830 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Klarus: Aktenr. 62 : Reg.nr. 667-02 : Akteplaats: Rhenen
Klarus is overleden op 02-01-1915 in Renkum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1915 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Klarus: Aktenr. 2
Klarus is weduwnaar van Jannigje Roest (1835-1875), met wie hij trouwde op 05-05-1858 in Rhenen [bron: Het Utrechts Archief].
Beroep:
Arbeider
III. Hartger Meurs, geboren op 23-05-1824 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hartger: Aktenr. 50 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Hartger is overleden op 18-09-1910 in Maarsseveen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1910 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Hartger: Aktenr. 19 : Reg.nr. 430-09 : Akteplaats: Maarsseveen
Hartger:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 21-02-1855 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Alida Martina Baars, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hartger en Alida: Aktenr. 481 : Reg.nr. 963-01 : Akteplaats: Utrecht
Alida is geboren op 27-03-1828 in Rhenen, dochter van Johanna Willemina Baars. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1828 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Alida: Aktenr. 22 : Reg.nr. 82-05 : Akteplaats: Rhenen
Alida is overleden op 06-05-1857 in Utrecht, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Alida: Aktenr. 526 : Reg.nr. 1198-02 : Akteplaats: Utrecht
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 04-11-1857 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Neeltje van Ee, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hartger en Neeltje: Aktenr. 343 : Reg.nr. 964-04 : Akteplaats: Utrecht
Opm.: Hartger weduwnaar van Alida Martina Baars
Neeltje is geboren op 10-01-1834 in Maarsseveen, dochter van Gerrit van Ee en Geertje Schouten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1834 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 638-06 : Akteplaats:
Neeltje is overleden op 05-06-1921 in Maarsseveen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1921 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 431-04 : Akteplaats: Maarsseveen
IV. Teunis Meurs, geboren op 02-04-1826 in Wageningen (zie 28).
V. Catharina Meurs, geboren omstreeks 1829 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Catharina is overleden op 17-04-1830 in Wageningen, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 45 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats Wageningen
VI. Catharina Meurs, geboren op 26-11-1830 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 102 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Catharina is overleden op 13-06-1913 in Arnhem, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 402 : Reg.nr. 8058 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Dienstmeid
Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Antonie Doeze Jager, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Antonie: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Antonie is geboren op 18-11-1836 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Adrianus Doeze Jager en Geertruida Arendse Pellen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonie: Aktenr. 81 : Reg.nr. 4131 : Akteplaats: Heteren
Antonie is overleden op 27-06-1914 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 458 : Reg.nr. 8068 : Akteplaats: Arnhem
Notitie bij Antonie: Opm.: ook Doese Jager
Beroep:
Arbeider, tabaksplanter, landbouwer, groentenverkoper
VII. Reijer Meurs, geboren op 02-09-1832 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reijer: Aktenr. 58 : Reg.nr. 2687 : Akteplaats Wageningen
Reijer is overleden op 01-07-1863 in Wageningen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1863 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reijer: Aktenr. 68 : Reg.nr. 2634 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider
VIII. Derkje Meurs, geboren op 07-07-1834 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derkje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Derkje is overleden op 01-04-1836 in Wageningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
IX. Dirk Meurs, geboren op 12-09-1836 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 103 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Dirk is overleden op 02-04-1837 in Wageningen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
X. Dirk Meurs, geboren op 03-03-1838 in Wageningen, zoon van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 25 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Dirk is overleden op 21-02-1923 in Velp (Rheden), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1923 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 38 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Arbeider, leerlooier, oppasser
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 09-11-1866 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Teunisje Bos, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Teunisje: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2672 : Akteplaats: Wageningen
Teunisje is geboren op 01-02-1843 in Rhenen, dochter van Hendrik Bos en Jantje Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1843 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Teunisje: Aktenr. 12 : Reg.nr. 667-15 : Akteplaats: Rhenen
Teunisje is overleden op 14-04-1922 in Velp (Rheden), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1922 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunisje: Aktenr. 122 : Reg.nr. 8690 : Akteplaats: Rheden
Beroep:
Dienstbode
XI. Meurs, levenloos geboren dochter, geboren op 12-09-1839 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 62 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats Wageningen
XII. Elisabeth Meurs, geboren op 19-06-1841 in Wageningen, dochter van Gerrit Meurs (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-06-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 59 : Reg.nr. 2686 : Akteplaats Wageningen
Elisabeth is overleden op 01-01-1867 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1867 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 2
Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1863 in Utrecht [bron: Het Utrechts Archief] met Wessel Johannes Eijkman, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Wessel: Aktenr. 214
Wessel is geboren omstreeks 1833 in Utrecht, zoon van Coenraad Eijkman en Maria van Herwaarde. Wessel is overleden op 01-12-1870 in Utrecht, ongeveer 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wessel: Aktenr. 2156
58 Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders geboren omstreeks 1802 in Haarlem. Hij is gedoopt omstreeks 1802 in Haarlem. Wilhelmus is overleden op 03-04-1895 in Ede, ongeveer 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Aktenr. 91 : Reg.nr. 5205 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Militair, landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-02-1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 19-jarige Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen).

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Evertje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
59 Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen) geboren op 03-07-1812 in Bennekom (Ede). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evertje: Aktenr. 15 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Evertje is overleden op 07-06-1878 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evertje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 5207 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Wilhelmus Snijders, geboren op 15-06-1832 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 95 : Reg.nr. 5317 : Akteplaats: Ede
Johannes is overleden op 28-04-1913 in Wageningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 44 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Metselaar
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 16-02-1856 in Ede [bron: Gelders Archief] met Catharina van Oeveren, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Catharina is geboren op 03-07-1828 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Teunis van Oeveren en Catharina van de(r) Wint. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Catharina is overleden op 22-02-1892 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Opm.: elders overleden
Aktenr. 88 : Reg.nr. 1879 : Akteplaats: Zutphen
Aktenr. 38 : Reg.nr. 2631 : Akteplaats: Wageningen d.d. 29-02-1892 Art. 50/51
Beroep:
Dienstmeid
II. Johanna Maria Snijders, geboren op 15-11-1834 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 231 : Reg.nr. 5316 : Akteplaats: Ede
Johanna is overleden op 16-08-1865 in Bennekom (Ede), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 162 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 31-08-1861 in Ede [bron: Gelders Archief] met Teunis Meurs, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Teunis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 5294 : Akteplaats: Ede
Zie 28 voor persoonsgegevens van Teunis.
III. Gerritje Snijders, geboren op 23-09-1837 in Veenendaal (Geldersch) (Ede) (zie 29).
IV. Wilhelmina Snijders, geboren op 15-09-1840 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Aktenr. 217 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats: Ede
Wilhelmina is overleden op 28-02-1908 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Aktenr. 196 : Reg.nr. 8070 : Akteplaats: Arnhem
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1865 in Ede [bron: Gelders Archief] met Wouter Geurtsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Wouter: Aktenr. 57 : Reg.nr. 5293 : Akteplaats Ede
Wouter is geboren op 30-01-1837 in Ede, zoon van Jan Geurtsen en Woutertje Rozeboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 29 : Reg.nr. 5315 : Akteplaats Ede
Wouter is overleden op 01-10-1896 in Arnhem, 59 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
V. Aleida Snijders, geboren op 14-10-1843 in Bennekom (Ede), dochter van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aleida: Aktenr. 209 : Reg.nr. 5314 : Akteplaats: Ede
Aleida is overleden op 17-03-1918 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aleida: Aktenr. 41 : Reg.nr. 8789 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Naaister
Aleida trouwde, 37 jaar oud, op 05-02-1881 in Ede [bron: Gelders Archief] met Marinus Rozeboom, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aleida en Marinus: Aktenr. 3 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Marinus is geboren op 27-03-1855 in Bennekom (Ede), zoon van Aart Rozeboom (zie 89,VII) en Lutje van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Marinus is overleden op 08-12-1891 in Wageningen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Marinus: Aktenr. 140
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
VI. Gijsbert Snijders, geboren op 04-04-1847 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Gijsbert is overleden op 15-02-1933 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1933 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 53 : Reg.nr. 9728 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Klompenmaker
Gijsbert trouwde, 28 jaar oud, op 31-03-1876 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anthonia Petronella van Guilek, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Anthonia: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Anthonia is geboren op 11-04-1852 in Wageningen, dochter van Willem van Roekel van Guilik en Willemina van der Heijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Aktenr. 44 : Reg.nr. 2685 : Akteplaats: Wageningen
Anthonia is overleden op 23-05-1913 in Ede, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonia: Aktenr. 124
VII. Gerrit Snijders, geboren op 28-02-1850 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5313 : Akteplaats: Ede
Gerrit is overleden op 25-03-1919 in Wageningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1919 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 52 : Reg.nr. 8790 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Klompenmaker, tolgaarder
Getuige bij:
05-08-1904     huwelijk Willem Meurs (1867-1951) en Catharina Verwoert (1870-1940) [zie 15]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gelders Archief]
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-11-1874 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Jansje van Guilik, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jansje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 2671 : Akteplaats: Wageningen
Jansje is geboren omstreeks 12-1843 in Wageningen, dochter van Willem van Roekel van Guilik en Willemina van der Heijden. Jansje is overleden op 02-04-1882 in Wageningen, ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jansje: Aktenr. 48
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 12-05-1883 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jannetje van den Hul, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5290 : Akteplaats: Ede
Opm.: Gerrit weduwnaar van Jantje van Guilik
Jannetje is geboren omstreeks 1860 in Ede, dochter van Willem van den Hul en Aaltje van Heukelom. Jannetje is overleden op 18-03-1913 in Arnhem, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Elders overleden
Aktenr. 205 van de gemeente Arnhem
Aktenr. 34 d.d. 22-03-1913 van de gemeente Wageningen Art. 50 / 51
Jannetje is de biologische moeder van het kind van Nn Nn.
Beroep:
Dienstbode
VIII. Evert Snijders, geboren op 20-07-1854 in Bennekom (Ede), zoon van Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 146 : Reg.nr. 5312 : Akteplaats: Ede
Evert is overleden op 28-02-1929 in Wageningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 23 : Reg.nr. 8791 Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Metselaar, bleeker, groentenkweker
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 06-08-1880 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Luitje Teunissen, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Luitje: Aktenr. 37 : Reg.nr. 2670 : Akteplaats: Wageningen
Luitje is geboren op 31-05-1849 in Wageningen, dochter van Dirk Teunissen en Janna Hakstege. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luitje: Aktenr. 77 : Reg.nr. 2685 : Akteplaats: Wageningen
Opm.: geboren als Luitje Hakstege en bij huwelijk erkend
Luitje is overleden op 25-03-1897 in Wageningen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Luitje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 2630 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Waschvrouw
60 Jacob Verwoert geboren op 27-10-1786 in Opheusden (Kesteren). Hij is gedoopt op 29-10-1786 in Opheusden. Jacob is overleden op 15-02-1865 in Kesteren (Neder-Betuwe), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3894 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 27-02-1819 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Catharina van Setten (Zetten).

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Catharina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3914 : Akteplaats: Kesteren
61 Catharina van Setten (Zetten) geboren op 26-10-1794 in Opheusden. Zij is gedoopt op 02-11-1794 in Opheusden. Catharina is overleden op 13-10-1880 in Kesteren, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1880 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 69
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Verwoert, geboren op 17-03-1819 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Dirk is overleden op 15-01-1909 in Kesteren (Neder-Betuwe), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8471 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 02-07-1847 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Petronella Verwoert, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Petronella: Aktenr. 4 : Reg.nr. 3913 : Akteplaats: Kesteren
Petronella is geboren op 12-07-1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Gerrit Verwoert en Jantje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 31 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Petronella is overleden op 06-05-1854 in Kesteren, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 22
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
II. Hendrik Verwoert, geboren in 10-1821 in Kesteren, zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Hendrik is overleden op 07-06-1822 in Kesteren, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 8
III. Maartje Verwoert, geboren op 23-08-1823 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maartje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Maartje is overleden op 09-10-1899 in Opheusden (Kesteren), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maartje: Aktenr. 64
Beroep:
Werkster
Maartje trouwde, 32 jaar oud, op 28-03-1856 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Willem van Domselaar, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maartje en Willem: Aktenr. 5
Willem is geboren op 19-05-1819 in Opheusden, zoon van Teunis van Domselaar en Sweerdina Groenhoff. Willem is overleden op 19-09-1884 in Kesteren, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 51
Beroep:
Inlandsch kramer, boomkweker
IV. Hendrik Verwoert, geboren op 26-12-1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 58 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Hendrik is overleden op 21-11-1905 in Kesteren, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1905 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 54
Beroep:
Winkelier, arbeider
Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 29-01-1858 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Clasina Evers, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Clasina: Aktenr. 4
Clasina is geboren op 23-10-1830 in Wageningen, dochter van Franciscus Evers en Berendina Berendsen. Clasina is overleden op 28-02-1870 in Kesteren, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Clasina: Aktenr. 9
V. Verwoert, levenloos geboren zoon, geboren op 14-05-1829 in Kesteren (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 19 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
VI. Jan Verwoert, geboren op 14-05-1829 in Opheusden (Neder-Betuwe) (zie 30).
VII. Evert Verwoert, geboren op 07-03-1833 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op 23-03-1833 in Kesteren (Neder-Betuwe), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 13 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
VIII. Evert Verwoert, geboren op 01-01-1835 in Opheusden (Kesteren), zoon van Jacob Verwoert (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-01-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op 28-05-1846 in Kesteren (Neder-Betuwe), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 29 : Reg.nr. 29 : Akteplaats: Kesteren
62 Dirk van Dodewaard geboren op 14-09-1789 in Ochten (Echteld). Hij is gedoopt op 20-09-1789 in Ochten. Dirk is overleden op 06-03-1875 in Kesteren, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 12
Beroep:
Arbeider, tapper
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1819 in Echteld [bron: Gelders Archief] met de 18-jarige Anna Maria Hermsen.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5345 : Akteplaats: Echteld
63 Anna Maria Hermsen geboren in 06-1800 in Nijmegen. Zij is gedoopt op 19-06-1800 in Nijmegen. Anna is overleden op 24-01-1892 in Kesteren, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3893 : Akteplaats: Kesteren (Neder-Betuwe)
Notitie bij Anna: ook Maria Hermse
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie van Dodewaard, geboren op 28-06-1819 in IJzendoorn (Neder-Betuwe), zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arie: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2272 : Akteplaats: IJzendoorn
Beroep:
Schippersknecht
II. Evert van Dodewaard, geboren op 22-01-1821 in Opheusden (Kesteren), zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Kesteren
Evert is overleden op 23-07-1886 in Heteren (Overbetuwe), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1886 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 35
Beroep:
Dienstbode, arbeider, tabaksplanter
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 30-08-1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna Vink, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Johanna: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Johanna is geboren op 30-05-1826 in Heteren (Overbetuwe), dochter van Jan Vink en Johanna Bitter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren (Overbetuwe)
Johanna is overleden op 28-03-1879 in Heteren (Overbetuwe), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4099 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
III. Hermanus van Dodewaard, geboren omstreeks 1822 in Kesteren, zoon van Dirk van Dodewaard (zie 62).
Beroep:
Schipper
Hermanus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-11-1845 in Dodewaard [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Stralen, 16 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Hendrika: Aktenr. 15 : Reg.nr. 5705 : Akteplaats: Dodewaard
Opm.: wettiging 1 kind
Hendrika is geboren op 20-07-1829 in Dodewaard, dochter van Jacobus van Stralen en Metje van Tuijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5710 : Akteplaats: Dodewaard
IV. Maartje van Doodewaard, geboren op 28-11-1825 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maartje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe
Maartje is overleden op 22-03-1898 in Opheusden (Kesteren), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maartje: Aktenr. 18
Beroep:
Dienstmeid
Maartje trouwde, 26 jaar oud, op 10-06-1852 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Gijsbert Frederik Lintner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maartje en Gijsbert: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3913 : Akteplaats: Kesteren (Neder-Betuwe)
Gijsbert is geboren op 03-02-1827 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Johan Lutwich Lintner en Aartje de Canselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 7 : Reg.nr. 3920 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe)
Gijsbert is overleden vóór 1898, ten hoogste 71 jaar oud.
Beroep:
Kleedermaker
V. Cornelia van Dodewaard, geboren op 12-07-1830 in Opheusden (zie 31).
VI. Jantje van Dodewaard, geboren op 16-02-1837 in Opheusden (Neder-Betuwe), dochter van Dirk van Dodewaard (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3919 : Akteplaats: Opheusden (Neder-Betuwe)
Jantje is overleden op 18-03-1908 in Kesteren, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jantje: Aktenr. 22 : Reg.nr. 8471 : Akteplaats Kesteren
Jantje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1860 in Kesteren [bron: Gelders Archief] met Gerrit van de Kolk, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jantje en Gerrit: Aktenr. 15 : Reg.nr. 3912 : Akteplaats Keteren
Opm.: Gerrit weduwnaar van Jacomijna de Hartog
Gerrit is geboren op 07-05-1825 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit (Geurt) van de Kolk en Johanna van Leijen. Gerrit is overleden op 16-11-1878 in Kesteren, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 51
Gerrit is weduwnaar van Jacomijna den Hartog (1826-1857), met wie hij trouwde op 08-02-1856 in Kesteren [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Koopman. tabaksplanter, boomkweker
 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Claas (Hendriksen) van Otterloo geboren in 04-1758 in Harskamp. Hij is gedoopt op 23-04-1758 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 62 volgnummer op de pagina 5 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/62-5
Claas is overleden op 18-02-1832 om 19:00 in Brummen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1832 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jannis Pas (geb. ±1792) en Barend (Berend) Straalman (1795-1856).
Notitie bij overlijden van Claas: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Overleden ten huize no. 71 van Waander Slangewal te Brummen
Notitie bij Claas: Ook Claas Claassen en Klaas van Otterlo
Klaas Hendriks heeft op 3 december 1812 de geslachtsnaam van Otterloo aangenomen.
Zie akte.
Klaas tekende deze akte met H v O
Beroep:
Dagloner
Religie:
Gereformeerd
Claas is weduwnaar van Fenneke (ook Jenneken) (Jenneken Evers Buijtenhuis) Evers (±1750-1799), met wie hij trouwde (1), 32 of 33 jaar oud, op 17-04-1791 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Claas trouwde (3) op 17-11-1821 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Janna Willems Jans(s)en (1783-1822), 38 jaar oud.
Hij trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 19-04-1799 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 32-jarige Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks (zie 65 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Claas en Margritha: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 322 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 49/52 : Huwelijksplaats: Apeldoorn
Beide wonende onder Apeldoorn
Klaas Hendriks (Claassen) weduwnaar van Jenneken Everts (Evers) Buijtenhuijs
65 Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks geboren omstreeks 1767 in Barneveld. Zij is gedoopt omstreeks 1767 in Barneveld [bron: Jan van Otterlo]. Margritha is overleden op 25-05-1821 in Apeldoorn, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margritha: Aktenr. 66 : Reg.nr. 6506 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Margritha: Opm.: ook Margrietha Hendriks Riks en Grietje Hendriks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van Otterloo, geboren in 04-1802 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 64). Hij is gedoopt op 04-04-1802 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente : Apeldoorn : Pagina 147 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden vóór 07-1803 in Apeldoorn, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Hendrik van Otterloo, geboren in 07-1803 in Beekbergen (Apeldoorn), zoon van Claas (Hendriksen) van Otterloo (zie 64). Hij is gedoopt op 31-07-1803 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Apeldoorn : Pagina: 154 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 45 : Doopplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 13-01-1859 om 15:00 in Apeldoorn, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1859 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert van de Braak (geb. 1813) en Jan Huigen (1819-1882).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 6499 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 53 jaar oud, op 02-08-1856 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief] met Eva Gerrits(en), ongeveer 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Eva was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Ketel (1783-1865).

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Eva: Aktenr. 48
Eva weduwe van Peter Ribbers
Eva is geboren omstreeks 1808 in Terwolde (Voorst), dochter van Fredrik Gerrits en Rijkje (Rikje) Hoegen (ook Hendriks). Eva is overleden op 04-11-1881 in Apeldoorn, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Eva: Aktenr. 308 : Reg.nr. 6494 : Akteplaats: Apeldoorn
Eva is weduwe van Peter Ribbers (1805-1854), met wie zij trouwde op 05-08-1842 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Eva: Ook Eva Gerritsen
Beroep:
Naaister
III. Hendrikus van Otterloo, geboren op 18-02-1806 in Beekbergen (Apeldoorn) (zie 32).
66 Jan Starink geboren op 12-03-1783 in Voorst. Hij is gedoopt op 16-03-1783 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willemina Lammers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 123 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr.1586 : Doopplaats: Voorst
Jan is overleden op 05-07-1824 in Rhienderen (Brummen), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-07-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dagloner
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-10-1806 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 25-jarige Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 229 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 371.1 Akteplaats: Brummen
67 Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch geboren op 29-10-1780 in Brummen. Zij is gedoopt op 03-11-1780 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 69 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Johanna is overleden op 25-01-1858 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1858 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 8
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Johanna trouwde (2) op 20-10-1827 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Refermus (Rufer) Kruf (1784-1833), 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Goossen Starink, geboren op 16-05-1807 in Brummen, zoon van Jan Starink (zie 66). Hij is gedoopt op 18-05-1807 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Goossen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Goossen is overleden op 20-09-1832 in Utrecht, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1832 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Goossen: Elders overleden
Aktenr. 1183 : Reg.nr. 1181-01 : Akteplaats: dd 21-09-1832
Aktenr. 74 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen dd 24-09-1832
Opm.: Overleden in het Militair Hospitaal
Beroep:
Militair
II. Berendje Starink, geboren op 11-05-1810 in Brummen (zie 33).
III. Hendrica Starink, geboren op 11-02-1812 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrica is overleden op 13-02-1812 in Oeken (Brummen), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Starink, geboren op 26-10-1813 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 86 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 21-04-1816 in Rhienderen (Brummen), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
V. Hendrik Starink, geboren op 28-05-1816 in Rhienderen (Brummen), zoon van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 07-10-1900 in Brummen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1900 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 117 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Boerenknecht
Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 24-08-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Janna Kersten, 50 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Janna weduwe van Teunis Spijker en Jan Fucken
Janna is geboren op 01-06-1799 in Broek (Voorst), dochter van Nn Nn en Hendrika Kersten. Zij is gedoopt op 16-06-1799 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 179 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Opm.: kind in onecht
Janna is overleden op 10-12-1879 in Brummen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 168 : Reg.nr. 168 : Akteplaats: Brummen
Janna is weduwe van Teunis Spijker (1791-1834), met wie zij trouwde op 05-05-1821 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Janna is weduwe van Jan Fucken (±1792-1847), met wie zij trouwde op 31-10-1835 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Janna: Ook Karsten
Beroep:
Boeremeid, dagloonster
VI. Willemke Starink, geboren op 30-01-1822 in Rhienderen (Brummen), dochter van Jan Starink (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemke: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Willemke is overleden op 21-02-1899 in Brummen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5973 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Dienstmeid
Willemke trouwde, 32 jaar oud, op 22-04-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Evert Jan Duijts, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemke en Evert: Aktenr. 12 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Evert is geboren op 14-05-1828 in Brummen, zoon van Gerrit Duijts en Jacomina Helling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 58 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Evert is overleden op 27-02-1916 in Steenderen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8712 : Akteplaats: Steenderen
Evert trouwde later op 14-10-1899 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Nengerman (1830-1913).
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
68 Peter Wigman geboren omstreeks 1781 in Zutphen. Peter is overleden op 08-07-1838 in Zutphen, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 165 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakker, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 12-01-1814 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Gerhardina (Gardina) Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Gerhardina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Gerharda weduwe van Willem Nagelvoort
69 Gerhardina (Gardina) Jansen geboren op 03-01-1782 in Zutphen. Zij is gedoopt op 03-01-1782 in Zutphen. Gerhardina is overleden op 09-07-1838 in Zutphen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerhardina: Aktenr. 166 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Gerhardina is weduwe van Willem Nagelvoort (ovl. vóór 1814).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika Wigman, geboren op 14-06-1814 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 128 : Reg.nr. 1693 : Akteplaats: Zutphen
Hendrika is overleden op 09-12-1902 in Zutphen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-12-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 363 : Reg.nr. 363 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 28-09-1853 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Harmen Jan Harmsen, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Harmen: Aktenr. 81 : Reg.nr. 1745 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is geboren op 17-08-1818 in Voorstonden (Brummen), zoon van Johannes Harmsen en Reindjen Koenders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 57 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Harmen is overleden op 01-01-1898 in Hoven (Zutphen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 3 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dagloner, landbouwer
II. Harmen Wigman, geboren op 07-09-1816 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Aktenr. 215 : Reg.nr. 1694 : Akteplaats: Zutphen
Harmen is overleden op 14-02-1896 in Zutphen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmen: Aktenr. 48 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutpen
Beroep:
Schoenmaker, winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1842 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Gerritjen Hamer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Gerritjen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 1742 : Akteplaats: Zutphen
Gerritjen is geboren op 13-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Zij is gedoopt op 20-01-1811 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritjen: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina 308 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1427 : Doopplaats Steenderen en Bronkhorst
Gerritjen is overleden op 07-10-1849 in Zutphen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritjen: Aktenr. 268 : Reg.nr. 1868 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1850 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Zwaantje van der Voort, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Zwaantje: Aktenr. 71 : Reg.nr. 1744 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Harmen weduwnaar van Gerritjen Hamer
Zwaantje is geboren op 01-01-1825 in Voorstonden (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Zwaantje is overleden op 17-07-1865 in Zutphen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 278 : Reg.nr. 1872 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
III. Jannes Wigman, geboren op 13-06-1818 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Hij is gedoopt op 13-06-1818 in Zutphen. Jannes is overleden op 21-01-1899 in Hoven (Zutphen), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 25 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Fabrieksopzichter, werkbaas
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-06-1848 in Steenderen [bron: Gelders Archief] met Jenneken Hamer, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Jenneken: Aktenr. 12 : Reg.nr. 3042 : Akteplaats: Steenderen
Jenneken is geboren op 04-08-1809 in Steenderen, dochter van Arend Hamer en Maria Schothorst. Jenneken is overleden op 25-02-1898 in Hoven (Zutphen), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 63 : Reg.nr. 1881 : Akteplaats: Zutphen
IV. Bernard(us) Wigman, geboren op 03-11-1819 in Zutphen (zie 34).
V. Hendrik Jan Wigman, geboren op 15-08-1821 om 23:00 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1821 [bron: Gelders Archief]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Garret Hoffelman (±1789-1848) en Waander Hietbrink (1794-1855).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 202 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Hendrik is overleden op 21-01-1830 om 08:00 in Zutphen, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1830 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Jansen (1803-1867) en Hendrik Beker (±1807-1867).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 20 : Reg.nr. 1864 : Akteplaats: Zutphen
VI. Johanna Wigman, geboren op 25-11-1822 in Zutphen, dochter van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 320 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
VII. Derk Wigman, geboren op 20-10-1824 in Zutphen, zoon van Peter Wigman (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Aktenr. 255 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Zutphen
Derk is overleden op 30-01-1901 in Zutphen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 41
Notitie bij Derk: ook Wijgman
Beroep:
Steenbakker, dagloner, arbeider
Derk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1849 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hermina Jansen, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Hermina: Aktenr. 21
Hermina is geboren op 30-10-1826 in Brummen, dochter van Willem Aalbert Jansen en Dina (Gerritsen) Schuurman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Aktenr. 137 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hermina is overleden op 21-03-1851 in Brummen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1854 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Reintje van der Voort, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Reintje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 6041 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Derk weduwnaar van Hermina Jansen
Reintje is geboren op 31-01-1833 in Oeken (Brummen), dochter van Gerrit van der Voort en Derkje van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Reintje: Aktenr. 18 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Reintje is overleden op 07-01-1897 in Zutphen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Reintje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1880 : Akteplaats: Zutphen
70 Hendrik Jan Heuterman geboren op 20-01-1793 in Brummen. Hij is gedoopt op 27-01-1793 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Voorst: Pagina 160 volgnr. op de pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats Voorst
Hendrik is overleden op 15-09-1861 in Rhienderen (Brummen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 114 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Landbouwer, karman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1819 in Brummen [bron: Gelders Archief] met de 24-jarige Steventje Schaapvonder.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Steventje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
71 Steventje Schaapvonder geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen). Zij is gedoopt op 05-10-1794 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steventje: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 9 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 362 : Doopplaats: Brummen
Steventje is overleden op 21-02-1855 in Oeken (Brummen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steventje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 19-01-1820 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 9 : Reg.nr. 6057 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 24-05-1823 in Oeken (Brummen), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 47 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
II. Johanna (Janna) Heuterman, geboren op 17-11-1821 in Oeken (Brummen) (zie 35).
III. Gerrit Jan Heuterman, geboren op 05-12-1823 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 119 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerrit is overleden op 04-03-1825 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
IV. Hendrika Heuterman, geboren op 06-06-1825 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Aktenr. 64 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is overleden op 13-01-1893 in Strijen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1893 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 7
Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1852 in Wieldrecht met Louisapolder [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP] met Mattheus de Nagtegaal, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Mattheus: Aktenr. 2
Mattheus is geboren op 07-02-1817 in Dordrecht. Mattheus is overleden op 14-02-1886 in Strijen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1886 [bron: Stadsarchief Dordrecht / DiEP].
Notitie bij overlijden van Mattheus: Aktenr. 15
Beroep:
Kastelein
V. Gerritje Heuterman, geboren op 20-03-1828 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 34 : Reg.nr. 6056 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 07-09-1829 in Oeken (Brummen), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
VI. Gerritje Heuterman, geboren op 30-07-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 13-12-1833 in Brummen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
VII. Hendrik Heuterman, geboren op 11-04-1832 in Oeken (Brummen), zoon van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 46 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 11-01-1898 in Arnhem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1898 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 36
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1855 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Antjen Matser, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antjen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 3236 : Akteplaats: Rheden
Antjen is geboren op 29-10-1830 in Velp (Rheden), dochter van Jan Matser en Johanna Polman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antjen: Aktenr. 173 : Reg.nr. 3257 : Akteplaats: Rheden
Antjen is overleden op 03-10-1861 in Oeken (Brummen), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antjen: Aktenr. 123 : Reg.nr. 5977 : Akteplaats: Brummen
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 05-07-1862 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Niekamp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 6040 : Akteplaats: Brummen
Hendrik weduwnaar van Antjen Matser
Aaltje is geboren op 24-10-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Jan Lambert Nijkamp en Geertruij Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 126
Reg.nr. 6056
Aaltje is overleden op 04-04-1891 in Brummen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1891 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 65
VIII. Heuterman, levenloos geboren dochter, geboren op 19-03-1835 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Jan Heuterman (zie 70). Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5979 : Akteplaats: Brummen
72 David Smits geboren op 28-01-1801 in Nederhemert. Hij is gedoopt op 29-01-1801 in Nederhemert. David is overleden op 12-01-1879 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van David: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Dagloner, verwer, landbouwer, glazenmaker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1822 in Hedel [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman.

Notitie bij het huwelijk van David en Jacomijntje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
73 Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman geboren op 09-02-1801 in Hedel. Jacomijntje is overleden op 19-01-1875 in Hedel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Smits, geboren op 02-04-1823 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 11 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 04-03-1830 in Hedel, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Anna Smits, geboren op 12-01-1825 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Anna is overleden op 14-01-1912 in Passewaaij (Tiel), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 8776 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Arbeidster
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1849 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Johannis van Geffen, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Johannis: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Johannis weduwnaar van Peterke van den Bogert
Johannis is geboren op 02-10-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Jacobus Hermense van Geffen en Hendriena (ook Hendrientje) van Maren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannis: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Johannis is overleden op 07-04-1901 in Passewaaij (Tiel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2689 : Akteplaats: Passewaaij
Johannis is weduwnaar van Peterke van den Bogerd (1812-1844), met wie hij trouwde op 07-10-1837 in Hedel [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
III. Martinus Smits, geboren op 01-02-1826 in Hedel (Maasdriel) (zie 36).
IV. Antonia Petronella Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 28a : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 08-06-1828 in Hedel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
V. Egon Smits, geboren op 28-07-1827 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 28 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 25-05-1828 in Hedel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VI. Egon Smits, geboren op 12-04-1829 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 13 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 22-06-1836 in Hedel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
VII. Pieternella Smits, geboren op 12-03-1831 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieternella is overleden op 05-11-1831 in Hedel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Aktenr. 52
VIII. Petronella Smits, geboren op 12-04-1832 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Petronella is overleden op 04-12-1834 in Hedel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 36 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
IX. Antonia Smits, geboren op 11-08-1833 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Antonia: Aktenr. 26 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Antonia is overleden op 03-05-1916 in Hedel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1916 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 14 : Reg.nr. 8400 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 08-12-1853 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Hendrik Cornelis van Dalen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Hendrik is geboren op 30-03-1827 in Wassenaar, zoon van Leendert van Dalen en Aaltje de Ruijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1827 [bron: Gemeentearchief Wassenaar].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 23
Hendrik is overleden op 06-02-1906 in Hedel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3 : Reg.nr. 8988 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Schoenmaker
X. Pieter Smits, geboren op 17-01-1835 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Pieter is overleden op 21-01-1879 in Hedel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1879 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Verwer
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1855 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Leanara Sarina Brentjes, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Leanara: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Leanara is geboren op 19-12-1834 in Waardenburg, dochter van Pieter Brentjes en Elizabeth van Dooijenweert. Leanara is overleden op 18-07-1866 in Hedel, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Leanara: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Landbouwster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 31-05-1867 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Lijntje Verhoeks, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lijntje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Opm.: Pieter weduwnaar van Leanara Sarina Brentjes en Lijntje weduwe van Jacobus Plugers
Lijntje is geboren op 13-02-1834 in Bruchem (Kerkwijk), dochter van Johannes Verhoeks en Geertruij Spies. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lijntje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 3935 : Akteplaats: Kerkwijk
Lijntje is weduwe van Jacobus Plugers (1830-1866), met wie zij trouwde op 21-03-1863 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Arbeidster
XI. Egodina Catharina Smits, geboren op 15-07-1836 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egodina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egodina is overleden op 14-05-1890 in Dreumel, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egodina: Aktenr. 16 : Reg.nr. 5475 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Winkelierster, arbeidster
Egodina trouwde, 19 jaar oud, op 16-01-1856 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Gerrit Vos, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egodina en Gerrit: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4331 : Akteplaats: Hedel
Gerrit is geboren op 17-12-1823 in Well (Ammerzoden), zoon van Bruisten Vos en Jenneke de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6681 : Akteplaats: Ammerzoden
Gerrit is overleden op 31-10-1894 in Dreumel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1894 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5474 : Akteplaats: Dreumel
Beroep:
Landbouwer, arbeider, werkman
XII. Jacomijntje Smits, geboren op 28-05-1838 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Jacomijntje is overleden op 01-11-1839 in Hedel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Aktenr. 25 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIII. Egon Smits, geboren op 17-08-1839 in Hedel (Maasdriel), zoon van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 24-10-1839 in Hedel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
XIV. Jacomijntje Smits, geboren op 31-08-1840 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeidster
Jacomijntje trouwde, 19 jaar oud, op 17-02-1860 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Jan Verzijl, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Jan: Aktenr. 3
Jan is geboren op 31-10-1834 in Brakel, zoon van Gijsbert Verzijl en Dirkje Brienen.
Beroep:
Arbeider
XV. Jenneke Smits, geboren op 14-11-1843 in Hedel (Maasdriel), dochter van David Smits (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1843 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 57 : Reg.nr. 4337 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Winkelierster
Jenneke trouwde, 20 jaar oud, op 07-10-1864 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirk van Geffen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 13
Dirk is geboren op 16-08-1840 in Hedel, zoon van Ruth Wouter van Geffen en Dirkje Vink. Dirk is overleden op 30-11-1917 in Hedel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 37
Beroep:
Arbeider, landbouwer, veldarbeider
74 Cornelis de Fijter geboren op 11-05-1786 in Andel. Cornelis is overleden op 16-02-1848 in Veen, 61 jaar oud.
Beroep:
Verwer
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 01-07-1820 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 27-jarige Elisabeth Rink.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 198 : Akteplaats: Andel
75 Elisabeth Rink geboren op 27-06-1793 in Haaften. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Haaften. Elisabeth is overleden op 22-12-1871 in Veen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1871 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 36 : Reg.nr. 8208 : Akteplaats: Veen
Opm.: Eerder weduwe van Hendrik Verbeek
Elisabeth is weduwe van Hendrik Verbeek (1789-1815), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 06-04-1814 in Zuilichem.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrika de Fijter, geboren op 08-12-1820 in Andel (zie 37).
II. Dirk de Fijter, geboren op 20-05-1823 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Dirk is overleden op 30-03-1824 in Andel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1821 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 3 : Reg.nr. 214 : Akteplaats: Andel
III. Adriana de Fijter, geboren op 28-04-1831 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (zie 74). Adriana is overleden op 18-12-1915 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1915 [bron: Noord Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Adriana: Aktenr. 393 : Reg.nr. 393 : Akteplaats: Hiversum
Adriana trouwde, 46 jaar oud, op 25-08-1877 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief] met Hendrik Smit, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: Aktenr. 51 : Akteplaats: Hilversum
Opm.: Hendrik wduwnaar van Jannetje Klarenbeek
Hendrik is geboren op 16-03-1849 in Leerdam, zoon van Herke Smit en Barbera Morel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1849 [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Aktenr. 22 : Akteplaats: Leerdam
Hendrik is overleden op 02-06-1882 in Hilversum, 33 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Jannetje Klarenbeek (1842-1876), met wie hij trouwde op 13-02-1875 in Hilversum [bron: Noord Hollands Archief].
Beroep:
Fabrieksarbeider
IV. Gijsbert de Fijter, geboren op 29-08-1835 in Veen, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Gijsbert is overleden op 04-02-1922 in Veen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1922 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3298 : Akteplaats: Veen
Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1863 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Elisabeth van den Heuvel, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Elisabeth: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2279 : Akteplaats: Emmikhoven en Waardhuizen
Elisabeth is geboren op 02-02-1840 in Emmikhoven en Waardhuizen, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Pleuntje van Rijswijk. Elisabeth is overleden op 02-03-1907 in Veen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1907 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 5 : Reg.nr. 3297 : Akteplaats: Veen
V. Dirk de Fijter, geboren op 03-06-1837 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (zie 74). Dirk is overleden op 21-11-1887 in Andel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1887 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 22 : Reg.nr. 217 : Akteplaats: Andel
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1860 in Andel [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Jantje van Andel, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirk en Jantje: Aktenr. 2
Jantje is geboren op 06-04-1837 in Andel, dochter van Nn Nn en Margaretha van Andel. Jantje is overleden op 26-12-1920 in Andel, 83 jaar oud.
76 Evert Boudewijn geboren op 04-06-1793 in Avezaath. Hij is gedoopt op 09-06-1793 in Zoelen. Evert is overleden op 19-07-1871 in Zoelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 26
Notitie bij Evert: Ook Evert Evertsen
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 12-04-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met de 22-jarige Maria van Mameren.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
77 Maria van Mameren geboren op 23-01-1793 in Avezaath. Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Avezaath. Maria is overleden op 02-12-1862 in Avezaath (Zoelen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 51 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Boudewijn, geboren op 18-09-1815 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr.52 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 25-10-1824 in Avezaath (Zoelen), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 17 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath (Zoelen)
II. Peter (Pieter) Boudewijn, geboren op 13-02-1817 in Kapel-Avezaath (Zoelen) (zie 38).
III. Willeminus Boudewijn, geboren op 01-11-1818 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willeminus: Aktenr. 40 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
IV. Jan Boudewijn, geboren op 06-01-1821 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jan is overleden op 12-10-1896 in Zoelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1896 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1843 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Teuntje Koedam, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Teuntje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is geboren op 23-01-1815 in Zoelen, dochter van Cornelis Koedam en Geertruij de Kruiff. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Teuntje is overleden op 18-01-1892 in Zoelen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
V. Jenneke Boudewijn, geboren op 07-07-1822 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Aktenr. 27 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke is overleden op 10-07-1906 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Jan van Gessel, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 15 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren op 19-09-1821 in Avezaath, zoon van Klaas van Gessel en Thonia van Eck. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Avezaath
Dirk is overleden op 18-09-1917 in Kapel-Avezaath (Zoelen (Tiel)), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1917 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 24 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
VI. Stijnis (ook Stijnus) Boudewijn, geboren op 30-09-1824 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Stijnis: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Stijnis is overleden op 15-12-1897 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1897 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijnis: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman
Stijnis trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1849 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Hendrina (Hendrika) van Gessel, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijnis en Hendrina: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Hendrina is geboren op 05-02-1825 in Avezaath, dochter van Johannes van Gessel en Janna (Johanna) Harms. Hendrina is overleden op 10-05-1892 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1892 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 38 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeidster
VII. Jacob Boudewijn, geboren op 25-10-1826 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2099 : Akteplaats: Zoelen
Jacob is overleden op 28-07-1866 in Tricht (Buurmalsen), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38 Reg.nr. 5922 : Akteplaats: Buurmalsen
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 17-06-1854 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Cornelia Dirkje Versteeg, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Cornelia: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5938 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is geboren op 16-10-1830 in Buurmalsen, dochter van Anthonij (Antonie) Versteeg en Hendrika Spronk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5943 : Akteplaats: Buurmalsen
Cornelia is overleden op 21-09-1884 in Tricht (Buurmalsen), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1884 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5921 : Akteplaats: Buurmalsen
VIII. Cornelis Boudewijn, geboren op 14-01-1829 in Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zolen
Cornelis is overleden op 24-02-1890 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Tiel)
Beroep:
Arbeider, landbouwer, landman
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1855 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Janna van Hattum, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2701 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is geboren op 27-11-1831 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1831 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 11-12-1831 in Wadenoijen. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Oort.
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Janna is overleden op 16-12-1907 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1907 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 25 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Kapel-Avezaath (Zoelen(Tiel))
Beroep:
Arbeidster
IX. Evert Marinus Boudewijn, geboren op 28-05-1831 in Avezaath, zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Evert is overleden op 05-05-1906 in Tiel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1906 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
Beroep:
Arbeider, stadsarbeider
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Geertruij Wellner, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Evert en Geertruij: Aktenr. 12 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Geertruij is geboren op 09-09-1831 in Wadenoijen, dochter van Johannes Wellner en Anneke Versteeg. Zij is gedoopt op 11-09-1831 in Wadenoijen. Geertruij is overleden op 11-03-1908 in Tiel, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruij: Aktenr. 60 : Reg.nr. 8726 : Akteplaats: Tiel
X. Christina Boudewijn, geboren op 17-08-1833 in Avezaath, dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Christina: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Christina is overleden op 06-10-1851 in Avezaath (Zoelen), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 33 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Avezaath
XI. Willem Boudewijn, geboren op 24-06-1835 in Kapel-Avezaath (Zoelen), zoon van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 30 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Willem is overleden op 25-10-1918 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1918 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Arbeider, landman, landbouwer
Willem trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1871 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Hattum, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Dirkje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2700 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is geboren op 30-12-1840 in Wadenoijen, dochter van Peter van Hattum en Jantje van Zoelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1840 [bron: Gelders Archief]. Zij is gedoopt op 07-03-1841 in Wadenoijen.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Aktenr. 41 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Dirkje is overleden op 07-01-1908 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1908 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 1 : Reg.nr. 8876 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Dirkje van Hattem
Beroep:
Landvrouw
XII. Anna Cornelia Hendrica Boudewijn, geboren op 16-10-1837 in Avezaath (Zoelen), dochter van Evert Boudewijn (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anna: Aktenr. 39 : Reg.nr. 2100 : Akteplaats: Zoelen
Anna is overleden op 08-06-1899 in Kerk-Avezaath (Zoelen), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Anna trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1857 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willem Koenen, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anna en Willem: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2106 : Akteplaats: Zoelen
Willem is geboren omstreeks 1825 in Tiel, zoon van Willem Koenen en Josijna Willemse. Willem is overleden op 02-03-1883 in Kerk-Avezaath (Zoelen), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 14 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Kerk-Avezaath
Beroep:
Schaapherder, arbeider
78 Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) geboren op 31-07-1791 in Zoelmond. Hij is gedoopt op 31-07-1791 in Zoelmond. Roelof is overleden op 02-01-1870 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1870 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roelof: Aktenr. 1
Beroep:
Landman, wagenmaker
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 06-04-1823 in Meerkerk [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met de ongeveer 23-jarige Elizabeth de Vos.

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Elizabeth: Aktenr. 3
79 Elizabeth de Vos geboren omstreeks 1800 in Zijderveld. Elizabeth is overleden op 14-11-1873 in Deil, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5802 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Landvrouw
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje van Mourik, geboren op 13-06-1823 in Deil (zie 39).
II. Aaltje van Maurik, geboren op 09-08-1824 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Aaltje is overleden op 06-03-1902 in Waardenburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1902 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2708 : Akteplaats: Waardenburg
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1853 in Deil [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Kardol, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5823 : Akteplaats: Deil
Bastiaan is geboren op 26-01-1829 in Waardenburg, zoon van Johannes Kardol en Maria Wilhelmina de Jong(h). Bastiaan is overleden op 30-06-1912 in Waardenburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: Aktenr. 8 : Reg.nr. 8970 : Akteplaats: Waardenburg
Beroep:
Landman, landbouwer
III. Roeland van Mourik (Maurik), geboren op 30-10-1825 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1825 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Roeland: Aktenr. 49 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Roeland is overleden op 06-06-1895 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Roeland: Aktenr. 22 : Reg.nr. 5801 : Aktplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Roeland trouwde, 39 jaar oud, op 24-06-1865 in Deil [bron: Gelders Archief] met Cornelia Vos, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roeland en Cornelia: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Cornelia is geboren op 25-10-1830 in Deil, dochter van Arie Vos en Maaike Kivit. Cornelia is overleden op 14-12-1899 in Deil, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Aktenr. 41
IV. Jasper van Maurik, geboren op 24-08-1828 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jasper: Aktenr. 39 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Jasper is overleden op 16-04-1909 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1909 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jasper: Aktenr. 33 : Reg.nr. 8857 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Smid
Jasper trouwde, 30 jaar oud, op 11-08-1859 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Wilhelmina Catharina Kaasjager, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jasper en Wilhelmina: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2253 : Akteplaats: Zaltbommel
Wilhelmina is geboren op 09-05-1836 in Zaltbommel, dochter van Arend Elzar Kaasjager en Catharina Johanna van Tricht.
Beroep:
Dienstmeid
V. Gerrit van Maurik, geboren op 14-03-1831 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5830 : Akteplaats: Deil
Gerrit is overleden op 11-04-1831 in Deil, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5805 : Akteplaats: Deil
VI. Gerdina van Mourik, geboren op 08-04-1832 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
VII. Willem van Mourik (Maurik), geboren op 22-12-1834 in Deil, zoon van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 55 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Willem is overleden op 28-03-1913 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 10 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op 14-03-1868 in Deil [bron: Gelders Archief] met Maria van Rekum, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Maria is geboren op 08-03-1833 in Opijnen (Est en Opijnen), dochter van Cornelis van Rekum en Aartje den Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4870 : Akteplaats: Est en Opijnen
Maria is overleden op 23-05-1911 in Deil, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 17 : Reg.nr. 8177 : Akteplaats: Deil
VIII. Elizabeth van Mourik, geboren op 12-09-1837 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 45 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth is overleden op 10-05-1841 in Deil, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5804 : Akteplaats: Deil
IX. Elizabeth van Mourik, geboren op 17-12-1841 in Deil, dochter van Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik) (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5829 : Akteplaats: Deil
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1869 in Deil [bron: Gelders Archief] met Marinus de Vaal, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Marinus: Aktenr. 8 : Reg.nr. 5822 : Akteplaats: Deil
Marinus is geboren op 31-01-1837 in Wadenoijen, zoon van Johannes de Vaal en Maria de Kl(e)ijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Marinus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 2706 : Akteplaats: Wadenoijen
Beroep:
Veldwachter
80 Geerlig Brinkhuis geboren op 28-04-1793 in Zwolle. Geerlig is overleden op 05-05-1852 om 03:00 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1852 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geerlig: Aktenr. 184
Beroep:
Boekbindersknecht, boekbinder, arbeider, tapper
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [vader bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 24-jarige Elsjen van Oorschot. Bij het burgerlijk huwelijk van Geerlig en Elsjen waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus ten Broek en Matthijs van Oorschot.

Notitie bij het huwelijk van Geerlig en Elsjen: Aktenr. 33 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom woonde beide te Zwolle
81 Elsjen van Oorschot geboren op 15-03-1793 in Zwolle. Elsjen is overleden op 29-01-1855 in Zwolle, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Elsjen: Aktenr. 45 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Brinkhuis, geboren op 20-07-1817 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Aktenr. 240 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Jacobus is overleden op 11-04-1902 in Zwolle, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1902 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 168 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Smid
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [broer bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1841 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geziena Elisabeth van de Waa, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Geziena: Aktenr. 89 : Reg.nr. 14560 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is geboren op 18-07-1817 in Zwolle, dochter van Abraham van de Waa en Anna Wilhelmina Overweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1817 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geziena: Aktenr. 237 : Reg.nr. 14426 : Akteplaats: Zwolle
Geziena is overleden op 13-10-1899 in Zwolle, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geziena: Aktenr. 456 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
II. Machiel Brinkhuis, geboren op 25-09-1819 in Zwolle (zie 40).
III. Pietronella Elisabeth Brinkhuis, geboren op 21-10-1823 in Zwolle, dochter van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Pietronella: Aktenr. 403 : Reg.nr. 14428 : Akteplaats: Zwolle
Pietronella is overleden op 25-11-1850 in Zwolle, 27 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1850 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Pietronella: Aktenr. 363 : Reg.nr. 15284 : Akteplaats: Zwolle
opm:
De AFFAIRE in THEE en KRUIDENIERSWAREN
onder de firma Wed. P. ter WEE, blijft op
denzelden voet en in hetzelfde huis voortgezet
door den ondergeteekende, die dezelve reeds bijna
18 jaren ten behoeve zijner betrekkingen waar-
genomen heeft.
J.L. ter WEE
Pietronella trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1846 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Albertus ter Wee, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pietronella en Albertus: Aktenr. 116 : Reg.nr. 14561 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is geboren op 19-02-1819 in Zwolle, zoon van Peter ter Wee en Catharina Johanna (Catharine Johanna) Bocquet (Bouquet). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Albertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 14427 : Akteplaats: Zwolle
Albertus is overleden op 23-05-1849 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Albertus: Aktenr. 166 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Opm.
Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van
ruim 30 jaren, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot AL-
BERTUS ter WEE, met wien ik slechts 2 1/2 jaar
mogt vereenigd zijn, waarvan hij meer 2 jaren aan
eene afnemende borstziekte lijdende was.
Zwolle, den 23 Mei 1849 P.E. Brinkhuis,
Wed. A. ter WEE
De AFFAIRE, gedurende de langdurige ziekte des
overledenen door diens oudsten Broeder waargenomen,
zal ook verder door denzelven voortgezet worden ten
behoeve der Weduwe die zich ten zeerste blijft aan-
bevelen.

bertus
Beroep:
Koopman, winkelier
IV. Mannes Brinkhuis, geboren op 19-10-1826 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Mannes: Aktenr. 445 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Mannes is overleden op 01-03-1903 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1903 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 210 : Reg.nr. 15309 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Kastenmaker
Mannes trouwde, 27 jaar oud, op 19-01-1854 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Gerridiena Bombergen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mannes en Gerridiena: Aktenr. 4 : Reg.nr. 14563 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is geboren op 14-10-1827 in Zwolle, dochter van Gerrit Bombergen en Gerrigje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerridiena: Aktenr. 409 : Reg.nr. 14430 : Akteplaats: Zwolle
Gerridiena is overleden op 10-05-1898 in Zwolle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridiena: Aktenr. 236 : Reg.nr. 15307 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmeid
V. Wouter Brinkhuis, geboren op 16-01-1830 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Wouter: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14432 : Akteplaats: Zwolle
Wouter is overleden op 21-12-1907 in Zwolle, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1907 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Kleermaker, schilder
Getuige bij:
02-01-1888     geboorteaangifte Gerrit Wolters (1888-1950)    [grootvader moederszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Wouter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1855 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Dina (ook Elizabeth Dina) Runhaar, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Dina: Aktenr. 49 : Reg.nr. 14564 : Akteplaats: Zwolle
Dina is geboren op 27-12-1832 in Zwartsluis, dochter van Derk Willem Runhaar en Johanna Geertruij Elizabeth Hoenders. Dina is overleden op 19-03-1871 in Zwolle, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1871 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 161 : Reg.nr. 15293 : Akteplaats: Zwolle
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 01-02-1872 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Anna Margaretha van den Bos, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wouter en Anna: Aktenr. 8 : Reg.nr. 14568 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Wouter weduwnaar van Dina Runhaar en Anna Margaretha weduwe van Jan Olthuis
Anna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, dochter van Jan van den Bos en Elizabeth Rebel. Anna is weduwe van Jan Olthuis (1833-1867), met wie zij trouwde op 15-01-1863 in Dalfsen [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Dienstmeid
VI. Brinkhuis, levenloos geboren zoon, geboren op 01-04-1833 in Zwolle, zoon van Geerlig Brinkhuis (zie 80). Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden: Aktenr. 106 : Reg.nr. 15278 : Akteplaats: Zwolle
82 Jan Bruins Bruinsen geboren op 11-10-1788. Jan is overleden op 14-07-1819 in Almelo (Stad), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1819 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 40
Notitie bij Jan: ook Jan Bruins
Beroep:
Turfdrager,dagloner
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1817 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 21-jarige Jenneken (Jennegien) Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenneken: Aktenr. 50 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
83 Jenneken (Jennegien) Kuiper geboren op 12-01-1796 in Almelo. Jenneken is overleden op 06-03-1855 in Zwolle, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1855 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 125 : Reg.nr. 15286 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Dienstmaagd, arbeidster
Jenneken trouwde (2) op 02-09-1824 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Hendrik Wakker (1798-1879), 26 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Bruins, geboren op 04-07-1818 in Zwolle (zie 41).
84 Jan Grooters geboren in 01-1798 in Den Ham. Hij is gedoopt op 28-01-1798 in Den Ham. Jan is overleden op 03-01-1861 in Den Ham, 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1861 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 3
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de 20-jarige Gerridina Huisman.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerridina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 05467
Opm.: vader van de bruid ook Hendrik Gerritsen, Hendrik Stroefhart
85 Gerridina Huisman geboren in 01-1803 in Noordmeer. Zij is gedoopt op 09-01-1803 in Den Ham.
Notitie bij de geboorte van Gerridina: Opm.: geboren op ’t Rosendal
Gerridina is overleden op 21-02-1874 in Den Ham, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1874 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 22
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikje Grooters, geboren op 24-05-1824 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1824 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hendrikje is overleden op 02-01-1884 in Ommen Stad, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1884 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 10339 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1848 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Jan Meijerink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Aktenr. 5 : Reg.nr. 10218 : Akteplaats: Ommen
Hendrik is geboren omstreeks 1823 in Ommen Stad, zoon van Hendrik Meijerink en Jennigje Nevelenzeel. Hendrik is overleden op 23-02-1875 in Ommen Stad, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1875 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 10338 : Akteplaats: Ommen, Stad
Beroep:
Landbouwer, arbeider
II. Albert Grooters, geboren op 21-12-1825 in Den Ham (zie 42).
III. Zwaantje Grooters, geboren op 12-12-1827 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Zwaantje: Aktenr. 56 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Zwaantje is overleden op 13-03-1889 in Hardenberg Stad, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1889 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1854 in Ommen Stad [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik Brinkman, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 10219 : Akteplaats: Ommen, Stad
Hendrik is geboren omstreeks 1825 in Ommen Stad, zoon van Egbert Brinkman en Willemina Borgers. Hendrik is overleden op 03-03-1898 in Hardenberg Stad, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1898 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1 : Reg.nr. 5819 : Akteplaats: Hardenberg Stad
Beroep:
Tuinman
IV. Jannes Grooters, geboren op 17-09-1829 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jannes: Aktenr. 48 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jannes is overleden op 23-05-1906 in Gramsbergen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1906 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jannes: Aktenr. 34 : Reg.nr. 5156 : Akteplaats: Gramsbergen
Beroep:
Kleermaker
Jannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1852 in Gramsbergen [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Berendina Derks, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannes en Berendina: Aktenr. 12 : Reg.nr. 05008 : Akteplaats: Gramsbergen
Opm.: bruidegom wonende te Den Ham en bruid wonende te Gramsbergen
Berendina is geboren op 08-10-1827 in Gramsbergen, dochter van Gerrit Derks en Elisabeth Schonekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1827 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Berendina: Aktenr. 37 : Reg.nr. 4978 : Akteplaats: Gramsbergem
Berendina is overleden op 27-09-1866 in Gramsbergen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Berendina: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5152 : Akteplaats: Gramsbergen
V. Aaltje Grooters, geboren op 29-07-1832 in Den Ham, dochter van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Aaltje is overleden op 08-07-1886 in Magele (Den Ham), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1886 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 64 : Reg.nr. 5627 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Naaister
Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 14-09-1861 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan Willem Klomp, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Jan is geboren op 30-03-1830 in Den Ham, zoon van Gerrit Jan Klomp en Elisabeth Jan(s)sen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1830 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 30 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Jan is overleden op 10-04-1892 in Den Ham, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1892 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 52 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
VI. Gerhardus Grooters, geboren op 02-01-1836 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1836 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus: Aktenr. 2 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Gerhardus is overleden op 07-11-1905 in Vroomshoop (Den Ham), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1905 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerhardus: Aktenr. 71 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Gerhardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1860 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Margaretha Hendrika Meijer, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Margaretha: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is geboren op 01-06-1835 in Den Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Aktenr. 32 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Margaretha is overleden op 13-01-1870 in Vroomshoop (Den Ham), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1870 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 4 : Reg.nr. 5625 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 05-09-1872 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Nijman, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Hendrika: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Gerhardus weduwnaar van Margaretha Hendrika Meijer
Hendrika is geboren omstreeks 1839 in Hellendoorn. Hendrika is overleden op 08-03-1926 in Vroomshoop (Den Ham), ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1926 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5632 : Akteplaats: Den Ham
VII. Lambertus Grooters, geboren op 12-05-1841 in Den Ham, zoon van Jan Grooters (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1841 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 33 : Reg.nr. 5435 : Akteplaats: Den Haam
Lambertus is overleden op 07-10-1921 in Daarlerveen (Hellendoorn), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1921 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 97
Beroep:
Kleermaker
Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-1865 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Marsman, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Hendrika: Aktenr. 37
Hendrika is geboren op 20-10-1841 in Den Ham, dochter van Evert Jan Marsman en Harmina Hendriks. Hendrika is overleden op 30-05-1888 in Den Ham, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1888 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 86
86 Hendrik Jan Kotten geboren omstreeks 1796 in Den Ham. Hendrik is overleden op 09-08-1851 in Den Ham, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1851 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 30
Beroep:
Wever
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-06-1822 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met de ongeveer 28-jarige Gerridina Kuiper.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerridina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Ham
Opm.: Vader van de bruid ook Hermanus Gerrits en moeder bruid ook Maria Kelderman.
87 Gerridina Kuiper geboren omstreeks 1794 in Den Ham. Gerridina is overleden op 10-08-1846 in Den Ham, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerridina: Aktenr. 47
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Kotten, geboren op 14-02-1823 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-03-1823 in Den Ham, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1823 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
II. Hermannus Kotten, geboren op 08-03-1826 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1826 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5433 : Akteplaats: Den Ham
Hermannus is overleden op 04-09-1894 in Magele (Den Ham), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1894 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever, linnenwever
Hermannus trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1856 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geertje Heersink, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Geertje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is geboren op 31-03-1827 in Den Ham, dochter van Gerrit Jan Heersink en Jennigje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1829 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Geertje: Aktenr. 23 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Geertje is overleden op 05-02-1893 in Magele (Den Ham), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1893 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geertje: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5628 : Akteplaats: Den Ham
III. Frederika Kotten, geboren op 14-04-1829 in Den Ham (zie 43).
IV. Maria Kotten, geboren op 28-03-1832 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1832 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 10 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 02-10-1833 in Magele (Den Ham), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1833 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 44 : Reg.nr. 5623 : Akteplaats: Den Ham
V. Maria Kotten, geboren op 25-10-1835 in Den Ham, dochter van Hendrik Jan Kotten (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Maria: Aktenr. 69 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Maria is overleden op 07-02-1918 in Den Ham, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1918 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5631 : Akteplaats: Den Ham
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-12-1862 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willem Pas, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Willem: Aktenr. 26 : Rewg.nr. 5469 : Akteplaats: Den Ham
Willem is geboren op 10-02-1835 in Den Ham, zoon van Jannes Pas en Jennigje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1835 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5434 : Akteplaats: Den Ham
Willem is overleden op 26-12-1900 in Den Ham, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1900 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 119 : Reg.nr. 5629 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Schoenmaker
88 Jan Hendrikse Rooseboom geboren op 02-07-1773 in Bennekom. Hij is gedoopt op 11-07-1773 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 4 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Jan is overleden op 21-02-1852 in Bennekom (Ede), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5211: Akteplaats: Ede
Notitie bij Jan: Opm.: ook Jan Rozeboom - Rose(n)boom
Beroep:
Arbeider, dagloner
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1799 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Gerritje (Gerritssen) van de Berg.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritje: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 61 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 586.2 : Huwelijksplaats: Ede
89 Gerritje (Gerritssen) van de Berg geboren op 13-02-1776 in Bennekom. Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden op 11-06-1839 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 71
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirkje (Derkje) Roosenboom, geboren op 26-10-1799 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op 03-11-1799 in Bennekom. Dirkje is overleden op 26-08-1868 in Bennekom (Ede), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Aktenr. 152 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Dirkje: Opm.: ook Derkje Rozeboom
Beroep:
Dienstmaagd
Dirkje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1821 in Ede [bron: Gelders Archief] met Jan (Gijsbertsen) van Harn, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Jan: Aktenr. 11 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Jan is geboren op 04-09-1789 in Bennekom, zoon van Gijsbert Aartz (van Eck) en Woutertje Berendsen van Maanen. Hij is gedoopt op 13-09-1789 in Bennekom. Jan is overleden op 16-02-1866 in Bennekom (Ede), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 37
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, landbouwer, arbeider
II. Hendrik Roseboom, geboren op 28-10-1801 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Hij is gedoopt op 01-11-1801 in Bennekom. Hendrik is overleden vóór 1852, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 28-11-1829 in Ede [bron: Gelders Archief] met Neeltje Rosenboom, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Neeltje: Aktenr. 40
Neeltje is geboren op 21-02-1808 in Bennekom, dochter van Cornelis Rosenboom en Hendrikje Hendriks. Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 118 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Neeltje is overleden op 16-01-1868 in Ede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Aktenr. 14
Neeltje trouwde later op 21-02-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Willem Barten (1808-1883).
Notitie bij Neeltje: Ook Rosenboom
Beroep:
Boeremeid, spinster
III. Helena (Leentje) Rozenboom, geboren op 27-10-1804 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op 11-11-1804 in Bennekom. Helena is overleden op 03-06-1835 in Ede, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-06-1835 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Aktenr. 75
Notitie bij Helena: Opm.: ook Leentje Rosenboom en Leentje Roseboom
Beroep:
Spinster
Helena:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-12-1827 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jansen van Holland, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Gerrit: Aktenr. 41
Gerrit is geboren in 07-1803 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), zoon van Jan Evertse Gerritsen en Elisabet Capel. Hij is gedoopt op 17-07-1803 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: DTB Dopen : Pagina 369 : Reg.nr. 385 : Doopplaats: Veenendaal
Gerrit is overleden op 16-10-1830 in Bennekom (Ede), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 150 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats Ede
Beroep:
Boerenknecht, dagloner
Religie:
Nederlands Hervormd
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1834 in Ede [bron: Gelders Archief] met Peter Randewijk, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Peter: Aktenr. 42 : Reg.nr. 5298 : Akteplaats Ede
Opm.: Peter weduwnaar van Heintje (Hendrika) Van Gulik en Helena (Leentje) weduwe van Gerrit van Holland
Peter is geboren in 11-1796 in Wageningen, zoon van Derk Randewijk en Johanna (Janna) Boekelman. Hij is gedoopt op 17-11-1796 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Peter: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 64 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Peter is overleden op 02-06-1855 in Wageningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 52 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Peter is weduwnaar van Hendrika (Heintje) van Gulik (1801-1831), met wie hij trouwde op 06-05-1826 in Ede [bron: Gelders Archief].
Peter trouwde later op 12-12-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Anna Geertruida (ook Johanna Geertruida) Jansen (1815-1885).
Notitie bij Peter: ook Peter Randwijk
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider, daghuurder
IV. Gerrit Roseboom, geboren op 30-01-1808 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Hij is gedoopt op 07-02-1808 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-04-1885 in Ede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1885 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 107
Notitie bij Gerrit: Ook Roosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer, dagloner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1832 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrijntje van den Brink, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrijntje: Aktenr. 15
Hendrijntje is geboren omstreeks 1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (Frederiks Peters) van den Brink en Geurtje (Evertse) van Maanen. Hendrijntje is overleden op 19-10-1890 in Bennekom, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrijntje: Aktenr. 204
Beroep:
Spinster
V. Grietje Roseboom, geboren op 12-11-1810 in Bennekom, dochter van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Zij is gedoopt op 18-11-1810 in Bennekom. Grietje is overleden op 28-11-1836 in Bennekom (Ede), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 153
Notitie bij Grietje: Ook Grietje Hendrikse Roseboom
Beroep:
Spinster
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 25-06-1831 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hen(d)ricus Rothuis, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hen(d)ricus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5299 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus is geboren in 04-1808 in Wageningen, zoon van Arnoldus Rothuis en Wilhelmina Frantsen. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hen(d)ricus: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1668 : Doopplaats: Wageningen
Hen(d)ricus is overleden op 15-09-1890 in Bennekom (Ede), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1890 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hen(d)ricus: Aktenr. 183 : Reg.nr. 5206 : Akteplaats: Ede
Hen(d)ricus trouwde later op 01-06-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrica Anthonia van Rennes (1807-1847).
Hen(d)ricus trouwde later op 06-11-1847 in Ede [bron: Gelders Archief] met Aartje Teunissen (±1807-1866).
Hen(d)ricus trouwde later op 21-08-1869 in Ede [bron: Gelders Archief] met Maartje van den Hul (1821-1889).
Notitie bij Hen(d)ricus: Ook Roothuis en Rothuizen
Beroep:
Arbeider, dagloner
VI. Willem Rozeboom, geboren op 17-01-1814 om 15:00 in Bennekom (Ede), zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Aktenr. 4 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willem is overleden op 26-06-1871 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1871 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 118 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Willem: Ook Roseboom
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1839 in Ede [bron: Gelders Archief] met Harmina ten Bosch, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Harmina: Aktenr. 7 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Harmina is geboren op 02-02-1816 in Bennekom (Ede), dochter van Willem ten Bosch en Engeltje Hulstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmina: Aktenr. 4 : Reg.nr.6268 : Akteplaats: Bennekom
Harmina is overleden op 05-05-1873 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmina: Aktenr. 74 : Reg.nr. 5208 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Naaister
VII. Aart Rozeboom, geboren op 14-03-1817 in Bennekom, zoon van Jan Hendrikse Rooseboom (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Aktenr. 13 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Aart is overleden op 13-08-1868 in Bennekom (Ede), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aart: Aktenr. 142 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Aart: Ook Rosenboom
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Aart trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Lutje van den Brink, 19 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Lutje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Lutje is geboren op 28-02-1823 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik (Jansen) van den Brink en Lutje (Gijsbertsen) van Harn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lutje: Aktenr. 36 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Lutje is overleden op 25-02-1914 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1914 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lutje: Aktenr. 50 : Reg.nr. 8275 : Akteplaats: Ede
VIII. Geurt Roseboom, geboren op 13-11-1820 in Bennekom (Ede) (zie 44).
90 Pieter Rijke [par/002/06.01] geboren op 16-03-1796 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 16-03-1796 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Opm.: Pieter was vondeling.
Pieter is overleden op 04-07-1848 in Bennekom (Ede), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr.149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1822 in Ede [bron: Gelders Archief] met de 29-jarige Gerritje (Reijertje) Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gerritje: Aktenr. 28 : Reg.nr. 5300 : Akteplaats: Ede
Opm.: bruidegom is vondeling
91 Gerritje (Reijertje) Gerritsen geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede). Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 60 volgnr. op pagina 4 Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Opm. dit kind is in onecht geboren
Gerritje is overleden op 04-01-1868 in Bennekom (Ede), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5209 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Braaister
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Rijke, geboren op 24-11-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Aktenr. 226 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Aaltje is overleden op 16-10-1847 in Bennekom (Ede), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 149 : Reg.nr. 5212 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Spinster
Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op 31-10-1840 in Ede [bron: Gelders Archief] met Geurt Roseboom, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Geurt waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van de Craats, Anthonij Woutersen van de Craats (1766-1842), Reinier Burggraaff (±1778-1858) en Theodorus Prins (1806-1861).

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Geurt: Aktenr. 40 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats: Ede
Opm.: beide wonende te Bennekom
Zie 44 voor persoonsgegevens van Geurt.
II. Hendrikus Rijke(n), geboren op 06-03-1826 in Bennekom (Ede), zoon van Pieter Rijke [par/002/06.01] (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Aktenr. 58 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Hendrikus is overleden op 23-01-1913 in Kallenbroek (Barneveld), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1913 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 13 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, boschwachter, landbouwer
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1852 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna de Gooijer, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Aktenr. 63 : Reg.nr. 5295 : Akteplaats: Ede
Janna is geboren op 13-05-1822 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik de Gooijer en Niesken Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Aktenr. 100 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Janna is overleden op 24-09-1911 in Kallenbroek (Barneveld), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1911 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 8089 : Akteplaats: Barneveld
III. Johanna Rijke(n), geboren op 30-01-1830 in Bennekom (Ede) (zie 45).
92 Hendrik Arissen geboren omstreeks 1771 in Driel. Hendrik is overleden op 16-07-1829 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Tapper, arbeider
Hij trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 12-12-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 22-jarige Johanna Jansen.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4124 : Akteplaats: Heteren
Opm.: vader van de bruidegom ook Teunissen en de moeder van de bruidegom ook Rijzen
93 Johanna Jansen geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden). Johanna is overleden op 03-04-1853 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Arbeidster, tapster
Johanna trouwde (2) op 05-06-1830 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Cornelis Huijbers (±1794-1853), ongeveer 36 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Arissen, geboren op 03-09-1820 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 40 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Gerrit is overleden op 29-05-1859 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 29 : Reg.nr. 4100 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, landbouwer, tapper, arbeider
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1847 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Gerritje Jansen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Gerritje: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4121 : Akteplaats: Heteren
Opm.: wettiging 1 kind
Gerritje is geboren op 06-06-1819 in Bennekom (Ede), dochter van Nn Nn en Derkje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1819 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5319 : Akteplaats: Ede
Gerritje is overleden op 16-03-1901 in Heteren (Overbetuwe), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1901 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstbode, arbeidster
II. Jan Arissen, geboren op 20-03-1822 in Driel, zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Aktenr. 14 : Reg.nr. 4133 : Akteplaats: Heteren
Jan is overleden op 22-04-1823 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
III. Jan Arissen, geboren op 07-06-1824 in Driel (Heteren (Overbetuwe)) (zie 46).
IV. Hermen Arissen, geboren op 27-03-1826 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Aktenr. 18 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Hermen is overleden op 10-02-1903 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 5 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode, tabaksplanter, arbeider
Hermen trouwde, 30 jaar oud, op 26-02-1857 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina Johanna Willemsen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermen en Hendrina: Aktenr. 2 : Reg.nr. 4120 : Akteplaats: Heteren
Hendrina is geboren op 03-07-1828 in Doorwerth, dochter van Derk Willemsen en Johanna de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 5555 : Akteplaats: Doorwerth
Hendrina is overleden op 26-03-1912 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1912 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 9 : Reg.nr. 8437 : Akteplaats: Heteren
Beroep:
Dienstbode
V. Elisabeth Arissen, geboren op 08-03-1828 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Hendrik Arissen (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Aktenr. 17 : Reg.nr. 4132 : Akteplaats: Heteren
Elisabeth is overleden op 05-02-1832 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1832 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4103 : Akteplaats: Heteren
94 Gerardus (Gerard) Meijers geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep). Hij is gedoopt in Groesbeek. Gerard is overleden op 07-02-1862 in Elden (Elst), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerard: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Gerard: Opm.: ook Maijers en Gerrit Meijes of Meijs
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, tabaksplanter
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-09-1818 in Valburg [bron: Gelders Archief] met de 30-jarige Gerritje van der Horst.

Notitie bij het huwelijk van Gerard en Gerritje: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2961 : Akteplaats: Valburg
95 Gerritje van der Horst geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg). Zij is gedoopt op 15-06-1788 in Homoet (Valburg) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 3 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1520 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Gerritje is overleden op 11-03-1861 in Elst (Overbetuwe), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonetta (Antonia) Maijers, geboren op 02-01-1819 in Homoet (Valburg) (zie 47).
II. Johanna Maijers, geboren op 09-04-1821 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1821 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Johanna is overleden op 01-10-1861 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 81 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Notitie bij Johanna: ook Meijs
Johanna trouwde, 38 jaar oud, op 14-09-1859 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Theodorus Hoogveld, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus: Aktenr. 31 : Reg.nr. 5070 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Opm.: wettiging 1 kind
Theodorus is geboren op 24-12-1826 in Elden (Elst (Overbetuwe)), zoon van Antoon (ook Antonius en Antoni) Hoogveld en Hermina Abbink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Aktenr. 105 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Theodorus is overleden op 27-03-1903 in Elst (Overbetuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1903 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theodorus: Aktenr. 30 : Reg.nr.8298 : Akteplaats: Elst ( Overbetuwe)
Theodorus trouwde later op 24-06-1875 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Hendrina van Hummel (1841-1911).
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
III. Geertruida Maijers (Meijers), geboren op 14-01-1824 in Valburg, dochter van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2969 : Akteplaats: Valburg
Geertruida is overleden op 04-03-1866 in Elden (Elst), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Aktenr. 27 : Reg.nr. 5027 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Dienstbode
Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 14-01-1854 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Lambertus van den Berg, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Lambertus: Aktenr. 5 : Reg.nr. 5071 Akteplaats: Ede
Opm.: wettiging 1 kind
Lambertus is geboren op 07-08-1828 in Elden (Elst), zoon van Arien van den Berg en Willemina van Elferen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst
Lambertus is overleden op 18-10-1868 in Elst (Overbetuwe), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1868 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lambertus: Aktenr. 83 : Reg.nr. 5026 : Akteplaats: Elst
Lambertus trouwde later op 29-05-1867 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Johanna van Roggen (1830-1915).
Beroep:
Arbeider
IV. Johannes Meijes, geboren op 28-12-1826 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 106 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 03-05-1828 in Elst (Overbetuwe), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 31
Reg.nr. 5030
V. Johannes Meijs, geboren op 31-05-1830 in Elst (Overbetuwe), zoon van Gerardus (Gerard) Meijers (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Aktenr. 61 : Reg.nr. 5084 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Johannes is overleden op 06-03-1895 in Elst (Overbetuwe), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannes: Aktenr. 20 : Reg.nr. 5024 : Akteplaats: Elst
Beroep:
Boerenknecht, tabaksplanter, landbouwer
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-08-1857 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Daamen, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: Aktenr. 24 : Reg.nr. 5071 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Elisabeth is geboren omstreeks 1836 in Wesel (Duitsland), dochter van Johann Daamen en Hendrina Jansen. Elisabeth is overleden op 04-09-1921 in Elst, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1921 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 79 : Reg.nr. 8299 : Akteplaats: Elst
Notitie bij Elisabeth: ook Elisabeth Damen
96 Johan Diderich Wehlage geboren omstreeks 1765 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland).
Beroep:
Boerenknecht
Hij trouwde met
97 Anna Maria Lange. Anna is overleden op 05-02-1800 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland).
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan Henrich Wehlage, geboren op 03-07-1788 in Alfhausen (bij Osnabruck) (Duitsland) (zie 48).
98 Klaas Stamme. Klaas is overleden op 10-01-1805 in Uitgeest.
Hij trouwde met
99 Catharina Pullers geboren omstreeks 1749 in Uitgeest. Catharina is overleden op 25-10-1826 in Uitgeest, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Stammes, geboren op 04-02-1770 in Uitgeest, zoon van Klaas Stamme (zie 98). Hij is gedoopt op 12-02-1770 in Beverwijk.
II. Maria Stamme, geboren op 07-02-1772 in Beverwijk, dochter van Klaas Stamme (zie 98). Zij is gedoopt op 13-02-1772 in Beverwijk.
III. Jan Stamme, geboren op 01-11-1777 in Beverwijk, zoon van Klaas Stamme (zie 98). Hij is gedoopt op 10-11-1777 in Beverwijk.
IV. Klaas Hendrik Stamme, geboren op 03-12-1782 in Beverwijk, zoon van Klaas Stamme (zie 98). Hij is gedoopt op 03-12-1782 in Beverwijk.
V. Catharina (Trijntje) Stammes, geboren op 01-04-1788 in Beverwijk (zie 49).
100 Johannes Theunissen.
Hij trouwde met
101 Anna Lieffers geboren in 1762. Anna is overleden op 20-10-1830 in Groesbeek, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 34 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Theunissen, geboren in 1791 in Groesbeek (zie 50).
102 Hendrik Kersten geboren omstreeks 1759 in Groesbeek (Nijmegen/Hees). Hendrik is overleden op 02-02-1827 in Groesbeek, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 26 jaar oud, op 22-04-1785 in Nijmegen [bron: Regionaal Archief Nijmegen] met de ongeveer 29-jarige Hendrina Hendriks.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrina: Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente in het Schependom, 1620-1655 / 1772-1811
Inventarisnummer: 1270 Folio: 117
103 Hendrina Hendriks geboren omstreeks 1756 in Gennep (Hees). Hendrina is overleden op 17-01-1829 in Groesbeek, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrina: Aktenr. 1 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Kersten, geboren omstreeks 1794 in Groesbeek (zie 51).
II. Elisabeth Kersten, geboren in 09-1797 in Wyler (Duitsland), dochter van Hendrik Kersten (zie 102). Zij is gedoopt op 05-09-1797 in Wyler (Duitsland). Elisabeth is overleden op 05-05-1876 in Groesbeek, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1876 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 38 : Reg.nr. 4501 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeidster
Elisabeth trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-09-1820 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Willem Jacobs, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Willem: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4531 : Akteplaats: Groesbeek
Willem is geboren omstreeks 1797, zoon van Willem Jacobs en Petronella Derks. Willem is overleden op 02-05-1860 in Groesbeek, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 22 : Reg.nr. 4502 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Arbeider, bezembinder
104 Louris Hendrikzn Diemeer geboren in 08-1724 in Heemskerk. Hij is gedoopt op 02-08-1724 in Heemskerk. Louris is overleden op 17-03-1806 in Heemskerk, 81 jaar oud. Hij is begraven op 21-03-1806 in Heemskerk.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 18-01-1756 in Heemskerk met de 24-jarige
105 Trijntje Pieters Langedijk geboren in 07-1731 in Castricum. Zij is gedoopt op 07-07-1731 in Castricum. Trijntje is overleden op 19-10-1789 in Heemskerk, 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Lourensz Diemeer, geboren in 04-1773 in Heemskerk (zie 52).
106 Engel Roelofsz de Wit geboren omstreeks 1747 in Velsen. Engel is overleden op 17-03-1802 in Heemskerk, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-07-1771 in Heemskerk met de ongeveer 21-jarige
107 Antje Freriks Reeks geboren omstreeks 1750 in Velsen. Antje is overleden op 07-09-1800 in Heemskerk, ongeveer 50 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriana Engels (Ariaantje) de Wit, geboren in 07-1771 in Heemskerk (zie 53).
110 Albert Maartens Knaap geboren in 08-1758 in Castricum. Hij is gedoopt op 14-08-1758 in Castricum. Albert is overleden op 15-10-1826 in Castricum, 68 jaar oud.
Beroep:
Boer
Albert is weduwnaar van Maartje Jans de Wit (ovl. vóór 1781), met wie hij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1778.
Hij trouwde (2), 22 of 23 jaar oud, in 1781 in Castricum met
111 Antje IJpelaan. Antje is overleden op 05-12-1793 in Castricum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaasje Knaap, geboren omstreeks 1790 in Castricum (zie 55).
112 Berend (Derkszoon) Meurs geboren in 10-1755 in Wageningen. Hij is gedoopt op 07-11-1755 in Wageningen. Berend is overleden op 21-02-1826 in Wageningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1826 [bron: Gelders Archief]. Hij is begraven in Wageningen.
Notitie bij overlijden van Berend: Aktenr. 20 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, arbeider
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1781 in Wageningen met de 27-jarige
113 Catharina van Veen geboren op 16-01-1754 in Wageningen. Zij is gedoopt op 26-01-1754 in Wageningen. Catharina is overleden op 11-01-1823 in Wageningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk (Berendzoon) Meurs, geboren in 10-1782 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op 10-10-1782 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 11 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Dirk is overleden op 21-02-1851 in Wageningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 9 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Dirk trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1810 in Wageningen met Johanna Stelling, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1788 in Alphen. Johanna is overleden op 03-03-1856 in Renkum, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 17 : Reg.nr. 3263 : Akteplaats: Renkum
II. Jacobje Meurs, geboren in 09-1784 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op 02-09-1784 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacobje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 17 volgnr. op pagina 17 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
III. Jacob Meurs, geboren in 11-1785 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op 17-11-1785 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 21 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 1663 : Doopplaats: Wageningen
Jacob is overleden vóór 1792 in Wageningen, ten hoogste 7 jaar oud.
IV. Megteld Meurs, geboren op 24-04-1788 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op 24-04-1788 in Wageningen. Megteld is overleden vóór 1790 in Wageningen, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Megteld Meurs, geboren op 21-03-1790 in Wageningen, dochter van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Zij is gedoopt op 21-03-1790 in Wageningen. Megteld is overleden op 11-11-1814 in Wageningen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Megteld: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
VI. Jacob (Berendszoon) Meurs, geboren op 15-10-1792 in Wageningen, zoon van Berend (Derkszoon) Meurs (zie 112). Hij is gedoopt op 25-10-1792 in Wageningen. Jacob is overleden op 29-04-1831 in Wageningen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 31 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, arbeider
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1815 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Aaltje Jansen, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Aaltje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Aaltje is geboren op 06-09-1789 in Achterberg, dochter van Seel Jansen en Janna van de Born. Zij is gedoopt op 06-09-1789 in Rhenen. Aaltje is overleden op 05-03-1851 in Wageningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 12
Aaltje trouwde later op 19-04-1834 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Willem Jan Veenbrink (1776-1852).
Beroep:
Dienstbaar
VII. Gerrit Meurs, geboren in 09-1797 in Wageningen (zie 56).
114 Hartger van der Horst geboren in 10-1768 in Wageningen. Hij is gedoopt op 06-10-1768 in Wageningen. Hartger is overleden op 19-07-1814 in Wageningen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hartger: Aktenr. 68 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tabakker, tapper
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1793 in Wageningen met de 26-jarige
115 Willemina Hendriks geboren in 10-1766 in Oosterbeek. Zij is gedoopt op 21-10-1766 in Oosterbeek. Willemina is overleden op 17-10-1811 in Wageningen, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 29 : Reg.nr. 2638 : Akteplaats: Wageningen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik van der Horst, geboren omstreeks 1794 in Wageningen, zoon van Hartger van der Horst (zie 114). Hendrik is overleden op 16-03-1844 in Wageningen, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2636 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Schaapherder, arbeider
Hendrik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 26-11-1814 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerritje van de Peppel, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 35 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Gerritje is geboren omstreeks 1788 in Wageningen, dochter van Evert van de Peppel en Gerritje Everts(en). Gerritje is overleden op 14-05-1861 in Nude (Wageningen), ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1861 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 49 : Reg.nr. 2634 : Akteplaats: Wageningen
Beroep:
Tapster, kroeghoudster
II. Teunis van der Horst, geboren omstreeks 1795 in Wageningen, zoon van Hartger van der Horst (zie 114). Teunis is overleden op 06-12-1831 in Wageningen, ongeveer 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 118 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Teunis trouwde met Hendrikje Melissen.
III. Stijntje van der Horst, geboren omstreeks 1797 in Wageningen, dochter van Hartger van der Horst (zie 114). Stijntje is overleden op 06-04-1855 in Wageningen, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 31 : Reg.nr. 2635 : Akteplaats: Wageningen
Stijntje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 08-04-1815 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Geurtsen, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Gerrit: Aktenr. 13 : Reg.nr. 2677 : Akteplaats: Wageningen
Gerrit is geboren omstreeks 1793 in Rhenen, zoon van Jan Geurtsen en Gerritje van de Vliert.
Beroep:
Tabakker
IV. Dirkje van der Horst, geboren in 1798, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
V. Elisabeth van der Horst, geboren in 10-1798 in Wageningen (zie 57).
VI. Sibilla van der Horst, geboren in 1801, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
VII. Margrita van der Horst, geboren in 1802, dochter van Hartger van der Horst (zie 114).
VIII. Reijer van der Horst, geboren in 1806, zoon van Hartger van der Horst (zie 114).
116 Johannes Wilhelm Snijders.
Beroep:
Militair
Hij trouwde omstreeks 1800 met
117 Maria de Groot.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelmus (ook Wilhelm) Snijders, geboren omstreeks 1802 in Haarlem (zie 58).
118 Gerrit (ook Geurt) Gerritz geboren omstreeks 1777 in ’s-Hertogenbosch.
Beroep:
Veldwachter
Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1810 met de ongeveer 33-jarige
119 Johanna Buijink geboren op 19-10-1777. Zij is gedoopt op 19-10-1777.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Gerritz, geboren in 04-1810 in Bennekom, dochter van Gerrit (ook Geurt) Gerritz (zie 118). Zij is gedoopt op 15-04-1810 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 125 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Johanna is overleden op 21-08-1846 in Bennekom (Ede), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 130
II. Evertje Gerritz (Gerritse. Gerritsen), geboren op 03-07-1812 in Bennekom (Ede) (zie 59).
III. Gijsbert Gerritz, geboren op 03-08-1814 in Bennekom, zoon van Gerrit (ook Geurt) Gerritz (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Aktenr. 24 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats Bennekom
Gijsbert is overleden op 15-04-1881 in Ede, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Aktenr. 56
Beroep:
Arbeider, gemeente veldwachter
Gijsbert trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1841 in Ede [bron: Gelders Archief] met Alijda Post, 17 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Alijda: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5297 : Akteplaats Ede
Alijda is geboren op 30-05-1823 in Bennekom (Ede), dochter van Jan Post en Teunisje Braafhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Alijda: Aktenr. 104 : Reg.nr. 5318 : Akteplaats: Ede
Alijda is overleden op 04-11-1895 in Ede, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1895 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Alijda: Aktenr. 251
IV. Gerrit Gerrits, geboren op 02-10-1817 in Bennekom, zoon van Gerrit (ook Geurt) Gerritz (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1817 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 31-10-1882 in Ede, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 27
Beroep:
Timmermansknecht, timmerman
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1842 in Ede [bron: Gelders Archief] met Janna Bussink, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Janna: Aktenr. 27
Janna is geboren omstreeks 1815 in Bennekom, dochter van Derk Bussink en Josina van der Kolk. Janna is overleden op 01-05-1875 in Wageningen, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1875 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 54
Beroep:
Dienstmeid
120 Gerrit Verwoert geboren omstreeks 1726 in Opheusden. Gerrit is overleden omstreeks 1795 in Opheusden, ongeveer 69 jaar oud.
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
Gerrit is weduwnaar van Merritje (Meertje) Hermens(e) (ovl. 1769), met wie hij trouwde (1), ongeveer 31 jaar oud, op 09-05-1757 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Hij trouwde (2), ongeveer 44 jaar oud, op 29-04-1770 in Heusden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Maaijke (Maartje) van Drumpt (zie 121 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maaijke: Kerkelijke gemeente: Heuden : Pagina: 24 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1018.1 : Akteplaats: Heusden
Opm.: Gerrit weduwnaar van Merritje (Meertje) Hermense
121 Maaijke (Maartje) van Drumpt geboren op 22-01-1747 in Opheusden. Maaijke is overleden op 18-08-1823 in Kesteren (Neder-Betuwe), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maaijke: Aktenr. 42 : Reg.nr. 3897 : Akteplaats: Kesteren
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
Getuige bij:
24-05-1795     doop Gerrit Verwoert (1795-1868)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Verwoert, geboren in 1771 in Opheusden, zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hendrik is overleden op 12-02-1837 in Kesteren, 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 3
Beroep:
Schipper
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-02-1795 in Heusden [bron: Gelders Archief] met Petronella T(h)ijssen, 19 of 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Petronella: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 23 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Petronella is geboren in 1775 in Hien ((Dodewaard) Neder-Betuwe). Petronella is overleden op 18-05-1834 in Kesteren, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 16
II. Maasje (Maartje) Verwoert, geboren op 19-01-1773 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op 24-01-1773 in Opheusden.
III. Grietje Verwoert, geboren op 26-08-1774 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op 28-08-1774 in Opheusden.
Getuige bij:
06-03-1791     doop Jean Verwoert (1791-1813)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
03-02-1793     doop Ottho Verwoert (1793-1858)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
29-03-1797     doop Merritje Verwoert (geb. 1797)    [tante vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
IV. Aalbertie Verwoert, geboren op 14-08-1776 in Opheusden, dochter van Gerrit Verwoert (zie 120). Zij is gedoopt op 18-08-1776 in Opheusden.
V. Gerrit Verwoert, geboren op 26-12-1778 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Gerrit is overleden op 09-05-1852 in Kesteren (Neder-Betuwe), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 16 : Reg.nr. 3895 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1811 in Opheusden met Gerritje Brandze (ook Brands), ongeveer 19 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 03-1792 in Indoornik. Zij is gedoopt op 28-03-1792 in Indoornik. Gerritje is overleden op 27-09-1831 in Kesteren (Neder-Betuwe), ongeveer 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 49 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeidster
VI. Steven Verwoert, geboren op 26-06-1784 in Opheusden (Kesteren), zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hij is gedoopt op 27-06-1784 in Heusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Steven: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 31 volgnr. op pagina 7 : Doopplaats: Heusden
Steven is overleden op 06-03-1854 in Kesteren (Neder-Betuwe), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Steven: Aktenr. 6 : Reg.nr. 3895 : Akteplaats: Kesteren
VII. Jacob Verwoert, geboren op 27-10-1786 in Opheusden (Kesteren) (zie 60).
VIII. Evert Verwoert, geboren op 19-12-1790 in Opheusden, zoon van Gerrit Verwoert (zie 120). Hij is gedoopt op 02-01-1791 in Heusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente : Heusden : Pagina: 45 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1016.2 : Doopplaats: Heusden
122 Jorden Janse van Setten geboren in 03-1759 in Opheusden. Hij is gedoopt op 18-03-1759 in Opheusden. Jorden is overleden op 23-01-1837 in Kesteren (Neder-Betuwe), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jorden: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde met
123 Dirkje van Leijen geboren in 05-1762 in Opheusden. Zij is gedoopt op 16-05-1762 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Kerkelijke gemeente: Heuden : Pagina: 139 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 Doopplaats: Heusden
Dirkje is overleden omstreeks 1796 in Opheusden, ongeveer 34 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina van Setten (Zetten), geboren op 26-10-1794 in Opheusden (zie 61).
124 Arie van Dodewaard.
Hij trouwde met
125 Mertje Muiden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk van Dodewaard, geboren op 14-09-1789 in Ochten (Echteld) (zie 62).
126 Everhart Hermsen.
Hij trouwde met
127 Antonetta Peters.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermanus Jacobus Gilianus Hermsen, geboren op 17-02-1798 in Nijmegen, zoon van Everhart Hermsen (zie 126). Hermanus is overleden op 23-03-1857 in Echteld, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner, arbeider
Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 29-12-1821 in Echteld [bron: Gelders Archief] met Margaretha Verhagen, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Margaretha: Aktenr. 12
Margaretha is geboren op 26-05-1793 in Ochten (Echteld), dochter van Hendrik Verhagen en Wilmke van Ingen. Margaretha is overleden op 31-07-1883 in Ochten (Echteld), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Aktenr. 35
Beroep:
Arbeidster
II. Anna Maria Hermsen, geboren in 06-1800 in Nijmegen (zie 63).
 

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Henderik Claassen geboren in 07-1727 in Harskamp. Hij is gedoopt op 06-07-1727 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderik: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 68 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Henderik is overleden op 22-11-1807 in Apeldoorn, 80 jaar oud.
Notitie bij Henderik: ook Hendrik Klaassen, Henderik Claasse en Hendrick Klaesen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met de 14 of 15-jarige Berendina (Dina) Jurriens. Henderik en Dina gingen op 06-01-1758 in Otterlo in ondertrouw [bron: Gelders Archief]. Het kerkelijk huwelijk tussen Dina en Henderik vond plaats op 07-01-1758 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij het kerkelijk huwelijk van Henderik en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Gisbert Janssen [stiefvader bruidegom] en Johanna Lucassen (ovl. 1782).

Notitie bij het huwelijk van Henderik en Dina: Ondertrouw te Otterlo
Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina 122 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 602 : Huwelijksplaats: Otterlo
DTB 602/122-3
Hendrik Claasse woonde te Harskamp en Berendina wonende te Eschoten
Huwelijk Beekbergen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 54 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2
op attestatie van Otterlo, met attestatie na Otterloo
129 Berendina (Dina) Jurriens geboren in 01-1743 in Beekbergen [bron: Jos Mewe]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Jos Mewe]. Zij is gedoopt in 01-1743 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dina: DTB 64.1/148-1
In januari is geboren en gedoopt volgens haar getuigenis Berendina, dochter van Jurien Janssen en Johanna Lucassen
Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 148 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
Dina is overleden op 02-10-1815 in Eerbeek (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dina: Aktenr. 32 : Reg.nr. 3718 Akteplaats: Loenen
Notitie bij Dina: Opm.: ook Berdiena Jurjens
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Daniel Ligt (1769-1808) en Juliana Hendriks van Otterlo (1772-1849) [zie 129,VI]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claas (Hendriksen) van Otterloo, geboren in 04-1758 in Harskamp (zie 64).
II. Janna Henderiksen Claassen, geboren in 06-1760 in Otterlo, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 22-06-1760 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente : Otterloo : Paginanr. 68 volgnummer op de pagina 3 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
DTB 602/68-3
Notitie bij Janna: Opm.: ook van Otterloo
III. Willem Hendriks Klaassen, geboren in 05-1763 in Beekbergen, zoon van Henderik Claassen (zie 128). Hij is gedoopt op 22-05-1763 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 119 volgnr. op de pagina 3 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekebergen
DTB 64.1/119-3
Notitie bij Willem: Opm.: ook van Otterloo
IV. Aaltje Hendriks Klaassen, geboren in 11-1765 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 24-11-1765 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 122 volgnummer op de pagina 12 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 64.1/122-12
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook van Otterloo
V. Hendrica Hendriks Klaassen, geboren in 09-1768 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 11-09-1768 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 1 volgnummer op de pagina 1 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/1-1
Notitie bij Hendrica: Opm.: ook van Otterloo
VI. Juliana Hendriks van Otterlo, geboren op 26-04-1772 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 03-05-1772 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Juliana: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 5 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/5-6
Juliana is overleden op 13-03-1849 in Apeldoorn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1849 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Juliana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannes Buisman (geb. ±1807) en Simon Veldhuis (±1823-1852).
Notitie bij overlijden van Juliana: Aktenr. 40 : Reg.nr. 6501 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Arbeidster
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op 21-10-1804 in Apeldoorn [bron: Jos Mewe] met Daniel Ligt, 35 jaar oud, nadat zij op 26-09-1804 in Apeldoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: Jos Mewe]. Bij het kerkelijk huwelijk van Juliana en Daniel was de volgende getuige aanwezig: Dina Jurriens (1743-1815) [zie 129] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Juliana en Daniel: Ondertrouw RBS 53-57 425-1 : DTB 46/122-6
Daniel is geboren op 21-05-1769 in Oosterbeek, zoon van Hartger Daniels Ligt en Teunisje Herms van Maanen. Hij is gedoopt op 21-05-1769 in Oosterbeek [bron: Jos Mewe].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 1330.2 93-7
Daniel is overleden op 07-06-1808 in Hall (Brummen), 39 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1808 in Hall (Brummen).
Notitie bij overlijden van Daniel: Akte 378/139-2 en akte 371/20-21
Notitie bij Daniel: Ook Daniel Licht
VII. Aaltjen Hendriks van Otterlo, geboren omstreeks 1774 in Beekbergen, dochter van Henderik Claassen (zie 128). Aaltjen is overleden op 08-08-1834 om 23:00 in Apeldoorn, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1834 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen waren de volgende getuigen aanwezig: Derk van Gerrevink (1793-1848) en Arnoldus Koens (geb. ±1796).
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 91 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Notitie bij Aaltjen: Ook Aaltjen Hendriks en Aaltjen Klaassen
Aaltjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-04-1798 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Berg, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 63 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 66 : Akteplaats: Beekbergen
Hendrik is geboren in 03-1765 in Apeldoorn, zoon van Johannes van den Berg en Hendrika Zegers. Hij is gedoopt op 10-03-1765 in Apeldoorn [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente Apeldoorn : Paginanr. 131 volgnr. op de pagina 16 : Akteplaats: Apeldoorn
Hendrik is overleden op 07-02-1830 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 25 : Reg.nr. 6504 : Akteplaats: Apeldoorn
Beroep:
Papiermaker, arbeider
VIII. Fredrika Hendriks Claassen, geboren op 29-08-1775 in Beekbergen [bron: Jos Mewe], dochter van Henderik Claassen (zie 128). Zij is gedoopt op 03-09-1775 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Fredrika: Kerkelijke gemeente : Beekbergen : Paginanr. 16 volgnummer op de pagina 10 : Reg.nr. 65 : Doopplaats: Beekbergen
DTB 65/16-10
Fredrika is overleden op 10-05-1778 in Beekbergen, 2 jaar oud [bron: Jos Mewe]. Zij is begraven op 14-05-1778 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de begrafenis van Fredrika was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Groot.
Notitie bij overlijden van Fredrika: Kerkelijk gemeente : Beekbergen : Paginanr. 83 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 68.1
DTB 68.1/83-1
Notitie bij Fredrika: Opm.: ook van Otterloo
130 Hendrik Riks [par/002/07.01].
Hij trouwde met
131 Hendrika Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willempje Hendriks, geboren in Kootwijk, dochter van Hendrik Riks [par/002/07.01] (zie 130).
Beroep:
Bouwvrouw, landvrouw
Willempje trouwde op 19-03-1786 in Kootwijk [bron: Gelders Archief] met Jan Gijsbertsen (ook Gisbertsen), 52 of 53 jaar oud, nadat zij op 03-03-1786 in Kootwijk in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Jan: Kerkelijke gemeente: Kootwijk : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 203 : Akteplaats: Kootwijk
3 maart 1786 na 3 voorgaande Huwelijks Proclamatien den 19 maart te Kootwijk getrouwd.
Beide wonende onder Kootwijk
Opm.: Jan weduwnaar van Geurtje Knelis en Aertjen Jacobs
Jan is geboren in 03-1733 in Deelen, zoon van Gijsbert Jansen en Geertjen Gijsberts. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 11 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterloo
Jan is weduwnaar van Geurtje Knelis (ook Kornelissen) (ovl. vóór 1773), met wie hij trouwde op 13-11-1766 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Jan is weduwnaar van Aertjen Jacobs (ovl. vóór 1786), met wie hij trouwde op 08-05-1773 in Barneveld [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Bouwman, landman
II. Margritha (Margrieta, Margrita, Grietje) Hendriks Riks, geboren omstreeks 1767 in Barneveld (zie 65).
132 Goossen Starink geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen).
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1782 in Voorst [bron: Gelders Archief] met de ongeveer 27-jarige Berendina Hendriks. Goossen en Berendina gingen op 12-04-1782 in Voorst in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Goossen en Berendina: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 46 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr.1590 : Akteplaats: Voorst
Beide wonende te Voorst
Geproclameerd 14-04 / 21-04 en 28-04-1782
133 Berendina Hendriks geboren omstreeks 1755.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Starink, geboren op 12-03-1783 in Voorst (zie 66).
II. Willem Starink, geboren in 1787 in Rhienderen (Brummen), zoon van Goossen Starink (zie 132). Willem is overleden op 21-07-1816 in Oeken (Brummen), 28 of 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1816 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 32
Beroep:
Boerenknecht
134 Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] geboren omstreeks 1750. Teunis is overleden op 22-09-1795 in Brummen, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 25-09-1795 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 35 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 26-04-1767 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de ongeveer 27-jarige Christina Elisabeth van Vheelen. Teunis en Christina gingen op 11-04-1767 in Brummen in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Teunis en Christina: Bruid en bruidegom beide wonende te Brummen
135 Christina Elisabeth van Vheelen geboren omstreeks 1740 in Brummen. Christina is overleden op 19-04-1818 in Brummen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Christina: Aktenr. 25 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Christina: Ook vermeld als Christina Elisabeth van Wheelen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
07-07-1805     huwelijk Hendrik Gerrits Bleumink (±1782-1831) en Aaltjen Peppelenbosch (1783-1850) [zie 135,VII]    [moeder bruid]   [bron: Gelders Archief]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Hendrik(sen) Theunissen Peppelbosch, geboren in 02-1769 in Brummen, dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Zij is gedoopt op 24-02-1769 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 180 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
II. Peppelenbosch, levenloos geboren kind, geboren op 26-06-1770 in Brummen, kind van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Hij of zij is begraven op 30-06-1770 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 123 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 367 : Begraafplaats: Brummen
III. Garret Hendrikz Theunisch Peppelenbosch, geboren in 02-1771 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Hij is gedoopt op 27-02-1771 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 199 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
IV. Garrit Jan Peppelenbosch, geboren op 24-12-1774 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Hij is gedoopt op 25-12-1774 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Garrit was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 248 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 360 : Doopplaats: Brummen
Garrit is overleden op 12-07-1838 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1838 [bron: Groninger Archieven].
Notitie bij overlijden van Garrit: Aktenr. 514
Notitie bij Garrit: Ook Garrit Jan Peppelenbusch
Beroep:
Arbeider, zolderknecht, voerman (+)
Garrit trouwde, 39 jaar oud, op 25-12-1813 in Groningen [bron: Groninger Archieven] met Geertijn Bontekoe, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Garrit en Geertijn: Aktenr. 171
Geertijn is geboren op 18-01-1789 in Groningen, dochter van Tonnis Geerts Bontekoe en Jantijn Roelfs Benning. Geertijn is overleden op 08-05-1884 in Uithuizermeeden, 95 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
V. Berendt Teunis(sen) Peppelenbos(ch), geboren op 07-10-1778 in Brummen, zoon van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Bij de geboorteaangifte van Berendt was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Hendrikz Peppelenbos(ch). Hij is gedoopt op 18-10-1878 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berendt: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
VI. Johanna (Teunis(sen)) Peppelenbosch, geboren op 29-10-1780 in Brummen (zie 67).
VII. Aaltjen Peppelenbosch, geboren op 27-05-1783 in Rhienderen (Brummen), dochter van Teunis Hendriks Peppelenbosch [par/002/07.02] (zie 134). Zij is gedoopt op 29-05-1783 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Aeltjen Hegensteijn.
Notitie bij de geboorte van Aaltjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 114 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Aaltjen is overleden op 21-12-1850 in Rhienderen (Brummen), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltjen: Aktenr. 109
Beroep:
Dagloonster
Aaltjen trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1805 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Gerrits Bleumink, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: C.L. Dijkman, H. Pothoff en Christina Elisabeth van Vheelen (±1740-1818) [zie 135] [moeder bruid].

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 206 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Bruidegom wonende te Brummen en bruid wonende onder Brummen
Hendrik is geboren omstreeks 1782 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Johanna (Janna) Bleumink. Hendrik is overleden op 22-02-1831 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26
Beroep:
Dagloner
136 Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03]. Gert is overleden vóór 1814 in Zutphen.
Beroep:
Tuinman
Hij trouwde op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790] met de ongeveer 25-jarige Henders(ken) Platenburg. Het kerkelijk huwelijk tussen Henders(ken) en Gert vond plaats op 03-11-1779 in Zutphen [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen Trouwen 1776-1790 blz.28].
137 Henders(ken) Platenburg geboren omstreeks 1754 in Voorst. Henders(ken) is overleden op 14-06-1839 in Zutphen, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henders(ken): Aktenr. 171 : Reg.nr. 1866 : Akteplaats: Zutphen
Notitie bij Henders(ken): Ook Henders Platenbarg, Hendersken Pieterberg en Henders Pletenburg
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jenneken Wigman, geboren omstreeks 1780 in Zutphen, dochter van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 136). Jenneken is overleden op 16-08-1824 in Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneken: Aktenr. 123 : Reg.nr. 1863 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Dienstmeid
II. Peter Wigman, geboren omstreeks 1781 in Zutphen (zie 68).
III. Derk Wigman (Wiegman en Wijgman), geboren op 01-08-1784 in Zutphen, zoon van Gert Jan (ook Garret Jan) Wigman [par/002/07.03] (zie 136). Derk is overleden op 21-04-1852 om 04:30 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1852 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Derk waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Beker (±1807-1867) en Gerrit Jan Beker (geb. ±1818).
Notitie bij overlijden van Derk: Aktenr. 120 : Reg.nr. 1869 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Steenbakkersgezel, tuinman, hovenier, timmerman, landbouwer
Religie:
Gereformeerd
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1812 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Martiena (ook Martha) Westhoven, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derk en Martiena: Aktenr. 26 : Reg.nr. 1735 : Akteplaats Zutphen
Martiena is geboren op 06-09-1786 in Doetinchem, dochter van Hendricus Westhoven (Westhaven) en Johanna (Janna) Weenink. Martiena is overleden op 17-05-1854 in Zutphen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1854 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Martiena: Aktenr. 184
Notitie bij Martiena: ook Marta Weshoven
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Gereformeerd
138 Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04].
Beroep:
Bouwman
Hij trouwde omstreeks 1760 met
139 Johanna (Janna) Terink (ook Egberts Teerinck).
Notitie bij Johanna: Ook Teerink en Terinks
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Engbert Gerrits Schurink (ook Jansen), geboren in 11-1761 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 138). Hij is gedoopt op 15-11-1761 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engbert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 36 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
II. Catharine Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 11-1763 in Broek (Voorst), dochter van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 138). Zij is gedoopt op 20-11-1763 in Voorst. Catharine is overleden op 04-11-1855 in Zutphen, 91 of 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharine: Aktenr. 270 : Reg.nr. 1870 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergierster
Catharine:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 28-06-1801 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Garret Jan Harenberg, 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Garret: Kerkelijke gemeente: Zutphen : Pagina: 59 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1912.06 : Akteplaats: Zutphen
Garret is geboren in 08-1762 in Baak (Steenderen), zoon van Jan Harenberg Berendsen en Essele Hendriks Enserink. Hij is gedoopt op 08-08-1762 in Steenderen en Bronkhorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garret: Kerkelijke gemeente: Steenderen en Bronkhorst : Pagina: 237 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1426 : Doopplaats: Steenderen en Bronkhorst
Garret is overleden op 28-03-1820 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Garret: Aktenr. 65 : Reg.nr. 1862 : Akteplaats: Zutphen
Beroep:
Herbergier
Religie:
Nederduits Gereformeerd
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-03-1822 in Zutphen [bron: Gelders Archief] met Hendrik Wolterink, 37 of 38 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharine en Hendrik: Aktenr. 7 : Reg.nr. 1737 : Akteplaats: Zutphen
Opm.: Catharine weduwe van Garret Jan Harenberg
Hendrik is geboren in 1784 in Aalten, zoon van Derk Wolterink en Teruniske Schreurs.
Beroep:
Commissionair
III. Evert Jan Gerrits Schurinck (ook Jansen), geboren in 08-1765 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 138). Hij is gedoopt op 18-08-1765 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Evert: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 51 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
IV. Jan(nes) Jansen, geboren omstreeks 1775 in Hoven (Zutphen), zoon van Gerrit Jan Jansen (ook Schurinck) [par/002/07.04] (zie 138). Jan(nes) is overleden op 22-06-1846 in Zutphen, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-06-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan(nes): Aktenr. 145
Beroep:
Landbouwer
Jan(nes) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-02-1797 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika Jansen Panhuis, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 03-02-1797 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan(nes) en Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 34 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 371.1 : Akteplaats: Brummen
Bruidegom wonende te Hoven (Zutphen) en bruid geboren en wonende te Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1770 in Brummen, dochter van Jan Egbertszoon Panhuijs en Eva Jansen Esveld. Hendrika is overleden op 05-01-1844 in Zutphen, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-01-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 6 : Reg.nr. 1867 : Akteplaats: Zutphen
V. Gerhardina (Gardina) Jansen, geboren op 03-01-1782 in Zutphen (zie 69).
140 Gerrit Jan Heuterman geboren in 12-1751 in Almen. Hij is gedoopt op 26-12-1751 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Geboren op het Wunderink onder Harfsen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 03-02-1792 in Warnsveld [bron: Gelders Archief] met de 32-jarige Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink).

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hendrica: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 44 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1695 : Akteplaats: Warnsveld
141 Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink) geboren op 09-12-1759 in Vorden. Zij is gedoopt op 09-12-1759 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 111 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Heuterman, geboren op 20-01-1793 in Brummen (zie 70).
II. Harmen Heuterman, geboren op 08-03-1795 in Voorst, zoon van Gerrit Jan Heuterman (zie 140). Hij is gedoopt op 18-03-1795 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 167 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
142 Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) geboren in 08-1748 in Voorst. Hij is gedoopt op 18-08-1748 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke Gemeente: Voorst : Pagina: 121 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
Hendrik is overleden op 31-12-1795 in Brummen, 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-01-1796 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 37 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 369 : Begraafplaats: Brummen
Notitie bij Hendrik: ook Hendrik Willem Hendriks Schaep
Beroep:
Kuiper
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hendrik is weduwnaar van Mechtelt (Megteld) Derkz (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 29-03-1772 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)].
Hij trouwde (2), 33 jaar oud, op 28-07-1782 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met de 29-jarige Janna Wagenvoort (zie 143 hieronder). Hendrik en Janna gingen op 06-07-1782 in Almen in ondertrouw [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 44 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 779 : Akteplaats: Almen
Opm.: Hendrik weduwnaar van Mechteld Derks
Opm.: Hendrik en Janna zijn op 26-07-1872 met attestatie naar Brummen vertrokken om daar in den echt bevestigt te worden
143 Janna Wagenvoort geboren in 12-1752 in Almen. Zij is gedoopt op 03-12-1752 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Almen Pagina: 61 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Janna is overleden op 27-01-1822 in Oeken (Brummen), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 12 : Reg.nr. 5980 : Akteplaats: Brummen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde (2) in 1797 in Brummen met Hendrik Beekman (±1755-1831), ongeveer 42 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteldjen Schaapvonder, geboren op 29-02-1784 in Oeken (Brummen), dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Mechteldjen was de volgende getuige aanwezig: Mechteld Swarthof.
Notitie bij de geboorte van Mechteldjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 125 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Opm.: op den zelfden dag gedoopt en geboren
Mechteldjen is overleden op 22-11-1855 in Oeken (Brummen), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteldjen: Aktenr. 109
Mechteldjen trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1807 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Evert Jan Bloemenkolk, 24 jaar oud. Evert is geboren op 28-07-1783 in Empe (Brummen), zoon van Evert Bloemenkolk en Geertruij Janssen. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Brummen. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willemke Bloemenkolk. Evert is overleden op 28-03-1856 in Oeken (Brummen), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 34
Beroep:
Dagloner
II. Gerretjen Schaepsvonder, geboren op 26-03-1786 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op 31-03-1786 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerretjen was de volgende getuige aanwezig: Theuntjen Gerritz.
Notitie bij de geboorte van Gerretjen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 156 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
III. Hendrika Schaepsvonder, geboren op 11-03-1788 in Brummen, dochter van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Zij is gedoopt op 16-03-1788 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 143,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 186 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
IV. Hendrik Jan Schaapvonder, geboren in 01-1790 in Brummen, zoon van Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder) (zie 142). Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Brummen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrika van Loo (±1772-1850) [zie 143,IV].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 209 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 361 : Doopplaats: Brummen
Hendrik is overleden op 29-11-1855 in Oeken (Brummen), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1855 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 113
Beroep:
Kuiper, landbouwer
Getuige bij:
18-03-1848     huwelijk Bernard(us) Wigman (1819-1897) en Janna Heuterman (1821-1889) [zie 35]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Gelders Archief]
05-03-1849     geboorteaangifte Gerdina Johanna (ook Grada Johanna) Wigman (1849-1940) [zie 17]    [oudoom moederszijde]   [bron: Gelders Archief]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1815 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Hendrika van Loo, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hendrika: Aktenr. 7 : Reg.nr. 6045 : Akteplaats: Brummen
Hendrika is geboren omstreeks 1772 in Oeken (Brummen), dochter van Jan van Loo en Janna Schaap(s)vonder. Zij is gedoopt omstreeks 1772 in Oeken (Brummen). Hendrika is overleden op 17-03-1850 in Oeken (Brummen), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 21 : Reg.nr. 5978 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Huiswerkdoende
Getuige bij:
16-03-1788     doop Hendrika Schaepsvonder (geb. 1788) [zie 143,III]   [bron: Gelders Archief]
24-01-1790     doop Hendrik Jan Schaapvonder (1790-1855) [zie 143,IV]   [bron: Gelders Archief]
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 01-02-1851 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerritje Bouhof, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Gerritje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 6042 : Akteplaats: Brummen
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika van Loo
Gerritje is geboren op 15-05-1830 in Oeken (Brummen), dochter van Dirk Bouhof en Johanna Kolkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1830 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Aktenr. 67 : Reg.nr. 6055 : Akteplaats: Brummen
Gerritje is overleden op 06-04-1887 in Brummen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1887 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Aktenr. 47
Gerritje trouwde later op 01-11-1856 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Manus Koning (1831-1907).
Beroep:
Dienstmeid
V. Steventje Schaapvonder, geboren op 03-10-1794 in Oeken (Brummen) (zie 71).
144 Nn Smits.
Hij trouwde met
145 Petronella Smits geboren op 29-02-1784 in Grave. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Grave. Petronella is overleden op 18-03-1829 in Hedel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1929 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Petronella trouwde (2) omstreeks 1808 in Hedel met Maarten Freterus (±1760-1811), ongeveer 48 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. David Smits, geboren op 28-01-1801 in Nederhemert (zie 72).
146 Egon Akkerman geboren op 11-01-1761 in Hedel. Egon is overleden op 11-05-1822 in Hedel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 10 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 31-01-1794 in Hedel met de 24-jarige
147 Anna (Anneke) Valk geboren in 02-1769 in Hedel. Zij is gedoopt op 26-02-1769 in Hedel. Anna is overleden op 12-12-1826 in Hedel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 24 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonie Akkerman, geboren omstreeks 1790 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Antonie is overleden op 02-10-1822 in Hedel (Maasdriel), ongeveer 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1822 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonie: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
II. Jan Akkerman, geboren op 18-01-1795 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Jan is overleden op 27-12-1831 in Hedel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 59 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
III. Johannis Akkerman, geboren op 20-05-1796 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Johannis is overleden op 03-09-1824 in Hedel, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johannis: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Johannis trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1820 in Hedel met Elizabeth (Lijsbeth) van Malsen, 32 jaar oud. Lijsbeth is geboren op 22-10-1787 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld. Lijsbeth is overleden op 20-10-1872 in Hedel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1872 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Aktenr. 62 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel
Lijsbeth trouwde later op 17-04-1841 in Hedel met Cornelis van ’t Zand (1807-1883).
IV. Jenneke Akkerman, geboren op 08-01-1798 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 146). Jenneke is overleden op 17-06-1853 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 43 : Reg.nr. 2219 : Akteplaats: Zaltbommel
Beroep:
Arbeidster
Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1827 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Bastiaan Oosthoek.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Bastiaan: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider
V. A(a)lbertus Akkerman, geboren op 11-06-1799 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Hij is gedoopt op 16-06-1799 in Hedel. A(a)lbertus is overleden op 23-05-1848 in Hedel, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1848 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van A(a)lbertus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Beroep:
Arbeider, slagter
A(a)lbertus trouwde, 24 jaar oud, op 09-06-1824 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Dirkje van Malsen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van A(a)lbertus en Dirkje: Aktenr. 6 : Reg.nr. 4333 : Akteplaats: Hedel
Dirkje is geboren op 20-10-1799 in Hedel, dochter van Joost van Malsen en Elizabeth (Lijsbet) Jaarsveld.
VI. Jacomijntje (ook Willemijntje - Mijntje) Akkerman, geboren op 09-02-1801 in Hedel (zie 73).
VII. Gerrit Akkerman, geboren op 04-02-1805 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146). Hij is gedoopt op 10-02-1805 in Hedel. Gerrit is overleden op 16-01-1861 in ’s-Hertogenbosch, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Elders overleden
Aktenr. 8 : Reg.nr. 4317 : Akteplaats: Hedel d.d. 02-02-1861
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1836 in Hedel [bron: Gelders Archief] met Geertje (ook Gerritje) Wolfers, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geertje: Aktenr. 5 : Reg.nr. 4332 : Akteplaats: Hedel
Geertje is geboren op 17-11-1813 in Kerkwijk. Geertje is overleden op 02-07-1866 in Hedel, 52 jaar oud.
VIII. Anneke Akkerman, geboren op 16-12-1807 in Hedel, dochter van Egon Akkerman (zie 146).
Beroep:
Dienstbaar
Anneke trouwde, 28 jaar oud, op 27-04-1836 in Amsterdam [bron: Noord Hollands Archief] met Gerrit Botterop, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anneke en Gerrit: Aktenr. Reg.2 fol. 124v : Akteplaats: Amsterdam
Gerrit is geboren omstreeks 1809 in Vreeland.
Beroep:
Kamerbehanger, mobiel schutter
IX. Jacobus Akkerman, geboren op 20-09-1810 in Hedel, zoon van Egon Akkerman (zie 146).
X. Egon Akkerman, geboren op 26-07-1814 in Hedel (Maasdriel), zoon van Egon Akkerman (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1814 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Egon: Aktenr. 15 : Reg.nr. 4338 : Akteplaats: Hedel
Egon is overleden op 09-11-1881 in Bruchem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Egon: Aktenr. 9 : Reg.nr. 3921 : Akteplaats: Bruchem
Beroep:
Boerenknecht, arbeider
Egon:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 16-01-1844 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Johanna Groeneveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is geboren op 08-01-1823 in Kerkwijk, dochter van Johannes Groeneveld en Clasina Westerlaken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Aktenr. 2 : Reg.nr. 3936 : Akteplaats: Kerkwijk
Johanna is overleden op 12-01-1852 in Kerkwijk, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1852 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Aktenr. 1 : Reg.nr. 3922 : Akteplaats: Kerkwijk
Beroep:
Arbeidster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 04-08-1852 in Kerkwijk [bron: Gelders Archief] met Elizabeth Reuvers, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Egon en Elizabeth: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3931 : Akteplaats: Kerkwijk
Opm.: Egon weduwnaar van Johanna Groeneveld
Elizabeth is geboren op 12-02-1812 in Hedel, dochter van Aart Reuvers en Aaltje van Deventer. Elizabeth is overleden op 18-06-1882 in Hedel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 21 : Reg.nr. 4316 : Akteplaats: Hedel
148 Hendrik Cornelisse de Fijter geboren op 22-09-1743 in Andel. Hij is gedoopt op 22-09-1743 in Andel. Hendrik is overleden op 28-12-1786 in Andel, 43 jaar oud.
Hij trouwde, 42 jaar oud, op 19-02-1786 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 28-jarige
149 Gijsbertje van Andel geboren op 05-01-1758 in Andel.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis de Fijter, geboren op 11-05-1786 in Andel (zie 74).
150 Dirk Rink geboren op 21-12-1749 in Haaften. Hij is gedoopt op 21-12-1749 in Haaften.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1790 in Haaften met de 22-jarige
151 Johanna Meijer geboren op 13-12-1767 in Haaften. Zij is gedoopt op 13-12-1767 in Haaften.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Rink, geboren op 26-05-1791 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 150). Zij is gedoopt op 29-05-1791 in Haaften. Adriaantje is overleden op 12-01-1874 in Zaltbommel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Adriaantje: Aktenr. 3 : Reg.nr. 2217
Adriaantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1815 in Zaltbommel [bron: Gelders Archief] met Arnoldus Prillevitz, 57 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriaantje en Arnoldus: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2257 : Akteplaats: Zaltbommel
Opm.: Arnoldus weduwnaar van Neeske Verploeg
Opm. 2: wettiging 1 kind
Arnoldus is geboren op 16-03-1758 in Zaltbommel, zoon van Cornelis Arnoldus Prillevitz en Geertruida Agatha van Wijk. Hij is gedoopt op 16-03-1758 in Zaltbommel. Arnoldus is overleden op 09-06-1822 in Zaltbommel, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 25-04-1828 in Haaften met Johannes van Aalsburg, 62 jaar oud. Johannes is geboren op 13-04-1766 in Haaften, zoon van Rochus van Aalsburg en Berbera Uitermerkt. Hij is gedoopt op 13-04-1766 in Haaften. Johannes is overleden op 12-10-1850 in Haaften, 84 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Anna Zonneveld (1768-1808), met wie hij trouwde op 24-03-1794 in Herwijnen.
Beroep:
Arbeider
II. Elisabeth Rink, geboren op 27-06-1793 in Haaften (zie 75).
III. Hendrika Rink, geboren op 10-08-1795 in Haaften, dochter van Dirk Rink (zie 150). Zij is gedoopt op 16-08-1795 in Haaften.
152 Jacob Evertse Boudewijn geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe). Hij is gedoopt op 03-04-1768 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Jacob is overleden op 07-12-1847 in Avezaath (Zoelen), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1847 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 38
Notitie bij Jacob: Ook Jacob Evertsen
Beroep:
Schaapherder, landman
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-03-1793 in Buren met de ongeveer 28-jarige Willemijntje Doorn. Jacob en Willemijntje gingen op 23-02-1793 in Buren in ondertrouw.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Willemijntje: Bruidegom wonende te Avezaath
Bruid wonende te Buren
153 Willemijntje Doorn geboren omstreeks 1765 in Zoelen. Willemijntje is overleden op 07-03-1845 in Zoelen, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Aktenr. 10
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Evert Boudewijn, geboren op 04-06-1793 in Avezaath (zie 76).
II. Cornelis Evertse, geboren op 20-04-1796 in Zoelen, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 152). Hij is gedoopt op 24-04-1796 in Avezaath. Cornelis is overleden op 28-09-1873 in Kapel-Avezaath, 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Ook wel genaamd Cornelis Boudewijn
Beroep:
Bouwknecht, arbeider, dagloner
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1820 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Anna Cornelia van Eck, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Anna: Aktenr. 8
Anna is geboren op 04-08-1799 in Tiel, dochter van Goossen Hendriks van Eek en Alberdina van der Muijden. Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Tiel. Anna is overleden op 06-06-1885 in Kapel-Avezaath, 85 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd Johanna Cornelia van Eek
III. Hendrik Boudewijn, geboren op 01-10-1797 in Avezaath, zoon van Jacob Evertse Boudewijn (zie 152). Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Kapel-Avezaath (Zoelen). Hendrik is overleden op 09-01-1882 in Zoelen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 1
Beroep:
Boerenknecht, arbeider, landbouwer
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 14-09-1833 in Varik met Lena van Maren, 32 jaar oud. Lena is geboren op 09-07-1801 in Heesselt, dochter van Jan Andries van Maren en Willemke van Gameren. Zij is gedoopt op 10-07-1801 in Heesselt. Lena is overleden op 18-08-1882 in Hurwenen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lena: Aktenr. 12
Notitie bij Lena: Ook Lena (Leentje) van Haren en Maaren
154 P(i)eter van Mameren geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath. Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van P(i)eter: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 4 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
P(i)eter is overleden op 20-03-1819 in Zoelen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1819 [bron: Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van P(i)eter was de volgende getuige aanwezig: Willem Petersz van Mameren (geb. 1790) [zie 155,I] [zoon].
Notitie bij overlijden van P(i)eter: Aktenr. 8 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Veldschutter, schoolmeester
P(i)eter trouwde (2) op 21-12-1810 in Wadenoijen met Hendrijntje (Hendrica) van Os (1761-1841), 48 of 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, op 06-12-1789 in Opijnen met de 19-jarige
155 Jenneke Tibo geboren op 19-02-1770 in Opijnen. Zij is gedoopt op 25-02-1770 in Opijnen. Jenneke is overleden op 19-02-1808 in Kapel-Avezaath, 38 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1808 in Kapel-Avezaath.
Notitie bij Jenneke: Ook Jenneke Fibo
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Petersz van Mameren, geboren op 21-03-1790 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op 28-03-1790 in Avezaath.
Beroep:
Boerenknecht, kuiper
Getuige bij:
21-03-1819     overlijdensaangifte P(i)eter van Mameren (1761-1819) [zie 154]    [zoon]   [bron: Gelders Archief]
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 09-03-1815 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Willemke van Steenis (Stenis), 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemke: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Willemke is geboren op 20-09-1790 in Wadenoijen, dochter van Arie van Ste(e)nis en Hendrica van Ackooij. Zij is gedoopt op 26-09-1790 in Wadenoijen. Willemke is overleden op 26-04-1844 in Wadenoijen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemke: Aktenr. 10 Reg.nr. 2691 : Akteplaats: Wadenoijen (Tiel)
II. Seijke (Sijke) van Mameren, geboren op 22-07-1791 in Kapel-Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op 24-07-1791 in Kapel-Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Seijke: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina:28 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Seijke is overleden op 28-03-1862 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seijke: Aktenr. 73
Notitie bij Seijke: Opm.: ook Cijntje van Mameren
Seijke trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1822 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hermen Hermsen Zweers ( Hermen Zweeren) van Otterlo, 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Seijke en Hermen waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Snorn (geb. ±1779), Frans Kuber (geb. ±1782), Albert Meulenbroek (geb. ±1783) en Bernardus Coeler (geb. ±1792).

Notitie bij het huwelijk van Seijke en Hermen: Aktenr. 31 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: wettiging 1 kind genaamd Zweer Herman
Hermen is geboren op 21-01-1776 in Otterlo, zoon van Zweer Hermsen en Evertje Lubberts(en) (van Esveld). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Gelders Archief]. Hij is gedoopt op 04-02-1776 in Otterloo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermen: Kerkelijke gemeente Otterloo : Pagina 6 : Volgnr. op pagina: 8 : Inventarisnr. 603 : Toegangsnr.: 0176
Hermen is overleden op 16-04-1844 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1844 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermen: Aktenr. 70 : Reg.nr. 5213 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Hermen: ook Harmen Zweers van Otterloo
Beroep:
Militair, gepensioneerd tweede luitenant en Ridder van de Wilemsorde vierde klasse, landbouwer, bakker te Ede
III. Maria van Mameren, geboren op 23-01-1793 in Avezaath (zie 77).
IV. Gerardus van Mameren, geboren op 22-05-1794 in Kapel-Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op 01-06-1794 in Kapel-Avezaath. Gerardus is overleden op 12-12-1873 in Kapel-Avezaath, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1873 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerardus: Aktenr. 48 : Reg.nr. 2097 : Akteplaats: Zoelen
Notitie bij Gerardus: Opm.: ook Gerhardus van Mameren
Beroep:
Arbeider, onderwijzer, hoofdonderwijzer
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1817 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Aartje van Niekerk, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: Aktenr. 10 : Reg.nr. 2104 : Akteplaats: Zoelen
Aartje is geboren op 21-02-1799 in Est, dochter van Jan van Niekerk en Cornelia van Empel. Zij is gedoopt op 24-03-1799 in Kapel-Avezaath. Aartje is overleden op 28-04-1883 in Kapel-Avezaath, 84 jaar oud.
V. Stijntje van Mameren, geboren op 29-05-1796 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op 05-06-1796 in Avezaath. Stijntje is overleden op 10-04-1866 in Asch (Buren), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Stijntje: Aktenr. 10
Beroep:
Dienstmeid
Stijntje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 06-11-1830 in Buren [bron: Gelders Archief] met Bart van Arkel, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Bart: Aktenr. 6
Bart is geboren in 01-1801 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 26-01-1801 in Zoelmond (Buren). Bart is overleden op 08-06-1831 in Grave, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Bart: Elders overleden
Aktenr. 30 van de gemeente Buren
Beroep:
Boerenknecht, kanonnier
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 27-06-1835 in Buren [bron: Gelders Archief] met Dirk van Arkel, 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Stijntje en Dirk: Aktenr. 11
Stijntje weduwe van Bart van Arkel
Dirk is geboren op 15-03-1803 in Zoelmond, zoon van Nicolaas (Klaas) van Arkel (Erkel) en Catharina van Biemont. Hij is gedoopt op 27-03-1803 in Buren. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Maria van Biemond. Dirk is overleden op 28-10-1889 in Utrecht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1889 [bron: Het Utrechts Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 1659
Beroep:
Arbeider
VI. Peter van Mameren, geboren op 22-11-1798 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op 25-11-1798 in Avezaath.
Beroep:
Timmerman
Peter trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1827 in Vuren [bron: Gelders Archief] met Geertruij van Westreenen, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Peter en Geertruij: Aktenr. 9
Geertruij is geboren op 14-08-1807 in Vuren, dochter van Andries van Westreenen en Hendrika van ’t Voort.
VII. Cornelis van Mameren, geboren op 27-08-1800 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 154). Hij is gedoopt op 31-08-1800 in Avezaath. Cornelis is overleden op 21-11-1831 in Harderwijk, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Elders overleden
Aktenr. 157 : Reg.nr. 4386 : Akteplaats: Harderwijk dd 21-11-1831
Aktenr. 29 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Zoelen dd 23-12-1831 Art. 50 / 51
Beroep:
Arbeider, schutter
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1831 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Lijntje van Zomeren, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Lijntje: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Lijntje is geboren op 09-02-1803 in Herwijnen, dochter van Jan van Zomeren en Maaijke van Haaften. Zij is gedoopt op 13-02-1803 in Herwijnen. Lijntje is overleden op 25-10-1866 in Tiel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Lijntje: Aktenr. 251 : Reg.nr. 1487 : Akteplaats: Tiel
Lijntje trouwde later op 14-11-1835 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Elbertus Horsting (1787-1844).
Lijntje trouwde later op 16-11-1850 in Tiel [bron: Gelders Archief] met Johannes Joseph de Kleijn (1805-1870).
Beroep:
Dienstmeid, werkster
VIII. Jan van Mameren, geboren op 19-08-1802 in Avezaath, zoon van P(i)eter van Mameren (zie 154). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria van Driel (1730-1813) [zie 309] [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 29-08-1802 in Avezaath. Jan is overleden op 07-09-1833 om 08:00 in Avezaath (Zoelen), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
Beroep:
Fuselier
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1827 in Wadenoijen [bron: Gelders Archief] met Grietje van Os, 24 of 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2702 : Akteplaats: Wadenoijen
Opm.: wettiging 1 kind
Grietje is geboren in 12-1802 in Zoelen, dochter van Hendrik van Os en Maria van Asch. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Zoelen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Grietje: DTB Dopen: Zoelen : Reg.nr. 1862
Grietje is overleden op 26-01-1851 in Avezaath (Zoelen), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenr. 4 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
IX. Jenneke van Mameren, geboren op 09-11-1805 in Avezaath, dochter van P(i)eter van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op 08-12-1805 in Avezaath. Jenneke is overleden op 28-06-1842 in Zoelen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1842 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Aktenr. 23 : Reg.nr. 2096 : Akteplaats: Zoelen
Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1827 in Zoelen [bron: Gelders Archief] met Dirk Lodewijk Bauw, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jenneke en Dirk: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2105 : Akteplaats: Zoelen
Dirk is geboren in 01-1800 in Ingen (Lienden), zoon van Fier Bauw en Hendrika van der Horst. Hij is gedoopt op 12-01-1800 in Ingen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Kerkelijke gemeente: Ingen : Pagina: 130 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1055.1 : Doopplaats: Ingen
Dirk is overleden op 08-05-1883 in Zoelen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-05-1883 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Dirk: Aktenr. 19 : Reg.nr. 2098 : Akteplaats: Zoelen
Beroep:
Schoenmaker
X. Teuntje van Mameren, geboren op 11-02-1808 in Avezaath (Zoelen), dochter van P(i)eter van Mameren (zie 154). Zij is gedoopt op 06-03-1808 in Avezaath (Zoelen). Teuntje is overleden op 06-02-1899 in Tricht (Buurmalsen), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1899 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Aktenr. 8
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Teuntje trouwde, 23 jaar oud, op 14-03-1831 in Buurmalsen [bron: Gelders Archief] met Evert van der Heijden, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Evert: Aktenr. 1
Evert is geboren op 12-07-1797 in Beusichem, zoon van Evert van der Heijden en Aertje Elizabeth van Asch. Hij is gedoopt in 07-1797 in Beusichem. Evert is overleden op 20-11-1874 in Tricht (Buurmalsen), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1874 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 22
Beroep:
Boerenknecht, dagloner, arbeider
156 Roeland van Mourik geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem).
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 04-04-1773 in Zoelmond met de 21-jarige
157 Grietje van Dam geboren in 05-1751 in Zoelmond. Zij is gedoopt op 20-05-1751 in Zoelmond.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis van Mourik, geboren op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem), zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Hij is gedoopt op 27-03-1774 in Zoelmond (Beusichem). Teunis is overleden op 25-01-1836 in Beusichem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1836 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Teunis: Aktenr. 2
Notitie bij Teunis: Opm.: ook van Maurik
Beroep:
Wagenmaker
Teunis trouwde met Adriana van Hemert.
Beroep:
Arbeidster
II. Dirk Gosen van Mourik, geboren op 25-12-1777 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Hij is gedoopt op 25-12-1777 in Zoelmond.
III. Loth van Mourik, geboren op 10-07-1785 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Loth is overleden op 11-02-1846 in Beusichem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Loth: Aktenr. 4
Beroep:
Werkman, arbeider
Loth trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1812 in Beusichem [bron: Gelders Archief] met Aaltje Fermijn, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Loth en Aaltje: Aktenr. 15
Aaltje is geboren omstreeks 1785 in Zoelmond.
IV. Gerrit van Mourik, geboren omstreeks 1787 in Zoelmond, zoon van Roeland van Mourik (zie 156). Gerrit is overleden op 17-11-1853 in Zoelmond (Beusichem), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 39
Beroep:
Landbouwer
V. Roelof (Roeland) van Mourik (Maurik), geboren op 31-07-1791 in Zoelmond (zie 78).
158 Jasper de Vos geboren op 08-04-1759 in Everdingen.
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 27-11-1799 in Everdingen met de 22-jarige
159 Aaltje Geurts van Leeuwen geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Kind uit dit huwelijk:
I. Elizabeth de Vos, geboren omstreeks 1800 in Zijderveld (zie 79).
160 Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren in 12-1744 in Zwolle. Hij is gedoopt op 25-12-1744 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 704 pagina 63]. Wouter is overleden op 17-11-1820 in Zwolle, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Bij de overlijdensaangifte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jan van Dijk (±1770-1853) [zie 161,I] [schoonzoon] en Gerrit Hendrik Franke (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Wouter: Aktenr. 341 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm. overleden in de Bombardsteeg te Zwolle en de ouders niet vermeld
Beroep:
Bierdrager
Religie:
Ned. Herv.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1780 in Zwolle met de ongeveer 20-jarige
161 Petronella Goldenberg geboren omstreeks 1760 in Zwolle. Petronella is overleden op 24-10-1818 in Zwolle, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1818 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Petronella: Aktenr.332 : Reg.nr. 15273 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: ouders niet vermeld
Notitie bij Petronella: Opm.: ook Pietronella Goldenberg
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacoba Brinkhuis, geboren omstreeks 1780 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Jacoba is overleden op 17-02-1849 in Zwolle, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Aktenr. 50 : Reg.nr. 15283 : Akteplaats: Zwolle
Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1810 in Zwolle met Hendrik Jan van Dijk, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770 in Zwolle, zoon van Christoffel van Dijk en Eva Stapelenberg. Hendrik is overleden op 27-12-1853 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1853 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 442 : Reg.nr. 15285 : Akteplaats: Zwolle
Beroep:
Suppoost, gepensioneerd agent van politie
Getuige bij:
27-09-1819     geboorteaangifte Machiel Brinkhuis (1819-1875) [zie 40]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
17-11-1820     overlijdensaangifte Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (1744-1820) [zie 160]    [schoonzoon]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
II. Johanna Brinkhuis, geboren op 02-04-1789 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Johanna is overleden op 16-07-1849 in Zwolle, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-03-1815 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Bastiaan Buter (Beuter), 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bastiaan: Aktenr. 27 : Reg.nr. 14555 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: bruid en bruidegom beide wonende te Zwolle
Bastiaan is geboren op 29-11-1787, zoon van Hermen Buter en Grietjen Coets. Hij is gedoopt op 29-11-1787. Bastiaan is overleden op 26-09-1817 in Zwolle, 29 jaar oud.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 19-07-1838 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrikus Kempe, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrikus: Aktenr. 77
Johanna weduwe van Bastiaan Buter
Hendrikus is geboren op 02-11-1796 in Deventer, zoon van Waander Kempe en Janna Sippenveld. Hendrikus is overleden op 13-11-1877 in Zwolle, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1877 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Schutter
III. Geerlig Brinkhuis, geboren op 28-04-1793 in Zwolle (zie 80).
IV. Aaltje Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren op 07-05-1798 in Zwolle, dochter van Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 160). Aaltje is overleden op 15-02-1868 in Zwolle, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Historisch Centrum Overijssel]. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1822 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jacob van Oorschot, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jacob: Aktenr. 24
Wettiging 1 kind
Jacob is geboren op 19-09-1798 in Zwolle, zoon van Samuel van Oorschot en Geertruij van Dijk.
Beroep:
Wijnkopersknecht
162 Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] geboren op 11-12-1765 in Zwolle. Michiel is overleden op 06-07-1852 in Zwolle, 86 jaar oud.
Beroep:
Slager, opziener slachthuis, keurmeester
Getuige bij:
01-09-1842     huwelijk Machiel Brinkhuis (1819-1875) en Maria Bruins (1818-1897) [zie 41]    [grootvader moederszijde bruidegom]   [bron: Historisch Centrum Overijssel]
Michiel trouwde (2) omstreeks 1802 in Zwolle met Geesje Thalen (±1763-1835), ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1790 in Zwolle met
163 Berendina Schotters. Berendina is overleden vóór 1802.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje van Oorschot, geboren op 13-05-1791 in Zwolle, dochter van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 162). Aaltje is overleden op 13-05-1831 in Zwolle, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1831 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aktenr. 185 : Reg.nr. 15277 : Akteplaats: Zwolle
Notitie bij Aaltje: Opm.: ook Alijda van Oorschot
Beroep:
Bakketsche
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 30-05-1811 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jan van Dijk, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14554 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: vader bruidegom en vader bruid wonende te Zwolle
Jan is geboren op 14-06-1783 in Zwolle, zoon van Jan van Dijk en Aleijda Braskamp.
Beroep:
Broodbakker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-04-1821 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Engelbertus Keijl, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Engelbertus: Aktenr. 23 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Opm.: Aaltje(n) weduwe van Jan van Dijk
Engelbertus is geboren in 09-1794 in Hattem, zoon van Georg Keijl en Sara Judith Goudsteen. Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Hattem [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: DTB Dopen : Reg.nr. 851 : Akteplaats: Hattem
Beroep:
Bakker
II. Elsjen van Oorschot, geboren op 15-03-1793 in Zwolle (zie 81).
III. Matthijs van Oorschot, geboren op 01-01-1797 in Zwolle, zoon van Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05] (zie 162).
Beroep:
Slager
Matthijs trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1823 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Henderica ter Stege, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Henderica: Aktenr. 61 : Reg.nr. 14556 : Akteplaats: Zwolle
Henderica is geboren op 07-12-1800 in Noordhorn, dochter van Jan ter Stege en Hendrica Scholten. Zij is gedoopt op 07-12-1800 in Noordhorn.
Beroep:
Dienstmaagd
164 Raijer Bruinsen [par/002/07.06].
Beroep:
Vischer, vischkoper
Hij trouwde met
165 Maria van Kempen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Bruins Bruinsen, geboren op 11-10-1788 (zie 82).
II. Johanna Bruins, geboren op 09-05-1794 in Zwolle, dochter van Raijer Bruinsen [par/002/07.06] (zie 164).
Notitie bij Johanna: Ook Johanna Rajer Bruins
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1819 in Zwolle [bron: Gelders Archief] met Lambertus Roef, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Lambertus: Aktenr. 99
Lambertus is geboren op 14-03-1790 in Vollenhove, zoon van Elisabeth Jans Post.
Beroep:
Boerenarbeider
166 Hendrik Kuiper [par/002/07.07].
Beroep:
Linnenwever
Hij trouwde met
167 Fenneken Baarschers.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneken (Jennegien) Kuiper, geboren op 12-01-1796 in Almelo (zie 83).
168 Nn Nn.
Hij trouwde met
169 Zwaantje Evers geboren in 07-1772 in Kerkdorp. Zij is gedoopt op 26-07-1772 in Den Ham.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Grooters, geboren in 01-1798 in Den Ham (zie 84).
170 Hendrik Huisman [par/002/07.08] geboren in 12-1749 in Noordmeer. Hij is gedoopt op 07-12-1749 in Den Ham.
Notitie bij Hendrik: Opm.: ook Hendrik Gerritsen en Hendrik Stroefhart
Hij trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1800 met
171 Aaltje Gerrits.
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerridina Huisman, geboren in 01-1803 in Noordmeer (zie 85).
172 Klaas Kotten geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt. Klaas is overleden op 03-02-1846 in Den Ham, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1846 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Aktenr. 8
Notitie bij Klaas: ook Klaas Klaassen
Beroep:
Landbouwer, wever
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 04-12-1791 in Den Ham met de 22-jarige
173 Frederika (Fredrica) Schierholt geboren op 12-03-1769 in Den Ham. Frederika is overleden op 07-10-1837 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1837 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Frederika: Aktenr. 52
Beroep:
Landbouwster, arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kotten, geboren omstreeks 1796 in Den Ham (zie 86).
II. Hermanus Kotten, geboren in 09-1798 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 172). Hij is gedoopt op 30-09-1798 in Den Ham. Hermanus is overleden op 26-01-1867 in Den Ham, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1867 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hermanus: Aktenr. 11
Beroep:
Wever
Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1827 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Willemina Kippe, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Willemina: Aktenr. 1
Willemina is geboren omstreeks 1800 in Den Ham, dochter van Albertus Kippe en Hendrica Arends. Willemina is overleden op 07-05-1880 in Den Ham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1880 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 60
III. Zwaantje Kotten, geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Klaas Kotten (zie 172). Zwaantje is overleden op 14-08-1873 in Den Ham, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Zwaantje: Aktenr. 98
Beroep:
Boerwerkster
Zwaantje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1823 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mannes Gerrits, 21 of 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Zwaantje en Mannes: Aktenr. 11
Mannes is geboren in 1801 in Den Ham. Mannes is overleden op 30-03-1873 in Den Ham, 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mannes: Aktenr. 40
Beroep:
Kleermaker
IV. Hendrikus Kotten, geboren omstreeks 1805 in Den Ham, zoon van Klaas Kotten (zie 172). Hendrikus is overleden op 04-02-1858 in Den Ham, ongeveer 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1858 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrikus: Aktenr. 19 : Reg.nr. 5624 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Wever
Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 23-04-1836 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Mi(e)ne Weideman, ongeveer 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Mi(e)ne: Aktenr. 4 : Reg.nr. 05468 : Akteplaats: Den Ham
Miene weduwe van Hermannus van Laar
Mi(e)ne is geboren omstreeks 1802 in Den Ham, dochter van Jan Weideman en Maria Lucassen. Mi(e)ne is overleden op 24-05-1860 in Den Ham, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1860 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Mi(e)ne: Aktenr. 49
Mi(e)ne is weduwe van Hermannus van Laar (±1802-1835), met wie zij trouwde op 15-01-1831 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
Arbeidster, naaister
174 Hermanus Kuiper.
Notitie bij Hermanus: Ook Hermenus Gerrits
Hij trouwde omstreeks 1790 met de ongeveer 34-jarige
175 Maria Jans Kelder geboren op 02-05-1756 in Sibrulo.
Notitie bij Maria: Ook Maria Kelderman
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Jan Kuiper, geboren omstreeks 1789 in Den Ham, zoon van Hermanus Kuiper (zie 174). Hendrik is overleden op 16-01-1872 in Den Ham, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1872 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 6 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
Beroep:
Kleermaker
Hendrik:
(1) trouwde met Hendrika Jansen. Hendrika is geboren op 02-05-1792. Hendrika is overleden op 24-04-1820 in Den Ham, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1820 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Aktenr. 13 : Reg.nr. 5622 : Akteplaats: Den Ham
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-11-1821 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Jennigje Brakert, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jennigje: Aktenr. 14 : Reg.nr. 05467 : Akteplaats: Den Hamm
Opm.: Hendrik Jan weduwnaar van Hendrika Jansen
Jennigje is geboren omstreeks 1792 in Ommen, dochter van Gerrit Brakert (of Jansen) en Lubbe Jansen. Jennigje is overleden op 11-08-1873 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1873 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jennigje: Aktenr. 96 : Reg.nr. 5626 : Akteplaats: Den Ham
II. Gerridina Kuiper, geboren omstreeks 1794 in Den Ham (zie 87).
176 Hendrik Gerritzen Rozeboom geboren omstreeks 1746 in Bennekom. Hendrik is overleden op 28-03-1824 in Bennekom (Ede), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 38
Beroep:
Dagloner
Hendrik trouwde (2) op 20-01-1809 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Petertje (Petronella) Hendriks (geb. 1764), 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1769 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Helena (Leentje) Janse(n) (zie 177 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Helena en Hendrik vond plaats op 30-07-1769 in Bennekom.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Helena: Kerkelijke gemeente : Bennekom : Pagina 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
177 Helena (Leentje) Janse(n). Zij is gedoopt in Herveld. Helena is overleden op 23-03-1805 in Bennekom (Ede).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Hendriksen Rozeboom, geboren in 12-1770 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op 09-12-1770 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 115 volgnr. op pagina 19 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 25-06-1839 in Ede, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1839 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 83
Beroep:
Arbeider, dagloner
Gerrit trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 10-12-1812 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Willempje (Willemken) Korthals, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Willempje: Aktenr. 8 : Reg.nr. 6268 : Akteplaats: Bennekom
Willempje is geboren op 24-09-1791 in Oosterbeek, dochter van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Zij is gedoopt op 25-09-1791 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willempje: Kerkelijke gemeente: Oosterbeek : Pagina: 43 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1331 : Doopplaats: Oosterbeek
Willempje is overleden op 03-04-1859 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1859 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willempje: Aktenr. 61
Beroep:
Boeremeid, spinster
II. Jan Hendrikse Rooseboom, geboren op 02-07-1773 in Bennekom (zie 88).
III. Maas (Hendriksen) Rosenboom, geboren op 26-08-1777 in Bennekom (Ede), zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op 31-08-1777 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Maas: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Maas is overleden op 12-07-1845 in Bennekom (Ede), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1845 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maas: Aktenr. 132
Notitie bij Maas: Opm.: ook Maas Rozeboom en Maas Rozenboom
Beroep:
Arbeider
Maas trouwde, 29 jaar oud, op 29-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Catharina (Catriena) Peters(en) (ook van de Craats), 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 03-1777 in Bennekom, dochter van Peter Gerritsen van de Kraats en Aaltjen Eduarts van Maanen. Zij is gedoopt op 07-03-1777 in Bennekom. Catharina is overleden vóór 1845, ten hoogste 68 jaar oud.
IV. Willem Hendriksen Roosenboom, geboren in 07-1781 in Bennekom, zoon van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Hij is gedoopt op 13-07-1781 in Bennekom.
V. Elizabeth Rozeboom, geboren op 29-11-1785 in Bennekom (Ede), dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Zij is gedoopt op 04-12-1785 in Bennekom (Ede) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 42 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Elizabeth is overleden op 28-11-1834 in Bennekom (Ede), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-11-1834 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Aktenr. 157 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Notitie bij Elizabeth: ook Elizabeth Rose(n)boom
Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op 22-03-1807 in Bennekom [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Hendrik (Dirksen) Korthals, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1781 in Oosterbeek, zoon van Derk Hendriks Corthals en Jenneke Gerrits Rooseboom. Hendrik is overleden op 09-02-1837 in Bennekom (Ede), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 18 : Reg.nr. 5214 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Arbeider
VI. Jacobje Hendriksen Rozeboom (Roseboom), geboren op 31-12-1794 in Bennekom, dochter van Hendrik Gerritzen Rozeboom (zie 176). Jacobje is overleden op 07-08-1833 in Veenendaal (Geldersch) (Ede), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1833 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobje: Aktenr. 92 : Reg.nr. 5215 : Akteplaats: Ede
Beroep:
Boeremeid, spinster
Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op 28-09-1813 in Veenendaal [bron: Het Utrechts Archief] met Henri Joseph van Ravenswaaij, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Henri: Aktenr. 15 : Reg.nr. 313-02 : Akteplaats: Veenendaal
Henri is geboren op 22-10-1790 in Eperlecque (Frankrijk, zoon van Hendrik van Ravenswaaij en Jeanne Therése Julie Broüart. Henri is overleden op 23-03-1860 in Ede, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1860 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Henri: Aktenr. 63
Henri trouwde later op 03-11-1838 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerritje van Zwanenburg (1813-1845).
Notitie bij Henri: ook wel Rabenswaaij
Beroep:
Arbeider, landbouwer, wolkammer
178 Gerrit (Hendriksen) van de Berg geboren in 02-1732 in Bennekom. Hij is gedoopt op 24-02-1732 in Bennekom. Gerrit is overleden op 25-02-1813 in Bennekom, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Heetmaaier
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1760 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met de 21-jarige Derkje Aartsen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 153 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 576 : Huwelijksplaats: Bennekom
179 Derkje Aartsen geboren in 04-1739 in Bennekom. Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Bennekom. Derkje is overleden op 17-03-1800 in Bennekom, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Gerritsen, geboren op 08-10-1761 in Bennekom, zoon van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Hij is gedoopt op 11-10-1761 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 109 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Hendrik is overleden op 05-08-1811 in Bennekom, 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1811 in Bennekom.
II. Gerritje (Gerritssen) van de Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom (zie 89).
III. Geurtje (Gerritsen) van den Berg, geboren op 13-02-1776 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geurtje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 14 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Geurtje is overleden op 02-02-1850 in Bennekom (Ede), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1850 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Geurtje: Aktenr. 28
Geurtje trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1805 in Ede [bron: Gelders Archief] met Gerrit (Jansen) Geurtsen, 44 jaar oud, nadat zij op 01-06-1805 in Ede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gelders Archief].

Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Gerrit: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 93 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 591 : Akteplaats: Ede
Gerrit is geboren in 04-1761 in Lunteren, zoon van Geurt Jansen en Hendrikje Gerritse. Hij is gedoopt op 01-04-1761 in Lunteren [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Lunteren : Pagina: 91 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 593 : Doopplaats: Lunteren
Gerrit is overleden op 01-08-1846 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1846 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 121
Notitie bij Gerrit: ook Gerrit van Steenbeek
Beroep:
Arbeider
IV. Harmijntje (Hermina) Gerritsen, geboren op 21-11-1778 in Bennekom, dochter van Gerrit (Hendriksen) van de Berg (zie 178). Zij is gedoopt op 29-11-1778 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmijntje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 22 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 578 : Doopplaats: Bennekom
Harmijntje is overleden op 21-08-1811 in Wageningen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Harmijntje: Aktenr. 16
Harmijntje trouwde met Jacob Gijsbertsen. Jacob is geboren in 09-1778 in Ede, zoon van Gijsbert Reijersen en Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt op 13-09-1778 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 22 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 587.2 : Akteplaats: Ede
Jacob is overleden op 25-09-1831 in Wageningen, 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktenr. 97 : Reg.nr. 2637 : Akteplaats: Wageningen
Jacob trouwde later op 20-05-1820 in Ede [bron: Gelders Archief] met Hendrikje Hendriksen Cleijer (±1795-1878).
Beroep:
Landbouwer, arbeider
182 Nn Nn.
Hij begon een relatie met
183 Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede). Zij is gedoopt op 25-12-1772 in Ede [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Henderijna: Kerkelijke gemeente: Ede : Pagina: 3 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 587.2 : Doopplaats: Ede
Kind uit deze relatie:
I. Gerritje (Reijertje) Gerritsen, geboren op 16-10-1792 in Bennekom (Ede) (zie 91).
184 Gert Arissen [par/002/07.10]. Gert is overleden na 1818.
Notitie bij Gert: Opm.: ook Ger Teunissen
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde omstreeks 1770 in Driel met de ongeveer 24-jarige Elisabeth (Lijsbet) Hendriks. De scheiding tussen Elisabeth en Gert werd uitgesproken..
185 Elisabeth (Lijsbet) Hendriks geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Elisabeth is overleden op 08-10-1818 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1818 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aktenr. 27 : Reg.nr. 4104 : Akteplaats: Heteren
Notitie bij Elisabeth: Opm.: ook Elisabeth Rijke
Beroep:
Arbeidster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Arissen, geboren omstreeks 1771 in Driel (zie 92).
186 Jan Jans(s)en Kooijer geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden). Jan is overleden op 06-02-1838 in Velp (Rheden), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij Jan: Ook Jan Jansen
Beroep:
Tabaksplanter
Jan trouwde (2) op 24-08-1815 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Rijntje Wiecherink (1769-1834), 46 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 29 jaar oud, op 03-05-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief] met de 23-jarige Hermina (Harmiena) Takken (zie 187 hieronder). De scheiding tussen Hermina en Jan werd uitgesproken..

Notitie bij het huwelijk van Jan en Hermina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1358 : Akteplaats: Rheden
Opm.: beide wonende op de Steeg en getrouwd te Elkum
187 Hermina (Harmiena) Takken geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen). Zij is gedoopt op 16-12-1759 in Hall (Brummen) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hermina: Kerkelijke gemeente: Hall : Pagina: 53 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 373 : Doopplaats: Hall
Hermina is overleden op 23-07-1811 in Velp (Rheden), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1811 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hermina: Aktenr. 18 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Boerenwerk doende
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jansen Kooijer, geboren op 04-11-1783 in Rheden, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Hij is gedoopt op 09-11-1783 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 83 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Jan is overleden op 14-06-1862 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1862 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 348
Beroep:
Daghuurder, arbeider
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 27-04-1816 in Velp (Rheden) [bron: Gelders Archief] met Janna Molenbrug, 40 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: Aktenr. 7 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Janna is geboren op 15-08-1775 in Vorden, dochter van Garret Jan Molenbrug en Jenneke Kamphuisen. Janna is overleden op 08-11-1838 in Velp (Rheden), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Janna: Aktenr. 110
Notitie bij Janna: Ook Meulenbrug
II. Willemina Jansen Kooijer, geboren op 10-06-1785 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op 12-06-1785 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemina: Kerkelijke gemeente: Rheden : Pagina: 97 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
Willemina is overleden op 31-03-1869 in Driel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willemina: Aktenr. 16
Beroep:
Dienstmeid
Willemina trouwde, 41 jaar oud, op 28-06-1826 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Adolph Roelofsen, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willemina en Adolph: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4123 : Akteplaats: Heteren
Adolph is geboren in 04-1785 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Hij is gedoopt op 10-04-1785 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Adolph: DTB Dopen : Reg.nr. 949 : Doopplaats: Heteren
Adolph is overleden vóór 1869, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
III. Elsken Jansen Kooijer, geboren op 05-05-1787 in Rheden, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op 06-05-1787 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsken: Kerkelijke gemeente : Rheden : Pagina: 112 volgnr. op pagina 6 : Reg.nr. 1356 : Doopplaats: Rheden
IV. Jansen, levenloos geboren kind, geboren in 12-1790 in Velp, kind van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Hij of zij is begraven op 06-12-1790 in Rheden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 21 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 1383 : Begraafplaats: Velp
V. Maria Jansen, geboren omstreeks 1791 in Velp (Rheden), dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Maria is overleden op 02-02-1869 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1869 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 9
Beroep:
Dienstmeid, tabaksplantster
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-11-1814 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Anthonie Elbert Massink, 41 of 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Anthonie: Aktenr. 16
Anthonie is geboren in 1772 in Valburg (Overbetuwe), zoon van Evert Lucas Massinck en Teuntje van Beem. Anthonie is overleden op 27-07-1817 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), 44 of 45 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-05-1818 in Heteren (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Peter Roelofsen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Peter: Aktenr. 9
Maria weduwe van Anthonie Elbert Massing
Peter is geboren omstreeks 1789 in Heteren (Overbetuwe), zoon van Roelof Roelofsen en Christina Koenders. Peter is overleden op 14-08-1881 in Driel (Heteren (Overbetuwe)), ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1881 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 28
Notitie bij Peter: Ook Roelofzen
Beroep:
Tabaksplanter, landbouwer
VI. Jacobus Janssen, geboren omstreeks 1794, zoon van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Jacobus is overleden op 13-06-1813 in Velp, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Aktenr. 21 : Reg.nr. 2905 : Akteplaats: Velp
Beroep:
Koijer
VII. Johanna Jansen, geboren omstreeks 1796 in Velp (Rheden) (zie 93).
VIII. Sandrina Jansen Koijer, geboren in 08-1799 in Velp, dochter van Jan Jans(s)en Kooijer (zie 186). Zij is gedoopt op 04-08-1799 in Velp [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Sandrina: Kerkelijke gemeente: Velp : Pagina: 66 volgnr.op pagina 13 : Reg.nr. 1378 : Doopplaats: Velp
Sandrina is overleden op 26-05-1866 in Velp (Rheden), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1866 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Sandrina: Aktenr. 87 : Reg.nr. 3165 : Akteplaats: Rheden
Notitie bij Sandrina: Ook Alexandriana Jansen
Sandrina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1821 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Gerrit Jan (Teunissen) Klaasen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Gerrit: Aktenr. 44 : Reg.nr. 143 : Akteplaats: Arnhem
Gerrit is geboren op 26-01-1794 in Broek (Voorst), zoon van Teunis Klaasen en Aaltjen Knopers. Hij is gedoopt op 02-02-1794 in Voorst [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aleida Knopers.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 163 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1586 : Doopplaats: Voorst
Gerrit is overleden op 03-12-1827 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1827 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 337 : Reg.nr. 380 : Akteplaats: Arnhem
Beroep:
Landbouwer, dagloner
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 06-10-1830 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Peter Gerrit van Zelm, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Sandrina en Peter: Aktenr. 81 : Reg.nr. 145 : Akteplaats: Arnhem
Opm.: Sandrina weduwe van Gerrit Jan Klaasen
Peter is geboren in 12-1804 in Arnhem, zoon van Nicolaas van Zelm en Elisabeth Elderink. Hij is gedoopt op 23-12-1804 in Arnhem. Peter is overleden op 17-04-1882 in Velp (Rheden), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1882 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Peter: Aktenr. 89 : Reg.nr. 3161 : Akteplaats: Rheden
Peter trouwde later op 18-12-1869 in Rheden [bron: Gelders Archief] met Jantjen Radstake (1821-1893).
Beroep:
Verwersknecht
188 Johannes Maijers [par/002/07.11].
Notitie bij Johannes: Opm.: ook Meijers
Hij trouwde met
189 Johanna Willemsen.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus (Gerard) Meijers, geboren omstreeks 1790 in Ottersum (Gennep) (zie 94).
II. Cathrina Meijers, geboren op 15-05-1792 in Groesbeek, dochter van Johannes Maijers [par/002/07.11] (zie 188). Cathrina is overleden op 17-10-1857 in Groesbeek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1857 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cathrina: Aktenr. 118
Cathrina trouwde, 38 jaar oud, op 06-07-1830 in Groesbeek [bron: Gelders Archief] met Gradus Jochoms (Jochems), 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cathrina en Gradus: Aktenr. 9
Gradus is geboren op 20-11-1798 in Groesbeek, zoon van Willem Jochoms en Maria Wijers. Gradus is overleden op 24-07-1878 in Groesbeek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1878 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gradus: Aktenr. 71
Beroep:
Arbeider, bezembinder
190 Gerrit van der Horst geboren op 14-01-1756. Hij is gedoopt op 14-01-1756 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Valburg en Hoemoet : Pagina: 38 volgnr. op pagina 26 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
Beroep:
Tabaksplanter, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 22-07-1787 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Toontje (Teuntje) Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Toontje: Kerkelijke gemeente: Elst : Pagina: 134 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 649 : Akteplaats: Elst
191 Toontje (Teuntje) Janssen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerritje van der Horst, geboren op 13-06-1788 in Homoet (Valburg) (zie 95).
II. Johanna van der Horst, geboren op 01-01-1790 in Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 190). Zij is gedoopt op 01-01-1790 in Homoet.
Beroep:
Dienstmaagd
Johanna trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1823 in Elst (Overbetuwe) [bron: Gelders Archief] met Klaas Schouten, 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Klaas: Aktenr. 17 : Reg.nr. 5074 : Akteplaats: Elst (Overbetuwe)
Klaas is geboren op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen), zoon van Evert Schouten en Wesselina Wiskamp. Hij is gedoopt op 17-10-1789 in Lent (Nijmegen).
Beroep:
Arbeider
III. Hendrik Jan van der Horst, geboren op 22-12-1794 in Homoet, zoon van Gerrit van der Horst (zie 190). Hendrik trouwde met Hendrina de Vries.
IV. Geertruij van der Horst, geboren op 04-01-1797 in Valburg-Homoet, dochter van Gerrit van der Horst (zie 190).
194 Johan Christiaan Lange geboren in Alfhausen (of Hamelm).
Hij trouwde met
195 Anna Maria (ook Maria Kleine Klaneker) Herecker.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Maria Lange (zie 97).
202 Nicolaas Lieffers.
Hij trouwde met
203 Joanna Gantevort.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Lieffers, geboren in 1762 (zie 101).
204 Derk Kersten.
Hij trouwde met
205 Hendrina Otten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonia (Theun) Kersten, geboren omstreeks 1756, dochter van Derk Kersten (zie 204). Theun is overleden op 14-04-1826 in Groesbeek, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-04-1826 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Theun: Aktenr. 8 : Reg.nr. 4503 : Akteplaats: Groesbeek
Beroep:
Bezembindster
Theun trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 09-09-1798 in Groesbeek en Nederrijkswald [bron: Gelders Archief] met Matthijs Wijers. Bij het kerkelijk huwelijk van Theun en Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Nas en Wijnant Wijers.

Notitie bij het huwelijk van Theun en Matthijs: DTB Trouwen : Pagina 43 : Volgnr. op pagina 1 : Reg.nr 815 : Akteplaats: Groesbeek en Nederrijkswald
II. Hendrik Kersten, geboren omstreeks 1759 in Groesbeek (Nijmegen/Hees) (zie 102).
206 Jan Hendriks.
Hij trouwde met
207 Dora Koenen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrina Hendriks, geboren omstreeks 1756 in Gennep (Hees) (zie 103).
208 Hendrik Gerritzn Diemeer geboren in 1700.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-04-1723 in Heemskerk met de 22 of 23-jarige
209 Maartje Lourens geboren in 1700.
Kind uit dit huwelijk:
I. Louris Hendrikzn Diemeer, geboren in 08-1724 in Heemskerk (zie 104).
210 Pieter Pieterszn Langedijk. Pieter is overleden op 10-11-1740 in Castricum. Pieter is weduwnaar van Cornelissie Joris (ovl. vóór 1723), met wie hij trouwde (1) op 05-08-1719 in Castricum.
Hij trouwde (2) op 26-09-1723 in Castricum met Kniertje Arens Binkert (zie 211 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Kniertje: Opm.: Pieter weduwnaar van Cornelissie Joris
211 Kniertje Arens Binkert.
Kind uit dit huwelijk:
I. Trijntje Pieters Langedijk, geboren in 07-1731 in Castricum (zie 105).
212 Roelof Janszn de Wit geboren omstreeks 1700 in Velsen. Roelof is overleden in 09-1747 in Velsen, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 18-09-1747 in Velsen.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 23-04-1730 in Velsen met
213 Ariaentje Jans Prins geboren in Velsen. Ariaentje is overleden in 1769.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Roelofs de Wit, dochter van Roelof Janszn de Wit (zie 212).
II. Marijtje Roelofs de Wit, dochter van Roelof Janszn de Wit (zie 212).
III. Olof Roelofsz de Wit, zoon van Roelof Janszn de Wit (zie 212). Olof is overleden in 09-1791 in Heemskerk. Hij is begraven op 30-09-1791 in Heemskerk.
IV. Engel Roelofsz de Wit, geboren omstreeks 1747 in Velsen (zie 106).
214 Frederik Reeks.
Hij trouwde met
215 Nn Nn.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje Freriks Reeks, geboren omstreeks 1750 in Velsen (zie 107).
222 Cornelis IJpelaan geboren in 10-1721 in Castricum. Hij is gedoopt op 05-10-1721 in Castricum. Cornelis is overleden op 02-03-1751 in Castricum, 29 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 20-06-1745 in Castricum met de 24-jarige
223 Maartje Kuijs geboren in 02-1721 in Castricum. Zij is gedoopt op 21-02-1721 in Castricum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Antje IJpelaan (zie 111).
224 Derk (Dirk) Meurs geboren in Varsseveld. Derk is overleden na 1784.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
02-05-1751     doop Maartje van Meurs (geb. 1751)    [oom vaderszijde]   [bron: Gelders Archief]
Derk is weduwnaar van Jenneken Hasenbrinck (±1695-vóór 1735), met wie hij trouwde (1) op 24-02-1722 in Silvolde [bron: Gelders Archief].
Hij trouwde (2) vóór 1735 met de ten hoogste 18-jarige
225 Mechteld (Marije) Aartsen van Heusden geboren in 03-1717 in Wageningen. Zij is gedoopt op 07-03-1717 in Wageningen. Mechteld is overleden op 16-10-1784 in Wageningen, 67 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1784 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 17 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1665.5 : Begraafplaats: Wageningen
Notitie bij Mechteld: ook Mechteld Arisse
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouterke van Meurs, geboren in 06-1735 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op 16-06-1735 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Wouterke: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 112 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Wouterke is overleden op 28-12-1803 in Bennekom, 68 jaar oud. Wouterke trouwde, 22 jaar oud, op 22-10-1757 in Wageningen met Bernardus van Silfhout (Zilfhout, Silwoud), 24 jaar oud. Bernardus is geboren op 28-12-1732 in Bennekom, zoon van Derk Bernts van Silwoudt en Rijkjen Elbertsen. Hij is gedoopt op 28-12-1732 in Bennekom. Bernardus is overleden op 03-05-1792 in Bennekom, 59 jaar oud.
II. Steven Derksen van Meurs, geboren in 11-1736 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op 23-11-1736 in Wageningen. Steven trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1764 met Jantje Evertse Pothoven, ongeveer 21 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1743. Jantje is overleden omstreeks 1793, ongeveer 50 jaar oud.
III. Christijn van Meurs, geboren in 1738 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op 14-12-1738 in Wageningen. Christijn trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 05-05-1761 in Wageningen met Herman Veenbrink. Herman is overleden op 05-01-1809.
IV. Berntje van Meurs, geboren in 02-1741 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op 26-02-1741 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Berntje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 128 volgnr. op pagina 14 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
V. Aart (Derksen) Meurs, geboren in 03-1743 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op 31-03-1743 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aart: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 134 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Aart is overleden op 04-10-1815 in Bennekom, 72 jaar oud. Aart trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1765 in Bennekom [bron: Gelders Archief] met Metje(n) Gerrits(en), ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Metje(n): Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 159 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 576 : Akteplaats: Bennekom
Opm.: Aart geboren en wonende onder Wageningen , Met geboren en wonende te Bennekom
Metje(n) is geboren omstreeks 1734. Metje(n) is overleden op 11-02-1813 in Bennekom, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Metje(n): Aktenr. 3
VI. Lamert van Meurs, geboren in 07-1745 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op 29-07-1745 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lamert: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 143 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
VII. Jacob (Dirksen) Meurs, geboren in 06-1748 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Hij is gedoopt op 16-06-1748 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 152 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Jacob is overleden op 07-03-1795 in Wageningen, 46 jaar oud.
Beroep:
Halve tabakker
Religie:
Ned. Ger.
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1772 in Wageningen met Gerritje Dirkse (Greetje) Branderhorst, 20 jaar oud, nadat zij op 18-01-1772 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-02-1772 in Wageningen. Greetje is geboren op 31-10-1751 in Bennekom, dochter van Dirk (Wouterse, Wolters) Brandenhorst en Hermken Willemsen. Zij is gedoopt op 31-10-1751 in Bennekom. Greetje is overleden op 30-10-1834 in Wageningen, 82 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
VIII. Marten Meurs, geboren omstreeks 1750 in Wageningen, zoon van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Marten trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-08-1784 in Wageningen met Aartie (Aartje) Gijsberts, nadat zij op 17-07-1784 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan.
IX. Elsje (Eesken en Elisje) Meurs, geboren in 12-1750 in Wageningen, dochter van Derk (Dirk) Meurs (zie 224). Zij is gedoopt op 20-12-1750 in Wageningen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Elsje: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 160 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1662 : Doopplaats: Wageningen
Elsje is overleden op 16-12-1823 in Wageningen, 72 of 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Elsje: Aktenr. 68
Reg.nr. 2637
Religie:
Ned. Herv.
Elsje trouwde, 18 jaar oud, op 04-06-1769 in Wageningen [bron: Gelders Archief] met Hermen Berendse Onderstal, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elsje en Hermen: Kerkelijke gemeente: Wageningen : Pagina: 92 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1664 : Akteplaats: Wageningen
Hermen is geboren op 11-03-1735 in Loenen (Gld), zoon van Berend (Willemse) Onderstal en Engeltje (Jans(en)) Clomp. Hermen is overleden op 15-01-1812 in Wageningen, 76 jaar oud.
Notitie bij Hermen: Opm.: Hermen woonde in 1769 te Rozendaal (Gld)
Opm.: ook Harman (patroniem Berendse) Otten
Beroep:
Tabaksplanter
X. Berend (Derkszoon) Meurs, geboren in 10-1755 in Wageningen (zie 112).
226 Jacob van Veen.
Hij trouwde met
227 Dirkje van Beijnum.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina van Veen, geboren op 16-01-1754 in Wageningen (zie 113).
228 Hendrik van der Horst geboren omstreeks 1740 in Rheden. Hendrik is overleden op 13-06-1785 in Wageningen, ongeveer 45 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 14-08-1768 in Wageningen met de 36 of 37-jarige
229 Sijbilla van Gelder geboren in 08-1731 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Zij is gedoopt op 19-08-1731 in Lakemond (Overbetuwe). Sijbilla is overleden op 22-11-1808 in Wageningen, 77 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hartger van der Horst, geboren in 10-1768 in Wageningen (zie 114).
II. Derkje (ook Dirkje) van der Horst, geboren omstreeks 1770 in Wageningen, dochter van Hendrik van der Horst (zie 228). Derkje trouwde met Cornelis Ponssen. Cornelis is geboren omstreeks 1761 in Wageningen, zoon van Jan Ponssen en Lijsbet Otten.
Notitie bij Cornelis: ook Ponsen
Beroep:
Bouwman, tabakker, landbouwer
III. Teunis van den Horst, geboren in 1772, zoon van Hendrik van der Horst (zie 228).
IV. Elizabeth van den Horst, geboren in 1775, dochter van Hendrik van der Horst (zie 228).
240 Rutger (Rut en Ruthje) Verwoert geboren omstreeks 1700.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1725 met de ongeveer 21-jarige
241 Evertje de Hoog geboren op 17-04-1704 in Opheusden. Evertje is overleden in 1747, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Verwoert, geboren omstreeks 1726 in Opheusden (zie 120).
II. Teunis Verwoert, geboren omstreeks 1735, zoon van Rutger (Rut en Ruthje) Verwoert (zie 240). Teunis is overleden vóór 1840, ten hoogste 105 jaar oud. Teunis trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 19-04-1770 in Kesteren met Elisabeth Maanen, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1747 in Opheusden. Elisabeth is overleden op 16-01-1840 in Kesteren, ongeveer 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1840 [bron: Gelders Archief].
III. Seijdje Verwoert, geboren in 08-1737 in Opheusden, dochter van Rutger (Rut en Ruthje) Verwoert (zie 240). Zij is gedoopt op 11-08-1737 in Opheusden.
Notitie bij de geboorte van Seijdje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 8 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
IV. Merritje Verwoert, geboren in 07-1739 in Opheusden, dochter van Rutger (Rut en Ruthje) Verwoert (zie 240). Zij is gedoopt op 26-07-1739 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Merritje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 21 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Religie:
Nederduits-Hervormde Gemeente
244 Jan Claasse van Setten geboren in 1710.
Hij trouwde met
245 Jantje Jordens geboren in 1725 in Opheusden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jorden Janse van Setten, geboren in 03-1759 in Opheusden (zie 122).
246 Hendrik van Leijen.
Hij trouwde met
247 Catharina van Vorseling.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirkje van Leijen, geboren in 05-1762 in Opheusden (zie 123).
 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Claas Claassen geboren in Harskamp. Claas is overleden vóór 1748.
Notitie bij Claas: ook Klaes Klaesen
Hij trouwde op 09-08-1722 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Willemtje Gerritsen.

Notitie bij het huwelijk van Claas en Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 163 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 2 : Akteplaats: Otterlo
Proclamati 19, 26 juli en 2 augustus
257 Willemtje Gerritsen geboren in 08-1695 in Harskamp. Zij is gedoopt op 11-08-1695 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willemtje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 10 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Willemtje: ook Willemtje Gerritz van Westeneng en Willemijen Gerts
Willemtje trouwde (2) op 30-08-1748 in Westeneng (Otterlo) [bron: Gelders Archief] met Gisbert Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aaltje Claasen, geboren in 04-1723 in Harskamp, dochter van Claas Claassen (zie 256). Zij is gedoopt op 18-04-1723 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 58 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Aaltje: ook Aeltijen Klaesen
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1750 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Rutger Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Rutger: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 112 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Met bewilliging der ouderen.
Rutger is geboren in Harskamp, zoon van Henderik Beerends en Woutertje Jurriens.
II. Henderik Claassen, geboren in 07-1727 in Harskamp (zie 128).
III. Claas Claassen, geboren in 09-1729 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 256). Hij is gedoopt op 02-10-1729 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Claas: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 72 volgnr.op pagina 6 : Reg.nr. 601 : Doopplaats: Otterlo
Notitie bij Claas: Opm.: ook Klaes Klaesen
IV. Gerrit Claassen, geboren in 10-1737 in Harskamp, zoon van Claas Claassen (zie 256). Hij is gedoopt op 20-10-1737 in Otterlo [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke Gemeente: Otterloo : Pagina: 20 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 602 : Doopplaats: Otterlo
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1768 in Otterlo [bron: Gelders Archief] met Teunisje Cornelissen, nadat zij op 05-02-1768 in Otterlo in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Gerrit en Teunisje was de volgende getuige aanwezig: Gisbert Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teunisje: Kerkelijke gemeente: Otterloo : Pagina: 136 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 602 : Akteplaats: Otterlo
Gerrit wonende te Harskamp en Teunisje geboren onder Ede en wonende alhier
Proclamatie 7, 14, 21 febr. Copulati et eodem jaar 1768
Gerrit met toestemming van zijn stiefvader Gisbert Janssen
Teunisje met schriftelijke toestemming van haar vader Cornelis Jansen
Teunisje is een dochter van Cornelis Jansen.
258 Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] geboren in Brummen. Jurrien is overleden op 06-01-1758.
Hij trouwde op 12-07-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief] met Johanna Hendriks Lucas(sen).

Notitie bij het huwelijk van Jurrien en Johanna: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 2 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 64.2 Huwelijksplaats: Beekbergen
Opm.: beide wonende te Beekbergen
259 Johanna Hendriks Lucas(sen) geboren in Beekbergen. Johanna is overleden op 18-09-1782 in Beekbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Huibertien Jurriens Jansen, geboren in 12-1715 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op 23-12-1715 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Huibertien: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina 28 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
II. Lucas Jurriens Jansen, geboren in 08-1717 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op 23-08-1717 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Kerkelijke gemeente Beekbergen : Pagina 32 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
III. Derk Jurriens Jansen, geboren in 10-1719 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op 21-10-1719 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Derk: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 38 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
IV. Jan (Jansen) Jurriens, geboren in 08-1727 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op 24-08-1727 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 60 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
V. Hendrik (Jansen) Jurriens, geboren in 02-1730 in Beekbergen, zoon van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Hij is gedoopt op 12-02-1730 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 67 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VI. Luijtjen Jurrijens Jans, geboren in 01-1736 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Beekbergen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Luijtjen: Kerkelijke gmeente: Beekbergen : Pagina 77 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 64.1 Doopplaats: Beekbergen
VII. Grietje (Jansen) Jurriens, geboren in 04-1739 in Beekbergen, dochter van Jurrien (Jurjen Jurgens) Jansen [par/002/08.01] (zie 258). Zij is gedoopt op 05-04-1739 in Beekbergen [bron: Gelders Archief]. Bij de doop van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willemtje Harms Brink en Jantje Heijmeriks.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Kerkelijke gemeente: Beekbergen : Pagina: 144 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 64.1 : Doopplaats: Beekbergen
VIII. Berendina (Dina) Jurriens, geboren in 01-1743 in Beekbergen (zie 129).
264 Willem Jan Starink geboren op 17-03-1727 in Voorst. Willem is overleden op 14-01-1796 in Voorstonden (Brummen), 68 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 02-03-1755 in Voorst met de 27-jarige
265 Gerritje Goossen geboren op 08-06-1727 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertjen Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 264).
II. Gerdina Starink, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Gerdina is overleden op 09-01-1773 in Voorstonden (Brummen).
III. Jan Starink, zoon van Willem Jan Starink (zie 264).
IV. Goossen Starink, geboren op 25-05-1755 in Voorstonden (Brummen) (zie 132).
V. Lammerdijnze Starink, geboren op 25-05-1755, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Lammerdijnze is overleden op 21-08-1755 in Voorstonden (Brummen), 2 maanden oud.
VI. Gerntje Starink, geboren in 1758 in Voorst, dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Gerntje is overleden op 25-11-1823 in Rhienderen (Brummen), 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerntje: Aktenr. 77
VII. Lambertus Willemsz Starink, geboren op 04-05-1760, zoon van Willem Jan Starink (zie 264). Lambertus is overleden op 08-02-1823 in Hazerswoude, 62 jaar oud.
VIII. Mechteld (Megteltjen) Starink, geboren omstreeks 1765 in Voorstonden (Brummen), dochter van Willem Jan Starink (zie 264). Mechteld is overleden op 11-10-1841 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Mechteld: Aktenr. 77
Beroep:
Arbeidster
Mechteld:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-10-1787 in Brummen [bron: Trouwboek Brummen 1763 - 1811 (R.B.S. 366)] met Jan Willem Kaatman, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 07-09-1787 in Brummen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren omstreeks 1760 in Brummen. Jan is overleden op 17-11-1815 in Brummen, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1815 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 72
Notitie bij Jan: Ook Caetman
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 20-03-1818 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Gerrit Schoe(n)maker, ongeveer 61 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mechteld en Gerrit: Aktenr. 4
Gerrit weduwnaar van Erna Luken
Mechteld weduwe van Jan Kaatman
Gerrit is geboren omstreeks 06-03-1757 in Warnsveld, zoon van Waander Schoemaker en Berendina Gerritsen. Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 301 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Gerrit is overleden op 28-12-1823 in Rhienderen (Brummen), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 86
Gerrit is weduwnaar van Eva Reuben (1723-1816), met wie hij trouwde in 1780 in Warnsveld.
Beroep:
Wever, linnenwever
Religie:
Nederduits Gereformeerd
280 Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] geboren in Oeken (Brummen). Jan trouwde (2) op 24-05-1754 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Aeltjen Willemsz Jansen.
Hij trouwde (1) op 02-01-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief] met Harmina Willemsz Jansen (zie 281 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jan en Harmina: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 102 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 365 : Akteplaats: Brummen
281 Harmina Willemsz Jansen geboren in Empe (Brummen). Harmina is overleden vóór 1754 in Brummen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Heuterman, geboren in 05-1740 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op 08-05-1740 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 173 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
Jan is overleden op 20-05-1812 in Hall (Brummen), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1812 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 32a : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Notitie bij Jan: Opm.: ook Henterman
Beroep:
Boerwerker
Jan trouwde met Gerrritje Kelholt. Gerrritje is geboren in 12-1742 in Warnsveld, dochter van Hendrik Kelholt (Kelhoudt) en Lammertje Addink(s). Zij is gedoopt op 10-12-1742 in Warnsveld [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrritje: Kerkelijke gemeente: Warnsveld : Pagina: 267 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 1693 : Doopplaats: Warnsveld
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Harmen Heuterman (Henterman), geboren in 05-1743 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op 23-05-1743 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmen: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 193 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
III. Willem (Jansen) Heuterman (Henterman), geboren in 09-1747 in Brummen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op 10-09-1747 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina 236 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 358 : Doopplaats: Brummen
IV. Harmanus Heuterman, geboren in 04-1749 in Almen, zoon van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 280). Hij is gedoopt op 27-04-1749 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 56 volgnr. op pagina 13 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Gerrit Jan Heuterman, geboren in 12-1751 in Almen (zie 140).
VI. Heuterman (Henterman), levenloos geboren kind, geboren op 10-02-1757 in Brummen, kind van Jan Hendriksen Heuterman (Henterman) [par/002/08.02] (zie 280). Hij of zij is begraven op 16-02-1757 in Brummen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden: Kerkelijke gemeente: Brummen : Pagina: 75 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 367 : Begraafpolaats: Brummen
282 Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) geboren omstreeks 1710. Harmen is overleden op 27-12-1766 in Vorden, ongeveer 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 16-09-1746 in Vorden [bron: Gelders Archief] met de 25-jarige Janna Lamberts Goosens Enserink.

Notitie bij het huwelijk van Harmen en Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 220 volgnr. op pagina 10 : Reg.nr. 1606 : Akteplaats: Vorden
Opm.: Janna weduwe van Jurrien Wilmerink
283 Janna Lamberts Goosens Enserink geboren op 22-12-1720 in Vorden. Zij is gedoopt op 22-12-1720 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 10 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Janna is overleden op 21-07-1785 in Vorden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1785 in Vorden.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna is weduwe van Jurrien Wilmerink (1713-1746), met wie zij trouwde (1), 19 jaar oud, op 17-06-1740 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aeltjen Everts (op Wilmerink), geboren in 12-1747 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op 03-12-1747 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Aeltjen: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 73 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Janna Wilberink, geboren in 09-1749 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op 28-09-1749 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Janna: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 79 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Hendrik Wilmerink, geboren op 04-03-1753 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op 04-03-1753 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 93 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
IV. Anneken Evers op Wilberink Evers (op Wilmerink of Wilberink), geboren in 03-1754 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op 03-03-1754 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Anneken: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 96 volgnr. op pagina 12 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Willem Evers op Wilmerink, geboren in 04-1756 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op 01-05-1756 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Willem: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 103 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Hendrica Willemerink (Wilmerink of Wilberink), geboren op 09-12-1759 in Vorden (zie 141).
VII. Jan Everts, geboren in 12-1761 in Vorden, zoon van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Hij is gedoopt op 06-12-1761 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 116 volgnr. op pagina 11 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VIII. Geertruidt Evers op Wilmerink, geboren in 01-1764 in Vorden, dochter van Harmen Evers (op Wilmerink of Wilberink) (zie 282). Zij is gedoopt op 14-01-1764 in Vorden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Geertruidt: Kerkelijke gemeente: Vorden : Pagina: 121 volgnr. op pagina 15 : Reg.nr. 1606 : Doopplaats: Vorden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
284 Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03].
Hij trouwde met
285 Christina (Stijntjen) Hissinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Otto Schaep, geboren in 05-1742 in Voorst, zoon van Hendrik (Henderijk) Schaep [par/002/08.03] (zie 284). Hij is gedoopt op 27-05-1742 in Voorst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Philip: Kerkelijke gemeente: Voorst : Pagina: 106 volgnr. op pagina 22 : Reg.nr. 1585 : Doopplaats: Voorst
II. Hendrik Willem (Hend) Schaapvonder (Schaepsvonder), geboren in 08-1748 in Voorst (zie 142).
286 Gerrit (Garrit) Wagenvoort geboren in 05-1718 in Almen. Hij is gedoopt op 22-05-1718 in Almen. Gerrit is overleden op 26-07-1761 in Almen, 43 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1761 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1745 in Almen [bron: Gelders Archief] met de 26 of 27-jarige Mechteld Pekkelriet.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 148 volgnr. op pagina 5 : Reg.nr. 776 : Akteplaats: Almen
287 Mechteld Pekkelriet geboren in 04-1718 in Almen. Zij is gedoopt op 18-04-1718 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 17 volgnr. op pagina 9 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Mechteld is overleden op 25-02-1785 in Almen, 66 jaar oud. Zij is begraven op 04-03-1785 in Almen.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arend Wagenvoort, geboren in 10-1746 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op 02-10-1746 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Arend: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: %2 volgnr. op pagina 8 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
II. Jan Wagenvoort, geboren in 08-1750 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op 16-08-1750 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 58 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III. Janna Wagenvoort, geboren in 12-1752 in Almen (zie 143).
IV. Garrit Wagenvoort, geboren in 11-1754 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op 17-11-1754 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Garrit: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina 62 volgnr. op pagina 2 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Religie:
Nederduits Gereformeerd
V. Hendrik Wagenvoort, geboren in 01-1757 in Almen, zoon van Gerrit (Garrit) Wagenvoort (zie 286). Hij is gedoopt op 09-01-1757 in Almen [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kerkelijke gemeente: Almen : Pagina: 62 volgnr. op pagina 49 : Reg.nr. 776 : Doopplaats: Almen
Hendrik is overleden op 24-02-1820 in Brummen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Aktenr. 26 : Reg.nr. 5981 : Akteplaats: Brummen
Beroep:
Bouwman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
290 Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits geboren in 05-1746 in Grave. Hij is gedoopt op 01-06-1746 in Grave. Jacobus is overleden op 25-08-1807 in Oisterwijk, 61 jaar oud.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Jacobus is weduwnaar van Petronella Maria Buijs (ovl. 1781), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 01-08-1773 in Grave.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op 25-05-1783 in Grave [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met de 21-jarige Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman (zie 291 hieronder).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Reg.nr. 18 : Akteplaats: Grave
Bron: trouwboek, Deel: 18, Periode: 1748-1786
291 Johanna Petronella (ook Anna Petronella) Beekman geboren op 02-09-1761 in Batavia. Johanna is overleden op 27-02-1824 in Hedel, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1824 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johanna: Akltenr. 2 : Reg.nr. 4319 : Akteplaats: Hedel
Notitie bij Johanna: Ook Anna Petronella Beeckman/Anna Petronella Beekman/Anna Petronella Beerman
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Smits, geboren op 29-02-1784 in Grave (zie 145).
II. Pieter Cornelis Smits, geboren in 12-1785 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Hij is gedoopt op 18-12-1785 in Grave. Pieter is overleden op 09-07-1853 in Nederhemert, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Pieter: Aktenr. 3 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Beroep:
Landbouwer, veldwachter
Pieter trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1804 met Anna Gijsveld, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1784 in London, dochter van Hendrik Gijsveld en Josina Stuart. Anna is overleden op 27-10-1851 in Nederhemert, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anna: Aktenr. 22 : Reg.nr. 3633 : Akteplaats: Nederhemert
Notitie bij Anna: Ook Anna Lijsveld en Anna Gijsvelt
III. Ernst Sigismunt Casper Smits, geboren in 1789 in Grave, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Ernst is overleden op 12-03-1856 in Hedel, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1856 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Ernst: Aktenr. 9
Beroep:
Landbouwer
IV. Antonia Pietronella Evertje Smits, geboren op 15-01-1794 in Grave, dochter van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Antonia is overleden op 07-01-1849 in Nijmegen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1849 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Antonia: Aktenr. 23 : Reg.nr. 1278 : Akteplaats: Nijmegen
Notitie bij Antonia: Ook Antonia Petronella Evertje Smits
Antonia trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1832 in Nijmegen [bron: Gelders Archief] met Jan Hendrik (Hendrik) Schuller, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Antonia en Jan: Aktenr. 083 : Reg.nr. 1091 : Akteplaats: Nijmegen
Jan is geboren op 20-11-1796 in Nijmegen, zoon van Jacobus Schuller en Geestewij Kool. Jan is overleden op 17-07-1865 in Nijmegen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1865 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 314 : Reg.nr. 1285 : Akteplaats: Nijmegen
Beroep:
Winkelier
V. Israël Smits, geboren op 13-09-1798 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Nederhemert [bron: Doop bl. 149 transcr bl. 24].
Religie:
Ned. Herv.
VI. Anthonie Pieter Smits, geboren op 18-01-1802 in Nederhemert, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Van Wijnen]. Hij is gedoopt op 21-02-1802 in Nederhemert [bron: Doop bl. 169 transcr bl. 28].
Religie:
Ned. Herv.
VII. Johan Christiaan Smits, geboren op 12-06-1803 in Oosterhout, zoon van Jacobus Pietrsz (ook Jakobus) Smits (zie 290). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1803 [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum]. Hij is gedoopt op 12-06-1803 in Oosterhout [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum].
Notitie bij de geboorte van Johan: Reg.nr. 25 : Akteplaats: Oosterhout (Nbr)
Arcchiefnaam: Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1754-1810
Boek: Nederduits Gereformeerd doopboek 1754-1810
Johan is overleden op 21-04-1853 in Hedel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-04-1853 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Johan: Aktenr. 16 : Reg.nr. 4318 : Akteplaats: Hedel
Religie:
Nederduits Gereformeerd
292 Jan Albertsen Akkerman geboren op 26-03-1724 in Well. Jan is overleden op 08-02-1790 in Hedel, 65 jaar oud. Hij is begraven op 11-02-1790 in Hedel.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1748 met de ongeveer 28-jarige
293 Jenneke Egonse van der Elst geboren op 23-06-1720 in Hedel. Jenneke is overleden op 30-07-1791 in Hedel, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1791 in Hedel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albertus Akkerman, geboren op 28-09-1749 in Hedel, zoon van Jan Albertsen Akkerman (zie 292).
II. Teuntje Akkerman, geboren op 02-04-1752 in Hedel, dochter van Jan Albertsen Akkerman (zie 292). Teuntje is overleden op 15-01-1833 in Hedel, 80 jaar oud.
III. Egon Akkerman, geboren op 11-01-1761 in Hedel (zie 146).
294 Jan Valk geboren op 05-06-1740 in Hedel. Hij is gedoopt op 05-06-1740 in Hedel. Jan is overleden op 12-12-1791 in Hedel, 51 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1791 in Hedel. Jan trouwde (2) op 18-02-1781 in Hedel met Anna Margreta Petri (geb. 1750), 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 08-05-1768 in Hedel met de 27-jarige
295 Jacomijn van Geffen geboren op 07-05-1741 in Hedel. Zij is gedoopt op 07-05-1741 in Hedel. Jacomijn is overleden op 12-01-1774 in Hedel, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1774 in Hedel.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna (Anneke) Valk, geboren in 02-1769 in Hedel (zie 147).
296 Cornelis de Fijter (ook de Feijter) geboren op 02-05-1706 in Andel.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 29-11-1742 in Andel met de ongeveer 32-jarige
297 Sijke Vos geboren omstreeks 1710.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Cornelisse de Fijter, geboren op 22-09-1743 in Andel (zie 148).
II. Cornelia de Fijter, geboren op 13-12-1744 in Andel, dochter van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 296). Cornelia is overleden in 1745 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
III. Cornelis de Fijter, geboren op 27-03-1746 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 296).
IV. Dirk de Fijter, geboren op 13-04-1749 in Andel, zoon van Cornelis de Fijter (ook de Feijter) (zie 296).
298 Gerrit Jansz van Andel geboren op 27-08-1701 in Andel. Hij is gedoopt op 27-08-1701 in Andel. Gerrit is overleden op 21-06-1803 in Andel, 101 jaar oud.
Hij trouwde, 44 jaar oud, op 08-05-1746 in Andel [bron: Ron van Wijnen] met de 21-jarige
299 Gijsbertje de Fijter geboren op 21-05-1724 in Andel. Zij is gedoopt op 21-05-1724 in Andel. Gijsbertje is overleden op 07-04-1785 in Andel, 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anneke Gerritsen van Andel, geboren op 26-09-1748 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Zij is gedoopt op 26-09-1748 in Andel. Anneke trouwde met Nn Nn.
II. Maria Gerrits van Andel, geboren op 22-03-1750 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Maria is overleden op 18-04-1805 in Woudrichem, 55 jaar oud. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1780 in Andel met Aart Teunisz van Willigen, 34 jaar oud. Aart is geboren op 07-03-1745 in Brakel. Hij is gedoopt op 07-03-1745 in Brakel. Aart is overleden op 24-01-1818 in Leerdam, 72 jaar oud.
III. Johanna Gerrits van Andel, geboren op 29-04-1753 in Andel, dochter van Gerrit Jansz van Andel (zie 298). Zij is gedoopt op 29-04-1753 in Andel. Johanna is overleden in 1754 in Andel, 0 of 1 jaar oud.
IV. Gijsbertje van Andel, geboren op 05-01-1758 in Andel (zie 149).
300 Hendrik Rink geboren op 06-02-1718 in Haaften. Hij is gedoopt op 06-02-1718 in Haaften.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1749 in Haaften met de 23 of 24-jarige
301 Anna Maria Schutte geboren in 1725.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Rink, geboren op 21-12-1749 in Haaften (zie 150).
302 Jacob Meijer geboren op 16-12-1742 in Haaften. Hij is gedoopt op 16-12-1742 in Haaften.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1765 in Haaften met de 18-jarige
303 Wilmke Sterk geboren op 05-02-1747 in Haaften. Zij is gedoopt op 05-02-1747 in Haaften.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Meijer, geboren op 13-12-1767 in Haaften (zie 151).
304 Evert Boudewijn geboren op 31-08-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)). Hij is gedoopt op 02-09-1737 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)) [bron: Gelders Archief]. Evert is overleden op 11-04-1828 in Lakemond (Overbetuwe), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1828 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Evert: Aktenr. 17
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1761 met de 24-jarige
305 Catharina Ekkers geboren op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Zij is gedoopt op 09-11-1736 in Andelst en Zetten. Catharina is overleden op 12-09-1823 in Heteren (Overbetuwe), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1823 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Catharina: Aktenr. 38
Notitie bij Catharina: Ook Catharina ( Hendrijn) Gerritsen en Catharina Ecres
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ariaan Everts Boudewijn, geboren in 01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), kind van Evert Boudewijn (zie 304). Hij of zij is gedoopt op 22-01-1764 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)).
II. Cornelia Everts Boudewijn, geboren in 01-1766 in Zetten (Valburg(Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op 02-02-1766 in Zetten en Andelst [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Kerkelijke gemeente: Zetten en Andelst : Pagina: 25 volgnr. op de pagina 1 : Reg.nr. 1540 : Doopplaats: Zetten en Andelst
III. Jacob Evertse Boudewijn, geboren in 03-1768 in Lakemond (Overbetuwe) (zie 152).
IV. Agnieta Boudewijn, geboren in 08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op 19-08-1770 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
V. Derkje Everts Boudewijn, geboren in 03-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op 04-04-1773 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)). Derkje is overleden in 10-1811 in Opheusden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 16-10-1811 in Opheusden [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Derkje: Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 76 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1020 Begraven te Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Derkje trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1801 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Gerit Vermeer, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Derkje en Gerit: Bruidegom wonende te Opheusden en bruid wonende te Randwijk
Kerkelijke gemeente: Heusden : Pagina: 46 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 1018.2 : Akteplaats: Heusden
Kerkelijke gemeente: Echteld : Pagina: 19 volgnr. op pagina 1 : Reg.nr. 563 : Akteplaats: Echteld
Gerit is geboren op 09-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe), zoon van Jan Vermeer en Neeltje van Broekhuijsen. Hij is gedoopt op 11-03-1770 in Opheusden (Neder-Betuwe) [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerit: Kerkelijke gemeente Heusden : Pagina: 178 volgnr. op pagina 4 : Reg.nr. 1016.1 : Doopplaats: Heusden
Gerit is overleden op 17-08-1838 in Kesteren (Neder-Betuwe), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1838 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerit: Aktenr. 27 : Reg.nr. 3896 : Akteplaats: Kesteren
Gerit trouwde later op 16-05-1812 in Opheusden [bron: Gelders Archief] met Anneke (Johanna) Spronk (1785-1823).
Beroep:
Waardsman, winkelier, boomkweker, arbeider
Religie:
Nederduits Gereformeerd
VI. Johanna Everts Boudewijn, geboren in 04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), dochter van Evert Boudewijn (zie 304). Zij is gedoopt op 09-04-1775 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
VII. Cornelis Everts Boudewijn, geboren in 05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)), zoon van Evert Boudewijn (zie 304). Hij is gedoopt op 19-05-1778 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)).
308 Willem van Mameren [par/002/08.06] geboren in 10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Hij is gedoopt op 22-10-1730 in Leeuwen/Puiflijk. Willem is overleden vóór 1802, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1759 met de ongeveer 29-jarige
309 Maria van Driel geboren op 01-02-1730 in Avezaath. Zij is gedoopt op 07-03-1730 in Avezaath. Maria is overleden op 12-02-1813 in Kapel-Avezaath (Zoelen), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1813 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Maria: Aktenr. 11 : Reg.nr. 2094 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Mameren (1802-1833) [zie 155,VIII]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Mameren, geboren in 12-1759 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Hij is gedoopt op 09-12-1759 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Jan: Kerkelijke gemeente: Avezaath : Pagina: 3 volgnr. op pagina 27 : Reg.nr. 1852 : Doopplaats: Avezaath
Jan is overleden op 15-01-1831 in Wadenoijen (Tiel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Jan: Aktenr. 2 : Reg.nr. 2692 : Akteplaats: Wadenoijen
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-12-1787 in Wadenoijen met Lijsbeth Reiniers van de Grein, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op 20-11-1787 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: Lijsbeth weduwe van Anthonij van Westrienen
Lijsbeth is geboren omstreeks 03-1748 in Wadenoijen, dochter van Hendrik Barten van de Grein en Dirkske Aarts van Schaik. Zij is gedoopt op 10-03-1748 in Wadenoijen. Lijsbeth is overleden op 30-01-1809 in Wadenoijen, ongeveer 60 jaar oud. Lijsbeth is weduwe van Anthonij van Westrienen (±1736-1786), met wie zij trouwde op 13-05-1770 in Wadenoijen.
II. P(i)eter van Mameren, geboren in 12-1761 in Kapel-Avezaath (zie 154).
III. Willem van Mameren, geboren omstreeks 1763 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Hij is gedoopt op 04-12-1763 in Avezaath. Willem is overleden op 19-08-1841 in Wadenoijen, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1841 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Willem: Aktenr. 15
Beroep:
Landman
Willem trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1800 in Wadenoijen met Hillegonda van der Heijden, ongeveer 21 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1779 in Erichem. Hillegonda is overleden op 02-05-1851 in Wadenoijen, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1851 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Aktenr. 11
IV. Christina van Mameren, geboren in 04-1766 in Avezaath, dochter van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Zij is gedoopt op 27-04-1766 in Avezaath. Christina is overleden vóór 03-04-1806 in Avezaath, ten hoogste 40 jaar oud. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1791 in Avezaath met Willem van Meenen, 27 jaar oud. Willem is geboren in 11-1763 in Ommeren, zoon van Hermen van Meenen en Gerritje van Offerden. Hij is gedoopt op 13-11-1763 in Ommeren. Willem trouwde later op 21-12-1806 in Avezaath met Peterken van Aalst.
Beroep:
Dagloner, landman
V. Gerrit van Mameren, geboren in 12-1768 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Gerrit is overleden op 16-08-1837 in Avezaath (Zoelen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 17
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1800 met Grietje van Dijk. Grietje is overleden vóór 1837.
VI. Isaak van Mameren, geboren omstreeks 1772 in Kapel-Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Isaak is overleden op 29-09-1831 in Kapel-Avezaath (Zoelen), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1831 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Isaak: Aktenr. 32 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Kapel-Avezaath
Isaak trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-04-1801 in Wadenoijen met Jantje van Wijk, 21 jaar oud, nadat zij op 20-03-1801 in Wadenoijen in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 17-02-1780 in Wadenoijen, dochter van Teunis van Wijk en Stijntje van Trigt. Zij is gedoopt op 20-02-1780 in Wadenoijen. Bij de doop van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Cuinera van Wijk. Jantje is overleden op 02-12-1810 in Kapel-Avezaath, 30 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1810 in Kapel-Avezaath.
VII. Seger van Mameren, geboren op 06-11-1773 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Seger is overleden op 30-10-1837 in Avezaath (Zoelen), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1837 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Seger: Aktenr. 26 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
VIII. Cornelis van Mameren, geboren op 13-03-1779 in Avezaath, zoon van Willem van Mameren [par/002/08.06] (zie 308). Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Avezaath [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: DTB Dopen : Reg.nr. 1853 : Doopplaats: Avezaath
Cornelis is overleden op 23-02-1840 in Avezaath (Zoelen), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1840 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Aktenr. 6 : Reg.nr. 2095 : Akteplaats: Avezaath
310 Gerardus Tibo geboren op 02-04-1741 in Kessel. Hij is gedoopt op 02-04-1741 in Kessel. Gerardus is overleden vóór 1779, ten hoogste 38 jaar oud. Gerardus is weduwnaar van Maria Kramer (1749-±1769), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 05-06-1768 in Opijnen.
Hij trouwde (2), 28 jaar oud, op 07-05-1769 in Opijnen met de 18-jarige Sijke van Appeldoorn (zie 311 hieronder). Gerardus en Sijke gingen op 23-04-1769 in Opijnen in ondertrouw.
311 Sijke van Appeldoorn geboren op 06-09-1750 in Opijnen. Zij is gedoopt op 06-09-1750 in Opijnen. Sijke is overleden op 06-12-1841 in Varik, 91 jaar oud. Sijke trouwde (2), 28 jaar oud, op 15-08-1779 in Dalem met Jan van Maren (1742-1810), 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jenneke Tibo, geboren op 19-02-1770 in Opijnen (zie 155).
312 Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] geboren omstreeks 1680. Teunis is overleden op 07-03-1753 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
313 Margaretha (Grietje) Maseijck geboren omstreeks 1710. Margaretha is overleden na 04-04-1773, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roeland van Mourik, geboren omstreeks 1733 in Zoelmond (Beusichem) (zie 156).
II. Loth van Mourik, geboren omstreeks 1737 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 312). Loth is overleden op 07-01-1765 in Beusichem, ongeveer 28 jaar oud. Loth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-10-1762 in Beusichem met Johanna van Zoelen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1741 in Beusichem.
III. Johannes van Maurik, geboren omstreeks 1739 in Zoelmond, zoon van Teunis Roelofs van Mourik [par/002/08.07] (zie 312). Johannes is overleden op 16-09-1808 in Zoelmond, ongeveer 69 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-11-1766 in Zoelmond met Francijntje Struik, ongeveer 28 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1738 in Zoelmond, dochter van Jan Struik en Grietje Pluijm. Francijntje is overleden op 06-07-1811 in Zoelmond, ongeveer 73 jaar oud.
316 Gerrit Frederik de Vos geboren op 10-02-1715 in Everdingen.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1749 in Everdingen met de 23-jarige
317 Lijsbeth Jaspers Kool geboren op 22-07-1725 in Everdingen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jasper de Vos, geboren op 08-04-1759 in Everdingen (zie 158).
318 Geurt van Leeuwen geboren op 26-03-1724 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Bommelerwaard].
Hij trouwde, 46 jaar oud, op 04-11-1770 in Schalkwijk [bron: Bommelerwaard] met de ongeveer 40-jarige
319 Aaltje van Dijk geboren omstreeks 1730.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aaltje Geurts van Leeuwen, geboren op 16-03-1777 in Schalkwijk (zie 159).
320 Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) geboren omstreeks 1720 in Zwolle.
Notitie bij Geerli(n)g: Omstreeks Geerlig Brinkhuis, beroep bakker, man van Johanna Lemrik (van Lennip), woont Voorstraat 79.
Registratie van alle huizen 1812, 1e wijk, pag. 40-41
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 14-06-1745 Bron: lidmatenboek 3 pagina 258)
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1744 in Zwolle [bron: Trouwboek RBSO] met Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip). Geerli(n)g en Johanna gingen op 25-04-1744 in Zwolle in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek RBSO nr 731 pagina 414].
321 Johanna (Janna) Lemrik (van Lennip).
Notitie bij Johanna: Janna van Lennep woont op 17 -12-1736 in de Nieuwstraat
Religie:
Ned. Herv. (Belijdenis 17-12-1736 Bron: Lidmatenboek 3 pagina 177)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wouter (Wolter) (Wolterus) Brinkhuis (Brinkhuijs), geboren in 12-1744 in Zwolle (zie 160).
II. Nicolaas Brinkhuis, geboren in 04-1746 in Zwolle, zoon van Geerli(n)g (ook Geerligh) Brinkhuis (Brinkhuijs) (zie 320). Hij is gedoopt op 10-04-1746 in Zwolle [bron: N.H. Doopboek RBSO nr. 705 pagina 88].
Religie:
Ned. Herv.
324 Mathias (Matijs) van Oorschot geboren omstreeks 13-06-1727 in Zwolle. Mathias is overleden op 16-04-1778 in Zwolle, ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-09-1752 in Zwolle met de 17-jarige
325 Hendrica Smits geboren op 18-07-1735 in Zwolle.
Beroep:
Koopvrouw in kruidenierswaren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus van Oorschot, geboren op 26-05-1755, zoon van Mathias (Matijs) van Oorschot (zie 324).
Beroep:
Timmermansknecht
Hermannus:
(1) trouwde, ten hoogste 56 jaar oud, vóór 1811 met Derkje Passink. Derkje is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 24-05-1811 in Zwolle met Aleida Bloemen, 61 jaar oud. Aleida is geboren op 30-04-1750, dochter van Wijnand Bloemen en Johanna Focking. Aleida is overleden op 22-04-1829 in Zwolle, 78 jaar oud.
Notitie bij Aleida: Opm.: ook Bloemert
II. Michiel (Machiel) van Oorschot [par/002/07.05], geboren op 11-12-1765 in Zwolle (zie 162).
338 Evert Zwiers [par/002/08.08].
Hij trouwde met
339 Jennechien Wilms.
Kind uit dit huwelijk:
I. Zwaantje Evers, geboren in 07-1772 in Kerkdorp (zie 169).
344 Klaas Kotten [par/002/08.09].
Hij trouwde met
345 Hendrikje Hendriks Derks.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Kotten, geboren omstreeks 1759 in Hardenberg Ambt (zie 172).
346 Hendrik Jan Schierholt geboren in 11-1743 in Den Ham. Hij is gedoopt op 24-11-1743 in Den Ham.
Beroep:
Schoenmaker
Hij trouwde met
347 Hendrica Lambertsen ten Have geboren op 30-04-1741 in Den Ham.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederika (Fredrica) Schierholt, geboren op 12-03-1769 in Den Ham (zie 173).
II. Hermannus Schierholt, geboren in 1773, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 346).
III. Gerrit Jan Schierholt, geboren omstreeks 1775 in Den Ham, zoon van Hendrik Jan Schierholt (zie 346). Gerrit is overleden op 20-05-1856 in Den Ham, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1856 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aktenr. 18
Beroep:
Weever, arbeider
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 09-03-1815 in Den Ham [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Geesje Berends Nijmeijer, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geesje: Aktenr. 8
Geesje is geboren omstreeks 1787 in Den Ham, dochter van Bernardus Berends en Anne Maria Zwiers. Geesje is overleden op 24-06-1849 in Den Ham, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1849 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Geesje: Aktenr. 26
Beroep:
Arbeidster
IV. Hermina Schierholt, geboren in 1781, dochter van Hendrik Jan Schierholt (zie 346).
348 Gerrit Asses Kuiper [par/002/08.10].
Hij trouwde met
349 Geertje Lucassen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermanus Kuiper (zie 174).
350 Jan Geerts Kelder [par/002/08.11] geboren omstreeks 1707 in Sibrulo (Overijsel). Jan is overleden omstreeks 1790 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1738 in Vriezenveen met de ongeveer 26-jarige
351 Hendrikjen Arends Geugies geboren op 06-07-1712 in Vriezenveen. Hendrikjen is overleden omstreeks 1780 in Sibrolo (Overijssel), ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Janssen Kelder, geboren omstreeks 1738 in Sibculo (Overijssel, zoon van Jan Geerts Kelder [par/002/08.11] (zie 350). Albert is overleden op 29-03-1813 in Den Ham, ongeveer 75 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-06-1765 in Hardenberg met Hendrikje Egberts Geugjes, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1738 in Baalder (Hardenberg), dochter van Egbert Geugjes en Jennigje Boers. Zij is gedoopt op 05-01-1744 in Diffelen (Hardenberg). Hendrikje is overleden op 06-02-1838 in Den Ham, ongeveer 100 jaar oud.
II. Maria Jans Kelder, geboren op 02-05-1756 in Sibrulo (zie 175).
352 Geurt (Gerritsen) Roseboom geboren omstreeks 1697 in Bennekom. Geurt is overleden op 17-02-1773 in Bennekom, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 08-02-1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige
353 Cornelia Everts geboren omstreeks 1700 in Bennekom. Cornelia is overleden op 01-11-1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Geurtsen) Rozeboom, geboren op 07-11-1728 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Hij is gedoopt op 07-11-1728 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 43 volgnr. op pagina 7 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerrit is overleden op 17-02-1773 in Bennekom (Ede), 44 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer, veehouder
II. Gerritje Geurtsen Roseboom, geboren in 01-1730 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Zij is gedoopt in 01-1730 in Bennekom [bron: Gelders Archief].
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Kerkelijke gemeente: Bennekom : Pagina: 131 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 577 : Doopplaats: Bennekom
Gerritje is overleden in 08-1795 in Lienden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1795. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op 15-04-1752 in Wageningen [bron: Gijs van Roekel http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/ginl.html] met Bartholomeus Claassen (Bart) van Donselaar, ongeveer 25 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1727 in Bennekom. Bart is overleden op 05-04-1789 in Bennekom, ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven op 09-04-1789 in Bennekom.
III. Evert (Geurtsen) Roseboom, geboren op 03-07-1732 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Hij is gedoopt op 03-08-1732 in Bennekom. Evert is overleden op 15-01-1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1811 in Bennekom.
Beroep:
Daghuurder, landbouwer, arbeider
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 03-02-1760 in Bennekom met Anneken (Cornelissen) van den Born, 25 jaar oud, nadat zij op 05-01-1760 in Wageningen in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren op 03-11-1734 in Bennekom, dochter van Cornelis Jansen van den Born en Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op 07-11-1734 in Bennekom. Anneken is overleden op 29-03-1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1807 in Bennekom.
Beroep:
Huisvrouw, arbeidster
IV. Jan (Geurtsen) Roseboom, geboren in 11-1734 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Hij is gedoopt op 14-11-1734 in Bennekom. Jan is overleden op 20-04-1801 in Velsen, 66 jaar oud.
Beroep:
Wagenknecht
V. Brentien (Geurtsen) (Bregje) Rooseboom, geboren in 07-1737 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Zij is gedoopt op 23-07-1737 in Bennekom. Brentien is overleden vóór 1760 in Bennekom, ten hoogste 23 jaar oud.
VI. Derk Geurtsen Rozeboom, geboren in 02-1740 in Bennekom, zoon van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Hij is gedoopt op 28-02-1740 in Bennekom. Derk is overleden op 18-11-1805 in Bennekom (Ede), 65 jaar oud.
Notitie bij Derk: ook Rooseboom
Derk trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1771 in Bennekom met Petronella Jacobs Pluim, 25 jaar oud. Petronella is geboren in 05-1746 in Bennekom. Zij is gedoopt op 15-05-1746 in Bennekom. Petronella is overleden op 21-11-1805 in Bennekom, 59 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Ook Jacobsen
VII. Gerritje Geurtsen Rozeboom, geboren in 04-1745 in Bennekom, dochter van Geurt (Gerritsen) Roseboom (zie 352). Zij is gedoopt op 02-05-1745 in Bennekom. Gerritje is overleden in Bennekom (Ede). Gerritje trouwde, 39 jaar oud, op 16-10-1784 in Wageningen met Anthonie Brandsen, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Anthonie: Anthonie weduwnaar van Hendrikje van Bleek
Anthonie woonde te Lienden
Anthonie is geboren omstreeks 1745 in Wageningen, zoon van Brand Brandsen en Elisabeth Smits. Anthonie is overleden op 29-12-1829 in Oosterbeek (Renkum), ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1829 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Anthonie: Aktenr. 46
Anthonie is weduwnaar van Hendrikje van Bleek (ovl. vóór 1784).
Notitie bij Anthonie: ook Brandse
Functie:
Kleermaker
VIII. Hendrik Gerritzen Rozeboom, geboren omstreeks 1746 in Bennekom (zie 176).
356 Hendrick Jan Gerritsen Mateman geboren in Bennekom.
Notitie bij Hendrick: Opm.: Hendrik Jan Gerritsen Mateman (van de Blaasbalk)
Hij trouwde op 04-04-1728 in Bennekom met de 18-jarige
357 Gerritje Jansen van Westerveld geboren in 02-1710 in Bennekom. Zij is gedoopt op 12-02-1710 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit (Hendriksen) van de Berg, geboren in 02-1732 in Bennekom (zie 178).
358 Jansen Aart.
Hij trouwde met
359 Marijtje Jansen van Westerveld geboren in 09-1708 in Bennekom. Zij is gedoopt op 23-09-1708 in Bennekom. Marijtje is overleden op 20-05-1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op 25-05-1746 in Bennekom.
Kind uit dit huwelijk:
I. Derkje Aartsen, geboren in 04-1739 in Bennekom (zie 179).
366 Gerrit Jacobsen [par/002/08.12].
Hij trouwde met
367 Hendrikje Ottes.
Kind uit dit huwelijk:
I. Henderijna (Hendrijntje) Gerritsen, geboren op 20-12-1772 in Maanen (Ede) (zie 183).
370 Hendrik Rijken [par/002/08.13].
Beroep:
Tabaksplanter
Hij begon een relatie met
371 Nn Nn.
Kind uit deze relatie:
I. Elisabeth (Lijsbet) Hendriks, geboren omstreeks 1746 in Randwijk (Heteren (Overbetuwe)) (zie 185).
372 Jannes Jansen [par/002/08.14].
Hij trouwde met
373 Elske Jansen Willemsen.
Notitie bij Elske: Ook Elske Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Jans(s)en Kooijer, geboren omstreeks 1754 in Soeren (Rheden) (zie 186).
II. Hermina Jansen, geboren omstreeks 1762, dochter van Jannes Jansen [par/002/08.14] (zie 372). Hermina is overleden na 1820, minstens 58 jaar oud. Hermina:
(1) trouwde met Jan Roering. Jan is overleden vóór 1817.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 27-02-1817 in Westervoort [bron: Gelders Archief] met Matthias Lubbers, ongeveer 70 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hermina en Matthias: Aktenr. 2
Matthias weduwnaar van Petronella Gerritsen
Hermina weduwe van Jan Roering
Hij is gedoopt omstreeks 04-1746. Matthias is overleden op 18-01-1820 in Westervoort, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1820 [bron: Gelders Archief].
Notitie bij overlijden van Matthias: Aktenr. 1
Matthias is weduwnaar van Peternella Gerritse.
374 Jacobus Takke [par/002/08.15].
Beroep:
Daghuurder
Hij trouwde met
375 Willemina Bosboom Hermsen.
Beroep:
Daghuurster
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermina (Harmiena) Takken, geboren op 16-12-1759 in Hall (Brummen) (zie 187).
380 Gerardus (Gerrit) van der Horst [par/002/08.16].
Hij trouwde op 15-12-1747 in Valburg en Homoet [bron: Gelders Archief] met Elisabeth Hendriksen.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Elisabeth: Kerkelijke gemeente: Valburg en Homoet : Pagina: 28 volgnr. op pagina 3 : Reg.nr. 1532.1 : Doopplaats: Valburg en Homoet
381 Elisabeth Hendriksen.
Kinderen uit dit